Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 06/2023)

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 06/2023) - Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 06/2023)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tham chiếu Ghi chú
1/6/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 78806 Từ thiện
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 77978 Gia đình khó khăn. CT tu 1024999240
1/6/23 10.000 NGUYEN THI XUAN HUONG 5209 - 36428 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 HUYNH VAN HOANG  5216 - 17126 Chuyển tiền
1/6/23 10.000 BE THI LINH QUYEN 5240 - 45284 CT tu 0981000418372 
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 49217 Quỹ từ thiện
1/6/23 10.000 NGUYEN HOANG MI  5017 - 93987 Chuyển khoản
1/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 52920 Tre em khuyết tật.CT tu 1029035213
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 04222 Quỹ từ thiện
1/6/23 100.000 DAO THI NHUNG  5189 - 08585 Chuyển tiền
1/6/23 10.000 Tran Thi Van  5216 - 57565 Chuyển tiền
1/6/23 10.000 BUI THI NHUNG  5216 - 38501 Chuyển tiền
1/6/23 10.000 TRAN NGOC HIEP  5213 - 24547 Chuyển tiền
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 00682 Quỹ từ thiện
1/6/23 5.000 Phan Van Nghia  5209 - 67263 Chuyển tiền
1/6/23 10.000 Dinh Duc Thien  5213 - 64460 Thiện nguyện
1/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 54722 1 chut tam long
1/6/23 20.000 truong van thanh 5214 - 50917  
1/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 78929 Ủng hộtre em khuyết tật
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 52374 chuc cac con manh khoe
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 23361 Từ thiện
1/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 25393 con lay phat cho con con ko bi down.CT tu 0481000914447 
1/6/23 20.000 NGUYEN THI BICH HOA 5220 - 86567  
1/6/23 1.000.000 DANG LE XUAN PHUONG 5078 - 23054 UH Quỹ- Dth - .CT tu 0111000272281
1/6/23 100.000 NGUNGUYEN THANH TRUNG  5243 - 96514 Chuyển tiền.CT tu 0351000880499 
1/6/23 10.000 Trang Thanh Thien 5161 - 85727  
1/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 51359 Ho tro tre em khuyết tật
1/6/23 20.000 LE VIET THANG  5214 - 32489 Chuyển Ủng hộ
1/6/23 10.000 Vo Van Tuan 5220 - 29705 Chuyển tiền
1/6/23 20.000 NGUYEN THANH LY  5214 - 63673 Chuyển khoản
1/6/23 20.000 Nguyen Thi Hai Trang  5220 - 60089 Chuyển khoản
1/6/23 20.000 TRUONG HOAI PHONG  5215 - 59974 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 55695 Quỹ từ thiện
1/6/23 10.000 PHAN SY NGOC 5209 - 54273 Chuyển khoản
1/6/23 5.000 NGUYEN TRUONG GIANG 5245 - 67736 Chuyển tiền.CT tu 0531002479556
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 46253 Quỹ từ thiện
1/6/23 10.000 HA THI MAI  5219 - 29467 Chuyển
1/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 15476 QuỹVI trẻ em khuyết tật VN
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 82509 tre e.CT tu 1030341388 
1/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 90851 MinMax Ủng hộquy
1/6/23 10.000 PHAM THI HONG THAO  5239 - 64505 Chuyển tiền.CT tu 9908228016 
1/6/23 10.000 Dinh Thi Thanh 5245 - 56932 CT tu 1024803353 NGUYEN NGOC DAT
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 70639 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
1/6/23 10.000 LUONG THI TRUC GIANG  5216 - 48618 Chuyển khoản
1/6/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 68531 Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 0021000452255
1/6/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THUY 5215 - 04382 Chuyển tiền
1/6/23 10.000 PHAM THI NGAT 5244 - 49140 Chuyển tiền
1/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 36836 Chuc cac em binh an
1/6/23 10.000 VU MINH TUAN 5220 - 32551 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC THUY 5161 - 70003 Chuyển tiền qua MoMo
1/6/23 1 LE THI PHUONG THAO  5214 - 93427 Chuyển khoản QuỹVI trẻ em khuyết tật VN
1/6/23 20.000 NGUYEN THANH LY  5218 - 92321 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 NGUYEN THUY LINH  5017 - 82233 NGUYEN THUY LINH
1/6/23 20.000 DAO DUY THINH CHUYEN 5213 - 73963  
1/6/23 10.000 PHAN THI TRANG  5219 - 73956 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 LE HUU DUY 5220 - 71008 Chuyển tiền
1/6/23 10.000 TRINH TUYET NGUYEN  5213 - 50614 Chuyển tiền
1/6/23 10.000 LE ANH TUAN  5216 - 49082 Chuyển
1/6/23 10.000 DANG DUY TIEN  5217 - 45054  
1/6/23 10.000 PHAM VAN TRI  5017 - 40218 CK
1/6/23 20.000 LY THI PU  5209 - 37219 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 67426 Quỹ từ thiện
1/6/23 10.000 Dinh Duc Thien  5212 - 18837 Chuyển tiền
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 14429 Quỹ từ thiện
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 67193 Quỹ từ thiện
1/6/23 10.000 TRAN THI HOA 5215 - 11532  
1/6/23 10.000 PHAM THI MUI 5240 - 52022 Chuyển tiền.CT tu 0381002446163
1/6/23 20.000 NGUYEN VAN BEN  5017 - 84206 CK
1/6/23 10.000 NGUYEN MANH HUNG  5214 - 82866 Chuyển tiền
1/6/23 10.000 Nguyen phuoc huy 5213 - 58357  
1/6/23 10.000 NGUYEN THI THAM  5213 - 49617 Chuyển tiền
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 18373 chuc cac con 1 doi binh an 
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 16368 vtv
1/6/23 3.050.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 11192  
1/6/23 20.000 BUI VAN QUY  5218 - 79147 Chuyển tiền
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 72815 Ck
1/6/23 10.000 LE THI NGOC ANH  5215 - 54682 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 NGUYEN THI MINH HUYEN  5216 - 53409 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 NGUYEN THI CAM GIANG  5214 - 34354 Chuyển tiền tu Viettel Money
1/6/23 10.000 NGUYEN CAO TUYEN  5078 - 34356  
1/6/23 20.000 NGUYEN THI TIEN VY  5213 - 95097 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 DOAN KHAC CHIEN  5161 - 59480 Chuyển tiền qua MoMo
1/6/23 20.000 LUONG THI TUOI  5215 - 81802 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 Hoang Thi Ninh  5209 - 81208 Chuyển tiền tu Viettel Money
1/6/23 5.000 NGUYEN THI THUY QUYNH  5240 - 39992 Chuyển tiền.CT tu 0101001225654 
1/6/23 10.000 DANG THU THAO  5017 - 78360 Chuyển tiền
1/6/23 27.727 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 99666 Ủng hộtoi Quỹ vì trẻ em khuyết tật.tuy tam
1/6/23 10.000 NGUYEN THI THAM  5215 - 67231 Chuyển tiền
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 61954 KHAC
1/6/23 100.000 NGUYEN PHAN TUYET BANG  5241 - 37792 Chuyển tiền.CT tu 0281000612011
1/6/23 200.000 NGUYEN HUYNH TRAN HUE 5220 - 37011  
1/6/23 10.000 TRINH XUAN HOA  5212 - 36247 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 Binh 5219 - 33088 Binh Chuyển
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 27228 Quỹ từ thiện
1/6/23 20.000 hoang huy group 5216 - 93271  
1/6/23 10.000 NGUYEN THI MONG VAN 5243 - 43335 Chuyển tiền.CT tu 0091000656543
1/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 85277 Quỹ từ thiện
1/6/23 10.000 NGUYEN TRUNG TUAN  5218 - 67998 Chuyển tiền
1/6/23 5.000 HOANG THI NINH  5216 - 65264 Chuyển tiền
1/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC  5217 - 53836 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 LE THI QUYNH NHU  5209 - 50493 Chuyển tiền
1/6/23 20.000 HOANG THI PHUONG  5213 - 44085  Chuyển khoản
1/6/23 20.000 NGUYEN PHUONG THAO  5209 - 39283 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5217 - 38373 Chuyển tiền
1/6/23 10.000 HOANG THI TAM ANH  5214 - 37446 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5217 - 35203 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 31211 Ck
1/6/23 10.000 NGUYEN THI BICH THUY  5213 - 30940 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 MAI LE MAI KHA  5215 - 30529 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 DINH THI THINH  5215 - 30374 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 29835 VTV
1/6/23 20.000 Hoang Huy group 5209 - 25264 Chuyển tiền
1/6/23 10.000 TRAN VAN Trung 5216 - 16381 Chuyển tiền
1/6/23 10.000 NGUYEN QUANG VINH  5245 - 96560 Chuyển tiền.CT tu 0711000323934 
1/6/23 10.000 TRAN QUOC BAO  5244 - 94385 Chuyển tiền.CT tu 0051000378723 
1/6/23 10.000 PHAM HUYNH DUC  5017 - 16043 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 DONG KY PHAP 5213 - 10118  
1/6/23 10.000 DAM VAN DONG  5217 - 96531 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 TRUONG THANH TRUNG  5017 - 16753 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 TRAN THANH HUNG  5213 - 05403 Chuyển tiền
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 94740 Ho tro tre em
1/6/23 10.000 TRAN HUY MINH  5161 - 43946 Chuyển tiền qua MoMo
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 88551 VTV
1/6/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5213 - 87110 Chuyển tiền
1/6/23 20.000 TRAN HOANG DUY 5161 - 43745  
1/6/23 10.000 Le Tran Nu Quyen  5209 - 61440 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 61333 từ thiện
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 29053 Quỹ từ thiện
1/6/23 20.000 LE THI HONG VAN  5214 - 20557 Chuyển khoản
1/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 76387 co len.CT tu 9965822911 
1/6/23 10.000 LE DUNG 5213 - 11296  
1/6/23 20.000 PHAM DUC PHONG  5214 - 56705 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 TRINH THI TAM  5213 - 56223 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 HA VAN HUYNH 5213 - 46789 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 Bui Thi Hien  5217 - 44801 Chuyển tiền
1/6/23 5.000 NGUYEN THI NGOC MI  5213 - 43869 Chuyển tiền
1/6/23 10.000 DUONG QUI NHAN  5078 - 69666 Chuyển tiền.CT tu 1013026328
1/6/23 100 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 16566 Chuyển tiền qua MoMo
1/6/23 10.000 HO THI THUONG 5219 - 12483 Chuyển tiền qua MoMo
1/6/23 10.000 VO MINH TOAN  5242 - 95054 Chuyển tiền.CT tu 1032236695
1/6/23 10.000 NGUYEN VAN CONG  5213 - 70861 Chuyển tiền
1/6/23 5.000 VU QUYNH VY TRINH CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN 5017 - 43565  
1/6/23 10.000 GIAP VAN QUAN  5217 - 25992 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 PHAM THI XUAN THUY 5009 - 15605 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 NGUYEN THO DUONG 5213 - 06046 Chuyển khoản
1/6/23 20.000 LE VAN THAM  5213 - 92707 Chuyển tiền
1/6/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 57149 chuc cac em khoe manh.CT tu 0291000272468 
1/6/23 20.000 VO THI THAO  5212 - 30499 Chuyển khoản
1/6/23 1.800.000 NGUYEN HOAI BAO 5244 - 63904 Chuyển tiền Ủng hộ.CT tu 0061001099256 
1/6/23 10.000 DANG THI NGOC HIEU 5209 - 28447  
1/6/23 10.000 HOANG SON HAI  5244 - 57875 Chuyển tiền.CT tu 0331000415236
1/6/23 10.000 NGUYEN THI KIM LANH  5216 - 20271 Chuyển tiền
1/6/23 10.000 Hien 5213 - 05056  
1/6/23 10.000 NGUYEN THI XUAN XANH  5220 - 90180 Chuyển khoản
1/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 50956 quyen gop
1/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 36933 Tre em.CT tu 1032879259 
1/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 32941 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826
1/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 32697 tre em.CT tu 1014047953 
1/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 26604 khuyết tật bam sinh.CT tu 1027875141
1/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 25566 binh thuong.CT tu 0341007156371
1/6/23 500.000 HUYNH ANH HIEU  5213 - 91125 Chuyển khoản
2/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 60783 Ủng hộQuỹ
2/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 65349 giup.CT tu 0501000153613
2/6/23 15.000 LE NGOC ANH 5243 - 65163 Chuyển tiền.CT tu 1033078535
2/6/23 5.000 BUI NHUT TRUONG  5209 - 86965 Chuyển tiền
2/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 80522 Ủng hộTRE EM khuyết tật
2/6/23 10.000 NGUYEN THI DAO  5212 - 75349 Chuyển tiền
2/6/23 5.000 TRAN XUAN TU 5017 - 56862 Chuyển tiền qua MoMo
2/6/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHU 5240 - 53132 Chuyển tiền.CT tu 0671004082644 
2/6/23 10.000 TRAN HO QUOC THANG  5212 - 30247 Chuyển khoản
2/6/23 10.000 NGUYEN ANH TUYET  5217 - 22924 Chuyển khoản
2/6/23 10.000 LUONG THI MY  5218 - 16498 Chuyển tiền
2/6/23 20.000 NGUYEN TRONG HUNG  5216 - 16335 Chuyển khoản
2/6/23 5.000 NGUYEN DINH CANH  5217 - 99451 Chuyển tiền
2/6/23 20.000 DO VAN HUNG 5078 - 40528 CT tu 0811000026165 
2/6/23 10.000 DUONG THI HOA 5239 - 42739 Chuyển tiền.CT tu 1029737155 
2/6/23 5.000 Thoi chuyen  5219 - 46769 Thoi Chuyển 
2/6/23 10.000 MA THI YEN 5216 - 94473 Chuyển khoản
2/6/23 5.000 LE THANH HUY 5213 - 90968 Chuyển tiền
2/6/23 10.000 DAO VAN CHAU 5242 - 53538 CT tu 0471000338182 
2/6/23 50.000 LE MINH KHANH  5219 - 69769 Chuyển
2/6/23 10.000 NGO THI XUAN HOA  5219 - 58211 Chuyển tiền
2/6/23 10.000 TRIEU VAN TRINH  5213 - 03042 Chuyển khoản
2/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 90037 Quỹ từ thiện
2/6/23 10.000 HOANG VAN AI  5244 - 25648 Chuyển tiền.CT tu 1014610151
2/6/23 20.000 TRAN VAN HOANG 5241 - 38658 Chuyển tiền.CT tu 1020818470
2/6/23 100.000 VU HOANG VAN 5239 - 32047 Chuyển tiền. CT tu 2966667777
2/6/23 5.000 NGUYEN DUC VINH THINH  5216 - 03078 Chuyển tiền qua MoMo
2/6/23 10.000 NGUYEN NGOC LAM  5213 - 44792  Chuyển khoản
2/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 36387 Gd thu hang từ thiện cua it tam long nhieu
2/6/23 10.000 DUONG VAN TOAN 5216 - 14153  
2/6/23 10.000 NGUYEN THANH BINH  5017 - 98435 Chuyển khoản
2/6/23 20.000 NGO PHUONG DINH  5213 - 60453 Chuyển tiền
2/6/23 10.000 LE THI TINH  5161 - 94939 Chuyển tiền qua MoMo
2/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 86232 Quỹ vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0811000017646
2/6/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 86136 Ủng hộtre em khuyết tật.CT tu 0281000551168
2/6/23 10.000 NGUYEN VAN SY 5214 - 49323 Chuyển tiền
2/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 46437 Quỹ từ thiện-
2/6/23 10.000 TRAN DUY THINH  5216 - 21303 Chuyển khoản
2/6/23 10.000 LE QUOC THANH  5243 - 24310 Quỹtừ thiện. CT tu 0821000107055
2/6/23 10.000 DO THANH AN  5242 - 24243 Chuyển tiền.CT tu 0051000533758
2/6/23 20.000 BUI ANH TUAN  5220 - 40713 Chuyển khoản
2/6/23 10.000 NGUYEN TAN BANG  5245 - 76615 Chuyển tiền.CT tu 9899365799 
2/6/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5213 - 63147 Chuyển tiền
2/6/23 10.000 LE NGOC THANH  5161 - 85073 Chuyển tiền qua MoMo
2/6/23 20.000 NGUYEN NGOC TAN 5243 - 95093  Chuyển tiền.CT tu 1015178496
2/6/23 5.000 Kha. 5078 - 66107 CT tu 1020767973
2/6/23 10.000 NGUYEN DUC TRUNG  5217 - 16806 Chuyển tiền:Quỹtừ thiện
2/6/23 10.000 NGUYEN VAN THANG 5244 - 69913 NGUYEN VAN THANG Chuyển tiền.CT tu 0351001047849
2/6/23 10.000 NGHIEM SY CHIEN  5214 - 78762 Chuyển
2/6/23 10.000 NGUYEN THI MIEN  5209 - 75485 Chuyển tiền
2/6/23 10.000 VO SI THANH  5161 - 82022 Chuyển tiền qua MoMo
2/6/23 5.000 Tran Duc Hieu 5219 - 60412 Chuyển tiền từ Timo
2/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY DUONG 5242 - 89735 Chuyển tiền.CT tu 0111001216778 
2/6/23 10.000 VO THANH DAI 5209 - 25000 Chuyển khoản
2/6/23 10.000 PHAM HOANG ANH TUAN  5218 - 23949 Chuyển tiền
2/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 99867 Quỹ từ thiện
2/6/23 30.000 NGUYEN HOAI NGHIEP  5220 - 85712 Chuyển khoản
2/6/23 10.000 Luu Doan Cuong  5214 - 63627 Chuyển tiền
2/6/23 10.000 HOANG THI THOA  5212 - 59521 Chuyển tiền
2/6/23 20.168 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 51147 free.CT tu 1027033407 
2/6/23 10.000 HUYNH THI MAU  5078 - 50749 Chuyển tiền.CT tu 0281000452783 
2/6/23 10.000 NGUYEN THI HONG LINH  5242 - 82449 Chuyển tiền từ thiện.CT tu 0501000299839 
2/6/23 10.000 Nguyen quang hieu 5213 - 18354  
2/6/23 30.000 NGUYEN THI THUY TRANG  5216 - 07098 Chuyển khoản
2/6/23 10.000 TRAN QUANG LUONG 5217 - 89415  
2/6/23 10.000 TRAN QUANG LUONG 5218 - 73917  
2/6/23 10.000 nguyen thi thuy diem 5217 - 63429  
2/6/23 10.000 Pham Thi Kieu Loan 5213 - 61731  
2/6/23 10.000 PHAM DAC VINH  5215 - 51800 Chuyển khoản
2/6/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 50099 Chuyển tiền
2/6/23 10.000 NGUYEN PHUONG LY  5213 - 45817 Chuyển khoản
2/6/23 5.000 NGUYEN THI DA CHAU  5239 - 62172 TRE EM khuyết tật.CT tu 0071000761744 
2/6/23 20.000 Ha Thi Tuoi  5217 - 12073  Chuyển tiền
2/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 06558 Ủng hộ
2/6/23 10.000 DINH DUC THANG  5215 - 97509 Chuyển khoản
2/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 53128 VTV
2/6/23 10.000 HO DIEN HUNG  5017 - 41097  
2/6/23 10.000 PHAM THI PHUONG LIEN  5220 - 39565 Chuyển tiền
2/6/23 10.000 TRAN THI THUY DUNG  5212 - 33192 Chuyển tiền
2/6/23 10.000 NGUYEN VAN TU 5244 - 49182 Chuyển tiền. CT tu 9986389912 
2/6/23 66.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 27033 Mong cac em co cs tot hon hp hon
2/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 26089 Ck từ thiện
2/6/23 10.000 NGUYEN THI THANH HOA  5216 - 24846 Chuyển khoản
2/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 05181 từ thiện trẻ em khuyết tật Việt Nam
2/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 69023 Chuyển qua ZaloPay
2/6/23 5.000 NONG DUC NGOC  5215 - 45874 Chuyển tiền qua MoMo
2/6/23 20.000 tran Thi ngoc huyen 5017 - 37100  
2/6/23 10.000 Tran Thi Anh Thu  5213 - 36905 Chuyển tiền
2/6/23 10.000 TRAN THI THUY LINH  5017 - 35459 Chuyển khoản
2/6/23 20.000 PHAN THI MY THU  5215 - 33569 Chuyển khoản
2/6/23 20.000 DUONG VU YEN THANH  5213 - 25995 DUONG VU YEN THANH
2/6/23 10.000 NGUYEN TRUONG GIANG  5244 - 42716 Chuyển tiền.CT tu 1024966382 
2/6/23 10.000 NGUYEN HUU SANH  5161 - 67316 Chuyển tiền qua MoMo
2/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 12752 Ủng hộ tiền người khuyết tật
2/6/23 5.000 LAM THI XUAN MAI  5220 - 12360 Chuyển tiền
2/6/23 10.000 VU BICH NGOC  5239 - 49549 Chuyển tiền.CT tu 9989429669 
2/6/23 10.000 Phung Duy Khanh  5216 - 04134  
2/6/23 10.000 TRAN TIEN MANH  5243 - 61109 Chuyển tiền.CT tu 1026630332
2/6/23 10.000 Nong binh van 5214 - 41218  
2/6/23 10.000 NGO DINH LONG  5215 - 32693 Chuyển khoản
2/6/23 10.000 PHAN THI NGOC TRAM  5220 - 32304 Chuyển khoản
2/6/23 10.000 NGUYEN THI TAM  5244 - 37059 Chuyển tiền.CT tu 0351000722376 
2/6/23 20.000 PHAM THI XUAN BINH  5217 - 18463  Chuyển khoản
2/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 10672 071527.020623.125456.Ck từ thiện 
2/6/23 10.000 BUI THI LAN  5244 - 36059 Chuyển tiền.CT tu 1016028019
2/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC HUONG  5213 - 02962 Chuyển tiền
2/6/23 10.000 Luong Huy Hoang 5214 - 92546  
2/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 81705 Ủng hộ
2/6/23 10.000 Hong chuyen  5213 - 80370 Hong Chuyển 
2/6/23 20.000 NGO THI THU HA 5243 - 56376 Chuyển tiền. CT tu 1021198582 
2/6/23 20.000 HOANGHUYGROUP 5218 - 63516 HOANGHUYGROUP
2/6/23 10.000 Hoang huy group 5216 - 54015 Hoang huy group
2/6/23 10.000 NGUYEN TIEN DAI 5241 - 41531 Quỹ từ thiện.CT tu 0821000033213 
2/6/23 10.000 NGO QUANG HUNG  5214 - 52904 Chuyển tiền
2/6/23 140.502 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 00541 Ủng hộ toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật.ho tro quy
2/6/23 10.000 Nguyen Dinh Hau 5214 - 78438  
2/6/23 20.000 TRAN QUOC TUAN  5213 - 55670 Chuyển khoản
2/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 45637 Quỹ từ thiện 
2/6/23 10.000 TRAN VAN PHONG 5220 - 41043 Chuyển tiền
2/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 40448 Quỹ từ thiện
2/6/23 20.000 HOANG MINH DUYET 5209 - 08345  
2/6/23 10.000  PHAM MINH QUOC  5239 - 27157 Quituthien. CT tu 0421003921484 
2/6/23 10.000 hoai an  5213 - 81526  
2/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 78081 Quỹ từ thiện
2/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 68129 Quỹ từ thiện
2/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 49125 Ủng hộtre em khuyết tật
2/6/23 20.000 Dinh Minh Hieu  5241 - 29307 Chuyển tiền ho tro tre em khuyết tật.CT tu 0041000307785 
2/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 48391 Chuyển qua ZaloPay
2/6/23 10.000 NGUYEN VIET HUNG  5078 - 68660 vtv
2/6/23 10.000 NGUYEN LAN PHUONG 5219 - 00580  
2/6/23 10.000 AO THI HUONG  5217 - 78907 Chuyển tiền
2/6/23 10.000 LUONG TRUNG KIEN 5217 - 78069 Chuyển khoản
2/6/23 10.000 DOAN MANH HUNG  5242 - 33503  Chuyển tiền.CT tu 1035467569
2/6/23 10.000 VO THI KIM THOA  5209 - 93994 Chuyển tiền
2/6/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 55501 Chuyển tiền. CT tu 0291000272468
2/6/23 5.000 NGUYEN BAO QUOC DOANH  5212 - 68230 Chuyển tiền
2/6/23 5.000 NGUYEN THI THUY TRAM 5212 - 44143 Chuyển tiền
2/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 46272 Ủng hộQuỹ vì trẻ em khuyết tật. CT tu 0271001057820 
2/6/23 5.000 NGUYEN HUU QUYEN  5218 - 23547  Chuyển tiền
2/6/23 10.000 NGUYEN KIM SON 5161 - 39333 Chuyển tiền qua MoMo
2/6/23 20.000 NGUYEN THI MINH 5217 - 74718 Chuyển khoản
2/6/23 10.000 NGUYEN THI XUAN XANH  5218 - 72132 Chuyển khoản
2/6/23 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 33985 con lay phat cho con con ko bi down.CT tu 0481000914447 
2/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 33385 lxstd tang từ thiện. CT tu 0071001035826
2/6/23 500.000 LUONG THUY TRANG  5217 - 46153  Chuyển cho cac em be 
2/6/23 222.222 NGUYEN THI THUY TRANG 5245 - 68057 Trang ck. CT tu 0331000465602 
2/6/23 200.000 NGUYEN TINH YEN 5090 - 90303 CT tu 0071001198891 
2/6/23 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 16426 tha thiet quan tam den to chuc
2/6/23 100.000 NGUYEN KHANH NGOC  5217 - 07018 Ủng hộ tháng 6 2023 
2/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 23522 Ủng hộ. CT tu 0021000423037
2/6/23 50.000 VU KIM HUE  5215 - 89765 ck Thuong cac be
2/6/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 88126 binh thuong.CT tu 0251002737461
3/6/23 10.000 CAO DANG DAT  5209 - 58098  
3/6/23 10.000 NGUYEN TRONG HUNG  5219 - 08792 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 TRAN VAN DAI  5219 - 77751 Chuyển tiền
3/6/23 20.000 BUI MANH NAM  5017 - 06832 Chuyển khoản
3/6/23 10 NGUYEN VAN HUY 5216 - 69881 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 NGUYEN THANH TRUNG  5217 - 61950 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 75201 Quỹ từ thiện
3/6/23 10.000 NGUYEN NGOC TE 5017 - 61246 Chuyển khoản
3/6/23 10.000 DOAN VAN LOI  5212 - 45006 Chuyển khoản
3/6/23 20.000 LUONG VAN HA 5214 - 41541  
3/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 78433 Quỹ từ thiện
3/6/23 20.000 DIEU THI TIEN  5219 - 05855 Chuyển khoản
3/6/23 10.000 HOANG THI CUC 5161 - 03034  
3/6/23 10.000 DUONG ANH TU  5212 - 46874 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 TA QUANG MINH 5215 - 77633  
3/6/23 10.000 TRINH NGOC SON  5240 - 22102 Chuyển tiền cho tre em. CT tu 9375707298
3/6/23 10.000 NGUYEN THI QUY  5209 - 27768 Chuyển khoản
3/6/23 10.000 NGUYEN Y MY 5220 - 86068  
3/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 83058 từ thiện
3/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 80742 .Ủng hộtrẻ em khuyết tật vn 
3/6/23 50.000 NGUYEN TRAN MINH CUONG  5241 - 95986 Chuyển tiền.CT tu 0621000433470 
3/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC HON  5214 - 07544 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 91382 Quỹ từ thiện 
3/6/23 10.000 LE HOANG TUAN  5213 - 84949 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 HOANG XUAN LONG  5220 - 38404 Chuyển khoản
3/6/23 20.000 NGUYEN THANH LUAN  5217 - 32724 Chuyển khoản
3/6/23 10.000 CAO THI DIEU DANG  5017 - 63900 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 NGUYEN THI THANH LAN  5161 - 86304 Chuyển tiền qua MoMo
3/6/23 10.000 MAI THI MY TAM  5242 - 92402 Chuyển tiền. CT tu 0651000778451
3/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 85465 tre em
3/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 12794 Chuyển tiền từ thiện
3/6/23 20.000 PHAM MINH HIEU  5212 - 85560 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 DAU THI HIEN  5209 - 72384 Chuyển tiền
3/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 99841 duen. CT tu 1030214223
3/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 20692 Vtv
3/6/23 20.000 DOAN VAN DEN 5217 - 17633  
3/6/23 10.000 KA HIM  5219 - 17059 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 TRAN LE THU  5161 - 81310 Chuyển tiền qua MoMo
3/6/23 5.000 BACH VAN THANH  5209 - 78448 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 Chuyen tien 5209 - 65508  Chuyển tiền
3/6/23 10.000 LUU THI PHUONG 5220 - 18584 Chuyển khoản Quỹtừ thiện
3/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 03201 526061.030623.145929.Chuyển khoản-030623-14:59:30 526061
3/6/23 10.000 tran van dong  5213 - 68132  Chuyển tiền
3/6/23 10.000 TRAN THANH HUY 5161 - 77008  
3/6/23 10.000 LAM THI XUAN  5214 - 59691 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 VO THI THANH THUY  5212 - 52877 Chuyển khoản
3/6/23 5.000 NGUYEN VAN HUY 5241 - 67844 Chuyển tiền.CT tu 1029369593 
3/6/23 5.000 VU THI NGAN 5214 - 26585  
3/6/23 5.000 CAO XUAN QUANG 5218 - 22142 Chuyển tiền
3/6/23 5.000 HOANG VAN PHAN  5220 - 21568 Chuyển tiền
3/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 05377 Nam Mo A Mi Da Phat
3/6/23 5.000 NGUYEN DINH DUC  5212 - 05030 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 NGUYEN THANH TIEN  5215 - 95809 Chuyển khoản
3/6/23 20.000 DO QUANG THANG 5078 - 81296 Chuyển tiền.CT tu 0051000547756
3/6/23 30.000 LE VAN SANG 5214 - 92278 Chuyển tiền
3/6/23 5.000 LE HA PHUONG  5214 - 86376 Chuyển tiền
3/6/23 5.000 DINH VAN BINH  5239 - 58655 Chuyển tiền. CT tu 1033037126 
3/6/23 5.000 La Van Duy  5220 - 79012 Chuyển tiền tu Viettel Money
3/6/23 5.000 VU VAN DUC  5209 - 60350 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 NGUYEN THI TUYET 5218 - 45048 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 LAM THI HONG VAN 5243 - 70999 Chuyển tiền. CT tu 1012795969
3/6/23 5.000 TRAN VAN TUYEN 5217 - 41249 Chuyển tiền
3/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 36462 Ủng hộtre emkhuyết tật VN
3/6/23 10.000 NGUYEN THI THANH BINH  5239 - 55941 Chuyển tiền.CT tu 1025165723
3/6/23 10.000 TRAN THI NHU QUYNH  5242 - 70358 Chuyển tiền.CT tu 0901000051934
3/6/23 20.000 LE PHUONG NHI  5212 - 27161 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 NGUYEN DANG HAN  5214 - 22573  Chuyển khoản
3/6/23 20.000 NGUYEN THI MINH NGUYET 5218 - 20324 Chuyển khoản
3/6/23 5.000 NGUYEN VAN LUONG  5220 - 20143 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 18799 Vi Chuyển 
3/6/23 5.000 PHAM VAN TRUNG  5220 - 18783 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 18502 Quỹ từ thiện
3/6/23 20.000 NGUYEN THI MY AN  5161 - 71749 Chuyển tiền qua MoMo
3/6/23 10.000 NGUYEN THI HOAI PHUONG  5220 - 14828  
3/6/23 10.000 NGUYEN THI HAI  5213 - 13869 Chuyển khoản
3/6/23 5.000 NGUYEN THANH TU  5218 - 03149 Chuyển tiền qua MoMo
3/6/23 10.000 NGUYEN MINH QUAN 5218 - 99547  
3/6/23 10.000 NGUYEN VAN THANG  5213 - 69267 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 BUI THI LAN ANH  5245 - 44234 Chuyển tiền.CT tu 1017717109 
3/6/23 10.000 659886.030623.131127.TA VAN MINH chuyen khoan 5215 - 46054 659886.030623.131127.TA VAN MINH Chuyển khoản
3/6/23 10.000 LE THI DAN  5239 - 50593 Chuyển tiền.CT tu 1025847689 
3/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 32747 VTV
3/6/23 20.000 TRIEU CHIEU ON 5216 - 32117 Chuyển khoản
3/6/23 10.000 TRAN VAN TU 5213 - 29802  
3/6/23 5.000 HOANG DINH DUY 5220 - 27656 Chuyển tiền qua MoMo
3/6/23 10.000 NGUYEN VAN TRUNG  5219 - 23827  
3/6/23 10.000 Truong thi le  5215 - 19360 Chuyển khoản
3/6/23 10.000 NGUYEN THI KHANH  5216 - 17601 Chuyển tiền
3/6/23 20.000 NGUYEN THI DIU 5217 - 03682 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 PHUNG THI THOA  5241 - 53838 MBVCB.3624333601.PHChuyển tiền.CT tu 0341001688948
3/6/23 10.000 NGUYEN THI SA LY  5220 - 94789 Chuyển tiền
3/6/23 20.000 Nguyen Truong sinh 5213 - 93751  
3/6/23 10.000 TONG THI DUY  5214 - 88837 Chuyển khoản
3/6/23 20.000 PHUNG THI NGO 5214 - 84681 Chuyển khoản
3/6/23 10.000 NGUYEN THUY PHUONG  5220 - 81206  
3/6/23 10.000 HOANG THUY VAN  5215 - 80190 Chuyển tiền
3/6/23 20.000 PHAM THI THANH TAM  5216 - 78981 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 BUI THI HONG  5212 - 77004 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC  5213 - 75793 Chuyển tiền
3/6/23 20.000 NGUYEN DUC THAO  5213 - 74424 Chuyển khoản
3/6/23 20.000 Hoang Huy GROUP 5017 - 73939 Hoang Huy GROUP
3/6/23 10.000 LOC VAN NHAT  5212 - 68384 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 325072.030623.123615.Hoang Huy GROUP 5220 - 63476 325072.030623.123615.Hoang Huy GROUP
3/6/23 20.000 HOANG HUY GROP 5078 - 64846 HOANG HUY GROP .CT tu 1025096856 HO THI THANH THUY 
3/6/23 10.000 LUONG KHAC MANH  5217 - 55983 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 BE THI LINH QUYEN  5240 - 51540 Ck.CT tu 0981000418372 
3/6/23 5.000 NGUYEN VAN QUY  5214 - 51645 Chuyển tiền qua MoMo
3/6/23 10.000 NGUYEN HOANG DUY  5214 - 43082 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 HUYNH THANH VUONG  5213 - 01756 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 85067 Tấm lòng nhỏ
3/6/23 10.000 NGUYEN QUOC THANH  5214 - 76055 Chuyển khoản
3/6/23 10.000 PHAM THI THANH MAI  5216 - 74260 Chuyển khoản
3/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 21922 Chuyển khoản
3/6/23 10.000 NGUYEN MINH LUONG  5209 - 74862  Chuyển khoản
3/6/23 20.000 DO THIEN TRI  5212 - 61265 Chuyển tiền
3/6/23 5.000 NGUYEN HUU THO  5215 - 52205 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 NGUYEN VAN TUAN VI 5242 - 48971 CT tu 0671004164305 
3/6/23 10.000 NGUYEN VAN LUAN 5239 - 31812  Chuyển tiền.CT tu 1023344236
3/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 90063 Quỹ từ thiện
3/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 86962 Quỹ từ thiện
3/6/23 5.000 Dinh  5220 - 86930 Dinh Chuyển
3/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 78129 Quỹ từ thiện
3/6/23 10.000 son thi ngoc thanh 5215 - 45871  
3/6/23 10.000 NGUYEN MINH TAM  5216 - 35996 Chuyển khoản
3/6/23 10.000 MAI THI MY HAN 5213 - 32596 Chuyển tiền
3/6/23 5.000 TRINH TUAN QUYEN 5212 - 25657 0919919184 mb bank
3/6/23 10.000 HOANG TRONG QUY  5212 - 24252 Chuyển khoản
3/6/23 10.000 VO THI DAM  5212 - 94865 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 NGUYEN VAN THINH 5217 - 92274  
3/6/23 10.000  BUI VAN TOAN 5209 - 72388  
3/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 16116 Vtv
3/6/23 10.000 TO THI HUONG  5220 - 11234 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 NGUYEN THI KIM OANH  5217 - 80026 Chuyển tiền
3/6/23 10.000 PHUNG QUOC VIET  5214 - 77116 Chuyển khoản
3/6/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30673 Tre em khuyết tật.CT tu 1016561835
3/6/23 20.000 LE THI ANH TUYET  5209 - 36756 Chuyển khoản
