Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 10/2023)

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 10/2023) 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tham chiếu Ghi chú
1/10/23 21.842 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 61826 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộtrẻ em khuyết tật
1/10/23 100.000 NGUYEN THI TINH  5217 - 73811  
1/10/23 10.000 TRUONG MINH THO  5218 - 88051 Chuyển tiền Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 07625 Quỹ từ thiện
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 85670 m.CT tu 9879577109 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 10.000  TRINH THI NGA  5214 - 82830 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 HOANG TRONG NGHIA  5220 - 80290 Chuyển khoản
1/10/23 319.820 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 60344 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 50.000 NGUYEN THI DUNG  5218 - 59407 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HUYEN 5216 - 46324 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 DUONG VAN CHUNG  5218 - 35947  
1/10/23 10.000 HA DINH THONG 5209 - 29345 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 DANG THI PHUONG 5213 - 85983 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 HOANG VAN DUONG  5220 - 75741 Chuyển tiền
1/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 79667 Vi tre e quyet tat VN
1/10/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 63718 Muon dong gop 1 phan.CT tu 0691000358851 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 10.000 Hoang Thi Hoan 5216 - 96924  
1/10/23 3.000.000 MAI THI HA PHUONG  5240 - 47391 Xin duoc chung tay ho tro cac em a.CT tu 0011002794024 
1/10/23 10.000 LE THI MINH TAM 5161 - 88268 Chuyển tiền qua MoMo
1/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 57852 trẻ em khuyết tật.CT tu 0211000498662 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 10.000 NGUYEN TRUONG GIANG 5218 - 16116 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 Nguyen Tuong Vi  5209 - 84561 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 40992 MBVCB.4325952477.tre em.CT tu 1705732954 toi 0011003814022 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 23.980 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 58470 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
1/10/23 10.000 Bui Van Chung  5215 - 27560 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 TRAN ANH VIET  5209 - 88408 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 BUI THI HA  5220 - 75489 Chuyển tiền
1/10/23 23.856 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 57860 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ko
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 50455 Chuyển khoản luong den TK khac Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 48846 tu thien
1/10/23 10.000 PHAM QUI HA  5218 - 44001 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 Thien nguyen tre em 5214 - 35640  
1/10/23 10.000 Phu 5017 - 34973  
1/10/23 10.000 BUI THI BIEN 5220 - 23466 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5017 - 19546 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 BUI THI HOA  5220 - 98626 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 LE THUY DUONG 5214 - 83148 Chuyển khoản
1/10/23 50.000 LE THI NGOAN 5215 - 75073 Chuyển tiền tu Viettel Money
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 63118 ha trang ck
1/10/23 10.000 NGUYEN MAI TRANG  5215 - 46154  
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 28667 CK
1/10/23 10.000 PHAM DINH BAY  5240 - 84676 Chuyển tiền.CT tu 1025203134
1/10/23 10.000 BUI HONG NHUNG 5214 - 98737 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 DUONG THI THANH  5215 - 97347 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5218 - 96504 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 HOANG THI THUY  5209 - 71723 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 PHAM THI MINH CHI  5209 - 58352 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5219 - 17295 Chuyển tiền, ma GD 159267927
1/10/23 10.000 NONG THI HONG NHUNG 5209 - 99485 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 96304 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 10.000 NGO THI THUY 5017 - 91636 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HOAI  5212 - 87448 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 NGUYEN THI YEN 5239 - 69885 Chuyển tiền.CT tu 1032194394 
1/10/23 10.000 TRINH HANG NI 5212 - 80150 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 LE THI LINH 5239 - 69588 Chuyển tiền.CT tu 1028587963
1/10/23 10.000 HOANG THI HUONG  5214 - 75001 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG GIANG 5215 - 71714 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 Doan Thanh Phuong 5214 - 71028 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 NGUYEN THI HOI 5216 - 70927 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 NGUYEN THI HANG  5218 - 68889  
1/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN  5213 - 67359 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 HUA THI MAI 5212 - 66777 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 HUYNH THI ANH THU  5212 - 66714 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 LE NGUYEN KIEU NHI  5239 - 68677 Chuyển tiền.CT tu 1026876276
1/10/23 10.000 DANG THI DAO 5214 - 65057 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 DO THI NGOC BICH  5241 - 74408 Chuyển tiền.CT tu 9363900401 
1/10/23 10.000 NONG MANH DUNG  5017 - 47134  
1/10/23 10.000 Nguyen van Truong 5213 - 32231 Chuyển tiền, ma GD 159262532
1/10/23 10.000 NGUYEN THI CHINH  5215 - 29637 Chuyển tiền
1/10/23 100.000 PHAM THI NGA 5209 - 25975 Chuyển tiền Quyên góp
1/10/23 26.306 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 56496 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Dong gop cho quy
1/10/23 10.000 MAI CHI CONG 5215 - 97383  
1/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 72951 sv.CT tu 1016746509 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 50.000 HA THI CAM  5241 - 69038 Chuyển tiền.CT tu 0351000950982 
1/10/23 21.101 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 56264 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.0
1/10/23 10.000 LE THI THU HUYEN 5218 - 66237  
1/10/23 10.000 PHAM THI THU THUY  5212 - 63998  
1/10/23 15.000 DINH THI THUY GIANG 5241 - 66824 Chuyển tiền.CT tu 0761002364029 
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 42872 Quỹ từ thiện
1/10/23 10.000 NGUYEN XUAN HOA  5215 - 46096  
1/10/23 10.000 DUONG THI LOAN 5213 - 44751  
1/10/23 10.000 CAM VAN THIEM  5017 - 43224 Chuyển khoản
1/10/23 100.000 NGUYEN THI TUYET DUY 5388 - 06582 Chuyển tiền
1/10/23 15.000 TA NHU TOAN 5216 - 36022  
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 34825 Ủng hộ
1/10/23 20.000 LE THI AI TRAM 5078 - 67788 Chuyển tiền.CT tu 1015730769
1/10/23 10.000 NGUYEN PHONG HOANG SON  5215 - 14717  
1/10/23 100.000 NGUYEN THI THUY  5017 - 98781 chuyen Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam vi tre em ngheo khuyet tat viet nam 
1/10/23 50.000 BUI THI MY 5017 - 96930 Chuyển khoản
1/10/23 50.000 DO THI HIEN 5241 - 60140 Chuyển tiền.CT tu 1036378128 
1/10/23 30.000 NGUYEN VAN THANH 5214 - 40882 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
1/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH LIEN  5390 - 59175 Chuyển khoản
1/10/23 50.000 VO NGUYEN MINH ANH  5189 - 49469 Chuyển khoản
1/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 34586 Quyên góp
1/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 15099 Quyên góp
1/10/23 50.000 DANG THI NGHIA 5390 - 32028 Chuyển khoản
1/10/23 100.000 TRINH THI QUYEN 5390 - 26963 Chuyển khoản
1/10/23 100.000 NGUYEN THU TRANG  5213 - 73426 Chuyển tiền
1/10/23 50.000 NGUYEN THI TUY DIEN  5241 - 53886 Chuyển tiền.CT tu 0161000574528 
1/10/23 100.000 NGUYEN THI LIEN 5214 - 40171 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 NGUYEN MANH TINH  5213 - 37924 Chuyển tiền
1/10/23 100.000 NGUYEN THI MY DUYEN 5215 - 36551  
1/10/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 51711 Binh thuong.CT tu 0351001245527 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 100.000 NGUYEN THI NHUNG 5216 - 24442 Chuyển khoản
1/10/23 100.000 TRIEU THI HUONG  5218 - 19180 Chuyển tiền
1/10/23 100.000 NGUYEN HO PHUONG TRINH 5219 - 08473  
1/10/23 100.000 NGUYEN THI HANG  5219 - 78376 Chuyển tiền
1/10/23 200.000  NGUYEN HOANG DIEM TRINH 5078 - 46654 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật - Ngay 01/10.CT tu 1026345092 
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 44075 Quỹ từ thiện
1/10/23 10.000 PHAM BAO NGHI  5240 - 38928 Quỹ từ thiện.CT tu 0601000488498 
1/10/23 10.000 Dinh van thin 5217 - 35390  
1/10/23 10.000 NGUYEN ANH TUYET  5214 - 16810 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 VO THI HONG YEN 5161 - 16707  
1/10/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 28765 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
1/10/23 10.000 VI THI NGAN 5213 - 90230 Chuyển khoản
1/10/23 24.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 53148 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.cac em khuyet tat
1/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 99652 co len.CT tu 9965822911 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 91694 Ca nhan.CT tu 0721000600235 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 59359 Quyên góp
1/10/23 20.096 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 50714 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tr em khuyt tat
1/10/23 26.557 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 50670 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
1/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 77223 ko .CT tu 1030110459 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 62989 trẻ em khuyết tật.CT tu 0791000063805 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 06826 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
1/10/23 200.000 HO THI THANH VAN  5242 - 82302 Ủng hộ quy.CT tu 0301000387865
1/10/23 26.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 48974 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Binh thuong
1/10/23 59.979 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 48772 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.sinh vien y5
2/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 02814 ck
2/10/23 20.223 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 72904 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em
2/10/23 20.835 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 72758 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.lam viec tot vi con
2/10/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 82536 binh thuong.CT tu 1015868232 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/10/23 400.000 Khanh Ly 5242 - 76200 Khanh Ly Ủng hộ Quy .CT tu 0011004404483 BUI THI HONG 
2/10/23 50.000 NGUYEN THI BICH NGOC  5189 - 46863 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 DONG XUAN THANG  5219 - 82812 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 PHAM THE AN  5216 - 81372 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 NGUYEN THI KIEU HOA  5216 - 55667 Chuyển khoản
2/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 55990 c.CT tu 0491000162743 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 22701 ck
2/10/23 200.000 CHU THI VAN ANH 5212 - 77195 Chuyển khoản tang em
2/10/23 10.000 TRAN THANH PHONG  5212 - 11371 Chuyển tiền
2/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 10343 Ủng hộtrẻ em khuyết tật
2/10/23 10.000 DANG THI BINH  5214 - 97859 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 65797 Quỹ từ thiện
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 60289 Quỹ từ thiện 
2/10/23 10.000 NGUYEN VAN PHUONG  5209 - 37110  Chuyển khoản
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 26148 Quỹ từ thiện
2/10/23 10.000 NGUYEN THI THU  5241 - 21593 Chuyển tiền.CT tu 0391000314357 
2/10/23 1.369 HUYNH TAN TIEN  5242 - 28584 Chuyển tiền.CT tu 1014785656 
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 98918 ngheo.CT tu 1037578869 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/10/23 100.000 Huong Giang Xuan Truong 5387 - 87359  
2/10/23 200.000 NGUYEN THI TUY DIEN  5245 - 77005 Chuyển tiền quy vi tre em ngheo khuyet tat VN.CT tu 0161000574528 
2/10/23 21.375 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 70748 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.hoc sinh
2/10/23 200.000 NGUYEN NU THANH HIEN  5387 - 36764 Chuyển khoản
2/10/23 200.000 DOAN THI NGOC PHUONG  5189 - 33670 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 NGUYEN VAN HUNG  5209 - 48256 Chuyển tiền, ma GD 159546473
2/10/23 300.000 NGUYEN THI LIEN  5216 - 34373 Chuyển khoản
2/10/23 100.000 BUI ANH SA  5243 - 85574 BUI ANH SA Ủng hộ.CT tu 0711000320779 NGUYEN THI PHUONG LAN
2/10/23 10.000 DINH THI NGAN  5244 - 63261 Chuyển tiền.CT tu 9978272806 
2/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 73119 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0181003611288 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/10/23 10.000 NGUYEN HANG  5212 - 44585 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 24393 Quỹ từ thiện
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 94557 Quỹ từ thiện
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 87934 Quỹ từ thiện
2/10/23 10.000 NGUYEN DUY MANH 5243 - 78749 Quỹ từ thiện.CT tu 0041000168096 
2/10/23 10.000 VO THI THANH DIEU  5017 - 47179  
2/10/23 10.000  BUI VAN THANG 5213 - 28505 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 LE THI MY LUYEN 5078 - 59199 Chuyển tiền.CT tu 0291002314479 
2/10/23 10.000 LAI TUAN KHANH  5216 - 63659 Chuyển tiền
2/10/23 20.000 LE XUAN THUONG 5161 - 24488 Chuyển tiền qua MoMo
2/10/23 10.000 phung sieu dan 5213 - 14601  
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 11390 Ủng hộtreem
2/10/23 10.000 NGUYEN THI BE HAI  5215 - 05235 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 NGUYEN THI TUYEN  5243 - 66144 Chuyển tiền.CT tu 1024749616 
2/10/23 10.000 NGUYEN NGOC HIEP  5213 - 96230 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 PHAM THI VAN  5217 - 90139 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 VU THI HA  5078 - 41516 tu thien.CT tu 0711000246419 
2/10/23 10.000 NGUYEN THE ANH  5209 - 12638 Chuyển tiền
2/10/23 117.178 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 69314 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ttt
2/10/23 21.857 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 69174 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em
2/10/23 10.000 LE THI THO  5220 - 97005 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 BUI QUOC THANH  5161 - 11654 Chuyển tiền qua MoMo
2/10/23 20.000 LE THI MAI PHUONG  5218 - 71391 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
2/10/23 10.000 NGUYEN THE HOA 5212 - 69454 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 DO THI THAO 5245 - 23955 Chuyển tiền.CT tu 0591000353871
2/10/23 20.000 BUI THI DIEP 5213 - 12087 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 CHAU THI BICH NGOC  5161 - 07863 Chuyển tiền qua MoMo
2/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5215 - 99581 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 PHI THI ANH NGUYET  5017 - 97598 Chuyển khoản
2/10/23 20.000 NGUYEN THI THANH HUYEN 5219 - 85883 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
2/10/23 10.000 NGO HONG MAI  5217 - 78168 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 DANG THI DIEU MY 5218 - 76109 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 TRAN MINH NGOC 5017 - 70311 Chuyển khoản
2/10/23 159.317 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 68410 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Quy vi tre en khuyen tat
2/10/23 10.000 DANG THI MY DUYEN  5213 - 67142 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 HOANG MINH DUC 5215 - 67069 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 65576 Ủng hộ TR EM
2/10/23 10.000 VU THI HUYEN  5218 - 65318  
2/10/23 10.000 Nguyen Thi ai  5209 - 64186 Nguyen Thi ai ck
2/10/23 10.000 DANG THI NGOC DIEM  5214 - 63694  Chuyển tiền
2/10/23 10.000 LU THI MY HIEN  5241 - 33332 Chuyển tiền.CT tu 1031281176 
2/10/23 10.000 TRINH THI OANH 5217 - 61245 Chuyển khoản Ủng hộ
2/10/23 10.000 TRAN THI MONG NGOC BICH THUY  5017 - 59973 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 PHUNG THI MY NGAN  5241 - 33078 Chuyển tiền.CT tu 0061001110940 
2/10/23 10.000  NGUYEN THI VIET HA  5216 - 58514 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 THAI THI THAO 5212 - 58176 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 LO THI HOAI NHU 5216 - 58084 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 HO THI NGOC GIAO 5218 - 57607 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 TRAN THI NHU Y 5215 - 56913 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 PHAM THI VAN  5017 - 55712  
2/10/23 10.000 VU THI THU HIEN 5241 - 32783 Chuyển tiền.CT tu 9915050785 
2/10/23 10.000 NGUYEN THI CHUNG  5241 - 32758 Chuyển tiền.CT tu 0651000878127 
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 54703 Ủng hộ BAO TRO
2/10/23 10.000 NGUYEN THI CHUNG  5216 - 54331 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 PHAN NGOC THAO DUYEN 5240 - 32672 Chuyển tiền.CT tu 0121000901063 
2/10/23 10.000 NGUYEN THI THAO 5218 - 53600 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 NGUYEN THI DIEM MY  5217 - 52330 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 PHAM DINH CAN 5220 - 41332  
2/10/23 10.000 TRAN VAN HUY  5220 - 06232 Chuyển khoản
2/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 68004 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.vi
2/10/23 68.686 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 67992 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Tre kho khan
2/10/23 10.000 NGUYEN THI NGA  5219 - 63684  Chuyển khoản
2/10/23 15.000 NGUYEN NGOC THU  5219 - 63264 Chuyển tiền
2/10/23 100.000 NGUYEN THI LIEN  5220 - 60105 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 46226 Quỹ từ thiện
2/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 83298 giup do Nam Mo AMi Da Phat .CT tu 1041268486 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/10/23 15.000 BACH THI DIEM  5220 - 21384 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
2/10/23 10.000 DUONG THI KHANH LY  5220 - 07287  Chuyển tiền
2/10/23 20.000 BUI THI HAI  5215 - 04575 Chuyển khoản
2/10/23 30.000 MAI THI MUI  5214 - 04473  
2/10/23 10.000 TRUONG THI THIEN TRANG  5243 - 30910 Chuyển tiền.CT tu 0271001018733
2/10/23 10.000 CAO THI HANG 5214 - 00740  Chuyển khoản
2/10/23 10.000 HOANG THI VAN ANH  5220 - 90980 Quỹ từ thiện
2/10/23 50.000 NGUYEN THI NGOC MAI  5389 - 25457 Chuyển khoản
2/10/23 21.700 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 67606 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.kho khan
2/10/23 86.660 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 67586 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Tre em
2/10/23 10.000 TRAN THI KIM NGOC  5245 - 87249 Chuyển tiền.CT tu 0281000264884 
2/10/23 50.000 DO THI THAO 5215 - 58081 chuyen quy vi tre em 
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 56950 Quỹ từ thiện
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 49226 Quỹ từ thiện
2/10/23 10.000 HOANG THI BICH THUY  5242 - 27016 Quỹ từ thiện.CT tu 0561000578436 
2/10/23 100.000 CHU THI VAN ANH  5214 - 39899 Chuyển khoản tang cac em be
2/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 33469 Chuyển tiền tu Viettel Money
2/10/23 24.756 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 67334 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
2/10/23 100.000 DANG THI HUE 5212 - 07668 khuyen gop
2/10/23 100.000 TRAN THI MINH NGUYET 5387 - 77124 Chuyển khoản
2/10/23 50.000 VI THI THU  5214 - 79497 Chuyển tiền tu Viettel Money
2/10/23 50.000 NGUYEN THI THAO HUONG 5220 - 74390 Chuyển khoản
2/10/23 50.000 HUYNH NU DUY TRINH  5241 - 93344 Chuyển tiền.CT tu 0121000690908 
2/10/23 50.000 Vu Thi Thu Thuy  5220 - 70320 Chuyển tiền
2/10/23 100.000 NGUYEN THI LIEN 5215 - 52889 Chuyển tiền
2/10/23 50.000 NGUYEN THI HA 5209 - 50469 Chuyển khoản
2/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM CUONG  5218 - 42808 Chuyển khoản
2/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 55314 UHtrẻ em khuyết tật
2/10/23 50.000 NGUYEN NGOC MINH THUY  5212 - 22274  
2/10/23 100.000 NGUYEN THI LINH  5189 - 48962 Chuyển tiền
2/10/23 50.000 HONG NGOC 5214 - 17712 Quyên góp
2/10/23 100.000 NGUYEN AN NA 5213 - 08687 Chuyển khoản
2/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM THAO  5245 - 75362 Quyên góp.CT tu 9939817187
2/10/23 50.000 NGO THI KIM MY  5212 - 07148  
2/10/23 50.000 TRAN THI DIEM NGA  5244 - 75155 Chuyển tiền.CT tu 1024139293 
2/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM THAO  5240 - 88367 Quyên góp.CT tu 9939817187 
2/10/23 50.000 Le Thu Phuong 5212 - 98416 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 83458 Quỹ từ thiện
2/10/23 50.000 Nguyen Thi Thuy Na  5209 - 90041 Chuyển tiền
2/10/23 50.000 NGO THI TRUNG HOA  5217 - 85918 Chuyển khoản
2/10/23 100.000 NGUYEN NU THANH HIEN  5189 - 26364 Chuyển khoản
2/10/23 50.000 LE THI THU HUONG 5239 - 80901 Chuyển tiền.CT tu 9915596679 
2/10/23 100.000 DOAN THI NGOC PHUONG  5390 - 20362 Chuyển khoản
2/10/23 50.000 KO SA K PHUNG  5212 - 53916  Chuyển khoản
2/10/23 50.000 HOANG THANH NHAN  5216 - 43489 Chuyển tiền
2/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 41755 Quỹ từ thiệnvietnam
2/10/23 10.000 CHIEM MINH NHA 5216 - 34794 Chuyển khoản
2/10/23 100.000 Be May  5078 - 53552 Be May xin Ủng hộ Quỹ từ thiện.CT tu 0441000657416 
2/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 99506 559390.021023.111300.Ủng hộ TRE EM
2/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 66600 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.kho khan
2/10/23 10.000 VU THI MY CHAU  5218 - 77919 Chuyển tiền
2/10/23 50.000 TRINH THI NHAN 5389 - 75823 Chuyển khoản
2/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 54769 Quyên góp
2/10/23 100.000 DUONG THI HONG LY  5215 - 54154  
2/10/23 10.000 Dao Duy Dinh  5213 - 53180 Chuyển tiền
2/10/23 50.000 NGUYEN THUY HANG  5214 - 50132 Chuyển tiền
2/10/23 100.000 TRAN THI THUY MAI  5243 - 87564 Chuyển tiền.CT tu 0621000426995 
2/10/23 50.000 PHAM THI HOA  5212 - 48099 Chuyển tiền
2/10/23 50.000 Bachtuyet 5220 - 35985  
2/10/23 100.000 PHAN HA KIM TIEN 5388 - 63547 Chuyển khoản
2/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 32605 Quyên góp
2/10/23 50.000 HO TIEN SY  5161 - 75253 Chuyển tiền qua MoMo
2/10/23 100.000 HO THI THUY TIEN 5390 - 61243 Chuyển khoản
2/10/23 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 07016 Chuc cac em luon manh khoe 
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 29815 Quỹ từ thiện
2/10/23 27.472 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 65788 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tt
2/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY LINH 5245 - 54390 Chuyển tiền.CT tu 0801000237566 
2/10/23 10.000 HUYNH HOANG HUY  5218 - 57029 Chuyển tiền
2/10/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 28830 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
2/10/23 10.000 TRAN MINH DUC 5216 - 46438 Chuyển khoản
2/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 21178 may man.CT tu 0041000261703 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/10/23 28.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 65122 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
2/10/23 24.093 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 64766 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Mong tre em viet lam luon khoe manh
2/10/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 89275 LNL.CT tu 1019286205 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/10/23 28.385 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 64020 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ tre khuyet tat
2/10/23 200.000 NGUYEN TINH YEN 5090 - 07660 CT tu 0071001198891 
2/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 73044 lxstd tang tu thien.CT tu 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 63690 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Khong
2/10/23 35.853 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 63486 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre e khuyet tat
2/10/23 100.000 vo chong QKHY 5217 - 45494 vo chong QKHY Ủng hộ quy bao tro tre tan tat VN
2/10/23 27.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 63406 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ tre khuyet tat
2/10/23 100.000 VU MINH TUYEN  5213 - 80288 chuyen cho thiện nguyện
2/10/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 96227 Thap sang niem tin cho em
3/10/23 50.000 NGUYEN THI YEN 5240 - 37038 Chuyển tiền.CT tu 1014669471
3/10/23 22.763 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 80762 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .Binh thuong
3/10/23 22.802 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 80406 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .Ủng hộ trẻ em khuyết tật
3/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 89052 bt.CT tu 0071001022318 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 79126 Quỹ từ thiện
3/10/23 100.000 NGUYEN THI LE  5243 - 24559 Toi xin dong gop chut tam long.CT tu 0451000508577 
3/10/23 20.000 NGUYEN TUNG DUONG  5214 - 15925 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 LO HONG VAN  5017 - 38366 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5244 - 73063 NGUYEN THI HUONG
3/10/23 10.000 NGUYEN HAI YEN  5240 - 86257 Quỹ từ thiện .CT tu 1017036996 
3/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN  5209 - 95112  
3/10/23 10.000 DO THI HOA  5241 - 85498 Chuyển tiền.CT tu 0361000282301 
3/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 87624 Chuc cac em luon luon vui va hanh phuc
3/10/23 10.000 VU THI THUY 5212 - 07324 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 NGUYEN HONG SON  5245 - 63219 Chuyển tiền.CT tu 0351001003642 
3/10/23 39.599 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 79528 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .cac em khuyet tat
3/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5241 - 75366 Quỹ từ thiện.CT tu 1016586163 
3/10/23 10.000  NGUYEN THI XUAN LAN  5213 - 41986 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 DUONG VAN THANG 5215 - 39618  
3/10/23 10.000 LE QUANG DIEN  5213 - 71213 Chuyển tiền sunshine media
3/10/23 50.000 NGUYEN THI HA 5017 - 29026 Chuyển tiềnỦng hộ
3/10/23 10.000 HO XUAN DIEU  5218 - 00443 Chuyển tiền
3/10/23 28.771 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 79042 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .Quy vi tre em
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 07691 Quỹ từ thiện
3/10/23 10.000 VU TUAN ANH 5216 - 98847 Chuyển tiền
3/10/23 50.000 LO THI LAM  5390 - 53455 Chuyển tiền Quyên góp quy tro ngheo vung cao
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 80689 Quỹ từ thiện
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 61302 Quỹ từ thiện
3/10/23 10.000 LE DUY LY  5239 - 48625 Quỹ từ thiện.CT tu 9909114883 
3/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5244 - 40430 Quỹ từ thiện.CT tu 1017578842
3/10/23 10.000 LAM THI THANH HUONG 5244 - 39718 Quỹ từ thiện.CT tu 0541000289885
3/10/23 26.111 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 78638 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .trẻ em khuyết tật
3/10/23 10.000 HA THI HAI YEN  5219 - 15168 Chuyển tiền
3/10/23 30.000 PHUNG VAN CUONG  5219 - 05662  Chuyển tiền
3/10/23 50.000 TRUONG NGUYEN NGAN HA  5161 - 01957 Chuyển tiền qua MoMo
3/10/23 10.000 NGUYEN VAN THANH CONG 5078 - 93010 Chuyển tiền.CT tu 0071004300037 
3/10/23 10.000 DOAN THI THO 5078 - 92484 CT tu 9913226870 
3/10/23 10.000  PHAM QUOC BAO 5212 - 09623  
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 72564 tu thien
3/10/23 10.000 PHAN THI THAO NHI  5218 - 65832 Chuyển tiền
3/10/23 10.000  VO THI KIM MAN 5219 - 60624  Chuyển tiền
3/10/23 10.000 LE THI THU THAO  5215 - 60228 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 HOANG TRONG HA  5078 - 82317 Chuyển tiền.CT tu 9704480123 
3/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 62343 H tr tr em khuyt tt
3/10/23 10.000 TONG THI THAO  5220 - 01228 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 DANG THI ANH TUYET  5213 - 91371 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 NGUYEN VAN THANG  5212 - 86550 Chuyển tiền
3/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 82922 thanh vien cty luna media tu thien
3/10/23 10.000 LUONG THI THU HUONG 5216 - 76617  
3/10/23 10.000 NGUYEN VAN THANG  5215 - 71781 Chuyển tiền
3/10/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 67526 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
3/10/23 10.000 NGUYEN ANH DUNG  5215 - 59259  Chuyển khoản
3/10/23 50.000 Phi Yen  5161 - 90613 Chuyển tiền qua ZaloPay
3/10/23 10.000 PHAM HOAI SON  5239 - 97964 Quỹ từ thiện.CT tu 0201000683609 
3/10/23 10.000 BUI THI PHUONG 5215 - 26305 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 NGO THI NGUYET 5212 - 05730  
3/10/23 10.000 Nguyen Thanh Do  5220 - 00982 Chuyển tiền từViettel Money
3/10/23 10.000 HA THI HUONG QUYNH  5216 - 00593  
3/10/23 50.000 TRAN XUAN SONG 5189 - 00613 Chuyển khoản
3/10/23 50.000 Hong tham  5218 - 81965 Hong tham ck
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 51364 ck
3/10/23 10.000 LE THI DUYEN  5218 - 48124  
3/10/23 50.000 ngoc huyen 5213 - 42492 ngoc huyen ck
3/10/23 10.000 NGUYEN THI HIEN 5220 - 42060 Chuyển khoản
3/10/23 100.000 NGUYEN PHAN TUYET BANG  5078 - 62025 Chuyển tiền.CT tu 0281000612011 
3/10/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH TRANG  5017 - 35441 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 NGUYEN KIM THU 5243 - 23221 Chuyển tiền.CT tu 9886160805
3/10/23 10.000 LE THI HA  5215 - 70188 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 NGUYEN THI KIM OANH 5161 - 81072 Chuyển tiền qua MoMo
3/10/23 10.000 LE THI THAM  5078 - 54589 Chuyển tiền.CT tu 0041000287345 
3/10/23 10.000 Nguyen Thanh Binh 5213 - 57077 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 LE THI LAM 5219 - 53231 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 NGUYEN THI NGA  5212 - 45752 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 45445 Tu thien 
3/10/23 10.000 NGUYEN THI KIM LOAN 5217 - 45078  
3/10/23 10.000 LE THI BICH  5215 - 42877 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 NGUYEN HOANG THUY NHI  5220 - 41693  
3/10/23 10.000 NGUYEN THI HANG 5017 - 40661 Chuyển khoản
3/10/23 20.700 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 77100 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .vo danh
3/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH TUYEN  5220 - 39635 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 Nguyen Phuong Anh  5212 - 38763 Chuyển tiền
3/10/23 10.000  LE THI HUE 5017 - 38504 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 DINH VAN ANH 5215 - 37737 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5214 - 37138  Chuyển tiền
3/10/23 10.000 NGUYEN THI YEN  5219 - 36274 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 NGUYEN THI LINH EM  5215 - 35938  Chuyển tiền
3/10/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5209 - 35033  Chuyển tiền
3/10/23 10.000 TRUONG THANH NHI  5161 - 79415 Chuyển tiền qua MoMo
3/10/23 10.000 NGUYEN HOANG ANH  5209 - 33037  Chuyển tiền
3/10/23 10.000 Lien  5217 - 32848 Lien gui
3/10/23 10.000 DO THI THANH HOA  5219 - 32296 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 DINH THI THAO  5212 - 32244 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 NGUYEN THI NHAN  5239 - 82222 Chuyển tiền.CT tu 0651000889557 
3/10/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5212 - 31098 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 LE THI HONG  5220 - 30037 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 TRAN THI HONG NHUNG  5218 - 29443 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 DAM THI THANH TRAM  5220 - 28269 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 HA TONG NHU QUYNH 5161 - 79071 Chuyển tiền qua MoMo
3/10/23 10.000 BUI THI HAI YEN  5213 - 27563 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 CHU THI HUYEN MAI  5209 - 25782  
3/10/23 10.000 NGUYEN NHU MAI 5017 - 16946 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 HA VAN TA  5239 - 81069 Chuyển tiền.CT tu 1031135880 
3/10/23 10.000 NGUYEN TRUNG LUONG  5244 - 73307  Chuyển tiền.CT tu 0151000571571 
3/10/23 50.000 NGUYEN THI THUAN  5387 - 03218 Chuyển khoản
3/10/23 100.000 PHAM HUNG MANH 5388 - 96327 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 Hue  5017 - 73881 Hue chuyen 
3/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 5216 - 59109  
3/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 50624 Ho tro Quyên góp
3/10/23 100.000 Nguyen Phan Thi Chuc Mai  5219 - 43277 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 33294 Quỹ từ thiện
3/10/23 10.000  DAO THI LINH 5209 - 29607 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 29089 Quỹ từ thiện
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 28334 Quỹ từ thiện
3/10/23 10.000 TRINH THI VAN  5244 - 67379 Chuyển tiền.CT tu 0291000264569 
3/10/23 100.000 LE THI VAN 5017 - 23984 Chuyển khoản
3/10/23 100.000 NGUYEN THU THUY  5212 - 12601  
3/10/23 100.000 DUONG THI MAI  5220 - 00285 Chuyển tiền Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
3/10/23 10.000 TRAN CONG DIEM 5216 - 90618 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 VO THI THANH TRUONG  5215 - 85616 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 LE THI PHUONG  5215 - 85545 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 HOANG THI THUY HANG  5214 - 84099 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 HA THI NGOC  5216 - 83503 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 LE THI NGOC ANH  5078 - 38524  Chuyển tiền.CT tu 1017792116 
3/10/23 100.000 NGHIEM THI NHAT PHUONG  5017 - 81874  
3/10/23 10.000 TRINH THI VAN  5243 - 86262 Chuyển tiền.CT tu 0291000264569 
3/10/23 100.000 NGUYEN THI HONG VAN 5241 - 77358  Chuyển tiền.CT tu 1016995705 
3/10/23 10.000 ha quyen 5215 - 64409 ha quyen lam nhiem vu 2
3/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 68496 Chuyen qua ZaloPay
3/10/23 50.000 NGUYEN THI THIET  5390 - 38488 Chuyển tiền
3/10/23 100.000 Nguyen Ngoc Suong  5219 - 33014 Quyên góp
3/10/23 50.000 PHAN THI QUYNH NHU  5239 - 68413  Chuyển tiền.CT tu 0091000612366 
3/10/23 50.000 NGUYEN THI NGUYET  5388 - 27331 Chuyển khoản
3/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM LIEN 5389 - 25210 Chuyển tiền
3/10/23 299.429 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 76424 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .Quy chung
3/10/23 100.000 LUONG THI TAM  5216 - 23598 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 VO QUOC TUAN  5017 - 15331 Chuyển tiền
3/10/23 100.000 NGUYEN THI DIEU VUONG  5215 - 07699  
3/10/23 50.000 TRAN THI THANH NHA  5388 - 17316 Chuyển khoản
3/10/23 50.000 NGUYEN THI CHI  5219 - 06722 Chuyển tiền
3/10/23 50.000 NGUYEN PHUONG QUYNH  5017 - 01271  
3/10/23 100.000 TRUONG THI KIEU TRAN 5387 - 14486 Chuyển khoản
3/10/23 50.000 BAN THI DUYEN  5387 - 13454  Chuyển khoản
3/10/23 50.000 NGUYEN THI TU LINH  5161 - 64840  Chuyển tiền qua MoMo
3/10/23 100.000 NGUYEN THI NGOC TUYEN 5017 - 85134  Chuyển tiền
3/10/23 100.000 NGUYEN THI MAI  5219 - 82134 Chuyển khoản
3/10/23 50.000 MA THI SINH  5390 - 04684 Chuyển khoản
3/10/23 100.000 VU TU ANH  5220 - 77027  
3/10/23 100.000 PHAM THI TRANG 5388 - 02652  Chuyển khoản
3/10/23 50.000 TRAN THI THANH TUYEN 5242 - 79215 Chuyển tiền.CT tu 1037177537 
3/10/23 100.000 TO HONG NHUNG 5214 - 68346  
3/10/23 50.000 BUI THI NGAI  5242 - 78705 Chuyển tiền.CT tu 0121002097480 
3/10/23 50.000 PHAM THI NGOC HANG  5213 - 62086  Chuyển tiền
3/10/23 50.000 TRIEU THI THU  5189 - 93042 Chuyển tiền
3/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 54046 Ủng hộ tre khuyet tat
3/10/23 41.970 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 76222 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .bth
3/10/23 10.000 NGUYEN VAN BANG  5243 - 77633 Chuyển tiền.CT tu 0401001442048 
3/10/23 10.000 NGUYEN DU THANH  5215 - 87221 Chuyển khoản
3/10/23 26.858 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 75952 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .Binh thuong
3/10/23 10.000  TRAN YEN LINH  5209 - 72300 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 VU THI HUYEN  5215 - 66959 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 64605 Quỹ từ thiện 
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 40521 Quỹ từ thiện
3/10/23 20.325 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 75562 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .trẻ em khuyết tật
3/10/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 82827 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
3/10/23 10.000 HA VAN DUC  5218 - 68926 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 LE VAN DUC 5213 - 65898 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 HO XUAN HUY 5213 - 31500  Chuyển tiền
3/10/23 50.000 TRAN THI PHUONG THUY  5219 - 45689 Chuyển tiền
3/10/23 2.472 HUYNH TAN TIEN  5239 - 27382 Chuyển tiền.CT tu 1014785656 
3/10/23 50.000 Le Hoai Linh  5387 - 79034 Le Hoai Linh chuyen
3/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41304 lxstd tang tu thien.CT tu 0071001035826 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
3/10/23 20.847 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 73690 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .kh khn
3/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 02657 Ho tro cac em
3/10/23 28.380 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 73442 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .trung binh
3/10/23 83.071 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 73360 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .trẻ em khuyết tật
4/10/23 10.000 NGUYEN THI NHU Y  5218 - 86022 Chuyển khoản
4/10/23 24.400 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 88578 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .4102023
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 94914 Quỹ từ thiện
4/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 32946 Ủng hộ em nho.CT tu 0011001200864 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
4/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5220 - 33659 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 cao thi nhung 5216 - 19488  
4/10/23 10.000 PHAN THI THANH VAN  5218 - 18020  Chuyển tiền
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 50130 Quỹ từ thiện 
4/10/23 10.000 lequocngu  5219 - 06986 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 06843 Quỹ từ thiện
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 97962 Quytreem
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 70606 Quỹ từ thiện 
4/10/23 10.000 KHA THU HONG 5213 - 98310 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 69388 Quỹ từ thiện
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 89919 Ho tro trẻ em khuyết tật
4/10/23 50.000 HA THI THANH MAI  5389 - 11921 Chuyển tiền ho tro tre e khuyet tat
4/10/23 10.000 BUI THI MAI  5212 - 17078 Chuyển tiền
4/10/23 100.000 VU CONG HIEU  5389 - 77252 Chuyển khoản
4/10/23 50.000 LAM THI HONG TUYET  5241 - 28352  Chuyển tiền.CT tu 1028904492 
4/10/23 10.000 HA THI MY LE  5219 - 95549  
4/10/23 10.000 NGUYEN CONG HOANG  5245 - 90239 Quỹ từ thiện.CT tu 1031245691 