3/6/23 10.000 QUANG VAN SENH 5220 - 16730  
3/6/23 500.000 do quy quyet dinh 5078 - 28495 CT tu 1026904430
3/6/23 10.000 CAO MANH CUONG  5212 - 89873 Chuyển tiền
3/6/23 10.000  NGUYEN HUU THANH  5218 - 81090 Chuyển tiền
3/6/23 5.000 NGUYEN VAN LOI  5212 - 67250 Chuyển tiền
3/6/23 20.000 NGUYEN SY MINH  5161 - 44732 0977206113
3/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 24303 tre em.CT tu 1014047953 
3/6/23 10.000 NGUYEN THI XUAN XANH  5216 - 19446 Chuyển khoản
3/6/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 96157 tre em khuyết tật.CT tu 1017741986
3/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 37711  
4/6/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 22132 CT tu 0011004262876
4/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 95309 UH Quỹvi trẻ em khuyết tật VN 
4/6/23 10.000 LY THIN TAC  5240 - 33881 Chuyển tiền.CT tu 0121000636205
4/6/23 10.000 THAI TUAN LINH 5161 - 11439 Chuyển tiền qua MoMo
4/6/23 10.000 NGUYEN THI YEN LY 5213 - 14564  
4/6/23 10.000 PIPO 5217 - 07651 PIPO
4/6/23 100.000 DOAN XUAN TUAN  5242 - 37500 Chuyển tiền. CT tu 9944749113
4/6/23 20.000 luong van toan 5217 - 28945  
4/6/23 10.000 DANG VAN HIEP  5219 - 39047 Chuyển tiền Quỹ từ thiện
4/6/23 20.000 NGUYEN VAN THANH 5017 - 29410  
4/6/23 10.000 DANG QUOC HOAN  5240 - 22298 Chuyển tiền từ thiện.CT tu 0031000149543
4/6/23 10.000 DOAN THI QUYNH  5213 - 11081 Chuyển tiền
4/6/23 10.000 LE THI PHUONG  5219 - 80634 Chuyển tiền
4/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 77659 moi hoan canh.CT tu 1019378800
4/6/23 10.000 NGUYEN DINH TRUNG  5214 - 74967 Chuyển tiền
4/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 61452 Quỹ từ thiện
4/6/23 10.000 PHAM THI HUYEN TRANG  5220 - 57664 Chuyển tiền
4/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 53592 Quỹ từ thiện
4/6/23 10.000 NGUYEN TIEN QUYEN  5245 - 85132 Chuyển tiền.CT tu 0361000225509 
4/6/23 10.000 Thuong  5216 - 91257 Thuong Chuyển 
4/6/23 10.000 TRAN QUANG VINH  5209 - 43250 Chuyển tiền
4/6/23 10.000 Nguyen Thi Kim ly 5215 - 00701  
4/6/23 10.000 LE THI BE HANG 5220 - 94382 LE THI BE HANG 
4/6/23 10.000 Nguyen Tan Qui 5214 - 92361  
4/6/23 10.000 TRAN THI LE XUAN  5218 - 44240  
4/6/23 20.000 nguyen thi Chung  5209 - 88264  
4/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 87392  
4/6/23 10.000  LE SON HUNG  5214 - 84248 Chuyển tiền
4/6/23 10.000 BUI NGOC VAN 5245 - 69609 Chuyển tiền.CT tu 0521000695606 
4/6/23 10.000 VU SY THANH  5220 - 28151 Chuyển tiền
4/6/23 50.000 TRAN VAN HUAN 5239 - 73949 gui tang.CT tu 0451000512371 
4/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 14249 Quỹ từ thiện
4/6/23 10.000 HOANG VAN VU  5220 - 08431 Chuyển khoản
4/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 06375 Quỹ từ thiện
4/6/23 10.000 VO QUANG PHO  5244 - 65362 Chuyển tiền.CT tu 0161001716659 
4/6/23 10.000 NGUYEN DINH HAI  5217 - 79843 Chuyển tiền
4/6/23 10.000 HOANG THI MAI DUNG  5212 - 61302 Chuyển tiền
4/6/23 20.000 BUI THI HUONG  5213 - 48526 Chuyển tiền
4/6/23 10.000 DO PHUC NGUYEN TRUC  5213 - 41288 Chuyển khoản
4/6/23 10.000 VO THI THU HIEN  5218 - 20877 Chuyển khoản
4/6/23 10.000 NGUYEN HAI CHAU  5209 - 94759 Chuyển tiền
4/6/23 10.000 DANG THI THANH TUYEN  5220 - 94441 Chuyển tiền
4/6/23 10.000 TRAN MINH TRI  5161 - 81290 Chuyển tiền qua MoMo
4/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 35894 Quỹ từ thiện
4/6/23 10.000 PHAM THI QUYNH NHU  5216 - 16972  Chuyển khoản
4/6/23 10.000 HOANG VAN VU  5216 - 13621 Chuyển khoản
4/6/23 20.000 HUYNH PHI LUAN  5217 - 06605 HUYNH PHI LUAN 
4/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30935 bt.CT tu 9344391212 
4/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 74398 Quỹ từ thiện
4/6/23 10.000 LE THI LINH  5245 - 45180 Chuyển tiền.CT tu 0481000761558 
4/6/23 10.000 NGUYEN HOA DINH  5239 - 51906  Chuyển tiền.CT tu 0401001473872 
4/6/23 10.000 Nguyen Thu Hien  5215 - 08236 Chuyển tiền
4/6/23 20.000 THIEN NGUYEN 5212 - 00995  
4/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 93329 Chuyển tiền
4/6/23 10.000 NGUYEN TRAN TINH  5239 - 50430  Chuyển tiền. CT tu 0111000259198 
4/6/23 20.000 NGUYEN THI MAI  5218 - 81285 Chuyển khoản
4/6/23 10.000 BUI THI HUONG 5241 - 54781 Chuyển tiền.CT tu 1022610911
4/6/23 20.000 VUONG THI DUYEN 5218 - 61386  
4/6/23 10.000 KHUONG THI THUY LINH  5215 - 59801 Chuyển khoản
4/6/23 10.000 NGUYEN HAI QUANG 5219 - 59253  
4/6/23 20.000 Le chi canh 5213 - 37765  
4/6/23 10.000 LE THI CHIT  5212 - 26800 Chuyển khoản
4/6/23 10.000 DUONG THI MONG NHI  5245 - 39211  Chuyển tiền.CT tu 1015891522 
4/6/23 10.000 NGUYEN THI LAN ANH  5243 - 60989 Chuyển tiền.CT tu 0591000320983 
4/6/23 10.000 do y thanh 5212 - 16733 do y thanh ck 
4/6/23 10.000 LE THI NGOC QUYEN  5244 - 38721 Chuyển tiền. CT tu 0671004160377 
4/6/23 10.000 LE THI HIEN  5215 - 14608 Chuyển khoản
4/6/23 20.000 NGUYEN THI THUC  5215 - 13858 NGUYEN THI THUC 
4/6/23 10.000 PHAM NGOC LAN ANH  5214 - 11178  Chuyển tiền
4/6/23 10.000  PHAM THI THUY AN  5216 - 09496 Chuyển tiền
4/6/23 10.000 PHAN THI THUONG  5218 - 06447 Chuyển khoản QuỹVI trẻ em khuyết tật VN
4/6/23 5.000 Hieu chuyen  5209 - 06428 Hieu Chuyển 
4/6/23 10.000 NGUYEN THI KY DUYEN  5215 - 05472 Chuyển khoản
4/6/23 10.000 LE THI CHIT 5213 - 03664 Chuyển khoản
4/6/23 10.000 NGUYEN THI LAN  5216 - 03578 Chuyển khoản
4/6/23 20.000 BAN THI CUC PHUONG  5217 - 02497 Chuyển tiền
4/6/23 10.000 TRAN THI THUY 5219 - 95532 Chuyển khoản
4/6/23 40.000 DANG THI THUY  5078 - 98423 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
4/6/23 20.000 TRAN THI DIEM MY  5243 - 59424 Chuyển tiền.CT tu 1015297200 
4/6/23 10.000 NGUYEN TAN PHAT  5216 - 82782  Chuyển khoản
4/6/23 20.000 NGUYEN THI KIM NGOC  5214 - 69522 Chuyển khoản
4/6/23 10.000 TRAN THI VAN  5220 - 35079 Chuyển tiền
4/6/23 20.000 HOANG THI NGOC  5217 - 29945 Chuyển tiền
4/6/23 10.000 NGUYEN DUY QUANG  5017 - 24623 Chuyển khoản
4/6/23 10.000 VO THI BICH TUYEN  5243 - 55613 Chuyển tiền.CT tu 0411000989125 
4/6/23 20.000 NGUYEN THI THUY LINH  5215 - 18873 Chuyển khoản
4/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 17620 Quỹ từ thiện
4/6/23 10.000 DINH THI HONG HIEN  5245 - 33259 Quỹ từ thiện.CT tu 1021013690
4/6/23 10.000 TRAN THI KIM THUY  5219 - 10726 979621.040623.130048.TRAN THI KIM THUY Chuyển tiền nv 9
4/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 02025 Ủng hộ
4/6/23 10.000 NGUYEN THANH THAO  5213 - 99058  Chuyển tiền
4/6/23 10.000 LE THi bich LAM  5212 - 98601 Chuyển tiền
4/6/23 15.000 PHAN VAN UNG 5214 - 87037 Chuyển khoản
4/6/23 10.000 LE THI CAM TIEN 5220 - 82258  Chuyển tiền
4/6/23 20.000 DINH THI LOAN  5214 - 78279 Chuyển khoản
4/6/23 20.000  PHAN THI ANH TUYET  5219 - 77964 Chuyển tiền
4/6/23 10.000 LE THI VI  5017 - 72735  
4/6/23 20.000 NGUYEN THANH TUONG  5161 - 66807 Chuyển tiền
4/6/23 10.000 DANH THI TUONG OANH 5245 - 30797 Chuyển tiền.CT tu 0091000640379
4/6/23 10.000 LUYEN THI KIM THUY  5243 - 52932 Chuyển tiền.CT tu 0591000298962
4/6/23 10.000 DUONG QUANG TRUNG 5017 - 70371  
4/6/23 10.000 Hoang huy group 5217 - 65835 Hoang huy group
4/6/23 10.000 Hoang huy group 5218 - 50048 Hoang huy group
4/6/23 10.000 BUI NGOC HOANG  5213 - 44054 Chuyển khoản
4/6/23 10.000 NGUYEN HUU BINH  5214 - 18262 Chuyển tiền
4/6/23 20.000 LY PHAM DUY CUONG  5243 - 49985  Chuyển tiền.CT tu 1015944855
4/6/23 10.000 MAI THI THUY LIEU  5161 - 63100 Chuyển tiền qua MoMo
4/6/23 20.000 CHU THI NGA  5220 - 64276 Chuyển khoản
4/6/23 10.000 NGUYEN HAI NAM CHUYEN TIEN 5214 - 57237 Chuyển tiền
4/6/23 10.000 CAO THI THUONG  5220 - 29531 Chuyển tiền
4/6/23 10.000 NGUYEN THI OANH  5215 - 72291 Chuyển khoản
4/6/23 20.000 DAT 5017 - 65134 Chuyển tiền
4/6/23 10.000  DOAN THI LUYEN 5239 - 27280 Quỹ từ thiện. CT tu 0491000015930
4/6/23 20.000 HUYNH THI BICH HAI  5212 - 49379 Chuyển khoản
4/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 28810 Quỹ từ thiện
4/6/23 20.000 THAI THI MIEU  5215 - 04870 Chuyển khoản
4/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 98081 Qũy từ thiện
4/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 96748 Qũy từ thiện
4/6/23 20.000 Huy chuyen  5209 - 82719 Huy Chuyển 
4/6/23 10.000 PHAM VAN MINH 5161 - 55206 Chuyển tiền qua MoMo
4/6/23 10.000 VO THI THU THAO  5161 - 54564 Chuyển tiền qua MoMo
4/6/23 20.000 PHAN THI HONG Y  5215 - 58200 Chuyển khoản
4/6/23 10.000 NGUYEN VAN DUAN  5240 - 27884 Ủng hộ. CT tu 0351001028018
4/6/23 20.000 VO THI NGOC HONG  5218 - 34956 Chuyển khoản
4/6/23 20.000 TRAN VAN LE 5213 - 08264 Chuyển khoản
4/6/23 10.000 VO KIM CUONG 5213 - 66674 Chuyển khoản
4/6/23 10.000 NGO THI YEN 5216 - 38704 Chuyển khoản
4/6/23 10.000 NGO THI YEN  5219 - 32520 Chuyển khoản
4/6/23 10.000 PHAM THI KIM YEN  5212 - 04925  Chuyển tiền
4/6/23 10.000 NGUYEN DO LONG HUYNH  5244 - 86570 Chuyển tiền.CT tu 0111000642212 
4/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 95791 từ thiện
4/6/23 10.000 HOANG NGOC VUONG  5220 - 46304 Chuyển tiền
4/6/23 10.000 HUE  5214 - 18061 HUE CK
4/6/23 20.000 binh  5217 - 07923  
4/6/23 10.000 NGUYEN THI XUAN XANH 5213 - 03941 Chuyển khoản
4/6/23 20.000 LO VAN KIM  5216 - 98736 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
4/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 47969 ck từ thiện
4/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 38487 Khó khăn.CT tu 1037248540
5/6/23 10.000 DUNG THI HUE  5219 - 24957  
5/6/23 20.000 TRAN VAN TUYEN  5216 - 35895 Chuyển khoản
5/6/23 10.000 NGUYEN NHAT TRINH 5218 - 12350 Chuyển tiền
5/6/23 20.000 Ty Thuy Trinh 5213 - 47838  
5/6/23 10.000 NGUYEN HUU DANG  5214 - 40329 Chuyển khoản
5/6/23 10.000 HOANG VAN CHINH 5220 - 26785  
5/6/23 10.000 Cung Cty ASEAN MEDIA chung tay vi cong dong 5209 - 01766 Cung Cty ASEAN MEDIA chung tay vi cong dong
5/6/23 10.000 VANG THI CHUA  5214 - 02179 Chuyển tiền
5/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 00672 Quỹ từ thiện
5/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 99562 Quỹ từ thiện
5/6/23 10.000 DINH THI KIEU TRANG  5161 - 22496 Chuyển tiền qua MoMo
5/6/23 10.000 HA THI TUYEN  5220 - 63465 Chuyển khoản
5/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 55575 Quỹ từ thiện
5/6/23 10.000 NGO THI THUY MUI  5242 - 50367 Quỹ từ thiện.CT tu 0061001041467 
5/6/23 10.000 NGUYEN THI MEN  5218 - 72163 Chuyển khoản
5/6/23 10.000 Trieu thuy linh 5213 - 60272  
5/6/23 20.000 Y HUNG MLO  5213 - 21150 Chuyển khoản
5/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 77288 sv. CT tu 1016746509
5/6/23 10.000 Nguyen Thuy Linh  5219 - 72922  
5/6/23 10.000 thu thuy  5216 - 67829 thu thuy từ thiện
5/6/23 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 49912 Ủng hộ tre em khuyết tật
5/6/23 10.000 TRAN TRUNG KIEN  5017 - 28981 Chuyển tiền
5/6/23 45.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 43665 Ủng hộ tre em khuyết tật
5/6/23 10.000 HUU THI LAN  5161 - 08239 Chuyển tiền qua MoMo
5/6/23 20.000 CHAM H DUC  5214 - 46974 Chuyển khoản
5/6/23 10.000 HOANG VAN VINH  5213 - 24179 Chuyển tiền
5/6/23 10.000 PHAM THI MY HANH  5218 - 94457 Chuyển khoản 
5/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 96987 Duoc Chuyển 
5/6/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 39303 Gia dinh khó khăn. CT tu 1024999240
5/6/23 10.000 VU THI HANG  5245 - 64618 Chuyển tiền. CT tu 9927122866 
5/6/23 20.000 HO THI CAM NHUNG  5214 - 35281 Chuyển khoản
5/6/23 10.000 NGUYEN THI HOAI 5213 - 99776 Chuyển tiền
5/6/23 10.000 LE TRONG NGHIA 5220 - 71687  
5/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 43068 Quỹ từ thiện
5/6/23 20.000 HA VAN GIANG 5245 - 58156 CT tu 0361000327198 
5/6/23 10.000 LE THI HIEU 5216 - 83422 Chuyển tiền
5/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 89182 Quỹ từ thiện
5/6/23 20.000 Cao Xuan Tham  5215 - 67189  
5/6/23 10.000 TON NU QUYNH PHUONG  5220 - 44197 Chuyển tiền
5/6/23 20.000 NGUYEN VAN TOT  5213 - 38165 Chuyển khoản
5/6/23 4.000 tam 5078 - 92868 tam. CT tu 1020767973 
5/6/23 10.000 NGUYEN QUANG MINH  5017 - 30834 Chuyển tiền
5/6/23 10.000 DO THI HONG THAM  5161 - 87347 Chuyển tiền qua MoMo
5/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 22390 Quỹ từ thiện
5/6/23 10.000 BUI THI NGOAN  5214 - 94436 Chuyển tiền
5/6/23 10.000 TRAN CONG PHU 5220 - 93348 Chuyển tiền
5/6/23 10.000 BAN THI PHUONG  5218 - 73466 Chuyển khoản
5/6/23 10.000 NGUYEN THI THANH  5216 - 75062 Chuyển khoản
5/6/23 10.000 Nguyen Thi Quynh  5220 - 57440 Chuyển tiền
5/6/23 10.000 DUONG THI NGOC  5017 - 31604 Chuyển tiền
5/6/23 10.000 Nguyen Thi mai le 5220 - 23784  
5/6/23 20.000 NGUYEN TRANG THU 5220 - 06878 Chuyển khoản
5/6/23 20.000 NGUYEN THI KIM ANH 5220 - 98296 Chuyển khoản
5/6/23 10.000 Me be bong  5219 - 79097  
5/6/23 10.000 DINH THI QUYNH GIAO  5245 - 35109 Chuyển tiền. CT tu 1032492962 
5/6/23 100.000 NGUYEN THI TRANG  5245 - 34637 Mong yen an den voi cac be. CT tu 1015944765 
5/6/23 10.000 NGUYEN VAN QUOC  5220 - 52110 Chuyển khoản
5/6/23 20.000 NGUYEN HONG VIN 5078 - 64376 CT tu 0401001487068 
5/6/23 10.000 DO THI NHU QUYNH  5214 - 29580 Chuyển khoản
5/6/23 10.000 NGUYEN TUAN ANH 5219 - 28339 NGUYEN TUAN ANH
5/6/23 10.000 DANG NGOC  5218 - 15511 Chuyển tiền
5/6/23 20.000 TRIEU NHU QUYNH  5220 - 08457 Chuyển khoản
5/6/23 20.000 PHAN THI THAO 5217 - 99124 Chuyển khoản
5/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 92428 Quỹ từ thiện
5/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 71730 Ủng hộ
5/6/23 10.000 TRAN THI THU HUYEN  5219 - 70396 Chuyển khoản
5/6/23 20.000 DANG THI KHANH LY 5218 - 70199 Chuyển tiền
5/6/23 10.000 LE THI THU TRANG 5220 - 68404  
5/6/23 20.000 VU THU HA 5017 - 61457 Chuyển khoản
5/6/23 10.000 Thanh  5213 - 29189 Thanh Chuyển 
5/6/23 10.000 LA THI LINH TRANG 5078 - 55660 Chuyển tiền. CT tu 0221000036039 
5/6/23 10.000 DANG THI HOA  5220 - 27856 Chuyển khoản
5/6/23 10.000 NGUYEN THI HONG THU  5017 - 21874 Chuyển tiền
5/6/23 20.000 NGUYEN VAN QUI  5220 - 21732 Chuyển khoản
5/6/23 10.000 BUI THI KIM OANH  5017 - 17701  
5/6/23 20.000 TRAN NGOC CHAU  5209 - 16789 Chuyển tiền
5/6/23 10.000 MA KHANH CHI  5213 - 15582  
5/6/23 10.000 LE THI GAM  5219 - 15075 Chuyển khoản
5/6/23 10.000 NGUYEN VAN LUC  5216 - 91824 Chuyển tiền
5/6/23 10.000 DOAN THANH DUNG 5219 - 74424 Chuyển tiền
5/6/23 10.000 TRAN HONG NGOC 5218 - 53405 Chuyển tiền
5/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 48231 CT tu 0071001759179 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
5/6/23 10.000 TRINH BA CHIEN  5078 - 46479 Chuyển tiền. CT tu 1022118721 
5/6/23 10.000 NGUYEN HOAI HAN  5212 - 21772 Chuyển tiền
5/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 79979 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
5/6/23 71.653 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 03259 Ủng hộ toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật.
5/6/23 10.000 NGO THI THU HUONG 5161 - 56032 Chuyển tiền qua MoMo
5/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 99034 chuc cac con mot doi binh an 
5/6/23 10.000 NGUYEN VAN HUYNH  5242 - 29798 Chuyển tiền. CT tu 1035349980 
5/6/23 50.000 Nguyen duy thang 5220 - 79802  
5/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 70361 Quỹ từ thiện
5/6/23 10.000 LE THI THUY  5242 - 28214 Chuyển tiền. CT tu 0541000232612 
5/6/23 10.000 NGUYEN THI HIEN NA  5216 - 68297 Quỹ từ thiện
5/6/23 10.000 NGUYEN THANH HUY  5219 - 65126 Chuyển khoản
5/6/23 10.000 NGO THI MINH PHUONG  5213 - 07386 Chuyển tiền
5/6/23 10.000 NGUYEN THI HONG 5161 - 52445 Chuyển tiền qua MoMo
5/6/23 20.000 NGUYEN THI HUONG LIEN  5220 - 95079 Chuyển khoản
5/6/23 10.000 NGUYEN TRONG TRUONG  5212 - 94703 Chuyển khoản
5/6/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 90006 chuc cac em hanh phuc. CT tu 0291000272468 
5/6/23 20.000 HUYNH THI BICH HAI  5212 - 90421 Chuyển khoản
5/6/23 100.000 THAI THI KIM YEN  5213 - 75217 Chuyển tiền
5/6/23 20.000 NGUYEN THI KIM NGOC 5214 - 41765 Chuyển khoản
5/6/23 10.000 NGUYEN VAN DOANH  5209 - 91723 Chuyển tiền
5/6/23 10.000 DUONG THI MONG NHI 5241 - 76329 Chuyển tiền. CT tu 1015891522 
5/6/23 10.000 NGUYEN THI XUAN XANH  5213 - 71485 Chuyển khoản
5/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 64722 Tinh Chuyển 
5/6/23 20.000 HA THI THU NGAN 5009 - 93034 Ngan gui tang Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
5/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 56919 lxstd tang từ thiện. CT tu 0071001035826 
5/6/23 100.000 NGUYEN XUAN SON Quan 7 5090 - 95670 CT tu 0371003907540
6/6/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG 5161 - 58176 Chuyển tiền qua MoMo
6/6/23 10.000 PHAN HOANG GIANG 5218 - 68672 Chuyển khoản
6/6/23 10.000 BUI THI TRUC GIANG 5217 - 96586 Chuyển tiền
6/6/23 20.000 LO THI THANH THAO 5214 - 92846 Chuyển khoản
6/6/23 20.000 LE VAN DUNG 5212 - 33794  
6/6/23 10.000 PHAM THI NGAN  5220 - 93704 Chuyển tiền
6/6/23 10.000 LE THI PHUONG 5017 - 92468 Chuyển khoản
6/6/23 1.000 Duong Thi Hai Yen 5245 - 53418 CT tu 0011004149191 NGUYEN XUAN TRUONG 
6/6/23 10.000 TRUONG THI BICH NHU 5215 - 06948 Chuyển khoản
6/6/23 10.000 VO THI LANG  5244 - 44347 Chuyển tiền. CT tu 1026214723
6/6/23 10.000 NGO THI BAO NGOC 5243 - 64819 Chuyển tiền. CT tu 1030127367
6/6/23 10.000 HUYNH THI HUE 5017 - 42870 Chuyển tiền
6/6/23 10.000 DANG MINH HIEU 5217 - 97712  
6/6/23 10.000 VO TUAN THANH 5209 - 97669  
6/6/23 10.000 NGUYEN QUOC KHANH 5219 - 44350  
6/6/23 20.000 DINH KIM NHANH  5161 - 27369 Chuyển tiền qua MoMo
6/6/23 20.000 QUANG VAN CHUNG 5217 - 13988  
6/6/23 10.000 TA XUAN PHUONG  5220 - 48923 Chuyển tiền
6/6/23 10.000 NGUYEN VAN CUONG 5243 - 32929 Chuyển tiền. CT tu 0341006036167 
6/6/23 100.000 Nguyen Thanh Dat  5219 - 04704 Chuyển tiền
6/6/23 10.000 PHAM NGOC LUONG  5218 - 95050 Chuyển khoản
6/6/23 10.000 LUU HOANG NAM  5212 - 83484 Chuyển khoản
6/6/23 10.000 Loan  5213 - 51852 Loan Chuyển 
6/6/23 10.000 LE THI THUY NGA 5212 - 46138 Chuyển khoản
6/6/23 10.000 TRUONG THI HA 5215 - 42697 Chuyển khoản
6/6/23 15.000 NGUYEN THI HOA 5220 - 42398 Chuyển khoản
6/6/23 10.000 NGUYEN THI KIM HUE  5017 - 34924 Chuyển tiền
6/6/23 20.000 Nguyen dang dong 5217 - 27754  
6/6/23 20.000 TRAN THI HIEN  5209 - 24638 Chuyển tiền
6/6/23 10.000 HUYNH THI THANH  5245 - 83986 Chuyển tiền. CT tu 1036154670 
6/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 89573 Chuyển tiền liên ngân hàng
6/6/23 10.000 LANH VAN MUNG  5245 - 81689 Chuyển tiền. CT tu 0351000749409 
6/6/23 20.000 DO QUANG VINH  5215 - 65898 Chuyển tiền
6/6/23 10.000 LU THI LY  5215 - 23475  
6/6/23 10.000 NGUYEN TAN NHAT 5218 - 16154  
6/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 38164 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
6/6/23 10.000 LE VAN TAN  5209 - 77310 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
6/6/23 10.000 NGUYEN THI THANH HOA  5216 - 46856 Chuyển khoản
6/6/23 10.000 VO HOANG TUONG VI  5241 - 81826 Chuyển tiền từ thiện. CT tu 0331000475652 
6/6/23 10.000 LE DAI PHUC 5161 - 09357  
6/6/23 10.000 NGUYEN THI HOANG YEN  5161 - 08232 Chuyển tiền qua MoMo
6/6/23 10.000 TRAN KIM PHUNG  5214 - 91901 Chuyển khoản
6/6/23 10.000 DAO THI NGUYET  5219 - 90897 Chuyển tiền
6/6/23 20.000 VI THI MY LINH 5212 - 89142 Chuyển khoản
6/6/23 10.000 NGO THI TRUC PHUONG  5161 - 07477 Chuyển tiền qua MoMo
6/6/23 10.000 Doan Ngoc Han  5216 - 12742  
6/6/23 10.000 NGUYEN NHAT TRINH  5017 - 09555 Chuyển tiền
6/6/23 10.000 PHU THI DANG  5209 - 64525 Chuyển tiền gay quy
6/6/23 20.000 LY XU KIEM  5242 - 80038 Chuyển tiền. CT tu 1026557596 
6/6/23 10.000 NGUYEN THI THANH 5245 - 57309 Chuyển tiền. CT tu 1036953504 
6/6/23 10.000 NGUYEN HONG NGOC  5214 - 44703 Chuyển tiền
6/6/23 10.000 NGUYEN THI THU ANH  5215 - 41137 Chuyển tiền
6/6/23 10.000 HA THI YEN NHU  5214 - 41081 Chuyển tiền
6/6/23 10.000 DO TRUNG HIEU 5209 - 34675  
6/6/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 23431 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật viet nam
6/6/23 10.000 PHAM THI AI VAN 5215 - 19126 Chuyển tiền
6/6/23 10.000 BUI VAN LUAN  5217 - 15862 Chuyển tiền
6/6/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5213 - 05178 HOANG HUY GROUP
6/6/23 10.000 TRINH HONG NGOC  5243 - 77147 Chuyển tiền. CT tu 1016497489 
6/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 00832 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
6/6/23 20.000 Tran tu linh 5217 - 99114  
6/6/23 20.000 GIAP VAN NHAT  5216 - 71355 Chuyển khoản
6/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 61850 kho. CT tu 0401000457785 
6/6/23 10.000 PHAM THI QUYNH MA 5240 - 57691 Chuyển tiền. CT tu 1018521447 
6/6/23 20.000 NGUYEN TRONG NGHIA  5017 - 84500 Chuyển khoản 
6/6/23 20.000 HOANG VAN VU  5244 - 42854 Chuyển tiền. CT tu 0231000624399 
6/6/23 50.000 phan van thach 5220 - 59195  
6/6/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 51139 chuc cac con hanh phuc. CT tu 0291000272468 
6/6/23 20.000 LE CONG MINH 5212 - 32938  
6/6/23 20.000 HA NGOC NUONG  5220 - 75969  
6/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 45987 Chuyển tiền cho Quỹ Vì trẻ em khuyết tật vn
6/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 28903 Chuc cac em luon luon vui va hanh phuc
6/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 98821 Chu the DongA Bank Chuyển tiền
6/6/23 20.000 NGUYEN HOAI NAM  5214 - 19593 Chuyển khoản
6/6/23 10.000 TRAN HONG NGOC  5216 - 60631 Chuyển tiền
6/6/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 99822 khó khăn. CT tu 1037688724 
6/6/23 20.000 VU THU HA  5218 - 08915 Chuyển khoản
6/6/23 10.000 HUYNH A TOAN  5242 - 38197 Chuyển tiền. CT tu 1027006253 
6/6/23 10.000 NGUYEN THI XUAN XANH  5209 - 85442 Chuyển khoản
6/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 86856 lxstd tang từ thiện. CT tu 0071001035826 
6/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 76553 on dinh. CT tu 0991000030832
6/6/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 76481 CT tu 9879577109 
6/6/23 100.000 Huong  5216 - 20728 Huong chuc cac be co cuoc song tot hon 
6/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 57748 khuyết tật. CT tu 9939421375 
6/6/23 135.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54566 cong nhan. CT tu 1019929557 t
7/6/23 100.000 DAO THI THU HIEN  5240 - 21296 Chuyển tiền.CT tu 0441000631271 
7/6/23 10.000 DO NGOC THANH  5216 - 99183 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5216 - 23237 Chuyển tiền
7/6/23 10.000 TRAN THI KIM NGAN  5244 - 80029 Chuyển tiền.CT tu 0871004209352 
7/6/23 10.000 TON THI BICH NGOC  5214 - 02711 Chuyển tiền
7/6/23 10.000 MAI THI TRANG  5209 - 72926 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5215 - 01054 Chuyển tiền
7/6/23 20.000 Dung  5219 - 98145  
7/6/23 30.000 TRAN VAN TOAI 5240 - 85865 Chuyển tiền từ thiện.CT tu 0821000059297 
7/6/23 10.000 VU VAN QUOC 5161 - 62074 Chuyển tiền qua MoMo
7/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 89769 Mong moi dieu tot dep den voi cac em
7/6/23 10.000 DAO THI BICH NGOC  5214 - 83879 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 DANG THI THAM 5216 - 81400 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 Hoan  5213 - 59211 Hoan Chuyển 
7/6/23 10.000 NGUYEN VAN THU  5017 - 18088 Chuyển khoản
7/6/23 1 NGUYEN THI THUAN 5219 - 88144 Chuyển tiền
7/6/23 666.666 NGUYEN THANH HAI  5078 - 77814 Chuyển tiền.CT tu 1026447136 
7/6/23 10.000 TRAN HUU PHONG  5017 - 88353 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 DO THI DAO  5241 - 73781 Chuyển tiền.CT tu 9386034090 
7/6/23 10.000 KIM NGOC MINH 5214 - 43143 Chuyển tiền
7/6/23 20.000 NGUYEN THI BINH  5217 - 36432 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 DANG THANH LAM 5215 - 17693  
7/6/23 10.000 NGUYEN VAN TIN  5078 - 67040 Chuyển tiền.CT tu 0351000005566 
7/6/23 20.000 NGUYEN HUNG BINH 5213 - 72718 Chuyển tiền
7/6/23 20.000 LE THI SAO LY  5214 - 69436 Chuyển tiền
7/6/23 10.000 LO THI NHAN 5220 - 68802 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 TRAN THI THAO chuyen khoan 5220 - 30776 Chuyển khoản
7/6/23 23.456 HO DUC LUC  5017 - 28227 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 Thuy  5017 - 26152 Thuy Chuyển 
7/6/23 20.000 TRAN VAN CHI  5219 - 04090 Chuyển tiền
7/6/23 10.000 CAO THI KIEU TRANG  5213 - 96988 Chuyển tiền
7/6/23 10.000 DANH THI HONG HANH  5217 - 59126 Chuyển tiền
7/6/23 10.000 TRINH THI KIEU VY  5017 - 76257 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 Huy  5209 - 20024  
7/6/23 20.000 NGUYEN DINH DUNG  5245 - 38725 Chuyển tiền.CT tu 0481000354160
7/6/23 20.000 MUI THI VIEN  5240 - 46880  Chuyển tiền từ thiện.CT tu 1036655535
7/6/23 10.000 BUI NGOC ANH  5217 - 30060 Chuyển khoản
7/6/23 50.000 NGUYEN THI NHU  5214 - 34041 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG NGUYEN  5218 - 03450 Chuyển tiền
7/6/23 10.000 TRAN THI THU NGOC  5209 - 02464 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/6/23 10.000 Phuong  5214 - 92068 Phuong Chuyển
7/6/23 20.000 GIANG THANH PHUC  5242 - 46517 Chuyển tiền.CT tu 9961779825
7/6/23 10.000 NGUYEN DUC TINH  5213 - 73131 Chuyển tiền
7/6/23 20.000 LY THI MOANG  5212 - 68637 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 TRAN THI THAO SUONG  5209 - 52554 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 LE THI GIANG 5220 - 50495  
7/6/23 10.000 NGUYEN THI HUE  5215 - 49226 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 NGUYEN THI THANH HIEN  5216 - 39812  
7/6/23 20.000 PHAM DANG MINH ANH  5161 - 30558 Chuyển tiền qua MoMo
7/6/23 10.000 TRAN THI GIANG  5219 - 05882 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 TRAN THI THAO SUONG 5213 - 05724  Chuyển khoản
7/6/23 10.000 An  5017 - 80505 An Chuyển 
7/6/23 10.000 do van huy 5239 - 26022 CT tu GIANG THI CANG 
7/6/23 62.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 98239 huu duyen .CT tu 1016200545 
7/6/23 10.000 NGUYEN THI KHANH HUYEN  5218 - 61395 Chuyển khoản cho Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
7/6/23 20.000 NGUYEN HUYNH DUC  5161 - 27608 Chuyển tiền qua MoMo
7/6/23 20.000 NGUYEN HUYNH DUC  5161 - 27571 Chuyển tiền qua MoMo
7/6/23 10.000 NGUYEN THI KIM LIEN  5213 - 06582 Chuyển tiền
7/6/23 20.000 NGUYEN THANH TUAN 5240 - 27413 Chuyển tiền.CT tu 0311000733931 
7/6/23 10.000 TRAN QUOC HUNG 5161 - 26688  
7/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY TRANG 5161 - 25329 Chuyển tiền qua MoMo
7/6/23 20.000 HUYNH THUY DUNG  5161 - 25014 Chuyển tiền qua MoMo
7/6/23 10.000 NGUYEN THI THU PHUONG  5212 - 04264 Chuyển khoản
7/6/23 20.000 PHAM VAN CHIN 5213 - 98552  
7/6/23 10.000 Vuong  5218 - 85457 Vuong Chuyển 
7/6/23 20.000 LE TRONG PHI  5215 - 74510 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/6/23 10.000 TONG THI MO  5240 - 99888 Chuyển tiền.CT tu 0591000416754 
7/6/23 10.000 BUI THI DAU  5212 - 03276 Chuyển tiền
7/6/23 10.000 Dinh Thi Huyen  5209 - 80879 Chuyển tiền
7/6/23 20.000 NGUYEN NGOC MY DUYEN  5212 - 77544 Chuyển tiền tu TNEX
7/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC TRAN  5216 - 74744 Chuyển tiền
7/6/23 30.000 NGUYEN BICH NGOC 5212 - 73032 Chuyển tiền
7/6/23 10.000 NGUYEN PHI HUNG  5217 - 41167 Chuyển khoản
7/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 72317 Ủng hộ.CT tu 0021000265602
7/6/23 40.000 DANG THI THUY  5078 - 72029 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
7/6/23 10.000 DAO THI LIEN  5216 - 20939 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 DO NGOC CHINH  5218 - 12580 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 NGUYEN THUY NGA 5209 - 86218 Chuyển tiền
7/6/23 10.000 NGUYEN THI ANH TUYET  5218 - 81569 Chuyển khoản
7/6/23 20.000 NGUYEN THI NHU TRANG  5209 - 78013 Chuyển tiền
7/6/23 10.000 TRAN THI KIM ANH  5219 - 65789 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 VO KIEU OANH  5215 - 59262 Chuyển tiền
7/6/23 10.000 TRINH THI THUY LINH  5212 - 53419 Chuyển tiền
7/6/23 20.000 TRAN THI THANH TUYEN  5218 - 52070 Chuyển tiền tu TNEX
7/6/23 10.000 DO THI HONG NHUNG  5017 - 46523 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 TRAN THI HAI YEN  5218 - 42548 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 32624 Thiện nguyện
7/6/23 1.000 TRAN THI HAI YEN  5212 - 31440 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/6/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG ANH  5239 - 80217 Chuyển tiền.CT tu 9911124362 
7/6/23 10.000 Hanh  5214 - 27047 Hanh Chuyển 
7/6/23 10.000 PHAM THI HUYEN  5212 - 24086 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 PHAM THI YEN  5220 - 22421 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 TRINH THI LUONG  5017 - 21844 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 DANG THI YEN 5017 - 20658 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 NGUYEN ANH DAO 5213 - 19919 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 BUI THI HONG ANH  5017 - 16708 Chuyển khoản
7/6/23 20.000 NGUYEN CONG KHANG  5213 - 97099 Chuyển tiền
7/6/23 10.000 NGUYEN THU AN 5217 - 93095 Chuyển khoản
7/6/23 20.000 NGUYEN LAM TUNG  5220 - 70422 Chuyển khoản
7/6/23 10.000 VI VAN MUOI 5017 - 50405  
7/6/23 200.000 TRAN THI THANH XUAN  5209 - 49935 Chuyển tiền
7/6/23 10.000 THAI THI KIM OANH  5161 - 02015 Chuyển tiền qua MoMo
7/6/23 30.000 NGUYEN DUC BINH  5220 - 51116 Chuyển tiền
7/6/23 10.000 NGUYEN THI CAM TIEN  5212 - 99349 Chuyển tiền
7/6/23 20.000 LO THI VUI  5161 - 99028 Chuyển tiền qua MoMo
7/6/23 10.000 Dinh van duoc 5209 - 61162  
7/6/23 1.000.000 NGUYEN THANH HAI  5239 - 59834 Chuyển tiền.CT tu 0091000666689
7/6/23 50.000 NGUYEN TUAN ANH  5241 - 62313 Chuyển tiền.CT tu 0341007142085 
7/6/23 10.000 Luu Thi Ngoc Tuyen 5212 - 88372  
7/6/23 10.000 TRAN VIET LOI  5212 - 78915 Chuyển khoản
7/6/23 30.000 CHAU QUOC THINH 5239 - 53772 Chuyển tiền.CT tu 1030786034 
7/6/23 20.000 CHAU QUOC THINH  5240 - 58963 Chuyển tiền.CT tu 1030786034 
7/6/23 10.000 HA THI HOA  5217 - 23593 Chuyển tiền
7/6/23 20.000 BUI THI TINH  5017 - 21603 Chuyển khoản
7/6/23 20.000 NGUYEN DUY SY 5214 - 19938  
7/6/23 20.000 QUANG TRONG TUYEN  5212 - 10343 Chuyển tiền
7/6/23 20.000 H RIN LUK 5213 - 91804 Chuyển khoản
7/6/23 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 22118 Ủng hộ quy.CT tu 1029241048 
7/6/23 10.000 NGUYEN TRONG DAN  5244 - 38146 Chuyển tiền.CT tu 0121001446247 
7/6/23 10.000 NEANG OANH NAY 5219 - 85261 Chuyển khoản
7/6/23 20.000 Toan  5214 - 82710 Toan Chuyển 
7/6/23 10.000 HO THI THUY  5241 - 47304 Chuyển tiền.CT tu 0381000533972 
7/6/23 10.000 NGUYEN KHOA THI  5161 - 82839 Chuyển tiền qua MoMo
7/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 79978 Ủng hộ trẻ em khuyết tật.CT tu 1018241769 
7/6/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 78966 ca nhan.CT tu 0721000600235
7/6/23 100.000 815611.060623.233044.ung ho quy tre e khuyet tat 5017 - 62901 815611.060623.233044.Ủng hộ Quỹtre e khuyết tật
8/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 35402 cong nhan .CT tu 1017096928 
8/6/23 45.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 53284 Ủng hộ Quỹtrẻ em khuyết tậtmong cac em co mot cuoc song tot hon