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 76591 Quỹ từ thiện
4/10/23 10.000 LE ANH DUNG  5218 - 67653 Chuyển tiền
4/10/23 10.000 VAN CONG HUY  5239 - 95266 Quỹ từ thiện.CT tu 9965726229 
4/10/23 1.000.000 Biet doi Cau Giay 1  5209 - 93635 Biet doi Cau Giay 1 Chuyển khoản Quỹ từ thiện
4/10/23 10.000 HA DINH TU  5212 - 86555 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 TRAN THI THUY 5213 - 78563 Chuyển tiền
4/10/23 10.000 Nguyen Thi Anh 5240 - 95128 CT tu 1021000005649 
4/10/23 26.702 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 86752 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .Tre em
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 54878 Quỹ từ thiện
4/10/23 10.000 HUA THI XUAN  5078 - 43110 Chuyển tiền Quỹ từ thiện.CT tu 0821000100151 
4/10/23 1.004 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 39778 bth.CT tu 1027082335 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
4/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 65185 Chuyen Quỹ từ thiện
4/10/23 10.000 BUI THI THU  5217 - 40829 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 PHAN LE THAO NGUYEN  5216 - 03169  
4/10/23 100.000 VO THI HONG  5389 - 68539  Chuyển khoản
4/10/23 28.084 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 86162 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .tat ca moi tre em
4/10/23 10.000 TRANG THI DUA 5220 - 59533 Chuyển khoản
4/10/23 100.000 Pham Thi Trang  5209 - 88317 Chuyển tiền
4/10/23 5.000 NGUYEN THI THU HIEN  5215 - 78820 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
4/10/23 10.000 DANG THI LIEN 5213 - 76770 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 NGUYEN THI THU THUY  5243 - 82778  Chuyển tiền.CT tu 0181003610651 
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 74627 Quỹ từ thiện
4/10/23 10.000 NGUYEN THI TINH  5214 - 38710  Chuyển khoản
4/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 94825 .trẻ em khuyết tật kho khan.CT tu 1031251205 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
4/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 25453 Chu the DongA Bank Chuyển tiền
4/10/23 10.000 Vu Thi Men  5217 - 01714 Chuyển tiền
4/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG 5218 - 01524  
4/10/23 10.000 LE THI NHU 5244 - 54254 CT tu 1021052944 
4/10/23 10.000 TRAN THI THANH PHUOC 5215 - 67321  
4/10/23 10.000 Thao  5209 - 59620  
4/10/23 10.000 HUYNH THI THANH THUY  5218 - 24194  Chuyển khoản
4/10/23 10.000 NGUYEN THI THAO  5213 - 19415 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN
4/10/23 10.000 NGUYEN THI MUI  5214 - 14920 Chuyển khoản
4/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 12593 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
4/10/23 10.000 HOANG THI LY 5213 - 11667 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 NGUYEN THI HAI HUONG 5209 - 01403 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN
4/10/23 10.000 NGUYEN THI HAI YEN  5214 - 80464  
4/10/23 20.000 MAC THI TU VAN  5213 - 80437  Chuyển khoản
4/10/23 10.000 BACH THI LUA 5216 - 76031 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 NGUYEN THI YEN  5217 - 75416 Chuyển tiền
4/10/23 10.000 phan thi anh 5218 - 74937  
4/10/23 10.000 DOAN VAN TIEP 5017 - 69047 Chuyển tiền
4/10/23 10.000 NGUYEN THI HAI  5219 - 67473  Chuyển khoản
4/10/23 10.000 PHAN THI MINH AN  5216 - 53752 Chuyển tiền
4/10/23 10.000 CHU THI HONG HANH  5209 - 53667 Chuyển khoản ungr ho quy bao tro tre em
4/10/23 10.000 LE THI THU THUY 5241 - 58129 Chuyển tiền.CT tu 0271000273427 
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 35093 Quy bao tro tre em
4/10/23 10.000 LE THI HIEN  5243 - 66557 Chuyển tiền.CT tu 1016661889
4/10/23 10.000 TRAN THI TINH  5219 - 46307 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 VU THI MAI PHUONG  5209 - 43610 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 TU THUY HAO  5017 - 41743 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 NGUYEN THI CHINH  5213 - 41291 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 LE THI CHUYEN  5240 - 57245 Chuyển tiền Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .CT tu 0011001229552 
4/10/23 5.000 NGUYEN KIEU MY  5241 - 57228 Chuyển tiền.CT tu 0091000636546 
4/10/23 10.000 PHAM THI HUE 5239 - 51348 Chuyển tiền.CT tu 0731000909479 
4/10/23 20.000 LE THI HAI YEN  5209 - 38076 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 DANG THI NGOC DIEM  5214 - 36924  
4/10/23 10.000 NGUYEN KIM DUNG  5213 - 36791 Chuyển tiền
4/10/23 10.000 NGUYEN THI MY HANH 5017 - 36691 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 HOANG THI THAO 5244 - 43539 Chuyển tiền.CT tu 0731000904780 
4/10/23 10.000 NGUYEN THI XUAN THANH  5209 - 34718  
4/10/23 10.000 TRAN THI HA  5209 - 34329 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 NGUYEN THANH HA  5217 - 32532  Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN
4/10/23 10.000 NGUYEN THI HAI  5212 - 31690 Chuyển tiền
4/10/23 10.000 NGUYEN THI LY  5214 - 29921 Chuyển tiền
4/10/23 5.000 NGUYEN KIEU MY 5240 - 56530 Chuyển tiền.CT tu 0091000636546 
4/10/23 10.000 DAO THI HONG 5213 - 29671 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN
4/10/23 10.000 Truong Thi Sau  5219 - 29280 ck
4/10/23 50.000 DU THI THAO  5218 - 17879  
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 96599 Chuyển tiền từViettel Money 
4/10/23 10.000 TRAN THI THU THAO  5217 - 91212  Chuyển khoản
4/10/23 10.000  NGUYEN HOANG BAO NGUYEN  5217 - 84864 Chuyển tiền
4/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 74384 Quyên góp
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 48685 Quỹ từ thiện
4/10/23 50.000 DO THI DUYEN  5243 - 59530 Chuyển tiền.CT tu 0211000489847
4/10/23 100.000 NGUYEN THI NHUNG  5243 - 59139 Chuyển tiền Quỹ từ thiện.CT tu 0971000010585 
4/10/23 10.000 TRAN VU DINH  5220 - 39254 Chuyển tiền
4/10/23 10.000 PHAM THI HOA 5214 - 20894 Chuyển tiền
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 20601 Quỹ từ thiện
4/10/23 10.000 PHAN THI NGOC  5215 - 19706 Chuyển khoản
4/10/23 50.000 HA THI PHUONG THUY  5243 - 57657 Chuyển tiền.CT tu 0311000673712 
4/10/23 50.000 HUYNH PHUONG THUY  5388 - 53408 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 Ha Thi Le  5214 - 15925 Chuyển tiền
4/10/23 50.000 NGUYEN THI HUE 5389 - 48329 Chuyển khoản
4/10/23 10.000  NGUYEN THI NGA 5209 - 01295  Chuyển tiền
4/10/23 100.000 Trinh Thi Thu Huong 5219 - 00944 Chuyển tiền
4/10/23 15.000 NGUYEN TRINH QUE TIEN  5212 - 97458 Chuyển khoản
4/10/23 100.000 TRAN THI THUY TRANG  5220 - 96509  Chuyển tiền
4/10/23 10.000 PHAM THI HOA  5218 - 86263 Chuyển tiền
4/10/23 20.000 DANG THI THANH NGUYEN  5217 - 85596 Chuyển khoản
4/10/23 100.000  NGUYEN NGUYET NI  5213 - 63649  Chuyển tiền
4/10/23 100.000 DOAN THI MINH  5243 - 53918 Chuyển tiền.CT tu 1014867450 
4/10/23 50.000 TRAN THI LAM  5220 - 49568 Chuyển khoản
4/10/23 50.000 TRAN THI THU VAN 5241 - 43750 Chuyển tiền.CT tu 1035862122 
4/10/23 50.000 HO THI XUAN LANH  5389 - 16463 0974298038 Chuyển khoản
4/10/23 100.000 PHAN THI NGOC ANH  5388 - 12386 Chuyển khoản
4/10/23 100.000 TRINH THI THANH THUY  5214 - 25357  Ủng hộ tre e 
4/10/23 50.000 NGUYEN THI KHOA NHI  5239 - 36226 Chuyển tiền.CT tu 1017989224 
4/10/23 150.000 .BUI HONG QUAN 5388 - 03256  Ủng hộ
4/10/23 10.000 LE MANH TOAN  5239 - 35414 Chuyển tiền.CT tu 1091000000815 
4/10/23 20.609 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 84440 Ủng hộ toi 0011003814022 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .t
4/10/23 10.000 PHUNG THI CHUNG  5212 - 00210 Chuyển tiền
4/10/23 50.000 NGUYEN THI THU  5078 - 55384 Chuyển tiền.CT tu 0351000850693 
4/10/23 10.000 NGUYEN THI YEN PHUNG  5220 - 90933 gui cac be 
4/10/23 50.000 TONG THI HONG 5219 - 88989 Chuyển tiền
4/10/23 20.000 PHAM VAN DUY 5219 - 88402 Chuyển khoản
4/10/23 50.000 NGUYEN THUY LINH  5215 - 84922  
4/10/23 29.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 84400 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .Khong
4/10/23 50.000 TRAN THI BICH VI  5189 - 87443 Chuyển tiền
4/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY  5219 - 68533 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN
4/10/23 100.000 NGUYEN THI MAI  5388 - 84573 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 TRAN THI HONG ANH  5217 - 63929 Chuyển tiền
4/10/23 100.000 NGUYEN THU TAM 5239 - 32292 Chuyển tiền.CT tu 0121000885039 
4/10/23 10.000 THI NHU Y  5219 - 54184 Chuyển tiền
4/10/23 100.000 NGUYEN THI UYEN  5239 - 31978 Chuyển tiền.CT tu 0401001437754 
4/10/23 50.000 LE THI NGA 5017 - 47323  
4/10/23 50.000 TRAN THI KIEU  5220 - 46495 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN 
4/10/23 50.000 LE THI THU HUONG 5245 - 23815 Chuyển tiền.CT tu 0021001586422 
4/10/23 50.000 HOANG HAI HIEN  5212 - 43740 Chuyển tiền
4/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY TRANG 5209 - 42194  Chuyển khoản
4/10/23 100.000 DO HOA HAU 5209 - 41003  
4/10/23 50.000 DOAN VAN VU 5244 - 23583 Chuyển tiền.CT tu 0201000528351 
4/10/23 50.000 TO HUYNH BAO THUY  5078 - 50676 Chuyển tiền.CT tu 9327021242 
4/10/23 100.000 VU THUY TRANG  5242 - 45685 Chuyển tiền.CT tu 1121000380563 
4/10/23 50.000 TAM NGOC TU  5017 - 33331 TAM NGOC TU CK
4/10/23 50.000 NGUYEN HUYNH NHU  5161 - 16060  Chuyển tiền qua MoMo
4/10/23 100.000 LE THI PHUONG  5209 - 29444 Quyên góp
4/10/23 100.000 NGUYEN HONG MY 5241 - 35062 Chuyển tiền.CT tu 1014685791
4/10/23 50.000 CHAU THI THU VAN 5243 - 42566 Chuyển tiền.CT tu 0511000428180 
4/10/23 50.000 LE THAO CHI 5218 - 69136 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 NGUYEN HUY TRUONG 5215 - 67145 Chuyển khoản
4/10/23 100.000 NGUYEN THI NGA  5388 - 36681 Chuyển tiền
4/10/23 100.000 LY THI LE  5239 - 25716  Chuyển tiền.CT tu 1017439305 
4/10/23 100.000 NGUYEN PHUONG NGOC  5189 - 33491 Chuyển khoản
4/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 39466 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
4/10/23 50.000 TONG THI MAI  5390 - 19056 Chuyển khoản
4/10/23 50.000 TRAN MINH HANG 5209 - 18523  
4/10/23 50.000 NGUYEN THI THAO TRANG 5217 - 15752  Chuyển tiền Quyên góp 
4/10/23 100.000 DO THI HANH 5017 - 14127 Chuyển khoản
4/10/23 100.000  NGUYEN THI CHI  5216 - 11494  Chuyển tiền
4/10/23 1.000.000 TRINH THI THU PHUONG 5212 - 09003  Ủng hộ QUY 
4/10/23 50.000 NGUYEN THI NHAT LINH 5216 - 02324 Chuyển tiền
4/10/23 50.000 TRAN THI THANH NHUNG  5387 - 09581 Chuyển tiền
4/10/23 50.000 PHAN THI DIEM LE 5241 - 27782 Chuyển tiền.CT tu 0911000059262 
4/10/23 100.000 LE THI HA 5161 - 08593  Chuyển tiền qua MoMo
4/10/23 50.000 CAO THI HONG NGOC  5240 - 26576  Chuyển tiền.CT tu 1017952136
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 81146 Quỹ từ thiện
4/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 97674 Ủng hộ
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 59462 Quỹ từ thiện 
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 59202 Quỹ từ thiện
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 57087 Quỹ từ thiện
4/10/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 32102 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
4/10/23 20.000 NGUYEN TUNG LAM  5218 - 85502 Chuyển tiền
4/10/23 10.000 HA VAN BAN 5213 - 72303  
4/10/23 100.000 BANH KHA VAN 5390 - 09319 Chuyển tiền
4/10/23 26.814 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 82472 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .ho ham ech
4/10/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 68662 uh.CT tu 9962365572 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
4/10/23 27.163 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 82090 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .UH
4/10/23 8.889 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 60738 cho di yeu thuong nhan lai yeu thuong. CT tu 0831000019766 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
4/10/23 24.997 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 81736 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .ho tro
4/10/23 250.000 NGUYEN THU THUY  5243 - 64773 Chuyển tiền.CT tu 1031780076 
4/10/23 20.750 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 81632 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .All
4/10/23 50.000 DO THANH HUNG 5189 - 33583 Chuyển khoản
5/10/23 22.925 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 96138 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .trẻ em khuyết tật
5/10/23 60.618 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 96052 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .Ủng hộ tu thien
5/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 23759 Chuc moi dieu tot dep den voi cac em.CT tu 0231000690079 
5/10/23 590.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 72070 Nam Mo Quan the am
5/10/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 88334 Binh thuong.CT tu 0071000931500 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
5/10/23 10.000 HA VAN PHUONG 5212 - 12418  
5/10/23 10.000 HA VAN PHUONG 5213 - 93060  
5/10/23 10.000 Lam nhat duy 5216 - 65371  
5/10/23 10.000 BUI DUC DONG 5214 - 36745 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 NGOC THI THUY HANG  5244 - 33220 Quỹ từ thiện.CT tu 0771000573575 
5/10/23 10.000 NGUYEN THI KIM PHUNG 5241 - 46215  Chuyển tiền.CT tu 0041000361572 
5/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 64217 tat ca.CT tu 1041316920 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 60608 Quỹ từ thiện
5/10/23 10.000 NGUYEN THI LE  5161 - 52656 Chuyển tiền qua MoMo
5/10/23 10.000 NGO MANH HUNG 5212 - 39216 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 TRIEU YEN MY 5217 - 34209  
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 83793 Quỹ từ thiện
5/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 55737 giup do tre e kho khan.CT tu 1012590850 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
5/10/23 300.000  Bui Hai Lam 2017  5215 - 60317 Bui Hai Lam 2017 Quyên góp
5/10/23 10.000 NGUYEN THI TIM  5215 - 23722 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 NGUYEN THI LAI 5213 - 35894 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 TRAN ANH HAO 5212 - 62510  
5/10/23 10.000 phan quy vu 5212 - 03847  
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 51039 Quỹ từ thiện
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 37517 Quỹ từ thiện
5/10/23 10.000 LE MINH CHI 5213 - 20194 Chuyển tiền
5/10/23 10.000  VU THI THUY  5214 - 91024 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 41396 Quỹ từ thiện 
5/10/23 10.000 PHAM VAN HOA 5240 - 82735 CT tu 1030151150
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 30296 Quỹ từ thiện 
5/10/23 100.000 TRAN THI LAN  5220 - 49658  
5/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 45999 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
5/10/23 10.000 TRINH THI THAM 5213 - 30420  
5/10/23 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 72182 Chuyển tiền lien ngan hang
5/10/23 10.000 DO VAN THANH 5212 - 53450 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 TRAN HAI VAN 5209 - 44397 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 NGUYEN THANH NGUYEN  5244 - 44345 Chuyển tiền.CT tu 1016917896 
5/10/23 10.000 NGUYEN THI KIEU OANH  5215 - 83288 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN
5/10/23 10.000 NGO THI KIM THOA 5078 - 62189 Chuyển tiền.CT tu 3865768782
5/10/23 10.000 KIEU NGOC VINH 5218 - 51791 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 KIEU THI HONG BUOI 5219 - 51660 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 TRAN VIET THUONG  5209 - 47459 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 45530 Quỹ từ thiện
5/10/23 10.000 Nong Phuong Lan 5244 - 40604 Chuyển tiền.CT tu 1038363657 
5/10/23 10.000 HOANG THUY DIEU 5214 - 28315 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 Nguyen Thi Hong Em  5212 - 27344 Chuyển khoản tu thien
5/10/23 10.000 LE VAN HUNG 5218 - 97436 Chuyển khoản
5/10/23 20.000 PHAM THI THU HUONG  5216 - 93185  
5/10/23 50.000 BUI THI HOA 5387 - 01870 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 NGUYEN HOANG NAM  5078 - 49334 Chuyển tiền.CT tu 0541001605313 
5/10/23 10.000  HO THI HAU 5219 - 30648 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 NGUYEN THI NGOC HA  5220 - 21325 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 NGUYEN THI NHAI 5242 - 54026 Chuyển tiền.CT tu 1024877356 
5/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HUONG  5213 - 68271 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 63573 Ủng hộ
5/10/23 20.000 NGUYEN THI HOAI 5078 - 41027 Chuyển tiền.CT tu 1034487710 
5/10/23 10.000 LE THI MY HANG 5218 - 33552 Chuyển khoản
5/10/23 10.000  NGUYEN THI THANH TAM  5213 - 22098 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 HO THI HONG PHUC  5220 - 05404 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 TRAN THI THU HIEN  5215 - 84530 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 NGUYEN DAO THI HAN  5241 - 35442 Han ck.CT tu 1016745234 
5/10/23 10.000 HOANG THI XUAN 5217 - 76217 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 PHAM THI LINH 5215 - 65188 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 64230 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 HO THI NGA  5017 - 63580 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 DANG THI THANH HOA  5242 - 42016 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .CT tu 0301000328627 
5/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30149 CT tu 0071001759179 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
5/10/23 10.000 NGUYEN THI YEN  5217 - 42322  
5/10/23 10.000 CO THI TAM  5017 - 40625 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 TO  5215 - 40452 TO chuyen 
5/10/23 10.000 NGUYEN THI VAN 5017 - 37323 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 Nguyen Thi Tuyet  5017 - 36070 Chuyển tiền 
5/10/23 10.000 PHAN THI CHI  5214 - 34897  
5/10/23 10.000 NGUYEN THI YEN 5017 - 34827 Chuyển tiền
5/10/23 50.000  HUYNH THI THU HUONG 5078 - 29180 tien Ủng hộ quy vi tre emkhuyet tat viet nam.CT tu 0811000052924 
5/10/23 10.000 THAN THI DUYEN 5220 - 33634  Chuyển khoản
5/10/23 10.000 Hoang Thi Ly  5239 - 25934 Chuyển tiền.CT tu 9333277371 
5/10/23 10.000 TRAN THI THAO 5216 - 32548  
5/10/23 10.000 LUONG THI TUYET THANH 5213 - 32178  
5/10/23 10.000  LE THI XUAN HUONG  5216 - 31925 Chuyển tiền uh
5/10/23 10.000 HOANG THI THANH  5214 - 30717 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 TRAN THI BACH NHUNG  5245 - 98052  Chuyển tiền.CT tu 0841000098841
5/10/23 10.000 TRAN THI THU THAO  5213 - 29151 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 LAI THI SEN 5244 - 98041  Chuyển tiền.CT tu 0361000327129 
5/10/23 10.000 TRAN THI NGA 5220 - 28950 Chuyển tiền
5/10/23 10.000  BUI THI MY LE  5214 - 28821 CK
5/10/23 10.000 PHAN THI THUONG 5218 - 28335 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN
5/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN  5217 - 27672  Chuyển tiền
5/10/23 10.000 NGUYEN THI NHU  5245 - 97927 Chuyển tiền.CT tu 0411001109370 
5/10/23 10.000 PHUNG THI DUNG  5209 - 26911 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 NGUYEN THI HUE 5209 - 25640  Chuyển khoản
5/10/23 10.000 NGUYEN PHUONG THAO  5214 - 25549 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 92079 Quỹ từ thiện
5/10/23 100.000 NGUYEN THI HOAI ANH  5243 - 36438 Chuyển tiền.CT tu 0021000933232 
5/10/23 100.000 NGHIEM THI HUYEN  5388 - 75594 Chuyển khoản
5/10/23 20.000 DOAN VAN KHUE 5213 - 49791 Chuyển khoản
5/10/23 100.000 DO THI THANH HUONG  5387 - 59275 Chuyển tiền
5/10/23 20.000  TRINH THI BAO CHAU  5243 - 33459 Chuyển tiền Qui vi trẻ em khuyết tật VN.CT tu 0091000438548 
5/10/23 50.000 NGUYEN THI HONG NHUNG 5189 - 47234 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 88967 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 5213 - 75546 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 LA TRUONG SON  5216 - 75394 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 NGUYEN THI DUNG HA  5241 - 20288 Chuyển tiền.CT tu 1031000016428 
5/10/23 10.000 Vo Minh Ngoc  5219 - 66717 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 65723 CK
5/10/23 10.000 KIEU THI KIEN  5218 - 63797 Chuyển khoản
5/10/23 100.000 NGO THI THANH HIEN  5017 - 50590  
5/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 16091 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 BUI VAN HIEU  5241 - 96501 Chuyển tiền.CT tu 1027280904 
5/10/23 10.000 TRAN DUC TAM 5219 - 52005 Chuyển tiền
5/10/23 50.000 DOAN DIEM QUYNH  5209 - 44184 Chuyển khoản
5/10/23 100.000 TRAN THI HUYEN 5213 - 24007  
5/10/23 100.000 DINH THI HUONG  5212 - 19739 Chuyển tiền
5/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 62321 chi tang cac chau
5/10/23 50.000 DANG KIM THANH  5388 - 59459 Chuyển tiền
5/10/23 100.000 BUI THI LIEU  5390 - 58424 Chuyển tiền
5/10/23 100.000 PHAM THI MY HAU 5017 - 89847 Chuyển tiền
5/10/23 50.000 TRINH THI HUYEN TRANG  5388 - 45013 Chuyển khoản
5/10/23 50.000 DO THI MAI LIEN 5209 - 64944 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 DUONG HONG QUOC  5212 - 61679 Chuyển tiền
5/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH HUYEN  5243 - 94937 Chuyển tiền.CT tu 0231000637153 
5/10/23 50.000 NGUYEN THU HIEN 5388 - 34790 Chuyển khoản
5/10/23 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 75237 nhung trẻ em khuyết tật.CT tu 1016160326 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
5/10/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 75000 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
5/10/23 100.000 BUI THI NHU HA  5220 - 48243  
5/10/23 50.000 TRAN THI MAU  5215 - 42347 Chuyển tiền
5/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH  5240 - 84545 Chuyển tiền.CT tu 0351000680426 
5/10/23 100.000 NGUYEN THI TUONG VI  5241 - 84450 Chuyển tiền.CT tu 1017887499 
5/10/23 100.000 DO THU THUY  5189 - 24910 Chuyển tiền
5/10/23 100.000 NGUYEN MY DANG 5161 - 71015 Chuyển tiền qua MoMo
5/10/23 100.000 LE NGOC ANH TRAM  5389 - 18284 dinh danh tai khoan
5/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 20292 Chuyển tiền dinh danh
5/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 14486 Quy tre e khuyet tat
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 71291 kho khan.CT tu 0091000421324 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
5/10/23 50.000 VU THI THUY  5189 - 10332 Chuyển tiền
5/10/23 100.000 TRAN THI HOA 5390 - 10184 Chuyển tiền
5/10/23 100.000 LUONG THI TRANG 5387 - 08269 Chuyển khoản
5/10/23 100.000 Lam Nguyen Duy Linh  5212 - 98328 Chuyển tiền
5/10/23 54.796 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 91778 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .binh thuong
5/10/23 100.000 Nguyen Thi Khanh Van  5214 - 71640 Chuyển tiền
5/10/23 50.000 TRAN THI VAN  5242 - 88884 Chuyển tiền.CT tu 0341007226135 
5/10/23 50.000 NGUYEN THI HA 5220 - 69008 Chuyển tiền
5/10/23 100.000 HOANG THI THU HA  5212 - 66021 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
5/10/23 50.000 NGUYEN THI DUNG  5390 - 89290 Chuyển khoản
5/10/23 100.000 PHAN THI NGOC BICH  5189 - 87997 Chuyển tiền
5/10/23 50.000  LE THI HOAI THUONG  5239 - 72479 Ck thienj nguyen .CT tu 0291000284020 
5/10/23 10.000 DONG KHAC VAN 5218 - 44877 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 31181 Quỹ từ thiện
5/10/23 50.000 NGUYEN THI THAO QUYEN  5239 - 68711 Chuyển tiền.CT tu 0531002542376 
5/10/23 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 91486 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .khong
5/10/23 10.000 PHAM THI THAO  5217 - 29422 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 PHAM MY HANG  5217 - 88779 Chuyển khoản
5/10/23 50.000 NGUYEN THI SIM  5213 - 71134 Chuyển tiền
5/10/23 28.261 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 90426 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .khuyettat
5/10/23 29.581 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 90412 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .trẻ em khuyết tật
5/10/23 22.014 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 90400 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .khuyet tat
5/10/23 28.600 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 90226 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .tai
5/10/23 100.000 NGUYEN XUAN SON Quan 7 5090 - 14457 CT tu 0371003907540 
5/10/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 84797 m.CT tu 9879577109 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
 
6/10/23 123.456 BIEN GIA KHIEM  5161 - 44755 Chuyển tiền qua MoMo
6/10/23 50.000 NGUYEN THI TRANG  5240 - 51257 Mong cac con an yen mot doi.CT tu 1015944765 
6/10/23 500.000 NGHIEM CONG THANH 5017 - 86014 chuc moi nguoi nhieu suc khoe
6/10/23 500.000  NGUYEN DUC NGOC QUI TIN  5240 - 47867 nhi .CT tu 9772233363 
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 11687 Quỹ từ thiện
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 84968 Quỹ từ thiện
6/10/23 10.000 NGUYEN THI DUNG  5209 - 56310 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 LUONG VAN TRIEU  5219 - 54725 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 DANG THI TRANG  5209 - 52875 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN NGOC HA 5243 - 48304 Chuyển tiền Quỹ từ thiện.CT tu 0491000033516 
6/10/23 50.000 HOANG THU HANG 5389 - 78445  Ủng hộ
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 30814 Quỹ từ thiện
6/10/23 10.000 TRAN DUC THO 5239 - 26516 Chuyển tiền.CT tu 1020524077
6/10/23 10.000 TRAN VAN NGAN  5078 - 33026 Quỹ từ thiện. CT tu 0381002234015 
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 44106 Quỹ từ thiện
6/10/23 10.000 NGUYEN KINH DUC  5216 - 43344 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN TRUNG DUC  5161 - 27053 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 06177 Quỹ từ thiện
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 96790 Quỹ từ thiện
6/10/23 10.000 LOC VAN HIEU  5240 - 27467 Chuyển tiền.CT tu 1027536865 
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 50298 Quỹ từ thiện
6/10/23 10.000 VO THI UT TRANG 5217 - 30902 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 HOANG VAN QUY 5217 - 67971 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 DUONG VAN DO  5245 - 82148 Quỹ từ thiện. CT tu 1019020494 
6/10/23 10.000 TRAN THI THANH TAM  5214 - 38557 Chuyển tiền
6/10/23 27.830 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 00775 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .Tre Khuyet Tat
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 05003 Quỹ từ thiện
6/10/23 10.000  TRUONG XUAN THUY  5213 - 01462 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 NGO TRONG PHU  5161 - 01120 Chuyển tiền qua MoMo
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 12838 Quỹ từ thiện
6/10/23 10.000 LE THI TINH  5218 - 64289 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 VUONG NGOC OANH  5241 - 67496 Chuyển tiền.CT tu 1041406125 
6/10/23 100.000 NGUYEN THI KIM THOA  5243 - 71894 Ủng hộ cac tre em.CT tu 0351000985340 
6/10/23 50.000 NGUYEN THI CAM TUYEN  5388 - 40237  Chuyển tiền
6/10/23 10.000 PHAM VAN NAM 5220 - 95063 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 HA VAN NGUYEN  5218 - 61525 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 04245 Ủng hộ tre em
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 98250 Quỹ từ thiện
6/10/23 10.000 NGUYEN THI TAM  5240 - 53171 từ thiện.CT tu 0281000448966 
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 44126 Ủng hộ tre em
6/10/23 10.000 NGO THI HUE  5220 - 29700 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5017 - 23163 Chuyển khoản
6/10/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 35829 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
6/10/23 10.000 DO THI MAY  5212 - 16198 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 90830 Quỹ từ thiện 
6/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG 5217 - 82925 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN NGOC HAO  5212 - 66773 Chuyển khoản
6/10/23 5.000 BUI THI HOAI TRANG  5243 - 52109 Chuyển tiền.CT tu 1017389737 
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 52361 Quỹ từ thiện, ma GD 160517327
6/10/23 10.000 PHAN THI KIM THOA  5244 - 27965 Quỹ từ thiện. CT tu 0061001002908 
6/10/23 10.000 VU THI HONG LIEN  5243 - 50123 Quỹ từ thiện.CT tu 0341005238089 
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 32225 Quỹ từ thiện
6/10/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5213 - 17275  Chuyển khoản Ủng hộ
6/10/23 10.000 HOANG VAN HOA 5209 - 13100  
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 24084 kho khan.CT tu 0441000666597 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
6/10/23 100.000  TRAN VAN TUONG 5209 - 58410 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 NGUYEN THI GIANG  5214 - 38838 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 PHAN VAN DIET  5219 - 26663 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 PHAM TIEN LONG 5242 - 41188 Chuyển tiền.CT tu 0541000263549 
6/10/23 10.000 Thythy 5017 - 16838  
6/10/23 10.000 TO THI DONG  5216 - 01067 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN THANH KHOA 5219 - 95148  
6/10/23 50.000 HUYNH QUANG CHAU  5389 - 26170 Chuyển khoản
6/10/23 10.000  PHAM THI CAM 5215 - 85500  
6/10/23 10.000 PHAM THI DIEM 5217 - 58559 Chuyển khoản Ủng hộ
6/10/23 50.000  TRUONG THI HUE  5017 - 44871  Chuyển tiền
6/10/23 10.000 BUI THI HIEN 5212 - 18968  Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN 
6/10/23 20.000 CHU THI QUYET  5213 - 12603 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 08506 Ủng hộ TE khuyet tat
6/10/23 20.000 NGUYEN THI NGA  5214 - 05073 chuyen 
6/10/23 10.000 HOANG THI LAN  5216 - 98279 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 PHAN THI HIEN  5214 - 96343 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 DO THI HONG PHUONG  5220 - 95766  Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN THI HIEN 5244 - 89801 Chuyển tiền quy khuyết tật tre em..CT tu 0491001900474 
6/10/23 10.000 LE NGOC DOAN  5214 - 95347 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 NGUYEN THI MAI  5209 - 95034 Chuyển tiền từViettel Money
6/10/23 10.000 CAO LE TRANG  5212 - 94391 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 TRUONG THI LE 5217 - 94374 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 HO THI VAN  5214 - 94267 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5214 - 93736 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 NGUYEN THI HOAT 5215 - 93464 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 91751  
6/10/23 10.000 PHAM THI HONG HANH  5218 - 90592 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 CU THI THUY 5218 - 90586 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN 
6/10/23 5.000 NGUYEN THI HOAT  5212 - 89209 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN  5216 - 88836 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN THI HANG  5215 - 88601 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 NGUYEN THI MAI 5218 - 87884 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN THU HOAI  5220 - 87528 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN THI THAO 5219 - 87445 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 87176  
6/10/23 10.000 TRAN THI BICH 5209 - 87103 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN THI HUNG 5017 - 86925 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 86399 Chuyển tiền lien ngan hang
6/10/23 10.000 DINH THI THUY HUONG 5212 - 85904  Chuyển khoản
6/10/23 10.000 DAU THI CHI  5241 - 22512 Chuyển tiền.CT tu 0861000091427
6/10/23 10.000 PHAM HUYEN TRANG  5220 - 84067 Chuyển tiền
6/10/23 100.000 .NGUYEN THI YEN LINH  5220 - 34734  
6/10/23 50.000 Nguyen Thi Nu 5215 - 09764 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG THAM 5245 - 81215 Chuyển tiền.CT tu 0361000281830 
6/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY AN  5239 - 87481 Trẻ em Việt Nam. CT tu 0181003414400 
6/10/23 50.000 TRAN THI XUAN DIU  5388 - 20721 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN THI TU 5017 - 35888 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN THI KIM LOAN 5215 - 34688  
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 30322 Chuyen Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN
6/10/23 10.000 NGUYEN TRUNG THANH  5218 - 28742 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 LE TRUC NGAN 5017 - 26204 Chuyển khoản
6/10/23 50.000 VU THU DUNG  5387 - 03747 Chuyển tiền
6/10/23 50.000 PHAM THI GIANG  5390 - 95982 Chuyển khoản
6/10/23 21.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 98708 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .quy hoi
6/10/23 50.000 NGUYEN HOANG THUY VU  5245 - 74808 Chuyển tiền.CT tu 1035052914 
6/10/23 100.000  TRAN THI THANH THAO  5017 - 76018 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 TRAN VAN KHANG 5218 - 55469 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 HUYNH TRI LOI 5213 - 89455  
6/10/23 50.000 NGUYEN THI TUYET  5212 - 84308 Chuyển khoản
6/10/23 100.000 NGUYEN THI THUAN HOA  5389 - 34249  Chuyển khoản
6/10/23 50.000  DO THI HAU  5218 - 56982 Ủng hộ quy tre em kt
6/10/23 100.000 LAI THI DIU  5390 - 26704  Chuyển tiền
6/10/23 100.000 NGUYEN THI NGOC LUYEN  5387 - 26268 Quyên góp
6/10/23 10.000 LAM THI CAM THU  5161 - 44800 Chuyển tiền
6/10/23 50.000 CHAU THI DUA  5388 - 22306 Chuyển tiền
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 34953 Ủng hộ quy Khuyet Tat
6/10/23 50.000 HOANG THI HUONG 5216 - 23973  
6/10/23 100.000 PHAM THI HONG YEN  5387 - 11450 Chuyển khoản
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 14879 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
6/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM TINH  5209 - 13333 Chuyển tiền
6/10/23 100.000 VU THI BICH DUYEN  5244 - 60862 Chuyển tiền.CT tu 9962525192 
6/10/23 10.000 nguyen thi thuy dung 5209 - 72475  
6/10/23 50.000 NGUYEN NGOC NHUNG  5240 - 73292 Chuyển tiền.CT tu 9342684491 
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 88541 Quyên góp
6/10/23 100.000 Pham Thi Hue 5218 - 59061 Quyên góp
6/10/23 50.000 DAO THI YEN  5389 - 83818 Chuyển khoản
6/10/23 100.000 TRAN THI TAM 5241 - 70459 Chuyển tiền.CT tu 1016903163 
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 23222 Quỹ từ thiện 
6/10/23 100.000  HUYNH THI THU QUYEN  5214 - 22558 Chuyển tiền
6/10/23 100.000 TRIEU DUC THANG 5189 - 68140 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN KHAC MINH  5220 - 02363 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 NGO THI NGOC LAN  5216 - 97446 Chuyển tiền
6/10/23 100.000 BUI THI VAN ANH  5218 - 90294 Chuyển tiền Quyên góp Quy Thien Tam
6/10/23 10.000 DAO THI THUY NGOC  5217 - 89809 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 NGUYEN THI OANH  5242 - 76486 Quỹ từ thiện.CT tu 0031000132989 
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 82704 Quỹ từ thiện 
6/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH HOA 5244 - 54105 Quỹ từ thiện.CT tu 0101000861394 
6/10/23 100.000 LE THI BICH HONG 5161 - 34364 Chuyển tiền qua MoMo
6/10/23 50.000 NGO THI THU PHUONG  5189 - 39815 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 QUACH VAN NHUAN  5215 - 13206 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN THI BICH TRAM 5212 - 45630 Chuyển tiền
6/10/23 50.000 Kieu thi le  5218 - 08001 Chuyển tiền, ma GD 160444754
6/10/23 10.000 Dam Ngoc Hung 5212 - 90449  
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 70006 Trẻ em Việt Nam
6/10/23 50.000 CAO THI THU HUONG  5217 - 55471 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 HOANG VAN MUI 5215 - 38726 Chuyển khoản
6/10/23 50.000 .LE THI THANH THUY  5243 - 57886 Chuyển tiền.CT tu 0041000693819
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 28652 Trẻ em Việt Nam
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 27778 Trẻ em Việt Nam
6/10/23 50.000 NGUYEN VAN GIAP 5390 - 24854 Chuyển khoản
6/10/23 50.000 PHAM THI THUONG 5213 - 96525 Chuyển khoản
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 18378 Ủng hộ
6/10/23 50.000 TRAN THI MAN  5218 - 88898 Trẻ em Việt Nam
6/10/23 50.000 LAI NHU HUE 5241 - 46590 Chuyển tiền.CT tu 0901000041205 
6/10/23 100.000 DUONG THI DEP 5390 - 14348 Chuyển tiền
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 83869 Trẻ em Việt Nam
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 12394 Trẻ em Việt Nam
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 80866 tre em viec nam
6/10/23 50.000 TRUONG THI TUOI 5388 - 11456 Chuyển khoản
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 10382 Tre em Viet Nam
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 75596 treem vietnam 
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 75376 Trẻ em Việt Nam
6/10/23 50.000 HOANG THI XAM  5245 - 32399 Chuyển tiền.CT tu 0521000733385
6/10/23 100.000 .NGUYEN THI KIM ANH  5390 - 08766 Chuyển khoản
6/10/23 22.353 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 97470 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .tre em khuyen tat
6/10/23 100.000 LAM THUC CHINH 5388 - 06948 Chuyển khoản
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 04782 Ủng hộ
6/10/23 50.000 739810.061023.092920.Ung ho 5218 - 59006 Ủng hộ
6/10/23 50.000 VO THI NGAN 5389 - 02620 Chuyển khoản
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 01914 Ủng hộ
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 98995 Ủng hộ
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 49774 Ủng hộ
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 17954 Ủng hộ
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 48354 Ủng hộ
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 47846 Ủng hộ
6/10/23 100.000 BUI THI THAO  5078 - 86721 Ủng hộ.CT tu 0311000741941 
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 97424 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .trẻ em khuyết tật
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 96561 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
6/10/23 50.000 TRUONG THI HONG NHUNG 5388 - 94865 Chuyển tiền
6/10/23 100.000 NGUYEN THI HONG NHUNG  5218 - 40671 Chuyển tiền
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 30491 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
6/10/23 50.000 TRAN THI HUONG LY  5388 - 89508 Chuyển tiền
6/10/23 50.000 VUONG KIEU OANH  5387 - 87553  Chuyển tiền
6/10/23 100.000 CHU HONG NHUNG  5078 - 84237 Chuyển tiền.CT tu 0141000857581 
6/10/23 50.000 .Vo Thi Kim Ngan 5220 - 20793 Chuyển tiền
6/10/23 50.000 NGUYEN THI DIEU HUYEN  5389 - 84453 Chuyển tiền
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 83683 Ủng hộ
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 15545 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
6/10/23 50.000 PHAN ANH THU 5161 - 16289 Chuyển tiền qua MoMo
6/10/23 50.000 NGUYEN THI MY HIEN  5239 - 35423 Chuyển tiền Ủng hộ.CT tu 1019740035 
6/10/23 50.000 TRAN THI THANH HOA  5390 - 81303 Chuyển khoản
6/10/23 50.000 LE THI DUNG  5390 - 81127 Chuyển khoản từ thiện tre em
6/10/23 50.000 PHAM THI HUONG 5389 - 80495 Chuyển khoản
6/10/23 100.000  LAM THI KIM HUYEN  5218 - 07960 Chuyển tiền
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 07866 CK
6/10/23 100.000 DAM THI YEN NHI  5216 - 07579 Chuyển khoản
6/10/23 5.000 TRINH XUAN TUAN 5217 - 07495  
6/10/23 100.000 TRAN THI HUYEN  5245 - 27421 Chuyển tiền.CT tu 9974122548
6/10/23 50.000 NGUYEN KIEU OANH  5017 - 07010  Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 04058 Ủng hộ trẻ em khuyết tật 
6/10/23 50.000 TRAN THI XUAN HUYEN  5387 - 78023 Chuyển khoản
6/10/23 50.000 NGUYEN THI HONG MO  5213 - 99188  Ủng hộ
6/10/23 50.000 VU THI THANH LOAN  5241 - 39952 Chuyển tiền.CT tu 0341006820168 
6/10/23 50.000 HA QUYNH LAN  5213 - 95552 Chuyển tiền
6/10/23 100.000 LE THI NGOC BICH  5243 - 48640 Chuyển tiền.CT tu 1024352524 
6/10/23 50.000  TRAN THI THU SUONG  5218 - 93491 Chuyển tiền
6/10/23 200.000 NGUYEN THI DUONG  5242 - 48327 Chuyển tiền.CT tu 9933390777 
6/10/23 50.000 PHAM THI HUONG 5215 - 87512 Chuyển tiền
6/10/23 50.000 VU THI TRANG  5390 - 70675 Chuyển khoản
6/10/23 100.000 .Lan phuong  5390 - 69675 Chuyển khoản
6/10/23 50.000 NGUYEN THANH VAN  5189 - 68334 Chuyển khoản
6/10/23 100.000 DO NGOC DOAN 5078 - 80097 Chuyển tiền.CT tu 0281000394152
6/10/23 50.000 VO DAO BAO HAN  5390 - 67993 Chuyển khoản
6/10/23 50.000 NGUYEN THI MINH HANG  5242 - 47671  Chuyển tiền.CT tu 1025977266 
6/10/23 100.000 DINH THI HUYEN TRANG 5239 - 32976 Chuyển tiền.CT tu 0041000249120 
6/10/23 100.000 NGUYEN THU HIEN 5389 - 67136 Chuyển tiền
6/10/23 22.878 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 96916 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .tre khuyet tat
6/10/23 123 HUU THI LAN  5215 - 25205 Chuyển tiền qua MoMo
6/10/23 24.890 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 96622 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .tim bam sinh
6/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 96584 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .trẻ em khuyết tật
6/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 96580 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .trẻ em khuyết tật
6/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 96576 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .trẻ em khuyết tật
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 46169 thiện nguyện
7/10/23 26.165 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 05801 Ủng hộ toi  Quy vi tre em khuyet tat.giup do
7/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 67792 tre em khuyet tat.CT tu 0491000098688 toi Quy vi tre em khuyet tat
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 69891 quytuthien
7/10/23 10.000 NGUYEN TRONG TOAI  5078 - 44017 Chuyển tiền.CT tu 0351000835360 
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 17204 quy từ thiện
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 09117 quy tut hien
7/10/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41431 tre em khuyet tat.CT tu Quy vi tre em khuyet tat
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 98224 Quytuthien 
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 89326 Quytuthien
7/10/23 10.000 TRAN MINH VY 5214 - 88605  
7/10/23 10.000 DUONG HUY HUNG 5220 - 87631 Chuyển tiền Quytuthi
7/10/23 10.000 TRUONG HOANG TRONG HIEU 5217 - 60003  
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 29107 cong nhan .CT tu 1017096928 toi Quy vi tre em khuyet tat
7/10/23 24.825 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 05119 Ủng hộ toi  Quy vi tre em khuyet tat.na
7/10/23 10.000 KA NHU 5209 - 49589 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 03429 E chuyen nham 2.808.000 vao tai khoan cho e xin lai duoc k a co gi lien lac lai sdt 036289**** (QVTEKT đã liên hệ để giải quyết)
7/10/23 100.000 HO THI MAI  5216 - 61181  
7/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 11209 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật vn
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 95577 Quytuthien
7/10/23 20.000 VI VAN THUYEN 5213 - 84448 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 NGUYEN THI MY HANH 5209 - 80768 Chuyển tiền
7/10/23 2.808.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 68299 Thanh toan 4 san pham
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 38671 Quytuthien
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 24818 Quytuthien
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 71086 Quy từ thiện
7/10/23 10.000 PHAN THI NGA 5213 - 55794 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 41776 Quytuthien
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 26724 Ủng hộ
7/10/23 10.000 NGUYEN NHU HOA  5217 - 05103 Chuyển tiền
7/10/23 480.000 Pham Thu Huong 5217 - 86709 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 49582 Quytuthien
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 19926 Quytuthien
7/10/23 10.000 CU XUAN HOAI  5209 - 22220 Chuyển khoản
7/10/23 10.000  DANG THI KIM LOAN  5218 - 93523 Chuyển tiền
7/10/23 30.000 PHAM NGOC TUONG VI 5212 - 91560  Chuyển tiền
7/10/23 50.000 TRIEU THI NGA 5390 - 68197 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 TRAN VAN VU 5212 - 43531 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 BUI THI LAN  5216 - 96757  
7/10/23 10.000  NGUYEN THI THU TRINH  5017 - 94024 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 PHAN THI LANH 5242 - 27676 Chuyển tiền.CT tu 0501000226597 
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 56802 Quy từ thiện
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 12741 quytuthien
7/10/23 10.000 PHUNG THI THANH 5218 - 06400 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 VI THI THUY HUONG  5214 - 05481 Chuyển tiền
7/10/23 20.000 NGUYEN THI DINH 5218 - 29979 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 VUONG THI THONG 5212 - 08528 Chuyển tiền
7/10/23 20.000 NGUYEN THI VAN 5216 - 92600 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 NGUYEN THI BICH PHUONG 5219 - 75465 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5216 - 61611 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 TRINH THI YEN 5216 - 61167 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 53592 Ủng hộ
7/10/23 20.000 My 5161 - 33218 My Chuyển khoản
7/10/23 20.000 NGUYEN XUAN THANH CONG 5214 - 40077  
7/10/23 10.000 TRINH KIM THANH 5216 - 38606  Chuyển tiền
7/10/23 10.000 NGUYEN THI MINH NGHIA  5214 - 36494 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 NGUYEN THI HUYNH HIEP  5217 - 34602 Chuyển tiền
7/10/23 50.000 HOANG THUY HANG  5217 - 32960 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 LE THI NGOC TRAN 5161 - 32296 Chuyển tiền qua MoMo
7/10/23 15.000 KSOR H YUEN 5220 - 24743 nop quy Ủng hộ tre em khuyet tat
7/10/23 10.000 BUI THI PHUONG 5239 - 76088 Chuyển tiền.CT tu 1039274384
7/10/23 10.000 LE THI TUYET HANG  5213 - 16453 Chuyển khoản Ủng hộ từ thiện
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 12608 Ủng hộ
7/10/23 10.000 VO THI MINH TUYET 5217 - 11494  Chuyển khoản
7/10/23 10.000 NGUYEN THI LAN 5209 - 11319 Chuyển tiền, ma GD 160737808
7/10/23 10.000 LUONG THI YEN  5017 - 07936 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 NGUYEN THI HOAN 5017 - 06806  
7/10/23 10.000 LE THI CUC 5209 - 06727 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 LE THI CHUC 5216 - 04480 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 BUI THI HOA 5217 - 03980 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 TRUONG THI TUYET 5078 - 28262 Chuyển tiền.CT tu 1021617546 
7/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG TRAM 5017 - 99088 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 BUI TU LINH  5161 - 30696 Chuyển tiền qua MoMo
7/10/23 10.000 NGUYEN THI HA 5216 - 97782 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 DONG THI ANH  5017 - 97632 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5212 - 94664 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 24324 chia se yeu thuong.CT tu 0491001886624 toi  Quy vi tre em khuyet tat
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 29152 quytuthien
7/10/23 100.000 DO MINH TRANG  5209 - 23104 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 TRAM THANH TUAN  5239 - 68592 quytuthien.CT tu 0051000533099
7/10/23 100.000 PHAN THI KIM ANH  5389 - 54913 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 98318 Quy từ thiện
7/10/23 10.000 VI THI THUY HUONG  5017 - 94063 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 NGUYEN HUU THUONG 5212 - 89610 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 HOANG THI LIEN 5239 - 66853 Chuyển tiền.CT tu 0491000005599
7/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 98361 tre em.CT tu 1014047953 toi Quy vi tre em khuyet tat
7/10/23 20.000 DANG QUANG HANH  5217 - 57644 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 VO THI DIEM 5241 - 70926 Chuyển tiền.CT tu 1039048493 
7/10/23 10.000 GIAP THI TRANG 5214 - 46567 Chuyển tiền
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 42491 Ủng hộ quy tre khuyet tat
7/10/23 10.000 HUYNH THI CAM LINH  5243 - 78696 Chuyển tiền.CT tu 0241004094020
7/10/23 10.000 HUYNH THI KIM HA 5242 - 78385 Chuyển tiền.CT tu 0501000196816 
7/10/23 10.000 NGUYEN THI MINH CHAU 5241 - 69457  Chuyển tiền.CT tu 0011004245480 
7/10/23 50.000 Lai Thi Ngoc 5213 - 86526 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 64260 quytuthien
7/10/23 50.000 LE THI THUY AN  5209 - 50206  
7/10/23 50.000 NGO THI BICH SANG  5243 - 72106 Chuyển tiền quy.CT tu 1014880044 
7/10/23 50.000 NGUYEN NGOC KHANH TRAN  5389 - 76320 Chuyển khoản
7/10/23 50.000 DINH THI HUONG  5244 - 49256 Chuyển tiền quy TE Khuyet tat.CT tu 0221000036999 
7/10/23 50.000 LE THI NGA  5214 - 27392 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 80806 Quytuthien
7/10/23 50.000 DO THI NGOT  5078 - 82129 Quy vi tre e khuyết tật vn.CT tu 0341006820912 
7/10/23 50.000 NGUYEN THI THU HIEN 5390 - 23865 Chuyển khoản
7/10/23 100.000 VU THI HOAN MY 5214 - 94979  
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 64892 QUYTUTHIEN
7/10/23 50.000 VO THI NGOC THUY  5161 - 05492 Chuyển tiền qua MoMo
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 50769 quytuthien 
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 28581 Quytuthien
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 20990 quytuthien
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 16741 quytuthien
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 15431 Quytuthien
7/10/23 50.000 TRUONG THI ANH 5209 - 05965 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/10/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 63571 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
7/10/23 10.000 TA DINH HUAN 5215 - 52048 Chuyển khoản
7/10/23 100.000 NGUYEN THI THU HIEN 5244 - 20900 Chuyển tiền.CT tu 1026956944 
7/10/23 50.000 DINH THI DAO 5387 - 67758 Chuyển khoản
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 95839 Ủng hộ
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 67404 Ủng hộ
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 66191 Ủng hộ
7/10/23 100.000 TRAN THI HAI ANH  5245 - 99097 Ủng hộ.CT tu 0011004097688 
7/10/23 100.000 LE THI THUY TRIEU 5220 - 91750 Chuyển khoản
7/10/23 100.000 DAO THI CAM TIEN 5390 - 65531 Ủng hộ
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 89488 Ủng hộ
7/10/23 50.000 HOANG THI THUY  5387 - 64667 Chuyển khoản
7/10/23 50.000 NGUYEN THI THIEN 5189 - 64563 Chuyển khoản
7/10/23 100 LE THI THUY TRIEU  5017 - 88633 Chuyển khoản
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 87858 Ủng hộ
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 63994 Ủng hộ
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 86610 Ủng hộ 
7/10/23 50.000 HUYNH THANH TRUC 5242 - 40938 Ủng hộ.CT tu 0391000303759 
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 62682 Ủng hộ
7/10/23 50.000 NGUYEN THI HIEN  5215 - 84868 Chuyển tiền Ủng hộ
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 62575 Ủng hộ
7/10/23 50.000 TRAN THI THANH THUY 5239 - 26176 Ủng hộ.CT tu 1021190789 
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 62118 Ủng hộ
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 82760 Ủng hộ
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 91397 Ủng hộ
7/10/23 50.000 LE THI HIEN  5219 - 82315 Chuyển tiền Ủng hộ
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 60104 Ủng hộ
7/10/23 50.000 LE THI HOANG DONG  5241 - 31643 Ủng hộ.CT tu 0291000360736 
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 77633 Ủng hộ 
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 67664 Trẻ em Việt Nam
7/10/23 50.000 LE THI THUY 5387 - 44019 Chuyển khoản
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 35805 Tre Vietnam
7/10/23 100.000 PHAM THI THUY 5390 - 26930  Chuyển khoản
7/10/23 50.000 HOANG THI NGOC 5389 - 26619 Chuyển khoản treem vietnam
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 01905 Trẻ em Việt Nam
7/10/23 100.000 NGUYEN THI HUONG 5209 - 00144  Chuyển tiền
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 99000 Trẻ em Việt Nam
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 98526 Trẻ em Việt Nam
7/10/23 50.000 BUI THI MY THUYEN  5245 - 92500 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0721000621225
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 96978 Trẻ em Việt Nam
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 88025 Tremvietnam
7/10/23 100.000  TRAN THI HUONG  5245 - 92426 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0341006933307
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 95534 QUY TRE EM VIET NAM
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 94586 Trẻ em Việt Nam
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 93568 Trẻ em Việt Nam
7/10/23 50.000  NGUYEN THI HA NY  5214 - 93376  Chuyển tiền
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 92557 Trẻ em Việt Nam 
7/10/23 50.000 DINH THUY HUYEN 5388 - 20996 Chuyển khoản
7/10/23 100.000 VU THI NGOC LINH  5241 - 25581 Tre em Viet Nam.CT tu 9919779489 
7/10/23 50.000 TRAN THI LIEM 5387 - 20603 Chuyển khoản
7/10/23 50.000 NGUYEN THI KIEM CHUYEN  5243 - 34380 Chuyển tiền.CT tu 0181003586593 
7/10/23 50.000 LE THI THANH HUONG  5387 - 20357 Chuyển khoản Quyên góp
7/10/23 100.000 NGUYEN THI THUY  5161 - 87742 Chuyển tiền qua MoMo
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 90101 Trẻ em Việt Nam
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 89876 Trẻ em Việt Nam 
7/10/23 50.000 PHAM HONG THAO 5161 - 87613 Chuyển tiền qua MoMo
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 87769 Tre em viet nam 
7/10/23 50.000 NGUYEN THI THANH DUNG  5213 - 85321 Chuyển khoản Vì trẻ em khuyết tật VN
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 17165 Trẻ em Việt Nam
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 83522 Trẻ em Việt Nam
7/10/23 100.000 NGO THI CHIEN 5243 - 33723 Chuyển tiền.CT tu 1024861544 
7/10/23 50.000 NGUYEN THI BAO NGOC 5220 - 80319  
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 79331 Ủng hộ
7/10/23 50.000  NGUYEN THI THANH HUONG 5244 - 91126 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0011004427677 
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 77578 Trẻ em Việt Nam 
7/10/23 100.000 NGUYEN HUYNH NGOC PHUC 5241 - 24523 Chuyển tiền.CT tu 1026533780 
7/10/23 200.000 HO THI THANH HUONG  5213 - 76269  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
7/10/23 100.000 NGUYEN THI HUYEN  5241 - 24476 Chuyển tiền.CT tu 9922236969 
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 75211 Trẻ em Việt Nam 
7/10/23 100.000 LE THI NGOAN 5239 - 98364 Chuyển tiền.CT tu 1027684249 
7/10/23 100.000 NGUYEN THI NAM HOAI  5218 - 68113  
7/10/23 50.000 HOANG THI SEN  5213 - 66464  
7/10/23 50.000 NGUYEN THI HA  5239 - 97868 Chuyển tiền Ủng hộ quy.CT tu 0971000011909 
7/10/23 50.000 NGUYEN THI DINH  5388 - 09057  Chuyển khoản
7/10/23 50.000 NGUYEN THI THU HIEN  5161 - 86462 Chuyển tiền qua MoMo
7/10/23 50.000 Nguyen Thi Kieu Trang 5388 - 08625 Quyên góp
7/10/23 50.000  PHUN THI HA  5241 - 23641 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN.CT tu 1036551580 
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 86327 Chuyen qua ZaloPay
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 62431 From SeABank
7/10/23 50.000 TRAN THI NHUNG 5241 - 23408  Chuyển tiền.CT tu 1026158548 
7/10/23 100.000 NGO CAM THUY 5216 - 57855 Chuyển tiền
7/10/23 100.000 TRUONG HUYNH DU  5078 - 39542 Chuyển tiền.CT tu 1019420085 
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 04368 uho cac em
7/10/23 100.000 DINH MY KIEU 5242 - 31760 Chuyển tiền.CT tu 1020637023 
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 53615 HO CHO TRE E
7/10/23 50.000 BUI THUY AN 5244 - 89288 ck tre e huyet tat.CT tu 1036862557 
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 01910 Ủng hộ cac em nho
7/10/23 50.000 NGUYEN THI TUONG VI  5240 - 22288 Chuyển tiền.CT tu 0381000320135 
7/10/23 100.000 LE THI KIM LINH 5390 - 99978 Chuyển khoản
7/10/23 50.000 NGUYEN THI HONG 5240 - 22185 Chuyển tiền quy tre em khuyet tat.CT tu 1023553730 
7/10/23 100.000 DINH THI THUY VAN  5220 - 43514 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/10/23 50.000 PHAN THI THANH 5189 - 99426 Chuyển tiền
7/10/23 50.000 NGUYEN THI MY XUAN 5078 - 38015 Chuyển tiền.CT tu 1029786258 
7/10/23 50.000 DAO THANH TU 5220 - 63035 Chuyển tiền
7/10/23 21.900 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 02269 Ủng hộ toi  Quy vi tre em khuyet tat.tre em khuyet tat
7/10/23 26.514 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 02135 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.ngheo
7/10/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 77262 vi tre em.CT tu 1037653140 toi Quy vi tre em khuyet tat
7/10/23 2.280 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 02097 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.tre em khuyet tat
8/10/23 48.498 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 08763 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.Ủng hộ Quy
8/10/23 27.861 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 08733 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.doi qua
8/10/23 10.000 PHUNG THI HOAI LOAN  5242 - 47783 quytuthien. CT tu 0161000783201
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 11960 quy từ thiện
8/10/23 10.000 NGUYEN VAN TRUONG  5242 - 46684 Quytuthien. CT tu 0631000526508 
8/10/23 10.000 NGUYEN THU PHUONG 5245 - 99101 Quytuthien. CT tu 1028618139
8/10/23 10.000 NGUYEN VAN THUY  5245 - 98806 Chuyển tiền.CT tu 0341007119063 
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 02321 From SeABank
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 57689 QUY từ thiện
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 18090 Quytuthien
8/10/23 10.000 NGUYEN THI THAO MY  5078 - 93781 Chuyển tiền.CT tu 0011004342702 
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 71465 Quytuthien
8/10/23 10.000 DANG THI HONG NHUNG 5212 - 62604 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 NGUYEN THI LOAN 5389 - 99724 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 TRAN MINH LONG 5215 - 96962 Chuyển tiền
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 66960 Ủng hộ cac em kho khan.CT tu 0691000333941
8/10/23 200.000 NGUYEN THI THU HIEN  5388 - 37961 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 NGUYEN VAN THAO 5017 - 46302  
8/10/23 50.000 DO HOANG MY DUYEN  5216 - 45859 Chuyển tiền
8/10/23 50.000 TONG THI KIEU DUNG  5389 - 26974 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 NGUYEN KIM THUONG  5218 - 20656 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 04176 Quy từ thiện
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 99737 Quytuthien
8/10/23 100.000 HO THANH TUAN 5244 - 57096 Chuyển tiền.CT tu 0491000096080 
8/10/23 10.000 NGUYEN THI CHI  5209 - 90626  
8/10/23 100.000 TRAN THI MAI ANH 5244 - 47751 Chuyển tiền.CT tu 0491000059411 
8/10/23 28.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 07847 Ủng hộ toi  Quy vi tre em khuyet tat.Ủng hộ cho qui vi tre em khuyet tat
8/10/23 10.000 VU THI THU HIEN 5239 - 53637 Chuyển tiền.CT tu 1031897497 
8/10/23 10.000 LE THI VAN ANH  5219 - 74217  
8/10/23 10.000 PHAN THI Y NHI  5217 - 74206  
8/10/23 10.000 TRAN THI THUY MI 5078 - 43350 Chuyển tiền.CT tu 1029098638 
8/10/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 07775 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.TTTT
8/10/23 10.000 TRAN THI THU THAM  5245 - 42501 Chuyển tiền.CT tu 1027785081 
8/10/23 10.000 HOANG HAI HA  5220 - 47821  
8/10/23 10.000 NGUYEN THI MAI 5213 - 35694 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 NGUYEN THI MAI LIEN 5217 - 28430 Ủng hộ
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 00724 Quytuthien
8/10/23 10.000 THAI THI HANG  5017 - 99146 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 92482 quytuthien
8/10/23 10.000 LAM VAN HIEN 5241 - 50605 Chuyển tiền.CT tu 1015590445
8/10/23 10.000 DUONG THI YEN TRINH 5209 - 74866  Chuyển khoản
8/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN 5215 - 74291 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 NGUYEN VAN TRUONG 5241 - 48983 Quytuthien. CT tu 0631000526508 
8/10/23 10.000 BUI THI THUY 5244 - 35515 Chuyển tiền.CT tu 0651000885228 
8/10/23 10.000 PHAM MINH THU  5215 - 50469 Chuyển tiền
8/10/23 50.000 TRAN THI HANH 5161 - 00419 Chuyển tiền qua MoMo
8/10/23 10.000 NGUYEN THANH TRONG  5219 - 44352 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 NGUYEN THI NGAN 5217 - 21342 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 Huynh Thi My Le 5215 - 13291 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 TRAN THI THAO 5209 - 11176 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 NGUYEN THUY VI 5212 - 07069 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 NGUYEN THI MAI LIEN 5219 - 35405 Chuyển tiền Ủng hộ
8/10/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 23538 yeu em.CT tu 0291000272468
8/10/23 10.000 Ngo thi thanh 5212 - 18702  
8/10/23 10.000 NGUYEN THI OANH  5017 - 16484 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 NGO THI NGOC ANH  5078 - 22152 Chuyển tiền.CT tu 1035622842 
8/10/23 100.000 A MI NAH  5240 - 38484 Chuyển tiền.CT tu 0531002590381 
8/10/23 10.000 LUONG THI VAN KHANH 5218 - 03927 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 BUI THI HUYEN  5242 - 47258 quytuthien.CT tu 9969290362 
8/10/23 100.000 NGUYEN THI KHUE  5390 - 56027 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 NGUYEN THI VI 5017 - 99153 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 TA THI LONG  5214 - 98514 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 LAM NGOC CHAU 5214 - 95009 Chuyển tiền
8/10/23 20.000 NGUYEN THI KIM CHI 5218 - 93395 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
8/10/23 10.000 HOANG THI HOA  5212 - 93291 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 Tran thi tan 5209 - 93002  
8/10/23 15.000  LE THI KIM PHUNG 5219 - 88406 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 87896 Ho tro vi tre em khuyet tat
8/10/23 10.000 TRAN THI THAO 5218 - 85873 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 HOANG NGOC THUY  5215 - 81990  
8/10/23 100.000 DAO THI CAM TIEN 5388 - 45506 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 TRAN THI LIEN 5209 - 78176 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 HA THI MAI  5215 - 78101  
8/10/23 10.000 NGUYEN THI THAO 5209 - 76921 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
8/10/23 10.000 NGUYEN THI KIM ANH  5212 - 74386 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 Ban Thi Thu Hien  5216 - 73948 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 NGUYEN THI DUNG 5213 - 73141 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 TRAN THI THU 5219 - 73105 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 HO THI LE  5220 - 71368 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 DAO THI TIEN  5244 - 22660 Chuyển tiền.CT tu 1022593238 
8/10/23 10.000 TRAN THI DIEM  5215 - 70137 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 TRUONG THI PHUONG  5212 - 70027 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 TRAN HOANG NGOC TRAM  5215 - 69928 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 NONG THI HUONG 5078 - 98189 Chuyển tiền.CT tu 1014515177 
8/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5220 - 67157 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 NGO THI NINH 5245 - 22413 Chuyển tiền.CT tu 0731000689841 
8/10/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5220 - 66827 Chuyển tiền tu Viettel Money
8/10/23 10.000 NGUYEN BICH NGOC  5214 - 66320 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 NGUYEN THI HOAN 5220 - 65928 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 DO THI THU HIEN  5209 - 64860 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 NGUYEN THANH BICH TRAM 5212 - 63435  
8/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5218 - 62785  Chuyển khoản
8/10/23 100.000 NGUYEN THI THU THAO  5218 - 61664  Chuyển khoản
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 43097 Quytuthien
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 37123 Quy từ thiện
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 14449 Quytuthien
8/10/23 10.000 HUYNH PHUOC HUNG 5216 - 87466 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 HOANG THI SEN  5209 - 86967 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 85462 Quytuthien
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 76252 quy từ thiện
8/10/23 20.000 NGUYEN THI THUY  5217 - 62204 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
8/10/23 10.000 NGUYEN HUY DUONG  5215 - 42592 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 TRAN THI NHAN  5389 - 77851 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 DOAN THI MY THANH  5215 - 36161  Chuyển tiền
8/10/23 10.000 NGUYEN THI AN 5220 - 27835 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 TRINH THI TUYET 5212 - 26996 Chuyển tiền
8/10/23 1.000 DUONG THI THAM  5240 - 25596 Chuyển tiền.CT tu 1017299253
8/10/23 50.000 Nguyen Hong My Ly 5161 - 78930  
8/10/23 10.000 MANH KY THIET  5220 - 02711 Chuyển tiền 
8/10/23 100.000 NGUYEN THI THU HIEN  5189 - 50255 Chuyển khoản
8/10/23 23.460 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 07125 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.abc
8/10/23 50.000 PHAM THI HA 5388 - 47578 Chuyển tiền
8/10/23 50.000 DANG THI MY KIEU 5078 - 82216 Chuyển tiền.CT tu 0041000145812
8/10/23 100.000 NGUYEN THI HA MY  5218 - 58504  
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 54613 CHO MAY E KHUYET TAT
8/10/23 1.000 DUONG THI THAM 5244 - 87277 Chuyển tiền.CT tu 1017299253 
8/10/23 100.000 DANG THI HOA  5244 - 86471 Chuyển tiền.CT tu 0021002343331
8/10/23 100.000 TRAN THI QUYNH TRANG  5388 - 25116 Chuyển khoản
8/10/23 100.000 LAI NGUYEN THI THUY TIEN 5243 - 27139 Chuyển tiền.CT tu 0111000248224
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 87917 quy vi tre em khuyet tat
8/10/23 50.000 CAO THI HIEN 5387 - 00294 Chuyển tiền
8/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 99050 Ủng hộ
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 81493 quytuthien
8/10/23 100.000 PHAM THI HAO  5216 - 78520 Chuyển khoản
8/10/23 100.000 BRAO THI BICH KHUE  5213 - 65455 Chuyển tiền tu Viettel Money
8/10/23 40.000 NGUYEN ANH THU  5242 - 22627 Chuyển tiền.CT tu 1021027997 
8/10/23 50.000 DINH THI DIEM HUONG  5078 - 72136 Chuyển tiền.CT tu 1037613739 
8/10/23 50.000 HOANG THANH HUE  5216 - 49286 Chuyển tiền
8/10/23 100.000 DOAN THI HAI YEN  5017 - 42804 TRANSFER Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
8/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 36940 Dinh Sao Quyên góp
8/10/23 50.000 DANG THI BOI  5209 - 34388 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 BUI THI THU THUY  5390 - 72025 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 NGUYEN THI LEN 5241 - 92044 Chuyển tiền.CT tu 1025336965 
8/10/23 50.000 PHAM THI DIEU AI 5244 - 78523 Chuyển tiền.CT tu 1036597360
8/10/23 50.000 NGUYEN THI SONG HANH  5217 - 20301  Chuyển khoản
8/10/23 100.000 TRINH THI YEN 5215 - 19690  
8/10/23 100.000 Kim Hue  5389 - 65624 Quyên góp
8/10/23 100.000 NGUYEN THI THU NGAN  5241 - 91155 Chuyển tiền.CT tu 1031918547 
8/10/23 100.000 NGUYEN THI BICH  5189 - 62975 Chuyển khoản
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 06247 Ck Quy Thienj Tam
8/10/23 50.000 NGUYEN OANH HUYEN TRANG 5017 - 05426 Chuyển tiền
8/10/23 100.000  LE THI HONG YEN  5218 - 04151  Chuyển tiền
8/10/23 200.000 HUYNH THI CUOC 5189 - 57561 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 HUYNH THI THANH NHU 5216 - 96720 Chuyển tiền
8/10/23 100.000 NGUYEN MINH NGOC  5189 - 54387 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 NGUYEN HOAI LE TRAN  5387 - 54064 Chuyển khoản
8/10/23 100.000 TRAN THI HONG NHUNG 5078 - 67349  Chuyển tiền.CT tu 0831000030623 
8/10/23 100.000 NGUYEN THI THU TRANG  5388 - 52312 Chuyển khoản
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 84876 Ủng hộ trẻ em khuyết tật VN
8/10/23 50.000 DAO THI THUAN  5387 - 49435 Chuyển tiền
8/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 64327 Chuyen qua ZaloPay
8/10/23 10.000 TRAN THI THANH THUY  5240 - 88441 Quituthien. CT tu 0371000439497
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 63265 quytuthien
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 62440 Quytuthien
8/10/23 10.000 NGUYEN HONG SON  5212 - 24418 Chuyển tiền
8/10/23 100.000 BUI THUY QUYNH  5017 - 17750  
8/10/23 100.000 HUYNH DIEU PHUC  5242 - 92793 PHUC Chuyển tiền.CT tu 0191000313372
8/10/23 100.000 Nguyen Vu Hong Nhung  5219 - 97931 Chuyển tiền
8/10/23 50.000 TRINH THI ANH 5220 - 87994 Chuyển tiền
8/10/23 50.000 NGUYEN THI NGOC TRAM  5218 - 87870 Chuyển tiền
8/10/23 50.000 NGUYEN THI LAN ANH  5387 - 99303 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY LINH  5387 - 98286 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 TRUONG THI THOA  5388 - 94425 Chuyển khoản Ủng hộ cac be
8/10/23 50.000 PHAN THI ANH 5216 - 18862 Chuyển tiền
8/10/23 50.000 LE THI LUONG  5240 - 74268 chuyen Ủng hộ tre em khuyet tat.CT tu 9965965523 
8/10/23 50.000 LE THI LUONG 5078 - 49219 chuyen Ủng hộ tre em khuyet tat.CT tu 9965965523
8/10/23 10.000 VO TAN TUONG 5217 - 57835  
8/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 16835 Trẻ em Việt Nam
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 48944 Quy Ủng hộ tre em khuyen tat
8/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 05868 .Ủng hộ
8/10/23 50.000 TRAN THI NGOC HA  5220 - 99998 Chuyển khoản
8/10/23 100.000 DOAN THI VAN  5189 - 08498  Chuyển khoản
8/10/23 100.000 THACH NGUYEN MY NGOC  5245 - 54503 Chuyển tiền ungr ho quy tre e ngheo.CT tu 1035223775
8/10/23 100.000 DANG THI THUY  5242 - 76456 Chuyển tiền.CT tu 0041000155923
8/10/23 50.000 HUYNH THI MUOI  5161 - 47532 Chuyển tiền qua MoMo
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 79698 Unh ho tre em khuyet tat
8/10/23 100.000 TRUONG MINH HOANG NHAN  5189 - 99157 Chuyển khoản
8/10/23 100.000 TAT HUYNH XUAN THAO  5017 - 75543  Chuyển khoản
8/10/23 100.000 PHAM HONG HANH  5215 - 75165 Chuyển tiền
8/10/23 100.000 TRAN THI PHUONG LINH 5389 - 97803  Chuyển tiền
8/10/23 100.000 HOANG THI LAN ANH  5214 - 73721 Chuyển tiền
8/10/23 100.000 VAN THI KIEU DUNG  5213 - 73266  
8/10/23 100.000 NGUYEN THI QUYEN NHI  5161 - 47135 Chuyển tiền Ủng hộ tre em khuyet tat
8/10/23 100.000 PHAM THI NHUNG 5243 - 75513 Chuyển tiền.CT tu 1015092567 
8/10/23 50.000 LE TRUONG GIANG SON 5245 - 53229 Chuyển tiền.CT tu 9834051869
8/10/23 50.000 NGUYEN THI MY LINH  5245 - 53104 Quy Quyên góp khuyết tật tre em .CT tu 0881000458964 
8/10/23 50.000 NGUYEN THI HONG AI  5220 - 67810  
8/10/23 200.000 NGUYEN THI KIM DAY  5243 - 75265 Chuyển tiền.CT tu 9979555408 
8/10/23 100.000 THAI BA THANH  5189 - 94649  Ủng hộ quy tre em khuyet tat
8/10/23 50.000 LE THI THU HUYEN  5216 - 66831 Chuyển tiền
8/10/23 100.000 DUONG THI NGOC  5214 - 66796 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 BUI THI KIM OANH  5215 - 64076 Chuyển tiền Ủng hộ
8/10/23 50.000 DINH LE MY TIEN 5389 - 92871 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 91770 Trẻ em Việt Nam
8/10/23 50.000 PHAN THI HUE 5216 - 60789 Chuyển tiền, ma GD 160883230
8/10/23 100.000 LU HUYEN NHAT VU  5189 - 91395 Chuyển tiền
8/10/23 50.000 NGUYEN NGO KIM CUONG  5217 - 57790 Trẻ em Việt Nam 
8/10/23 100.000 DINH THI BICH NHUNG  5209 - 56829 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 HUYNH THI PHUONG THANH  5217 - 55088 Chuyển khoản
8/10/23 100.000 NGUYEN THI TRAN  5214 - 54707 chuyen quy vi tre em khuyet tat
8/10/23 50.000 NGUYEN THI HAO 5388 - 88333 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 NGUYEN THI HUU THUY 5245 - 52059 Chuyển tiền.CT tu 0071003520768 
8/10/23 100.000 NGUYEN THI LE  5245 - 52027 Ủng hộ.CT tu 9943739076 
8/10/23 50.000 LY THI CHUYEN  5387 - 87838  Chuyển khoản tre em viet nam
8/10/23 50.000 TRAN THI DIEM 5189 - 87731 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 NHU THI THAO  5214 - 53111 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
8/10/23 50.000 NGUYEN THI HOANG OANH 5244 - 51996 Ủng hộ.CT tu 0181002485035 
8/10/23 100.000 PHAM THI KIEU DIEM  5220 - 52792 Chuyển khoản
8/10/23 100.000 TRAN THI THANH THUY  5213 - 52415  chuyen chuong trinh tri an 
8/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 87281 Ủng hộ
8/10/23 100.000 DA CAT K KHOA  5387 - 87051 Chuyển khoản
8/10/23 100.000 LE THI KIM TUYET UNG HO 5388 - 86935  
8/10/23 50.000 Nguyen Thi Duyen  5217 - 51107 Chuyển tiền
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 45907 Ủng hộ
8/10/23 50.000 CAO THI HUYEN  5161 - 46003 Chuyển tiền qua MoMo
8/10/23 50.000 TRAN THI HIEN  5243 - 74010 Ủng hộ.CT tu 0101001214537
8/10/23 50.000 BUI THI BAY 5387 - 86314 Chuyển khoản Trẻ em Việt Nam
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 50031 Ủng hộ Chuyển tiền
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 48497 Trẻ em Việt Nam 
8/10/23 100.000 PHAM THI HIEN  5387 - 85416  Chuyển khoản
8/10/23 100.000 DAO THI NHU Y  5241 - 64987 Chuyển tiền.CT tu 0251002766171 
8/10/23 100.000 NGUYEN THI NGOC ANH  5212 - 47484 Chuyển tiền
8/10/23 222.000 NGUYEN THI XUAN 5387 - 84966 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 47165 Ủng hộ
8/10/23 100.000 TRAN THI TRANG LINH  5215 - 47074  Chuyển tiền
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 47016 Ủng hộ
8/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 46720 tremvietnam
8/10/23 100.000 PHAN THI LINH UNG HO 5242 - 73691 CT tu 0801000276794
8/10/23 100.000 CHUONG THI THUY  5243 - 73687 Chuyển tiền.CT tu 1023602532
8/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 84359 Trẻ em Việt Nam
8/10/23 50.000 PHAM THI HONG HANH 5209 - 45970 Chuyển khoản
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 84033 Trẻ em Việt Nam
8/10/23 100.000 HA THI BICH THUY 5017 - 44715 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 44637 Ho tro tre em 
8/10/23 50.000 NGO THI NGA  5243 - 73557 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0041000161819
8/10/23 100.000 HOANG THI VAN 5389 - 83228 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 LE THI KIM PHUNG 5241 - 64684 Chuyển tiền.CT tu 1028832171
8/10/23 100.000 HOANG THI NGOC  5189 - 82892 Ủng hộ quy Tre Em Viet Nam
8/10/23 100.000 LUC THI HONG NGOC  5017 - 42670 Chuyển tiền
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 41638 zalo Tieu
8/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 40797 Trẻ em Việt Nam
8/10/23 50.000 PHAN THI NHUAN 5244 - 51104 Chuyển tiền.CT tu 0201000606007
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 81357 Trẻ em Việt Nam
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 81235 Trẻ em Việt Nam
8/10/23 50.000 NGUYEN DUY HUAN  5390 - 80754 Chuyển khoản
8/10/23 3.500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 77058 Ủng hộ Tre Em Ngheo Khuyet Tat
8/10/23 100.000 TRAN NGOC ANH  5189 - 40964 Chuyển tiền
8/10/23 9.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 96462 kho khan.CT tu 9947490493 toi  Quy vi tre em khuyet tat
8/10/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 94141 m.CT tu 9879577109 toi Quy vi tre em khuyet tat
8/10/23 300.000 HO THI THANH VAN  5244 - 22987 Ủng hộ quy.CT tu 0301000387865 
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 24594 full.CT tu 1018394403 toi Quy vi tre em khuyet tat
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 99941 Chuc moi dieu tot lanh den voi cac em.CT tu 0231000690079 toi  Quy vi tre em khuyet tat
9/10/23 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 12473 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.tre em khuyet tat
9/10/23 10.000 Dinh Van Duong 5209 - 33531 Ủng hộ Quy trẻ em khuyết tật VN
9/10/23 10.000 NGUYEN THI XUAN 5209 - 32785 Chuyển tiền
9/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 04207 vi tre em
9/10/23 77.208 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 12099 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.Minh
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 25061 Quytuthien
9/10/23 10.000 TRAN THI THUY 5017 - 15216 Chuyển tiền tu Viettel Money
9/10/23 10.000 NGO THI THU 5218 - 15196 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 81598 quytuthien
9/10/23 20.000 NGUYEN THUY DUY 5161 - 00157  
9/10/23 500.000 TRAN THI DIEM QUYNH 5161 - 99827 Chuyển tiền qua MoMo
9/10/23 10.000 PHAM MINH THU 5078 - 54187 Chuyển tiền.CT tu 1014453815
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 87897 Quytuthien
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 84758 QUYTUTHIEN
9/10/23 200.000 NGUYEN ANH THU 5244 - 67398 Chuyển tiền.CT tu 1021027997 
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 68481 quytuthien
9/10/23 10.000 NGUYEN VAN NHAT 5209 - 55435 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5214 - 26367 Chuyển khoản
9/10/23 20.000 VO THI TUYET LOAN  5017 - 14227 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 94852 Quytuthien
9/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 89005 Chuyen qua ZaloPay
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 34803 quy từ thiện
9/10/23 10.000 NGUYEN THI KHUYEN  5215 - 06224 Chuyển khoản
9/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 43315 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 34826 Thuong moi nguoi co gang vi cuoc song moi ngay.CT tu 1041021961 toi Quy vi tre em khuyet tat
9/10/23 200.000 NGUYEN THI HA MY  5219 - 71156  
9/10/23 10.000 NGUYEN THI HOANG NGOC 5017 - 66294 Chuyển khoản quy từ thiện
9/10/23 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 11761 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.khong y kien
9/10/23 10.000 VO THI MAI HOA 5240 - 62306 Chuyển tiền.CT tu 0651000433216 
9/10/23 200.000 PHAM THI HAO 5212 - 02518 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 95608 Quytuthien
9/10/23 200.000 LO THI LAM 5387 - 88844  
9/10/23 200.000 HUYNH THI CUOC 5390 - 82521 Chuyển khoản
9/10/23 100.000 TRAN THI THANH  5244 - 43069 hoang be Chuyển tiền từ thiện. CT tu 0211000506654 
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 17882 Quyên góp TRE EM KHUYET TAT
9/10/23 10.000 Do thi toan 5209 - 40444  
9/10/23 10.000 TRAN THI THU NGUYET 5212 - 27133  
9/10/23 10.000 NGUYEN HIEN THIEN  5218 - 14419 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 05442 QUYTUNHIEN
9/10/23 10.000 LE VAN TAI  5209 - 81311 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 LE THANH TUNG 5243 - 47037 CT tu 1036750889 
9/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG THAM  5212 - 04314 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 VI TRUNG THANG 5215 - 93174 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 DOAN THI LOAN  5213 - 80886 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 NGUYEN THI HOAN 5215 - 78764  
9/10/23 10.000 TRAN THI MY TIEN  5219 - 55171 Chuyển tiền
9/10/23 22.605 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 11317 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.Tre khuyet tat
9/10/23 10.000 TO THI HIEN  5017 - 93193  
9/10/23 10.000 NGUYEN VAN TAN 5220 - 92834 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 VU THI THANH 5220 - 90861 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 HOANG THI DIEU NGOC  5209 - 87807  Chuyển tiền
9/10/23 10.168 BINH  5220 - 80724 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 NGUYEN THI THAM  5213 - 69822 Chuyển tiền từ thiện
9/10/23 200.000  NGUYEN THI MINH THAO  5241 - 20799 Thank for happy life.CT tu 0531002319127 
9/10/23 9.150 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 56686 Tre em khuyet tat.CT tu 9359430250 toi Quy vi tre em khuyet tat