8/6/23 20.000 NGUYEN THI MINH THE  5218 - 62870 Chuyển khoản
8/6/23 10.000 LE HO THINH PHAT 5161 - 83500  
8/6/23 10.000 TONG MINH HAI  5218 - 73385 Chuyển khoản Chuyển tiền từ thiện
8/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 88076 thien tam.CT tu 0011004167113 
8/6/23 10.000 HOAI  5217 - 45153 HOAI CK
8/6/23 10.000 NGUYEN MINH TUAN 5215 - 13181  
8/6/23 20.000 PHAM THI KIEU DUYEN 5078 - 80710 CT tu 1019970201
8/6/23 10.000 BUI THI MAI  5244 - 91970 Chuyển tiền.CT tu 0821000130734 
8/6/23 50.000 Le minh khanh  5213 - 12800 Ủng hộ 
8/6/23 20.000 PHAM NGOC ANH  5239 - 96649 Chuyển tiền.CT tu 1013975689 
8/6/23 10.000 NGUYEN THU THUY  5216 - 60145 Chuyển khoản
8/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 71742 vi trẻ em khuyết tật.CT tu 0351000674296
8/6/23 10.000 NGUYEN THI BAO TRAN  5243 - 26265 Chuyển tiền.CT tu 1027899748 
8/6/23 10.000 VU TRUNG QUANG  5078 - 70513 Chuyển tiền.CT tu 1018434558 
8/6/23 1 DO THI MINH  5209 - 76798 Chuyển tiền
8/6/23 10.000 TRAN THI MINH THUY  5217 - 47665 Chuyển khoản
8/6/23 10.000 Du quoc huynh nhung  5212 - 35461 Du quoc huynh nhung Chuyển
8/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 20527 Khuyn tat tre em
8/6/23 10.000 PHAM THI THU TRANG  5213 - 83055 Chuyển tiền
8/6/23 10.000 DO QUANG THINH  5218 - 41880 Chuyển tiền
8/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY DUONG  5219 - 23919 Chuyển tiền
8/6/23 10.000 TRAN NGOC THIEN 5209 - 16588  
8/6/23 10.000 PHI THI MAI HUONG  5215 - 89502 Chuyển khoản
8/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 88303 Chuyển tiền liên ngân hàng
8/6/23 10.000 Huyen  5218 - 36478 Huyen ck
8/6/23 10.000 NGUYEN THI KIM CHI 5214 - 33083 Chuyển tiền
8/6/23 10.000 Huongcherry 5217 - 27751  
8/6/23 10.000 HO THI UYEN VY  5244 - 65311 CT tu 0251002739705
8/6/23 10.000 TRUONG THI NON  5213 - 11257 Chuyển tiền
8/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 10959 Ủng hộ
8/6/23 10.000 PHAM THI MINH THU  5212 - 85773 Chuyển tiền
8/6/23 10.000 ME THI MAI TRANG  5213 - 54026 Chuyển tiền
8/6/23 10.000 MAI THI TRANG  5214 - 25100 Chuyển khoản
8/6/23 10.000 Phung viet hung 5218 - 18556  
8/6/23 20.000 PHI THI THAM  5017 - 03004 Chuyển tiền
8/6/23 30.000 NGUYEN ANH TU  5161 - 54669 Chuyển tiền qua MoMo
8/6/23 10.000 DUONG THI MY DUYEN  5017 - 46893 Chuyển tiền tu Viettel Money
8/6/23 10.000 NGUYEN THI XOAN  5161 - 53633 Chuyển tiền qua MoMo
8/6/23 20.000 HO THI TUYET TRINH  5239 - 61136 Chuyển tiền.CT tu 1015680514 
8/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 18952 Chuyển khoảng trẻ em khuyết tật
8/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC  5218 - 10467 Chuyển khoản
8/6/23 10.000 TRIEU NGOC QUYNH  5212 - 09147 Chuyển khoản
8/6/23 10.000 PHAM THI MINH THU 5218 - 89520 Chuyển tiền
8/6/23 10.000 UNG HO QUY 5217 - 48499  
8/6/23 10.000 DAO THUY KHANH AN 5209 - 33324 Chuyển tiền
8/6/23 10.000 MA HONG GIAO  5218 - 24288 Chuyển khoản
8/6/23 10.000 PHAM THANH TUYEN 5161 - 49737 Chuyển tiền qua MoMo
8/6/23 10.000 NGUYEN THI THOAI MY 5213 - 11689 Chuyển khoản
8/6/23 10.000 VO THI ANH TUYET  5161 - 49380 Chuyển tiền qua MoMo
8/6/23 20.000 TA THI THUY TIEN  5213 - 84125 554311.080623.160310.TA THI THUY TIEN Chuyển khoản
8/6/23 10.000 Nguyen Thi Phuong Loan 5213 - 38386 Chuyển tiền
8/6/23 20.000 LE THANH BINH  5218 - 25465 Chuyển khoản
8/6/23 10.000 LE THU THIEM  5242 - 63938  Chuyển tiền.CT tu 0111000254448
8/6/23 10.000 chi  5017 - 65239 chi Chuyển khoản
8/6/23 10.000 NGUYEN KIM THU  5244 - 38391 CT tu 9886160805 
8/6/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5240 - 51605 Chuyển tiền.CT tu 9337225056 
8/6/23 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 93462 duvfhb.CT tu 0721000550034 
8/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5213 - 56660 Chuyển tiền
8/6/23 10.000 NGUYEN VAN TAI  5241 - 50175 Chuyển tiền.CT tu 1036999714 
8/6/23 10.000 TRAN THI MY QUYEN  5213 - 04544 Chuyển tiền
8/6/23 10 DINH THI HUYEN  5217 - 95854 Chuyển khoản
8/6/23 10.000 THACH THI THUY  5219 - 78088 Chuyển tiền
8/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC QUY  5217 - 70353 Chuyển khoản
8/6/23 10.000 CAM BA THANH  5214 - 66018 Chuyển tiền
8/6/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5017 - 65335 Chuyển tiền cho tre em kt
8/6/23 10.000 VUONG THI HUONG 5241 - 44115 Chuyển tiền.CT tu 1036428451 
8/6/23 10.000 DO THI SAU  5216 - 20724 Chuyển khoản
8/6/23 20.000 NGUYEN THI TRANG 5212 - 11569 Chuyển tiền
8/6/23 10.000 PHAM THI THANH HUYEN  5215 - 92515 Chuyển tiền
8/6/23 10.000 DO THI NGOC  5217 - 89242  Chuyển khoản
8/6/23 20.000 TRIEU VAN HAI 5216 - 62819  
8/6/23 10.000 NGUYEN THU SUONG 5219 - 45964 Chuyển 
8/6/23 10.000 BUI VAN HIEU 5161 - 35878  
8/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 15621  
8/6/23 10.000 BUI THI THUONG  5239 - 29248  Chuyển tiền.CT tu 1025628034 
8/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 78173 CK
8/6/23 20.000 NGUYEN THI BICH LY  5242 - 42440 Chuyển tiền.CT tu 9344875613 
8/6/23 20.000 LOAN PHUONG THAO  5212 - 47070 Chuyển khoản
8/6/23 10.000 LO THI THUY  5214 - 42595 Chuyển khoản
8/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 41556 Chuyển 
8/6/23 10.000 HONG KIEU XIEM 5213 - 40187 Chuyển khoản
8/6/23 50.000 NGUYEN XUAN TRUONG 5017 - 34828 Chuyển khoản
8/6/23 20.000 NGUYEN MINH TAI  5220 - 25643 Chuyển 
8/6/23 10.000 HOANG VAN QUANGn 5209 - 23908 Chuyển tiền
8/6/23 10.000 NGUYEN VAN TIEN  5220 - 20509 Chuyển khoản
8/6/23 10.000 LE CHI CUONG  5214 - 06495 Chuyển tiền
8/6/23 10.000 NGUYEN THU HOANG LINH 5217 - 03134 Chuyển 
8/6/23 10.000 NGUYEN VAN HAI  5017 - 99480 từ thiện
8/6/23 10.000 NGUYEN VIET QUANG 5215 - 98405 Chuyển khoản
8/6/23 20.000 QUANG THI LAN  5212 - 82004 Chuyển khoản
8/6/23 20.000 NGUYEN PHUOC BAO DUY  5215 - 61239  Chuyển khoản
8/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 61187 Chuyển tiền
8/6/23 10.000 LE THI NGOC HANH  5161 - 27058 Chuyển tiền qua MoMo
8/6/23 10.000 phuong 5219 - 99254 phuong
8/6/23 10.000 NGUYEN THI LOAN  5017 - 88962 Chuyển khoản
8/6/23 10.000 PHAM PHUONG HA  5209 - 84660 Chuyển khoản
8/6/23 10.000 NGUYEN VAN THANH  5209 - 83245 Chuyển tiền
8/6/23 10.000 DOAN THI DUYEN  5213 - 81496 Chuyển tiền
8/6/23 10.000  LE VIEN XUYEN  5242 - 32104 CT tu 9762989954 
8/6/23 10.000 NGUYEN THI THUAN 5218 - 79106 Chuyển khoản
8/6/23 10.000 HOANG HUY GROUP  5220 - 65140 HOANG HUY GROUP 
8/6/23 10.000 DINH THI HOA LY  5219 - 64976 Chuyển khoản
8/6/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5242 - 30896 HOANG HUY GROUP.CT tu 1025847689
8/6/23 10.000 DO THI NGOC LAN 5217 - 07854 Chuyển tiền
8/6/23 22.222 DUONG CONG VU 5241 - 98486 Ủng hộ trẻ khuyết tật.CT tu 1017441969 
8/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 84644 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
8/6/23 20.000 DINH TRONG DUNG 5245 - 84278 Chuyển tiền.CT tu 1038310176 
8/6/23 20.000 NGUYEN THE LUONG 5220 - 74056 Chuyển tiền
8/6/23 10.000 LA TON THIM  5220 - 68801 Chuyển khoản
8/6/23 50.000 CAM NGOC THE  5242 - 21603 Chuyển tiền.CT tu 0351001059272 
8/6/23 10.000 HUYNH THI PHUNG  5212 - 83306 Chuyển tiền
8/6/23 20.000 VO NGOC TUAN 5017 - 82843 Chuyển tiền
8/6/23 10.000 KIEU MAI CHI  5212 - 51281 Chuyển khoản
8/6/23 10.000 HOANG THI THUY DUONG 5219 - 84310  Chuyển tiền den
8/6/23 10.000 NGUYEN THI LIEN  5212 - 50694 Chuyển tiền
8/6/23 10.000 NGUYEN VAN HUYEN 5209 - 23864  
8/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 06513 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
8/6/23 20.000 VO MINH TUAN  5218 - 25328 Chuyển khoản
8/6/23 10.000 THACH THI SO PHEP  5017 - 79507 CK
8/6/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 95537 chuc cac em hanh phuc
8/6/23 10.000 NGUYEN THI THANH HIEN  5213 - 30580  Chuyển 
8/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 93424 em bi ho ham ech co hoan canh khó khăn.CT tu 1029882461
8/6/23 10.000 NGUYEN THI KIM LINH 5161 - 02810 Chuyển tiền qua MoMo
8/6/23 10.000 TRAN XUAN HIEN 5217 - 52839 Chuyển tiền
8/6/23 20.000   5219 - 50546 A
8/6/23 10.000 NGUYEN THI THANH HANG  5217 - 09123 Chuyển khoản
8/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 85202 sinh vien.CT tu 1015450300
8/6/23 20.000 TRAN THUY DUONG 5218 - 03868 Chuyển 
8/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 69064 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826
8/6/23 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 68055 khuyết tật.CT tu 1030206899 
8/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 78207 Chuc cac em luon khoe manh vui tuoi NDTD
9/6/23 7.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 69115 khong co cha me.CT tu 1036852095 
9/6/23 10.000 DO VAN KHOA 5245 - 82120 Chuyển tiền.CT tu 0461003982765 
9/6/23 10.000 TRAN THI VINH TUYEN  5217 - 68138 Chuyển tiền
9/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 08453 hai muoi nghin dong
9/6/23 10.000 NGUYEN THI BUOI  5214 - 42520 Chuyển khoản
9/6/23 10.000 PHAN THI NGOC HIEN  5161 - 27862 Chuyển tiền qua MoMo
9/6/23 30.000 NGUYEN THI THU  5215 - 33309 Chuyển khoản
9/6/23 20.000 Pham Thi Thuong  5217 - 01083 Chuyển tiền
9/6/23 20.000 NGUYEN THI BINH 5213 - 85130 Chuyển tiền
9/6/23 10.000 HOANG VAN GIANG  5218 - 68541 Chuyển khoản
9/6/23 10.000 NGUYEN MINH CUONG  5215 - 67462 Chuyển khoản
9/6/23 10.000 LE THI HANG 5219 - 54095  Chuyển tiền
9/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 25247  
9/6/23 10.000 LE NHAT PHUONG  5161 - 19395 Chuyển tiền qua MoMo
9/6/23 10.000 Nguyen thi kim Tuyen 5212 - 09968  
9/6/23 20.000 NGUYEN THI THU TRANG  5241 - 68349 Chuyển tiền.CT tu 0541000318874 
9/6/23 20.000 HOANG THI NHIEN  5017 - 88615 Chuyển tiền
9/6/23 10.000 NGUYEN DINH THINH  5213 - 51806 Chuyển tiền
9/6/23 100.000 NGUYEN NHU NGOC  5189 - 71905 Chuyển tiền
9/6/23 10.000 PHAM THI AI TRAN  5214 - 01834 Chuyển tiền
9/6/23 10.000 Ngo thanh ngan  5213 - 10001  thien nguyen vi trẻ em khuyết tật
9/6/23 12.000 DUONG THANH HOA  5220 - 06762  
9/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 83581 cam on Quỹchuc cac em va anh chi nhieu suc khoe .CT tu 9936568627 
9/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 83386 ccekm.CT tu 0301000373640 
9/6/23 10.000 DO THI KIM NGAN  5212 - 13226 Chuyển khoản
9/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 80033 CT tu 0041000282285 
9/6/23 100.000 PHAN THI VAN 5078 - 75746  Chuyển tiền.CT tu 0611001932844 
9/6/23 10.000 NGUYEN THI DOAN MAI 5216 - 95376 Chuyển khoản
9/6/23 20.000 NGUYEN DUC HUU 5243 - 44642 Chuyển tiền.CT tu 0351001010490
9/6/23 10.000 PHAM THI THU TRANG 5219 - 44939 Chuyển tiền
9/6/23 10.000 NGUYEN THI KIM CHI  5219 - 72705 Chuyển tiền
9/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC MAI  5212 - 72630 Chuyển khoản
9/6/23 10.000 PHAN THI BICH NGOC  5217 - 56154 Chuyển tiền
9/6/23 85.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 51705 chuc cac em luon yeu doi.CT tu 1037239908
9/6/23 10.000 NGO THI CHANG  5017 - 71620 Chuyển khoản
9/6/23 10.000 NGUYEN THI OANH  5215 - 50587 Chuyển tiền
9/6/23 20.000 LANG VAN MANH  5215 - 04054 Chuyển khoản
9/6/23 10.000 Hai  5213 - 62107 Hai ck
9/6/23 10.000 NGUYEN VAN QUY  5241 - 93158 Chuyển tiền.CT tu 9365903401 
9/6/23 10.000 THAN THI HUONG 5017 - 41870 Chuyển 
9/6/23 10.000 LUU THI HUYEN DIU  5216 - 37557 Chuyển tiền
9/6/23 10.000 TRAN BA ANH  5209 - 27982 Chuyển khoản Quỹvi tte em kt vn
9/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 41296 Chu the DongA Bank Chuyển tiền
9/6/23 10.000 NGUYEN THI NGAN 5017 - 17755  
9/6/23 10.000 TRAN HOAI THANH 5214 - 06044 Chuyển tiền
9/6/23 20.000 QUANG VAN TUAN  5216 - 10518 Chuyển tiền
9/6/23 10.000 LUONG TIEN DU 5216 - 05042 Chuyển khoản
9/6/23 10.000 HA THI CHOAN  5218 - 82607 Chuyển khoản
9/6/23 10.000 LE THI BICH PHUONG  5218 - 78427 Chuyển tiền
9/6/23 10.000  TRAN VAN HAI  5243 - 79873 Chuyển tiền.CT tu 1037180978 
9/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 26684 Ho tro trẻ em khuyết tật
9/6/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 12019 Ủng hộ Quỹ  thang 6
9/6/23 10.000 LE VAN MANH 5213 - 05062 Chuyển tiền
9/6/23 10.000 LE TIEN BINH  5209 - 03802 Chuyển khoản
9/6/23 10.000 HOANG THI NGOC DIEP  5161 - 54222 Chuyển tiền qua MoMo
9/6/23 10.000 PHAM THI THUONG  5161 - 53248 Chuyển tiền qua MoMo
9/6/23 10.000 LE HONG QUANG  5240 - 64624 CT tu 1018948125 
9/6/23 20.000 PHAM THI HUYEN  5220 - 34921 Chuyển khoản
9/6/23 10.000 VO VAN HAI  5219 - 29098 Chuyển khoản
9/6/23 10.000 TA NGOC THUONG  5212 - 27632  
9/6/23 10.000 NGUYEN XUAN HIEN  5219 - 24300 Chuyển tiền
9/6/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG DUNG 5220 - 16794  
9/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 73230 Ủng hộ cac be.CT tu 1017355532 
9/6/23 10.000 NGUYEN THI THU THUY  5217 - 12010  
9/6/23 20.000 TRAN THI THUY  5219 - 02340  
9/6/23 10.000 NGUYEN THUY DUONG 5219 - 02331 Chuyển tiền
9/6/23 10.000 NGUYEN THI MY HA  5243 - 69828 Chuyển tiền.CT tu 0841000068229 
9/6/23 10.000 VO MINH NGHIA  5220 - 76310  
9/6/23 20.000 NGUYEN DUY GIANG  5217 - 73980 Chuyển khoản
9/6/23 10.000 NGUYEN THI HA 5017 - 46510 Chuyển khoản
9/6/23 20.000 DOAN THIEN TRUC  5214 - 12207  Chuyển khoản
9/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5213 - 08022 Chuyển tiền
9/6/23 20.000 LO XUAN THANH  5215 - 94880 Chuyển tiền
9/6/23 10.000 LE QUOC HOA 5217 - 86394 Chuyển khoản
9/6/23 1 Pham Viet Anh 5220 - 78424  Chuyển tiền
9/6/23 10.000 HOANG THI THUY 5219 - 69586 Chuyển khoản
9/6/23 10.000 PHAM THANH HUYEN  5161 - 43275 Chuyển tiền qua MoMo
9/6/23 20.000 Binh  5214 - 57718 Binh Chuyển
9/6/23 10.000 THACH THI SA VIENG  5161 - 42364 Chuyển tiền qua MoMo
9/6/23 10.000 NGUYEN VAN TRUONG 5215 - 42953 Chuyển khoản
9/6/23 10.000 Hoang van dai  5209 - 40031 Chuyển khoản
9/6/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5219 - 37495 HOANG HUY GROUP
9/6/23 10.000 LE THI KIEU VY  5209 - 36597 Chuyển 
9/6/23 10.000 NGUYEN THI NHAN  5218 - 33666 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
9/6/23 10.000 LY THI LU 5217 - 30375 Chuyển tiền
9/6/23 50.000 hoang huygroup 5218 - 07915 hoang huygroup
9/6/23 10.000 PHUNG THE MINH KHA 5209 - 49228 Chuyển khoản
9/6/23 20.000 Tran Trung Kien 5209 - 41508  
9/6/23 20.000 NGUYEN THI NGOC CHAU  5220 - 29606 Chuyển tiền tu Viettel Money
9/6/23 10.000 TRAN HOAI NAM  5215 - 27570  
9/6/23 20.000 QUACH HONG THUONG  5218 - 22147  Chuyển khoản
9/6/23 10.000 TRAN THI VIET TRINH  5214 - 36482  
9/6/23 10.000 NGUYEN THI THANH TIEN  5217 - 34110  Chuyển khoản
9/6/23 10.000 Nguyen thi ngoc le 5217 - 21592  
9/6/23 50.000 NGUYEN VAN TUAN  5214 - 92494 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
9/6/23 10.000 NGUYEN THAI BINH  5245 - 20926 Chuyển tiền.CT tu 0561000577174 
9/6/23 20.000 PHAM NHUT NHAN 5241 - 33017 Chuyển tiền.CT tu 9789661781 
9/6/23 10.000 NGUYEN BAO QUANG 5213 - 64904  
9/6/23 10.000 LAM PHI YEN  5017 - 54434  Chuyển khoản
9/6/23 10.000 HO THI UYEN VY 5239 - 25689 CT tu 0251002739705 
9/6/23 10.000 PHAM MINH KHANH 5017 - 34605 Chuyển khoản
9/6/23 10.000 NGUYEN TRONG TAM  5017 - 25088  Chuyển khoản
9/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 99373 VI TRE EM
9/6/23 10.000  PHAM THI BINH  5212 - 82496 Chuyển tiền
9/6/23 10.000 PHAM TRUNG THANH 5217 - 71126 Chuyển khoản
9/6/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRAM 0014 - 01286 Chuyển tiền
9/6/23 10.000 NGUYEN QUANG TOAN 5218 - 52879 Chuyển khoản
9/6/23 500.000 Sy Le  5209 - 04433 ck ho tro cac em
9/6/23 10.000 DANG VAN THIEN  5217 - 00766 Chuyển khoản
9/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 20360 trẻ em khuyết tật.CT tu 0071000633180 t
9/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 54983 ho tro trẻ em khuyết tật
9/6/23 10.000 LE DANG TAN  5218 - 50043 Chuyển khoản
9/6/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 95446 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
9/6/23 10.000 VO THI HONG SUONG 5212 - 14951  
9/6/23 10.000 NGUYEN THE SON  5218 - 09507 Chuyển tiền
9/6/23 10.000 HUYNH NHAT 5017 - 05232  
9/6/23 10.000 NGUYEN THI HUE  5212 - 94878 Chuyển khoản
9/6/23 10.000 TRAN CAM VINH  5017 - 72797 Chuyển tiền
9/6/23 10.000 LY TON KHE  5219 - 51459 Chuyển khoản
9/6/23 10.000 LE THI THU VAN 5213 - 42875 Chuyển tiền
9/6/23 10.000 huynh thi hong dao 5216 - 08079  
9/6/23 10.000 TRAN THI NGOC DUNG  5245 - 72794 Chuyển tiền.CT tu 0281000544120 
9/6/23 10.000 DAO THUY KHANH AN  5212 - 39955 Chuyển tiền
9/6/23 10.000 TRUONG THI THUY 5215 - 39803 Chuyển tiền
9/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 78125 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 
9/6/23 10.000 HOANG THI LOAN 5017 - 95140  
9/6/23 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 70517 trẻ em khuyết tật.CT tu 0031000230854
9/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 07565 Ủng hộ toi Quỹvi trẻ em khuyết tật.mong cac em nho duoc vui ve manh khoe
10/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54323 Ủng hộ chung cho Quỹvi trẻ em khuyết tật.CT tu 0871004243191
10/6/23 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 53169 Quỹvi trẻ em khuyết tật.CT tu 0181003345009 
10/6/23 10.000 NGUYEN TRANG  5215 - 65265 Chuyển khoản
10/6/23 100.000 Thuynvt 5214 - 50128 Ủng hộ 
10/6/23 20.000 NGUYEN VAN KHUONG 5017 - 89581  
10/6/23 10.000 LE THI YEN NHI  5017 - 52065 Chuyển tiền
10/6/23 20.000 DAO THI HAI  5216 - 36134 Chuyển tiền
10/6/23 20.000 DO THI HAI  5244 - 22115 Chuyển tiền.CT tu 1019513375 
10/6/23 10.000 NGUYEN THI KIM THOA 5215 - 88025  
10/6/23 10.000 LE THI PHUONG THANH 5243 - 42950 CT tu 1032718473 
10/6/23 10.000 NGO VAN BAC  5212 - 38971 Chuyển khoản
10/6/23 20.000 HOANG THI HUONG  5215 - 15569 Chuyển tiền
10/6/23 21.127 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 09241 Ủng hộ toi Quỹvi trẻ em khuyết tật.tre em
10/6/23 10.000 NGUYEN ANH TUAN  5219 - 96786 senviet Chuyển khoản
10/6/23 10.000 NGUYEN HUU CHAU 5212 - 97028 Chuyển tiền qua MoMo
10/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 94233 ho tro tre em kt
10/6/23 10.000 NGUYEN KIM MUNG  5217 - 60668 Chuyển tiền tu Viettel Money
10/6/23 10.000 Tuan  5218 - 25562 Tuan Chuyển 
10/6/23 10.000 LUONG THI HUONG  5244 - 81278 Chuyển tiền.CT tu 1016145717 
10/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY TAM  5216 - 42831 Chuyển tiền
10/6/23 10.000 Tran thi thuy  5214 - 13102 Chuyển tiền
10/6/23 10.000 Nguyen Thi Ngoc Hoa  5217 - 08795 Chuyển tiền tu Viettel Money
10/6/23 20.000 NGUYEN THI LA  5213 - 87819 Chuyển khoản
10/6/23 10.000 HA THI LANH  5220 - 69628 Chuyển tiền
10/6/23 10.000 NGUYEN TRUONG KY  5219 - 23612 Chuyển tiền
10/6/23 10.000 LE VAN DONG  5215 - 86307 Chuyển khoản
10/6/23 10.000 PHAM NGOC TY 5017 - 51014  
10/6/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 47521 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
10/6/23 10.000 NGUYEN THUY NGA  5161 - 26330 Chuyển tiền qua MoMo
10/6/23 10.000 HUYNH THI THUY HOA 5212 - 13759 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
10/6/23 20.000 TRAN DUONG THANH HAU  5218 - 05251 Chuyển tiền
10/6/23 10.000 TRAN PHUONG THUY  5219 - 96341  
10/6/23 10.000 NGUYEN THI HOAN  5220 - 83861 Chuyển khoản
10/6/23 20.000 DANG THI THUY 5216 - 58787 Chuyển khoản
10/6/23 10.000 KIEU THI TRANG  5217 - 57895 Chuyển tiền
10/6/23 10.000 NGUYEN THI LINH  5245 - 43320 Chuyển tiền.CT tu 0821000036464
10/6/23 10.000 NGUYEN HOANG HUYNH 5215 - 21683  
10/6/23 10.000 TRAN VAN VU 5215 - 16917 Chuyển khoản
10/6/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5218 - 00748 Chuyển khoản
10/6/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5243 - 62423 CT tu 1029848314 
10/6/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG DUNG 5209 - 85944  
10/6/23 10.000 DOAN THI HUYEN 5216 - 80946 Chuyển tiền
10/6/23 10.000 PHAM QUOC VUONG chuyen khoan 5218 - 59442 Chuyển khoản
10/6/23 10.000 NGUYEN VAN VI  5161 - 19006 Chuyển tiền qua MoMo
10/6/23 20.000 NGUYEN VAN HA 5215 - 38682  
10/6/23 10.000 Ngoc nhan  5216 - 20543 Ủng hộ tre e khuyết tật
10/6/23 20.000 NGUYEN TRUNG TAM 5209 - 94934  
10/6/23 10.000 NGUYEN THI THU PHUONG  5017 - 74135 Chuyển khoản
10/6/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH  5215 - 60529 Chuyển khoản
10/6/23 20.000 MAI THUY KIEU  5212 - 29623 Chuyển tiền
10/6/23 10.000 DINH THI HOP  5216 - 21466 Chuyển khoản
10/6/23 10.000 TA THI HAI AN  5216 - 13111 Chuyển khoản
10/6/23 10.000 NGUYEN THI BAO NGOC  5212 - 01610 Chuyển khoản
10/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 12214 Chuyển qua ZaloPay
10/6/23 50.000 PHAN THI NU  5239 - 32535 Chuyển tiền.CT tu 1024754393 
10/6/23 20.000 TRUONG THI LUONG  5212 - 41140 Chuyển khoản
10/6/23 10.000 VO THI TUYET  5243 - 46321 Chuyển tiền.CT tu 1020089664
10/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 09543 Ủng hộ Quỹ 
10/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY TRANG  5212 - 15888 Chuyển tiền
10/6/23 20.000 PHAM THI HUYEN  5161 - 09045 Chuyển tiền qua MoMo
10/6/23 10.000 LE THI LIEN  5078 - 99990 Chuyển tiền.CT tu 0221000052358 
10/6/23 10.000 NGUYEN THI LY  5216 - 90007 Chuyển khoản
10/6/23 20.000 thach thi ngoc hieu  5161 - 07507 Chuyển tiền
10/6/23 5.000 NGO HUNG THE SON  5213 - 77980 Chuyển tiền qua MoMo
10/6/23 10.000 NGUYEN HUYNH YEN NHU  5243 - 42276 Chuyển tiền.CT tu 1033013385 
10/6/23 10.000 LAM THI THUY TRANG  5220 - 48353 Chuyển khoản
10/6/23 10.000 huynh minh trung 5215 - 37815  
10/6/23 10.000 VO THI THOM  5017 - 34890 Chuyển tiền
10/6/23 10.000 DINH THI KIM ANH  5213 - 15425 Chuyển tiền
10/6/23 10.000 HUYNH THI BICH THUY 5209 - 11730 Chuyển tiềnM574
10/6/23 10.000 NGO THANH HONG  5215 - 00155 Chuyển tiền
10/6/23 10.000 TRAN THI HOA  5214 - 97536 Chuyển 
10/6/23 10.000 LANG THI NGOC ANH  5218 - 91921 Chuyển tiền
10/6/23 10.000 LE THI CAM LY 5215 - 86450 Chuyển khoản
10/6/23 10.000 NGUYEN THI THANH DANG  5245 - 94687  Chuyển tiền.CT tu 0041000174956 
10/6/23 20.000 VU THI THANH HUYEN  5212 - 78727 Chuyển tiền
10/6/23 9.500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 91116 yeu thuong .CT tu 1012372015 toi  Quỹvi trẻ em khuyết tật
10/6/23 20.000 HOANG HUY GROUP 5220 - 68286 HOANG HUY GROUP
10/6/23 10.000 NGUYEN THI BUOI  5214 - 60762 Chuyển khoản
10/6/23 20.000 HOANG HUY GROUP 5243 - 35297 CT tu 1025971336 
10/6/23 1.000 NGUYEN THI BUOI  5213 - 45777 Chuyển khoản
10/6/23 10.000 TRAN THU THAO  5239 - 97792 Chuyển tiền.CT tu 1028785016 
10/6/23 20.000 NGUYEN QUOC DOAN  5215 - 06684 Chuyển tiền
10/6/23 10.000 NGUYEN THI TUYET  5220 - 96818 Chuyển khoản
10/6/23 10.000 BUI THI MY PHI  5078 - 79999 Chuyển tiền.CT tu 1021383100 
10/6/23 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 78275 ho tro e.CT tu 0401001373936 
10/6/23 10.000 LANH DUC CANH  5161 - 93638 Chuyển tiền qua MoMo
10/6/23 10.000 LE VAN VUT  5245 - 78533 Chuyển tiền.CT tu 1026685604
10/6/23 10.000 Thanh thi 5215 - 72355  
10/6/23 10.000 TRAN THI VINH TUYEN 5216 - 53629 Chuyển tiền
10/6/23 10.000 VO DUY TAN  5217 - 42643  Chuyển tiền 
10/6/23 10.000 VUONG THI TUYET  5161 - 87198 Chuyển tiền qua MoMo
10/6/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 66898 chuc cac em hp.CT tu 0291000272468
10/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 96571 Chuyển tiền tu Viettel Money
10/6/23 50.000 DO QUYNH TRANG  5078 - 64419 Chuyển tiền.CT tu 1025256923 
10/6/23 20.000 NGUYEN THI THANH HUONG  5215 - 81586 Chuyển tiền
10/6/23 10.000 THAI HOANG KHOE  5214 - 74665 Chuyển tiền
10/6/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 62166 trẻ em khuyết tật.CT tu 0211000498662 
10/6/23 10.000 TRUONG QUOC BINH  5240 - 81524 Chuyển tiền.CT tu 0571000065110 
10/6/23 10.000 Huyen  5218 - 07935 Huyen Chuyển 
10/6/23 10.000 HOANG DINH THU  5217 - 99200 Chuyển khoản
10/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 55535 tre em.CT tu 1014047953
10/6/23 10.000 NGUYEN THI THANH TIEN  5219 - 89161  Chuyển khoản
10/6/23 10.000 NGUYEN VAN BE  5220 - 45120 Chuyển khoản
10/6/23 20.000 LE SY NAM 5212 - 34923  
10/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 84908 From SeABank
10/6/23 10.000 letiendat  5212 - 34243 Chuyển tiền 
10/6/23 10.000 PHAM THI BINH 5017 - 20169 Chuyển tiền
10/6/23 102.652 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 08527 Ủng hộ toi Quỹvi trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
10/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 90448 tre em bi khuyết tật bi benh hiem ngheo.CT tu 0451000328870 
10/6/23 6.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 83930 yeu thuong .CT tu 1012372015 
11/6/23 10.000 NGUYEN THUY LINH 5220 - 41482 dong gop Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
11/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 32024 toi mong trẻ em khuyết tật co cuoc song tot dep.CT tu 0441000736017 toi  Quỹvi trẻ em khuyết tật
11/6/23 10.000 YEN NHI  5214 - 68969 GOP Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
11/6/23 20.000 NGO THI CAM  5242 - 74764 Chuyển tiền trẻ em khuyết tật.CT tu 0461000606166 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
11/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 39054 Ho tro tre e ngheo
11/6/23 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 07700 ủng hộ Tre Em Ngheo khuyết tật
11/6/23 10.000 BUI THUY DUONG  5220 - 72638 Chuyển khoản
11/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC MAI 5214 - 61478 Chuyển tiền
11/6/23 20.000 NGUYEN THI NGOC HAN  5017 - 27485 Chuyển tiền
11/6/23 10.000 BUI THI NGOC THAM  5239 - 44266 Chuyển tiền.CT tu 0381000353580 
11/6/23 10.000 LUONG QUANG THUAN 5220 - 39878 Chuyển khoản
11/6/23 20.000 Le Ngoc Hai 5078 - 78222 CT tu 1033181782 
11/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 10211 Chuyển khoản từ thiện
11/6/23 10.000 VO HOANG ANH THU  5220 - 98399 Chuyển khoản
11/6/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5220 - 94100 Chuyển tiền tu Viettel Money
11/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 39886 Ro o h nhur Chuyển tiền
11/6/23 10.000 PHAM VAN THANH 5218 - 85161 Chuyển khoản
11/6/23 10.000 LUU HONG THUY 5209 - 41535 Chuyển tiền
11/6/23 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 80386 Ck từ thiện
11/6/23 10.000 DUONG THI HUONG 5217 - 80185 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
11/6/23 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 66856 Ck từ thiện
11/6/23 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 36268  
11/6/23 20.000 diem  5209 - 18493 diem Chuyển
11/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 16334 CK từ thiện
11/6/23 20.000 VOVAN NGHIA 5161 - 31331  
11/6/23 10.000 .TANG THUY TRAN 5217 - 01516 Chuyển khoản
11/6/23 10.000 DUONG THI HOA  5212 - 94444 Chuyển khoản
11/6/23 20.000 NGUYEN THI THUY AI  5217 - 92106 Chuyển tiền
11/6/23 20.000 NGUYEN THI HUONG  5244 - 94514 Chuyển tiền.CT tu 1017520509 
11/6/23 10.000 NGUYEN DANG HIEU 5240 - 27937 Chuyển tiền.CT tu 0061001182139 
11/6/23 10.000 TRAN THI THANH HUYEN  5216 - 62626  Chuyển khoản
11/6/23 10.000 NGUYEN THANH DOAN  5213 - 53868 Chuyển khoản
11/6/23 20.000 CHU TIEN DUC 5217 - 36557 Chuyển khoản
11/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 54587 Chuyển Quỹtừ thiện
11/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 54510 GUI từ thiện
11/6/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 43647 trẻ em khuyết tật.CT tu 1034576212
11/6/23 10.000 LE THI TUYET chuyen khoan 5215 - 42312 Chuyển khoản
11/6/23 20.000 Hieu 5212 - 97132 Chuyển tiền từ thiện
11/6/23 10.000 DO THI HUYEN TRANG 5220 - 59912  
11/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 14656 giup tre e ngheo lm theo nv tiktok
11/6/23 10.000 NGUYEN THE TUNG 5218 - 75757 Chuyển tiền
11/6/23 10.000 Ngan 5213 - 61293 Ngan Chuyển 
11/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 31654 quyen gop
11/6/23 10.000 Tran Thi My My  5220 - 28171 Chuyển tiền
11/6/23 10.000 DUONG THI TOAN  5017 - 15848 Chuyển khoản
11/6/23 6.000 NGUYEN THAI BINH  5244 - 66032 Chuyển tiền.CT tu 0561000577174 
11/6/23 20.000 NGUYEN VAN THANG  5244 - 65240 Chuyển tiền.CT tu 0451000245909 
11/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 81628 Ck từ thiện
11/6/23 10.000 Nguyen Thi Lan  5220 - 72381 Chuyển tiền
11/6/23 10.000 Le Truong Trung  5217 - 72303 Chuyển tiền
11/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 48377 Ủng hộ
11/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 46983 chuc may man 
11/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 11520 Chuyển tiền liên ngân hàng
11/6/23 15.000 BUI THI NGOC NHU  5017 - 08832 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
11/6/23 10.000 PHAN THI DAO  5219 - 08423 Chuyển tiền
11/6/23 10.000 TRUONG THI HUNG  5217 - 01915 Chuyển khoản
11/6/23 10.000 NGUYEN NHAT VY 5214 - 53806 Chuyển khoản
11/6/23 10.000 LE THI THUONG  5243 - 79281 Chuyển tiền.CT tu 0211000525509 
11/6/23 10.000 NGUYEN THANH TRUNG 5017 - 35094 Chuyển khoản
11/6/23 10.000 TO THI HOI 5239 - 63617  Chuyển tiền.CT tu 0731000931142 
11/6/23 10.000 LamNgocBaoTran 5216 - 21042  
11/6/23 10.000 DO VAN THUAN 5220 - 98525 Chuyển khoản
11/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY TRANG  5217 - 65152 Chuyển tiền
11/6/23 10.000 HUYNH THI THUY 5017 - 57395 Chuyển khoản
11/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 88939 diem.CT tu 1030214223 toi Quỹvi trẻ em khuyết tật
11/6/23 10.000 LUONG VAN CHUONG  5216 - 31407 Chuyển khoản
11/6/23 10.000 MAI HUYNH NGUYEN  5244 - 49775 Chuyển tiền.CT tu 0281000250577 
11/6/23 20.000 LUONG THI LOAN 5219 - 24069 Chuyển khoản
11/6/23 10.000 DINH THI THOM 5219 - 22498 Chuyển khoản
11/6/23 10.000 HO THI NGOC QUYEN  5216 - 22487 Chuyển khoản QuỹTEKT VN
11/6/23 10.000 HOANG THI NGOC  5217 - 21702 Chuyển khoản
11/6/23 10.000 NGUYEN THI OANH  5220 - 16653 Chuyển khoản
11/6/23 10.000 LY ANH THU  5244 - 49242  Chuyển tiền.CT tu 0071000965324
11/6/23 10.000 HOANG VU XUAN LY 5213 - 12461 Chuyển tiền
11/6/23 10.000 NGUYEN DINH CHIEN  5078 - 85737 Chuyển Quỹtừ thiện.CT tu 9392895366 
11/6/23 10.000 NGUYEN THANH NGOC TRAM  5161 - 97793 Chuyển tiền qua MoMo
11/6/23 10.000 NGUYEN THI TRUC NGAN  5219 - 89167 Chuyển khoản
11/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 82520 muon giup mot phan congo.CT tu 0701000465108 toi Quỹvi trẻ em khuyết tật
11/6/23 10.000 TU 5217 - 50775 TUCK
11/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY TRANG  5239 - 52395  Chuyển tiền.CT tu 9867736365 
11/6/23 10.000 LUU THI XIEM  5245 - 42824  Chuyển tiền.CT tu 1015739658 
11/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC DUYEN  5213 - 01820 Chuyển tiền
11/6/23 10.000 HOANG THI VEN 5219 - 93716 Chuyển khoản
11/6/23 10.000 PHAN THI MAI  5219 - 88149 Chuyển tiền 
11/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 86146 Chuyển tiền liên ngân hàng
11/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 86113 ủng hộ Quỹtre em 
11/6/23 10.000 HA THI VIET PHUONG  5217 - 83973 Chuyển khoản