9/10/23 10.000 TRAN THU PHUONG  5218 - 14039 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 LE THI HOA  5213 - 09752 Chuyển tiền, ma GD 161170194
9/10/23 21.997 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 11171 Ủng hộ toi  Quy vi tre em khuyet tat.Binh Thuong
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 96881 từ thiện
9/10/23 10.000 LE THI CAM LINH  5161 - 72071 Chuyển tiền qua MoMo
9/10/23 10.000 LE DUY HUAN  5214 - 30182 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 LE LAN ANH  5189 - 79663 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 DANG THI MAI 5219 - 67855  
9/10/23 10.000 CAO THI TRA LAM 5216 - 62119 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 HOANG NGOC TINH  5216 - 55379 Chuyển khoản
9/10/23 20.000 TRAN THI LAN ANH  5215 - 48278 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 TRAN THI THUY TRUC  5078 - 38173 Chuyển tiền Ủng hộ.CT tu 0051000223430
9/10/23 10.000 PHAM THI LE 5212 - 25031 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG ANH  5213 - 24014 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 TA VAN CONG  5220 - 14998 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 NGUYEN THI YEN 5219 - 06232 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 PHAN THI HA  5242 - 91286 Ủng hộ.CT tu 0201000707556 
9/10/23 10.000 DANG THI HONG NHUNG  5215 - 88374 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 58638 Quytuthien
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 56668 Ủng hộ tre em
9/10/23 22.625 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 10819 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.binh thuong
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 51755 từ thiện Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật vn 
9/10/23 10.000 HO LAM TUYEN 5214 - 51705 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 NGUYEN THI GAM 5161 - 61562 Chuyển tiền qua MoMo
9/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5209 - 49081 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 PHAM THI THUY LINH  5239 - 73757 Chuyển tiền.CT tu 0341007079711
9/10/23 10.000 LE THI THUY LINH  5220 - 46722 Chuyển khoản
9/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 45891 Tien từ thiện
9/10/23 10.000 NGUYEN THI UT 5217 - 45146 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 NONG BICH NGUYET  5213 - 42308  
9/10/23 10.000 NGUYEN THI NGA 5217 - 41883 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5244 - 65681 Chuyển tiền.CT tu 0341006800467 
9/10/23 10.000 MA THI QUYEN  5212 - 40574 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 QUACH THI NHAT HAO  5209 - 38608 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 37703 Ủng hộ tre em
9/10/23 10.000 Pham Thi Thao 5209 - 37624 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 35963 Ủng hộ
9/10/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRAN 5209 - 35945 Chuyển khoản
9/10/23 50.000 MAI THI NGOC  5078 - 27275 Ủng hộ.CT tu 0781000443292 
9/10/23 10.000 NGUYEN THI NGA  5209 - 95234 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 86107 Quytuthien 
9/10/23 10.000 TRAN QUANG TIEN 5216 - 77046 Chuyển khoản
9/10/23 10.000  LE THI MO 5213 - 71686  Chuyển tiền
9/10/23 100.000 Phuc Nguyen  5216 - 63651 Phuc Nguyen khuyen gop
9/10/23 10.000 DANG THI NGOC DAO  5219 - 56203  Chuyển tiền
9/10/23 10.000 Nguyen Thi Hoe  5212 - 33200 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 TRAN THI THANH HUONG  5216 - 14159 Chuyển khoản
9/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 94837 Ủng hộ
9/10/23 10.000 PHAN THANH PHU 5214 - 84393 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 82942 Quytuthien
9/10/23 10.000 NGUYEN THI XUAN THANH  5215 - 82013  
9/10/23 10.000 BRIU THI NHAP  5216 - 81944 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 Ngo Thi Trang 5219 - 77914 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 NGUYEN THI THU  5244 - 54065 Chuyển tiền.CT tu 0351000671907 
9/10/23 10.000 THI DUNG 5214 - 77304 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 PHAM THI HIEN  5078 - 93663 Chuyển tiền.CT tu 1036546298 
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 72089 QUYTUTHIEN
9/10/23 50.000 PHAM THI VAN 5219 - 28884 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 LA THI BIEN Chuyen tien 5388 - 96353 Chuyển tiền
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 73193 long hao tam
9/10/23 50.000 LE THI NGOC  5220 - 59842  Chuyển khoản
9/10/23 100.000 NGUYEN HUYNH PHUONG NGAN 5216 - 40726 Chuyển tiền
9/10/23 100.000 LE THI LAI  5189 - 52806 Chuyển tiền khuyen gop trẻ em khuyết tật Viet Nam
9/10/23 50.000 TRINH THI LOAN  5212 - 19513 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 Vu Thi Thuy  5214 - 16883 Chuyển tiền
9/10/23 100.000 DO THI THU UYEN  5243 - 62638 Chuyển tiền.CT tu 0031000234819 
9/10/23 50.000 TRAN THI NHINH  5220 - 80222 Chuyển tiền
9/10/23 100.000 LO THI THAM  5388 - 28054 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 NGUYEN THI HUYEN THUONG  5214 - 74674 Chuyển khoản
9/10/23 100.000 NGUYEN TUYET PHI  5161 - 36208  Chuyển tiền qua MoMo
9/10/23 100.000 PHAM TRAN HONG NHI  5389 - 24610 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 TRAN VAN BAC  5214 - 51253  Chuyển tiền
9/10/23 50.000 NGUYEN THI KHUYEN  5017 - 51061  Chuyển tiền
9/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 50440 Ủng hộ cac em
9/10/23 50.000 BUI THI THU 5215 - 45599 Chuyển khoản
9/10/23 100.000 CHU THI KIM NHUNG 5017 - 40120 Ủng hộ cac em nho khuyết tật 
9/10/23 100.000 DO THI BINH  5078 - 72924 Chuyển tiền.CT tu 0501000185787 
9/10/23 100.000 NGUYEN THI NHUNG  5387 - 08613 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 MA THI HOA  5243 - 59136 Quyên góp.CT tu 0351001072309 
9/10/23 50.000 LE THI BICH HANH 5189 - 07355 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật vn
9/10/23 100.000 LE THI MAI HUONG  5213 - 25290  khuyen gop 
9/10/23 50.000 TRUONG THI HUONG  5189 - 03637  Chuyển khoản
9/10/23 100.000 PHAM THI THUY HANG  5209 - 19777  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 14333 quy khuyết tật viet nam
9/10/23 200.000 TRAN THI NGOAN 5243 - 57359 Chuyển tiền.CT tu 0831000054133
9/10/23 100.000  DUONG THU HUONG  5218 - 99481 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 97032 Ủng hộ
9/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY LINH  5189 - 91446 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 PHAN THI MY HANH  5219 - 94022 Chuyển khoản
9/10/23 100.000 NGUYEN CAM TU 5213 - 93851 Chuyển tiền
9/10/23 100.000 HA THI THU HUONG  5389 - 84933 Chuyển khoản
9/10/23 100.000 HOANG BINH DAN 5209 - 79575 Chuyển khoản
9/10/23 100.000 Le Vy Xuan Kim  5216 - 73362 Chuyển tiền Quyên góp
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 71007 quy từ thiện
9/10/23 100.000 VAN CHUYEN 5209 - 65848 VAN CHUYEN
9/10/23 50.000 NGUYEN THI THANH QUY  5218 - 64762 Ủng hộ
9/10/23 100.000 NGO THI HA  5078 - 66329 Chuyển tiền.CT tu 1031000002655
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 29750 Quytuthien
9/10/23 10.000 CHU THI HUYEN MAI  5216 - 59909  
9/10/23 200.000 HOANG THI LUA 5389 - 74713  Chuyển tiền
9/10/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 5216 - 52329  Chuyển khoản
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 46034 Quytuthien
9/10/23 100.000 PHAM HOANG NGOC HA  5017 - 34008 Chuyển tiền
9/10/23 100.000 Lo thi lam 5389 - 62316  
9/10/23 100.000 Thu Ngan  5216 - 22408  
9/10/23 50.000 VI THI THU HUYEN  5388 - 57583 Chuyển khoản
9/10/23 50.000 CHI VAN  5209 - 10497 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 53471 Long hao tam
9/10/23 50.000 NGUYEN THI HONG NHUNG 5215 - 08740  
9/10/23 50.000 PHAN THI YEN NHI  5219 - 06368  
9/10/23 50.000 NGUYEN THI TU  5213 - 01280 Chuyển tiền tu Viettel Money
9/10/23 10.000 LUYEN THAI DUONG  5241 - 40652 Chuyển tiền.CT tu 0591000383452
9/10/23 10.000 DUONG VAN DUY 5240 - 39957 CT tu 9961651228 
9/10/23 100.000 PHAM THI LE KHUYEN  5242 - 47346 Chuyển tiền vi tre e khuyết tật viet nam.CT tu 0371000407865
9/10/23 50.000 LAU NHU Y 5213 - 05228  
9/10/23 22.975 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 09985 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.cac be bi khuyet tat
9/10/23 50.000  PHAM THI NGOC 5219 - 80841  Chuyển tiền Ủng hộ
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 45058 tre em.CT tu 0861000051763 toi Quy vi tre em khuyet tat
9/10/23 10.000 TRINH VAN NGHIA  5216 - 34583 Chuyển khoản
9/10/23 50.000 CU THI ANH NGUYET  5388 - 62952 Chuyển tiền
9/10/23 300.000 TRAN PHUONG THAO  5243 - 35745 Chuyển tiền.CT tu 0021001896504 
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 57432 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 10.000 NGUYEN THI LINH  5220 - 88217 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 56037 treem viet nam
9/10/23 100.000 VU THI MY HANH  5389 - 32888 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 50.000 Nguyen Thi Lien 5219 - 42070 Chuyển tiền
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 22929 Ủng hộ
9/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 11309 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 50.000 Bui Thi Thu Huong 5216 - 94638 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 NGUYEN THI ANH  5241 - 98766 Ủng hộ.CT tu 1015589840 
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 90402 Ủng hộ
9/10/23 100.000 BUI THI KIEU THU 5215 - 88317 chuyen Ủng hộ 
9/10/23 200.000 NGUYEN TIEN DAT  5244 - 84992 Chuyển tiền.CT tu 1026870601 
9/10/23 100.000 LE THI NHAN  5242 - 27282 Chuyển tiền.CT tu 0301000296290
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 05754 Ủng hộ
9/10/23 100.000 BUI THI MAI  5219 - 81762  
9/10/23 50.000 TRAN THI THUY HANG  5390 - 03137 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 NGUYEN THI LAN 5243 - 26748 CT tu 0951004175821 
9/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 02448 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM QUI  5242 - 26649 Ủng hộ.CT tu 0421000417583 
9/10/23 100.000 HO THI THU CUC  5215 - 78721 Chuyển khoản
9/10/23 100.000 HOANG THI THUY HANG 5219 - 78497 Chuyển tiền Ủng hộ
9/10/23 100.000 NGUYEN THI HONG HANH  5214 - 78207 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
9/10/23 100.000 TRAN LUU CAT DUYEN  5387 - 01906 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 DO THI NHU QUYNH  5389 - 01623 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 TRAN THI NHU NGOC  5389 - 01601 Chuyển khoản
9/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 01515 Ủng hộ
9/10/23 50.000 PHAN THI KIEU TRANG  5245 - 84198 Chuyển tiền.CT tu 0771000590478
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 01001 Ủng hộ
9/10/23 100.000 VUONG THI DU 5220 - 75407 Ủng hộ
9/10/23 100.000 VU THI LOAN  5388 - 00477 Chuyển khoản vi tre em khuyet tat
9/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY LINH  5388 - 99779 Chuyển khoản
9/10/23 50.000 NONG THI THU TRANG  5240 - 97249 Ủng hộ.CT tu 0871004244405
9/10/23 50.000 VU THI LUU 5242 - 26166 quy tre em khuyet tat.CT tu 0841000091714 
9/10/23 50.000 PHAM THI KHUYEN  5243 - 26113 Ủng hộ.CT tu 0011004389157 
9/10/23 100.000 QUE THI LAN  5390 - 97675 QUE THI LAN 0967498878
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 68146 Trẻ em Việt Nam 
9/10/23 100.000 NGUYEN THI HOAI THANH  5387 - 95430 Chuyển khoản
9/10/23 50.000 DUONG PHU H NINH THUAN KBUOR  5161 - 03768 Chuyển tiền qua MoMo
9/10/23 50.000 DANG THI HOA 5240 - 96548 Chuyển tiền.CT tu 0731000826184
9/10/23 100.000 VI THI HA  5388 - 94129 Chuyển khoản
9/10/23 50.000 NGUYEN THI HUONG 5215 - 60366  
9/10/23 100.000 TRAN THI KIM NGAN  5017 - 58856 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 58256 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 57371 Trẻ em Việt Nam 
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 92199 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 100.000 HO THI HOAI SUONG 5209 - 54107  
9/10/23 50.000 TRAN THI CONG NHAN 5389 - 90624 Chuyển tiền
9/10/23 100.000 410053.091023.091239.Treemvietnam 5215 - 52470 410053.091023.091239.Trẻ em Việt Nam
9/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 90169 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 50484 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 48939 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 88775 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 48107 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 100.000 Nhu ngoc 5218 - 46927  
9/10/23 100.000 PHAM THI NGOC  5245 - 81953 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0731000686849 
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 46419 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 50.000 NGUYEN HOAI NGOC TRAM  5189 - 87632 Chuyển khoản
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 45996 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 50.000 VI HOANG YEN NHI 5243 - 24070 Chuyển tiền.CT tu 0561000583606 
9/10/23 100.000 DIEP KIM OANH  5245 - 81560 Chuyển tiền.CT tu 1026565958 
9/10/23 100.000 Vu Dieu Linh 5213 - 39122 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 NGUYEN VAN SUU 5213 - 18952  
9/10/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 20635 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
9/10/23 10.000 HUYNH MINH DONG  5241 - 91162 Chuyển tiền.CT tu 0281001148387 
9/10/23 10.000 PHAN THI LIEN  5209 - 33343 Chuyển khoản
9/10/23 120.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 88676 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi Quy vi tre em khuyet tat
9/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 87670 Binh thuong.CT tu 1023553653 toi Quy vi tre em khuyet tat
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 85975 binh thuong.CT tu 0401001474511 toi Quy vi tre em khuyet tat
10/10/23 50.000 DUONG MY LINH  5388 - 64187 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 PHAM THI TUYET TRINH  5218 - 04250 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 NGUYEN THU THUY  5216 - 28750 Chuyển tiền
10/10/23 20.000 PHAN VAN TUYEN 5214 - 73674  
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 91694 quy vi tre em khuyet tat.CT tu 0711000259464 toi Quy vi tre em khuyet tat
10/10/23 10.000 TRAN THI TO QUYEN  5219 - 74633 Chuyển tiền
10/10/23 94.953 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 17276 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.tre em khuyet tat
10/10/23 10.000 BACH THI HA 5218 - 83429 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
10/10/23 10.000 NGUYEN THI NGA  5216 - 54070  
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 33199 quytuthien
10/10/23 10.000 LO THI QUYNH 5216 - 03285 Chuyển khoản
10/10/23 22.224 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 16976 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.se chia tre gap kho khan
10/10/23 10.000 NGUYEN CHI CONG 5218 - 63233 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 DINH THI QUYNH  5217 - 95021  
10/10/23 10.000 NGUYEN MINH DIEN  5240 - 95595 Quytuthien.CT tu 0041000242351 
10/10/23 10.000 NGUYEN THI MY QUYNH  5217 - 11550 Chuyển tiền
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 07891 Uoc mo bay cao
10/10/23 10.000 TRAN THI NGOAN 5212 - 04427 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 03146 quytuthien
10/10/23 10.000 KIEU THI HUONG  5244 - 75433 Quy từ thiện.CT tu 0901000022257
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 59894 quytuthien
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 54532 quytuthien
10/10/23 10.000 DO THI NGOC ANH 5218 - 49348  
10/10/23 20.000 NGUYEN KHANH LINH 5213 - 25964  
10/10/23 10.000 BUI THI TRA GIANG 5241 - 78722 CT tu 1033614736 
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 35367 quytuthien
10/10/23 10.000 PHAM THI LUOT  5242 - 72983 Quytuthien.CT tu 0031000318976
10/10/23 10.000 NGUYEN VAN NGOC  5244 - 48466 Quytuthien.CT tu 0051000492919 
10/10/23 10.000 MAI THI THEM  5214 - 81803 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 DANG THI PHUONG 5220 - 77290  Chuyển khoản
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 70834 Quytuthien
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 00596 quytuthien
10/10/23 10.000 NGUYEN THI LAI 5216 - 81855 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 NGO THI HOANG OANH 5078 - 76562 Chuyển tiền.CT tu 1032236641 
10/10/23 10.000 NGUYEN HOAI LINH  5219 - 33329 Chuyển khoản
10/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 71547 Ủng hộ quy vi tre em khuyet tat.CT tu 0591000228542 toi  Quy vi tre em khuyet tat
10/10/23 10.000 NGUYEN VU MINH HUY 5219 - 71997  
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 66648 Binh thuong.CT tu 1357236952 toi Quy vi tre em khuyet tat
10/10/23 20.000 DO THI NGA 5240 - 37264 Chuyển tiền.CT tu 0901000031962 
10/10/23 10.000 TRINH THI HUE 5209 - 89171 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 PHO THI XUAN 5214 - 82259 Chuyển tiền
10/10/23 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 53133 dmm.CT tu 1039613379 toi Quy vi tre em khuyet tat
10/10/23 10.000 TRAN THI THUY HOA  5212 - 68056 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 DOI NGAN KHANH 5216 - 44498  
10/10/23 10.000 NGUYEN LAN NHI  5219 - 35176  
10/10/23 100.000 NGO THI NGOC ANH  5213 - 82220 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5245 - 87534 Chuyển tiền.CT tu 1015645778
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 68786 Quytuthien
10/10/23 20.000 HUYNH THI THUY AN 5213 - 65354 Chuyển tiền
10/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41576 Ủng hộ quy.CT tu 0691000397241 toi Quy vi tre em khuyet tat
10/10/23 10.000 NGUYEN CAM NHIEN  5017 - 42587 Chuyển tiền, ma GD 161429514
10/10/23 10.000 NGUYEN THI LAN  5161 - 40276 Chuyển tiền qua MoMo
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 35961 Quytuthien 
10/10/23 10.000 HUYNH THI KIM THOA  5215 - 35714  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
10/10/23 20.000 PHAM THI HA  5241 - 97888  Chuyển tiền.CT tu 1022739106
10/10/23 10.000  NGUYEN THI TRUC LY  5209 - 31507 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 NGUYEN THI ANH NGOC 5220 - 92682 Chuyển khoản
10/10/23 50.000 NGUYEN THI THANH HUONG 5213 - 60622 CK
10/10/23 10.000 NGUYEN THI THU GIANG 5215 - 57245 Chuyển khoản
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 29246 ho tro e.CT tu 0401001373936 toi Quy vi tre em khuyet tat
10/10/23 10.000 NGUYEN MINH PHUONG 5220 - 48605 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY VAN  5213 - 36067 Chuyển khoản
10/10/23 10.000  NGUYEN THI PHUONG  5218 - 20604 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 PHUNG THI HAI YEN  5214 - 11133 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 03966 Ủng hộ
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 90539 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 60348 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 49400 Ủng hộ
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 43949 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 DIEP TU ANH  5218 - 34982 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 33680 Ủng hộ quy tre em
10/10/23 10.000 Nguyen Thi Ha  5017 - 29608 Chuyển tiền tu Viettel Money
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 13341 QUY từ thiện
10/10/23 20.000 PHAM THI TRANG  5216 - 04135 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 PHAN THI HAO  5209 - 96505  Chuyển khoản
10/10/23 10.000 NGUYEN MINH TRUC  5161 - 25170  Chuyển tiền qua MoMo
10/10/23 10.000 NGUYEN THI THUONG 5217 - 89684 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 PHAM THI TUONG VI  5189 - 82043 Chuyển khoản từ thiện
10/10/23 10.000 BUI THI THANH THUY 5215 - 85341 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 BUI THI KIM QUYEN  5209 - 80213 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 LE THI HA 5239 - 70632 Chuyển tiền.CT tu 1028010329
10/10/23 10.000 lethingoc  5218 - 78923  Chuyển tiền
10/10/23 10.000 NGUYEN THI MEN 5217 - 77571 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 NGUYEN THI THU 5218 - 75518 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 PHAM PHUONG THAO  5242 - 84935 Chuyển tiền.CT tu 1017921190
10/10/23 10.000 PHAM THI LIEU 5214 - 72779 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 NGUYEN THI HA ANH  5078 - 89223 Quyên góp .CT tu 1021548562
10/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HUYEN 5213 - 72367 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 VANG TA MAY  5215 - 71850 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 Le Tran Ngoc Phuong  5209 - 71771 Le Tran Ngoc Phuong so dt 0969599468 chuyen Ủng hộ
10/10/23 10.000 DO THI KIM ANH  5243 - 84518 qu vi tre em khuyet tat.CT tu 0841000064825
10/10/23 10.000 NGUYEN THI HOAI 5217 - 69208 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 67914 Vi tre em khuyet tat
10/10/23 10.000 TRAN THI THAT 5213 - 67159 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 PHUNG THI THOA  5213 - 65738 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
10/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5213 - 63220 Chuyển tiền 
10/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY AN  5214 - 60235  Chuyển tiền tu Viettel Money
10/10/23 10.000 VU THI NGUYET  5213 - 60080 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5212 - 59632 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 HO THI HONG  5017 - 58440 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 Hoang Huyen My 5212 - 57303 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 NGUYEN THI NGOC LINH 5212 - 56681 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 NGUYEN THI LUA  5240 - 74355 Chuyển tiền.CT tu 0731000626188 
10/10/23 10.000 NGUYEN THI HA 5219 - 53574 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 NGUYEN THI HAU 5212 - 53194 Chuyển tiền tu Viettel Money
10/10/23 10.000 Tran Thi Phuong Tin 5219 - 52913 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 52461 CK
10/10/23 10.000 NGUYEN THI MINH DUNG  5161 - 22241 Chuyển tiền qua MoMo
10/10/23 10.000 DIEP NHU Y  5245 - 60726 Chuyển tiền.CT tu 1038577229 
10/10/23 10.000 Tran To Lan 5216 - 50637 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 NGUYEN THI HAU  5220 - 49163 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
10/10/23 10.000 BAN THI HIEN 5242 - 80441  Chuyển tiền.CT tu 0591000407874 
10/10/23 100.000 PHAM THI THAO 5245 - 58033  Chuyển tiền.CT tu 0021002085563
10/10/23 10.000 VU NGOC HUYEN 5212 - 17713 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 HOANG THI HA  5218 - 13160 Chuyển tiền
10/10/23 29.280 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 15157 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.ungho
10/10/23 100.000 NGUYEN THI HONG VI 5217 - 91671  
10/10/23 50.000  VU XUAN HIEN  5214 - 83269 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEU  5213 - 75438  
10/10/23 10.000 NGUYEN THI TAM  5213 - 60643 quy từ thiện 
10/10/23 20.000 NGUYEN TRUONG GIANG  5017 - 55309 Chuyển tiền tu Viettel Money
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 52702 quy từ thiện
10/10/23 10.000 DO DUC NGUYEN 5242 - 74971 Chuyển tiền.CT tu 0381003078968
10/10/23 10.000 LE THI HOAI NHI  5215 - 51838 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 15037 Quyên góp
10/10/23 100.000 PHAM THI THUY QUYNH 5189 - 09618 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 TRINH THANH HA 5217 - 15022 Chuyển tiền
10/10/23 50.000 Dao Thi Vinh 5209 - 11736 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 MAI THUY HANG  5209 - 09625 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 PHAM NGUYEN MINH PHUC 5161 - 12782  Chuyển tiền qua MoMo
10/10/23 10.000 NGUYEN TRANG NHUNG  5216 - 07165 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 Nguyen Thi Tuyet  5213 - 95116 Chuyển tiền
10/10/23 15.000 TRAN KIM TUYET  5212 - 93683 Chuyển khoản
10/10/23 20.000 LE THI HUE  5241 - 61346 Chuyển tiền.CT tu 1039802995
10/10/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5218 - 87280 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 BUI THI LAN  5239 - 55234 Chuyển tiền.CT tu 1029910423 
10/10/23 10.000 VU THI QUYNH NHU 5245 - 47576 CT tu 1041498219
10/10/23 10.000 LUU HONG NHUNG 5220 - 83951 Chuyển tiền
10/10/23 20.000  BUI THI NGOC BICH  5217 - 83300 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 DINH THI SON 5244 - 47193 Chuyển tiền.CT tu 1028963622 
10/10/23 10.000 NGUYEN HAI LY  5244 - 47133 Chuyển tiền.CT tu 0941000015302 
10/10/23 100.000 NGUYEN THI CHIEN 5215 - 73673 Chuyển tiền Ủng hộ tre E khuyet tat
10/10/23 100.000 BUI THI TUOI 5078 - 68987 Chuyển tiền.CT tu 0341007163600 
10/10/23 100.000 CHU LAN ANH  5214 - 72010 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 BUI THI QUYEN 5212 - 57017 Chuyển tiền
10/10/23 50.000 DAO THI THUY  5216 - 42653 Chuyển khoản
10/10/23 100.000 LE TUAN NGHIA 5242 - 66531 Chuyển tiền.CT tu 1021597355 
10/10/23 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 14845 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.khong
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 11266 ck ungr ho
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 96039 Quyên góp 1
10/10/23 20.000 hao 5209 - 80696 hao chuyen
10/10/23 10.000 PHAM DUC BINH 5216 - 78207 Chuyển tiền Ủng hộ
10/10/23 50.000 LE THI DUNG  5189 - 30010 Chuyển khoản
10/10/23 100.000 TRAN THI XONG 5017 - 55055 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 VO THI BICH TRAN 5161 - 04136 Chuyển tiền qua MoMo
10/10/23 50.000 MAI THANH THU  5214 - 50798 Chuyển tiền
10/10/23 50.000 TRAN THI THU  5217 - 44286 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 39789 quytuthien
10/10/23 50.000  NGUYEN VO KHUE  5241 - 49760 Trẻ em Việt Nam.CT tu 1034014171 
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 02810 Ủng hộ tre em ngheo
10/10/23 50.000 NGUYEN THI TUYET MAI 5017 - 33292 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 15310 Chuyển tiền lien ngan hang
10/10/23 50.000 TRAN THI XUAN CHI  5244 - 34569 Chuyển tiền.CT tu 1013306796 
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 08436 Quyên góp
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 02757 từ thiện cho quy tre em
10/10/23 10.000 TRAN THI PHUONG THANH  5161 - 99212 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 PHAM THI HUE  5239 - 38404 Chuyển tiền.CT tu 9967264103
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 78629 Quyên góp
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 96387 Chuyen qua ZaloPay
10/10/23 10.000 PHAM THI HUE  5242 - 51434 Chuyển tiền.CT tu 9967264103 
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 76710 Quyên góp
10/10/23 50.000 BUI THI THU HUYEN  5388 - 74870 Chuyển khoản
10/10/23 50.000 thuy  5216 - 36605 thuy ck
10/10/23 50.000 NGUYEN THI LIEN 5387 - 72196 Chuyển khoản
10/10/23 50.000 NGUYEN THI PHUONG 5388 - 70867 Chuyển khoản
10/10/23 100.000 LE THI THU DIEM  5242 - 49963 Quyên góp.CT tu 1017890093 
10/10/23 50.000 TRAN THI THANH THAO 5390 - 69020 Chuyển tiền
10/10/23 50.000 DUONG THI HOANG YEN  5189 - 68988 Chuyển tiền
10/10/23 50.000 NGUYEN THI DAM 5239 - 35143 Chuyển tiền.CT tu 0141000785587 
10/10/23 50.000 DANG THI BINH  5216 - 11180  Chuyển tiền tu Viettel Money
10/10/23 100.000 VU THI NGA  5214 - 06116 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 TRAN THI TUYET OANH 5209 - 05048  
10/10/23 100.000 TRINH NHAT LE 5388 - 59236 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 NGUYEN THU THUY  5243 - 48308 Chuyển tiền.CT tu 9819809240 
10/10/23 100.000 NGUYEN THI THU HIEN  5390 - 56388 Chuyển khoản
10/10/23 100.000 Huyen  5218 - 94173 Huyen ck
10/10/23 50.000 HA HUYEN TRANG 5219 - 93644 Chuyển tiền, ma GD 161374023
10/10/23 50.000 DO THI MY LINH  5388 - 53139  Chuyển tiền
10/10/23 10.000 NGUYEN VI LUAN  5217 - 85974 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 85722 399648.101023.112447.Quytuthien
10/10/23 100.000 LE THI MAI  5216 - 84204  
10/10/23 10.000 PHAM THI HUE  5239 - 31748 Chuyển tiền.CT tu 1035752342 
10/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY DUONG  5241 - 36290 Chuyển tiền.CT tu 0351000690298 
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 59066 Quyên góp
10/10/23 50.000 NGUYEN THI BICH HA  5189 - 38969 Chuyển tiền
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 37246 Unh ho Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
10/10/23 100.000 Dinh thi Huyen trang 5388 - 36352 Dinh thi Huyen trang ck
10/10/23 10.000 DANG THI NGOC DIEM  5017 - 27165 Chuyển tiền quy từ thiện
10/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 05459 Chuyển tiền từ thiện
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 02700 Quytuthien
10/10/23 10.000 MAI THI LAN  5213 - 98662 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 87313 QUY từ thiện
10/10/23 100.000 NONG THI THUY 5388 - 88993 Chuyển khoản
10/10/23 91.977 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 14299 Quy vi tre em khuyet tat.Tre em khuyet tat
10/10/23 100.000 LE THI SU 5209 - 03948  Chuyển khoản
10/10/23 100.000 LE THI THANH THAO  5216 - 79076 Chuyển khoản
10/10/23 50.000 NGUYEN THI NHU Y  5390 - 53201 Chuyển khoản
10/10/23 100.000 NGUYEN THI THU UYEN  5209 - 56733  
10/10/23 20.000 TRAN THI TRAM ANH  5161 - 78838 Chuyển tiền qua MoMo
10/10/23 50.000 VO ANH TUYET 5017 - 25165 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 LE THI HAI YEN  5161 - 76977 Chuyển tiền qua MoMo
10/10/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 13989 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.kha
10/10/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 83741 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
10/10/23 50.000 TRAN QUANG CUONG  5240 - 89272 tre em viet nam.CT tu 0781000403412 
10/10/23 100.000 PHAM THI HUYEN TRANG 5245 - 74227  Chuyển tiền.CT tu 0711000220543
10/10/23 100.000 Quyen Tran 5388 - 70696 Quyen Tran Ủng hộ
10/10/23 100.000 LO THI NGUYEN 5242 - 95839 Chuyển tiền.CT tu 1013145056 
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 66524 Trẻ em Việt Nam
10/10/23 50.000 NGUYEN THI THU HOAI  5388 - 64796 Chuyển tiền
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 64715 Trẻ em Việt Nam
10/10/23 100.000 PHAN THI LAN  5389 - 62898 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 21750 Trẻ em Việt Nam
10/10/23 100.000  NGUYEN THI HOA 5216 - 19083  Chuyển tiền Ủng hộ
10/10/23 50.000 LE MINH TRUC 5387 - 61078 Chuyển tiền
10/10/23 50.000 PHAM THI THU THUY  5387 - 60711 Chuyển khoản
10/10/23 100.000 TRAN THI KIEU HOA  5389 - 59335 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 VO THI HANH  5245 - 72055 Trẻ em Việt Nam.CT tu 1014335463 
10/10/23 100.000 HA THI HONG HUE 5217 - 10734 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 10313 Trẻ em Việt Nam
10/10/23 100.000 VO THI MY HANH  5243 - 93883 Trẻ em Việt Nam.CT tu 1012966810 
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 06827 Trẻ em Việt Nam
10/10/23 100.000 DINH THI CAM VAN  5216 - 97482 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 93131 Chuyển tiền
10/10/23 50.000 PHAM THI TUONG  5389 - 44772 Chuyển khoản
10/10/23 100.000 LE THI HAI YEN 5389 - 43487 Chuyển tiền Ủng hộ
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 77625 Ủng hộ
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 77133 Ủng hộ 
10/10/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 74800 gieo hat binh an cho em.CT tu 0161000734436 toi  Quy vi tre em khuyet tat
10/10/23 50.000 BUI THI THIN 5161 - 66291  Ủng hộ
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 74819 Chuyển tiền CHO QUY TRE EM KHUYET TAT
10/10/23 100.000 LE THI THAO PHUONG 5216 - 74698 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 DUONG THI CHAM 5217 - 71558 Chuyển tiền, ma GD 161334263
10/10/23 50.000  NGUYEN THI THANH  5216 - 71108 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 67868 Ủng hộ trẻ em khuyết tật viet nam
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 67655 Ủng hộ NGUOI khuyết tật VN
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 67427 Trẻ em Việt Nam 
10/10/23 100.000 CHUNG THI UT HIEN  5213 - 67426 Chuyển khoản
10/10/23 50.000 THU GOI 5214 - 65869  
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 65675 Trẻ em Việt Nam
10/10/23 100.000 LE THI MAI THAO 5388 - 37506 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 37471 Trẻ em Việt Nam
10/10/23 50.000 Luong Thi Le Ha  5218 - 63546 Chuyển tiền tu Viettel Money
10/10/23 100.000 THANH THI THU HIEN  5017 - 63344 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 NGUYEN HUU NGOC  5217 - 62257  
10/10/23 50.000 TRAN THI TUYET MAI  5239 - 75783 Chuyển tiền.CT tu 0501000009662 
10/10/23 100.000 PHAM THI NHA  5218 - 61839 Chuyển khoản
10/10/23 100.000 BUI THI THOAI OANH  5244 - 68225 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
10/10/23 100.000 NGUYEN THI THUY TRANG 5220 - 61184 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 35666 Trẻ em Việt Nam
10/10/23 100.000 LE THI TRANG  5017 - 60185 Chuyển tiền 
10/10/23 50.000 LE THI HUONG  5219 - 60037  
10/10/23 50.000  LE THI NHI  5214 - 59889 Chuyển tiền
10/10/23 50.000  NGUYEN THI DUNG  5242 - 90220 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0441000777374 
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 58777 Trẻ em Việt Nam 
10/10/23 50.000 DUONG THI YEN  5387 - 34787 Chuyển khoản
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 57307 Ủng hộ
10/10/23 50.000 VU THI THU 5214 - 56720 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 TRUONG THI NHU HUYEN  5245 - 67828 Chuyển tiền.CT tu 0651000854789 
10/10/23 50.000 NONG THI CHUYEN 5239 - 75371 Chuyển tiền.CT tu 0351001232965 
10/10/23 100.000 VO THI LY  5078 - 72776 Chuyển tiền.CT tu 0211000277108
10/10/23 100.000 HUYNH THI NGOC THUY  5216 - 55977 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 BUI THI KIM ANH 5213 - 55899 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 DO THI THANH DIEP  5189 - 33512 Chuyển khoản
10/10/23 100.000 LE THI BICH THAO  5161 - 65134 Chuyển tiền qua MoMo
10/10/23 50.000  VO THI MY NHIEN 5209 - 55536  Ủng hộ
10/10/23 100.000 PHAM THI HUONG MAI  5213 - 54026 Chuyển khoản
10/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH HUYEN  5216 - 53819  
10/10/23 100.000 DO THI THANH HA 5387 - 32091 Chuyển khoản Ủng hộ
10/10/23 100.000 NGUYEN VIET TRINH  5241 - 80853 Chuyển tiền.CT tu 0301000347625 
10/10/23 100.000 DO THI VAN ANH  5389 - 31683 Chuyển khoản
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 49553 Ủng hộ
10/10/23 100.000 LE THI LAN 5244 - 67046 Ủng hộ.CT tu 0351000871252
10/10/23 100.000 CHU THANH PHUONG  5241 - 80398 Ủng hộ.CT tu 1038927397 
10/10/23 50.000 PHAN THACH THAO 5244 - 65834 Quyên góp.CT tu 1001000291407 
10/10/23 175.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 13401 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.tre em khuyet tat
10/10/23 10.000 Nguyen Van Ha  5220 - 97525 Chuyển tiền
10/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 57628 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi Quy vi tre em khuyet tat
10/10/23 100.000 TRAN DANG KHOA  5390 - 55313 Chuyển khoản
 
11/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41126 bt.CT tu 1023553653 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 34746 Chuc moi dieu tot dep se den voi cac em.CT tu 0231000690079 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 34482 .mong phep mau se den voi cac em.CT tu 0761002346879 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 61119 Quytuthien
11/10/23 200.000 PHAN THI THU HUONG  5240 - 70372 Chuyển tiền Ủng hộ.CT tu 0731000849191 
11/10/23 10.000 Nguyen van anh 5215 - 06567  
11/10/23 10.000 NGUYEN THI TOAN  5213 - 63203 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 82536 Chuyển tiền lien ngan hang
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 29335 Quytuthien 
11/10/23 10.000 Dam Quyet Thang 5214 - 08019  
11/10/23 10.000 .HO THI BICH 5212 - 06926 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 TRAN THI DUNG  5239 - 41399 Quytuthien.CT tu 1041000054984 
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 33295 Quytuthien
11/10/23 23.970 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 21213 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .Tu chon
11/10/23 10.000 LE QUANG TUAN  5078 - 65569 Chuyển tiền.CT tu 9374335815
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 20002 Quytuthien 
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 18720 Chuyển tiền tu ViettelPay
11/10/23 10.000 NGUYEN HONG HIEN  5209 - 15583 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5209 - 46433 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 HA VAN PHUONG  5244 - 24657 Chuyển tiền.CT tu 1015371617 
11/10/23 10.000 TRAN THI THAO TRANG  5220 - 20470  
11/10/23 10.000 HA THI NGOC QUYNH  5245 - 21889 Chuyển tiền.CT tu 0341007021757 
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 85198 uytuthien
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 73507 uytuthien
11/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 49742 .tam long hao tam.CT tu 9966157058 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
11/10/23 10.000 PHAN THI LAN  5217 - 84876 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5216 - 21525 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 BUI TRAN MY KIEU 5212 - 04866 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI BAO TRAN  5213 - 77035 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 TRAN HOANG VAN  5212 - 51291 quytuthien
11/10/23 10.000 NGUYEN THI CUC 5243 - 24302 Chuyển tiền.CT tu 0351001175556 
11/10/23 20.000 THAI THI MY HIEN 5215 - 50230 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 43068 Quytuthien 
11/10/23 10.000 DOAN THI LE THUY 5214 - 34803 Chuyển tiền vi quy khuyết tật 
11/10/23 10.000 VU TAN DAT 5217 - 30597 Chuyển tiền
11/10/23 10.000  nguyen mat toc 5213 - 30457 nguyen mat toc
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 22890 Quytuthien 
11/10/23 10.000 HOANG THI LUU 5212 - 18835  Chuyển tiền
11/10/23 10.000 DAO THI HUONG  5243 - 98535 quytuthien.CT tu 0551000248390 
11/10/23 10.000 NGUYEN THI DUNG 5241 - 89044 Chuyển tiền.CT tu 0821000047647 
11/10/23 10.000 DANG THI THANH DIEU  5219 - 96926 Chuyển tiền
11/10/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 20927 trẻ em gai.CT tu 0181003415301 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
11/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 99380 binh thuong.CT tu 0141000808952 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
11/10/23 10.000 HUYNH THI TRA MY  5216 - 48163 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 13346 Chuyển tiền Ủng hộ quy trẻ em khuyết tật 
11/10/23 10.000 NGUYEN THI TUONG VY 5243 - 80666 Chuyển tiền.CT tu 1039690913
11/10/23 10.000 NGUYEN THI LOAN  5240 - 71185  Chuyển tiền.CT tu 1019865424 
11/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY DUNG 5217 - 57428 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 TRAN THI PHUONG  5213 - 55515  Chuyển khoản
11/10/23 10.000 UNG THI PHUONG THANH  5219 - 18735 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGUYEN THI HANG 5245 - 54241 Chuyển tiền.CT tu 0311000670925 
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 58957 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 10.000 PHAN THI HAO 5212 - 94592 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGUYEN THI QUYEN  5219 - 88918 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 LU THI DOA 5219 - 88029 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 HUYNH NGOC HAN 5161 - 15331 Chuyển tiền qua MoMo
11/10/23 50.000 LANH THI LINH TAM 5216 - 59458 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 100.000 NGUYEN DIEU LINH 9920 - 00141 BAO CO BO SUNG GD TRACE 806012 NGAY 10102023 NOI DUNG GD GOC: NGUYEN DIEU LINH Chuyển tiền FT23283604028016
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 25233 quytuthien
11/10/23 10.000 VU THI DA THAO 5217 - 08583  Chuyển tiền
11/10/23 10.000 RA LAN BINH 5214 - 06027 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY LINH 5017 - 98926 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 TRAN HOANG VAN  5218 - 89055 quytuthien
11/10/23 10.000 NGUYEN THI HUE  5240 - 58337 Chuyển tiền.CT tu 0081001160714 
11/10/23 10.000 DOAN THU DUNG 5220 - 88008 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGUYEN DINH QUI  5217 - 87247 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
11/10/23 100.000 BUI THI HOA 5215 - 78741 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 TRUONG THI SOAN 5220 - 78181  Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI DUNG  5243 - 65610 Chuyển tiền.CT tu 0821000047647 
11/10/23 28.451 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 20374 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .sinh vien
11/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 25082 Ủng hộ
11/10/23 10.000 NGUYEN THI KIEM  5209 - 22366 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 HOANG THI THUONG  5217 - 18673 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 HO THI THUONG 5215 - 90184  
11/10/23 10.000 HA THI TRANG 5017 - 49260 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 LE THI LAN 5017 - 28564 Chuyển khoản
11/10/23 23.682 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 20200 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .tre khuyết tật 
11/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH  5017 - 94281 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGO THI CHIEN  5240 - 42404 Chuyển tiền Ủng hộ.CT tu 0461000505513
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 72061 Tu thien
11/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5216 - 69775 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI KIM DUNG  5209 - 65553 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGO THI CUC 5217 - 63927 Chuyển tiền Ủng hộ
11/10/23 10.000 TRANG 5219 - 61651  
11/10/23 10.000 VU THI HA 5214 - 54440 Ủng hộ
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 53835 CK
11/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5215 - 52499 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY LINH  5212 - 51270 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 NGHIEM THI MINH HUYEN 5387 - 91097 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI MONG DIEP  5220 - 37502 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI THAO 5244 - 26323 Chuyển tiền.CT tu 0011004197139 
11/10/23 10.000 TRAN THI BICH THUY  5219 - 35523 Chuyển khoản
11/10/23 5.000 LO THI THUC  5214 - 33163 Chuyển tiền tu Viettel Money
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 32785 don 12 tu thien
11/10/23 10.000 TRAN THI THAO CHI  5215 - 32387 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 TRAN THI HONG THUONG  5215 - 31757 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 LO THI THUYEN 5017 - 31117 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 DAU THI THAO 5218 - 30653 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 HOANG THI LAN 5217 - 30126 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 Pham hong diem 5161 - 95752  
11/10/23 10.000  chuyen khoan 5215 - 29523 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 BUI TU LINH  5161 - 95738 Chuyển tiền qua MoMo
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 29283 Ủng hộ trẻ em khuyết tật 
11/10/23 10.000 Le Thi Huynh Dieu  5218 - 27841 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 TRAN THI THUY THUONG  5215 - 27632 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 DANG THI HONG 5212 - 27397 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGUYEN THI NGOC ANH  5220 - 27395 Ủng hộ
11/10/23 10.000 HOANG THI DUYEN 5216 - 26883 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 TRAN LE HOAI PHUONG  5216 - 26589 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI HOAN 5217 - 26059 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5217 - 25793 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGUYEN THI LY 5220 - 25375 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 24939 Kp
11/10/23 10.000 HUYNH ANH THUY 5244 - 25471 Chuyển tiền.CT tu 0181003508651
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 23574 625062.111023.134247.Ủng hộ
11/10/23 10.000 LE THI THAM 5220 - 23375 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGO THI TRA GIANG  5219 - 23014 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 PHAN THI NGOC 5213 - 22575 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 BUI THI PHUONG 5215 - 21870 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG 5219 - 20527 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 QUACH THI THU 5220 - 01230 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN THANH 5219 - 83246 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 75152 quytuthien
11/10/23 100.000 TRAN THI THUY 5388 - 51766 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 LE THI XUAN  5388 - 49303 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 LA THI KHOM 5212 - 47774 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI NHAN 5215 - 40431 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 29652 quytuthien
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 25073 Quytuthien 
11/10/23 50.000 BUI THI MIEN  5387 - 33130 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 19456 Quytuthien
11/10/23 100.000 TRUONG THI NGOC BICH 5387 - 30317 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 11071 Quytuthien
11/10/23 50.000 VO THI HUYEN 5220 - 07399 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 LE THI KIM LOAN 5241 - 29856 Chuyển tiền.CT tu 1031069330
11/10/23 100.000 DANG THI HA MI  5017 - 02801 Chuyển tiền nha c
11/10/23 50.000 TRAN NGOC KHANH  5216 - 97999  
11/10/23 100.000 THAO 5218 - 97911  
11/10/23 100.000 TRAN THI VI 5213 - 97649 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 NGUYEN THI THUAN 5213 - 97092  Chuyển tiền
11/10/23 100.000 TRAN THI TUYEN 5390 - 19970 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 HOANG LE GIANG  5390 - 19242 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 TRAN THI THU PHUONG 5017 - 92485  
11/10/23 10.000 NGUYEN THI TAN 5017 - 91631 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 NGUYEN THI TRANG  5389 - 16903 Chuyển tiền
11/10/23 20.000 CAO TAN PHAT 5213 - 82208  
11/10/23 10.000 Phan thi Cam 5216 - 79187 Phan thi Cam ck
11/10/23 10.000 LE XUAN LONG 5220 - 77403 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 HOANG THI NGUYET  5219 - 74213 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 PHAN THI KIM  5216 - 70819 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 HOANG MINH  5215 - 69412 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 68274 Chuyển tiền vi tre en khuyết tật  viet nam
11/10/23 10.000 Tran Thi Thuy 5216 - 64149 Chuyển tiền tu Viettel Money
11/10/23 20.000 TRUONG THU THAO 5218 - 63533 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 PHAM THI NGOC THAO  5217 - 61227 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI LAN  5215 - 60966 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI ANH NGOC 5017 - 57544 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 DANG THI HUONG 5213 - 25781  
11/10/23 50.000 PHAN THI HUONG 5189 - 72942 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 82604 Lien chanel Ủng hộ 
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 81916 khuyen gop
11/10/23 50.000 NGUYEN THI THANH LAN  5078 - 97846 Chuyển tiền.CT tu 0311000673447 
11/10/23 100.000 TRINH THI THANH THOANG 5214 - 65616  Chuyển khoản qui trẻ em kt
11/10/23 100.000 VO THI THU HIEN  5213 - 63304  
11/10/23 50.000 NGUYEN THI NGUYET  5017 - 58645 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 BUI LAN ANH 5213 - 56823  
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 56710 Ck
11/10/23 100.000 NGUYEN THI XUAN  5216 - 52920 Quyên góp
11/10/23 1.000 Lam Thi Lan Anh 5216 - 52831 Lam Thi Lan Anh Chuyển tiền
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 52537 Quyên góp 
11/10/23 100.000 NGUYEN THI KIM OANH 5212 - 52435  
11/10/23 100.000 PHAM THI LOAN 5220 - 51075  
11/10/23 50.000 PHAN DIEU LY  5240 - 98312 Chuyển tiền.CT tu 1012933424 
11/10/23 50.000 Nguyen Thi Thanh Tam  5017 - 29107 Chuyển tiền
11/10/23 50.000 VO THI TAI LINH  5161 - 73985 Chuyển tiền qua MoMo
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 11224 Ủng hộ TRE E khuyết tật 
11/10/23 10.000 DINH CONG CHUYEN  5209 - 06639 Chuyển khoản
11/10/23 20.881 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 19685 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .tre khuyết tật 
11/10/23 100.000 TRAN THI DUNG  5216 - 92694 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 LY THI THAO 5220 - 83634 Chuyển tiền
11/10/23 50.000 TRAN NGOC DIEP 5240 - 93541 Chuyển tiền.CT tu 1026590324 
11/10/23 100.000 HUYNH NGUYEN KIM THU 5212 - 77958 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 HA THI TUYET NHUNG  5388 - 13587 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 DAO THI HUONG  5244 - 78986 Chuyển tiền.CT tu 1039290648
11/10/23 50.000 NGUYEN THI QUYNH LIEN 5220 - 62572  
11/10/23 100.000 NONG THI PHUONG 5243 - 20757 Chuyển tiền quen gop.CT tu 0411001062634 
11/10/23 100.000 NGUYEN THI KHEN  5243 - 20690 quy trẻ em khuyen tat.CT tu 0181003566214 
11/10/23 50.000 PHAM THI NHUNG 5387 - 05383 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 VU LAM ANH THU  5387 - 04565 Chuyển tiền
11/10/23 50.000 DINH NGOC HOANG YEN  5239 - 85167 Chuyển tiền.CT tu 1017554402
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 44451 Chuyển tiền tu Viettel Money
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 43439 Quyên góp
11/10/23 100.000 HO THI YEN  5240 - 90753 Chuyển tiền.CT tu 1013137124
11/10/23 100.000 HOANG THAI HONG HAI  5189 - 00346 Chuyển khoản
11/10/23 50.000 LUU THI KIM THU 5389 - 99109 Chuyển tiền
11/10/23 22.397 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 19613 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .kho khan
11/10/23 50.000 LUU THI THUY 5240 - 89431 Chuyển tiền.CT tu 0651000597000
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 90014 tu thien
11/10/23 50.000 HOANG THI THAM 5244 - 74043 Chuyển tiền.CT tu 0491000081681
11/10/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 86328 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 77999 Trẻ em Việt Nam 
11/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH THUY  5240 - 86189 Chuyển tiền.CT tu 0381000352720 
11/10/23 50.000 NGO THI XUAN THUY  5217 - 71014 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 LE THI BINH  5215 - 70547 chuyen thanh toan 
11/10/23 10.000 Dinh quang truong 5217 - 66411  
11/10/23 100.000 VO THI THANH NHA  5213 - 66384  
11/10/23 100.000 NGO THI VIET NU 5215 - 58527 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 HO THI CHIEM  5242 - 93511 quy thien tam.CT tu 1026789226 
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 49189 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 32548 CK TIEN A
11/10/23 100.000 SUNG THI THUY  5389 - 44525 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 DANG NGO THUY VAN 5220 - 13367  
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 09258 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 04923 quytuthien
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 99168 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 NGUYEN ANH LOAN 5242 - 89426 Chuyển tiền.CT tu 1027962170 
11/10/23 100.000 TRINH THI HAI  5245 - 66619 Chuyển tiền.CT tu 9962491566
11/10/23 100.000 Y HAU  5218 - 85271 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 TRAN THI HA 5189 - 25936 Chuyển tiền quy trẻ em khuyết tật  VN
11/10/23 100.000 TRAN THI THU THAO  5220 - 61729  
11/10/23 100.000 PHAN THI HONG THAM  5189 - 15853 Chuyển tiền
11/10/23 7.500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 65968 yeu thuong.CT tu 1012372015 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 07556 xin gui den nhung loi nguyen chuc an lanh den voi cac con
11/10/23 25.262 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 19344 Ủng hộ toi 0011003814022 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .quy trẻ em khuyết tật 
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 17703 Quy tu thien
11/10/23 10.000 DOAN THI NGOC PHUONG 5219 - 99906 Chuyển khoản
11/10/23 20.000 TRAN LAN ANH 5213 - 96836 Chuyển khoản
11/10/23 50.000 DOAN KIM CHI 5189 - 09944 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 MAI THI THUY  5242 - 67878 Chuyển tiền.CT tu 1032526097 
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 89692 Trẻ em Việt Nam 
11/10/23 50.000 VU MANH CHUNG 5387 - 88388 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI YEN 5245 - 44078 Chuyển tiền.CT tu 1016014343
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 85309 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 100.000 NGUYEN HUY HOAI 5189 - 84483 Ủng hộ
11/10/23 100.000 NGO THI KHANH VAN 5245 - 43207 Chuyển tiền.CT tu 0721000569210 
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 72598 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 NGUYEN THI XIM 5017 - 67877 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
11/10/23 50.000  NGUYEN THI MY LINH  5220 - 66397 Chuyển tiền
11/10/23 50.000 PHAM THI PHUONG DUNG  5244 - 42590 Chuyển tiền Ủng hộ.CT tu 0271000554334
11/10/23 50.000 DINH THI NHUNG 5387 - 79244 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 TRAN THI HOANG TRUC 5240 - 55625 Chuyển tiền.CT tu 0331003663873 
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 60321 Ủng hộ
11/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY TRANG 5243 - 64425 Chuyển tiền.CT tu 1034839168 
11/10/23 50.000 NGUYEN THI TRANG  5215 - 59110  
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 76565 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 55611 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 PHAM THI TUYET 5217 - 53033 Ủng hộ 
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 52690 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 100.000 LE THI HA 5189 - 73423 Chuyển khoản
11/10/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 40800 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 71667 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 NGUYEN THI YEN  5219 - 47707 Ủng hộ 
11/10/23 50.000 PHUNG THUA HIEN 5078 - 40767 Chuyển tiền.CT tu 0591000274207
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 46606 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 70941 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 NGUYEN VAN QUANG  5388 - 70602 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 70481 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 100.000 LE THI HAI 5388 - 70477 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 DINH NGOC TRAM 5212 - 44998 751964.111023.092537.IBFT DINH NGOC TRAM Chuyển tiền
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 44945 Giup do trẻ em ngheo
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 70263 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 100.000 Nguyen Quynh Nhi 5219 - 43570 Chuyển tiền
11/10/23 50.000 NGUYEN THI HANG  5387 - 69699 Chuyển khoản
11/10/23 50.000  TRAN THI THU HA  5240 - 54214 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0371000470305 
11/10/23 100.000 LUONG THI HOAI HUONG  5243 - 63037 Chuyển tiền.CT tu 0141000891811 
11/10/23 50.000 DO THI HOA  5387 - 68571 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 LE THI HUONG  5017 - 40696 Chuyển tiền
11/10/23 50.000 NGUYEN HUYNH TIEN  5243 - 62924 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0601000539326 
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 68093 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 HOANG THI THUY KIEU 5243 - 62813 Vì trẻ em khuyết tật .CT tu 0161000888363 
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 38578 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 67387 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 37498 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 66845 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 DOAN HOANG AN  5387 - 63923  Chuyển khoản
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 30442 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 61383 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 60711 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 TRINH THI HUYEN  5244 - 39341 Chuyển tiền.CT tu 1013162072
11/10/23 100.000 NGUYEN THI HUYEN  5220 - 19537  
11/10/23 100.000 NGUYEN TRAN ANH THU  5161 - 35559 Chuyển tiền qua MoMo
11/10/23 50.000 DOAN THI DIU  5189 - 52125 Chuyển khoản
11/10/23 50.000 NGUYEN QUY THANG  5239 - 45353 Chuyển tiền.CT tu 0021000819611 
11/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH HOA  5389 - 47499 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 VO NGUYEN SONG LAM  5389 - 46977 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 TRAN THI NU  5240 - 50382 Chuyển tiền.CT tu 0121001230470 
11/10/23 100.000 VO THI HONG CUC 5390 - 46563 Chuyển khoản
11/10/23 50.000 Nguyen Thanh Hoa  5209 - 91184 Chuyển tiền
11/10/23 50.000 HOANG NGOC NGAN  5239 - 44370 Chuyển tiền.CT tu 1033427481 
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 45846 Chia se yeu thuong Tran My Hanh
11/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH XUAN  5217 - 84616  
11/10/23 100.000 PHAM HONG NHUNG  5387 - 43467 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 Ho Huyen Trang  5216 - 83177 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGO DANG TRINH 5218 - 83093 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 81209 SE CHIA YEU THUONG
11/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 98931 lxstd tang tu thien.CT tu 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
11/10/23 23.283 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 18528 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .trẻ em khuyết tật 
11/10/23 33.333 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 76614 k.CT tu 0631000436912 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
11/10/23 200.000 BUI NGOC MINH NHI  5214 - 00935 Giap Nhi Ủng hộ quy vtekt 
11/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 18177 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .Cho Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
11/10/23 29.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 18127 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .Quy trẻ em khuyết tật 
12/10/23 10.000 Nguyen Thi Huyen Trang  5214 - 93098 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 NGUYEN THI MAI 5212 - 74537 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 TANG THI BICH TRAM  5209 - 70231 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 14907 Chuc cac con khoe manh
12/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 00897 Nm mi nghn ng
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 88004 Quytuthien
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 78970 Quytuthien
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 48791 Quytuthien
12/10/23 10.000 TA THI TRANG 5220 - 42261  
12/10/23 10.000 TUYEN  5209 - 25203 TUYEN CHUYEN QUY VI trẻ em
12/10/23 10.000 LE THI DUYEN  5218 - 10166  
12/10/23 10.000 LE THI QUYNH  5219 - 90508 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 LY TIEU PHUNG  5242 - 45705 Quytuthien.CT tu 0501000155658 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 75029 Quytuthien
12/10/23 10.000 NGUYEN THI BICH PHUONG 5218 - 73474 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 DO THI CHAU 5214 - 96336 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 85070 quytreem
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 12802 Quytuthien
12/10/23 10.000 VU THI THANH THUY  5218 - 09544  
12/10/23 10.000 DAO THI CHUNG HIEU 5219 - 77531  
12/10/23 20.000 PHAM QUY LONG 5219 - 15159 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 06503 quytuthien
12/10/23 10.000 Nong Kim Chuc 5218 - 02320 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 02032 Quytuthien
12/10/23 10.000 DINH THI THUY  5220 - 77394  
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 75487 Quytuthien
12/10/23 10.000 NGUYEN THI LOAN  5245 - 70733 qu tu thien.CT tu 1030396528 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 69134 Quytuthien
12/10/23 50.000 chuyen khoan 5189 - 79026 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 DAM XUAN LUONG  5220 - 65258 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 63078 Quytuthien 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 37623 Quytuthien
12/10/23 100.000 DUONG THI QUE TRAN 5244 - 60281 Chuyển tiền.CT tu 1018266491
12/10/23 10.000 Bui My Linh 5214 - 18832  
12/10/23 10.000 HO THI BE THOM 5244 - 57455 Chuyển tiền.CT tu 1027664685 
12/10/23 10.000 PHAN VAN THANH 5219 - 61037  
12/10/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54101 trẻ em khuyết tật .CT tu 0181003295300 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 61983 quytuthien
12/10/23 10.000 VO THI TUYET SUONG  5212 - 61584 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
12/10/23 10.000 HO THI DIEU LINH 5220 - 26585 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 LUC THI SEN  5244 - 45229 Chuyển tiền.CT tu 0351000728461
12/10/23 10.000 TO THI NHUNG 5209 - 17948 Chuyển tiền
12/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41324 Tuy quy quyet dinh.CT tu 1019270816 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 03886 quytuthien
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 79156 Quytuthien
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 05232 Quytuthien
12/10/23 10.000 TRAN THI CAM 5244 - 39613 Chuyển tiền.CT tu 0701000458697 
12/10/23 10.000 NGUYEN THU THAO  5219 - 19981 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 Doan thi thu ha 5212 - 12825 Ủng hộ
12/10/23 10.000 LE THI THU HUONG 5212 - 10211 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 LE THI DA 5218 - 94789 Chuyển tiền
12/10/23 23.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 23865 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .Tang trẻ em khuyết tật 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 80365 quy mo tro trẻ em
12/10/23 21.238 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 23785 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .tuy theo cach su dung cua quy
12/10/23 10.000 DAU THI NGA 5215 - 11471 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 Nhi 5218 - 91826  
12/10/23 10.000 LE THI NHUNG 5243 - 49619 Chuyển tiền.CT tu 0201000192986
12/10/23 50.000 CO NGOC PHUONG CHI  5215 - 57578 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 NGUYEN THE QUAN  5212 - 55959 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 NGUYEN VO CAM TU  5214 - 55130 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 NGUYEN THUY BAC  5161 - 94544 Chuyển tiền qua MoMo
12/10/23 50.000 NGUYEN THI NGOC TU  5218 - 53619 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 LE TU ANH 5217 - 41669 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 TRAN THI TO  5209 - 40726 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 NGUYEN KIEU ANH 5217 - 24965 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN 
12/10/23 10.000 LAM THI CUC 5017 - 23246  
12/10/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 5215 - 17281 Chuyển tiền
12/10/23 350.000 LE NGUYEN HONG DIEP 5240 - 36908 Pham Minh Dang Chuyển tiền đến trẻ em khuyết tật .CT tu 0181003326151 
12/10/23 10.000 NGUYEN THI HUE  5017 - 15940 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 VO THI TRINH 5240 - 36279 Chuyển tiền.CT tu 0861000091484 
12/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 93692 gieo hat suc khoe.CT tu 0161000734436 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 92024 Ủng hộ
12/10/23 10.000 NGUYEN THI BICH LUU  5217 - 07930 Chuyển tiền
12/10/23 10.000  chau 5213 - 07720  
12/10/23 10.000 TRAN THI PHU 5215 - 07451 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
12/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG HANH  5212 - 03416 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY NG  5213 - 02715 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 99611 Ck Ủng hộ trẻ em khuyết tật 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 91352 Ủng hộ tre e khuyết tật 
12/10/23 10.000 An ct 5213 - 96176 An ct
12/10/23 10.000 LE THI TRUONG OANH  5215 - 96129 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 LE THI ANH VAN 5216 - 94201 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 NGUYEN THI TUE  5212 - 92963 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 HA THI DUYEN 5215 - 92247 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5217 - 91534 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 PHAM PHUONG THAO 5241 - 35004 transfer.CT tu 0011004449113
12/10/23 10.000 THACH THI HONG HANH 5217 - 90736 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 NGUYEN THI DIEM  5215 - 89192 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 NGUYEN THI HUE  5219 - 88572 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 LE MY HUYEN 5212 - 85055 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 NGUYEN THI OANH 5244 - 21146 Chuyển tiền.CT tu 0381003172639 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 83933 Ủng hộ trẻ em ngheo
12/10/23 10.000 DANG THI HANG 5209 - 82775 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 NGUYEN KIM THANH  5240 - 34333 Chuyển tiền.CT tu 0351000951610 
12/10/23 10.000 NGUYEN THI NGOC THUY  5219 - 80602  
12/10/23 10.000 BUI THI HUYEN  5244 - 20729 Chuyển tiền.CT tu 9985608628 
12/10/23 10.000 HO THI VAN  5215 - 78448  Chuyển khoản
12/10/23 10.000 NGUYEN THI NGOC ANH  5212 - 77767 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 QUACH THI PHUONG DUNG  5078 - 90837 Chuyển tiền.CT tu 1013325113
12/10/23 10.000 PHAM THI DIEP  5217 - 76983 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
12/10/23 10.000 PHAM THI THU THUY  5218 - 76867 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
12/10/23 20.000 TA THI HUONG 5209 - 74720 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 71539 quytuthien
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 63189 Quytuthien
12/10/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 89420 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 81963 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 KIEU THI HONG BUOI 5218 - 48688 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 LE THI NHU NGOC  5215 - 16337 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 LE THI XUAN  5217 - 13684 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN 
12/10/23 10.000 HOANG THI HONG LIEU  5212 - 86424 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG PHUONG 5219 - 84271  
12/10/23 10.000 PHAM THI LAN 5215 - 78614 Chuyển khoản
12/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 79595 lxstd tang tu thien.CT tu 0071001035826 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
12/10/23 10.000 TRAN THI DIEM LINH  5213 - 44336 TRAN THI DIEM LINH
12/10/23 10.000 PHAM THI LAN 5220 - 40330 PHAM THI LAN 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 31092 QUYTUTHIEN
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 29488 QUYTUTHIEN
12/10/23 22.288 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 23365 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .Vì trẻ em khuyết tật 
12/10/23 10.000 TRAN THI BAY  5220 - 28061 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 NGUYEN THI NGA  5212 - 24583 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 PHAM THI THU HUYEN  5219 - 19081  Chuyển tiền
12/10/23 10.000 NGO THI THIEN 5212 - 15680 Chuyển tiền
12/10/23 50.000 NGUYEN THI THUONG  5214 - 13927 Chuyển tiền
12/10/23 50.000 NGUYEN THI HUYEN  5220 - 11041 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 NGO THI HIEN  5215 - 03933 Chuyển tiền 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 82880 quytuthien
12/10/23 100.000 NGUYEN MINH TRAN 5017 - 82632  
12/10/23 10.000 KIEU THANH SANG 5240 - 99749 Chuyển tiền.CT tu 1040855867 
12/10/23 10.000 NGUYEN THI HUE  5217 - 56120 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5215 - 50718 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN 
12/10/23 50.000 LA THI HAI YEN  5389 - 78348  Chuyển tiền
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 29167 Quyên góp
12/10/23 100.000 HOANG VI DAN 5218 - 22254 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 Bui Thi Diem  5209 - 19553 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 TRAN THI PHUONG 5239 - 89881  Chuyển tiền.CT tu 0011004411752 
12/10/23 100.000 PHAM TRAN DIEM THY  5239 - 89557 Miu miu.CT tu 0501000131826 
12/10/23 100.000 LE THI THANH THAO  5388 - 64864 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 HO DI HAN 5243 - 23871 Chuyển tiền.CT tu 1016287850
12/10/23 50.000 PHAM THI NGOC LIEM  5241 - 94459 Chuyển tiền.CT tu 0751000004220
12/10/23 50.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 5220 - 98068 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 DANG THI NGA 5213 - 96646 Chuyển tiền
12/10/23 50.000 TRAN THI CHUC LINH  5078 - 66368 Chuyển tiền.CT tu 9388026000 
12/10/23 100.000 NGO THI PHUONG THAO 5215 - 94806  
12/10/23 100.000 TRAN THI NGOC OANH  5220 - 90710 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 PHAM THI HUONG LY  5244 - 80318 Chuyển tiền.CT tu 0071001073382 
12/10/23 50.000  NGUYEN THI PHUONG THANH  5215 - 88544 Chuyển tiền
12/10/23 100.000  HA THU THUY  5017 - 87829  Chuyển tiền
12/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 23247 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .tu thien
12/10/23 100.000 NGUYEN THI MAI  5017 - 77758 Chuyển tiền
12/10/23 50.000 NGUYEN THI HUONG  5214 - 76885 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 NGUYEN THI OANH 5389 - 37160 Chuyển tiền Ủng hộ Cac Em khuyết tật 
12/10/23 100.000 PHAM THI HUONG  5219 - 52678 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
12/10/23 100.000 NGUYEN THI NHU QUYNH  5389 - 33136 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 TRINH THI THU HUYEN  5220 - 32783 Chuyển khoản Ủng hộ
12/10/23 10.000 NGUYEN THI BICH HA  5245 - 76367 quytuthien.CT tu 0061001190291 
12/10/23 100.000 PHAN THI DAO  5239 - 83805 Chuyển tiền Ủng hộ trẻ em khuyết tật .CT tu 0591000358606 
12/10/23 100.000 HO THI NHAN  5220 - 24618 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 NGO THI NGA  5219 - 22088 Chuyển khoản
12/10/23 100.000 LE THI VINH VAN 5212 - 20015 Chuyển khoản
12/10/23 100.000 VU THI HIEN  5390 - 20103 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 NGUYEN YEN NHI  5245 - 75036 Chuyển tiền.CT tu 1032027763 
12/10/23 50.000 CAO THI THUY NGA 5213 - 06197  Chuyển khoản
12/10/23 50.000 NGUYEN THI DUONG  5387 - 14416 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 PHAM THI THUY  5209 - 03047 Chuyển tiền qyen gop 
12/10/23 100.000 Thanh van 5209 - 00741 Thanh van ck
12/10/23 100.000 PHAM HONG SON  5215 - 96561 Chuyển khoản
12/10/23 100.000 TRAN THI LY NA  5389 - 10024 Chuyển khoản
12/10/23 100.000 TRAN THI THAO TRANG  5218 - 94322  
12/10/23 100.000 TON TRAN MINH TAN 5388 - 08995 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 NGUYEN THI CAM NHUNG 5220 - 91445  Chuyển khoản
12/10/23 10.000 TRAN VAN QUYET 5220 - 87691 Chuyển khoản
12/10/23 100.000 NGUYEN PHUONG ANH  5215 - 82705 Chuyển tiền
12/10/23 40.000 NGUYEN THI BE HUONG 5209 - 78189 huyen tien
12/10/23 100.000 NGUYEN THI THUY MY  5216 - 77003  
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 76073 Quyên góp
12/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH TU  5212 - 69747  
12/10/23 100.000 NGUYEN THI DIEM HANG 5245 - 72012  Chuyển tiền.CT tu 1034750577 
12/10/23 100.000 NGUYEN THI DIEM MY  5214 - 63640  Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN 
12/10/23 10.000 NGUYEN THI BE HUONG  5209 - 60712 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 37340 Ủng hộ
12/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 36098 Ủng hộ
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 13418 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 Vu Thi Thu Hoai 5216 - 82685 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 81122 Quytuthien 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 57609 Quytuthien
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 73473 Ủng hộ
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 57257 Quytuthien
12/10/23 50.000  LE TUYET HANH 5214 - 51609 Chuyển tiền
12/10/23 50.000 LE THI MY HANH  5390 - 24259 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 DANG NGOC QUANG  5212 - 08362 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 HOANG THANH TAM  5390 - 20753 Chuyển tiền
12/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 05586 Ủng hộ trẻ em khuyết tật 
12/10/23 100.000 LE THI KIM VAN 5217 - 99568 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 DANH THI NGOC  5242 - 82173 Chuyển tiền.CT tu 0461000644544 
12/10/23 100.000 LE THI HOAI THUONG  5214 - 87207  
12/10/23 24.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 22831 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .trẻ em khuyết tật 
12/10/23 100.000 NGUYEN THI HA MY  5240 - 68745 Chuyển tiền.CT tu 1024675144 
12/10/23 100.000 Nguyen Thi Trang 5217 - 14644 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
12/10/23 50.000 TANG THI NGOC  5219 - 93905 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 PHUNG THI NHO  5216 - 87103  
12/10/23 100.000 HOANG THI LAN  5388 - 17755 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 NGUYEN THI MY DUNG  5243 - 66843 Ủng hộ.CT tu 9901175787 
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 81917 Ủng hộ
12/10/23 100.000  LE THI MINH HUYEN  5219 - 80116 Chuyển tiền
12/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 77629 Trẻ em Việt Nam 
12/10/23 50.000 NGUYEN THI HONG ANH 5388 - 13731 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 LY THI KIM HIEN  5240 - 57363 Chuyển tiền.CT tu 0281000352147 
12/10/23 100.000 VU THI NINH  5189 - 11218 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 71916 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 68866 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 NGUYEN THI TUOI  5216 - 68773 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 DANG THI LUN  5216 - 68598  
12/10/23 100.000 LE THI TUONG VI  5241 - 56817 Ủng hộ.CT tu 1015644774 
12/10/23 100.000 LUU THI HUYEN TRANG  5189 - 08262 Chuyển tiền
12/10/23 50.000 DU THI LY  5388 - 07461 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 DANG THI THU QUYNH  5219 - 63816 Chuyển tiền Ủng hộ
12/10/23 100.000 TANG THI HA TRANG  5212 - 63618 Chuyển tiền
12/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 07181 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 63088 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 63020 Chuyển khoản tu tai khoan 37590666666
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 62830 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 NGO THI THU THAO  5215 - 62094 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 06493 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 59462 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 59384 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 59081 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 LE THI NGOC DUYEN  5243 - 64943 Ủng hộ.CT tu 9906891849 
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 58125 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 50.000 DINH THI MINH DUYEN  5387 - 04561 Chuyển khoản
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 04290 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 03986 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 TRAN THI THU HOAI  5390 - 03378 Chuyển khoản Ủng hộ
12/10/23 100.000 NGUYEN VU HUONG GIANG 5017 - 54028  
12/10/23 100.000 BUI KIM OANH  5189 - 02749 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 53788 Ủng hộ
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 02606 Ủng hộ
12/10/23 100.000 Nguyen thi thuy 5209 - 52796 Ủng hộ 
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 51941 Ủng hộ 
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 01620 Ủng hộ 
12/10/23 50.000 DANG THI LUC 5214 - 46009 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  vn
12/10/23 50.000 BUI THI QUYNH NGA  5219 - 41808 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 PHAM THI NEN  5389 - 97288 Chuyển tiền
12/10/23 50.000 THU  5218 - 41137 THU CK
12/10/23 50  LE TUYET HANH 5217 - 37990  Chuyển tiền
12/10/23 100.000 NGUYEN NHU TRANG  5218 - 36858 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 NGUYEN THI THUONG  5245 - 41128 G Chuyển tiền.CT tu 1017780692 
12/10/23 100.000 NGUYEN DIEU THUONG  5243 - 63263  Ủng hộ trẻ em khuyết tật ..CT tu 0461000520812 
12/10/23 50.000 LE THI PHUOC 5189 - 94797 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 Tran  5209 - 35859 Tran chuyen
12/10/23 50.000 NGUYEN THI TOAN  5078 - 96037 Chuyển tiền.CT tu 0361000267178 
12/10/23 50.000 NGUYEN NGOC HONG DIEM 5161 - 37835 Ủng hộ
12/10/23 50.000 DANG THANH TIEN  5209 - 33814 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 PHAN THI THUY HANG 5219 - 33605 Chuyển khoản
12/10/23 100.000 NGUYEN THI THAO  5219 - 32516 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 NGUYEN THI NGOC HUYEN 5243 - 62874 Chuyển tiền.CT tu 1030313418 
12/10/23 50.000 DINH THI PHUONG  5243 - 62845 Chuyển tiền.CT tu 9967520476
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 30493 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 37515 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 LE THI HOA  5239 - 48032 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0541000303179 
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 28351 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 28177 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 50.000 DANG THI MUOI 5017 - 27720 Chuyển tiền
12/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 27477 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 PHAM HUYNH THUY HOA 5242 - 62601 Quytreem.CT tu 1019420100
12/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 27098 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 50.000  NGUYEN THI GIANG  5239 - 47905 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0621000458627 
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 90444 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 90155 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 25734 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 NGUYEN THI TRANG  5220 - 23993  
12/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 23734 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 VU THI TRANG  5161 - 36948 Chuyển tiền qua MoMo
12/10/23 100.000 HA THI KIM DUNG 5217 - 17035  
12/10/23 50.000 VO NHU THAO  5212 - 05645 Chuyển khoản
12/10/23 100.000 TRAN THI LOAN 5389 - 81011  Ủng hộ
12/10/23 50.000 LE THI TU ANH 5213 - 98587 chia se yeu thuong 
12/10/23 200.000 HOANG NGOC THOA  5244 - 38249 Chuyển tiền.CT tu 1026454791
12/10/23 100.000 NGUYEN THI PHUONG THUONG 5161 - 35870 Chuyển tiền qua MoMo
12/10/23 100.000 TRAN THI KIM THOA  5214 - 96585  
12/10/23 100.000 VU THI HA  5389 - 76893  Chuyển khoản
12/10/23 100.000 HOANG THI PHUONG ANH  5220 - 94235  
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 91653 Ủng hộ trẻ em
12/10/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 91723 m.CT tu 9879577109 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
12/10/23 100.000 NGUYEN THI DONG  5209 - 91162 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 VU THOAI MY 5388 - 74549  Chuyển khoản
12/10/23 50.000 DANG KIEU BICH LE  5161 - 35374 Chuyển tiền qua MoMo
12/10/23 5.000.000 Pham Thu Huong Lam 5213 - 70806 cong duc