11/6/23 10.000 TRAN THI CHINH  5215 - 79049 Chuyển khoản
11/6/23 10.000 LE THI NGOC NGAN 5217 - 77445 Chuyển tiền
11/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY DUONG  5243 - 62789 Chuyển tiền.CT tu 0281000266497
11/6/23 20.000 VU VAN QUYET  5241 - 52311  Chuyển tiền.CT tu 0831000068333 
11/6/23 10.000 HUYNH THI BICH THUY 5218 - 24007 Chuyển tiềnM574
11/6/23 10.000 LE THI NGOC ANH 5239 - 45114 Chuyển tiền.CT tu 1037719630 
11/6/23 10.000 DOAN MINH CHANH  5244 - 34804 Chuyển tiền.CT tu 1030774395 
11/6/23 10.000 HAI  5213 - 59151 HAI Chuyển 
11/6/23 30.000 NGUYEN HOANG ANH  5218 - 84761 Chuyển tiền
11/6/23 50.000 NGO THI THU PHUONG  5220 - 46940 Chuyển khoản
11/6/23 10.000 NGUYEN THI CAM TU  5017 - 46310 Chuyển tiền
11/6/23 10.000 guyen thi kim ngan 5212 - 27854  
11/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 11579 o tro cac e co hoan canh khó khăn
11/6/23 10.000 NGUYEN NGOC MINH HUONG  5161 - 78764 Chuyển tiền qua MoMo
11/6/23 10.000 HOANG HAI  5218 - 40788 ủng hộ Quỹtừ thiện
11/6/23 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 92881 từ thiện
11/6/23 10.000 NGUYEN MY CHI  5212 - 66439 Chuyển tiền
11/6/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 46389 chuc cac em binh an .CT tu 0291000272468 
11/6/23 10.000 VO THI LY  5220 - 01076  Chuyển tiền
11/6/23 20.000 NGO THI PHUONG  5240 - 23674 Chuyển tiền.CT tu 1012782069 
11/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 37673 giup do.CT tu 1032257318 
11/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC HA  5215 - 68718 Chuyển tiền
11/6/23 10.000 Nguyen Thi Ngoc Hoa  5215 - 56144 Chuyển tiền tu Viettel Money
11/6/23 10.000 DUONG VAN QUANG  5218 - 44267 Chuyển khoản 
12/6/23 14.000 NGUYEN NHAT TRUC LAN YYH  5240 - 28535 quyen gop. Chuc cac em nho luon khoe manh.CT tu 1026501493 
12/6/23 10.000 Nguyen Thi kim Ngoc 5213 - 09911 Ck
12/6/23 10.000 NGUYEN THI HUONG TRAM  5218 - 15753 Chuyển khoản
12/6/23 10.000 LAM THI CAM GIANG 5219 - 05047 Chuyển tiền
12/6/23 10.000 Tran Buu Au  5220 - 89673 Chuyển tiền
12/6/23 10.000 HOANG THI THUY LINH  5239 - 90757 Chuyển tiền.CT tu 0841000104070 
12/6/23 10.000 HUYNH TAN THANH  5209 - 93158 Chuyển tiền
12/6/23 20.000 TRINH THI VAN ANH 5212 - 46877 Chuyển khoản
12/6/23 10.000 BUI THI NHAT  5216 - 42101 Chuyển khoản
12/6/23 20.000 LAM THI HONG NHUNG  5213 - 35507  Chuyển khoản
12/6/23 10.000 THI BICH THUY 5212 - 55613 Chuyển tiền
12/6/23 10.000 TRAN VAN HOA  5212 - 45388 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
12/6/23 10.000 NONG VAN HUNG 5245 - 67894 Chuyển tiền.CT tu 1028609142
12/6/23 10.000 HA THI LAM  5215 - 04911 Chuyển khoản
12/6/23 10.000 Thach Thi Thuy Van  5218 - 68936 Chuyển 
12/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 60115 Chuyển Quỹ từ thiện
12/6/23 10.000 NGUYEN THI MINH CHAU 5213 - 95120  Chuyển 
12/6/23 10.000 VO VAN HIEU 5017 - 90982  Chuyển tiền
12/6/23 20.000 NGO PHUONG THUY 5219 - 15664 Chuyển khoản
12/6/23 20.000 Nguyen Thi Diu  5213 - 70429  Chuyển tiền 
12/6/23 300.000 TRAN THI PHUONG THAO 5245 - 53049 Chuyển tiền.CT tu 0021001896504 
12/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 08100 Chuyển Quỹ từ thiện
12/6/23 10.000 DUONG THI TOAN  5219 - 16499 Chuyển khoản
12/6/23 10.000 NGUYEN THI THIEN 5161 - 53045 Chuyển tiền qua MoMo
12/6/23 10.000 PHAN NGOC HANH DUYEN  5220 - 97350 Chuyển tiền
12/6/23 10.000 NGUYEN THI HONG DAO 5219 - 78635 Chuyển tiền
12/6/23 10.000 Phan Thi Phung 5216 - 63126  
12/6/23 10.000 NGUYEN HONG QUANG  5078 - 53546 Chuyển tiền.CT tu 0501000043517 
12/6/23 20.000 NGUYEN DUC DUY 5212 - 21994 Chuyển tiền
12/6/23 10 BUI THI LAN  5220 - 52491 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
12/6/23 20.000 VO THI YEN 5241 - 40044 Chuyển tiền.CT tu 0691000443673
12/6/23 10.000 NGUYEN VAN HOA  5219 - 48259 Chuyển tiền
12/6/23 20.000 PHAM THI HOA 5213 - 38889 Chuyển khoản
12/6/23 10.000 DINH HONG THAM  5216 - 20602 Chuyển khoản
12/6/23 10.000 NGUYEN THI HIEN THANH  5241 - 38041  Chuyển tiền.CT tu 1030007220 
12/6/23 10.000 LE HAI YEN  5245 - 24566 Chuyển tiền.CT tu 0831000034016
12/6/23 10.000 PHAM THI DAO 5241 - 35498 Chuyển tiền.CT tu 0341006887026 
12/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 56163 Chuyển Quỹ từ thiện
12/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 45692 Ck từ thiện
12/6/23 10.000 NGO THI HUAN  5244 - 99396  Chuyển tiền.CT tu 0691000440925
12/6/23 20.000 DOAN THI LE  5240 - 31281 Quỹ từ thiện.CT tu 1020056810 
12/6/23 10.000 NGUYEN THI THAO LY  5209 - 77889 Chuyển tiền qua MoMo
12/6/23 10.000 LE THI NHUNG 5212 - 27170 Chuyển khoản
12/6/23 10.000 PHAN VAN HUNG  5017 - 20422 Chuyển tiền
12/6/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 83384 nho QuỹChuyển den cac e
12/6/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 23413 Quỹvi trẻ em khuyết tật.CT tu 0011004351208
12/6/23 10.000 THI KIM CHON  5215 - 57918 Chuyển tiền qua MoMo
12/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 20979 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN .CT tu 0601000455820
12/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 24038  
12/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 98637 Chuyển Quỹ từ thiện
12/6/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 93684 hoc sinh.CT tu 1034081784
12/6/23 20.000 CAO NGOC QUAN  5244 - 82323 Chuyển tiền.CT tu 1036455447
12/6/23 20.000 NGUYEN PHUONG THANH  5213 - 76743  Chuyển tiền
12/6/23 10.000 NGUYEN VAN NHU 5017 - 47314 Chuyển khoản
12/6/23 10.000 NGUYEN THI GIANG  5212 - 23109 Chuyển khoản
12/6/23 20.000 CAO THI THUY LINH  5161 - 34534 Chuyển tiền qua MoMo
12/6/23 10.000 BUI THI THANH HONG  5242 - 94784 Chuyển tiền.CT tu 0901000082329 
12/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 60792 Chuyển
12/6/23 20.000 LY THI LAN  5245 - 71389 Chuyển tiền.CT tu 0541000264858 
12/6/23 10.000 LE THI CAM THUY 5209 - 52861  Chuyển khoản
12/6/23 20.000 NGUYEN THI HUONG 5242 - 92685 Chuyển tiền.CT tu 0121000860363 
12/6/23 10.000 HOANG THI LINH  5215 - 36020 Chuyển tiền
12/6/23 20.000 LE THI HUYEN TRANG  5161 - 32648 Chuyển tiền qua MoMo
12/6/23 10.000 DUONG THI LINH  5215 - 20819 Chuyển khoản
12/6/23 20.000 VI VAN HOI 5218 - 15396  Chuyển khoản ck
12/6/23 20.000 NGUYEN THI NGUYET 5216 - 14004 Chuyển tiền
12/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 74192 ngheo.CT tu 9334898551 
12/6/23 50.000 NGUYEN THI TUYET MINH  5242 - 90047 Chuyển tiền.CT tu 1017593100 
12/6/23 10.000 NGUYEN THI ANH VU  5017 - 86226 Chuyển tiền
12/6/23 10.000 NGUYEN THI BICH PHUONG  5219 - 64864 Chuyển khoản
12/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 38685 Chuyển Quỹ từ thiện
12/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC CHUC  5244 - 63233 Chuyển tiền.CT tu 1033096364 
12/6/23 10.000 DAO THI LIEN 5215 - 06810  Chuyển khoản
12/6/23 10.000 TRIEU THI HANH  5219 - 05083 Chuyển khoản
12/6/23 650.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 65139 ủng hộ trẻ em khuyết tật.CT tu 0841000041757
12/6/23 10.000 thanh diep  5220 - 88442 Chuyển khoản
12/6/23 20.000 NGUYEN BA TINH  5220 - 87302 Chuyển tiền
12/6/23 10.000 NGUYEN DIEP LY  5213 - 55181 gop Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
12/6/23 20.000 TO THI HOI  5078 - 61735  Chuyển tiền.CT tu 0731000931142 
12/6/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5209 - 52338 HOANG HUY GROUP
12/6/23 10.000 NGUYEN DUC NHUT  5213 - 87253 Chuyển khoản
12/6/23 10.000 NGUYEN VAN THUAN 5220 - 70436 Chuyển tiền
12/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 47253 ủng hộ tre em.CT tu 1017920303 
12/6/23 10.000 TRAN VAN HIEP  5219 - 62633 Chuyển tiền
12/6/23 10.000 LE THI HONG OANH  5209 - 46005 Chuyển tiền
12/6/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 43500  Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
12/6/23 10.000 TRAN THI HAO  5215 - 10311 Chuyển tiền
12/6/23 20.000 Do Thi Quynh  5214 - 09508 Chuyển tiền tu Timo
12/6/23 10.000 PHUNG THI THUY AN 5217 - 90356 Chuyển tiền
12/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 71232 chuc cac con mot doi binh an 
12/6/23 10.000 HOANG HA KHUC GIANG  5161 - 11940 Chuyển tiền
12/6/23 10.000 LUONG THI LAN 5209 - 27127 Chuyển khoản
12/6/23 10.000 NGUYEN THI CAM TIEN  5218 - 21375 Chuyển khoản
12/6/23 10.000 HUYNH THI NGAN  5218 - 16851 Chuyển tiền
12/6/23 40.000 NGUYEN HOANG TRUNG 5214 - 01599 Chuyển tiền
12/6/23 10.000 NGUYEN HUYNH THUY VUONG  5241 - 50681 Chuyển tiền.CT tu 1026497971 
12/6/23 10.000 NGUYEN HOANG TRUNG 5217 - 82812 Chuyển tiền
12/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 73297 Chuyển tiền
12/6/23 10.000 NGUYEN THI XINH  5161 - 05451 Chuyển tiền qua MoMo
12/6/23 10.000 NGUYEN HOANG VIEN  5209 - 91715 Chuyển khoản
12/6/23 20.000 DINH VAN NGOC  5245 - 29872 Chuyển tiền.CT tu 1014024806 
12/6/23 10.000 Le Van khanh 5215 - 52008  
12/6/23 10.000 BUI THI NGOC THAM 5243 - 47481 CT tu 0381000353580 
12/6/23 10.000 TRAN THI DUNG  5213 - 67474 Chuyển tiền
12/6/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5245 - 98816 Chuyển tiền.CT tu 0461000631614 
12/6/23 10.000 LY AN NA  5009 - 38527 Ly An Na Chuyển tiền tu Timo
12/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 22453 ho tro cac tre em co hoan canh khó khăn
12/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 75623 ủng hộ
12/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 62961 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 
12/6/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 46037 chung tay giup do.CT tu 1026163573
13/6/23 20.000,00 VU THI HUONG 5215 - 94744 Chuyển tiền
13/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 70708 Chu the DongA Bank Chuyển tiền
13/6/23 100.000 NGUYEN THI MY VAN  5241 - 39645 Chuyển tiền.CT tu 1036843798 
13/6/23 10.000 DUONG THI Y NHI  5017 - 35162 Chuyển tiền
13/6/23 20.000 HO DIEU 5161 - 97733 Chuyển tiền qua MoMo
13/6/23 20.000 NGUYEN TRUNG TIN 5245 - 20941 Chuyển tiền.CT tu 1034631440 
13/6/23 20.000 NGUYEN THI LY 5242 - 42787  Chuyển tiền.CT tu 1012972014 
13/6/23 10.000 PHUNG THI THANH THOA  5243 - 32559 Chuyển tiền.CT tu 0421000401929 
13/6/23 10.000 TRAN THI XUAN TUYEN  5161 - 89297  Chuyển tiền
13/6/23 10.000 TRAN THI YEN NHI  5212 - 82991 Chuyển tiền
13/6/23 10.000 BACH THI DUYEN  5212 - 35708 Chuyển tiền
13/6/23 10.000 NGUYEN MI DUYEN  5017 - 34244 Chuyển tiền
13/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 97276 ck
13/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 54832 từ thiện
13/6/23 10.000 NGUYEN KIEU TIEN 5245 - 80984 Chuyển tiền.CT tu 0281000538312
13/6/23 10.000 DINH THI THUY  5161 - 79262 Chuyển tiền qua MoMo
13/6/23 100.000 NGUYEN THANH TRUNG 5078 - 71746 Chuyển tiền.CT tu 0351000880499 
13/6/23 10.000 TRAN BICH NGAN  5161 - 75161 Chuyển tiền qua MoMo
13/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 33054 Chuyển Quỹ từ thiện
13/6/23 10.000 NGUYEN THI THOA 5214 - 82937 Chuyển tiền
13/6/23 20.000 HAN DAI DUC  5243 - 84388 Chuyển tiền.CT tu 9399899368
13/6/23 10.000 VU THI CHIEN  5212 - 14136  Chuyển tiền
13/6/23 10.000 TRAN THI THANH NGA 5214 - 01726 Transfer
13/6/23 10.000 TRUONG THI THAM  5239 - 67261 Chung tay cung cac em.CT tu 1024241319 
13/6/23 20.000 Nguyen Thi Thuy Van 5017 - 25814  
13/6/23 10.000 NGUYEN ANH TUNG 5219 - 23923  Chuyển tiền
13/6/23 10.000 HUYNH THI KIM CHI 5217 - 12692 Chuyển tiền
13/6/23 20.000 TRAN THI TUYET 5212 - 12538 Chuyển khoản
13/6/23 10.000 TRAN THI THANH THAO 5213 - 70929 Chuyển tiền
13/6/23 10.000 PHAM THI HONG HOA 5214 - 64357 Chuyển khoản
13/6/23 10.000 NGUYEN THI LAN ANH  5215 - 44297 Chuyển 
13/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 18184 Chuyển Quỹ từ thiện.
13/6/23 10.000 NGUYEN THI HONG THAM  5209 - 09495 Chuyển tiền
13/6/23 10.000 NGUYEN MINH SON 5217 - 23707  Chuyển tiền
13/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 82113 Chuyển Quỹ từ thiện
13/6/23 10.000 PHAM MINH CONG 5219 - 79952 Chuyển tiền tu Viettel Money
13/6/23 10.000 NGUYEN THI LINH  5240 - 53821 Chuyển tiền.CT tu 0821000036464 
13/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY HANG LAM VAN BEN Q7 5219 - 43964 NGUYEN THI THUY HANG LAM VAN BEN Q7
13/6/23 10.000 TRAN THI HOA  5017 - 41766 Chuyển tiền
13/6/23 10.000 VO THI MY HANH  5213 - 07774 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
13/6/23 10.000 TRAN THI HANH  5220 - 04020 Chuyển 
13/6/23 10.000 VO THI LE HANG  5017 - 91844 Chuyển tiền
13/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 83447 ủng hộ Quỹvi tre em kt
13/6/23 10.000 THI VAN  5215 - 81233 Chuyển tiền
13/6/23 10.000 NGUYEN THI KIM HUONG  5217 - 73656 Chuyển khoản
13/6/23 10.000 TRAN DINH CUONG  5212 - 71215 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
13/6/23 10.000 TRUONG THI HAU 5017 - 46349  
13/6/23 10.000 BUI VAN TUNG 5219 - 38358 Chuyển khoản
13/6/23 10.000 LY DUY CUONG 5218 - 35127 Chuyển tiền
13/6/23 20.000 LY NGOC TRUNG  5245 - 32637 Chuyển tiền.CT tu 0461000621810 
13/6/23 20.000 TAN THI HONG 5218 - 21570 Chuyển khoản
13/6/23 5.000 NGUYEN THI QUYNH 5220 - 14677 Chuyển tiền tu Viettel Money
13/6/23 10.000 NGUYEN THI THANH VAN  5214 - 38371  Chuyển khoản
13/6/23 10.000 NGUYEN XUAN HAI 5218 - 18667  
13/6/23 10.000 DAM THI LAN 5213 - 15947 Chuyển khoản
13/6/23 20.000 HOANG THI HONG NHUNG  5219 - 07975 Chuyển khoản
13/6/23 10.000 TRAN THI HUYEN MY 5243 - 46868 Chuyển tiền.CT tu 0351001118674 
13/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 89691 khuyết tật.CT tu 0421000463733
13/6/23 2.000.000 NGUYEN HOANG VIET 5240 - 37693  Chuyển tiền.CT tu 0881000448999 
13/6/23 10.000 HA THI THUY  5215 - 85034  Chuyển khoản
13/6/23 10.000 BUI THI HOAI  5241 - 34017 Chuyển tiền.CT tu 0341007032038 
13/6/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 83866 Yeu Thuong.CT tu 1012830361 
13/6/23 10.000 TRAN THI SINH  5216 - 62451 Chuyển tiền
13/6/23 10.000 NGUYEN THI HAO  5245 - 96451 Chuyển tiền.CT tu 0351000727423 
13/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 46517 yen ck Quỹtre em
13/6/23 10.000 DO NGOC DAT  5219 - 45828 Chuyển tiền
13/6/23 10.000 TRUONG THI KIM CHI 5217 - 37192 Chuyển tiền
13/6/23 10.000 NGUYEN THI ANH TUYET 5213 - 92603  
13/6/23 10.000 TRAN CONG THIEN  5213 - 02003 Chuyển khoản
13/6/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 97939 ki thu ludo lixi trao tang
13/6/23 10.000 TRAN CONG THIEN  5215 - 88397 Chuyển khoản
13/6/23 100.000 CAN THI HUONG GIANG 5216 - 42602 ủng hộ
13/6/23 10.000 NGUYEN TUAN KIET  5214 - 29019 Chuyển tiền
13/6/23 10.000 DICH THI XUAN  5161 - 32266  Chuyển tiền qua MoMo
13/6/23 20.000 LE VU HAO  5215 - 58871 từ thiện trẻ em khuyết tật
13/6/23 10.000 THANH THAO 5161 - 29502 Chuyển tiền qua MoMo
13/6/23 10.000 NGUYEN HUU HIEU 5218 - 07775 Chuyển tiền
13/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 37811 chuc cac con mot doi binh an 
13/6/23 10.000 NGUYEN LE HUYEN TRAN  5017 - 13313 Chuyển tiền
13/6/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH 5078 - 44986 Chuyển tiền.CT tu 0121000754367 
13/6/23 10.000 NGUYEN THI BICH PHUONG 5213 - 63868 Chuyển khoản
13/6/23 10.000 LAM THI CAM TU 5214 - 38967 Chuyển tiền
13/6/23 10.000 HO NGHI EM 5219 - 35199 Chuyển tiền
13/6/23 10.000 LE BA THANH  5217 - 99092  Chuyển tiền
13/6/23 10.000 TRINH THUY HA 5212 - 78087 Chuyển tiền qua MoMo
13/6/23 10.000 PHAM THI NGOC HAN  5245 - 63584 Chuyển tiền.CT tu 0071000809755 
13/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 34187 Chuyển Quỹ từ thiện
13/6/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 32862  Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
13/6/23 10.000 TRAN DUC CHIEN 5017 - 19249 Chuyển khoản
13/6/23 10.000 NGUYEN DUY LUAN 5216 - 62591  
13/6/23 10.000 DANG THI THU  5212 - 49945 Chuyển tiền qua MoMo
13/6/23 1.000.000 NGUYEN HOAI BAO 5239 - 63308  Chuyển tiền ủng hộ.CT tu 0061001099256 NGUYEN HOAI
13/6/23 10.000 NGUYEN THI HONG DAO 5216 - 08052 Chuyển tiền
13/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 22356 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi Quỹvi trẻ em khuyết tật
13/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 22014 thuong cac em.CT tu 1035786384 
13/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 26957 uh Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
13/6/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 75280 ủng hộ Quỹtrẻ em khuyết tật.CT tu 0591000228542
13/6/23 300.000 NGUYEN TIEN DAT 5189 - 14958  ủng hộ quy
13/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 36914 Ok
14/6/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 43440 Quỹvi trẻ em khuyết tật.CT tu 1025174000
14/6/23 10.000 NGUYEN THI THANH HOA  5213 - 69676 Chuyển tiền QuỹVI trẻ em khuyết tật
14/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 29642 tre em ngheo.CT tu 0461000612643
14/6/23 10.000 QUACH THI HUYEN 5217 - 83040  Chuyển khoản
14/6/23 20.000 MAI DINH HAI  5242 - 70731 Chuyển tiền.CT tu 0451000302164
14/6/23 10.000 TRAN GIA MINH 5216 - 78199 Chuyển khoản
14/6/23 10.000 BUI VAN SY  5212 - 77556 Chuyển tiền
14/6/23 20.000 BUICUONG 5220 - 27818 Chuyển khoản
14/6/23 10.000 PHAM THI THUY DUNG  5017 - 16362 Chuyển tiền
14/6/23 10.000 NGUYEN HOANG 5213 - 07335 Chuyển tiền
14/6/23 10.000 PHAM TIEN BINH  5017 - 77871 Chuyển tiền
14/6/23 11.111 DO THANH HOAI  5161 - 09464 Chuyển tiền qua MoMo
14/6/23 10.000 DANG THI NHUE  5217 - 13003 Chuyển khoản
14/6/23 10.000 NGUYEN THANH TIEN 5243 - 55191 Chuyển tiền.CT tu 9343344493 
14/6/23 10.000 THIEU GIA DI 5239 - 39190 Ck ủng hộ cho cty ket noi nhan tai.CT tu 0431000227580 
14/6/23 10.000 DANG THI KIEU LOAN 5161 - 06218  Chuyển tiền qua MoMo
14/6/23 10.000 HUYNH THI NGOC QUI 5212 - 92685 Chuyển khoản
14/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 87678 Chuyểnquytuthien
14/6/23 10.000 DOAN HONG CHUYEN 5215 - 73512 Chuyển tiền
14/6/23 10.000 VO HOANG DUNG  5161 - 01135 Chuyển tiền qua MoMo
14/6/23 10.000 NGUYEN THI LUONG 5240 - 34100 Chuyển tiền.CT tu 0081001307555 
14/6/23 20.000 Tran Thien Bao  5215 - 85341 Tran Thien Bao tu Liobank
14/6/23 10.000 HUYNH THI NGOC TRANG  5220 - 83843  Chuyển tiền
14/6/23 10.000 NGUYEN MI DUYEN 5214 - 82467 Chuyển tiền
14/6/23 10.000 NGO THI LINH 5216 - 03845 Chuyển tiền
14/6/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 57719 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
14/6/23 10.000 PHUNG MY HANH 5215 - 91665 Chuyển tiền
14/6/23 10.000 NGUYEN PHUONG THAO 5161 - 88428  Chuyển tiền
14/6/23 10.000 PHAM LE DUC DAT  5242 - 22152 Chuyểnquytuthien. CT tu 1027326939 
14/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 46142 trẻ em khuyết tật.CT tu 0451000386035 
14/6/23 10.000 NGUYEN THI NHAM 5244 - 70896 Chuyển tiền.CT tu 0381000364637 
14/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 35597 TOT.CT tu 1014565919 
14/6/23 10.000 PHAM THI BICH DIEP  5240 - 83544 Chuyển tiền.CT tu 0701000454208
14/6/23 10.000 MANG THI NGOC DIEU 5217 - 78552 Chuyển khoản
14/6/23 10.000 VUONG THI XUAN 5216 - 60919  Chuyển khoản
14/6/23 20.000 LE TRUNG PHUONG  5217 - 18274 Chuyển tiền
14/6/23 10.000 TRAN HUYNH NHU  5161 - 78978 Chuyển tiền qua MoMo
14/6/23 10.000 VU THI KIM LIEN 5213 - 95053 Chuyển khoản
14/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 93372 Chuyển tiền liên ngân hàng
14/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 98591 tre em .CT tu 0561000620398
14/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 76735 Chuyển tiền từ thiện
14/6/23 10.000 DAO VAN DUONG  5218 - 51176 Chuyển khoản
14/6/23 20.000 Ho Thi Kieu Phung  5212 - 38223 Chuyển tiền tu Viettel Money
14/6/23 20.000 NGUYEN CHI TAM 5217 - 36054 Chuyển tiền
14/6/23 20.000 HA VAN NGUYEN  5214 - 99556 Chuyển tiền
14/6/23 10.000 NGUYEN THI THAM 5218 - 76316 Chuyển tiền
14/6/23 10.000 TRINH TRUNG DUNG 5216 - 61380 Chuyển
14/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 70872 vtn Chuyển tiền qua MoMo
14/6/23 10.000 vovanut  5217 - 54860  
14/6/23 20.000 NGUYEN THI KIEU OANH 5209 - 33917 Chuyển tiền
14/6/23 10.000 Hai chuyen  5217 - 20256  
14/6/23 10.000 LE THI KIEU 5220 - 19250 Chuyển tiền
14/6/23 20.000 NONG THI THANH HUE  5220 - 87368 Chuyển khoản
14/6/23 10.000 TRAN THI VAN THUY 5216 - 85636 Chuyển khoản
14/6/23 10.000 DUONG THI BICH LUONG 5240 - 59409 Chuyển tiền.CT tu 0821000186150 
14/6/23 10.000 Trinh Dang Lam. 5078 - 82740 CT tu 0351000989521 
14/6/23 10.000 MAI THI VAN 5209 - 64896 Chuyển tiền
14/6/23 10.000 HONG THI LE NGA 5239 - 52478 Chuyển tiền.CT tu 0101001186870 
14/6/23 10.000 HO THI YEN NHI  5161 - 67155 Chuyển tiền qua MoMo
14/6/23 10.000 NGUYEN THI CAM TIEN 5209 - 52215 Chuyển khoản
14/6/23 10.000 NGUYEN THI XUAN THAM  5239 - 52264 Chuyển tiền.CT tu 0811000044473 
14/6/23 10.000 TRAN THI VAN ANH  5220 - 49722 Chuyển tiền
14/6/23 10.000 LE THI THU TRANG  5216 - 47755 Chuyển khoản
14/6/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5217 - 44822 Chuyển khoản
14/6/23 10.000 DOAN THI HA  5244 - 44294 Chuyển tiền.CT tu 1016697248
14/6/23 200.000 TRAN DUY TUNG 5239 - 51613 Chuyển tiền.CT tu 0021000334033 
14/6/23 10.000 TRAN THI THU THUY 5218 - 40390 Chuyển khoản
14/6/23 10.000 NGUYEN THI MAI  5017 - 38619 Chuyển khoản
14/6/23 20.000 TRAN VAN THONG 5017 - 00465 Chuyển khoản
14/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 95405 Chuyển Quỹ từ thiện
14/6/23 10.000 NGUYEN THI THANH HUYEN  5239 - 48195 Chuyển tiền.CT tu 0341007137102 
14/6/23 10.000 THIEU GIA DI  5239 - 47202 Chuyển tiền Quyen gop từ thiện.CT tu 0431000227580 
14/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY AN  5078 - 71592 Quỹ vì  trẻ em khuyết tậtVIET NAM Chuyển khoản.CT tu 1026355117 
14/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 11429 Quỹ từ thiện 
14/6/23 10.000 TRUONG THI HUONG GIANG  5216 - 10837 Chuyển khoản ho tro trẻ em khuyết tật
14/6/23 10.000 PHAM THI NGOC HAN 5241 - 49875 Chuyển tiền.CT tu 0071000809755 
14/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 05532 Ck từ thiện
14/6/23 20.000 NGUYEN THI ANH  5215 - 00488 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
14/6/23 10.000 TRAN THI BICH THI 5243 - 58142 Chuyển tiền.CT tu 1030127993 
14/6/23 10.000 HOANG THU LAN HUONG  5217 - 97338 Chuyển tiền
14/6/23 20.000 YEN  5212 - 93831 YEN Chuyển tiền
14/6/23 10.000 HUY HOANG GROUP 5216 - 63118 HUY HOANG GROUP
14/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 06105 Chuyển Quỹ từ thiện
14/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 85348 chuc cac con mot doi binh an 
14/6/23 10.000 TRAN QUOC TUAN  5017 - 76588 Chuyển tiền
14/6/23 10.000 TRIEU THI KIEN 5219 - 42417 Chuyển khoản
14/6/23 10.000 PHAN VAN HOA 5212 - 22527 Chuyển tiền
14/6/23 10.000 LE THI MY LINH  5212 - 04732 vi tuong lai cua tre em
14/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 99358 Chuc cac be luon vui khoe TNMU
14/6/23 10.000 HUYNH THI KIM CHI  5212 - 73762 Chuyển tiền
14/6/23 10.000 VU THI ANH  5242 - 37303 Chuyển tiền.CT tu 1029070209 
14/6/23 10.000 NGUYEN VIET ANH  5213 - 37102 Chuyển tiền
14/6/23 10.000 Thuyet  5216 - 75037 huyet Chuyển 
14/6/23 20.000 Pu Le 5217 - 43091 Chuyển khoản
14/6/23 10.000 PHAN THI NHI  5213 - 96202 Chuyển tiền
14/6/23 20.000 Nguyen Phu Loc 5219 - 29269  
14/6/23 20.000 NGUYEN THI XINH  5214 - 19678 Chuyển khoản
14/6/23 10.000 TRAN THI THANH THAO  5220 - 10278 Chuyển tiền
14/6/23 10.000 NGUYEN THI XUAN THAM  5242 - 99188 Chuyển tiền.CT tu 0811000044473 
14/6/23 10.000 DO DUY THANG 5219 - 07487 Chuyển tiền
14/6/23 7.001 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 60384 khong.CT tu 1031087616
15/6/23 10.000 PHAN THI THANH THAO 5017 - 04755 Chuyển khoản
15/6/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 49051 trẻ em khuyết tật.CT tu 0351000909237
15/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 27295 Chuyển tiền tu Viettel Money
15/6/23 10.000 NGUYEN THI KIM  5219 - 13609 Chuyển tiền
15/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 05282 Chuyển tiền tu Viettel Money
15/6/23 10.000 nguyen thi diem 5213 - 99097  
15/6/23 20.000 H SUONG EBAN 5161 - 43258 Chuyển tiền qua MoMo
15/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 29388 trẻ em khuyết tật.CT tu 1024580033
15/6/23 10.000 NGUYEN HUU VIET  5216 - 24595 Chuyển tiền
15/6/23 10.000 NGUYEN THI HANG  5209 - 97175 Chuyển khoản
15/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 87258 Chuyển Quỹ từ thiện
15/6/23 10.000 NGUYEN CHI CUONG  5242 - 90938 Chuyển tiền.CT tu 9356032201
15/6/23 20.000 BUI THI MY LE  5212 - 62592 Chuyển tiền
15/6/23 10.000 NGUYEN THANH TAM 5241 - 80745  Chuyển tiền.CT tu 1025215130 
15/6/23 10.000 NGUYEN THI HOA SEN  5212 - 23227 Chuyển tiền
15/6/23 10.000 DANG THI HANH 5217 - 18117 ủng hộ tre e khuyết tật
15/6/23 10.000 DANG THI HANH  5017 - 94168 Chuyển khoản
15/6/23 500.000 HUYNH ANH HIEU  5220 - 90962 Chuyển khoản
15/6/23 10.000 NGUYEN CAM TU  5161 - 34521 Chuyển tiền qua MoMo
15/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 32153 Chuyển qua ZaloPay
15/6/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 87866 trẻ em khuyết tật.CT tu 0301002828336 
15/6/23 10.000 NGUYEN THI LOAN 5218 - 71378 Chuyển khoản
15/6/23 10.000 NGUYEN MINH XUAN 5240 - 68546 Chuyển tiền.CT tu 1018772053 
15/6/23 10.000 NGUYEN THI KIM SON  5214 - 51693 Chuyển khoản
15/6/23 50.000  NGUYEN THI HOA  5078 - 82670 Chuc cac em vui ve!.CT tu 0351000716947 
15/6/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 73528 trẻ em khuyết tật.CT tu 0181003295300
15/6/23 10.000 NGUYEN THI KIM NGAN  5212 - 78256 Chuyển khoản
15/6/23 10.000 PHAN THI KIM NGAN 5017 - 16674 Chuyển 
15/6/23 10.000 DANH UT NHO  5214 - 59580 Chuyển khoản
15/6/23 10.000 TRAN THI MY HIEN 5212 - 41967 Chuyển khoản
15/6/23 10.000 HUYNH TUYET PHUONG 5161 - 14116 Chuyển tiền qua MoMo
15/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 79526 CK
15/6/23 10.000 DoanThiMyDuyen  5219 - 58573  
15/6/23 100.000 Diem mi  5214 - 37095 Diem mi gop qua toi tre em 
15/6/23 10.000 NGUYEN DINH TAN TRUNG  5078 - 49455 Chuyển tiền.CT tu 9345287414 
15/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 62217 Chuyển Quỹ từ thiện
15/6/23 10.000 DO VAN THANH 5214 - 98237 Chuyển khoản
15/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 60100 Chuyển Quỹ từ thiện
15/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 38510 Chuyển tiền tu Viettel Money
15/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 36339 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826
15/6/23 10.000 LE THI HUYEN TRANG 5244 - 92913 CT tu 0091000650024
15/6/23 10.000 ANh dao 5220 - 62901  
15/6/23 10.000 NGUYEN THI THU TRANG 5240 - 25334  Chuyển tiền.CT tu 1014639255 
15/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY LINH 5209 - 55113 Chuyển tiền
15/6/23 10.000 NGUYEN NGOC THOA  5212 - 86251 Chuyển 
15/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 30971 Chuyển Quỹ từ thiện
15/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 19553  
15/6/23 10.000 VU VAN CHUNG  5244 - 81695 Chuyển tiền.CT tu 0271000951549 
15/6/23 20.000 NGUYEN THI HONG 5213 - 25591 Chuyển tiền
15/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 52615 Chu the DongA Bank Chuyển tiền
15/6/23 42.588 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 40675 ug
15/6/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 84598 con lay phat cho con cong viec lam ak.CT tu 0481000914447 
15/6/23 10.000 Lanh  5213 - 26165 Lanh Chuyển
15/6/23 10.000 Tran Thi Van Anh 5214 - 23299 Chuyển tiền
15/6/23 20.000 VO THI NGOC ANH 5216 - 13686 Chuyển tiền
15/6/23 10.000 HUYNH THI NGAN 5218 - 09285 Chuyển khoản
15/6/23 50.000 VU HA QUANG NGOC 5216 - 03322 Chuyển khoản
15/6/23 20.000 LE THI HONG NGUYEN 5213 - 01191 Chuyển tiền
15/6/23 10.000 NGUYEN THI DIEU LINH  5161 - 89874 Chuyển tiền qua MoMo
15/6/23 10.000 NGUYEN THI TAM YEN  5215 - 85539 Chuyển khoản
15/6/23 20.000 LE THI TUYET  5078 - 81196 Chuyển tiền.CT tu 0231000631036
15/6/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 83605 Chung tay gop suc
15/6/23 20.000 NGUYEN THI HAU 5209 - 83191 Chuyển khoản
15/6/23 10.000 NGO THI THANH HUYEN  5218 - 82144 Chuyển tiền
15/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 81315 Chuyển tiền từ thiện
15/6/23 10.000 NGO THI NHAI  5243 - 91423 Chuyển tiền.CT tu 1013484007 
15/6/23 10.000 LE THI THO  5216 - 69677 Chuyển tiền
15/6/23 10.000 TRUONG THI BICH  5241 - 81992 Chuyển tiền.CT tu 1023738595 
15/6/23 20.000 LO THI VIEN  5245 - 68476 Chuyển tiền.CT tu 9348592969 
15/6/23 10.000 NONG THI NHUNG 5244 - 68427 Chuyển tiền.CT tu 1038064659
15/6/23 10.000 NGUYEN THI MAI HUONG  5219 - 63986  
15/6/23 10.000 TRAN THI LE  5213 - 63124  Chuyển tiền den 
15/6/23 10.000 NGUYEN THUY KIEU  5216 - 61309 Chuyển khoản
15/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5214 - 60237 Chuyển khoản
15/6/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5213 - 57757 Chuyển khoản
15/6/23 10.000 DANG THI NHUE 5017 - 56875 Chuyển khoản
15/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 48513 từ thiện
15/6/23 10.000 TRAN ANH TUAN 5209 - 28451  
15/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 27411 Chuc cac be khoe manh
15/6/23 10.000 PHAN VAN VINH  5245 - 64776 Chuyển tiền.CT tu 1029281369 
15/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 69686 Chuyển Quỹ từ thiện
15/6/23 10.000 PHAM THI NHI 5217 - 35478 Chuyển tiền
15/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 27603 Chuyển Quỹ từ thiện
15/6/23 10.000 DANG HAO QUANG  5243 - 82334 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 1016912704 
15/6/23 10.000 Yen  5218 - 22860 Yen Chuyển 
15/6/23 10.000 NGUYEN HUYNH LE TRINH  5216 - 16687 Chuyển tiền
15/6/23 10.000 TA VAN DUONGn 5220 - 92705 Chuyển khoản
15/6/23 10.000 NGUYEN THI BE THUY  5209 - 88868 Chuyển tiền
15/6/23 10.000 NGUYEN THI THI  5212 - 85946 Chuyển khoản
15/6/23 10.000 DO THI TO NGA 5239 - 64663 Chuyển tiền.CT tu 1018783066 
15/6/23 10.000 NGUYEN THANH LOI  5161 - 80903 Chuyển tiền qua MoMo
15/6/23 50.000 TRAN THANH TIEN  5213 - 18828 Chuyển khoản
15/6/23 10.000 NGUYEN MINH TRUNG  5241 - 67151 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 0261003455739
15/6/23 10.000 PHAN THI BICH TRAM 5213 - 99038 Chuyển khoản
15/6/23 10.000 LE HUU THANH  5215 - 86577 Chuyển khoản
15/6/23 10.000 BACH THI DUYEN  5078 - 53918 Chuyển tiền.CT tu 0361000358115 
15/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 94483 From SeABank
15/6/23 20.000 LE THI HIEN 5212 - 91872 Chuyển khoản
15/6/23 10.000 TRAN HUYNH AI TIEN 5218 - 90331 Chuyển tiền
15/6/23 10.000 NGUYEN THI NU 5217 - 09750  Chuyển tiền
15/6/23 10.000 DANG THI MAI 5219 - 95064 Chuyển khoản
15/6/23 10.000 LAI QUANG DANH  5220 - 60599 Chuyển tiền
15/6/23 10.000 TRAN THI MY HANH  5219 - 60562 Chuyển
15/6/23 10.000 LE THI BICH QUYEN 5218 - 53615 Chuyển tiền
15/6/23 10.000 TRAN THI MY HANH 5219 - 49269 Chuyển
15/6/23 10.000 TRAN HOANG KHANG 5209 - 25843  
15/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 16367 Chuyển Quỹ từ thiện
15/6/23 20.000 NGUYEN XUAN PHUONG  5078 - 38082 Chuyển tiền.CT tu 1027232082 