12/10/23 10.000 NGUYEN THI NINH  5240 - 47852 Chuyển tiền.CT tu 0651000795405 
12/10/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 47111 gieo hat binh an.CT tu 0161000734436 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
13/10/23 10.000.000 Mat Hanh 5219 - 89891 Mat Hanh. Cong duc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 60373 Chuc moi dieu tot lanh den voi cac em.CT tu 0231000690079 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
13/10/23 10.000 LE THI NGOC ANH 5219 - 14537  
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 25981 Ủng hộ chung.CT tu 1016731254 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
13/10/23 27.980 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 29029 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .khuyết tật 
13/10/23 100.000 PHAM THI MINH PHUONG  5078 - 22798 Ủng hộ trẻ em khuyết tật .CT tu 0081001235198 
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 90518 quytuthien
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 66510 quytuthien
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 61703 quytuthien
13/10/23 20.000 vo thi thao  5078 - 98757 vo thi thao em lam cong duc ADiDa Phat .CT tu 1041268486 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
13/10/23 10.000 LE THI THANH HAI 5017 - 50693  
13/10/23 10.000 HOANG THI HOA  5244 - 30813 Chuyển tiền.CT tu 1018775596 
13/10/23 10.000 TRAN THI NGOC AN  5241 - 43182 quy tu thien.CT tu 1025327976 
13/10/23 400.000 TRAN NAM NHI  5239 - 35448 Ủng hộ quy trẻ em khuyết tật  viet nam.CT tu 9901891897 T
13/10/23 20.000 NONG VAN TUAN 5209 - 49201 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 TRUONG THI DINH  5209 - 36750  
13/10/23 10.000 PHAM THI AN  5239 - 31580 Chuyển tiền.CT tu 0741000645300
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 28907 Quytuthien
13/10/23 10.000 NGUYEN BA NHAT  5017 - 91100 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 TRAN VO THI TRANG  5243 - 42637 Chuyển tiền.CT tu 0821000004488 
13/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH  5017 - 45919 chuyen quytuthien
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 20089 quytuthien
13/10/23 20.000 NGUYEN THI THUY AN  5218 - 10623  Chuyển tiền tu Viettel Money
13/10/23 10.000 NGUYEN THI THUONG  5242 - 32871 Chuyển tiền.CT tu 0761002347867 
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 30886 Quytuthien
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 24780 Ủng hộ
13/10/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 67377 bth.CT tu 1041537740 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 67132 kho khan.CT tu 0581000746154 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
13/10/23 100.000 NGUYEN THI HONG KHANH 5161 - 24210 Chuyển tiền qua MoMo
13/10/23 100.000 NGUYEN THI HONG KHANH 5161 - 21810 PARTNER.DIRECT_DEBChuyển tiền qua MoMo
13/10/23 10.000 TRAN THI AI NHU 5218 - 40587 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 TRINH THI THUY 5161 - 19504 Chuyển tiền qua MoMo
13/10/23 10.000 PHAN HA KIM TIEN 5214 - 03194 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 NGUYEN THI NGOC HUYEN  5218 - 63921 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN 
13/10/23 100.000 TRAN THI KIM THU 5214 - 62455 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 HUYNH THI KIM HANG  5239 - 81152  Chuyển tiền.CT tu 0121000822278
13/10/23 10.000 NGO THI VAN ANH 5212 - 23581 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 PHAN THI DIEM LE 5241 - 84814 Chuyển tiền.CT tu 0911000059262
13/10/23 200.000 HOANG VI DAN 5217 - 13050 Chuyển tiền
13/10/23 300.000 TRAN THI LE XUAN 5212 - 10130 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 DOAN THI MY DUNG  5209 - 98580 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 79896 Quytuthien
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 74926 Quytuthien
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 74681 Quytuthien
13/10/23 10.000 PHAM THI NGOC QUYEN  5245 - 67296 Quytuthien.CT tu 0071001584508 
13/10/23 10.000 HUYNH THI TUYET NHUNG 5215 - 66419 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 NGO THI THU HA  5216 - 95734 Chuyển tiền
13/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 36414 BT.CT tu 1023553653
13/10/23 10.000 .LE HOANG TUYET NHI  5216 - 32572 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 NGUYEN THI HANH 5218 - 30056 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 23823 Quytuthien
13/10/23 21.717 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 28412 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .trẻ em khuyết tật 
13/10/23 10.000  NGUYEN THI THANH NGAN  5220 - 88982 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 BUI THI NGOC TRAM  5218 - 21240 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 TRAN THI THUY NY 5212 - 20782 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 DO THI TO DUYEN  5218 - 17586 Chuyển khoản 
13/10/23 10.000 NGUYEN MINH QUANG  5215 - 93512  Chuyển tiền
13/10/23 10.000 NGUYEN THI KHANG  5216 - 90642 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 85898 Chuyển tiền tu thien
13/10/23 10.000 PHUONG 5209 - 26386 PHUONG chuyen 
13/10/23 10.000 PHAN THI HUE VINH  5215 - 26173 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
13/10/23 10.000 HO THI THUY 5017 - 22741 Chuyển khoản
13/10/23 100.000 NGUYEN TRAN KI DUYEN  5387 - 63662 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 VO THI THANH TAM  5218 - 19267 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 HOANG THI HUONG GIANG 5209 - 17201 Chuyển khoản
13/10/23 10.000  VO THI NGOC ANH  5215 - 16311 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 VI NHAT TAN  5213 - 06417 Ủng hộ trẻ em khuyết tật , MONG CAC EM CO THE DONG TOT
13/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HUONG  5212 - 88287 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 LE TRAN MINH TAM  5213 - 68268 Chuyển tiền
13/10/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 87152 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 31347 quytuthien
13/10/23 10.000 NGUYEN THI ANH NGOC 5245 - 35414 Chuyển tiền.CT tu 1021376999 
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 22690 Quy tu thien
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 85891 Quytuthien
13/10/23 100.000 MAI THU HA  5214 - 18992 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 NGUYEN THUY HANG  5017 - 17426 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 NGUYEN THI HUE. 5009 - 49420 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 NGUYEN THI NHAN 5242 - 55682 Chuyển tiền.CT tu 0121001653506 
13/10/23 50.000 LE THI HANH  5216 - 94454 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 CHIU MAI HUONG 5220 - 92474 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 17881  
13/10/23 10.000 Nguyen Thi nga 5217 - 07964  
13/10/23 50.000 DO THI LE  5240 - 38120 Chuyển tiền.CT tu 1034002228
13/10/23 10.000 LE TUAN ANH  5215 - 02833 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 TRAN THI THOM  5017 - 00073 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 DANG THI DIU 5241 - 34963  Chuyển tiền.CT tu 0341007165132 
13/10/23 10.000 PHAM THI HA  5239 - 28201 Chuyển tiền.CT tu 0351000555158
13/10/23 10.000 LE HOA LIEN 5017 - 97797 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 79629 Tu thien
13/10/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5220 - 73282 Chuyển khoản
13/10/23 50.000  LE THI DAO 5217 - 72129 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 NGUYEN DUY QUYNH  5240 - 31537 Chuyển tiền.CT tu 0341007102976 
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 69576 Ủng hộ
13/10/23 10.000 NGUYEN THI VAN 5017 - 64590 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 HUYNH THI THUY LINH  5215 - 60460 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 NGUYEN THI THAO 5215 - 52896 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 NGO THI THAM  5239 - 23640 Chuyển tiền.CT tu 0351001197049
13/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH  5216 - 40080 chuyen Ủng hộ 
13/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH HA  5209 - 39618 Chuyển tiền, ma GD 162212043
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 37350  
13/10/23 10.000 .VI THI QUY  5217 - 36652 Chuyển tiền tu Viettel Money
13/10/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5213 - 35073  
13/10/23 10.000 MA THI KHOA 5212 - 33909  
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 33863 cK
13/10/23 10.000 DANG THI THU HUONG  5241 - 28710 Ủng hộ.CT tu 0011002091632 
13/10/23 10.000 LUU NHU QUYNH 5209 - 28203 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 NGUYEN THI MAI 5215 - 27639 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 HOANG THI THAN  5017 - 27211 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 NGUYEN THI DIEM 5217 - 23488 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 NGUYEN THI DUYEN  5209 - 22296  Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
13/10/23 10.000 HA THI HONG THANG  5214 - 22289 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 21986  
13/10/23 10.000 LE THI THANH THUY  5209 - 21161 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 LE THI HANG  5240 - 28065  Chuyển tiền.CT tu 0041001116233 
13/10/23 10.000 TRAN THI THUY  5214 - 19379 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 TRUONG THI HOAI UYEN 5216 - 18521 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 NGUYEN THI YEN  5209 - 17114 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 16492 Tu thien
13/10/23 10.000 NGUYEN THI THAM 5212 - 16399 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 KHUU THI NGOC THUY  5078 - 57107 Chuyển tiền.CT tu 0281000530221
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 15079 Ủng hộ 
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 13930 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54803 trẻ em khuyết tật .CT tu 1024580033
13/10/23 100.000 CAO THI HONG NGUYET  5389 - 61799 huyen khoan
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 54680 gui den cac em khuyết tật 
13/10/23 100.000 Nguyen thi Phan  5161 - 71547 Quyên góp
13/10/23 10.000 DAO THI LUYEN  5212 - 32188 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 LU THACH THI PHUONG THANH  5161 - 70545 Chuyển tiền qua MoMo
13/10/23 10.000  NGUYEN THI THAO LY 5218 - 24101 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 DONG THI TU 5017 - 22766 Chuyển khoản
13/10/23 50.000 TRAN THI HA  5216 - 22066 Chuyển tiền
13/10/23 20.000 dang ngoc quan 5212 - 21862  
13/10/23 50.000 Pham Thanh Huong  5220 - 20441 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 BUI THI HANG 5242 - 29189 Ủng hộ.CT tu 1036898993 
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 95320 Quytuthien 
13/10/23 100.000 DO THI HIEP 5390 - 18786  Chuyển khoản
13/10/23 50.000 VU DIEU LINH  5388 - 17846 Chuyển khoản Ủng hộ
13/10/23 50.000 HO THI HONG  5214 - 72273 Chuyển tiền
13/10/23 20.000 NGO THI HUONG 5219 - 70159 Chuyển khoản
13/10/23 100.000 DO THI THUY  5161 - 66294 Chuyển tiền qua MoMo
13/10/23 50.000 BUI THI THUY AN  5017 - 58035 Quyên góp
13/10/23 50.000 NGUYEN VAN LINH  5219 - 57688 Chuyển khoản
13/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 65644 Chuyen qua ZaloPay
13/10/23 50.000 HOANG THI LIEN 5189 - 08098 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 PHAM THI HIEN 5017 - 51525 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 tran thi hanh 5215 - 49092 tran thi hanh chuyen
13/10/23 1.780 NGUYEN THANH TRUC  5216 - 48417 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 LE THI TINH 5078 - 42248 Chuyển tiền.CT tu 9977486615 
13/10/23 10.000 PHAM THI HIEN 5017 - 44927 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 HOANG THI BAC 5219 - 44216 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 NGUYEN NU TO HUONG 5220 - 42752 Chuyển khoản
13/10/23 50.000 Nhu Pham 5217 - 40800  
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 40196 Trẻ em Việt Nam
13/10/23 50.000 Thanh Huyen  5216 - 36846 Thanh Huyen Quyên góp
13/10/23 100.000 PHAM QUANG VINH  5220 - 24185  
13/10/23 100.000  NGUYEN THI LE THUY  5220 - 14235 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 LE HONG DAO 5078 - 38684  Chuyển tiền.CT tu 1035523638 
13/10/23 50.000 DANG THI HA 5220 - 04481 Chuyển khoản
13/10/23 30.000 hoang chi  5078 - 38456 .hoang chi ng ho quy vi tr em khuyết tật .CT tu 1024950371 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 99184 Ủng hộ trẻ em KT
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 92938 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 PHAM THI TUYET 5189 - 79620 Quyên góp
13/10/23 50.000 NGO THI HUONG 5239 - 85718 Chuyển tiền.CT tu 1039632079 
13/10/23 100.000 PHAM THI BICH DIEP  5209 - 75500 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 NGUYEN hong nghi  5219 - 60946 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 DANG THI LE  5214 - 58261  
13/10/23 100.000 NGUYEN THI THUY  5214 - 55497 Chuyển khoản
13/10/23 100.000 LA THI THUY 5241 - 87940 Chuyển tiền.CT tu 9332043916
13/10/23 50.000 NGUYEN THI HONG KHANH 5161 - 57913 Chuyển tiền qua MoMo
13/10/23 50.000 NGUYEN THI YEN NHI  5209 - 40662  
13/10/23 100.000 PHAM THU HIEN 5240 - 87532 Chuyển tiền.CT tu 0011004182350
13/10/23 100.000 NGUYEN NGOC Y NHI 5078 - 32615 Chuyển tiền.CT tu 9378409451 
13/10/23 100.000 LO THI NGUYEN  5078 - 32560 Chuyển tiền.CT tu 1013145056
13/10/23 50.000 LUU THI TRANG 5388 - 51376 Chuyển khoản cho trẻ em khuyết tật 
13/10/23 50.000 HOANG KIEU ANH  5216 - 28386 Chuyển khoản
13/10/23 100.000 LAI THI THANH HOA  5219 - 17400 Chuyển khoản
13/10/23 100.000 .HOANG THI DUONG  5388 - 42696 Chuyển khoản
13/10/23 50.000 Dau Thi Anh 5219 - 06211 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 VO TRANG PHUONG DUNG  5245 - 67828 Chuyển tiền.CT tu 1020220978 
13/10/23 10.000 NGUYEN THI THOA  5216 - 30617  Chuyển tiền
13/10/23 50.000 LUAN NGOC DOAN 5189 - 00939 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 LE THI ANH DUONG 5241 - 79342 Chuyển tiền.CT tu 1038051340
13/10/23 50.000 HUYNH THI HONG 5219 - 22208 Chuyển tiền ong ho
13/10/23 100.000 PHAM BICH TRAM 5388 - 97201 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 .BUI THI PHUONG DUNG  5388 - 91440 Chuyển khoản
13/10/23 100.000 Lan ck 5189 - 78886 Lan ck
13/10/23 100.000 Phuong uyen 5390 - 75109 Ủng hộ quy thien tam
13/10/23 100.000 Pham Thi Phuong Thao  5212 - 58699 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 NGUYEN THI CHUNG  5017 - 41650 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 KA LY 5387 - 59941 Chuyển khoản
13/10/23 50.000 NGUYEN THI THU TRANG 5215 - 40483  
13/10/23 50.000 NGUYEN THI HUYEN  5240 - 71858 Chuyển tiền.CT tu 1026961035 
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 12864 quytuthien
13/10/23 20.000 chuyen tien.CT tu 0071001212187 5240 - 70952 HUYNH VAN NHAT Chuyển tiền.CT tu 0071001212187 
13/10/23 10.000 LE THI MINH NGUYET  5213 - 87332 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 87240 Quytuthien
13/10/23 20.000 TRINH TAN PHONG 5220 - 86854 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 NGUYEN HOANG THUY AN 5245 - 55888 Quytuthien.CT tu 0071001179826 
13/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUC 5217 - 61247  Chuyển tiền
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 38933 Trẻ em Việt Nam
13/10/23 100.000 NGUYEN THI HANG 5189 - 62391 Ủng hộ
13/10/23 10.000 LE ANH CHIEN  5212 - 64368 Chuyển khoản
13/10/23 50.000 NGUYEN HOANG OANH  5218 - 55724  
13/10/23 70.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 26773 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .Giup do trẻ em
13/10/23 50.000 PHAM THI DIEM  5218 - 40574  Chuyển tiền
13/10/23 50.000 NGUYEN THI THUAN  5220 - 38883 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 65884 giup do trẻ em gap kho khan.CT tu 1030151278 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 24495 Quytuthien
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 88126 Ủng hộ
13/10/23 10.000 Ngoc Day 5161 - 24268  
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 82666 Ủng hộ
13/10/23 50.000 VU THI HIEN 5217 - 70360 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 PHAM THI LAN 5189 - 84652  Chuyển khoản
13/10/23 50.000 PHAM VAN HANH 5189 - 83864 Ủng hộ
13/10/23 50.000 PHUNG THI PHUONG THAO 5189 - 82502 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 DANG THI LE CHI  5244 - 31900 Ủng hộ.CT tu 1021160518 
13/10/23 50.000 BUI HOANG GIANG 5189 - 82083 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 81346 Trẻ em Việt Nam
13/10/23 100.000  NGUYEN THI THUY NGA 5244 - 31743 Ủng hộ.CT tu 1014191252 
13/10/23 50.000 Tuyetvan 5209 - 57346  
13/10/23 100.000 LE ANH PHUONG  5189 - 80738 Chuyển khoản
13/10/23 50.000 NGUYEN THI MINH  5387 - 80504 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 Phan Hai  5209 - 55571  Ủng hộ
13/10/23 50.000 NGUYEN NGOC THUY DUYEN  5244 - 31555 Chuyển tiền.CT tu 1001000283065 
13/10/23 50.000 .BUI THI THANH HUYEN 5387 - 79695  Ủng hộ
13/10/23 50.000 TRAN THI CHIN 5213 - 53071  Ủng hộ
13/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM HUONG  5387 - 79002 Chuyển khoản
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 78547 Trẻ em Việt Nam
13/10/23 50.000 LE THI TRUC LINH 5214 - 51201 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 Vuong Truc 5209 - 50953  ct Ủng hộ 
13/10/23 100.000 HA THUY LINH  5215 - 50626 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
13/10/23 50.000 NGO AI NHAN  5078 - 58575 Ủng hộ cac em .CT tu 9919311120
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 49059 Ủng hộ 50k
13/10/23 50.000 VU THI HUONG  5218 - 48865 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 LE THI NGOC HUYEN  5243 - 53250 Ủng hộ.CT tu 1030935266 
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 48327 Ủng hộ
13/10/23 100.000 VU HOANG TRUNG  5213 - 47263  
13/10/23 100.000 TRAN VAN SANG  5388 - 75863 Chuyển khoản
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 44735 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
13/10/23 50.000 .HO THI TRANG NHUNG 5241 - 44032 Chuyển tiền.CT tu 0101000616828 
13/10/23 50.000 NGUYEN VAN TRANG  5389 - 74816 Chuyển tiền
13/10/23 50.000  DANG THI BICH NHI  5215 - 41599 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 Trieu Thanh Huyen  5212 - 40992 Chuyển tiền tu Viettel Money
13/10/23 100.000 DANG THI CHUNG  5209 - 38250 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 TRAN THI HANG 5017 - 38224 Chuyển khoản
13/10/23 100.000 TRAN THI HUONG TRA  5209 - 36794  
13/10/23 100.000 Le Thi Van 5218 - 36393 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 PHAN THI NGOC HOA  5216 - 33876 Chuyển tiền, ma GD 162137587
13/10/23 50.000  CAO KIM OANH  5243 - 51963 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0061001134460 
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 31429 Trẻ em Việt Nam 
13/10/23 100.000 NGUYEN THI NGA  5078 - 56663 Chuyển tiền.CT tu 1020168724 
13/10/23 50.000 NGUYEN THI HOA  5389 - 68498 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 68371 Trẻ em Việt Nam
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 28373 Ủng hộ trẻ em khuyết tật 
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 21207 Trẻ em Việt Nam
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 26581 quy trẻ em khuyết tật 
13/10/23 100.000 PHUONG  5214 - 26297  
13/10/23 100.000 NGUYEN THI HONG VAN  5388 - 66391  Chuyển khoản
13/10/23 100.000 TRAO NGUYEN THI HAN  5218 - 23284 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 65633 Trẻ em Việt Nam
13/10/23 500.000 Vong Cam Ngoc 5220 - 22091 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 NGUYEN THUY LINH  5243 - 51075 Chuyển tiền.CT tu 0341006908507 
13/10/23 50.000 TRAN THI THANH NGA  5214 - 19851  Chuyển tiền
13/10/23 200.000 TRAN THI THU LY  5240 - 42155 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0361001708789 
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 17990 Ủng hộ
13/10/23 50.000 PHAM THI THANH HOA  5239 - 35781 Chuyển tiền.CT tu 1012812237 
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 60195 Ủng hộ
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 10781 Ủng hộ
13/10/23 100.000 nguyen thi lien hoa  5243 - 50231 Ủng hộ.CT tu 0541000288893 
13/10/23 100.000 NGUYEN PHAP 5243 - 49947 Ủng hộ.CT tu 1019748854 
13/10/23 100.000 LE THUY NHI 5240 - 41107 Chuyển tiền.CT tu 1037845802
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 04009 Ủng hộ
13/10/23 100.000 BUI THI THUY LIEU 5220 - 02568 Chuyển tiền Trẻ em Việt Nam
13/10/23 100.000  LE KIM NHAT ANH  5240 - 40804 Ủng hộ.CT tu 0161000642574 
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 01517 Trẻ em Việt Nam
13/10/23 100.000 TRAN THI HIEN  5388 - 55459 Chuyển khoản
13/10/23 50.000 HO KIM MAI  5241 - 40666 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0191000346010 
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 99682 Trẻ em Việt Nam 
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 99322 Vi tren
13/10/23 100.000 .LE PHUONG THAO  5218 - 97751 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 95181 Trẻ em Việt Nam
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 95081 Trẻ em Việt Nam
13/10/23 50.000 VO THI TU OANH  5219 - 94631 Chuyển khoản Ủng hộ trẻ em khuyết tật 
13/10/23 50.000 PHAM THI HUONG  5209 - 85368 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 NGUYEN THI BAO THI  5212 - 84417 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 PHAM THI HIEN  5244 - 25587 Chuyển tiền Ủng hộ.CT tu 0011004122610 
13/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 39773 lxstd tang tu thien.CT tu 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
13/10/23 58.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 77594 Hoi huong ve cho het thay chung sanh 
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 93710  
14/10/23 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 32018 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .trẻ em
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 13910  
14/10/23 10.000 NGUYEN THI TAM  5214 - 01160 Chuyển khoản quy tu thien
14/10/23 20.000 LUONG NGOC TUONG  5215 - 88179 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 NGUYEN THI QUE  5209 - 16056 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 NGUYEN THI QUE 5213 - 08033 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 DO THI NGOC LINH  5239 - 39406 quytuthien.CT tu 1040035168 
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 85884 quytuthien
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 69958 quytuthien
14/10/23 10.000 BUI THI BICH PHUONG  5240 - 40989 Chuyển tiền.CT tu 0731000799568 
14/10/23 100.000 HOANG THI TRA MY  5241 - 36872 Ủng hộ tre khuyết tật .CT tu 0771000572306 
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 48251 quytuthien
14/10/23 10.000 HO THI TRUYEN 5212 - 22665 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 DANG THI MO 5212 - 97367 Chuyển tiền quy tu thien
14/10/23 10.000 Huy 5161 - 17005 Huytuthien
14/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 85160 chuyen quy tu thien
14/10/23 50.000 chuyen tien 5390 - 29336 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 HOANG THI KIM THU  5243 - 25598 quytuthien.CT tu 0301000382197
14/10/23 10.000 NGUYEN THI HANG 5209 - 20384 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 NGUYEN THI AN 5017 - 96536 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 77761 Quytuthien
14/10/23 10.000 PHAM HUU PHUONG  5209 - 73652 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 BUI THI KIM LAN 5245 - 69714 Chuyển tiền.CT tu 1024744931 
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 84944 Quytuthien
14/10/23 10.000 TRAN THI BICH PHUONG 5217 - 46356 Chuyển khoản
14/10/23 22.770 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 31405 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .Ủng hộ
14/10/23 10.000 LE THANH NGAN  5245 - 58736 Quytuthien.CT tu 1021083116 
14/10/23 500.000 Nhom TheBoys Club 5215 - 89067 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
14/10/23 10.000 Bui Thi Xuan  5218 - 84660 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 Dao Thi Quynh Lan  5217 - 77839 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 CAO THI DIEM MI  5209 - 66562  
14/10/23 10.000 TRAN THU TRANG 5216 - 15950 Chuyển khoản
14/10/23 100.000 NGHIEM THI THU GIANG  5217 - 11528  
14/10/23 10.000  LE THI PHUONG  5218 - 99763 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 NGUYEN VAN THAO  5215 - 52408 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 DINH THI KIM NGAN 5215 - 42303 Chuyển tiền tu thien
14/10/23 10.000 HUYNH MINH LUAN  5214 - 30790  Chuyển khoản
14/10/23 10.000 SAM THI HUE  5217 - 27256 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 Huynh Bao Yen  5209 - 12460 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 NGUYEN HONG VAN  5214 - 03062  
14/10/23 10.000 LE THI QUYNH TRANG  5215 - 03023 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 LE THI NGOC HOA 5218 - 01828  
14/10/23 20.000  VO QUAN TUONG 5214 - 99771  Chuyển tiền
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 90233 GOP TU THIEN
14/10/23 100.000 PHAN THI TINH  5390 - 68403 Quyên góp
14/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 61606 Quyên góp
14/10/23 10.000 TRAN VAN THONG 5219 - 57306 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 NGUYEN THI XUAN  5239 - 41630 quytuthien.CT tu 0101001090800 
14/10/23 10.000 NGUYEN THI CAM LINH  5219 - 30067 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 HUYNH THI VUI 5212 - 27119 Chuyển tiền
14/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 15435 HO TRO VI TRE khuyết tật 
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 11604 QUYTUTHIEN
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 97804 Quytuthien
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 91243  
14/10/23 10.000 DINH THI HA 5239 - 37342 Chuyển tiền.CT tu 0451000382534
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 44051 quytuthien
14/10/23 10.000 DO THI THU LE 5240 - 39381 ubg ho.CT tu 1041676768 
14/10/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5218 - 26798 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 NGUYEN THI LINH 5212 - 25988 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 NGUYEN THI BICH THAO 5243 - 47516 quy trẻ em.CT tu 1018696992 
14/10/23 10.000 LE THI THAO  5212 - 00902 Chuyển tiền tu Viettel Money
14/10/23 10.000 LAI NGOC TRUNG 5242 - 45533 Chuyển tiền.CT tu 9966634431
14/10/23 10.000 NGUYEN VAN CUONG  5245 - 23012 Chuyển tiền.CT tu 9972758658
14/10/23 50.000 LAM THI NHU Y 5239 - 29341 transfer.CT tu 0441000710192
14/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 65473 Chuyen quy tu thien
14/10/23 50.000 PHAM THI BICH DIEP  5214 - 25589 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 TRAN THI MONG HIEN  5212 - 22146  Chuyển tiền Quyên góp, ma GD 162473186
14/10/23 10.000 DAU THI MAI  5218 - 20834 Chuyển tiền
14/10/23 20.000 NGUYEN THI THAO 5209 - 16436  
14/10/23 10.000 NGUYEN THI BA 5212 - 07890 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 NGUYEN THI VAN  5212 - 01245 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 DAO THI PHUONG THAO 5209 - 99565 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 PHAM THI ANH HONG  5213 - 97238 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
14/10/23 10.000 LE THANH LOAN 5217 - 95012 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 NGUYEN CAM VAN 5214 - 90395 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 85994 Ủng hộ quy trẻ em
14/10/23 10.000 VY VAN NGHIA 5212 - 85417 Chuyển khoản
14/10/23 1 LE THANH TUYEN  5212 - 84036 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
14/10/23 10.000 Bao Lam 5220 - 83725  
14/10/23 100.000 HOANG NGOC HUYEN  5216 - 83524  
14/10/23 16.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 80695 tu thien
14/10/23 10.000 LE THI PHUONG 5220 - 79967 Chuyển khoản Ủng hộ
14/10/23 10.000  NGUYEN THI LOAN 5218 - 75213 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 DANG THI MAI CHI 5220 - 75155 Chuyển tiền Ủng hộ
14/10/23 10.000 DO THI TAM 5213 - 75043 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 HO THI HUE 5215 - 74603 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 NGUYEN THI MINH HAU 5219 - 74320 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 NGUYEN THI NGUYEN  5161 - 59878  Chuyển tiền qua MoMo
14/10/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5218 - 71878 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 PHAN THI NGOC CAM  5017 - 70704 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 TRUONG THI HANG 5161 - 59756 Chuyển tiền qua MoMo
14/10/23 10.000 NGO THI THAO 5212 - 66197 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 DINH THI NHUNG 5209 - 66091 Chuyển khoản
14/10/23 20.544 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 30652 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .trẻ em mo coi
14/10/23 10.000 HUYNH THI NHU PHUC  5215 - 28736 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 26556 quytuthien
14/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 19118 chuyen quy tu thien
14/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG NGHI  5161 - 56345 Chuyển tiền quy trẻ em khuyết tật 
14/10/23 10.000 PHAN THI THAM HONG  5214 - 02887 Chuyển khoản
14/10/23 200.000 TRAN THI THANH XUAN  5216 - 72257 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY DUNG  5218 - 67529  
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 67370 quytuthien
14/10/23 50.000 HUYNH THI PHUONG TRANG  5189 - 71514 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 VU THI MEM  5218 - 33201 Chuyển khoản
14/10/23 10.000  NGUYEN THI THU VAN  5213 - 14902 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 NGUYEN THI THU GIANG  5215 - 11374 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 NGUYEN XUAN HA 5243 - 24835  Chuyển tiền.CT tu 1028980098 
14/10/23 10.000 TRAN HUYNH TO QUYEN  5218 - 02565 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 PHAN THI PHUONG 5218 - 99455  Chuyển khoản
14/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 93387 CHUYEN QUY TU THIEN
14/10/23 100.000 NGUYEN THI THUY HA  5390 - 26649 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 PHAM THI THANH XUAN  5388 - 24883 Chuyển khoản
14/10/23 100.000 NGUYEN THI YEN 5189 - 23672 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 LE NGOC LINH 5213 - 18203 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 NGHIEM THI THU PHUONG 5217 - 08761 Chuyển tiền
14/10/23 50.000  TRUONG HONG THUY  5209 - 99888 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 PHAM LUU NHU QUYNH  5387 - 89283 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 89363 thanh toan 
14/10/23 50.000 PHUNG THI KHUYEN  5017 - 84344  
14/10/23 100.000 pham thi mo  5219 - 80426  Quyên góp
14/10/23 50.000  TRAN KIEU LAN PHUONG  5217 - 71589 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 nhat minh  5017 - 68326 gui tre am khuyết tật  vn
14/10/23 50.000 Nguyen Thi Thu Hien  5214 - 67412 Chuyển tiền, ma GD 162449599
14/10/23 20.000 QUACH MANH CUONG  5017 - 66355 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 NGUYEN THI KIEU  5389 - 68934 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 46074 Treee em
14/10/23 10.000 DANG THI MY DIEN 5219 - 40617 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 TRAN THI PHUONG  5214 - 40410 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 LE THI KIM SUONG 5214 - 19465 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 TRAN THI TRINH 5216 - 18381 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 LyDoanTrang 5213 - 16872 Chuyển khoản TEKTVN
14/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH  5017 - 14542 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 VU THI NGOC HOA 5390 - 47066  Chuyển khoản
14/10/23 100.000 TRAN KIM PHUNG 5389 - 45839 Chuyển tiền Vì trẻ em khuyết tật  VN
14/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH TUYEN 5209 - 03115 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 01381  
14/10/23 100.000 LE PHUONG THAO  5216 - 96363  
14/10/23 50.000 NONG THI LOAN 5240 - 81164 Chuyển tiền.CT tu 1033997585
14/10/23 100.000 NGUYEN VAN TRANG  5387 - 40593 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 TRAN BINH ANH 5213 - 93622 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 NGUYEN THI THU TUYET  5219 - 93213  
14/10/23 50.000 HA TRUC VI  5216 - 93091 Chuyển khoản dinh danh
14/10/23 100.000 NGUYEN THUY TRANG  5220 - 92531 Quyên góp
14/10/23 50.000 VU THI HAI 5242 - 89699 Chuyển tiền.CT tu 0591000273642
14/10/23 50.000 VU THI KIEU TRInh 5245 - 67136 Quyên góp .CT tu 9966568663 
14/10/23 100.000 LE THI THAO 5220 - 85140 Chuyển khoản
14/10/23 100.000 NGUYEN THI THU 5389 - 36240 Chuyển khoản
14/10/23 50.000  LE THI MY DUYEN 5219 - 82922  Chuyển tiền
14/10/23 100.000 PHAN THI THUAN 5189 - 32813 Ck cho cac be khuyết tật 
14/10/23 100.000 NGUYEN THI THU 5244 - 66008 Chuyển tiền.CT tu 0381000338110 
14/10/23 100.000 Ta thi hang  5212 - 67146 Ta thi hang ck mot chut tam long 
14/10/23 100.000 NGUYEN HOANG TRAM 5389 - 26666 Chuyển khoản
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 25842 THAM GIA Quyên góp
14/10/23 100.000 Tu an  5212 - 63915 chuyen khoaan
14/10/23 100.000 NGUYEN THI HUYEN  5217 - 63302  Chuyển tiền
14/10/23 100.000 TRAN THI BICH LY 5217 - 59478 Chuyển khoản
14/10/23 100.000 NGUYEN HONG THUY 5387 - 21234 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 40533 dong gop cho cac chau kho khan
14/10/23 100.000 THAI THI MY DUYEN  5214 - 38811  
14/10/23 100.000 PHAM THI THANH THAO  5245 - 63168 Chuyển tiền.CT tu 1012703063 
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 26641 TU THIEN
14/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 05698 Ủng hộ quy
14/10/23 100.000 VU THI LY  5214 - 08720 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 NGUYEN THI BE UT 5219 - 04201  chuyen cac chau kho khan
14/10/23 10.000 NGUYEN THI VAN 5213 - 02048 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 NGUYEN THI HAI  5215 - 97865 Chuyển khoản
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 92935 chuyen cac chau kho khan
14/10/23 20.000 TRAN MINH VUONG 5219 - 88359  Chuyển khoản
14/10/23 10.000 NGUYEN DUY THANG  5219 - 65892 Chuyển khoản
14/10/23 100.000 LE THI HUONG GIANG  5389 - 65866 Chuyển khoản
14/10/23 200.000 NGUYEN DINH HAI 5390 - 56240 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 09757 Trẻ em Việt Nam
14/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 91338 Ủng hộ QUY trẻ em khuyết tật 
14/10/23 100.000 NGUYEN THI PHUONG  5390 - 41996 Chuyển khoản
14/10/23 100.000 PHUONG TO QUYEN  5242 - 75166 QUYEN Ủng hộ.CT tu 0811000010950 
14/10/23 50.000 PHAM THI HONG HANH  5245 - 52546 Chuyển tiền.CT tu 0311000724655
14/10/23 100.000 NGUYEN THI PHUONG 5388 - 33725  Ủng hộ
14/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 62778 Chuyen Quy tu thien
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 28196 Trẻ em Việt Nam
14/10/23 10.000 NGUYEN DOAN TUAN LINH  5215 - 59196 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 Nguyen Thu Trang 5218 - 57185  
14/10/23 100.000 DUONG THI THAM 5390 - 22226 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 VU HOANG DAN 5219 - 45536 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 VU QUANG DUNG  5078 - 53173 Treevietnam.CT tu 1559720746
14/10/23 50.000 HOANG KIM LIEN 5161 - 21655 Chuyển tiền qua MoMo
14/10/23 100.000 NGOC THI THUY  5242 - 70614 Chuyển tiền.CT tu 0821000140568
14/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 53871 Trẻ em Việt Nam
14/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 49338 Chuyen quy tu thien
14/10/23 100.000 CHU THI THU TRANG  5215 - 43301 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 VU QUANG DUNG 5078 - 44525 Trẻ em Việt Nam.CT tu 1559720746 
14/10/23 100.000 NGUYEN THI MAI  5244 - 42351 Ủng hộ.CT tu 1033611918 
14/10/23 50.000 NGUYEN THI MUOI  5017 - 24915 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 DANG NGOC ANH HOP 5216 - 11239  
14/10/23 100.000 DOAN THANH THAO  5239 - 47835 Chuyển tiền.CT tu 0631000450332
14/10/23 50.000 DUONG THI MY HANH  5242 - 62165 Chuyển tiền.CT tu 1030684589
14/10/23 50.000 Bui Thi Huong 5217 - 92839 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 TRUONG THI DAN 5214 - 85376 Chuyển khoản tu thien
14/10/23 50.000 .PHAM THI PHUONG THAO  5389 - 44606 Chuyển tiền tu thien
14/10/23 50.000 PHAM THI THANH HUYEN  5387 - 42738 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 LE THI TU TRINH  5219 - 70203 chuyen tu thien 
14/10/23 50.000 NGUYEN THI NHUNG  5214 - 69530 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 VU ANH HOA 5245 - 37947 Chuyển tiền.CT tu 0211000531237 
14/10/23 50.000 VU THI NGOAN 5216 - 67115 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 LE THI TUYET 5241 - 51144 Chuyển tiền.CT tu 1032032504
14/10/23 50.000 PHUNG THI HAI YEN  5209 - 64387 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 NGUYEN THI THU HA  5390 - 35711 Chuyển tiền Ủng hộ
14/10/23 50.000 NGUYEN THI HUYEN NGOC 5388 - 35162 Chuyển khoản
14/10/23 100.000 LUU THI MAI  5220 - 62499 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 NGUYEN THI OANH 5388 - 34634 Ủng hộ
14/10/23 50.000 PHAM THI THUY 5209 - 61529 Chuyển tiền tu thien
14/10/23 20.000 DO THANH PHONG 5161 - 13381 chuyen quy tu thien
14/10/23 50.000 LE THI THU HAO  5216 - 60653 Chuyển tiền Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  vn
14/10/23 10.000 VU THI VAN TRANG 5242 - 59439 Chuyển tiền.CT tu 1016729280 
14/10/23 100.000 ut heo gui  5218 - 60176 ut heo gui 
14/10/23 50.000 LE THI PHUONG 5388 - 33437  Chuyển tiền
14/10/23 1 DAM THU HIEN 5217 - 59455  
14/10/23 100.000 HIEN NHI  5240 - 50455 HIEN NHI CK TU THIEN.CT tu 1018533619 NGUYEN THI KIM THI 
14/10/23 50.000 NGUYEN THI THAO 5216 - 58137 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 LE NGUYEN PHU QUY  5209 - 57812 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 BUI KIM NGOC  5017 - 57612  
14/10/23 100.000 CU THI THUY LIEN 5243 - 59000 Chuyển tiền.CT tu 0021000327456
14/10/23 50.000 BE THI LE  5219 - 53767 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 NGUYEN XUAN NHI 5390 - 29944 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 HOANG THI TOI  5209 - 53117 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
14/10/23 50.000 VO THI ANH VAN 5239 - 44066 Chuyển tiền.CT tu 0501000124144
14/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 28483 Ủng hộ tre khuyết tật 
14/10/23 50.000 TRAN THI HONG 5388 - 28353 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 NGUYEN THI GAI 5189 - 27274 Chuyển khoản Ủng hộ trẻ em
14/10/23 100.000 HO THI TRANG KIM  5389 - 26505 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 PHAM THI THU DIU 5242 - 58158 Chuyển tiền.CT tu 0341007209826
14/10/23 100.000 NGUYEN THI NGOC LY 5389 - 25502  Chuyển khoản
14/10/23 50.000 LE NGUYEN THUY DUYEN  5189 - 25235 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 NGUYEN THI YEN NGOC 5243 - 57969 Chuyển tiền.CT tu 0151000557239 
14/10/23 100.000 NGUYEN THI MY TRANG 5244 - 35258 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0181003371546 
14/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 20450 Trẻ em Việt Nam
14/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY CHI 5078 - 35146 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0341006935396 
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 30445 Trẻ em Việt Nam
14/10/23 100.000 NGUYEN THI THAO  5241 - 47995 Tremvietnam.CT tu 0861000040617 
14/10/23 50.000 GIANG THI CHANH 5388 - 16497 Chuyển khoản
14/10/23 100.000 NGUYEN MAI ANH 5389 - 16085 Chuyển tiền
14/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 27738 Donggop
14/10/23 100.000 PHAN THI THANH HOA 5244 - 34258 Chuyển tiền.CT tu 0121000996834
14/10/23 50.000 NGUYEN HOANG GIANG  5214 - 25544 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 14048 Trẻ em Việt Nam
14/10/23 100.000 TRAN THI HUONG LINH  5239 - 41607 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0041000282526
14/10/23 100.000 VO THI HOANG YEN  5244 - 34042 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0291000342757 
14/10/23 50.000 Pham Thi Dao  5216 - 18347 Chuyển tiền
14/10/23 200.000 PHAM THI THU NHI  5243 - 55314 Quyên góp trẻ em khuyết tật .CT tu 1029022028 
14/10/23 100.000 PHAM THI NGOC HOA  5241 - 46195 Chuyển tiền.CT tu 0121000792845 
14/10/23 100.000 TRINH BA SU 5217 - 07924 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 LE THI HOAN 5389 - 04012 Chuyển khoản
14/10/23 21.132 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 29912 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .trẻ em
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 94736 Ủng hộ
14/10/23 50.000 NGUYEN THI HUONG 5218 - 92790 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 DUONG THI MINH THUY  5243 - 53411 Ủng hộ.CT tu 1041399230
14/10/23 50.000 NGUYEN THI GIANG 5078 - 30095 Ủng hộ.CT tu 0351000763658 
14/10/23 100.000 TA THI ANH MAI  5218 - 80691 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 VU THI HUE  5239 - 37272 ungho.CT tu 0031000303175 
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 72296 Ủng hộ 
14/10/23 50.000 HOANG THI THANH TAM 5217 - 71943  
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 85723 Ủng hộ
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 85029 Ủng hộ
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 69009 270492.141023.085610.Ủng hộ
14/10/23 50.000 TRAN THI THU PHUONG  5220 - 68196  
14/10/23 100.000 BUI HUYEN TRANG 5078 - 28544 Chuyển tiền.CT tu 1038660308 
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 67381 Ủng hộ
14/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 67290 Ủng hộ 
14/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 83398 Ủng hộ
14/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 66615 Ủng hộ
14/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 81334 Ủng hộ
14/10/23 46.070 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 29536 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .Can bo huu tri
14/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 79065 trẻ em.CT tu 1014047953 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
14/10/23 2.028 HUYNH TAN TIEN  5239 - 87368 Chuyển tiền.CT tu 1014785656 
14/10/23 23.102 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 29420 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .bo trong
15/10/23 100.000 NGUYEN VAN THAO  5390 - 61176 Chuyển tiền Ủng hộ
15/10/23 24.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 34224 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .khuyết tật 
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 31124 Quytuthien
15/10/23 10.000 PHAN TUAN ANH  5212 - 11452 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 00107 quytuthien
15/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG VAN  5213 - 58717 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 NONG THI MAY 5212 - 55663  
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 35652 quytuthien
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 14055 quytuthien
15/10/23 10.000 PHAN THI THUY LINH 5219 - 99492 Chuyển tiền
15/10/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 36273 mong cac em co mot cuoc song tot hon.CT tu 0721000660619 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
15/10/23 10.000 TRAN THI HOAI THUONG 5214 - 44802  Chuyển khoản
15/10/23 20.000 VU HOANG DAN 5215 - 43602 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 NGUYEN THI LAN PHUONG  5017 - 88004 Chuyển tiền
15/10/23 50.000 NGUYEN THI BICH HAI  5242 - 61793 Chuyển tiền quy trẻ em khuyết tật  viet nam.CT tu 0751000056326 
15/10/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5217 - 51054 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 48560 Trẻ em Việt Nam
15/10/23 10.000 PHAM THI NGUYET  5212 - 24741 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH LAN  5216 - 01109  
15/10/23 10.000 PHAN THANH NAM  5217 - 75895 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 THAN THI LINH 5240 - 36297 Chuyển tiền.CT tu 9923089605 
15/10/23 50.000 TRAN THI TRANG 5214 - 95661 Chuyển tiền
15/10/23 25.000 HO THANH TRUC  5239 - 28867 Chuyển tiền.CT tu 1034191447
15/10/23 10.000 TRAN THI BICH LIEU  5241 - 34640 Chuyển tiền.CT tu 1021629556
15/10/23 10.000 Nguyen Thi Trinh 5218 - 76462 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 46800 Quytuthien
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 55348 Quytuthien
15/10/23 10.000 TRAN THI OANH  5215 - 87702  
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 82941 Quytuthien
15/10/23 10.000 CAO THI DUNG 5219 - 79768 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 KHUAT THI HUONG  5216 - 60907 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 PHAM THI HUONG 5219 - 53205 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 NGUYEN THI TUYET  5239 - 98870 Chuyển tiền.CT tu 0711002100855 
15/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUC 5214 - 34115 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 CAO THI HANH  5209 - 33659 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
15/10/23 10.000 PHAN THI NGOC TRANG 5239 - 97218  Chuyển tiền.CT tu 1015021343
15/10/23 10.000 Lethu90 5214 - 27105  
15/10/23 10.000 TA THI HUONG 5216 - 24365 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 NGUYEN THI NGOC 5017 - 20050  
15/10/23 30.000 PHAM THI QUYNH NHU  5215 - 06620  Chuyển khoản
15/10/23 10.000 TRA BACH NHAT  5245 - 88086 Chuyển tiền.CT tu 1033833496 
15/10/23 10.000 DUONG THI VIET HA  5217 - 03692 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 BUI THI TAM  5212 - 90489 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 VO THI THUY 5216 - 86825 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 NGUYEN THI THOA 5078 - 55851 Chuyển tiền.CT tu 0351001150053 
15/10/23 10.000 VU THI THUY 5239 - 91758 Chuyển tiền.CT tu 0691000421032 
15/10/23 10.000 HO THI THOA  5161 - 46938 quy tu thien
15/10/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 49591 Binh thuong .CT tu 1040886482 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
15/10/23 10.000 TA THI TRANG 5209 - 01732 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 VO THI NGOC 5218 - 00268 Chuyển tiền
15/10/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 48182 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
15/10/23 200.000 VU HUY TOAN 5387 - 65404 Ủng hộ
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 77263 Thien nguyen
15/10/23 10.000 NGUYEN THI MINH NGUYET  5219 - 71625 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 NGUYEN VAN TU  5017 - 70785  
15/10/23 10.000 TONG THI NGOI  5216 - 45963 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 NGUYEN THI THAO 5245 - 75848 Chuyển tiền.CT tu 1015575235 
15/10/23 10.000 LE THI MAI  5215 - 29708 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 DAO THI KIEU ANH  5214 - 24648  
15/10/23 10.000 TRAN THI HOA 5214 - 21374 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 NGUYEN THI QUYET  5213 - 13629 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 NGUYEN THI HAO 5218 - 11487 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 SUNG VAN MI 5161 - 37823 Chuyển tiền qua MoMo
15/10/23 10.000 DANG THI PHUC 5214 - 88543 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 HOANG THI HUYEN  5218 - 85915  
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 85313 u.h trẻ em
15/10/23 10.000 NONG THI NGHIEP 5217 - 82169 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 NGUYEN THI KIM THUY 5217 - 75165  
15/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 38447 mong rang dieu ki dieu se den voi cac em.CT tu 0761002346879 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
15/10/23 10.000 HOANG THI OANH  5217 - 69588 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 NGUYEN PHUONG THUY  5216 - 67615  
15/10/23 10.000 Huong  5017 - 67555 Huong ck
15/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 58196 quy tre e kt
15/10/23 10.000 PHUNG THI XUAN 5212 - 57719  
15/10/23 10.000 PHAM THI TRINH HAN  5218 - 57419 Chuyển tiền
15/10/23 20.000 LE THI HAI YEN 5220 - 54795 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 DAM THI BINH 5215 - 54118 Ủng hộ
15/10/23 10.000 VU THI LIEN 5209 - 51942 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 LE THI NGA 5161 - 34428  Chuyển tiền qua MoMo
15/10/23 10.000 TRAN THI THANH BINH 5219 - 51692 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 Pham Thi Ngoc Linh Quyen  5017 - 51151  tu thien
15/10/23 10.000 VU THI DIEU LINH 5220 - 51086 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 TANG THI LY 5216 - 50039 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 NGUYEN THI HOAI THU 5217 - 49741 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 TRAN THI NGOC 5389 - 98101 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 TRAN THI HIEN  5212 - 47871 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 BUI THI MAU LINH  5217 - 47453 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
15/10/23 10.000 HA LAN HUONG 5215 - 47279 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 47061  
15/10/23 10.000 NGUYEN THI THU GIANG 5214 - 46723 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 NGUYEN THI KIM TIEN 5212 - 45548 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 CAO THI HANG 5217 - 44910 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 HA THI NHU QUYNH  5216 - 44128 Chuyển tiền tu Viettel Money
15/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5214 - 42817  
15/10/23 10.000 NGUYEN THU HIEN 5212 - 42728  
15/10/23 10.000 NGUYEN THI HANH HUYEN 5214 - 42552 142068.151023.134156.NGUYEN THI HANH HUYEN Chuyển khoản
15/10/23 10.000 DAO THI TRANG 5241 - 82453 Chuyển tiền.CT tu 0341007056474 
15/10/23 10.000 THAI THI THUY HANG  5212 - 41948 chuyen Ủng hộ 
15/10/23 10.000  VU THI LOAN 5212 - 40539 Chuyển tiền
15/10/23 100.000  LAM THI XUAN NU  5218 - 37514 Chuyển tiền
15/10/23 10.000  LY VAN CUONG  5212 - 07671  Chuyển tiền
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 54690 717080.151023.130458.Quytuthien
15/10/23 50.000 NGUYEN THI TRANG  5219 - 53087 Chuyển tiền
15/10/23 50.000 LUONG THI THUAN  5216 - 34735 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 NGUYEN THI CAM NHUNG 5215 - 28917 Chuyển tiền
15/10/23 50.000 HOANG THI HONG DIEM  5209 - 15506 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 CAO THI NGOC DIEU  5217 - 97571 Chuyển tiền, ma GD 162677063
15/10/23 50.000 NGUYEN MAI HUONG  5219 - 90264 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 16731 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  vn
15/10/23 100.000 TRAN LE XUAN DAO  5216 - 73847 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 TRAN THI THUY TIEN  5209 - 65524 Chuyển khoản
15/10/23 100.000 VU THI HIEN  5214 - 60209  Chuyển khoản
15/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 99638 trẻ em khuyết tật .CT tu 1041118349 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
15/10/23 100.000 NONG THI XUYEN 5389 - 96234 Chuyển khoản
15/10/23 100.000 LE THI HUONG 5189 - 88846 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 NGUYEN THI THO  5245 - 53641 Chuyển tiền.CT tu 0341007203427 
15/10/23 100.000 PHAM THI THUY HANG  5220 - 26501 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 CHUYEN TIEN 5212 - 24448  
15/10/23 100.000 HOANG THI DOI 5209 - 23869 Chuyển tiền, ma GD 162672710
15/10/23 100.000 TRUONG THI TUYET NGAN  5212 - 20049 Chuyển tiền
15/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 15930 ck
15/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 79343 Quyên góp
15/10/23 100.000 Tran Quynh Chau  5215 - 04496 Tran Quynh Chau Chuyển tiền
15/10/23 50.000 HO THI LAN  5388 - 69849 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 Le xuan minh 5389 - 69686  
15/10/23 50.000  NGUYEN THI NGOC  5218 - 93084 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 Quynh nhu 5387 - 68498  
15/10/23 50.000 NGUYEN THI TRANG PHUONG 5215 - 88711 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 94078 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .CT tu 0511000461133 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
15/10/23 50.000 NGUYEN THI HUYEN  5388 - 59222 Chuyển tiền
15/10/23 50.000 TRAN THI KIEU OANH  5214 - 69507 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 HO THI MAY  5218 - 66785 Chuyển tiền
15/10/23 50.000 MAI THI NGA  5212 - 66565 chuyen Ủng hộ 
15/10/23 10.000 NGUYEN VIET TUAN  5216 - 62387 Chuyển khoản
15/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 61585 Quyên góp trẻ em
15/10/23 100.000 TRAN THI LE 5217 - 57834  
15/10/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 90950 nvvp.CT tu 0071004233830 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
15/10/23 50.000 NGUYEN THI MINH VAN  5017 - 38131 Chuyển tiền, ma GD 162667499
15/10/23 100.000 LE MINH HANH  5220 - 36601 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 .VU THUY HA  5017 - 25846 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 DINH THI MAI THUY  5387 - 22594 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 BUI THI KIM NGAN  5215 - 94348 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
15/10/23 100.000 TRAN THI HA 5245 - 44284 xin cong duc .CT tu 1024414478 
15/10/23 100.000 LO THI DIEM 5244 - 44235 Chuyển tiền.CT tu 0301000429196
15/10/23 50.000 BUI THI HUAN 5219 - 87072 Chuyển khoản
15/10/23 300.000 NGUYEN HANG NGA 5217 - 81172  phat tam cong duc cho cac em nho. Nam Mo Dia Tang Vuong Bo Tat 
15/10/23 100.000 DINH THI THOM 5388 - 11150  Chuyển khoản
15/10/23 50.000 HOA THI MAI 5189 - 09337 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 NGUYEN THI LE MY 5161 - 08571 Chuyển tiền qua MoMo
15/10/23 10.000 Nguyen thi thinh 5214 - 65039  
15/10/23 10.000 PHAM LE TUONG VY  5161 - 06805 Chuyển tiền qua MoMo
15/10/23 100.000 NGO THI NAM  5218 - 29754 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 LY THI KIM THUY 5212 - 24183 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 14754 Quytuthien
15/10/23 10.000 MAI THI BICH  5220 - 11567  
15/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 76406 Mebon97
15/10/23 50.000 HOANG THI THOA  5214 - 07118 Chuyển tiền
15/10/23 50.000 NGUYEN THI HA 5220 - 96641 Chuyển khoản
15/10/23 100.000 TRUONG THI SU 5240 - 49777 Chuyển tiền.CT tu 1014068026 
15/10/23 100.000 LUONG THI LY 5218 - 70230  
15/10/23 20.000 TRAN HOANG NGOC TRAM 5017 - 67127 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 PHAM VAN KHANH  5217 - 63151 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 5389 - 28574  Chuyển khoản
15/10/23 100.000 NGO THI KHA  5161 - 96080 Chuyển tiền qua MoMo
15/10/23 10.000 NGUYEN THI DUONG 5078 - 62561 Chuyển tiền.CT tu 0011004398367 
15/10/23 50.000 .LAM THI UT LIEN 5215 - 75320 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 PHAM THI THOM 5213 - 63514  
15/10/23 50.000 PHAM THI CUC  5390 - 50051 Chuyển tiền
15/10/23 50.000 NGUYEN THI NGA  5212 - 32263  
15/10/23 50.000 NGO THI MINH NGUYET  5219 - 30708  
15/10/23 50.000 NGUYEN THI TAM 5245 - 97994 Chuyển tiền.CT tu 0141000201701 
15/10/23 100.000 dung ck 5017 - 26891 dung ck
15/10/23 100.000 PHAN THI THANH THAO  5387 - 37980 Chuyển khoản chia se yeu thuong
15/10/23 50.000  LE THI THU  5242 - 39965 ho tro cac be.CT tu 0711000251598 
15/10/23 50.000 NGUYEN NGOC LINH  5189 - 37006 Chuyển tiền Ủng hộ
15/10/23 50.000 HUYNH THI MY LIEN  5244 - 97570 Chuyển tiền.CT tu 1026963780
15/10/23 50.000 NGUYEN THI HONG  5216 - 22820 Chuyển tiền
15/10/23 50.000 VO THI CAM TIEN 5219 - 21660 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
15/10/23 50.000 LAM VAN TRUONG  5245 - 97339 Trẻ em Việt Nam.CT tu 9931154720
15/10/23 100.000 NGUYEN THI NHI  5189 - 34516 Chuyển khoản
15/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 34490 Ủng hộ
15/10/23 100.000 Linh  5215 - 16921 Linh Ủng hộ 
15/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 16758 Trẻ em Việt Nam 
15/10/23 50.000 PHAM THI VUI 5212 - 16574 Chuyển tiền
15/10/23 50.000 PHAM VAN LANG 5215 - 16567  
15/10/23 50.000 UACH VAN CHUNG  5388 - 33264 Chuyển khoản
15/10/23 100.000 HOANG THI HUONG 5212 - 15974  
15/10/23 50.000 NGUYEN THI NGA  5244 - 96989 Chuyển tiền.CT tu 0351000976657 
15/10/23 50.000 BUI THI MY HANH  5241 - 30432 Chuyển tiền.CT tu 0571000065665 
15/10/23 100.000 VU HONG NGA  5214 - 14642  
15/10/23 50.000 LE THI HIEN  5241 - 30362 Ủng hộ trẻ em khuyet tan.CT tu 9989562831
15/10/23 100.000 NGUYEN THI TRANG  5212 - 13785  
15/10/23 100.000 DINH THI HUE 5387 - 31828 Chuyển tiền
15/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM NGAN 5017 - 13105 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 NGUYEN THI HONG KIM 5161 - 87538 Chuyển tiền qua MoMo
15/10/23 100.000 HUYNH THI NGOC CAM 5240 - 30170 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0181003600402
15/10/23 100.000 LE THI SIENG  5241 - 30086 Chuyển tiền.CT tu 0271000987568
15/10/23 50.000 MAI THANH HUYEN 5212 - 10058 Chuyển khoản
15/10/23 100.000 NGUYEN THI THAM  5209 - 09616 Chuyển khoản
15/10/23 100.000 NGUYEN THI DIU  5245 - 96552 Ủng hộ trẻ em.CT tu 0071001136008 
15/10/23 100.000 LE THI THU HUONG  5220 - 09425 Chuyển khoản
15/10/23 100.000 c 5209 - 07804 Trẻ em Việt Nam
15/10/23 50.000 Huong Giang Xuan Truong 5388 - 28771  
15/10/23 100.000 BUI HA UT VY 5078 - 54451 Chuyển tiền.CT tu 9344567809 
15/10/23 50.000 TRIEU THI HOAN 5387 - 26927 Chuyển khoản
15/10/23 100.000 NGUYEN HONG DUYEN 5389 - 26668 Chuyển khoản
15/10/23 100.000 PHAM QUYNH TRANG  5240 - 29458 Trẻ em Việt Nam.CT tu 9388976843 
15/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 26653 Ủng hộ
15/10/23 50.000 DUONG THI VAN ANH  5212 - 01898 Chuyển tiền
15/10/23 50.000  DANG PHUONG ANH  5241 - 29283 Ủng hộ.CT tu 0031000243777 
15/10/23 50.000 DUONG THI DAO  5219 - 97681 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
15/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 95243 Trẻ em Việt Nam
15/10/23 50.000 DANG THI HUE  5239 - 23110 Chuyển tiền.CT tu 1016350570 
15/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 22949 Trẻ em Việt Nam
15/10/23 100.000 VU THI MIEN  5017 - 93983  Chuyển khoản
15/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 93544 Trẻ em Việt Nam
15/10/23 50.000 DINH THI ANH 5388 - 22548 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 NGUYEN THI HANG  5017 - 92947 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 21457 Trẻ em Việt Nam
15/10/23 50.000 VO THI NGOC LAN  5241 - 28496 trẻ emvietnam.CT tu 9899254569 
15/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 20577 Trẻ em Việt Nam
15/10/23 100.000 NGUYEN THANH TRUNG 5244 - 95004  Chuyển tiền.CT tu 0351000880499 
15/10/23 50.000  DO MINH LUAN 5217 - 88557  Chuyển tiền
15/10/23 100.000 TRAN THI THUY DUONG  5388 - 20359 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 NGUYEN THI LAM 5218 - 86617 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 LUU LE QUYNH  5243 - 37073 Ủng hộ.CT tu 1001000295918
15/10/23 200.000 NGUYEN THI LIEU 5245 - 94567 Ủng hộ.CT tu 0641000012165 
15/10/23 50.000 LE THI HONG SA  5243 - 36762 HONG SA Ủng hộ.CT tu 0721000634452 LE THI HONG SA 
15/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 16710 Ủng hộ
15/10/23 100.000 DINH THI XUYEN  5209 - 79702  
15/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 79612 Ủng hộ trẻ em
15/10/23 100.000 PHAM THI LOAN 5240 - 27558 Chuyển tiền.CT tu 1021944483 
15/10/23 50.000 CHU THI NHUNG 5215 - 73671 Chuyển tiền
15/10/23 50.000 NGUYEN THI NGOC MAI  5217 - 70932  
15/10/23 50.000 LE THI HONG THAO  5242 - 35901 Ủng hộ.CT tu 0541000229074 
15/10/23 100.000 bao duong 5388 - 09587 bao duong Ủng hộ
15/10/23 100.000 NGO THI HA 5189 - 07235 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 Pham Thi Ninh  5214 - 06916 Chuyển tiền
15/10/23 12.000 NGO VAN THINH 5212 - 03898 Chuyển tiền
 
16/10/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 44126 Ung ho cac em 
16/10/23 10.000 Pham Linh  5214 - 36995 gui cong duc Nam Mo A Mi Da Phat 
16/10/23 333.333 NGUYEN VAN HOANG  5209 - 02064  
16/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN  5242 - 93008 chuyen tien.CT tu 9349696140 
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 40547 Quytuthien
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 33520 Quytuthien
16/10/23 10.000 PHAM THI HOA 5215 - 06713 chuyen khoan
16/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH LUONG 5161 - 93940 chuyen tien qua MoMo
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 46835 Quytuthien
16/10/23 28.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 36718 Ung ho toi Quy vi tre em khuyet tat.congnhan
16/10/23 10.000 Pham thi men  5217 - 21479 chuyen khoan ung ho
16/10/23 10.000 LE THI HUONG 5214 - 12859 Chuyen tien
16/10/23 35.227 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 36702 Ung ho toi Quy vi tre em khuyet tat.vi tre em khuyen tat
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 67842 Quytuthien
16/10/23 24.850 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 36580 Ung ho toi Quy vi tre em khuyet tat.0
16/10/23 10.000 DOAN THI MAI NHI  5213 - 03644 CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
16/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 52663 ung ho
16/10/23 10.000 NGUYEN THI ANH  5220 - 47175  
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 01204 Quytuthien
16/10/23 10.000 TRAN THI HOAI  5245 - 33141 chuyen tien.CT tu 9948953833 
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 87803 Quytuthien
16/10/23 10.000 NGUYEN DANH MANH  5245 - 27289 Quytuthien.CT tu 0541000186727 
16/10/23 10.000 VO THI THU  5243 - 45296 chuyen tien.CT tu 9945093367 
16/10/23 10.000 HOANG THI THANH HUE 5217 - 23699 chuyen tien
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 01454 quytuthien
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 85213 quytuthien
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 83589 quytuthien
16/10/23 10.000 NGUYEN NHU HIEN 5017 - 81017 chuyen khoan
16/10/23 100.000 NGUYEN KHAC HOA  5387 - 85200 chuyen khoan
16/10/23 15.200 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 36326 Ung ho toi Quy vi tre em khuyet tat.tre em khuyet tat
16/10/23 10.000 PHAM THI KIM PHUONG  5078 - 46505 Quytuthien.CT tu 9967676021
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 71853 Quytuthien 
16/10/23 10.000 LE MANH KHANG 5217 - 64995 Chuyen tien
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 38427 Quytuthien
16/10/23 10.000 LE VIET HUNG  5161 - 57089 chuyen tien qua MoMo
16/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5215 - 04273  chuyen khoan
16/10/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 36804 ung ho hoan canh kho khan.CT tu 0021000858860 toi Quy vi tre em khuyet tat
16/10/23 100.000 DANG THI THANH THUY  5244 - 80996 chuyen tien.CT tu 0031000246048
16/10/23 25.796 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 36112 Ung ho toi  Quy vi tre em khuyet tat.khuyet tat
16/10/23 10.000 NGUYEN VAN DONG  5243 - 21553 chuyen tien.CT tu 1017969831 
16/10/23 10.000 DOAN MY HANH 5244 - 78252 chuyen tien.CT tu 1034791017 
16/10/23 20.000 BUI QUANG DICH  5209 - 12744  
16/10/23 10.000 LUU THI THANG  5219 - 88028 CHUYEN KHOAN
16/10/23 10.000 DAM THI HANH 5217 - 66249 chuyen khoan
16/10/23 10.000 Thai Thi minh huyen 5220 - 44657  
16/10/23 10.000  NGUYEN THI PHUONG LIEU 5218 - 43699 chuyen tien
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 20502 Quytuthien 
16/10/23 10.000 NGUYEN HOANG THANG 5212 - 20495 chuyen tien
16/10/23 10.000 Nguyen Duy Tan  5217 - 18310 chuyen tien tu Timo
16/10/23 10.000 HOANG THI HOAI 5217 - 15023 chuyen tien
16/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG TUYEN  5242 - 92992 Quy tre em khuyet tat.CT tu 0871004180247 
16/10/23 20.000 NGUYEN THI THU HANG  5215 - 04884 chuyen ung ho 
16/10/23 10.000 DINH THI HUONG 5215 - 71215  chuyen khoan
16/10/23 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 84599 UNG HO QUY
16/10/23 10.000 PHAN NGOC ANH 5216 - 40080 chuyen tien den QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
16/10/23 10.000 NGUYEN HOANG HUNG  5215 - 36997 chuyen tien
16/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH  5220 - 27242  
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 22513 Quytuthien
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 20619 Quytuthien
16/10/23 10.000 TA THI BICH NGOC  5241 - 76853 Quytuthien.CT tu 0291002399356 
16/10/23 10.000 NGUYEN THI HAI YEN  5209 - 04201  quytuthien 
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 02418 Quytuthien
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 01700 Quytuthien
16/10/23 10.000 NGO THI HUYNH HOA  5216 - 76519 Chuyen tien
16/10/23 10.000 DINH THI THUY  5215 - 55435  
16/10/23 100.000 NGO THI KHA  5161 - 32937 chuyen tien qua MoMo
16/10/23 100.000 NGO THI KHA 5161 - 32651 chuyen tien qua MoMo
16/10/23 10.000 DUONG THI THAM 5215 - 33312 chuyen khoan
16/10/23 10.000 DO THI HIEN  5078 - 76555 chuyen tien.CT tu 1012351299
16/10/23 10.000 TRAN THI DUNG  5017 - 04574 chuyen khoan
16/10/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG 5212 - 03250  
16/10/23 10.000 PHAM THI HUONG 5209 - 82333 Chuyen tien
16/10/23 10.000 DO THI THU LE  5078 - 72163 chuyen tien.CT tu 1041676768 
16/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH 5216 - 59477 chuyen tien
16/10/23 20.752 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 35721 Ung ho toi Quy vi tre em khuyet tat.giup tre em
16/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5242 - 72894 chuyen tien.CT tu 1016585638
16/10/23 10.000 NGUYEN THI XUAN 5219 - 27618  chuyen khoan
16/10/23 10.000 NGO THI THOM  5213 - 26209 Chuyen tien
16/10/23 10.000 HA HAI YEN 5241 - 63582 chuyen tien.CT tu 1016659996 
16/10/23 10.000 LE MANH DAU 5219 - 79083 chuyen khoan
16/10/23 10.000 NGUYEN THI LE THU  5017 - 78029 Chuyen tien
16/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG 5217 - 76358  Chuyen tien
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 74578 quytuthien
16/10/23 100.000 BUI THI NUONG  5209 - 72928 CHUYEN KHOAN
16/10/23 100.000 VO THI THU THAO 5240 - 59995 chuyen tien.CT tu 0181003568291
16/10/23 10.000 VU THI TUYET MAI 5219 - 70857  
16/10/23 10.000 TRAN THI NHU QUYNH  5215 - 68397  Chuyen tien
16/10/23 10.000 TRAN THI MINH THU 5214 - 68152  
16/10/23 10.000 NGUYEN THI MINH NHAN  5218 - 65272 Chuyen tien
16/10/23 10.000 LE THI HANH 5220 - 63914 chuyen khoan
16/10/23 10.000 TRAN THI KIM CHI 5216 - 57770 Chuyen tien
16/10/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5241 - 58890 chuyen tien.CT tu 0231000584375 
16/10/23 10.000 TRUONG THI HOANG LOC  5217 - 55678 chuyen khoan
16/10/23 10.000 NGO THI NHU TRINH  5219 - 54030 Chuyen tien
16/10/23 10.000 NGUYEN THI VAN 5017 - 51737 chuyen khoan
16/10/23 10.000 PHAM THI THUY LINH  5017 - 51535 Chuyen tien, ma GD 162917267
16/10/23 10.000 PHAN THI PHUONG MAI 5220 - 50939 CHUYEN KHOAN
16/10/23 10.000 HOANG THI LUA  5239 - 52502 chuyen tien.CT tu 0781000463197 
16/10/23 10.000 TA THI HUONG 5214 - 46785 Chuyen tien
16/10/23 10.000 NGUYEN THI HANG  5209 - 45647 Chuyen tien
16/10/23 10.000 VU THI THANH THUY  5240 - 58220 chuyen tien.CT tu 1037639538 
16/10/23 10.000 MAI TRAN NHU QUYNH  5215 - 41345  
16/10/23 10.000 MAI THI PHUONG LAN  5243 - 66765 chuyen tien.CT tu 1035070074
16/10/23 10.000 DINH THI DUYEN  5218 - 40314 chuyen tien
16/10/23 10.000 NGUYEN THI TUYET  5212 - 40072  
16/10/23 10.000 NGUYEN THI MAI LIEN  5209 - 39623 Chuyen tien
16/10/23 10.000 DANG THI DUYEN 5214 - 38806 chuyen tien
16/10/23 10.000 TRAN THI THUONG  5209 - 38549  CHUYEN KHOAN
16/10/23 10.000 NGUYEN THI HIEN 5212 - 36402 Chuyen tien
16/10/23 10.000 LE THI NHUNG  5243 - 66433 chuyen tien.CT tu 9989204133 
16/10/23 10.000 TRAN THI THU PHUONG  5218 - 36300 chuyen khoan
16/10/23 10.000 LY THI LIEN 5216 - 35554 chuyen tien
16/10/23 10.000 Tran Thi Thu 5219 - 34443  
16/10/23 10.000 DUONG THI HUONG 5220 - 33997  
16/10/23 10.000 CHU THI HUYEN  5213 - 32765 Chuyen tien
16/10/23 10.000 TRAN THI THU HA 5218 - 32636 tu thien
16/10/23 10.000 VO THI BICH PHUONG 5218 - 32480  
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 14182 Quytuthien
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 00131 Quytuthien
16/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 59279 thuy kieu quyen gop
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 28665 Chuyen tu thien
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 27176 Quytuthien
16/10/23 100.000 TRAN THU THUY 5245 - 36571 chuyen tien.CT tu 0011000843870 
16/10/23 10.000 PHUNG THI BEN  5215 - 20891 Chuyen tien
16/10/23 100.000 CAO NGOC THUY HONG 5189 - 78718 Chuyen tien
16/10/23 10.000 NGUYEN THI CHANG  5242 - 58395 chuyen tien.CT tu 0351000895889 
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 14041 Quytuthien
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 13726 QUYTUTHIEN
16/10/23 50.000 .PHAM THI TUYET TRAM 5387 - 23588 Chuyen tien
16/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 28014 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
16/10/23 100.000 DINH THI VAN KIEU 5217 - 11032 chuyen khoan
16/10/23 500.000 HOANG THI PHUONG UYEN  5189 - 03859 lam cong duc
16/10/23 100.000  VU THI KHUYEN 5216 - 96772 gui den cac e
16/10/23 50.000 LE THI KIEU LIEN  5389 - 98580 chuyen tien
16/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM OANH  5218 - 91739 chuyen tien
16/10/23 100.000 TRUONG TRAN MY  5215 - 90466 Chuyen tien chon 1
16/10/23 50.000 NGUYEN THI THANH THUONG  5245 - 22807 chuyen tien.CT tu 9909772783
16/10/23 100.000 VUONG THI THU 5389 - 81920 chuyen khoan
16/10/23 50.000 Pham thi TamZalo Me Nam  5189 - 77343 1102 ung ho quy vi tre em
16/10/23 10.000 NGUYEN THI LAN  5161 - 00908 chuyen tien qua MoMo
16/10/23 50.000 DINH XUAN DIEN  5240 - 33240 chuyen tien.CT tu 1027628796
16/10/23 100.000 TRAN NGOC KIM TRANG 5218 - 00248  
16/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 83668 ung ho tre em khuyet tat
16/10/23 50.000 HA THANH THUY VAN  5215 - 73362 chuyen khoan
16/10/23 100.000 PHAM THI THUY KIEU 5244 - 95647 UNG HO.CT tu 1016001207 
16/10/23 100.000 NGUYEN THI HOAI  5215 - 71401 Chuyen tien
16/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 67030 Quyen gop
16/10/23 50.000 VO HUYNH QUYEN  5388 - 37265 Chuyen tien
16/10/23 100.000 HA THI HANG 5214 - 54199  
16/10/23 100.000 HOANG OANH HUYEN  5387 - 30509 chuyen khoan
16/10/23 100.000 DAO THI KIM TREM 5243 - 36374 chuyen tien quyen gop ung ho.CT tu 0811000029039 
16/10/23 50.000 NGUYEN THI LUONG  5213 - 46316 chuyen khoan
16/10/23 100.000 PHAM THI MINH THUAN 5017 - 36929 chuyen khoan
16/10/23 100.000 LE THI KIM DUNG  5189 - 24897 chuyen khoan
16/10/23 100.000 HUYNH THI LICH 5245 - 93255 chuyen tien.CT tu 0071002885074 
16/10/23 100.000 Nguyen Phuong  5387 - 22802 chuyen khoan lam ctr tri an
16/10/23 100.000 PHAM THI TRANG 5209 - 30071  
16/10/23 50.000 DUONG THI NGUYET ANH  5214 - 24772 Chuyen tien
16/10/23 50.000 VU THI HONG  5388 - 18618 chuyen tien
16/10/23 10.000 NGUYEN THI XUAN MY  5213 - 20581 chuyen khoan
16/10/23 100.000 TRAN THI NGOC DIEP  5243 - 34326 chuyen tien.CT tu 0711000267744 
16/10/23 50.000 NGO KIM CAM  5387 - 14342  chuyen khoan
16/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 07518 ung ho (by TPBank ChatPay)
16/10/23 50.000 LU THI YEN  5387 - 09705 chuyen khoan
16/10/23 50.000 DO THI LIEN  5218 - 02670 Chuyen tien
16/10/23 100.000 NGUYEN THI HONG DAO  5214 - 02050 Chuyen tien
16/10/23 100.000 HOANG BAO NGOC 5388 - 07266 chuyen khoan
16/10/23 50.000 KIEU LAN ANH 5243 - 31942 chuyen tien.CT tu 1018098769 
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 82607 quytuthien
16/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 81524 Quyen gop quy thien tam
16/10/23 100.000 NGUYEN THI NGOC ANH 5390 - 99951 chuyen khoan
16/10/23 10.000 PHAM THI THUY 5242 - 31813 chuyen tien.CT tu 1019388976
16/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 97695 treemvietnam
16/10/23 38.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 35280 Ung ho toi Quy vi tre em khuyet tat.khuyet tat
16/10/23 100.000 Chau  5218 - 67736 Chau ck
16/10/23 100.000 VU THI THU  5217 - 67650  
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 66839 quytuthien
16/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 92226 Hoa tulip chuyen cho cac chau
16/10/23 100.000 TA THI UYEN VY  5189 - 91806 chuyen tien ung hoj qtektvn
16/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 58484 ung ho quy tre e
16/10/23 50.000 Duong Thi Huyen 5213 - 58448 chuyen tien
16/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM QUYEN 5239 - 95080 chuyen tien.CT tu 1028018167 
16/10/23 50.000 NGUYEN THI XUAN SANG  5387 - 86079 Chuyen tien
16/10/23 100.000 NGUYEN THI THIEN HA  5242 - 28939 chuyen tien.CT tu 0071000814650 
16/10/23 100.000 VO THI LU 5244 - 86180 chuyen tien.CT tu 1023290310 
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 26941 Quytuthien
16/10/23 10.000 TRAN THI PHUONG  5209 - 25888 chuyen khoan
16/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 11489 ck
16/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 72162 ung ho
16/10/23 50.000 LU THI HOAN 5244 - 66487 chuyen tien.CT tu 1036505648
16/10/23 100.000 TRAN THI HANG 5387 - 32216 chuyen khoan
16/10/23 50.000 ZO RAM THI APOCH  5161 - 60368 chuyen tien qua MoMo
16/10/23 50.000 DOAN THI LE TRINH  5241 - 75939 UNG HO.CT tu 1036751086 
16/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 21819 UNG HO
16/10/23 50.000 THAI VO THUY LINH  5161 - 60019 ung ho
16/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 18050 UNG HO
16/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 01101 UNG HO
16/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 99310 ung ho
16/10/23 50.000 LE THI THUAN  5387 - 16487 chuyen khoan
16/10/23 50.000 DUONG THI LAN 5389 - 16416 chuyen khoan
16/10/23 50.000 NGUYEN THI BICH NGOC  5216 - 95916 Chuyen tien
16/10/23 50.000 NGUYEN THI HAU 5213 - 85944 chuyen khoan
16/10/23 50.000 NGUYEN THI HANG 5242 - 82259 chuyen tien.CT tu 0181000660855 
16/10/23 50.000 TRAN THI THANH 5243 - 82225 chuyen tien.CT tu 0011004042209 
16/10/23 100.000 PHAN THI HAI YEN 5240 - 73169 chuyen tien.CT tu 0061000319632 
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 76824 Quytuthien
16/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 56244 lxstd tang tu thien.CT tu 0071001035826 toi Quy vi tre em khuyet tat
16/10/23 100.000 TRAN THI THU PHUONG 5387 - 04971 chuyen khoan
16/10/23 50.000 PHAM THI THU HUYEN  5240 - 72810 chuyen tien.CT tu 0211000496277
16/10/23 100.000 LINH  5215 - 72743 LINH CHUYEN
16/10/23 50.000 PHAN THI THAO  5240 - 72713 chuyen tien.CT tu 1038626739 
16/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 03851 Ung ho
16/10/23 50.000 NGUYEN THI DIEM HUONG  5390 - 03185 chuyen khoan
16/10/23 100.000 AU THI THU HANG  5240 - 72483 chuyen tien.CT tu 0861000006724 
16/10/23 50.000 NINH THI HUONG 5213 - 68933 chuyen tien
16/10/23 50.000 BUI THI HA 5216 - 68336  
16/10/23 50.000 HA THI HOA  5220 - 67879 Chuyen tien, ma GD 162844292
16/10/23 100.000 VU THI DOAN 5017 - 67677 chuyen tien tu Viettel Money
16/10/23 50.000 LE THI SAU 5245 - 58974 chuyen tien Ung ho.CT tu 0311000684624 
16/10/23 50.000 VU BAO YEN 5243 - 81150 chuyen tien.CT tu 9392753997 
16/10/23 50.000 BUI THI TRAM 5387 - 01728  chuyen khoan
16/10/23 50.000 TRINH THI HONG  5242 - 81068 chuyen tien.CT tu 0781000426864 
16/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 01294 Treemvietnam
16/10/23 50.000 VU THI THUY NGAN  5387 - 01264 Chuyen tien
16/10/23 50.000 HO THI MAI 5243 - 81030  chuyen tien.CT tu 0201000563517
16/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 00098 Treemvietnam
16/10/23 100.000 TONG THI HANG 5189 - 99942  
16/10/23 100.000 NGUYEN THI TRUC LY 5216 - 61267 ung ho 
16/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 57629 ung ho 
16/10/23 50.000 Nguyen Thi Thanh Hang 5209 - 60133 chuyen tien
16/10/23 100.000 NGUYEN MINH HUE 5245 - 58184 chuyen tien.CT tu 9975885547
16/10/23 50.000 VAN THI NGOAN  5389 - 93558 chuyen khoan
16/10/23 50.000 PHAN THI HANH 5009 - 04572  
16/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 90062 Tre em viet nam
16/10/23 50.000 HO THI KIEU LOAN  5078 - 52600 transfer.CT tu 0391000296262
16/10/23 200.000 LAY THI BICH PHUONG  5189 - 87177 chuyen khoan
16/10/23 10.000 DANG THI DUYEN 5243 - 78780 chuyen tien.CT tu 1024732122 
16/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 85043 treemvietnam
16/10/23 90.000 Luong My Trinh  5214 - 51138 chuyen tien
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 47870 Ung ho
16/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 44920 .giup tre em khuyet tat
16/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 35393 .Ung ho 
16/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 33653 Quy vi tre em khuyet tat vn
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 87491 gieo hat binh an cho con.CT tu 0161000734436 toi  Quy vi tre em khuyet tat
17/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 89472 Chuc moi dieu tot lanh se den voi cac em.CT tu 0231000690079 toi Quy vi tre em khuyet tat
17/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 83539 ung ho quy tre e khuyet tat
17/10/23 20.700 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 40308 Ung ho toi Quy vi tre em khuyet tat.tre em
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 66632 Quytuthien
17/10/23 10.000 LE THI TUYEN  5243 - 79097 Quytuthien.CT tu 0781000435858 
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 25336 Quytuthien
17/10/23 10.000 Nguyen Tuyet Linh 5214 - 04526 chuyen tien
17/10/23 50.000 TRAN THUY MI  5388 - 67834 chuyen khoan
17/10/23 20.000 DINH THI LAM  5214 - 30422 Chuyen tien
17/10/23 10.000 VU VAN TUAN 5209 - 70048 chuyen khoan
17/10/23 100.000 VU THI MEN 5215 - 59839  
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 58825 QUYTUTHIEN
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 34262 QUYTUTHIEN
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 30871 QUYTUTHIEN
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 82275 QUYTUTHIEN
17/10/23 10.000 NGUYEN THI LINH  5244 - 32662 Quytuthien.CT tu 1015777558 
17/10/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 51098 Ck
17/10/23 100.000 MY  5213 - 70436 MY CK
17/10/23 10.000 PHAN THI THU THAO  5212 - 49482  chuyen khoan
17/10/23 100.000 LAN  5389 - 75454 Chuyen tien
17/10/23 10.000 LUY 5209 - 40802  
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 28389 Quytuthien
17/10/23 10.000 CAO TIEN VIEN 5218 - 59921 Chuyen tien, ma GD 163257081
17/10/23 10.000 PHAN QUANG BAO TRAN 5078 - 94989 chuyen tien Quytuthien.CT tu 0071000705067
17/10/23 100.000 HUYNH THI TUYET HANG 5388 - 25413 chuyen khoan
17/10/23 10.000 HOANG MINH ANH  5244 - 90136 Quytuthien.CT tu 1027937020 
17/10/23 10.000 LE THI HUONG  5245 - 88660 Quytuthien.CT tu 0451000509928 
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 00014 QUYTUTHIEN
17/10/23 50.000 LUONG THI QUY  5017 - 77889 Chuyen tien, ma GD 163249105
17/10/23 100.000 KIM ANH  5219 - 34595 CHUYEN KHOAN
17/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 27530 CK
17/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY  5214 - 20498 chuyen tien tu TNEX
17/10/23 100.000 BUI THI BUOI  5245 - 81873 chuyen tien.CT tu 1018586542 
17/10/23 100.000 VUONG THI HUONG LAN 5219 - 14262  
17/10/23 10.000 NGUYEN THI UYEN NGOC  5243 - 98619 chuyen tien.CT tu 0161001666369 
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 71457 Ung ho 
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 45741 QUYTUTHIEN
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 34533 Chuyen tien tu thien
17/10/23 10.000 LE DIEU LOAN 5213 - 25178 chuyen khoan