15/6/23 10.000 NGUYEN THI THANH MAI  5212 - 97799 Chuyển tiền
15/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 94416 Chuyển QUI từ thiện
15/6/23 10.000 KIM THI MINH HA 5218 - 28120 Chuyển tiền
15/6/23 10.000 LE THI THANH HUYEN  5218 - 00105 Chuyển tiền
15/6/23 10.000  LE THI KIM LAN 5212 - 70245 Chuyển tiền
15/6/23 10.000 NGUYEN THI LOI  5209 - 63701 Chuyển tiền
15/6/23 30.000 PHAM THANH TU 5215 - 31442 Chuyển tiền tu Viettel Money
15/6/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 20155 chuc cac em luon hanh phuc.CT tu 0291000272468 
15/6/23 10.000 TRAN THI YEN NHI  5017 - 79598 Chuyển tiền
15/6/23 10.000 TRAN NGOC GIAU  5244 - 23321 Chuyển tiền.CT tu 1015141027
15/6/23 10.000 PHAM THI HANG 5214 - 63779 Chuyển tiền
15/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 62221 chuc cac con mot doi binh an 
15/6/23 10.000 NGUYEN CAM TU  5161 - 51150 Chuyển tiền qua MoMo
15/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 93490 Quỹvi trẻ em khuyết tật
15/6/23 10.000 NGUYEN THI VUI  5213 - 92276 Chuyển tiền
15/6/23 10.000 NGUYENTHINGOCLE 5220 - 81165  
15/6/23 10.000 LE THI MY LINH  5215 - 62088 Chuyển vi tuong lai tre em
15/6/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 98530 ngan gui ho tro cac em
15/6/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 83165 ủng hộ hoan canh khó khăn.CT tu 0021000858860 
15/6/23 100.000 NGUYEN THI THU HA  5189 - 99968 quyen gop từ thiện
15/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54037 ko.CT tu 1018559153 
16/6/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 59303 Lam viec thien.CT tu 0481000740571
16/6/23 10.000 LAM THI SANG 5078 - 53418 Chuyển tiền.CT tu 1036713327
16/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 49649 Chuyển tiền từ thiện.CT tu 0161001742458
16/6/23 10.000 DANH MONG MO 5218 - 76015 Chuyển tiền
16/6/23 150.000 HO DUC LUC  5214 - 69502 Chuyển khoản
16/6/23 10.000 NGUYEN THI KIM THUONG  5212 - 61338 Chuyển tiền
16/6/23 10.000 NGUYEN THI HAI 5216 - 15477 Chuyển tiền
16/6/23 10.000 NGUYEN THUY HUYEN  5161 - 55580 Chuyển tiền qua MoMo
16/6/23 10.000 TRUONG THI BICH  5242 - 35407 Chuyển tiền.CT tu 1023738595 
16/6/23 10.000 TRIEU TA PAN  5218 - 40299 Chuyển Quỹ từ thiện
16/6/23 10.000 DANG THI PHUONG  5239 - 90426 Chuyển tiền.CT tu 0351000856121 
16/6/23 10.000  PHAN MINH LY  5218 - 43641 Chuyển tiền
16/6/23 10.000 NGUYEN KIM LANH  5245 - 68251 Chuyển tiền.CT tu 0531002400047 
16/6/23 10.000 Luong van tuyen 5017 - 87952  
16/6/23 10.000 NGUYEN THI LIEN  5161 - 36105 Chuyển tiền qua MoMo
16/6/23 10.000 DANH THI KIM ANH  5161 - 33221 Chuyển tiền qua MoMo
16/6/23 10.000 NGUYEN THI QUYEN  5217 - 44734 Chuyển tiền
16/6/23 10.000 VU HUU PHONG 5216 - 41521 Chuyển tiền
16/6/23 10.000 NGUYEN NAM KHANH 5017 - 67206 Chuyển 
16/6/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5218 - 23032 Chuyển tiền
16/6/23 10.000 NGUYEN THI HONG ANH 5209 - 99923 Chuyển khoản
16/6/23 20.000 BUI BAO TRANG 5218 - 72903 Chuyển khoản
16/6/23 20.000 VU KIEU TRANG 5213 - 48721 Chuyển khoản
16/6/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG  5078 - 38471 Chuyển tiền.CT tu 0691000434026 
16/6/23 10.000 TRAN NGUYEN HIEU  5240 - 56262 Chuyển tiền.CT tu 1028763279 
16/6/23 10.000 TRIEU VAN KHACH  5219 - 15972 Chuyển tiền
16/6/23 10.000 VO THI TRUC LY 5242 - 62436 Chuyển tiền.CT tu 9779804824 
16/6/23 10.000 NGO THI MY HANH 5215 - 76670 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
16/6/23 50.000 CHAU THI THANH THUY 5220 - 67852  
16/6/23 10.000 LE HA THIEN VAN 5218 - 39514 Chuyển tiền
16/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 38046 Chuyển từ thiện
16/6/23 10.000 NGUYEN QUANG DIEU 5161 - 20812 Chuyển tiền qua MoMo
16/6/23 10.000 HUYNH THI PHUONG 5161 - 20593 Chuyển tiền qua MoMo
16/6/23 10.000 LY CONG THUAT  5239 - 43028 Chuyển tiền.CT tu 0111000317035 
16/6/23 10.000 NGUYEN THI THUONG 5212 - 64063 Chuyển khoản
16/6/23 10.000 PHAN MANH QUANG 5241 - 45379 CT tu 1035207797
16/6/23 10.000 Chu Le Quynh 5213 - 33190 Chuyển tiền
16/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 21908 Chuyển tiền ủng hộ trẻ em khuyết tật
16/6/23 20.000 PHAM THI NGOC LIEN  5161 - 17097 Chuyển tiền qua MoMo
16/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 00651 vi nguoi khuyekhuyetkhuyết tật viet nam
16/6/23 20.000 NGUYEN THI PHUONG LY 5214 - 83159 Chuyển khoản
16/6/23 10.000 Nguyen Thi Viet Ha  5218 - 60625  
16/6/23 10.000 BUI THI LUA  5215 - 56316 Chuyển khoản
16/6/23 10.000 VO THI KIM XUYEN  5212 - 55613 Chuyển tiền
16/6/23 10.000 DO THI HUONG  5215 - 50706 Chuyển tiền
16/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 50598 thien nguyen
16/6/23 10.000 THAI THI HUONG  5214 - 49996 Chuyển tiền
16/6/23 10.000 TRAN GIA TUE  5214 - 49958 Chuyển 
16/6/23 10.000 KA LUYEN 5218 - 49780 Chuyển khoản
16/6/23 10.000 HO THI HONG  5161 - 15013 Chuyển tiền 
16/6/23 10.000 TRAN HUYEN TRAN  5213 - 49592 Chuyển tiền
16/6/23 10.000 BUI THI THUY 5241 - 39840 Chuyển tiền.CT tu 0341006940769 
16/6/23 10.000 Nguyen Huu Ngoc 5017 - 35093  Chuyển khoản
16/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 96988 huong dolly
16/6/23 10.000 NGUYEN THI SANH  5017 - 36406 Chuyển tiền
16/6/23 10.000 NGUYEN THIANH TUYET  5242 - 40946 Chuyển tiền.CT tu 0121000637272
16/6/23 10.000 phuongvy 5216 - 98331  
16/6/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 81555 cac trẻ em khuyết tật.CT tu 0461000565473
16/6/23 10.000 QUOC HUY 5017 - 64863  
16/6/23 10.000 BUI PHUONG LAM  5017 - 35117 Chuyển tiền
16/6/23 10.000 NGUYEN THI MY NHAN 5213 - 64281 Chuyển khoản
16/6/23 10.000 NGUYEN VAN LAM  5217 - 29118 Chuyển tiền
16/6/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 25513 ủng hộ Quỹ vì  trẻ em khuyết tậtviet nam
16/6/23 10.000 NGUYEN THI HONG GAM 5220 - 93112 Chuyển tiền
16/6/23 10.000 Nguyen van long 5213 - 79958  
16/6/23 10.000 BUI THANH TRANG  5209 - 72451 Chuyển khoản
16/6/23 10.000 VU THI THU TRANG 5214 - 39222 Chuyển tiền
16/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 59768 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826
16/6/23 10.000 LE BACH CUC  5212 - 42735 Chuyển khoản
16/6/23 10.000 NGUYEN THI BE THUY  5220 - 06109 Chuyển tiền
16/6/23 10.000 Huynh huu trong 5213 - 73456  
16/6/23 20.000 NGUYEN THI THUY LINH c 5216 - 07585 huyen 
16/6/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 45304 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
16/6/23 10.000 PHAM THI NGOC HIEN 5213 - 13548 cty 24h
16/6/23 10.000 LE THI KIM LAN  5216 - 44884 Chuyển tiền
16/6/23 20.000 Dung  5017 - 99785 Dung Chuyển tiền an
16/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 77759 Chuyển Quỹ từ thiện
16/6/23 100.000 Tv CLB Mat Hanh Lien Hoa  5212 - 05179  
16/6/23 50.000 NGUYEN THI NGAN 5219 - 55297 Chuyển tiền
16/6/23 70.000 HO DUC LUC 5212 - 13600 Chuyển khoản
17/6/23 3.626 HA THI THUY 5078 - 23675 Chuyển tiền.CT tu 0011004187959
17/6/23 1.000.000 NGUYEN KHAC DAT 5218 - 25953 Chuyển 
17/6/23 20.000 PHAM HOANG VU 5213 - 87256 Chuyển khoản
17/6/23 10.000 LE LENH TRUNG 5215 - 75055 Chuyển tiền
17/6/23 10.000 NGUYEN THANH TIEN 5161 - 69139 Chuyển tiền qua MoMo
17/6/23 10.000 PHAN THI THU HIEN 5220 - 90033 Chuyển khoản
17/6/23 50.000 DOAN VU HAI  5212 - 55719 Chuyển tiền
17/6/23 20.000 NGUYEN CHI HAI 5245 - 30863 Chuyển tiền.CT tu 0181003513965
17/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 81820 Chuyển Quỹ từ thiện
17/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 81677 cho trẻ em khuyết tật vn
17/6/23 10.000 VO HONG DIEM 5213 - 63286 Chuyển tiền
17/6/23 10.000 LY SEO PAO 5240 - 42108 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 1033492878 
17/6/23 10.000 Thuong 5017 - 44435 Thuong Chuyển
17/6/23 20.000 NONG VAN DUNG  5215 - 30550 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
17/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC SON 5245 - 27138 Chuyển tiền.CT tu 1021053593 
17/6/23 10.000 NGUYEN VIET ANH  5212 - 04345 Chuyển khoản
17/6/23 10.000 HUYNH THANH HOAI 5244 - 24907 CT tu 0461000637413 
17/6/23 10.000 NGUYEN THANH SON  5216 - 85275 Chuyển khoản
17/6/23 20.000 DANG THI THANH HUYEN  5215 - 12111 Chuyển tiền
17/6/23 10.000 Duyen 5215 - 30989  
17/6/23 20.000 NGO VAN NHO  5217 - 06062 Chuyển khoản
17/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 33243 trẻ em khuyết tật.CT tu 1031171185
17/6/23 10.000 VO THI KIM THUYET 5214 - 39197 Chuyển tiền
17/6/23 20.000 TRAN HUU TU 5216 - 29503 Chuyển tiền
17/6/23 10.000 Duyen  5217 - 60491 Duyen Chuyển 
17/6/23 10.000 TRAN THI HUYEN TRAM 5217 - 39127 Chuyển tiền
17/6/23 10.000 NGUYEN THI DIEN 5214 - 97858 Chuyển tiền
17/6/23 10.000 AN  5017 - 55908 AN Chuyển
17/6/23 10.000 PHAM THI KIM CUONG  5244 - 62418 Chuyển tiền.CT tu 1022280910 
17/6/23 10.000 NGUYEN TRAN TAN BAO HOA  5017 - 36611 Chuyển khoản ho tro Quỹtre em
17/6/23 20.000 Thao 5218 - 32995 Thao Chuyển 
17/6/23 10.000 DUONG THI MY DUYEN  5240 - 74857 Chuyển tiền.CT tu 1020335394 
17/6/23 10.000 NGUYEN VAN THANH  5078 - 96203 Chuyển tiền.CT tu 0141000216967 
17/6/23 10.000 TRUONG THI BICH THUY  5212 - 71572 Chuyển khoản
17/6/23 10.000 LINH QUANG DUC  5241 - 71104 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 1019308002
17/6/23 10.000 NGUYEN TRAN BICH PHUONG  5220 - 54992 Chuyển tiền
17/6/23 20.000 NGUYEN THI HANH  5216 - 24610 Chuyển tiền
17/6/23 10.000 VU DINH TOI 5217 - 19525 Chuyển khoản
17/6/23 10.000 PHAM THI THUY  5217 - 13577 Chuyển khoản
17/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 08693 Chuyển Quỹ từ thiện
17/6/23 10.000 HUYNH NGOC NHIEN 5240 - 67761 Chuyển tiền.CT tu 0411001033740 
17/6/23 10.000 NGUYEN THI THUC  5217 - 81198 Chuyển khoản
17/6/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5217 - 65085 Chuyển khoản
17/6/23 10.000 NGUYEN HOANG PHONG 5209 - 55103 Chuyển tiền
17/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 39094 Chuyển Quỹ từ thiện
17/6/23 50.000 Nguyen van trung 5161 - 28589  
17/6/23 20.000 LE THI SAU  5219 - 00854 Chuyển tiền
17/6/23 10.000 DAO HOANG THANH THU 5220 - 94770 Chuyển khoản
17/6/23 10.000 TRINH THI LUONG 5215 - 91136 Chuyển tiền
17/6/23 10.000 NGO THI THANH HIEU  5017 - 89147  
17/6/23 10.000 BUI THI NGAT 5209 - 88127  
17/6/23 10.000 DAO THI LIEN  5214 - 86407  Chuyển khoản
17/6/23 20.000 HA THI MINH HAI  5243 - 69611 Chuyển tiền.CT tu 0031000476579 
17/6/23 10.000 LUONG THI XOAN  5214 - 85466 Chuyển khoản
17/6/23 10.000 PHAM THI NHINH  5217 - 84672 Chuyển tiền
17/6/23 10.000 DO THI LINH  5214 - 83404 Chuyển khoản
17/6/23 10.000 PHAM THI THU HUONG 5220 - 82723 Chuyển khoản
17/6/23 10.000 TRUONG THI THU MAI 5078 - 80574 Chuyển tiền.CT tu 0281000385995
17/6/23 10.000 MAC THI THAO VY 5240 - 60402 Chuyển tiền.CT tu 1030787252 
17/6/23 10.000 LE MINH PHUONG 5216 - 79315 Chuyển tiền
17/6/23 10.000 TRAN THI THUY DUONG 5216 - 77710 Chuyển khoản
17/6/23 10.000 Dinh Thi Bich Tram 5214 - 77219 Chuyển tiền tu Viettel Money
17/6/23 20.000 DANG THI HOA  5218 - 76088 Chuyển khoản
17/6/23 10.000 DANG THI PHUONG 5161 - 27611 Chuyển tiền qua MoMo
17/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 50110  
17/6/23 10.000 HUYNH MY HUYEN THANH 5244 - 45082 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 1022546740 
17/6/23 10.000 NGUYEN DUC  5218 - 42905  
17/6/23 10.000 VU MINH TU  5212 - 20276 Chuyển tiền
17/6/23 10.000 DO VIET TUAN 5078 - 75947 CT tu 1018289264
17/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY HANG 5220 - 55198 Chuyển khoản
17/6/23 10.000 NGUYEN PHAM HOANG THUY 5245 - 39384 Chuyển tiền.CT tu 0481000693923 
17/6/23 10.000 DINH THI SAU RIENG 5209 - 37869 Chuyển khoản
17/6/23 10.000  QUACH PHUONG QUYEN  5213 - 19412 Chuyển tiền
17/6/23 10.000 LE THI HUYNH NGA 5219 - 78221 Chuyển tiền
17/6/23 10.000 Phan Quoc Viet  5219 - 76417 Chuyển tiền
17/6/23 10.000 PHAM VAN TU  5161 - 17676 Chuyển tiền qua MoMo
17/6/23 20.000 DANG THI PHUONG  5161 - 17411 Chuyển tiền ủng hộ
17/6/23 10.000 Le Thi Cam Loan  5017 - 10378 Chuyển tiền
17/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 94848 Chuyển Quỹ từ thiện VN
17/6/23 30.000 NGUYEN PHONG LAN 5216 - 87598 chia se
17/6/23 50.000 NGUYEN VAN DAT 5214 - 82442 Chuyển khoản
17/6/23 20.000 Luong Thi Doanh 5215 - 70914 Chuyển tiền
17/6/23 20.000 HUYNH THI MAI 5214 - 30433 Chuyển tiền
17/6/23 10.000 Do Thi Thuy 5213 - 90930 Chuyển khoản
17/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 31726 Quỹ từ thiện
17/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 47568 tre em.CT tu 1014047953
17/6/23 10.000 DOAN THI NGOC HUE 5212 - 83576 Chuyển tiền
17/6/23 10.000 NGUYEN THI SANH  5219 - 82034 Chuyển tiền
17/6/23 10.000 VI THI THANH  5017 - 68183 Chuyển khoản
17/6/23 20.000 CHU TUAN ANH 5213 - 50492 Chuyển tiền
17/6/23 20.000 DUONG THAI TRAN  5209 - 70308 Chuyển tiền
17/6/23 10.000 LOI NGOC YEN 5240 - 23901  Chuyển tiền.CT tu 0181003659250 
17/6/23 20.000 TRAN THI KIEU OANH 5218 - 00172 Chuyển 
17/6/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 35269 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
17/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 71004 chuc cac con mot doi binh an 
17/6/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30876 tre bi khuyết tật .CT tu 0351000619404 
17/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30420 cac em bi khuyết tật.CT tu 0481000741637 
17/6/23 10.000 LUU HONG THUY  5212 - 94935 Chuyển tiền
17/6/23 10.000 TRAN THI TUYET KHA 5212 - 86173 Chuyển khoản
17/6/23 10.000 NGUYEN KIM LANH  5239 - 90342 Chuyển tiền.CT tu 0531002400047
17/6/23 13.000 AN THANH DAT 5243 - 82684  Chuyển tiền.CT tu 1014912447 
18/6/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 39373 trẻ em khuyết tật.CT tu 1020924652 
18/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 34594 Quỹvi tre em.CT tu 0511000461133
18/6/23 10.000 HUYNH VAN CUONG  5241 - 44880 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 0061001032256
18/6/23 100.000 NGUYEN PHAN TUYET BANG  5239 - 34968 Chuyển tiền.CT tu 0281000612011 
18/6/23 10.000 TRAN VAN TIEN  5216 - 22177 CK HOAN THANH DON
18/6/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 97673 binh thuong.CT tu 0531002521607
18/6/23 10.000 NGUYEN THI UT 5219 - 74558 Chuyển tiền
18/6/23 10.000  NGUYEN THANH LONG 5244 - 21212 Quỹvi tre em khuyettatvn.CT tu 0441000721511
18/6/23 10.000 TRAN MANH CUONG 5220 - 67750 Chuyển tiền
18/6/23 10.000 DINH THANH CONG 5213 - 49297 Chuyển khoản
18/6/23 10.000 LE THI DIEM THU 5213 - 43305 Chuyển tiền
18/6/23 10.000 PHAM THI THUONG 5209 - 41935  Chuyển khoản
18/6/23 10.000 HA VAN THUAN  5219 - 14454 Chuyển khoản
18/6/23 10.000 DINH VAN HUAN 5217 - 94216  Chuyển khoản
18/6/23 10.000 DANH THI NA QUI  5241 - 23596 Chuyển tiền.CT tu 0091000617039 
18/6/23 10.000 HUYNH YEN NHI  5216 - 75653 Chuyển tiền
18/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 63503 Chuyển Quỹ từ thiện
18/6/23 10.000 TRUONG VAN THUAN 5212 - 32433 Chuyển khoản
18/6/23 10.000 LE QUOC MINH  5161 - 52839 Chuyển tiền qua MoMo
18/6/23 10.000 BAN KIM NGUYEN  5209 - 08633 Chuyển khoản
18/6/23 20.000 TRAN THI NGOC LINH  5219 - 86670 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
18/6/23 10.000 Nguyenthibep  5216 - 42281 Chuyển khoản
18/6/23 10.000 LE ANH SON  5212 - 39017  Chuyển tiền
18/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 41261 MoMo den STK ngan hang Vietcombank 
18/6/23 10.000 NGUYEN MINH TUNG  5241 - 75459 ho tro tre em khuyen tat.CT tu 0961000012866 
18/6/23 10.000 Bui Thi Nam Phuong 5017 - 58918 Chuyển tiền tu Timo
18/6/23 20.000 Nguyen thi Thu Giang 5017 - 52347 ck
18/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 52164 Chuyển Quỹ từ thiện
18/6/23 10.000 PHAM TAN CHAU 5217 - 38762  
18/6/23 10.000 TRIEU THI QUYNH  5217 - 31769 Chuyển khoản
18/6/23 70.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 44959 trẻ em khuyết tật.CT tu 1034186453
18/6/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 44872 CT tu 9879577109 
18/6/23 20.000 LO THI DIEM  5209 - 17984 Chuyển khoản
18/6/23 10.000 NGUYEN THI MUI  5216 - 03596 Chuyển khoản
18/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 95245 Chuyển Quỹ từ thiện
18/6/23 10.000 LE VAN SI  5220 - 69507 Chuyển tiền
18/6/23 10.000 HOANG MINH HANH  5209 - 68572 Chuyển khoản
18/6/23 10.000 BUI VAN HAO 5213 - 66510  
18/6/23 50.000 NGUYEN TRAN HOAI VUONG  5219 - 52531 Chuyển tiền
18/6/23 10.000 VU THI NGA  5215 - 33424 Chuyển khoản
18/6/23 10.000 BACH CONG HUY  5218 - 20347 Chuyển khoản
18/6/23 10.000 DO THI HOA  5215 - 14807 Chuyển khoản
18/6/23 3.000.000 LE NGOC HA 5189 - 40256 Chuyển tiền
18/6/23 20.000 buithilanh 5218 - 98163  
18/6/23 10.000 HOANG THI THU HUYEN  5209 - 96892 Chuyển tiền
18/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 91659 Chuyển Quỹ từ thiện
18/6/23 10.000 VU THI PHUONG AN  5215 - 89190 Chuyển tiền
18/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 84566 Chuyển tiền liên ngân hàng
18/6/23 10.000 TONG THI HOAI LAN  5240 - 62875 Chuyển tiền.CT tu 0561000608601 
18/6/23 10.000 LE THI THUY DUONG 5242 - 71610 Chuyển tiền.CT tu 1014234975 
18/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 46595 gop
18/6/23 10.000 TRAN THI HANG 5215 - 46371 Chuyển khoản
18/6/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5216 - 44306 Chuyển tiền
18/6/23 10.000 NGUYEN THI QUE  5214 - 35803 Chuyển khoản
18/6/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG 5219 - 35378 Chuyển khoản
18/6/23 10.000 NGUYEN THANH THUY 5213 - 33391 Chuyển tiền
18/6/23 10.000 TRIEU HOAI THU  5219 - 31878 Chuyển tiền
18/6/23 10.000 HO THI CAM VAN  5215 - 31400 Chuyển khoản
18/6/23 10.000 DAO THI DUNG 5220 - 29545 Chuyển khoản
18/6/23 10.000 NGUYEN THI THAO  5244 - 47774 Chuyển tiền.CT tu 1020080986 
18/6/23 10.000 TRINH THI LUONG  5220 - 25958  Chuyển khoản
18/6/23 10.000 LUONG THI NGA  5214 - 25175 Chuyển khoản
18/6/23 10.000 LE THI NGOC HUYEN 5213 - 24629 Chuyển tiền
18/6/23 10.000 NGUYEN NGOC YEN 5212 - 23813 Chuyển tiền
18/6/23 10.000 DO THI HOA 5241 - 60954 Chuyển tiền.CT tu 0591000242242
18/6/23 10.000 NGUYEN THI THUYEN 5240 - 60772 Chuyển tiền.CT tu 0841000052350 
18/6/23 20.000 Nguyen Thi nhi 5214 - 18906  
18/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 29702 bt.CT tu 1017003535
18/6/23 10.000 HUYNH MONG NGHI 5209 - 34617 Chuyển khoản
18/6/23 10.000 NGUYEN THI DUNG 5214 - 19760 Chuyển khoản
18/6/23 10.000 Tuyet Nhung 5078 - 23284 Tuyet Nhung.CT tu 0651000840864 VO THI PHUONG THAO 
18/6/23 10.000 LE NHAT TRUONG  5243 - 62126 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 0061001156085 
18/6/23 10.000 Quan  5220 - 79319 Quan Quyen Gop
18/6/23 10.000 HOANG CAN TA 5209 - 71745 Chuyển khoản
18/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 58742 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
18/6/23 10.000 DO NGOC NGUYEN  5217 - 50865 Chuyển tiền
18/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 23663 Chuyển Quỹ từ thiện
18/6/23 10.000 NGUYEN QUANG TRUONG  5219 - 07812  Chuyển khoản
18/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 30891 Chuyển Quỹ từ thiện
18/6/23 10.000 NGUYEN THI HOA LE 5078 - 92458 Chuyển tiền.CT tu 0101001236007 
18/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 17130 Shadow Heart
18/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 18503 Chuyển qua ZaloPay
18/6/23 10.000 LAM THI THUONG 5215 - 71796 Chuyển khoản
18/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 67724 ủng hộ 
18/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 66106 từ thiện
18/6/23 20.000 MAI THI VAN KHANH  5245 - 28050 Chuyển tiền.CT tu 0161001720032 
18/6/23 20.000 NGUYEN KHANH LY  5220 - 56909 Chuyển khoản
18/6/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 87345 chuc cac em binh an.CT tu 0291000272468 
18/6/23 10.000 HA THI MINH HAI  5240 - 39659 Chuyển tiền.CT tu 0031000476579
18/6/23 10.000 Vo Thi Thu Thuy  5209 - 16052 Chuyển tiền tu Viettel Money
18/6/23 20.000 DINH NHU THUY HANG 5245 - 24194 CT tu 0301000428640 
18/6/23 30.000 LE MINH KHANH  5215 - 65291 dong gop 
18/6/23 20.000 THACH THI SO THAY 5240 - 34670 Chuyển tiền.CT tu 1019393750 
18/6/23 10.000 LE THI DIEM 5209 - 91969 Chuyển khoản
18/6/23 20.000 NGUYEN THI HOAI  5017 - 54893 Chuyển tiền
18/6/23 20.000 PHAM THI NGOC DIENG  5219 - 49977 Chuyển tiền
18/6/23 20.000 TRUONG THI HOAN 5244 - 97163 Chuyển tiền.CT tu 0691000422210 
18/6/23 10.000 NGUYEN XUAN THI THU THUY  5161 - 08571 Chuyển tiền qua MoMo
18/6/23 20.000 HA MINH QUY 5209 - 19510 Chuyển tiền ủng hộ
18/6/23 10.000 NGUYEN THI TRUC LY 5017 - 88152 Chuyển tiền
18/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 06279 Chuyển Quỹ từ thiện
18/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC MAI  5219 - 05554 Chuyển tiền
18/6/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41680 tuy tam a.CT tu 0071001198193
19/6/23 10.000 LU THI COI c 5215 - 06250 Chuyển khoản
19/6/23 10.000 TRAN THI PHUONG DUNG  5161 - 94050 Chuyển tiền qua MoMo
19/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 32057 Chuyển Quỹ từ thiện
19/6/23 10.000 LUC VAN THANH 5212 - 37095 Chuyển khoản
19/6/23 20.000 Thanh  5216 - 68340 Thanh Chuyển 
19/6/23 10.000 BUI THI NGOC BICH  5161 - 84313 Chuyển tiền qua MoMo
19/6/23 10.000 NGUYEN VAN CHUONG 5217 - 65992 Chuyển tiền
19/6/23 10.000 NGUYEN THI MAI  5214 - 08027 Chuyển khoản
19/6/23 10.000 DOAN THI MUNG 5213 - 94356 Chuyển khoản
19/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY TRANG  5216 - 46397  
19/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 00705 Chuyển tiền
19/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 95185 Chuyển Quỹ từ thiện
19/6/23 10.000 LAM BE QUYEN  5213 - 94446 Chuyển khoản
19/6/23 10.000 HUYNH DUY LINH  5240 - 35544 LINH Chuyển tiền.CT tu 0251002571969 
19/6/23 10.000 DANG TRONG THANH 5161 - 73703 Chuyển tiền qua MoMo
19/6/23 10.000 NGUYEN MANH DUNG 5215 - 35870 Chuyển khoản
19/6/23 10.000 PHAM THI LAN 5214 - 06603  
19/6/23 10.000 TRAN DAO ANH THU 5240 - 30821 Chuyển tiền.CT tu 0531002154567
19/6/23 10.000 HUYNH MONG NGHI 5209 - 87154 Chuyển khoản
19/6/23 10.000 NGUYEN THI HOAI NGOC 5216 - 82563 Chuyển tiền
19/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 75734 Chuyển Quỹ từ thiện
19/6/23 20.000 TRINH VAN NAM c 5209 - 64561 Chuyển tiền den Quỹ vì  trẻ em khuyết tậtVN
19/6/23 10.000 PHAM NGUYEN NHAT KHANH  5161 - 67516 Chuyển tiền qua MoMo
19/6/23 10.000 Nguyen Duc Nghia 5214 - 91820  
19/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 82588 Chuyển Quỹ từ thiện
19/6/23 10.000 TIEU THI HUYEN  5213 - 80077 Chuyển khoản
19/6/23 20.000 HOANG THI THU HANG  5218 - 79352 Chuyển khoản
19/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 38141 Ủng hộ cac em nho khuyết tật.CT tu 0291000353705 
19/6/23 10.000 PHAM CONG THANH  5216 - 33737 Chuyển tiền
19/6/23 10.000 MAI VO HONG ANH  5214 - 59750 Chuyển khoản
19/6/23 10.000 LUU HUU LAM 5220 - 89666  
19/6/23 10.000 LE THI NGUYEN  5213 - 65817 Chuyển tiền
19/6/23 10.000 NGUYEN THI LOAN 5241 - 85606 CT tu 0191000281920 
19/6/23 10.000 TRAN THI HONG NGOC  5219 - 33060 Chuyển tiền
19/6/23 10.000 NGUYEN THUY LOAN  5214 - 30807 Chuyển tiền
19/6/23 10.000 DO THI NHUT OANH 5215 - 24805  
19/6/23 10.000 TRUONG TRA MI  5245 - 68858 Chuyển tiền.CT tu 0081001187651
19/6/23 10.000 KIEU KIEU CHUYEN 5209 - 52375  
19/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 40356 Chuyển Quỹ từ thiện
19/6/23 20.000 NGUYEN THI VAN  5213 - 16093  Chuyển khoản
19/6/23 10.000 TRUONG NGOC ANH 5017 - 72305 Chuyển khoản
19/6/23 10.000 THACH THI NGOC NU  5161 - 52242 Chuyển tiền qua MoMo
19/6/23 10.000 HOANG MINH THINH  5241 - 73491 Chuyển tiền.CT tu 0101001128827 
19/6/23 10.000 PHAM THI MY LINH  5209 - 42019 Chuyển khoản
19/6/23 10.000 LOAN  5217 - 64782 CK
19/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 47909 CK
19/6/23 100.000 NONG VAN THANH  5239 - 60884 Chuyển tiền.CT tu 0351001105748 
19/6/23 10.000 NGUYEN NGOC LINH  5218 - 19523 Chuyển Quỹ từ thiện
19/6/23 10.000 LE THI NGOC DIEU  5219 - 16044 Chuyển khoản
19/6/23 10.000 TRAN THI NGUYET ANH  5240 - 64429 Chuyển tiền.CT tu 0551000321439 
19/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 79731 Chuyển Quỹ từ thiện
19/6/23 10.000 NGUYEN HOAI KHANH VY  5216 - 47916 Chuyển khoản
19/6/23 20.000 Pham Thi Le  5209 - 42474 Chuyển tiền tu Viettel Money
19/6/23 20.000 LE THI THANH TAM 5017 - 38627 Chuyển tiền
19/6/23 10.000 DAO THI NGOC HA  5217 - 32322 Chuyển tiền
19/6/23 10.000 NGUYEN THI KIM UYEN  5242 - 69709 Chuyển tiền.CT tu 1030274581 
19/6/23 10.000 TRAN NGOC HA  5214 - 26326 Chuyển tiền
19/6/23 10.000 NGUYEN THI HOA LAI  5214 - 20665 Chuyển khoản
19/6/23 10.000 PHAN HUU THANH 5212 - 20184  
19/6/23 10.000 TRAN THI KIM CHI 5216 - 19396 Chuyển tiền
19/6/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5215 - 17097 Chuyển khoản
19/6/23 10.000 NGUYEN THI THAO  5212 - 17091 Chuyển khoản
19/6/23 10.000 NGUYEN THI DUYEN  5212 - 13955 Chuyển tiền
19/6/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THUY  5017 - 13809  Chuyển khoản
19/6/23 10.000 BUI PHUONG THAO MY  5219 - 09926 Chuyển tiền
19/6/23 10.000 NGUYEN THI HUONG c 5209 - 09725 Chuyển khoản
19/6/23 12.000 NGUYEN THI HOAI  5239 - 53650 Chuyển tiền.CT tu 1014000485 
19/6/23 20.000 HOANG THI HOA 5214 - 07469 Chuyển tiền
19/6/23 20.000 NGUYEN THI HUE  5218 - 00989 Chuyển khoản
19/6/23 10.000 TRAN KHUC KHANH VAN 5213 - 93207  
19/6/23 20.000 BUI THU HIEN  5017 - 82558 Chuyển tiền
19/6/23 10.000 PHAM NGOC TAI  5217 - 81766 Chuyển tiền
19/6/23 10.000 DAM THI MONG VAN 5216 - 76369  
19/6/23 10.000 LO DUC TOAN 5212 - 65161 Chuyển khoản
19/6/23 10.000 VO THI THUY DUNG 5212 - 57852 Chuyển tiền
19/6/23 10.000 DINH THI TRUC LY 5241 - 54627 Chuyển tiền.CT tu 9387362843 
19/6/23 10.000 NGUYEN DUC HIEN  5242 - 60913 Chuyển tiền.CT tu 1015899333 
19/6/23 10.000 VU VAN VIET 5078 - 60000  Chuyển tiền.CT tu 9984721953 
19/6/23 10.000 TRAN THU HIEN 5241 - 50854 Chuyển tiền.CT tu 1022253544 
19/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 47425 Chuyển Quỹ từ thiện
19/6/23 20.000 Nguyen Bich Thuan 5218 - 45027  
19/6/23 10.000 NGUYEN THI KIEU UYEN  5240 - 50000 Chuyển tiền.CT tu 0791000061719 
19/6/23 10.000 Co Ngoc Tuan 5017 - 30546 Chuyển tiền
19/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 07861 Chuyển tiền liên ngân hàng
19/6/23 20.000 NINH QUANG LONG  5216 - 26809 Chuyển tiền
19/6/23 10.000 KIM 5209 - 23426  
19/6/23 20.000 NGUYEN DUC QUAN  5216 - 07742 Chuyển 
19/6/23 19.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 44575 ko.CT tu 0361000327003
19/6/23 10.000 LE THI THU BA  5242 - 42740 Chuyển tiền.CT tu 1030423371 
19/6/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 36323 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
19/6/23 20.000 TRAN NGOC TRA MY 5078 - 35977 CT tu 1017086787 
19/6/23 10.000 DANH THI NA QUI 5078 - 35520 Chuyển tiền.CT tu 0091000617039 
19/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC HANG 5243 - 41298 CT tu 0071001077519 
19/6/23 20.000 TRAN DUC NHAN  5214 - 02639 Chuyển khoản
19/6/23 50.000 PHAM NGOC DUNG 5209 - 01976 Ủng hộ
19/6/23 10.000 LAM THI THUONG 5017 - 85502 Chuyển khoản
19/6/23 20.000 HOANG THI HUONG  5220 - 85342 Chuyển khoản
19/6/23 10.000 LE VAN MEN  5209 - 39944 Chuyển khoản
19/6/23 10.000 NGUYEN QUANG HUY 5209 - 28997 Chuyển khoản
19/6/23 10.000 Nhung  5212 - 06239 Nhung Chuyển 
19/6/23 10.000 NA 5216 - 71186  
19/6/23 10.000 LE NHAT ANH  5244 - 91119 Chuyển tiền.CT tu 1031008612 
19/6/23 10.000 PHAN VAN DUC 5215 - 38557  
19/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 90367  
19/6/23 10.000 NGUYEN NGOC KHANH  5209 - 61209 Chuyển 
19/6/23 10.000 PHAN CONG DINH  5216 - 57022 Chuyển khoản
19/6/23 10.000 NGUYEN THI NGAN HUE  5213 - 29121 Chuyển tiền
19/6/23 10.000 NGUYEN THI TIET 5214 - 15123 Chuyển tiền
19/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC PHUONG 5214 - 41359 Chuyển tiền tu Viettel Money
19/6/23 10.000 Bui Thi Lanh 5209 - 01201  
19/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 74635 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 
19/6/23 10.000 NGUYEN THI TIET  5213 - 25765 Chuyển tiền
19/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 55987 Con nguyen yeu thuong va biet on tat ca 
20/6/23 10.000 NGUYEN THI KIM HIEN  5240 - 83426 hotreem.CT tu 1022454613 
20/6/23 10.000 CHE THI THU THAO 5219 - 62880 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 DO TIEN HUNG  5217 - 43450 Chuyển tiền cho Quỹtre e khuyết tật
20/6/23 10.000 VAN THI NGOC ANH  5220 - 90631 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 31740 CK
20/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 67952 tre em.CT tu 0461000612643
20/6/23 10.000 HA VAN KHOE 5209 - 08683 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 VO THAO TRAN 5239 - 61751 Chuyển tiền.CT tu 1032182156
20/6/23 10.000 nguyen thi thuy trinh 5017 - 43170  
20/6/23 10.000 NGUYEN HUYEN TRAN 5217 - 78509  
20/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54387 trẻ em khuyết tật.CT tu 0181003506699
20/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 32062 Ủng hộ tre em lang SOS
20/6/23 20.000 PHAM VAN PHU  5214 - 20138 Chuyển tiền tu VNPT Money
20/6/23 10.000 NGUYEN HUYNH NHU 5212 - 01490 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 DANG VAN LUU  5220 - 85212 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 NGUYEN HOANG HAnh  5212 - 76531 NGUYEN HOANG HAnh chi 
20/6/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 49973 tre em ngheo.CT tu 0331000419199
20/6/23 10.000 BUI THI BICH VAN 5209 - 57199 Chuyển khoản
20/6/23 15.000 LE THI HONG ANH  5216 - 20440 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 PHAN THI THANH HAI  5161 - 87419 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 LE THI KIM UYEN  5216 - 47871 Chuyển khoản
20/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 84078 Chuyển qua ZaloPay
20/6/23 10.000 VU THI HOP 5241 - 39308 QuỹVI trẻ em khuyết tật.CT tu 0351000355563
20/6/23 10.000 Nguyen Duc Duy  5214 - 35457 Chuyển tiền
20/6/23 50.000 Haan  5213 - 02393 Haan Chuyển khoản 
20/6/23 20.000 LUONG PHUONG DONG  5218 - 85601  Chuyển khoản
20/6/23 20.000 HOANG VAN DUNG  5218 - 53680 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 48291 Chuyển Quỹ từ thiện
20/6/23 10.000 NGUYEN THI THUAN  5220 - 24793 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 HO THI HONG NHUNG 5212 - 62807 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 PHAM THI DUYEN 5219 - 36365 Chuyển 
20/6/23 10.000 MAI TRUNG VU  5017 - 82743 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 BUI THI KIM TUYEN 5239 - 92304 Chuyển tiền.CT tu 0501000240926 
20/6/23 10.000 LO THI NHAT  5214 - 71647 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 CHU THI HUONG 5212 - 70435 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 NGUYEN HOANG DAT 5017 - 38965 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 DAO ANH KIET  5216 - 25154 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 PHAN ANH TUAN 5161 - 69126  