17/10/23 10.000 PHAM THI THU TRANG 5017 - 23625  
17/10/23 10.000 DO THI PHUONG DUNG 5214 - 95128  chuyen khoan
17/10/23 10.000 PHUNG THI NGOC 5219 - 93560 chuyen khoan
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 90360 Ung ho tre em khuyet tat 
17/10/23 10.000 LE THI THOM  5244 - 65418 ung ho quy vi tre em khuyet tat.CT tu 9966646220 
17/10/23 10.000 MA THI THU  5217 - 88460 chuyen khoan
17/10/23 5.000 LANG THI DIEN  5217 - 87938 chuyen khoan
17/10/23 10.000 LE THI HUONG 5216 - 84224 chuyen tien
17/10/23 10.000 NGUYEN NGOC BAO NGUYET  5219 - 83436 CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 82018 Ct
17/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH LOAN 5243 - 87048 chuyen tien.CT tu 1014950672 
17/10/23 10.000 CHU THI THU  5214 - 80666 chuyen khoan
17/10/23 10.000 CAO THU TRANG 5219 - 79423 chuyen khoan
17/10/23 10.000 BUI THI HOAI THU 5212 - 78544  
17/10/23 10.000 NGUYEN THI HA 5219 - 78181 chuyen khoan
17/10/23 10.000 PHAM THI DIEU LINH  5215 - 76920 chuyen khoan
17/10/23 10.000 CAO THI THU HA  5220 - 75536 chuyen khoan
17/10/23 50.000 NGUYEN THI THANH MINH 5218 - 19177 chuyen khoan
17/10/23 10.000 LE THI THUY KIEU 5213 - 03055 Chuyen tien
17/10/23 10.000 quytuthien 5219 - 92704 quytuthien
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 86971 quy tu thien 
17/10/23 50.000 Lu Thi Y Nhi 5212 - 86766  chuyen tien
17/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 81289 Ung ho tre em khuyet tat viet nam
17/10/23 10.000 LE THI PHUONG  5239 - 64588 chuyen tien.CT tu 0691000387929 
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 72661 Quytuthien
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 69428 quytuthien
17/10/23 10.000 DUONG XUAN HAO  5209 - 43874 chuyen khoan
17/10/23 20.000 NGUYEN THI DIEP 5212 - 21798 chuyen tien uh tre e khuyet tat
17/10/23 10.000 BUI THI HONG  5213 - 13219 chuyen khoan
17/10/23 10.000  VU THI TUYET  5217 - 73496 chuyen tien
17/10/23 10.000 Tran thi thanh thu 5214 - 72916  
17/10/23 5.000 Lam Thi Thuy Van  5215 - 70490 chuyen tien tu Viettel Money
17/10/23 10.000 PHAN NHA CHAN 5213 - 54230 chuyen khoan
17/10/23 50.000 NGUYEN THI MINH HAU 5245 - 47972 chuyen tien.CT tu 1028000141 
17/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 29644 UNG HO
17/10/23 10.000 VU THI TRANG 5214 - 24205 Chuyen tien
17/10/23 100.000 HUYNH NGUYEN ANH THU  5388 - 19290 chuyen khoan
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 99538 Ck quy khuyet tat
17/10/23 50.000 TRAN THI OANH 5240 - 57752 chuyen tien.CT tu 9366711528 
17/10/23 100.000 NGUYEN THI THU TRANG  5214 - 95522 chuyen khoan
17/10/23 10.000 LUONG THI LOI  5218 - 94138 chuyen khoan
17/10/23 10.000 DO THI THU  5213 - 90283 Chuyen tien ung ho tre em khuyet tat
17/10/23 10.000 NGUYEN THI ANH  5239 - 50886 chuyen tien.CT tu 0101001207313 
17/10/23 10.000 THACH THI HONG NGAN  5244 - 42928  chuyen tien.CT tu 0891000643276
17/10/23 10.000 DOAN THI HA 5239 - 49601 chuyen tien.CT tu 1030284331
17/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HA  5214 - 62581  
17/10/23 10.000 HUYNH THI YEN XUAN  5216 - 60008 chuyen tien
17/10/23 50.000 PHAN THI KIM THOA  5243 - 63601 chuyen tien quyen gop.CT tu 1036230524
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 53492 mm
17/10/23 10.000 LE THI LAN HUONG 5213 - 49127 chuyen khoan
17/10/23 10.000 DINH THI BUN MY 5220 - 48579 chuyen khoan ung hoj
17/10/23 10.000 TRAN THI THOA  5243 - 62836 chuyen khoan.CT tu 0101000930694 
17/10/23 10.000 LO VAN HAI 5212 - 45608 chuyen khoan quyvitreemkhuyettat
17/10/23 10.000 LE THI BICH NGOC  5214 - 45501 chuyen khoan
17/10/23 50.000 NGUYEN THI HOA  5239 - 48027 Chuc cac em an vui!.CT tu 0351000716947 
17/10/23 10.000 Nguyen Thi Tuyet Nhung  5017 - 44276 chuyen tien
17/10/23 10.000 TRAN THI NGOC HONG  5212 - 42782  
17/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH PHUONG 5219 - 41524 Chuyen tien
17/10/23 10.000 PHAM MINH THU  5215 - 41079 chuyen tien
17/10/23 10.000 DAM ANH NGUYET 5219 - 39390 chuyen khoan
17/10/23 10.000 TRAN THI THUAN  5245 - 39916 chuyen tien.CT tu 0041000337705
17/10/23 10.000 NGUYEN THI THIET 5220 - 36624 Chuyen tien
17/10/23 20.000 NGUYEN THI THU HANG  5216 - 36494 chuyen tien ung ho 
17/10/23 10.000 NGUYEN THI ANH 5239 - 47419 chuyen tien.CT tu 0861000050113 
17/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN  5240 - 53223  chuyen tien.CT tu 9339686846 
17/10/23 10.000 NGUYEN MY HANH  5216 - 34442  
17/10/23 100.000  TRINH THI DIU  5217 - 28028 chuyen tien
17/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 38942 Ung ho toi Quy vi tre em khuyet tat.tre em khuyet tat
17/10/23 50.000 DANG THI NHU NGOC  5216 - 10397 Chuyen tien
17/10/23 100.000 Thanh123  5212 - 99926 quyen gop 
17/10/23 50.000 DANG THI TAM 5245 - 37185 chuyen tien.CT tu 1024132620 
17/10/23 10.000 HO HONG LAM  5245 - 37133 Ho hong lam.CT tu 0291000358721 
17/10/23 100.000 THAN THI PHUONG 5244 - 36869  chuyen tien.CT tu 0821000009448 
17/10/23 50.000 LY TAN 5209 - 67081  
17/10/23 28.116 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 38860 Ung ho toi Quy vi tre em khuyet tat.tre em khuyet tat
17/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH THAO  5245 - 34591 chuyen tien.CT tu 0151000594133 
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 60989 Quytuthien
17/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 60810 UNG HO TRE EM KHUYET TAT
17/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 58489 Thien nguyen
17/10/23 50.000 Ha Nguyen  5387 - 44629 Chuyen Khoang
17/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 57796 Gui cac be khuyet tat
17/10/23 100.000 PHAM THI TU 5218 - 57296  
17/10/23 50.000 NGUYEN THI THU NGUYET  5240 - 47616 chuyen tien vi tre em khuyet tat.CT tu 0231000430054 
17/10/23 50.000 TRINH THI YEN 5387 - 43830 chuyen khoan
17/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 56574 Quy vi tre e khuyet tat
17/10/23 50.000 LA THI MEN 5218 - 54611 chuyen khoan
17/10/23 100.000 TRAN THI QUI 5240 - 47365 chuyen tien.CT tu 0401001438962 
17/10/23 100.000 LE THI NGOC 5209 - 52620  
17/10/23 50.000 BUI THI HONG VAN  5215 - 52400  
17/10/23 50.000 DANG THI YEN 5218 - 51122 Chuyen tien
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 39544 QUYTUTHIEN
17/10/23 100.000 HOANG THI DUYEN  5389 - 33914  chuyen khoan
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 32084 quy tu thien
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 31586 quy tu thien
17/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY NHIEN  5244 - 32319 chuyen tien.CT tu 0441000733848 
17/10/23 100.000 PHAM THI THUY LIEU  5389 - 31141 chuyen khoan
17/10/23 100.000 DUONG THI NGOC ANH  5216 - 27068  CHUYEN KHOAN
17/10/23 100.000 Dinh Thi Hien Vinh 5215 - 25801  
17/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 38814 Ung ho toi Quy vi tre em khuyet tat.chuc Anh Chi va cac Ban luon manh khoe vui ve
17/10/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5213 - 22172 Chuyen tien
17/10/23 100.000 NGUYEN HUU NGUYEN  5213 - 21251 chuyen khoan
17/10/23 50.000 BUI NGUYEN HOAI TAM  5241 - 44882  chuyen tien.CT tu 1019322012 
17/10/23 50.000  LE THI KIM VAN 5212 - 16387 chuyen tien
17/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 24413 chuyen tien quyen gop ung ho
17/10/23 100.000 TRAN THI HUE  5189 - 24061 chuyen tien
17/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 14445 quyen gop
17/10/23 50.000 NGUYEN THI VAN THUY 5215 - 12902 Chuyen tien quyen gop
17/10/23 50.000 Nguyen thi Nguyet  5189 - 23068  
17/10/23 50.000 VU THI HA 5217 - 12124  
17/10/23 10.000 NGUYEN THI KIM HUONG  5218 - 73596 Chuyen tien
17/10/23 100.000 LAI THI LUONG  5215 - 67670 ck tien khuyen gop
17/10/23 50.000 NGUYEN THI MY THE  5387 - 97738 chuyen khoan
17/10/23 100.000 VU THI HOA 5219 - 57555 Chuyen tien
17/10/23 10.000 QUACH MINH QUANG 5218 - 50234  
17/10/23 100.000 BUI THI HUONG LAN  5243 - 44776 chuyen tien.CT tu 0091000658645 
17/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 90722 Ung ho
17/10/23 50.000 PHAN THI LINH  5212 - 87868 chuyen khoan
17/10/23 50.000 TRUONG MY HANH 5213 - 70534 chuyen tien tu Viettel Money
17/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 50879 ung ho
17/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 60531 Ung ho tre em khuyet tat 
17/10/23 50.000 BUI THI THUY 5078 - 85839 chuyen tien tham gia quyen gop.CT tu 0211000499177 
17/10/23 100.000 DUONG THI HAI 5242 - 39006  chuyen tien.CT tu 0201000584263 
17/10/23 100.000 LE THI PHUONG 5215 - 05312 chuyen tien den QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
17/10/23 50.000 NGUYEN HOANG TRAM ANH  5161 - 94730 chuyen tien qua MoMo
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 98967 Q ck
17/10/23 50.000 NGUYEN THANH TRUNG  5215 - 82406 chuyen tien den QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
17/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 76807 Dong gop vi tre em khuyet tat Viet Nam
17/10/23 100.000 Nguyen thi quynh mai 5161 - 92817 ung ho khuyet tat
17/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 64804 Chu the DongA Bank chuyen tien
17/10/23 1 NGUYEN THI MY TRUC  5017 - 57575  
17/10/23 100.000 CAO THU HIEN  5215 - 52676 chuyen tien
17/10/23 50.000 MAI THI THUY TRANG  5215 - 44052  Chuyen tien
17/10/23 50.000 NGUYEN TRUNG DUC  5245 - 92186 vo thi thuy ck..CT tu 0121000775199 
17/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 39353 CUNG CHIA SE
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 20515 Quytuthien
17/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 08727 Ung ho
17/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 04125 Ung ho
17/10/23 50.000 LAM THI BIEU  5239 - 95643 chuyen tien.CT tu 1028905604 
17/10/23 10.000 TRAN THI TUYET MAI  5214 - 52483  
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 42363 Quytuthien
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 41566 quytuthien
17/10/23 10.000 HA CONG MINH  5078 - 66964 chuyen tien.CT tu 9387132752 
17/10/23 10.000 VO THI MINH TAM  5161 - 84461 chuyen tien qua MoMo
17/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 27080 Quytuthien
17/10/23 10.000 NGUYEN TRAN HOANG  5219 - 93001  Chuyen tien
17/10/23 50.000 NGUYEN THI DUY NGOC  5389 - 11281 CHUYEN TIEN UNG HO
17/10/23 2.000.000 HOANG THI THOA 5216 - 46131 Chuyen tien
17/10/23 50.000 NGO THI LAN ANH  5189 - 13181 chuyen tien ung ho
17/10/23 50.000 NGUYEN THI CHI 5390 - 08864 chuyen khoan
17/10/23 10.000  LUU PHI SOI  5017 - 39350 chuyen tien
17/10/23 5.000 MAI XUAN QUYEN  5242 - 83208 chuyen tien.CT tu 9338871541 
17/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 85340 treemvietnam
17/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 93665 treemvietnam
17/10/23 100.000 LU THI MY LUAN 5189 - 81342 chuyen khoan
17/10/23 100.000 NGUYEN THI YEN  5220 - 87353  
17/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 80924 Treemvietnam
17/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 86798 UNG HO
17/10/23 50.000 MAI THI KIEU MY 5389 - 80210 chuyen khoan
17/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 85197 treemvietnam 
17/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 83132 ung ho 
17/10/23 50.000 NGUYEN THI KIEU 5213 - 82554 Chuyen tien
17/10/23 100.000 TRAN THI HANG  5241 - 72949 treemvietnam.CT tu 0201000668584
17/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 78219 Ung ho
17/10/23 50.000 LO THI MAI  5389 - 76968 chuyen tien
17/10/23 50.000 VUONG THI LAN 5213 - 69183 chuyen khoan
17/10/23 100.000 NGUYEN THI DIEU NGA  5242 - 80714 Ung ho.CT tu 0161001643733 
17/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 61539 UNG HO
17/10/23 100.000  NGUYEN THI NGOC THUY  5218 - 55053 chuyen tien
17/10/23 100.000  NGUYEN THI QUYEN  5218 - 53423 chuyen tien
17/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 64695 ung ho
17/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 50138 treemvietnam
17/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 63885 treemvietnam
17/10/23 100.000 NGUYEN MONG HUNG LOAN  5243 - 79385 treemvietnam.CT tu 0081001233075 
17/10/23 50.000 dang thi kim anh 5215 - 47133 ung ho
17/10/23 100.000 HOANG THI THU HOAI  5161 - 50908 chuyen tien ung ho quy nguoi ngheo
17/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 45689 Treemvietnam
17/10/23 100.000 NGUYEN THI THIN  5209 - 45621 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
17/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 43883 Treemvietnam
17/10/23 50.000 TRAN THI MY HIEU  5390 - 59907 chuyen khoan
17/10/23 100.000 VU THI THUY DUNG  5220 - 40357  
17/10/23 50.000 PHUNG THI NHU  5213 - 38348  
17/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 38116 ung ho
17/10/23 100.000 DOAN THI THU LUYEN  5215 - 31696  chuyen tien den QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN 
17/10/23 100.000 HA THI THUY VAN 5078 - 30192 chuyen tien.CT tu 0371000520479 
17/10/23 50.000 NGUYEN THI HA 5240 - 69074 chuyen tien.CT tu 1030231463
17/10/23 100.000 NGUYEN THI KHANH LY  5213 - 26768  
17/10/23 50.000 NGUYEN THI NHI  5217 - 26465 chuyen khoan
17/10/23 50.000 DANG THI YEN  5078 - 29290 ung ho quy tre em khuyet tat.CT tu 0441003840304 
17/10/23 100.000 TRAN THI BICH CHAU  5243 - 77031 chuyen tien.CT tu 0621003802874
17/10/23 50.000 PHAN THI YEN PHUONG  5244 - 54745  chuyen tien.CT tu 0091000585506
17/10/23 1.000 NGO THI XIEM  5212 - 15679  
17/10/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 99546 BT.CT tu 0341007223553 toi  Quy vi tre em khuyet tat
17/10/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 88983 chuyen tien.CT tu 0291000272468 
17/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 37399 Ung ho toi  Quy vi tre em khuyet tat.trung tam
17/10/23 200.000 SA THI THAM  5078 - 73599 Mai Tham.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1040482097 SA THI THAM 
17/10/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 68128 gieo hat suc khoe.CT tu 0161000734436 toi  Quy vi tre em khuyet tat
18/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 61380 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.khong
18/10/23 25.139 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 61259 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.khong
18/10/23 136.770 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 60908 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.addsw
18/10/23 23.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 60185 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
18/10/23 41.630 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 60133 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Yeu thuong trẻ em khuyết tật
18/10/23 27.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 60071 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.giau
18/10/23 42.740 Nguyen Thi Dung va Nguyen Hoang Hiep 5147 - 59883 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.
18/10/23 20.387 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 59821 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
18/10/23 47.464 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 59503 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
18/10/23 131.138 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 59497 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.tat ca hoan canh
18/10/23 58.020 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 59475 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Chia se yeu thuong
18/10/23 23.234 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 58339 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
18/10/23 100.000 NGUYEN THI THU HUYEN 5219 - 96710  
18/10/23 21.583 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 57648 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.abc
18/10/23 22.316 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 57477 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.ngheo
18/10/23 21.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 57428 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Nothing
18/10/23 29.519 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 56900 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ 
18/10/23 20.877 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 56659 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em
18/10/23 28.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 56321 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em
18/10/23 21.643 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 55870 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
18/10/23 10.000 MAI THI DUNG  5219 - 43248 Chuyển tiền
18/10/23 23.851 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 55557 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.quy Vì trẻ em khuyết tật
18/10/23 3.421 HUYNH TAN TIEN 5245 - 43796 Chuyển tiền.CT tu 1014785656
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 78533 Quỹ từ thiện 
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 56728 Quỹ từ thiện 
18/10/23 74.532 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 55329 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Mong muon giup do cac trẻ em khuyết tật
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 14391 Quỹ từ thiện 
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 87310 Quỹ từ thiện
18/10/23 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 54977 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.khong
18/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HOA  5213 - 29377 Chuyển khoản
18/10/23 10.000  phan thi thuy 5220 - 23928  chuyen quituthien
18/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 17955 185066.181023.193825.Ủng hộ 
18/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 06838 Ủng hộ  Quỹ từ thiện
18/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 05318 Ủng hộ  trẻ em KHO KHAN
18/10/23 22.770 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 54633 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Việt Nam
18/10/23 10.000 LO THI MAY  5212 - 68135 Chuyển khoản
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 63234 Quỹ từ thiện
18/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 80648 Tre khuyết tật.CT tu 1017053247 toiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
18/10/23 10.000 Nguyen Thi Lan  5218 - 56109 Chuyển tiền Quỹ từ thiện
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 45973 Quỹ từ thiện
18/10/23 10.000 NGUYEN THI TUONG VY 5217 - 05727 Chuyển tiền
18/10/23 10.000 NGUYEN THI KIEU LAM  5209 - 03363  Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
18/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 00603 Ủng hộ  quy 
18/10/23 20.646 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 54217 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.quy Vì trẻ em khuyết tật
18/10/23 27.866 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 53930 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.vi trẻ em
18/10/23 21.293 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 53922 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
18/10/23 20.801 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 53910 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Nhan vien VP
18/10/23 21.464 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 53648 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
18/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 53640 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.kho khan
18/10/23 23.623 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 53399 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
18/10/23 25.713 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 53347 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Tat ca
18/10/23 29.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 53189 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ 
18/10/23 27.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 52575 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.urng hoo5 trer khuyết tật
18/10/23 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 52393 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.ngheo
18/10/23 22.263 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 51732 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
18/10/23 10.000 PHAN THI NHU HUYNH  5241 - 92803 Chuyển tiền.CT tu 9372723301 
18/10/23 10.000 NGUYEN THANH CHUNG 5244 - 79095 CT tu 1013435656 
18/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 50567 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ko
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 26519 Quỹ từ thiện
18/10/23 20.586 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 49831 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
18/10/23 10.000 NGO THI HUE  5213 - 50523 Chuyển tiền
18/10/23 10.000 TRUONG THI NHANH  5217 - 40035 Chuyển tiền
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 27753 Quỹ từ thiện
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 15759 Quỹ từ thiện 
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 93363 Quỹ từ thiện
18/10/23 10.000 NGUYEN THI DUNG  5017 - 91020 Chuyển tiền
18/10/23 1 NGUYEN THI HOANG HUONG 5209 - 99993 Chuyển tiền
18/10/23 28.979 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 48607 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em
18/10/23 10.000 TRAN THI KIM QUYEN 5218 - 63211 Chuyển khoản
18/10/23 10.000 NGUYEN THI TUYET TRINH  5215 - 52646  
18/10/23 10.000 LE THI VAN 5209 - 40725 Chuyển tiền
18/10/23 10.000 PHAN THI MAI  5213 - 03787 Chuyển khoản
18/10/23 10.000 TRAN THI NY  5217 - 00695 Chuyển tiền
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 99445 nn
18/10/23 10.000 VO THI DIEM THUY  5213 - 91973  
18/10/23 10.000 BUI THI NHI  5218 - 91001 Chuyển khoản
18/10/23 10.000 PHAM THI MAI XUAN 5239 - 56422 từ thiện tt 12.CT tu 0591000375315 
18/10/23 10.000 LE MINH CUONG 5215 - 86501 Chuyển tiền
18/10/23 10.000 HA THI THUONG  5217 - 84214 Chuyển tiền denQuỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
18/10/23 10.000 Le Thi Thuy 5017 - 83749 Chuyển tiền
18/10/23 10.000 LUONG THI HUONG 5209 - 83038  
18/10/23 10.000 NGUYEN THI ANH NGAN 5215 - 82067 Chuyển khoản
18/10/23 10.000 TRAN THI HONG NHUNG 5243 - 70154  Chuyển tiền.CT tu 9838229669 
18/10/23 10.000 PHAN THI BICH  5241 - 61308 Chuyển tiền.CT tu 1041698933 
18/10/23 10.000 HO THI NGAN LINH  5218 - 75876 Chuyển khoản
18/10/23 10.000 TRAN THI THU NGAT  5216 - 75793 Chuyển khoản
18/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5212 - 74498 Chuyển tiền
18/10/23 22.271 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 47942 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ho tro trẻ em
18/10/23 10.000 LE THI NGOC ANH  5216 - 73686 Chuyển khoản
18/10/23 20.000 .LE THI QUYEN  5245 - 47488 Chuyển tiền.CT tu 0101001053203 
18/10/23 26.876 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 47836 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
18/10/23 69.428 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 47790 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.quy trẻ em
18/10/23 10.000 NGUYEN VAN CUONG  5216 - 11473 Chuyển tiền
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 86760 ngheo.CT tu 1037578869 toiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
18/10/23 10.000 TRAN HUYEN NHUNG  5220 - 05043  Chuyển tiền
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 93544 Quỹ từ thiện
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 92315 Quỹ từ thiện
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 90598 Quỹ từ thiện
18/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 87602 quen gop vaoQuỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
18/10/23 10.000 PHAM THI THU HUONG 5216 - 84582 Chuyển tiền
18/10/23 10.000 DINH THI NU  5217 - 81957 Chuyển tiền tu Viettel Money
18/10/23 10.000 TRAN HONG NHI 5209 - 81071 Chuyển khoản
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 78808 Quỹ từ thiện
18/10/23 20.000 NGUYEN THI HUE  5240 - 52550 Chuyển tiền.CT tu 1037620938 
18/10/23 24.334 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 47097 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.doi diem vcb reward
18/10/23 20.916 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 46943 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ  quy
18/10/23 10.000 LE THI HONG  5215 - 24898 Chuyển khoản
18/10/23 50.000 VU THI HOAN BICH 5244 - 36929 Chuyển tiền trẻ em khuyet tay.CT tu 1029964232 VU 
18/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 46737 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.day la 1 chut tam long gui den cac chau
18/10/23 28.886 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 46711 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.khong co
18/10/23 31.172 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 46536 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
18/10/23 10.000 HUYNH THI MINH THU 5214 - 04769 Chuyển khoản
18/10/23 23.784 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 46474 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
18/10/23 80.084 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 46144 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
18/10/23 10.000 HOANG THI VAN  5243 - 55680 Quỹ từ thiện.CT tu 1032107639 
18/10/23 10.000 VU THI HUONG 5017 - 30086 Chuyển tiền
18/10/23 25.731 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 45143 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Quy Vì trẻ em khuyết tật
18/10/23 10.000 TRAN THI HUE 5240 - 42306 Chuyển tiền.CT tu 0291000295458
18/10/23 10.000 BUI THI THU HIEN  5219 - 97912 Chuyển tiền
18/10/23 10.000 VO THI TRANG  5216 - 83120  Chuyển tiền tu Viettel Money
18/10/23 10.000 DOAN THI THU HUONG 5212 - 74382  Chuyển tiền
18/10/23 10.000 PHAM THI THO  5241 - 39500 Chuyển tiền.CT tu 0031000733644
18/10/23 10.000 NGUYEN THUY LINH  5241 - 39278 Chuyển tiền.CT tu 0491000181872 
18/10/23 10.000 TRAN MINH THU  5209 - 63023 Chuyển khoản
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 57384 907680.181023.135028.Quỹ từ thiện
18/10/23 10.000 VO THI KIM LIEN 5017 - 52062 Chuyển tiền
18/10/23 10.000 LE PHUONG THAO 5218 - 48595 Chuyển khoản
18/10/23 10.000 NGUYEN THI MY DUYEN  5216 - 47467 Chuyển khoản
18/10/23 100.000 MAI NGOC MINH  5216 - 45976 Chuyển tiền denQuỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
18/10/23 10.000 TRUONG THU THAO 5219 - 44313 Chuyển tiền
18/10/23 10.000 LUONG THI MAI  5213 - 43795 Chuyển khoản
18/10/23 10.000 LA THI HUONG 5220 - 43648 Chuyển tiền
18/10/23 10.000 LE THI THU HA 5216 - 42219 Chuyển khoản
18/10/23 10.000 NGUYEN THI NGOC TUYEN  5017 - 40229 Chuyển tiền tu Viettel Money
18/10/23 10.000 LE THI HONG MINH  5218 - 39885 Chuyển tiền
18/10/23 10.000 NGUYEN THI HUE  5219 - 39314 Chuyển khoản
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 39275 Ủng hộ 
18/10/23 10.000 DAO BAO NGOC 5218 - 38941 Chuyển tiền
18/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG HANG 5213 - 38385 Chuyển tiền
18/10/23 10.000 HOANG THI THU HANG  5219 - 38299 Chuyển khoản
18/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HUONG  5216 - 38094 Chuyển khoản
18/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG TUYET  5239 - 31092 Chuyển tiền.CT tu 9763500249
18/10/23 50.000 HOANG THI HIEN 5009 - 03686 Chuyển khoản
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 08555 Quỹ từ thiện
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 01549 Quỹ từ thiện
18/10/23 50.000 HUYNH THI VAN  5244 - 97673 Chuyển tiền.CT tu 1023068955
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 82267 Quỹ từ thiện
18/10/23 10.000 TRAN THI THUY DUONG  5214 - 45649 Chuyển khoản
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 43054 Quỹ từ thiện
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 40268 Quỹ từ thiện
18/10/23 10.000 TRAN THI MY HANH  5244 - 96192 Quỹ từ thiện.CT tu 9978753339 
18/10/23 100.000 TRAN THI THU THAO  5243 - 37760 Chuyển tiền.CT tu 0811000001385 
18/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 96039 Ủng hộ 
18/10/23 50.000 NGUYEN THI THU HA  5214 - 41506  Chuyển khoản
18/10/23 25.862 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 43865 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Binh thuong
18/10/23 50.000 LE THI DIEP 5242 - 26898  Chuyển tiền quyen gop.CT tu 9378339228 
18/10/23 20.151 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 43671 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Binh Thuong
18/10/23 100.000 DUONG THI HUONG 5218 - 40770  Chuyển khoản
18/10/23 100.000 NGUYEN THI MINH THU  5212 - 36221 Chuyển tiền
18/10/23 100.000 LE THI LAM LIN 5220 - 34573 Chuyển khoản
18/10/23 28.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 43469 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.kho khan
18/10/23 50.000 VU THI HONG 5078 - 34273  transfer.CT tu 0341006913126
18/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 04650 Bach hue thao
18/10/23 50.000 NGUYEN THI CHINH  5213 - 80786 Chuyển khoản Ủng hộ 
18/10/23 10.000 Nguyen Xuan Nam 5217 - 77076  
18/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 69954 từ thiện
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 66030 Quỹ từ thiện
18/10/23 50.000 NGUYEN THI ANH TUYET 5017 - 62768 Chuyển tiền
18/10/23 50.000 TAT HUU BICH  5017 - 60303 Chuyển tiền
18/10/23 50.000 NGUYEN THI LOI 5243 - 99124 Chuyển tiền.CT tu 0351000896386 
18/10/23 100.000 NGUYEN THI THUY 5218 - 57520 Chuyển tiền cho be
18/10/23 50.000 HUYNH THI LAN THANH  5161 - 63105 Chuyển tiền qua MoMo
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 52053 Quỹ từ thiện
18/10/23 100.000 MA THI THANH HIEU  5389 - 55153 Chuyển tiền
18/10/23 50.000 NGUYEN THI PHUONG  5241 - 89012 Chuyển tiền.CT tu 1023375943 
18/10/23 100.000 QUANG THI CHUNG  5388 - 50491 Chuyển khoản
18/10/23 100.000 NGUYEN HONG TANG  5189 - 49013 Chuyển khoản
18/10/23 10.000 TRAN MANH THINH 5213 - 30128  
18/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 27744 quyen gop từ thiện 
18/10/23 100.000 NGUYEN THI VY 5216 - 26558  Chuyển tiền
18/10/23 50.000 HOANG THI THU HIEN  5388 - 46392 Chuyển tiền
18/10/23 50.000 HOANG TUAN ANH 5389 - 44690 Chuyển tiền
18/10/23 31.823 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 41901 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
18/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 84086 Ủng hộ 
18/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 82303 Chuyển khoản tu tai khoan 
18/10/23 26.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 41691 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em
18/10/23 50.000 NGUYEN THI PHUONG DOAN 5213 - 74068 Chuyển khoản
18/10/23 100.000 NINH THI HOA 5189 - 17838 Chuyển khoản
18/10/23 10.000 TRAN THI THUY DUONG  5212 - 63714 Chuyển khoản
18/10/23 50.000 TRAN THI LAN 5214 - 63412 Chuyển tiền
18/10/23 50.000 NGUYEN THI HUONG  5218 - 60917  
18/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 57823 Quỹ từ thiện
18/10/23 10.000 LE THI THANH  5244 - 69463 Quỹ từ thiện.CT tu 0071005235332
18/10/23 100.000 Nguyen Thi My Hanh  5216 - 50884 Chuyển tiền
18/10/23 10.000 DOAN THI QUYNH TRANG  5212 - 45741 Chuyển khoản
18/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 98962 trẻ em bi khuyết tật.CT tu 1016573734 toiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
18/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 53711 Ủng hộ 
18/10/23 100.000 VO THI ANH TRUC 5212 - 17892 Chuyển tiền
18/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 84475 Ủng hộ 
18/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 26381 Ủng hộ 
18/10/23 10.000 NGUYEN TRONG HUU  5213 - 65868 Chuyển tiền
18/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 77079 Ủng hộ 
18/10/23 100.000 NGUYEN THI MAN 5388 - 68336 Chuyển tiền
18/10/23 100.000 LE THI MY 5078 - 72906  Ủng hộ .CT tu 0531000290875
18/10/23 25.000 NGUYEN THI NHUNG  5219 - 30210 Chuyển khoản
18/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 58885 Trẻ em Việt Nam
18/10/23 20.000 MA NHI BINH 5220 - 24421 Chuyển khoản
18/10/23 100.000 TRAN THI NGOC ANH  5017 - 18786 Chuyển khoản
18/10/23 100.000 NGUYEN THI CUC  5243 - 67612 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0351000822423 
18/10/23 20.000 LE THI LOAN  5219 - 16865 Chuyển tiền
18/10/23 50.000 TRAN THI BAY 5017 - 15047 Chuyển tiền
18/10/23 50.000 NGUYEN THI TUYET NGA 5390 - 54092 Chuyển khoản
18/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 53671 Ủng hộ 
18/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 11169 Trẻ em Việt Nam 
18/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 51400 Ủng hộ 
18/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 51163 Trẻ em Việt Nam
18/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 07393 Trẻ em Việt Nam
18/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 06003 Trẻ em Việt Nam
18/10/23 1.000 DO THI MAI  5239 - 51936 Ủng hộ .CT tu 1016159549 
18/10/23 50.000 NGUYEN THI LINH  5388 - 49493 Chuyển khoản
18/10/23 100.000 TRAN ANH NGUYET 5389 - 49454 Chuyển tiền( Trẻ em Việt Nam)
18/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 48774 Ủng hộ 
18/10/23 100.000 LE THI NHU PHUONG  5240 - 57589 Chuyển tiền.CT tu 0041000312592
18/10/23 50.000 TRAN THI PHUONG 5220 - 98529 Chuyển tiền
18/10/23 50.000 HA THI HUYEN TRANG 5218 - 94972 Chuyển khoản
18/10/23 50.000 VU THI NU  5215 - 93536 Chuyển tiềntrẻ em vn
18/10/23 100.000 LE THI CAM TU 5389 - 44172 Chuyển khoản
18/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 91308 Chuyển tiền lien ngan hang
18/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 42964 Trẻ em Việt Nam
18/10/23 100.000  NGUYEN THI LUYEN  5244 - 43324 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0411001019425 
18/10/23 100.000 NGUYEN HONG LY NGOC  5218 - 89781  Chuyển khoảnQuỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
18/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 42408 Trẻ em Việt Nam
18/10/23 100.000 MAI THI SON  5017 - 65150 Chuyển khoản quy trẻ em khuyết tật vn
18/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 61353 Chu the DongA Bank Chuyển tiền
18/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 65266 trẻ em khuyết tật.CT tu 1025836932 toiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
18/10/23 50.000 DAM LA THI HONG 5217 - 55361 Chuyển tiền
18/10/23 50.000 VO TRUC LAN VIEN  5242 - 62872 Ủng hộ .CT tu 0501000031522 
18/10/23 50.000 Diep Suong Ngoc  5213 - 52768  Chuyển tiền tu Timo
18/10/23 50.000 DO THI LIEM  5218 - 50738  
18/10/23 100.000 CU VAN CHUNG  5078 - 64528 Chuyển tiền.CT tu 0071003241318 
18/10/23 100.000 PHAM THI BICH  5243 - 62467 Chuyển tiền.CT tu 0561000618789 
18/10/23 100.000 PHAM THI THUY QUYNH 5214 - 46816 Chuyển tiền
18/10/23 100.000 Le Thi Nhu Thanh  5387 - 22846  Chuyển khoản Ủng hộ  cac em
18/10/23 100.000 NGUYEN THI HUYEN TRAN 5209 - 44673 Chuyển tiền
18/10/23 50.000 LE THI THUY LINH  5212 - 43231  
18/10/23 100.000 PHAN THI DOAN  5241 - 53026 .Ủng hộ .CT tu 0351000738521
18/10/23 100.000 LY DAO SON 5213 - 40757 Chuyển khoản
18/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 40231 Ủng hộ 
18/10/23 200.000 PHAM THI HONG 5389 - 18912 Chuyển khoản Ủng hộ 
18/10/23 20.000 DO QUYNH TRANG 5078 - 63209 Chuyển tiền.CT tu 1025256923 
18/10/23 50.000 TRAN THI LAN  5243 - 61393 Chuyển tiền Ủng hộ  cho trẻ em.CT tu 0861000081022 
18/10/23 100.000 LE THI HUONG 5078 - 63001 Chuyển tiền.CT tu 0081001257675 
18/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 17401 Bong hong xanh ck
18/10/23 50.000 PHAM VAN CANH  5239 - 46594 Chuyển tiền.CT tu 1025595684 
18/10/23 100.000 HOANG THI DIEU  5244 - 39039 Ủng hộ .CT tu 0351000731208
18/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 30998 Ủng hộ 
18/10/23 50.000 DO THI HOA  5387 - 15967 Chuyển khoản
18/10/23 100.000 NGO THI BICH NHUNG  5220 - 28607  
18/10/23 100.000 NGO THUY HANH  5241 - 52042 Chuyển tiền.CT tu 9961903530 
18/10/23 100.000 TRAN THI DUNG  5387 - 13095  Chuyển tiền
18/10/23 50.000 NGUYEN THI MAI 5244 - 38234  Chuyển tiền.CT tu 0041000329648 
18/10/23 100.000 VI THI THANH  5388 - 12452 Chuyển khoản
18/10/23 100.000 Tran Thi Ngan  5213 - 94242 Chuyển tiền Ủng hộ  quy thien tam
18/10/23 200.000 TRAN THUY LINH 5009 - 70442 GUI CAC EM
18/10/23 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 50265 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
18/10/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 23768 gieo hat suc khoe.CT tu 0161000734436 toiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
19/10/23 28.460 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 37753 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
19/10/23 32.167 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 37668 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.cac trẻ em khuyết tật
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 79855 Ủng hộ  vao quy chung.CT tu 0251002560181 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
19/10/23 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 36676 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.quy trẻ em khuyết tật
19/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 36290 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em
19/10/23 10.000 VU THI HAI YEN  5218 - 02826 Chuyển tiền
19/10/23 20.253 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 36023 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
19/10/23 24.111 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 35719 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em mo coi hoat khyet tat
19/10/23 10.000 VU THI THOM 5220 - 99560 Chuyển tiền
19/10/23 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 34865 MBVCB.4451055842.2001.VCB Rewards.Ủng hộ tới 0011003814022Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Kho khan
19/10/23 10.000 Y THI YEN NHI 5209 - 74280 Chuyển khoản
19/10/23 20.278 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 34516 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
19/10/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH MAI  5214 - 65208  
19/10/23 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 34440 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Bi than kinh
19/10/23 53.660 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 34093 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.a
19/10/23 10.000 VU HONG THOM 5213 - 18728 Chuyển khoản
19/10/23 10.000 NGUYEN HOANG THI  5218 - 12071 Chuyển khoản
19/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 11395 Quỹ từ thiện
19/10/23 196.880 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 33260 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật tinh Quang Ninh
19/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 31231 Quỹ từ thiện
19/10/23 100.000 PHAM THI LUAN  5216 - 30320 Chuyển khoảnQuỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
19/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 33094 Ủng hộ tới 0011003814022Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tat ca
19/10/23 10.000 HUYNH THI MY HIEN  5241 - 26138 Chuyển tiền.CT tu 0461000404415
19/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 14137 Quỹ từ thiện
19/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 13381 Quỹ từ thiện 
19/10/23 54.183 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 32888 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Vi trẻ em
19/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 35696 vi trẻ em.CT tu 9903580445 toiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
19/10/23 100.000 TRAN NAM NHI  5240 - 22766 Ủng hộ  quy trẻ em khuyết tật vn.CT tu 9901891897 
19/10/23 10.000 BUI KIM YEN  5240 - 22310 Chuyển tiền.CT tu 1014932229 
19/10/23 10.000 NGUYEN THI NGUYET  5078 - 32183 Chuyển tiền.CT tu 1020568658 
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 32144 Chuc moi dieu tot lanh se den voi cac em.CT tu 0231000690079