20/6/23 10.000  NGUYEN THI TRUC 5219 - 04703 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5220 - 92921 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 Vomanhcuong ct 5214 - 78574 Vomanhcuong ct
20/6/23 10.000 Nong Thuy Hang 5220 - 67356 Nong Thuy Hang ck
20/6/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 72895 m.CT tu 9879577109 
20/6/23 10.000 VAN NGOC HAI 5245 - 74394 Chuyển tiền.CT tu 0061001150150 
20/6/23 20.000 NGO VAN TRANG  5216 - 99803 NGO VAN TRANG 
20/6/23 10.000 NGUYEN THI TO QUYEN  5214 - 85619 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 TRAN THI HONG TUYEN 5244 - 71287 Chuyển tiền.CT tu 0541000305448
20/6/23 10.000 DUONG HUONG GIANG  5239 - 78535 Chuyển tiền.CT tu 1027553106 
20/6/23 20.000 NGUYEN THI THU VAN 5213 - 41493 Chuyển khoản
20/6/23 20.000 TRAN THI HANH  5209 - 32849 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 NGUYEN THI TU  5239 - 76924 Chuyển tiền.CT tu 0411000994863
20/6/23 10.000 NGUYEN HOANG ANH 5217 - 08326 Chuyển 
20/6/23 10.000 TRIEU QUOC CUONG  5219 - 02930 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 TA THI TUYET NHUNG 5078 - 63785 Chuyển tiền.CT tu 1023497596 
20/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 81783 Chuyển Quỹ từ thiện
20/6/23 10.000 NGUYEN BA HIEP 5209 - 73601 Chuyển tiền den Quỹ vì  trẻ em khuyết tậtVN
20/6/23 10.000 NGUYEN NGOC KIEU OANH  5212 - 60618 Chuyển khoản
20/6/23 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 60669 Ủng hộ .CT tu 0611001951703
20/6/23 10.000 PHAM THI HUONG  5017 - 44381 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 MA VAN HUY  5215 - 42457 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5220 - 40477 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 PHAN THI THUY 5220 - 30111 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 NGUYEN THI THAM  5240 - 77269 Chuyển tiền.CT tu 0381003134525 
20/6/23 10.000 Tran Thi Thanh Nga  5220 - 23175 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 HA THI THUY HANG 5078 - 58130 Chuyển tiền.CT tu 0431000175167
20/6/23 10.000 NGUYEN GIA HAN 5214 - 20874 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 TRUONG HONG THAO 5243 - 85852 Chuyển tiền.CT tu 9707923924 
20/6/23 20.000 NGUYEN THI THU HANG  5213 - 17742 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 NGUYEN LE QUYEN 5017 - 17654 Chuyển 
20/6/23 10.000 NGUYEN THI KIM DUNG  5218 - 15562 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 NGUYEN THI TU  5209 - 15528 Chuyển 
20/6/23 10.000 Nguyen Thi Thuy 5209 - 15090 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 PHAN THI LE PHUONG 5209 - 13981 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 LE THI THANH NHAN 5239 - 70904 Chuyển tiền.CT tu 0041000270424 
20/6/23 10.000 NGUYEN HONG THU 5240 - 76645 Chuyển tiền.CT tu 1020983313
20/6/23 20.000 PHAM THI THUY TRANG  5215 - 12104 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 LE THI MY HUYEN  5219 - 11364 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 PHUNG THI THUY  5209 - 10950 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY NGAI 5212 - 10202 Chuyển tiền
20/6/23 26.000 NGUYEN VAN TET  5213 - 97237 Chuyển khoản Quỹ vì  trẻ em khuyết tậtVN
20/6/23 10.000 LE LOAN ANH  5214 - 93650 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 CAO HOANG LE QUYEN  5209 - 88062 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 PHAM VAN THAI  5217 - 71940 Chuyển khoản
20/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54266 Tre em mo coi bi khuyết tật.CT tu 0271000813290
20/6/23 10.000 HUYNH VAN HUY 5212 - 50034 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 NGUYEN THI HUYNH NHU  5220 - 49048 Chuyển khoản
20/6/23 25.000 PHAN QUOC CUONG  5239 - 66261 Chuyển tiền.CT tu 1022898504 
20/6/23 10.000 LE THI YEN 5239 - 65128 Chuyển tiền.CT tu 1030472116 
20/6/23 26.000 VU VAN SON  5209 - 11716 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 NGUYEN THANH MAI  5212 - 10714 Chuyển tiền
20/6/23 25.000 LY TUAN ANH 5078 - 49460 Ủng hộ.CT tu 0221000008162 
20/6/23 10.000 phan quoc phu 5209 - 03704  
20/6/23 10.000 SON HUYNH THANH 5209 - 94348 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 NGUYEN THI THANH MAI  5213 - 81328 ck 
20/6/23 10.000 TRAN THI HONG AI 5214 - 72408 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 TA THI THU HANG 5214 - 70163 Chuyển khoản
20/6/23 20.000 NGUYEN THI YEN 5220 - 64001  Chuyển tiền
20/6/23 31.000 THAI HIEU  5214 - 59581 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 TRAN VAN THANG 5215 - 54834  
20/6/23 20.000 NGUYEN THI THANH  5240 - 66519 Chuyển tiền.CT tu 0031000287126 
20/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 18842 Chuyển Quỹ từ thiện
20/6/23 10.000 Kieu oanh  5217 - 83315  Chuyển tiền
20/6/23 20.000 NGUYEN XUAN TRUONG 5215 - 46098 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 LY THI THUY DUNG 5220 - 39861  Chuyển khoản
20/6/23 10.000 NGUYEN VAN UT 5017 - 16574 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 TRAN THI HONG THU  5219 - 94466 Chuyển khoản Cho QuỹVI trẻ em khuyết tật
20/6/23 10.000 HA TIEN QUAN  5017 - 92954 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 82722 OK
20/6/23 10.000 TRAN NGOC TRUNG 5215 - 67219 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 TRUONG THI PHUONG 5242 - 58389 Chuyển tiền.CT tu 0461000522622 
20/6/23 10.000 LE THI KIEU LAM 5244 - 36151 Chuyển tiền.CT tu 1029571174 
20/6/23 20.000 KHUU MINH HIEN  5219 - 05935 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 PHAN THI MY HANH  5213 - 92312 Chuyển tiền
20/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 40063 Chuyển qua ZaloPay
20/6/23 5.000 LE THI THANH HUONG  5217 - 28018 LE THI THANH HUONG FTU 1911110172 Ủng hộ
20/6/23 10.000 PHAN THI HIEN  5078 - 94649  nhiemvu10. CT tu 0281000596149
20/6/23 10.000 NGUYEN THI KIM NGOC  5218 - 61430  Chuyển khoản
20/6/23 10.000 LE THI THANH NGUYEN 5213 - 58274 Chuyển tiền qua MoMo
20/6/23 10.000 NGUYEN THI MAI 5219 - 52627 Chuyển khoản
20/6/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 90183 chuc cac em hanh phuc.CT tu 0291000272468 
20/6/23 10.000 NGUYEN THI KIM PHUONG 5213 - 30276 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 NGO THI HUONG 5215 - 09491 Chuyển tiền
20/6/23 20.000 DAO NGOC TUAN 5243 - 46971 Chuyển tiền.CT tu 0021000397508
20/6/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THUY  5209 - 03941 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 LUONG VAN HANH  5218 - 72199 Chuyển khoản
20/6/23 20.000 CA VAN THINH  5218 - 70201 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 KIEU THI THANH THAO 5017 - 46977 Chuyển khoản
20/6/23 30.000 NGUYEN THANH HUNG  5212 - 34288 Chuyển khoản
20/6/23 10.000 BUI NGOC QUE  5213 - 31455 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 LE VAN TUNG 5241 - 33254 Chuyển tiền.CT tu 0501000165598
20/6/23 10.000 CHAU THI NGOC LIEN 5218 - 01340 Chuyển tiền
20/6/23 10.000 NGUYEN THI LE NA 5220 - 98294  
20/6/23 10.000 TRAN KHUC KHANH VAN 5213 - 69037  
20/6/23 10.000 NA 5214 - 55202  
20/6/23 60.000 HO DUC LUC  5218 - 49060  Chuyển khoản
20/6/23 500.000 Khanh Duy Minh Vu  5243 - 35996 Khanh Duy Minh Vu ck Ủng hộ cac ban.CT tu 0011001744964 PHAM THI NGAN 
20/6/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 61243 A Di Da Phat
20/6/23 20.000 Phan Thi Thuy . 5212 - 14708  
20/6/23 50.000 DO HOANG HA LY 5242 - 94921 Chuyển tiền.CT tu 0301000430663 
20/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 42841 bt.CT tu 9344391212 
21/6/23 100.000 TRINH QUANG LONG  5241 - 32977 Chuyển tiền.CT tu 0071005679972
21/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 23740 CK
21/6/23 10.000 PHAM THI MY DUYEN 5213 - 10104  
21/6/23 10.000 HOANG VAN HAU 5218 - 80639 Chuyển khoản 10k
21/6/23 10.000 PHAM VI KHANG 5209 - 75493 Chuyển tiền
21/6/23 30.000 NGUYEN THI HUU  5218 - 44346 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 DINH THI HUYEN  5245 - 82225 Chuyển tiền.CT tu 1037052962 
21/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 22861 Chuyển Quỹ từ thiện
21/6/23 10.000 LE DUC CHUNG 5215 - 13236 Chuyển tiền
21/6/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 62539 Tre e khuyết tật.CT tu 1037052962
21/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 80270 Chuyển Quỹ từ thiện
21/6/23 20.000 THIEN SINH HOAN THANH 5240 - 91268 Chuyển tiền.CT tu 1033757576 
21/6/23 10.000 LE THANH CUONG 5212 - 49768 Chuyển tiền
21/6/23 10.000 DO MANH CUONG 5017 - 46071 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 5216 - 39435  Chuyển khoản
21/6/23 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 58389 tre em .CT tu 0461000612643
21/6/23 20.000 THUY TIEN 5218 - 84796  
21/6/23 10.000 Tran khac diep 5017 - 43029  
21/6/23 10.000 CHANG THI BAU  5209 - 10862 Chuyển tiền
21/6/23 10.000 LE THI HUONG  5017 - 31128 Chuyển khoản
21/6/23 20.000 NGO THI NGOC HUYEN 5219 - 63953 Chuyển tiền
21/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 13638 Chuyển Quỹ từ thiện
21/6/23 10.000 LE THANH DUC 5216 - 45665  
21/6/23 10.000 LE VAN DAI 5017 - 23020 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 39702 QuỹTRE EM
21/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 21795 Chuyển Quỹ từ thiện
21/6/23 10.000 Vu Hong  5209 - 89381 Chuyển tiền từ thiện 
21/6/23 10.000 VU THI DI 5213 - 83684 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 Tran tan loc  5017 - 43246 Chuyển khoản
21/6/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 42781 Ủng hộ
21/6/23 10.000 CAO THI NY  5216 - 85079 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 DANG BICH NGAN  5215 - 83773 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 LY TAN TIN  5213 - 56209 Chuyển tiền
21/6/23 10.000 NGUYEN DAC TAI  5215 - 38407 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 BUI THI YEN 5218 - 19123 Chuyển tiền
21/6/23 10.000 LA VAN NIEM 5215 - 84663  
21/6/23 10.000 NGUYEN CHI THIEN 5220 - 89151  
21/6/23 10.000 NGUYEN MANH CUONG  5216 - 81461 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 DANG THI TUYEN  5218 - 78355 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 LE KIEU TRANG 5214 - 65770 Chuyển khoản
21/6/23 30.000 LE CONG TY  5245 - 94381  Chuyển tiền.CT tu 1018064415
21/6/23 10.000 VO VAN Y  5219 - 48139 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 NGUYEN BAO TRAN 5216 - 29951 Chuyển tiền
21/6/23 10.000 DANG THI TUYET BANG 5219 - 29212 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 CAM VAN THANG 5214 - 29204 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 LE THI MY NHAN 5220 - 25152 Chuyển khoản
21/6/23 15.000 SAM THI LUYEN 5214 - 18408 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 LE THI NGAN  5017 - 03617 Chuyển tiền
21/6/23 10.000 TRAN THI THU.THU  0162 - 01450 Chuyển TEN
21/6/23 10.000 PHAM THI HONG HANH  5017 - 63563 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 53438 vi trẻ em khuyết tật
21/6/23 10.000 PHAM THI OANH  5218 - 46118 Chuyển 
21/6/23 10.000 NGUYEN THI YEN TRAN  5218 - 39853 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 LE THI CAM TU  5220 - 33825 Chuyển tiền
21/6/23 10.000 TRAN THI THAO HUYEN  5212 - 30489 Chuyển khoản
21/6/23 20.000 DO PHU PHUONG THUY  5220 - 25573 Chuyển tiền
21/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 24733 ck
21/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 14995 Chuyển Quỹ từ thiện
21/6/23 10.000 DO THI TRINH 5209 - 10342 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 TRAN THI GIANG  5216 - 05356 Chuyển khoản
21/6/23 25.000 BUI THI MY CUC  5017 - 04612 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 NGUYEN NGOC MAI PHUONG  5212 - 03817 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 03519 từ thiện
21/6/23 10.000 LE THI HONG ANH  5219 - 02241 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 MAI THI XUAN  5161 - 68316 Chuyển tiền
21/6/23 10.000 LE THI HOA 5217 - 00637 Chuyển tiền
21/6/23 10.000 BUI NGOC NGAN  5214 - 99624 Chuyển tiền
21/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC LIEN  5213 - 97936 Chuyển tiền
21/6/23 20.000 NGUYEN THI THUC MY  5219 - 97730 Chuyển khoản
21/6/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 49882 ban can giup do .CT tu 0061000276398 
21/6/23 10.000 LE THI MY PHUONG  5243 - 27562 Chuyển tiền.CT tu 0481000621938 
21/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 85550 Quỹvi trẻ em khuyết tật
21/6/23 10.000 PHAM VAN CUONG  5217 - 66474 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 LUONG THI VIEN 5209 - 51941 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 HA THI PHAN  5212 - 48249 Chuyển khoản nguyenkimngan
21/6/23 10.000 HUYNH THI THUY NGOC 5220 - 33670 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 Nhu chuyen tien 5213 - 32581 Nhu Chuyển tiền
21/6/23 10.000 TRIEU VAN HIEP  5216 - 17531 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 77221 Chuyển tiền
21/6/23 10.000 VUONG THI HA  5218 - 56219 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 LE THI MY LINH 5219 - 51210 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 NGUYEN THI BICH PHUONG  5219 - 50571 Chuyển tiền
21/6/23 30.000 NGUYEN DUC QUYET  5217 - 40212 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 DANG THI TUYET NHUNG 5078 - 35880 Chuyển tiền.CT tu 1038657194 
21/6/23 10.000 VU VAN THANG  5242 - 96520 Chuyển tiền.CT tu 0341007048187
21/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 82594 Chuyển Quỹ từ thiện
21/6/23 10.000 HO HAI MY  5161 - 60475 Chuyển tiền qua MoMo
21/6/23 11.910 DUONG DINH DANH  5161 - 58706 Chuyển tiền Ủng hộ trẻ em khuyết tật
21/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 13271 Chuyển từ thiện
21/6/23 10.000 NGUYEN DO VIET ANH 5212 - 86099 Chuyển tiền den Quỹ vì  trẻ em khuyết tậtVN
21/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 33417 Chuyển Quỹ từ thiện
21/6/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 21150 chuc cac em vui ve.CT tu 0291000272468 
21/6/23 10.000 LE HUYNH THANH TRUC  5219 - 95863 Chuyển tiền
21/6/23 10.000 PHAM THI THANH TRANG  5209 - 69496 Chuyển 
21/6/23 10.000 VI THI LAN  5213 - 32063  Chuyển khoản
21/6/23 20.000 NGUYEN VAN THUY 5078 - 95318 Chuyển tiền.CT tu 0491000107415
21/6/23 10.000 BE THI HOA  5209 - 23227  Chuyển khoản
21/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC DUNG  5220 - 80538 Chuyển tiền
21/6/23 10.000 VU THI THU TRANG 5209 - 69890 Chuyển tiền
21/6/23 10.000 BUI THI THAM  5216 - 92300 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 NGUYEN THI MINH THUY 5214 - 72075  
21/6/23 10.000 HOANG THI CHUYEN  5214 - 50466 Chuyển khoản
21/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 42542 ho tro quy
21/6/23 10.000 PHAM THI THUY LINH 5215 - 14474 Chuyển tiền
21/6/23 19.000 Vo Hoang Anh Linh 5214 - 83351  
21/6/23 10.000 TRUONG THI MINH THU  5213 - 47971 Chuyển khoản
21/6/23 10.000 PHAN TAN NAM 5219 - 40817  
21/6/23 10.000 HUYNH ANH HONG  5242 - 64331  Chuyển tiền.CT tu 1022241709 
21/6/23 10.000 VU THAI BAO 5240 - 55413 CT tu 0031000176044 
21/6/23 10.000 DANH THI THU THAO  5161 - 39641 Chuyển tiền từ thiện
21/6/23 10.000 LE LOAN ANH 5215 - 64523 Chuyển tiền
21/6/23 10.000 Thy  5017 - 61246 Thy Chuyển
21/6/23 200.000 TRAN THI THI  5245 - 31296 Chuyển tiền.CT tu 0551000267742 
21/6/23 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 57122 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 
21/6/23 100.000 VU HUY TOAN  5189 - 25966 Chuyển tiền
21/6/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 40941 vi trẻ em khuyết tật.CT tu 0491000065837 
21/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 33694 Tre em Dong thap Tien Giang.CT tu 0441000688399
22/6/23 200.000 VO TRIEU VI  5219 - 67278 Chuyển tiền
22/6/23 10.000 MAI THI YEN LY 5240 - 33638 CT tu 0111000295768 
22/6/23 10.000 PHAM XUAN THU  5161 - 60332 Chuyển tiền qua MoMo
22/6/23 10.000 CAO THI DIEM  5241 - 32701 Chuyển tiền.CT tu 1023589120
22/6/23 10.000 UNG THI HONG DOAN  5214 - 74199 Chuyển tiền
22/6/23 10.000 BUI VAN TUYEN 5214 - 66388  
22/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 38437 GUI
22/6/23 10.000 Phan Quang Manh 5212 - 38416 Phan Quang Manh ck
22/6/23 20.000 NGUYEN THI LE  5245 - 92438 Chuyển tiền.CT tu 9375523879 
22/6/23 10.000 NGUYEN TAN LONG  5218 - 09035 Chuyển tiền
22/6/23 10.000 HA TAT THANH 5215 - 89389 Chuyển khoản
22/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 28489 Ủng hộ trẻ khuyết tật.CT tu 1020473745 
22/6/23 10.000 NGUYEN QUE YEN 5078 - 27137 Chuyển tiền.CT tu 0541001463122 
22/6/23 10.000 Theu  5217 - 29478 Theu Chuyển
22/6/23 10.000 DOAN DUC QUANG 5213 - 18503  
22/6/23 10.000 DUONG HUU PHONG  5216 - 06193 Chuyển tiền
22/6/23 10.000 PHAM VAN PHUC  5209 - 01023 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 99671 Chuyển Quỹ từ thiện
22/6/23 10.000 BUI TUYET VO  5161 - 41978 Chuyển tiền qua MoMo
22/6/23 10.000 HOANG KIM TAI 5215 - 05488 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 BUI HOANG THANH  5243 - 89502 Chuyển tiền.CT tu 1028560116 
22/6/23 20.000 NGUYEN THI XINH  5161 - 38558 Chuyển tiền qua MoMo
22/6/23 10.000 PHAM MINH DUC 5017 - 52363 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 NGUYEN THI HAU 5219 - 51518 Chuyển khoản
22/6/23 20.000 DUONG THI THUY 5219 - 29548 Chuyển tiền
22/6/23 10.000 NGUYEN THI LIEU 5215 - 23806 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 NGUYEN THI DIEP  5213 - 16939 Chuyển tiền
22/6/23 10.000 PHAM THI LIEN 5217 - 93879 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 DO VAN LONG 5243 - 77359 Chuyển tiền.CT tu 0141000438493
22/6/23 10.000 VO THI TAM TRUC 5212 - 09577 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 LE DUY NINH  5218 - 63023 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 55015 093122.220623.154201.Chuyển Quỹ từ thiện
22/6/23 10.000 BUI THI THU THUY 5239 - 47941 Chuyển tiền.CT tu 0271001018635 
22/6/23 10.000 Nguyen Thanh Duong  5209 - 17081 Chuyển tiền
22/6/23 10.000 nguyen van tu ck 5215 - 03152 nguyen van tu ck
22/6/23 10.000 PHAM THI HONG NGA  5212 - 97295 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 Nguyen Thi Phuong chuyen tien 5219 - 77585 Chuyển tiền
22/6/23 10.000 Ngoc  5217 - 70857 Ngoc Chuyển 
22/6/23 10.000 H HONG NIE  5245 - 34899 Chuyển tiền.CT tu 1038703143 
22/6/23 10.000 HUYNH VAN QUAN  5214 - 24139 Chuyển tiền
22/6/23 10.000 NGUYEN LE CANH 5217 - 98838 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 DINH THI LAN 5219 - 84343  
22/6/23 10.000 TRAN MINH THU 5214 - 81459 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 hunh vy 5213 - 74937  
22/6/23 10.000 Thong  5220 - 62729 Thong Chuyển 
22/6/23 10.000 PHAM VAN MANH 5218 - 53205  
22/6/23 10.000 Bui van lai 5017 - 22416  
22/6/23 10.000 TRAN THI NHUNG  5213 - 17270 Chuyển tiền
22/6/23 10.000 NGUYEN NGOC THIEN HO  5245 - 26271 Chuyển tiền.CT tu 0111000276971 
22/6/23 10.000 TRAN THI LAN HUONG 5017 - 87446 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 VO THI THU SUONG 5218 - 82748 Chuyển tiền
22/6/23 10.000 LE THI HUONG 5219 - 56171 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 HO THI THANH HIEN  5209 - 43797 Chuyển 
22/6/23 10.000 LE THI DIEU  5243 - 45671 Chuyển tiền.CT tu 1026442297 
22/6/23 10.000 NGUYEN TIEN DUNG  5215 - 42101 Chuyển
22/6/23 10.000 NGUYEN THI TAM 5078 - 35445 Chuyển tiền.CT tu 1030793952 
22/6/23 10.000 PHAM THI HOA  5217 - 27717 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 Nguyen Mai Phuong  5213 - 24732 Chuyển tiền
22/6/23 10.000 HOANG MY LINH  5215 - 13654 Chuyển khoản
22/6/23 20.000 DINH THI NGA  5209 - 12268 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 NGUYEN THI THU VAN 5217 - 11326 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 CAO THI NGA  5218 - 06885 Chuyển tiền
22/6/23 10.000 DANG THI NHI 5215 - 03224 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 HAN THI THU HA 5161 - 13822 Chuyển tiền qua MoMo
22/6/23 20.000 HOANG LUONG NGOC DIEP  5214 - 02150 Chuyển 
22/6/23 20.000 NGUYEN THI THU HUYEN 5245 - 21061 Chuyển tiền.CT tu 1025558893 
22/6/23 10.000 THUY TIEN 5161 - 13801  
22/6/23 10.000 Ha  5216 - 59704 Chuyển 
22/6/23 20.000 NGUYEN THI TUYET ANH  5214 - 55190 Chuyển 
22/6/23 10.000 NGUYEN THI MINH THU 5243 - 40060 Chuyển tiền.CT tu 1017245991 
22/6/23 10.000 PHAM VAN SI  5213 - 43911 Chuyển khoản
22/6/23 20.000 DAO DUY KHANH  5212 - 18662 Chuyển tiền
22/6/23 20.000 LU SEO THUONG  5240 - 28305 Chuyển tiền.CT tu 1026886390
22/6/23 20.000 NGUYEN THI TUYET MINH  5017 - 88498 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 NGUYEN NGOC ANH  5216 - 83409 Chuyển tiền
22/6/23 10.000 TRAN THI DIEM  5215 - 80253 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 DO THI PHUONG 5219 - 66056 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 LE THI HONG YEN 5078 - 22922 Chuyển tiền.CT tu 0741000617503
22/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 22161 khó khăn.CT tu 0581000746154
22/6/23 5.000 VU DUC THIEN  5078 - 21565 Chuyển tiền.CT tu 0121000899428 
22/6/23 10.000 LY THU THAO 5216 - 38414 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 NGUYEN THI TRAN HIEU 5244 - 91308 Chuyển tiền.CT tu 0631000395664 
22/6/23 10.000 LY THU THAO 5216 - 18399 Chuyển khoản
22/6/23 20.000 BAN THI DIEP  5212 - 09488 Chuyển tiền
22/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 03725 Chuyển Quỹ từ thiện
22/6/23 10.000 TRAN ANH TUAN 5209 - 00920 Chuyển tiền
22/6/23 10.000 NGO THI NGOC QUYEN  5216 - 41820 Chuyển khoản
22/6/23 10.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 83728 chuc cac em co cuoc song tot hon
22/6/23 20.000 DOAN VAN QUANG  5217 - 30321 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 LE THI CUC 5218 - 98676  
22/6/23 100.000 NGUYEN THANH TRUNG 5245 - 78430 Chuyển tiền.CT tu 0351000880499 
22/6/23 100.000 BUI THI HOA  5213 - 61742 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 LE KIEU TRANG  5240 - 89660 Chuyển tiền.CT tu 0161001709637
22/6/23 10.000 TRIEU DUC NINH  5242 - 98383 Chuyển tiền.CT tu 9387200443 
22/6/23 20.000 Cao van tam 5161 - 96477  
22/6/23 10.000 BUI KIM NHI  5220 - 33581 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 HA VAN SON  5214 - 08666  Chuyển tiền
22/6/23 10.000 Huong  5209 - 78466 Huong Chuyển 
22/6/23 5.000 NGUYEN VAN HAI  5214 - 77005 Chuyển tiền
22/6/23 20.000 DO PHU PHUONG THUY  5213 - 41470 Chuyển tiền
22/6/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 72685 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
22/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC GIAU  5215 - 29461 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 NGUYEN VAN NGHI 5245 - 68295 Chuyển tiền.CT tu 1029400723 
22/6/23 10.000 NGUYEN TIEN TRAO 5219 - 01729 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 LE KIM LIEN 5017 - 43781 Chuyển tiền
22/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 42744 Quỹvi trẻ em khuyết tậtat
22/6/23 20.000 TRAN THI THU THAO  5244 - 64773 Chuyển tiền.CT tu 0381000335284 
22/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 38585 Chuyển Quỹ từ thiện
22/6/23 10.000 NGUYEN THI YEN 5214 - 27096 Chuyển khoản
22/6/23 10.000 TRAN VAN DUC 5017 - 15735 Chuyển khoản
22/6/23 20.000 Nguyen Thi Minh Chau 5217 - 07446  
22/6/23 3.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 63199 dauten. CT tu 1027687076
22/6/23 10.000 BAN THANH TUAN 5239 - 67839 Chuyển tiền.CT tu 1022110125
22/6/23 10.000 HO THI THACH  5217 - 56047 Chuyển tiền
22/6/23 10.000 TRAN NGUYEN THONG 5218 - 34331  Chuyển khoản
22/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC DUNG 5216 - 14991 Chuyển tiền
22/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 52442 trẻ em khuyết tật .CT tu 0181002236280
22/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 51165 QuỹTRE EM
22/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 45345 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826
22/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30204 Binh thuong. CT tu 9971110508 
22/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 98148 xin Ủng hộ quỹ.CT tu 0351000771799 
23/6/23 20.000 DANG TRAN KIEN 5209 - 34752 Chuyển tiền
23/6/23 20.000 Ngo Thanh  5215 - 32292 Ngo Thanh ck uh từ thiện
23/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 22502 PVPT
23/6/23 10.000 NGUYEN DANG HOANG 5078 - 32579 Chuyển tiền.CT tu 9987719735 
23/6/23 10.000 QUANG NGOC DIEM  5215 - 68662 Chuyển khoản
23/6/23 10.000 VU QUANG DIEP  5239 - 37566 Chuyển tiền.CT tu 1032162067 
23/6/23 10.000 DINH TIET 5214 - 19057  
23/6/23 10.000 Pu  5017 - 62982 Pu Chuyển Quỹ từ thiện 
23/6/23 10.000 NGUYEN THANH THANH 5017 - 95640 Chuyển tiền
23/6/23 10.000 NGUYEN THANH HANG 5213 - 34001 Chuyển khoản
23/6/23 10.000 NGUYEN DANG TUNG 5212 - 98607 Chuyển khoản
23/6/23 10.000 TAN THI HUONG  5216 - 79483 Chuyển tiền
23/6/23 10.000 phan truong thao 5217 - 78236  
23/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 67679 Ủng hộ
23/6/23 20.000 VO THI UT HET  5220 - 37505 Chuyển tiền
23/6/23 10.000 TRAN THI QUE TRAM 5241 - 26069 Chuyển tiền.CT tu 1018868617
23/6/23 10.000 LE THI CAM QUYEN 5219 - 67397 Chuyển tiền
23/6/23 20.000 PHAM THI XUAN HOA 5017 - 54466 Chuyển khoản
23/6/23 10.000 LAM VAN HUNG 5219 - 92428 Chuyển tiền
23/6/23 10 TRAN VAN NGUYEN  5214 - 21866 Chuyển tiền
23/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 19226 CH TIEN từ thiện
23/6/23 10.000 DO VAN THI  5017 - 93705 DO VAN THI 
23/6/23 10.000 VU DO YEN 5219 - 72852 Chuyển tiền
23/6/23 10.000 DUONG THUY LINH 5212 - 03864 Chuyển khoản
23/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 94685 Quỹ từ thiện
23/6/23 20.000 PHAN THI MAI PHUONG 5216 - 41616 Chuyển tiền Ủng hộ
23/6/23 10.000 NGUYEN MAI NHUNG HUYEN  5216 - 76397  Chuyển tiền
23/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 31041 tuthien
23/6/23 10.000 TRINH THI THUY KIEU 5161 - 27394 Chuyển tiền qua MoMo
23/6/23 10.000 PHAM MINH HOANG  5212 - 15304 Chuyển khoản
23/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 92104 Ủng hộ cac em be bi khuyết tật
23/6/23 10.000 Vo Thi Hong Gam  5217 - 89984 Chuyển tiền tu Viettel Money
23/6/23 3.687 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 99666 tre em.CT tu 0291000330054
23/6/23 10.000 LUU THI THANH NGA  5017 - 51918 Chuyển khoản Quỹ vì  trẻ em khuyết tậtVN
23/6/23 10.000 DANG THI HONG DIEM 5209 - 26756 Chuyển tiền tu Viettel Money
23/6/23 5.000 NGUYEN VAN THANG 5218 - 11125 Chuyển tiền
23/6/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 94749 trẻ em khuyết tật.CT tu 0441000751823 
23/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC LIEN 5214 - 96327  Chuyển khoản
23/6/23 10.000 DAO MINH NGOC 5220 - 88547 ck
23/6/23 10.000 HOANG THI DIEM  5217 - 77863 Chuyển khoản
23/6/23 10.000 tran hai ha ck 5209 - 75114 tran hai ha ck
23/6/23 10.000 CHU THI TUYEN 5217 - 64708 Chuyển khoản
23/6/23 10.000 NGUYEN THANH HUNG  5218 - 58082 Chuyển khoản
23/6/23 10.000 DO THI LUYEN MAI 5216 - 54209 Chuyển tiền
23/6/23 10.000 TRAN DUONG OAI  5214 - 53140 Chuyển khoản
23/6/23 10.000 NGUYEN MINH THU  5213 - 50750 Chuyển khoản
23/6/23 10.000 Huyen  5216 - 39548 Chuyển
23/6/23 10.000 NGUYEN THI LE 5219 - 36955 Chuyển khoản
23/6/23 10.000  CHAU TRAN KIM NGAN 5212 - 34205 Chuyển tiền
23/6/23 10.000 CAO THI OANH  5212 - 33152 Chuyển tiền
23/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 32565 Ủng hộ 
23/6/23 10.000 DINH THI GIANG 5216 - 30700 Chuyển tiền tu Viettel Money
23/6/23 10.000 TRAN THI DIEU NINH 5215 - 30232 Chuyển tiền
23/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 28092 Ủng hộ 
23/6/23 10.000 PHAM THI HIEN  5209 - 27972 Chuyển tiền
23/6/23 10.000 PHAM THI LIEN 5215 - 26932 Chuyển khoản
23/6/23 10.000 LE THI THUONG 5209 - 25757 Chuyển tiền
23/6/23 168 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 03924 Chuyển khoản TU MOMO
23/6/23 20.000 DO PHUC NGUYEN TRUC  5218 - 97476 Chuyển tiền
23/6/23 10.000 lu thi kim chung 5217 - 87998  
23/6/23 10.000 LUONG VAN NGOC 5243 - 51161 Chuyển tiền.CT tu 1029876609 
23/6/23 10.000 HUYNH PHU SANG  5220 - 54332 Chuyển tiền
23/6/23 10.000 NGUYEN ANH KHOI  5213 - 48863 Chuyển khoản
23/6/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 82520 Binh thuong.CT tu 1019669963 
23/6/23 10.000 NGUYEN THI MAI  5240 - 38345 Chuyển tiền.CT tu 1016115825 
23/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 18270 lamchieu
23/6/23 30.000 TRAN QUOC CONG 5213 - 04070 Chuyển khoản
23/6/23 10.000 NGUYEN VAN THANG  5017 - 95073 Chuyển khoản
23/6/23 10.000 PHAM THI MY DUYEN 5217 - 90597 Chuyển khoản
23/6/23 10.000 HOANG THI PHUONG 5214 - 89811 Chuyển khoản
23/6/23 20.000 TRAN THI HONG NHUNG  5218 - 87268 Chuyển tiền
23/6/23 10.000 VO THI NGOC VANG  5161 - 11707 Chuyển tiền qua MoMo
23/6/23 20.000 \NGUYEN THI HIEN 5214 - 80591 Chuyển khoản
23/6/23 10.000 VU THI HONG 5218 - 78643 Chuyển tiền
23/6/23 10.000 PHAM THI TRANG  5215 - 49404 Chuyển 
23/6/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 75199 cac trẻ em khuyết tật khó khăn.CT tu 0071004513750 
23/6/23 10.000 PHAN QUOC CHAN  5220 - 29945 Chuyển khoản
23/6/23 50.000 NGUYEN XUAN TRUONG 5220 - 21084 Chuyển khoản
23/6/23 10.000 NGUYEN TUAN ANH 5212 - 03491 Chuyển khoản
23/6/23 10.000 TANG PHEP  5243 - 40253 Chuyển tiền.CT tu 9968413946 
23/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC LAN 5214 - 50485 Chuyển khoản
23/6/23 20.000 NGUYEN THANH THAO  5209 - 42399 Chuyển tiền
23/6/23 10.000 NONG QUOC HUNG  5215 - 26411 Chuyển tiền nong quoc hung
23/6/23 10.000 NGUYEN THI THU HANG 5216 - 19912 Chuyển tiền
23/6/23 10.000 Y KLEP SRUK  5217 - 03803 Chuyển khoản
23/6/23 10.000 HO VAN RIN  5017 - 88462 Chuyển Quỹ từ thiện
23/6/23 10.000 NGUYEN THANH TRAI 5213 - 41545 Chuyển khoản
23/6/23 10.000 NGUYEN THI HONG SEN  5212 - 93704 Chuyển khoản
23/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 57159 bt.CT tu 9344391212
23/6/23 10.000 Nguyen Minh 5219 - 97128 Chuyển khoản tien Quỹvi tre em
23/6/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 49722 chuc cac em hanh phuc .CT tu 0291000272468 
23/6/23 10.000 DIEP MINH THUAN  5217 - 85653 Chuyển khoản
23/6/23 10.000 HUYNH HOAI NGAN 5161 - 96825  
23/6/23 10.000 NGUYEN THI BAO TRANG  5017 - 24238 Chuyển tiền
23/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC HANH  5213 - 04167 Chuyển tiền
23/6/23 10.000 NGUYEN BACH LONG 5217 - 50900 Chuyển khoản
23/6/23 50.000 TRAN SOC THAY 5241 - 83778 Chuyển tiền.CT tu 1036106032
23/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 34822 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 
23/6/23 20.000 NGUYEN VAN QUANG 5209 - 66284 Chuyển khoản
23/6/23 20.000 NGUYEN THI HONG LOAN  5242 - 87047 Chuyển tiền.CT tu 0341000042853 
23/6/23 4.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 71525 chuc cac em manh khoe va hp.CT tu 1026087195
24/6/23 55.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 68755 Mong cac em luon vui khoe.
24/6/23 10.000 QUANG THI ON  5215 - 04878 Chuyển khoản Quỹ từ thiện trẻ em khuyết tật
24/6/23 10.000 DRONG NUS  5213 - 53878  Chuyển tiền
24/6/23 10.000 HA THANH VU 5209 - 51266 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 TRAN DINH HUY  5017 - 23655 Chuyển tiền
24/6/23 10.000 CHAU SAI THOAL  5212 - 07240 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 THI THANH HIEP  5217 - 87969 Chuyển tiền tu Viettel Money
24/6/23 10.000 Nguyen trong bao nguyen  5215 - 10637  
24/6/23 10.000 PHAM NGUYEN ANH KHOA  5216 - 06812 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 NGUYEN TAN HAI  5216 - 65975 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 NGUYEN THI HANG NI 5220 - 43376 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 PHAN GIA QUOC THINH 5209 - 09894  
24/6/23 10.000 DANH HOANG HIEU 5220 - 07212 Chuyển tiền
24/6/23 20.000 NGUYEN NGOC NHON  5216 - 98337  Chuyển khoản
24/6/23 10.000 NGUYEN THI TINH  5213 - 91603 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 VU TIEN LONG 5214 - 54976  
24/6/23 10.000 LAI MINH SON 5215 - 54397 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 DO XUAN MINH 5212 - 48999 Chuyển tiền
24/6/23 10.000 LE THI MEN  5214 - 22288 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 Duong 5216 - 10271 Chuyển
24/6/23 10.000 TRAN VAN THO 5220 - 91440  
24/6/23 10.000 HO THI THU PHUONG  5213 - 80430  
24/6/23 10.000 CA VAN THANH  5209 - 66388 Chuyển khoản 
24/6/23 10.000 LUONG VIET HUNG  5220 - 35573 Chuyển khoản
24/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 34440 Ủng hộ chung.CT tu 0451000273573 
24/6/23 200 NGUYEN MANH HUNG 5212 - 85156 Chuyển tiền
24/6/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5215 - 72508 Chuyển 
24/6/23 10.000 PHAM HOAI NAM  5242 - 24623 Chuyển tiền.CT tu 1026275557 
24/6/23 10.000 lehoangdu 5209 - 78633  
24/6/23 10.000 BUI THI KIM TUYEN 5239 - 85979 Chuyển tiền.CT tu 0501000240926
24/6/23 10.000 NGUYEN THI THANH DUNG  5213 - 11667 Chuyển tiền
24/6/23 10.000 PHAN TIEN DAT 5214 - 78345  
24/6/23 10.000 TRAN XUAN HAI  5215 - 74465 Chuyển khoản
24/6/23 50.000 NGUYEN THI PHU THINH 5219 - 97258 Chuyển tiền
24/6/23 10.000 LUU BICH THU 5017 - 29660 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 DO DUY TRI  5243 - 85392 Chuyển tiền.CT tu 1021775090
24/6/23 10.000 NGUYEN CHAU DAT 5217 - 96165  
24/6/23 20.000 LE THI HUONG  5219 - 91942 CK
24/6/23 10.000 VU THI HUONG 5245 - 62354 Chuyển tiền.CT tu 0111000206303 
24/6/23 10.000 Jennynguyen  5212 - 63864  Chuyển khoản
24/6/23 10.000 PHAM THI HONG THUY 5239 - 65403 Chuyển tiền.CT tu 1025288895 
24/6/23 10.000 MBVCCAO HONG NHUNG  5245 - 57214 Nhungnhung.CT tu 0611001948956 
24/6/23 10.000 DANG THI THUY 5213 - 87294 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 PHAN THI MY CHI  5212 - 65215 Chuyển khoản Quỹ vì  trẻ em khuyết tậttai viet nam
24/6/23 20.000 VU THI HOAI NINH  5017 - 38943 Chuyển khoản
24/6/23 20.000 Nguyen Thi An  5218 - 37188 Chuyển tiền
24/6/23 10.000 NGUYEN THI LAN 5218 - 05184  
24/6/23 10.000 NGO CAM THE  5219 - 04540 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 TRAN THI UOM 5218 - 92211 Chuyển tiền
24/6/23 20.000 DANG THI HONG 5216 - 75567 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 VO NGOC CAN  5214 - 67672 Chuyển tiền
24/6/23 10.000 BUI HONG PHUONG VY  5209 - 67067 Chuyển tiền
24/6/23 20.000 DINH THI THANH HUYEN 5220 - 51054 Chuyển tiền
24/6/23 10.000 TRAN THI THUONG  5217 - 45856 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 LE TRUNG HIEU  5017 - 40130 Chuyển 
24/6/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 66969 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
24/6/23 50.000 NGUYEN VAN GIANG 5213 - 98890 Chuyển tiền
24/6/23 50.000 VI VAN DIM  5209 - 93081 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 CAO THI HANG  5212 - 86833 Chuyển tiền
24/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 67911 Quỹ vì  trẻ em khuyết tậtvan
24/6/23 10.000 NGUYEN THI OANH  5216 - 67685 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 60781 CK
24/6/23 10.000 LE THI BICH HANG  5244 - 43057 Chuyển tiền.CT tu 1023177966 
24/6/23 10.000 QUYEN  5212 - 49382 QUYEN Chuyển
24/6/23 10.000 NGUYEN THI OANH  5017 - 46575 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 NGUYEN THI ANH QUYNH  5220 - 44986 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 NGUYEN THI DUYEN  5017 - 40022 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 TRUONG THI THAO 5215 - 37340 Chuyển tiền
24/6/23 10.000 BUI THI PHUONG THUY  5245 - 41526 Chuyển tiền.CT tu 1019675578 
24/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 27624 Ck Ủng hộ 
24/6/23 10.000 PHAM THI PHUONG 5078 - 61435 Chuyển tiền.CT tu 1029151446 
24/6/23 30.000 PHAM THI THUY VAN 5219 - 26208 Chuyển 
24/6/23 10.000 Pham Thi Thuy Chung  5218 - 24245 Pham Thi Thuy Chung tu Liobank
24/6/23 10.000 UONG THI GIANG  5220 - 24166 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 TRAN NGOC ANH  5212 - 23103 Chuyển khoản
24/6/23 20.000 NGUYEN THI LAN ANH 5217 - 19256 Chuyển 
24/6/23 10.000 NGUYEN THI CAM VAN 5214 - 13919 Chuyển 
24/6/23 10.000 VI THI TOI  5218 - 11149 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 TRAN THI NGOC ANH  5241 - 52565 Chuyển tiền.CT tu 0201000709053 
24/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 83995 từ thiện
24/6/23 10.000 TRAN THI DIEM MY  5214 - 80044 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 TRINH THI EM  5212 - 78465 Chuyển tiền
24/6/23 10.000 NGUYEN KIM QUOC  5214 - 67234 Chuyển tiền
24/6/23 10.000 DUONG VAN LOI  5212 - 60581 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 le thi hoang yen 5218 - 46183  
24/6/23 10.000 BUI THI KIEU TRAN  5245 - 35345 Chuyển tiền.CT tu 1025864331 
24/6/23 25.000 doohyoung 5209 - 13486  
24/6/23 10.000 PHUNG THANH THUAN 5241 - 48157 CT tu 0121000634728 
24/6/23 15.000 Nguyen van cuong  5216 - 98035 Chuyển tiền
24/6/23 10.000  NGUYEN THI LUONG  5017 - 93157  Chuyển tiền
24/6/23 10.000 NGUYEN VAN CUONG 5220 - 91160  
24/6/23 20.000 PHAM NGOC LAN  5212 - 54529 Chuyển khoản
24/6/23 1.000 TRAN THI QUE TRAM  5078 - 47708 Chuyển tiền.CT tu 1018868617 
24/6/23 10.000 TRAN NGOC THAM 5215 - 19363 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 LE VAN THANG  5212 - 93298 Chuyển tiền
24/6/23 10.000 PHAM HOANG GIANG  5219 - 42090 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 LO THI VAT  5219 - 40244 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 NGUYEN VAN TUNG  5218 - 68267 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 LY A THAI 5218 - 50010  Chuyển khoản
24/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 34283 tre em.CT tu 1014047953
24/6/23 10.000 NGUYEN THANH TUNG  5214 - 19435 Chuyển tiền
24/6/23 10.000 PHAM THI TRANG 5220 - 09134 Chuyển tiền
24/6/23 10.000 TRINH QUANG SANG  5241 - 30418 Chuyển tiền.CT tu 1025541988
24/6/23 10.000 PHAN LAC PHUONG 5078 - 29758 Chuyển tiền Quỹ từ thiện.CT tu 0231000689508 
24/6/23 10.000 Luan  5217 - 52915 Luan Chuyển 
24/6/23 10.000 DO THI SAPHIHA 5245 - 92442 Chuyển tiền.CT tu 0181003371480 
24/6/23 10.000 NGUYEN THI NHI  5214 - 96623 Chuyển tiền
24/6/23 10.000 TRAN THI KIM DINH  5209 - 79519 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 HUYNH THI THUY LIEU 5212 - 72823  Chuyển tiền
24/6/23 10.000 HUYNH THI THUY LIEU 5017 - 58126  Chuyển tiền
24/6/23 10.000 PHAM MANH HA 5209 - 41326 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 LE VAN THUAN  5212 - 39359 Chuyển khoản
24/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 22056 Ủng hộ.CT tu 0071005432121
24/6/23 10.000 VO THI THU SUONG  5217 - 19484 Chuyển tiền
24/6/23 10.000 VO NHU Y  5209 - 10873 Chuyển khoản
24/6/23 10.000 NGUYEN THI THANH DUNG  5212 - 27805 Chuyển tiền
24/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 77823 Quỹvi trẻ em khuyết tật.CT tu 0451000232885 
24/6/23 10.000 TRAN DINH QUOC HUY  5219 - 80746 Chuyển khoản
24/6/23 4.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 61791 trẻ em khuyết tật.CT tu 1021779916
25/6/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 89959 CT tu 1035030162
25/6/23 10.000 LE THI THUY KIEU 5217 - 02814 Chuyển tiền
25/6/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 86705 CT tu 9766316154 
25/6/23 10.000 VU THI HUONG  5241 - 31454  Chuyển tiền.CT tu 0111000206303
25/6/23 10.000 Ho Thi Dung  5216 - 00553 Chuyển tiền
25/6/23 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 88650  
25/6/23 10.000 NGUYEN THI THU THAO 5161 - 55692 Chuyển tiền qua MoMo
25/6/23 10.000 Phuong 5214 - 27391 Phuong chuyen
25/6/23 10.000 NGUYEN VAN AN  5216 - 06776 Chuyển khoản
25/6/23 10.000 NGUYEN THI LANG VI  5220 - 90089 Chuyển tiền
25/6/23 10.000 PHAM THI HONG 5212 - 27114 Chuyển khoản
25/6/23 10.000 BUI THI THUONG  5217 - 09378 Chuyển tiền
25/6/23 10.000 LU VAN DINH  5219 - 04482 Chuyển khoản
25/6/23 10.000 NGUYEN HUU KIEU DIEM 5209 - 96957 chuyen 
25/6/23 10.000 BUI THI HUONG 5017 - 82075 Chuyển khoản
25/6/23 10.000 DUONG THI THAM 5212 - 45494  
25/6/23 10.000 VO THI MY DUYEN  5218 - 33997 Chuyển khoản
25/6/23 10.000 NGUYEN THANH TUAN  5216 - 72245  Chuyển khoản
25/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 43430 Chuyển Quỹ từ thiện
25/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC TRAM  5240 - 89709 Chuyển tiền.CT tu 9352368607 
25/6/23 10.000 HUYNH THI LIEU 5218 - 44258 Chuyển khoản
25/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 39364 Chuyen qua ZaloPay
25/6/23 10.000 BE THI HOA 5245 - 69447 CT tu 9354220236 TRUONG THI SON
25/6/23 20.000 MAI THE QUYEN 5209 - 55645 Chuyển tiền
25/6/23 10.000 LY VAN NGHIEP 5217 - 14143 Chuyển tiền
25/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 96540 TAI TRO
25/6/23 10.000 TRAN THANH MY 5241 - 73790 Chuyển tiền.CT tu 0241004101834 
25/6/23 20.000 LE THI KIM HOANG 5078 - 35039 Chuyển tiền.CT tu 0091000641671 
25/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 21812 Ủng hộ Quy Vi trẻ em khuyết tật Viet Nam.
25/6/23 10.000 NGUYEN TRONG TAN  5217 - 66895  Chuyển tiền
25/6/23 10.000 TRAN THI KIEU  5161 - 29778 Chuyển tiền qua MoMo
25/6/23 10.000 HOANG THI KIM ANH  5216 - 30117 Chuyển tiền
25/6/23 10.000 BUI THI HA  5212 - 06373 Chuyển tiền
25/6/23 10.000 HOANG NHAT LE  5239 - 58750 Chuyển tiền cho trekhuyettat .CT tu 0351001138682 
25/6/23 10.000 NGO HOA TIM  5214 - 86723 Chuyển tiền
25/6/23 10.000 Sung A Tu  5209 - 77877 Chuyển tiền tu Timo
25/6/23 10.000 DO THI MAI LINH  5161 - 26161  Chuyển tiền qua MoMo
25/6/23 10.000  DINH NGOC TAM  5243 - 70952 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 9336779155 
25/6/23 10.000 PHAM THI MAI  5220 - 44921 Chuyển tiền
25/6/23 50.000 DANG ANH TUAN  5216 - 83762 Chuyển khoản
25/6/23 10.000 LUU THI NGOC OANH 5217 - 82095 Chuyển khoản
25/6/23 50.000 PHUNG DUC ANH 5217 - 74915 Chuyển khoản
25/6/23 170.000 kha 5078 - 95732 kha.CT tu 9988792704 
25/6/23 29.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 95488 huu duyen .CT tu 1016200545 
25/6/23 10.000 LY VAN DONG  5215 - 27400 Chuyển khoản
25/6/23 20.000 NGO THI HANG 5242 - 63625 Chuyển tiền.CT tu 9961389266 
25/6/23 10.000 HO NGOC HANH  5243 - 63554 Chuyển tiền.CT tu 1021203049
25/6/23 10.000 BUI XUAN PHU  5217 - 00147 Chuyển tiền
25/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC LIEN  5214 - 99929 Chuyển tiền
25/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 72131 Chuyển Quỹ từ thiện
25/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 91004 trẻ em khuyết tật.CT tu 0761002372968
25/6/23 10.000 PHAM THI HONG NHUNG  5017 - 58936 Chuyển tiền
25/6/23 10.000 TRAN HOAI THUONG 5245 - 36512 Chuyển tiền.CT tu 1021259065 
25/6/23 20.000 PHAM THI HA  5239 - 43896 Chuyển tiền.CT tu 0591000353897 
25/6/23 20.000 PHAM THUY LINH  5217 - 99262 Chuyển tiền
25/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 83107 Ủng hộ
25/6/23 10.000 MAI THANH HIEN  5219 - 62285 Chuyển tiền
25/6/23 10.000 HA THI PHUONG THAO 5243 - 54806 Chuyển tiền.CT tu 0361000331164 
25/6/23 10.000 DAM THI THU  5239 - 40086 Chuyển tiền.CT tu 1016059383 
25/6/23 10.000 HO THI MONG TRINH  5245 - 32509 Chuyển tiền.CT tu 0051000549001
25/6/23 10.000 LE THI KIEU NUONG 5217 - 55173 Chuyển khoản
25/6/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5212 - 54375 chuyen 
25/6/23 20.000 NGUYEN THI HA 5209 - 53990 Chuyển khoản
25/6/23 10.000 NGUYEN THI TINH 5215 - 53626 Chuyển khoản
25/6/23 10.000 NGUYEN THI THANH NHAN  5240 - 45624 Chuyển tiền.CT tu 1033715784 
25/6/23 10.000 DUONG THI THUY DUONG  5240 - 44409 Chuyển tiền.CT tu 1029053859 
25/6/23 10.000 LY THI DA 5209 - 27174 Chuyển khoản
25/6/23 10.000 NGUYEN THI TRANG 5216 - 19261 Chuyển khoản
25/6/23 1.000 NGUYEN THI THU HA 5243 - 52392 Chuyển tiền.CT tu 1018868617 
25/6/23 10.000 NGUYEN THI LAN  5218 - 04862 NGUYEN THI LAN
25/6/23 10.000 NGUYEN HONG TRI  5161 - 13378 Chuyển tiền qua MoMo
25/6/23 10.000 HOANG NGUYENQUOC THANG 5245 - 28785 Chuyển tiền.CT tu 1036286347 
25/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 85303 Chuyển Quỹ từ thiện
25/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 82616 từ thiện-
25/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 79066 Chuyển tiền từ thiện
25/6/23 10.000 VU CONG MANH 5219 - 52245 Chuyển khoản
25/6/23 10.000 NGUYEN THI QUE 5212 - 30169  
25/6/23 10.000 NGUYEN VAN HAU  5017 - 22042 Chuyển tiền
25/6/23 10.000 TRUONG THI SUONG 5217 - 21377 Chuyển khoản
25/6/23 10.000 VI MANH LONG 5217 - 04745 Chuyển tiền
25/6/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 03666 Thien nguyen lan 3
25/6/23 20.000 PHAM THI CUC 5240 - 37304 Chuyển tiền.CT tu 9982599105 
25/6/23 10.000 Cao minh khanh 5216 - 91830 Cao minh khanh ck
25/6/23 10.000 lu thi kim chung 5218 - 51585  
25/6/23 10.000 LE THI KIEU OANH 5220 - 02625 Chuyển khoản
25/6/23 10.000 PHAN THI NGHIA  5161 - 03202  Chuyển tiền qua MoMo
25/6/23 10.000 DANG VAN HAO 5218 - 01937 Chuyển khoản
25/6/23 10.000 DO KIM LIEU  5017 - 63670 Chuyển tiền
25/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 55672 QUY VI trẻ em khuyết tật
25/6/23 10.000 le xuan Cuong  5216 - 53580 le xuan Cuong chuyen 
25/6/23 20.000 Nguyen Thi Oanh 5161 - 98468  
25/6/23 10.000 Bien  5214 - 91102 chuyen 
25/6/23 45.000 HOANG TRAN HOAN 5243 - 28809 CT tu 1025476801 
25/6/23 5.000 Phan Thanh Danh 5214 - 63286 Chuyển tiền
25/6/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 51369 chuc cac em hp .CT tu 0291000272468
25/6/23 84.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 95536 Chuc cac em luon manh khoe va hanh phuc TNMU.
25/6/23 10.000 KA THIN  5219 - 99265  Chuyển tiền
25/6/23 10.000 TRUONG VAN TOAN 5219 - 42167 Chuyển khoản
25/6/23 10.000 NGUYEN HOANG ANH  5220 - 26228 Chuyển tiền
25/6/23 1.111 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 40618 khó khăn.CT tu 1013738025 
25/6/23 10.000 TRAN QUOC TRUONG 5219 - 93938 Chuyển tiền
25/6/23 10.000 BUI KIM PHUONG  5212 - 88437 Chuyển khoản
25/6/23 10.000 TRAN THI KIM DINH  5219 - 60318 Chuyển khoản
25/6/23 10.000 NGUYEN VAN AN 5245 - 73954 Chuyển tiền.CT tu 1027944771 
25/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC THUONG 5219 - 19658 Chuyển khoản
26/6/23 2.173.000 PH Tran Ngoc Thanh Thanh 10A3  5216 - 72336 quyen gop 
26/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 90609 Ủng hộ quy.CT tu 0011004100746
26/6/23 50.000 DO QUYNH TRANG 5078 - 79464 Chuyển tiền.CT tu 1025256923 
26/6/23 10.000 Vu Luu Quynh 5219 - 23214 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 PHAM VAN HAU 5215 - 23068 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 Thuy  5217 - 50003 Thuy chuyen 
26/6/23 10.000 TRAN VAN THANH  5212 - 31928 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 TRAN VAN HOANG 5215 - 12211  
26/6/23 10.000 NGUYEN CHI CONG 5218 - 11961 chuyen 
26/6/23 10.000 QUANG VAN QUYNH 5216 - 03095 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 HA TRUNG HIEU  5017 - 64861 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 LO TRUNG HIEU 5242 - 38607 Chuyển tiền.CT tu 0551000315338 
26/6/23 10.000 TRIEU THI HONG NHUNG  5218 - 41097 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 31702 Chuyển Quỹ từ thiện
26/6/23 10.000 QUACH CONG THIEN  5219 - 26767 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 NGUYEN NAM DUC ANH 5239 - 22216 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 1032906974 
26/6/23 10.000 DANG QUANG THUY 5213 - 82097 Chuyển khoản
26/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 42080 cac trẻ em khuyết tật.CT tu 0031000398832
26/6/23 10.000 NGUYEN THI BE NGOAN  5161 - 49623 Chuyển tiền qua MoMo
26/6/23 10.000 NONG CONG TAN  5217 - 10667 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 74738 Cv
26/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 35282 Chuc cac em luon cuoi that hanh phuc.CT tu 1025257137
26/6/23 10.000 PHAN VAN DUONG  5218 - 63851  Chuyển khoản
26/6/23 10.000 CAO THI TRIEU MINH  5214 - 80100 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 HOANG THANH TUYEN  5245 - 70876 Chuyển tiền.CT tu 1032688791 
26/6/23 10.000 LAM DUC ANH  5217 - 18830 Chuyển khoản
26/6/23 15.000 DANG THI HAO  5220 - 98129 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 NGUYEN VAN THAO 5219 - 87628 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 NGUYEN THI HUE chuyen khoan nguyen Thi Quen 5217 - 49285 NGUYEN THI HUE Chuyển khoản nguyen Thi Quen
26/6/23 10.000 NGO THI KIM NGAN 5216 - 22425 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 NGUYEN VAN LOI 5216 - 65131 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 PHAM VAN PHUOC  5241 - 68140 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 1018614616
26/6/23 10.000 THAO A DIEU  5212 - 45993 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 CAO THI MY LINH 5213 - 15260 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 LE TRUONG KHAI HUNG 5212 - 11897  
26/6/23 10.000 NGUYEN VAN GIANG  5218 - 90341 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 PHAN THI HA 5078 - 72055 Chuyển tiền.CT tu 9961444308 
26/6/23 10.000 PHUNG THI HANG 5213 - 66564 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 NGUYEN THI DONG  5216 - 62521 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 PHAM VAN NGHIA 5217 - 44579 Chuyển tiền den QUY VI trẻ em khuyết tật VN
26/6/23 10.000 DUONG THI SUONG 5240 - 60595 Chuyển tiền.CT tu 1037365085 
26/6/23 10.000 BUI LE HUNG BINH  5017 - 99456 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 TIEN THI HUONG  5219 - 97765 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 NGUYEN THI AN  5209 - 60953 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG  5213 - 55559 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 NGUYEN THI TIEN 5161 - 24706 Chuyển tiền qua MoMo
26/6/23 10.000 DANG VAN LUU 5017 - 04215 chuyen từ thiện tre em
26/6/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRAN  5217 - 94435 Chuyển khoản
26/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 83335 Mong cac be co 1 cuoc song am no hanh phuc 
26/6/23 1.000 915733.260623.142237.Chuyen tien tu thien 5220 - 77024 915733.260623.142237.Chuyển tiền từ thiện
26/6/23 10.000 NGUYEN THI VAN 5219 - 68242 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 TRAN THI THANH HANG 5217 - 60063 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 TRAN DUY TAM 5218 - 43664 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 NGUYEN VAN TOAN 5243 - 58956 Chuyển tiền.CT tu 0731000917779 
26/6/23 10.000 TRUONG THI THAO 5220 - 21029 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 NGUYEN HUU NAM  5219 - 10752 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 DO THI THUY TRINH 5244 - 35345 Chuyển tiền.CT tu 0431000207240 
26/6/23 10.000 VO THI THU HOAN  5213 - 78545 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 NGUYEN THI MINH NGUYET  5209 - 65924 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 NGUYEN THI NU  5217 - 64027 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 TRUONG YEN NHI 5241 - 46020 Chuyển tiền.CT tu 1028346099 
26/6/23 10.000 LE THI THUY TRANG  5161 - 20062 Chuyển tiền qua MoMo
26/6/23 10.000 Tran Thi Thu Trang  5017 - 58544 Chuyển tiền
26/6/23 20.000 NGO THI HANG  5244 - 32428 Chuyển tiền.CT tu 9961389266 
26/6/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5215 - 54830 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 PHAM VAN THIEN 5219 - 49471 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 tran van tinh  5216 - 46185 Chuyển khoản Ủng hộ
26/6/23 10.000 BUI THI THU HUONG 5217 - 36482 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 TRAN ANH KIET 5214 - 16512 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 LO QUANG THANH 5218 - 10756 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 NGUYEN THI MY HUONG 5217 - 06868 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 NGUYEN THI NGUYEN 5212 - 02641 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 HO VAN CHUYEN  5161 - 17794 Chuyển tiền qua MoMo
26/6/23 10.000 KIM THI DUNG 5219 - 81923 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 LE THI HUE  5209 - 46945 Chuyển tiền
26/6/23 100.000 NGO THI KIM ANH 5218 - 40698 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 32845 CK
26/6/23 10.000 TRUONG NGUYEN MAI LINH  5219 - 15322 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 NGUYEN MANH THAO VI  5214 - 14996 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 PHAM THI XUAN  5213 - 09592 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 TRIEU LOI 5217 - 05864 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 NGUYEN Y NHI  5078 - 34587 Chuyển tiền.CT tu 1012449205
26/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 59557 Chuyển Quỹ từ thiện
26/6/23 10.000 TRUONG PHI YEN 5219 - 80163 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 71581 chuc cac con mot doi binh yen 
26/6/23 10.000 TRAN LE HAI DANG 5219 - 45740 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 LUONG VAN THAO  5209 - 14993 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 PHAM GIA THONG 5220 - 43604 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 07063 ck
26/6/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 81892 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
26/6/23 10.000 NGUYEN DANH THANG 5213 - 44702  
26/6/23 10.000 BUI QUOC DAT  5216 - 04853 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 Cao Thi Bich Nhiem  5219 - 94595 ck
26/6/23 10.000 BUI THI THU HUYEN 5217 - 52590 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 DANG DUC VU 5220 - 50870  
26/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 70069 từ thiện.CT tu 0931004204148 
26/6/23 20.000 NGUYEN THI DUNG 5219 - 06875 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 CHU MANH TUONG 5215 - 86662  
26/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 66873 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826
26/6/23 200.000 NGUYEN VU NGUYEN HONG  5218 - 44855 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 PHUNG THI NGOC MO  5217 - 74503 Chuyển tiền
26/6/23 10.000 HOANG VAN ANH  5212 - 66307 Chuyển khoản
26/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC LIEN  5212 - 63755 Chuyển tiền
26/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 31892 Ủng hộ Quy Vi trẻ em khuyết tật Viet Nam 
26/6/23 4.000.000 VU VAN SANG  5219 - 42514 quyen gop
26/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 28584 xin chia mot chut dau thuong cho cac em.CT tu 0491000056161 
27/6/23 10.000 DINH VAN TIEN  5218 - 49228 Chuyển khoản
27/6/23 10.000 DANG VAN DAT 5213 - 35105 Chuyển khoản
27/6/23 10.000 XICH VAN DUA 5017 - 83644 Chuyển khoản
27/6/23 10.000 Lanh  5214 - 29612 Lanh Chuyển Ủng hộ 
27/6/23 10.000 Tran thi huyen trang 5217 - 26725  
27/6/23 10.000 MA VAN TINH  5218 - 00044 Chuyển khoản
27/6/23 10.000 HA THI THAO LY 5243 - 54674 Chuyển tiền.CT tu 1020048234 
27/6/23 10.000 LE TUONG VAN 5243 - 54383 CT tu 1023430730 
27/6/23 10.000 TRAN NGOC QUY  5214 - 37589 Chuyển khoản
27/6/23 10.000 KIM THI HONG VAN 5217 - 79619  
27/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 47960 Chuyển Quỹ từ thiện
27/6/23 10.000 LA ANH MINH  5209 - 86350  
27/6/23 10.000 NGUYEN VIET HAI 5217 - 33174 Chuyển tiền
27/6/23 10.000 HOANG TRONG CAO 5189 - 61839 Chuyển tiền
27/6/23 10.000 HOANG VAN TOAN  5189 - 58586 Chuyển tiền
27/6/23 10.000 DANG YEN THANH 5218 - 61826 Chuyển khoản
27/6/23 10.000 NGUYEN TRONG NHAN  5220 - 13969 Chuyển tiền
27/6/23 10.000 TRAN THI VAN 5220 - 90035 Chuyển khoản
27/6/23 10.000 SON MINH PA 5161 - 37243 Chuyển tiền qua MoMo
27/6/23 10.000 MAI THI THU TRANG  5189 - 33634 Chuyển tiền
27/6/23 10.000 TRAN VAN DONG 5218 - 50845 Chuyển khoản
27/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 45604 Ck
27/6/23 10.000 LE BINH HUY 5218 - 49157 Chuyển khoản
27/6/23 10.000 NGUYEN THI THU TRANG 5244 - 78751 Chuyển tiền.CT tu 0541000173171 
27/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 18526 Chuyển Quỹ từ thiện
27/6/23 10.000 NGUYEN NAM KHANH 5216 - 12135  Chuyển khoản
27/6/23 10.000 KHONG THI HONG  5215 - 46829  
27/6/23 10.000 NGUYEN VAN THAI  5017 - 32661 Chuyển tiền
27/6/23 10.000 TRAN QUANG SON 5212 - 11570 ck
27/6/23 10.000 TRAN DINH LAM 5220 - 01655  
27/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 78039 Chuyển tiền tu ViettelPay
27/6/23 10.000 nguyenthivananh 5217 - 32602  
27/6/23 10.000 NGUYEN THI TUYET 5240 - 80882 Chuyển tiền.CT tu 0011004396936 
27/6/23 20.000 DANG THI YEN OANH  5215 - 09170 Chuyển khoản
27/6/23 10.000 BUI DANG HAU 5240 - 78447 Chuyển tiền.CT tu 0211000501105
27/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 64814 Chuyển Quỹ từ thiện
27/6/23 10.000 NGO THI THANH HUYEN 5189 - 61676 Chuyển tiền
27/6/23 20.000 NGUYEN THI LIEN 5219 - 08454 Chuyển tiền
27/6/23 10.000 PHAM VAN HOANG 5189 - 57477 Chuyển tiền
27/6/23 10.000 DO THI DUYEN  5216 - 64461 Chuyển tiền
27/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 61776 Chuyển Quỹ từ thiện
27/6/23 10.000 HOANG TUYET NHUNG  5239 - 64212 Chuyển tiền.CT tu 1014479502 
27/6/23 10.000 NGUYEN HANH NGAN 5189 - 43822 Chuyển tiền
27/6/23 20.000 NGUYEN THI LUYEN 5218 - 97892 Chuyển tiền vi trẻ em khuyết tật
27/6/23 10.000 NGUYEN THI ANH  5215 - 90294 Chuyển khoản
27/6/23 10.000 LE LUU LY 5189 - 40607  Chuyển tiền
27/6/23 10.000 PHAM THI THU LAN  5217 - 56181 Chuyển khoản thulan
27/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 55848 tuong lai tot hon
27/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 54790 Chuyển Quỹ từ thiện
27/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 37849 Chuyển Quỹ từ thiện
27/6/23 20.000 Ha Thuy Ngan  5212 - 23973 Ha Thuy Ngan 
27/6/23 10.000 NGUYEN THI KIM NGAN 5218 - 22671 NGUYEN THI KIM NGAN 
27/6/23 10.000 PHAM THI ANH 5213 - 20866 Chuyển khoản
27/6/23 10.000 HAU THI THU  5161 - 16717 Chuyển tiền qua MoMo
27/6/23 10.000 NGUYEN THI TU QUYEN  5239 - 56895 Chuyển tiền.CT tu 0621000474167 
27/6/23 10.000 NGUYEN THANH TAM 5218 - 14981 Chuyển khoản
27/6/23 20.000 NGUYEN THI KIM THOA 5215 - 11155 Chuyển khoản
27/6/23 10.000 PHUNG THI BINH  5213 - 11009 Chuyển tiền
27/6/23 10.000 VU THI THUY 5189 - 30244 Chuyển tiền
27/6/23 10.000 VU KIM ANH  5209 - 06131 Chuyển tiền
27/6/23 10.000 LE THI TO QUYEN  5244 - 48655 Tre em khuyest tat.CT tu 0181003600391 
27/6/23 10.000 Thuy  5217 - 05304 Thuy chuyen 
27/6/23 15.000 DANG THI HAO  5189 - 29076 Chuyển tiền
27/6/23 10.000 TRAN THI THUY  5209 - 85323 Chuyển tiền
27/6/23 10.000 LE THUY KIEU 5216 - 73383 Chuyển tiền
27/6/23 10.000 NGUYEN THI KIEU DIEM 5161 - 15031 Chuyển tiền qua MoMo
27/6/23 10.000 LE THI TUAN  5213 - 55086 Chuyển tiền
27/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 40130 Chuyển Quỹ từ thiện
27/6/23 10.000 DUONG THI LE 5215 - 06486 Chuyển khoản
27/6/23 10.000 TRAN THU THAO 5209 - 82735 Chuyển khoản
27/6/23 10.000 TRAN VAN PHET 5218 - 65522 Chuyển khoản
27/6/23 10.000 THANH TRA  5212 - 62875 Chuyển tiền
27/6/23 10.000 HOANG THI HUYEN 5161 - 11187 Chuyển tiền qua MoMo
27/6/23 10.000 HOANG THI NGOC 5217 - 60030 Chuyển khoản
27/6/23 10.000 NGUYEN THI THU HANG 5209 - 31917 Chuyển tiền
27/6/23 10.000 QUANG VAN KIEN 5217 - 25060 Chuyển khoản
27/6/23 10.000 TRAN CONG DU  5161 - 07301 Chuyển tiền qua MoMo
27/6/23 20.000 DUONG VAN MY 5189 - 87132 Chuyển tiền
27/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 00753 Chuyển Quỹ từ thiện
27/6/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 95633 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
27/6/23 10.000 NGUYEN TRUONG GIANG 5017 - 81459  
27/6/23 10.000 NGUYEN THI KIM THOA 5017 - 33117 Chuyển tiền
27/6/23 10.000 NGUYEN VAN HUNG 5216 - 90392 Chuyển tiền
27/6/23 10.000 THO MINH TUE 5244 - 22818 Chuyển tiền.CT tu 1013624707
27/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 31554 Chuyển tiền từ thiện 
27/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 68761 Chuyển Quỹ từ thiện
27/6/23 20.000 NGUYEN TIEN HUNG  5216 - 12803  
27/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 40978 Chuyển Quỹ từ thiện
27/6/23 10.000 THACH NHAT DUY  5239 - 21513 Chuyển Quỹ từ thiện
27/6/23 10.000 TRAN VAN DUONG 5213 - 51200 Chuyển tiền
27/6/23 10.000 CA TU DUY  5240 - 25755  Chuyển tiền.CT tu 1026257089 
27/6/23 10.000 QUACH THI TAT 5217 - 34287 Chuyển khoản
27/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 30388 ht bai tap
27/6/23 10.000 LE VAN THONG 5220 - 89190 Chuyển khoản
27/6/23 10.000 DAO NGOC ANH  5189 - 11205 Chuyển tiền
27/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 42837 Ủng hộ moi nguoi co hoan canh khó khăn
27/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 44057 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826
28/6/23 2.500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54173 Ủng hộ trẻ em khuyết tật.CT tu 1031888813
28/6/23 10.000 DINH VAN LUONG  5215 - 40527 Chuyển khoản
28/6/23 2.186 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 28370 bth va mong tui bay dung an chan.CT tu 1027082335 
28/6/23 10.000 DINH THI MY HOA  5240 - 60272 Chuyển tiền.CT tu 1020621324
28/6/23 10.000 NGUYEN THI NGAN  5189 - 51283 Chuyển tiền
28/6/23 10.000 LE TAN TAI  5212 - 47341 Chuyển tiền
28/6/23 20.000 HO THI HUE DUONG 5217 - 85058 Chuyển khoản
28/6/23 10.000 NGUYEN XUAN DUONG 5244 - 33418 Chuyển tiền.CT tu 1025645547 
28/6/23 10.000 Tran Liem Manh 5217 - 25476 Chuyển tiền
28/6/23 10.000 PHAM VAN TU 5217 - 21681 Chuyển khoản
28/6/23 20.000 VANG A HO  5161 - 40668 Chuyển tiền qua MoMo
28/6/23 10.000 NGUYEN VAN MUNG 5219 - 72974 Chuyển tiền
28/6/23 50.000 DINH CONG THE  5217 - 40366 Chuyển khoản
28/6/23 10.000 VO DUC HANH  5215 - 23186 Chuyển khoản
28/6/23 10.000 LAM THI KIEU TIEN  5217 - 96011 Chuyển khoản tuthien
28/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 63033 ho tro tre em co hoan canh khó khăn
28/6/23 10.000 NGUYEN CONG TAM 5220 - 34072  
28/6/23 10.000 NGUYEN THI MY TUYET 5214 - 19506  
28/6/23 10.000 HOANG VAN QUYNH  5189 - 35642 Chuyển tiền
28/6/23 20.000 TRAN VAN QUAN 5242 - 22216 Chuyển tiền.CT tu 0961000020728
28/6/23 10.000 DAM VAN KIET  5161 - 26139 Chuyển tiền qua MoMo
28/6/23 10.000 BUI THUY DUNG 5215 - 27622 Chuyển khoản
28/6/23 10.000 NONG THE TUNG 5017 - 24968 Chuyển khoản
28/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 38874 hoc sinh cap 3 .CT tu 1036596882 
28/6/23 10.000 TRUONG DUY THANG  5189 - 14657 Chuyển tiền
28/6/23 10.000 NGUYEN THI LOAN  5189 - 08844 Chuyển tiền
28/6/23 10.000 Nguyen Thi Ngoc Hien 5017 - 93714 Chuyển tiền
28/6/23 10.000 NGUYEN VAN TINH  5216 - 85462 Chuyển khoản
28/6/23 10.000 LE HAI DANG  5215 - 73368 Chuyển tiền
28/6/23 10.000 NGUYEN THI HUONG 5189 - 00636  Chuyển tiền
28/6/23 10.000 LE PHUONG LINH  5189 - 95596 Chuyển tiền
28/6/23 10.000 TRAN BA VINH  5189 - 93694 Chuyển tiền
28/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 89866 chung tay vi trẻ em khuyết tật Vit Nam
28/6/23 50.000 NGUYEN THI TU  5213 - 74769 Chuyển khoản
28/6/23 10.000 GIAP THI TRANG  5218 - 64222 Chuyển khoản
28/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5009 - 68866  
28/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 43667 Ho tro
28/6/23 10.000 LE NGOC TRUC DAO  5219 - 14056 Chuyển khoản
28/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5209 - 96687 Chuyển tiền
28/6/23 10.000 DO THANH HUNG 5213 - 94841 Chuyển khoản
28/6/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN  5214 - 93942  Chuyển tiền
28/6/23 10.000 NGUYEN THI THANH HANG 5017 - 91231 Chuyển khoản
28/6/23 20.000 PHAM THI VUI  5243 - 81052 Chuyển tiền.CT tu 1018244163
28/6/23 10.000 DAO THI TRANG NGAN 5241 - 72074 Chuyển tiền.CT tu 9589181052 
28/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 86176 QUY VI TRE EM KHUYET
28/6/23 10.000 DINH THU HIEN  5212 - 85660 Ủng hộ
28/6/23 10.000 VO THI NGOC HUYEN 5243 - 80648  Chuyển tiền.CT tu 1026972723 
28/6/23 10.000 VUONG THI THUY VAN  5241 - 71713 Chuyển tiền.CT tu 0351000845575
28/6/23 10.000 Hoang Hai Ly  5214 - 80745 Chuyển tiền tu Viettel Money
28/6/23 10.000 NGUYEN DUC DUY  5245 - 58233 Chuyển tiền.CT tu 0251002776420 
28/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 15087 SU DEN Ủng hộ Quy vi trẻ em khuyết tật Viet Nam
28/6/23 10.000 Hoang Van Cuong  5216 - 65993 Hoang Van Cuong ct
28/6/23 30.000 DIEP VAN KHOI  5241 - 70545 Chuyển tiền.CT tu 1038616957 
28/6/23 10.000 NGUYEN TRUNG KIEN  5017 - 44526 Chuyển khoản
28/6/23 10.000 TRAN THI LY  5218 - 37558 Chuyển khoản
28/6/23 10.000 HUYNH THANH NHA  5216 - 25599 Chuyển khoản
28/6/23 10.000 HOANG VAN AN 5212 - 05609 Chuyển khoản
28/6/23 10.000 VUONG HOANG CHUONG 5214 - 70238  
28/6/23 10.000 DAO KHANH HUYEN  5189 - 55690 Chuyển tiền
28/6/23 10.000 LE THI MAI  5214 - 45804 Chuyển khoản
28/6/23 10.000 VU NGOC KIM PHUONG 5214 - 41721 Chuyển khoản
28/6/23 10.000 TRUONG HAI DANG  5189 - 50537 Chuyển tiền
28/6/23 10.000 DANG VAN HIEU  5219 - 87926 Chuyển khoản
28/6/23 10.000 KPA HIEM  5161 - 07865 Chuyển tiền qua MoMo
28/6/23 10.000 VI THI MO  5242 - 68418 Chuyển tiền.CT tu 1022529872 
28/6/23 20.000 chung 5078 - 79793 chung .CT tu 0011004232659
28/6/23 10.000 DANG HOAI CHUONG  5220 - 24236 Chuyển khoản
28/6/23 10.000 PHAM THI THU THUY  5220 - 08227 Chuyển tiền
28/6/23 10.000 HA VAN HAI 5243 - 55145 Chuyển tiền.CT tu 0591000376465 
28/6/23 10.000 VU VAN QUYEN  5214 - 24869 Chuyển khoản
28/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 83562 Quỹ từ thiện
28/6/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 58955 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
28/6/23 10.000 NGUYEN VAN HUONG  5189 - 94818 Chuyển tiền
28/6/23 10.000 VANG VAN HIEP  5216 - 18086 Chuyển khoản
28/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 88463 Chuyển Quỹ từ thiện
28/6/23 10.000 PHAM THI HUONG 5220 - 82338 Chuyển khoản
28/6/23 10.000 NGUYEN THI CHUNG  5217 - 70116 Chuyển khoản
28/6/23 10.000 LE THI NGOC MAI  5220 - 62505 Chuyển khoản
28/6/23 10.000 thi nhuong 5217 - 78715  
28/6/23 10.000 NGUYEN THI THANH VAN  5213 - 61673 Chuyển khoản
28/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 26281 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826
28/6/23 10.000 NGUYEN THI TUOI  5090 - 57859 Chuyển tiền. CT tu 0591000275928 
28/6/23 10.000 PHAM THI THU THUY.n 5009 - 23503 EWX500605559 CITAD PHAM THI THU THUY Chuyển tiền
28/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 21708 Chia se khó khăn cung cac em
29/6/23 10.000 LE THI THUY HANG 5216 - 63632  
29/6/23 10.000 Nguyen Ba Trung  5215 - 12605 Chuyển tiền
29/6/23 10.000 DINH THI THU LOAN 5212 - 30532 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 06631 Ủng hộtreem
29/6/23 10.000 NGUYEN QUANG HUY  5239 - 61513 Chuyển tiền.CT tu 0271001088834 
29/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 85617 Chuyển Quỹ từ thiện
29/6/23 10.000 HOANG THI MINH HOA  5220 - 78852  
29/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 70934 Ủng hộ trẻ em khuyết tật.CT tu 9986633211 
29/6/23 100.000 Nguyen Thanh Dat 5017 - 61931 Chuyển tiền
29/6/23 10.000 VO TUONG VI 5213 - 72601 Chuyển khoản
29/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 51097 Ủng hộ quy kt
29/6/23 10.000 GIANG A MAI  5209 - 43119 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 ngokimanh 5219 - 20665  
29/6/23 10.000 Pham Van Duong 5209 - 19085  
29/6/23 10.000 NGUYEN THI VAN ANH 5212 - 02793 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 BUI THI CAM HONG 5243 - 52725 Chuyển tiền.CT tu 0721000648547 
29/6/23 30.000 BUI NGOC BICH  5215 - 06223 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 BAN VAN PHAY 5017 - 97870 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 NGUYEN THI NGOC LINH 5189 - 19027 Chuyển tiền
29/6/23 10.000 Luong Thu Huyen 5220 - 08345  
29/6/23 10.000 TRAN LE QUOC TRUNG 5217 - 05606  Chuyển khoản
29/6/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 36455 chuc cac em hanh phuc.CT tu 0291000272468 
29/6/23 10.000 LE THI TIEN  5214 - 90046 Chuyển khoản
29/6/23 20.000 kha thi hanh 5216 - 08449  
29/6/23 20.000 NGUYEN THI KIM LIEN 5213 - 81102  Chuyển tiền
29/6/23 10.000 TRAN DINH TOAN  5240 - 25877 Chuyển tiền Ủng hộ trẻ em khuyết tật.CT tu 1015226153 
29/6/23 10.000 TRAN VAN HOAN  5220 - 73812  
29/6/23 10.000 Nguyen Thi Phuong Th chuyen tien 5215 - 72760 Nguyen Thi Phuong Th Chuyển tiền
29/6/23 10.000  DAO HUU KHANH 5213 - 71094 Chuyển tiền
29/6/23 10.000 LE XUAN THANG 5189 - 87573  Chuyển tiền
29/6/23 10.000 BUI DOAN THA  5189 - 83825 Chuyển tiền
29/6/23 10.000 HUYNH NGOC TRAN  5218 - 22113 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 19566 Chuyển Quỹ từ thiện
29/6/23 10.000 Le thi le dung 5219 - 88558  
29/6/23 10.000 TRAN QUANG THAI 5213 - 85056  
29/6/23 10.000 VU DUC HUNG 5215 - 69174 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 DAO THI HIEN  5215 - 62217 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 NGUYEN DUONG LINH  5219 - 55769 Chuyển tiền den QUY VI trẻ em khuyết tật VN
29/6/23 10.000 DUONG HONG THANH  5189 - 70875 Chuyển tiền
29/6/23 10.000 DANH THI THU CUC  5219 - 31311 Chuyển khoản
29/6/23 50.000 NGUYEN THI THANH TINH  5017 - 29933  Chuyển khoản
29/6/23 10.000 BE THI VUONG  5189 - 65186 Chuyển tiền
29/6/23 10.000 NGUYEN THANH TUNG  5189 - 62248 Chuyển tiền
29/6/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN  5209 - 56883 Chuyển tiền
29/6/23 10.000 NGO DANG QUY 5220 - 26568  
29/6/23 10.000 hoan tran TU thien Chuyen tien 5189 - 48766 hoan tran TU thien Chuyển tiền
29/6/23 10.000 NGUYEN VAN TOAN 5189 - 46911 Chuyển tiền
29/6/23 10.000 DUONG VAN COP  5220 - 82020 Chuyển tiền tu Viettel Money
29/6/23 10.000 LE THI KIM THANH  5243 - 97281 Chuyển tiền.CT tu 1029704695 
29/6/23 10.000 TRAN MANH HUNG 5243 - 96807 Chuyển tiền.CT tu 0621000430186 
29/6/23 10.000 QUACH VAN THO  5220 - 71050 Chuyển khoản ho tro tre em
29/6/23 10.000 PHAM THI HONG TRANG 5241 - 87624 Chuyển tiền.CT tu 1017522348 
29/6/23 10.000 TRAN THI KIM THI  5212 - 56841 Chuyển tiền
29/6/23 10.000 BUI THI PHUONG THUY 5189 - 37947 Chuyển tiền
29/6/23 10.000 NGO VAN THANG 5215 - 50090  
29/6/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5220 - 47316 Chuyển khoản
29/6/23 20.000 chuyen tien 5216 - 31042 Chuyển tiền
29/6/23 10.000 HUA THI THANH 5214 - 26799 Chuyển tiền
29/6/23 10.000 NGUYEN THI HUONG 5078 - 79914  Chuyển tiền.CT tu 0341007039095 
29/6/23 20.000 HOANG THI HIEN  5209 - 25603 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 PHUNG THI TRINH  5244 - 71176 Chuyển tiền.CT tu 1033106541 
29/6/23 10.000 TRANG LAO THAI  5213 - 15257 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 PHAM THI NGOC HA 5216 - 13256 PHAM THI NGOC HA 
29/6/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5240 - 83623 Chuyển tiền.CT tu 1020835676
29/6/23 10.000 TRAN CAO THINH 5242 - 92333 Chuyển tiền từ thiện.CT tu 0121000793798 
29/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 97853 Quy vi trẻ em khuyết tật
29/6/23 10.000 NGUYEN THI UYEN  5216 - 85775 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 TA THI YEN NHI 5189 - 27643 Chuyển tiền
29/6/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5209 - 81541 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 CHU THI TAM 5209 - 81196 Chuyển tiền
29/6/23 15.000 HA THI THUY  5243 - 90752 Chuyển tiền.CT tu 1014322676 
29/6/23 10.000 DUONG HUYEN TRANG 5217 - 70059 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 BUI THI PHUONG  5244 - 68017 Chuyển tiền.CT tu 1032715891
29/6/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 74560 Chia se cung cac ban nho.CT tu 0021000241901
29/6/23 10.000 LUONG THAI SON 5189 - 24453  
29/6/23 10.000 PHUNG THI HANG  5243 - 89836 Chuyển tiền.CT tu 0731000867681
29/6/23 10.000 NGUYEN THI LAN ANH  5218 - 55572  Chuyển tiền
29/6/23 10.000 NGUYEN THANH TAM 5217 - 43813 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 BUI THI QUYNH  5219 - 25597 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 23020 Chuyển Quỹ từ thiện 
29/6/23 10.000 LE CHIEN THUAT 5213 - 11718  
29/6/23 10.000 NGUYEN THI MY ANH 5220 - 09660 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 NGUYEN THI KIM NGOC  5220 - 60381  Chuyển khoản
29/6/23 10.000 BUI SY KHANH  5214 - 47979 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 PHAM THI PHUONG  5215 - 37099  Chuyển khoản
29/6/23 10.000 DUONG THUY LOAN 5161 - 00677 Chuyển tiền qua MoMo
29/6/23 10.000 NGUYEN THI BINH 5218 - 28186 Chuyển tiền Quỹ từ thiện
29/6/23 10.000 PHAN THI KIM NGAN 5189 - 04625 Chuyển tiền
29/6/23 10.000 NGUYEN KIEN CUONG  5245 - 59413 Chuyen quy tu thie.CT tu 0351000794669 
29/6/23 10.000 NGUYEN VAN CHUNG  5216 - 92059 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 DO THI THUY DUY 5017 - 91247 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 Anh chuyen 5017 - 73007 Anh chuyen
29/6/23 10.000 HUYNH THI MY NHUNG  5209 - 23118 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 LE DUY LONG 5214 - 12107 Chuyển khoản
29/6/23 6.711 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54891 Quỹ trẻ em khuyết tật.CT tu 0281000207219 
29/6/23 20.000 DINH VAN DINH  5212 - 22129 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 04715 Chuyển Quỹ từ thiện
29/6/23 20.000 NGUYEN THI MINH HA  5215 - 91110 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 TRAN THI THOAI MY  5213 - 39380 Chuyển tiền
29/6/23 10.000 NGUYEN HOANG PHUONG 5220 - 18123 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 13600 Chuyển tiền liên ngân hàng
29/6/23 10.000 NGUYEN THI HONG DAO 5242 - 63698  Chuyển tiền.CT tu 1033975378
29/6/23 10.000 VU VAN TAN 5216 - 49777 Chuyển tiền
29/6/23 10.000 LE THI BICH LIEU  5213 - 39789 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 Nguyen Viet Cam  5218 - 29970 Chuyển tiền tu Viettel Money
29/6/23 20.000 Nguyen Thi Hoang Yen 5161 - 86720  
29/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 24043 Ủng hộ cac em.CT tu 0301000430531
29/6/23 10.000 TRAN THI NGOC HUYEN  5219 - 63481  Chuyển khoản
29/6/23 10.000 TRINH DUC LONG  5213 - 35960 Chuyển khoản
29/6/23 20.000 VO NGOC THACH  5213 - 26036 Chuyển khoản
29/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY DUONG  5189 - 02974 Chuyển tiền
29/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 29136  
29/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 92921 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826
30/6/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 56183 LNL.CT tu 1019286205
30/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 99541 Chuc cac e binh an
30/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 25882 tre em khuyet tat .CT tu 0181003391498 
30/6/23 20.000 BUI THI NHUNG  5214 - 43267 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 LE THANH HUU 5220 - 23064 Chuyển tiền
30/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 22809 Chuyen qua ZaloPay
30/6/23 9.000 DINH THANH HIEN  5244 - 94352 Chuyển tiền.CT tu 0901000098834 
30/6/23 10.000 Hieu 5216 - 40667 Hieu chuyen
30/6/23 10.000 DAO THI TINH 5017 - 45547 Chuyển khoản
30/6/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 21671 Ủng hộ tre em
30/6/23 10.000 VU HUU MANH 5218 - 65080  
30/6/23 10.000 NGO THI THUY VY 5239 - 80264 Chuyển tiền.CT tu 1033114843
30/6/23 10.000 DANH TUONG  5218 - 61361 Chuyển tiền qua MoMo
30/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 42688  
30/6/23 10.000 NGUYEN THI QUE  5212 - 15548 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 anh khoa 92 5189 - 59542 anh khoa 92
30/6/23 10.000 TRAN THANH TAN 5215 - 46567 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 DANG THANH MAI  5216 - 74902 Chuyển tiền
30/6/23 10.000 TRAN THI HONG THOM 5219 - 73375 Chuyển khoản
30/6/23 100.000 TONG HOANG PHUONG DUONG  5217 - 17325 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 NGUYEN DINH TRINH 5189 - 31405 Chuyển tiền
30/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5209 - 75089 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 DINH THI THU LOAN 5219 - 11316 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 Lan 5209 - 48847 Lan chuyen. thien nguyen 
30/6/23 10.000 NGUYEN ANH PHUONG 5214 - 24214 Chuyển khoản
30/6/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 38962 m.CT tu 9879577109 
30/6/23 10.000 NGUYEN VAN DIEP 5218 - 11355 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 LE THI CHAU 5189 - 83109 Chuyển tiền
30/6/23 10.000 DANG NGOC CHINH 5218 - 82803 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 DINH DUY KHUONG 5242 - 59596 Chuyển tiền.CT tu 9974388824 
30/6/23 10.000 NGUYEN THI NHI  5209 - 68183 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
30/6/23 10.000 TRAN NGOC PHUONG UYEN  5212 - 56089 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 NGO THI NGOC THAM 5216 - 54724 Chuyển tiền
30/6/23 10.000 TRAN LE HOA  5220 - 31748 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 22904 CK Ủng hộ
30/6/23 10.000 DANG XUAN DUC 5220 - 16032  
30/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 87329 Chuyển tiền lien ngan hang
30/6/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5215 - 65039 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 BUI THI MONG KIEU  5215 - 55663 Chuyển tiền qua MoMo
30/6/23 10.000 NGUYEN HANG NY  5215 - 37193 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 DO THI HA  5017 - 36690 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 NGUYEN HONG GAM  5214 - 23319 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 NGUYEN BICH THUY 5017 - 05096 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 NGO ANH TUAN 5213 - 89092 Chuyển tiền
30/6/23 10.000 LE THI BE VU  5189 - 45576 Chuyển tiền
30/6/23 10.000 TRAN BA SUU 5017 - 59690 Chuyển khoản
30/6/23 500.000 HUYNH ANH HIEU 5214 - 29742 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 NGUYEN MANH DUNG  5215 - 28911 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 NGUYEN HUYNH SANG  5214 - 26921 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 NGUYEN HUU HOA  5215 - 18440 Chuyển khoản
30/6/23 200.000  TRAN NHAT DUOC  5244 - 20599 Ủng hộ quy tre em khuyet tat.CT tu 0481000727332 
30/6/23 10.000 NGUYEN QUOC TUAN  5219 - 91728 Chuyển tiền
30/6/23 20.000 TRUONG THANH BINH  5216 - 77577 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 PHAM TAI THANH  5078 - 78908 chuyen hoi tu thien.CT tu 0141000724128 
30/6/23 10.000 NGUYEN THI HA TRANG  5212 - 92130 Chuyển tiền
30/6/23 10.000 DOAN THI NGOC TRAM  5017 - 60033 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 LE THI THUY HANG 5217 - 32919  
30/6/23 10.000 NGO THI THAO 5241 - 23034 Chuyển tiền.CT tu 0351001153679
30/6/23 10.000 NGUYEN MANH HOACH 5239 - 95657  Chuyển tiền.CT tu 0821000141465 
30/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 00073 chuyen quy tu thien
30/6/23 10.000 HO HAI DO  5218 - 99654 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 NGUYEN THI DUNG 5244 - 87285 Chuyển tiền.CT tu 1019681341 
30/6/23 100.000 LE HUU DUC MINH  5217 - 79408 Chuyển tiền
30/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 58524 From SeABank
30/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 55319 Telegram
30/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 54776 quyen gop
30/6/23 10.000 NGUYEN THI HANG 5241 - 98564 Chuyển tiền.CT tu 1017408355 
30/6/23 10.000 Trang  5209 - 53258 Trang chuyen quy tre em khuyet tat 
30/6/23 10.000 NGO THI LAN  5189 - 91021 Chuyển tiền
30/6/23 10.000 LO THI DUYEN 5213 - 50916 Chuyển tiền Ủng hộ quy tre em khuyet tat
30/6/23 10.000 HUYEN 5213 - 49896 HUYEN CK
30/6/23 10.000 Luong Thu Huyen  5212 - 48987 Luong Thu Huyen
30/6/23 10.000 NGUYEN THI TU ANH 5214 - 46555 Chuyển khoản
30/6/23 20.000 Nguyen Lan Anh  5220 - 46514 Chuyển tiền
30/6/23 10.000 NGUYEN THUY NHUNG 5240 - 98080 Chuyển tiền.CT tu 0271001083072 
30/6/23 20.000 BUI THI LE  5217 - 45773 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 45637 Quyen chuyen 
30/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY HIEN  5217 - 44903 Chuyển tiền
30/6/23 300.000 NGUYEN PHAN THANH NGAN  5239 - 92156 CT tu 0471000021786
30/6/23 10.000 NGUYEN THUY DUNG 5216 - 44739 Chuyển tiền QVTEKT
30/6/23 10.000 Phan Thi Anh Vy  5213 - 44622 Chuyển tiền
30/6/23 10.000 NGUYEN DUC THO  5217 - 43717 Chuyển tiền
30/6/23 10.000 VU NGOC HUONG 5219 - 42508 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 LE THI NAM  5215 - 42117 Chuyển tiền
30/6/23 10.000 NGUYEN THI VAN ANH  5212 - 42089  Chuyển khoản
30/6/23 10.000 DO THI GIANG  5017 - 41307  Chuyển khoản
30/6/23 10.000 VO VAN LUONG- 5215 - 37922  
30/6/23 200.000 NGUYEN VUONG KHOI 5189 - 84417 Chuyển tiền
30/6/23 10.000 Pham Ngoc Bich Tram  5017 - 95269 Chuyển tiền tu Timo
30/6/23 10.000 NGUYEN THI LOAN 5189 - 81946 Chuyển tiền
30/6/23 10.000 LE THANH BINH 5241 - 93883 Chuyển tiền.CT tu 0121002228224
30/6/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 56924 Vi tre em khuyet tat.CT tu 0181003373482 
30/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 41665 Thank you
30/6/23 10.000 TRAN THIEN DUONG  5214 - 23948 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 dao van tuan  5217 - 19637 Chuyển tiền
30/6/23 150.000  NGUYEN THI THUY  5244 - 74679 Ủng hộ tre em khuyet tat.CT tu 0011004432871 
30/6/23 10.000 TRAN THI HUE 5189 - 66201  Chuyển tiền
30/6/23 10.000 HUYNH THI SEN 5245 - 74278 Chuyển tiền.CT tu 0091000679945
30/6/23 10.000 TRAN MINH DUC 5213 - 41826 Chuyển tiền Ủng hộ
30/6/23 10.000 Lo van quy 5220 - 91857  
30/6/23 10.000 TRAN VAN TIEN 5017 - 55843 Chuyển khoản
30/6/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 25680 chuc cac em hanh phuc .CT tu 0291000272468 
30/6/23 60.000 NGO THI NGOC THAM  5215 - 43574 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 TRAN NGOC PHUOC 5219 - 35033  
30/6/23 10.000 ngan vo chuyen. 5017 - 21020 ngan vo chuyen.
30/6/23 10.000 HUYNH THI CAM LE 5017 - 09468 Chuyển tiền
30/6/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 08224 Ủng hộ cac em 
30/6/23 10.000 HA VAN KHANH 5217 - 99961  
30/6/23 10.000 NGUYEN THI THUY VAN 5216 - 38790 Chuyển khoản
30/6/23 10.000 HA NHU Y  5218 - 59096 Chuyển tiền
30/6/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 97919 for children
30/6/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 92261 chuc cac con mot doi binh
30/6/23 10.000 THAO 5189 - 54644 THAO Chuyển tiền
30/6/23 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 48741 Ủng hộ cac e se co that nhieu may man suc khoe nha
30/6/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 61212 lxstd tang tu thien.CT tu 0071001035826
30/6/23 200.000 TRAN THUY LINH 5009 - 90148 GUI CAC EM
30/6/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 56233 tot.CT tu 1015299873
30/6/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 40501 Ủng hộ cac chau.CT tu 0011004240942
Tổng số 117.983.342      
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 06/2023)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
1/6/23 35.000 HOANG TINH TAM DUNG 0161001732306 Chuc cac em 1/6 vui ve nha.
2/6/23 100.000 VU THU HANG 01271245001  
3/6/23 100.000 VND-TGTT-PHAM THANH TUNG 19027603332012  
16/6/23 500.000 NGUYEN DANG DUY  142S2360R3P7U58S Ủng hộ Quỹtrẻ em khuyết tậtviet nam
17/6/23 100.000 NGUYEN THACH THAO 948Q2350TP21MJRS Chuyển tiền dinh ky
21/6/23 500.000 PHAN THI ANH TUYET 56326056001 Quy tre e khuyết tật
21/6/23 100.000 NGUYEN THI MAI HUONG 21082888999 Ủng hộ quy tre e khuyết tật.
29/6/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 142S2361D2SK6B9E Của ít lòng nhiều
Tổng số 1.635.000      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Tháng 06/2023)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
3/6/23 50.000 TRAN VAN HIEU FT23154T230S  
10/6/23 60.000 NGUYEN ANH BAO TRAN    Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam 
11/6/23 50.000 TRAN VAN HIEU FT23163KP0SB CKN 911516 - MBBANK IBFT - Ngan hang TMCP Quan Doi
25/6/23 50.000 TRAN VAN HIEU  FT231776D5F2 Chuyển khoản CKN 859123 - MBBANK IBFT - Ngan hang TMCP Quan Doi
25/6/23 71.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ FT23177SPZB5 Chuc cac em luon manh khoe va luon giu mai nu cuoi tren moi TNMU CKN 436335 - MOMOIBFT - Ngan hang TMCP Ban Viet
30/6/23 300.000  NGUYEN HO MINH CHAU FT23181SJXRW Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam CKN 568319 - NGUYEN HO MINH CHAU - Ngan hang TMCP Viet Nam Thinh Vuong
Tổng số 581.000      

Thông tin ủng hộ
1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tên tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022 - CIF: 481 3569
Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 - CIF: 481 3569
Swift Code: BFTVVNVX 001

2. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank - CN Hai Bà Trưng Hà Nội
Tên tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số tài khoản: 121000034371

3.  Ngân hàng TMCP Thương Tín -  Sacombank - CN Bình Chánh TP Hồ Chí Minh
Tên tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số tài khoản: 060095268466
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".

Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật Việt Nam qua phương tiện

Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay394
  • Tháng hiện tại1,706
  • Tổng lượt truy cập102,650
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây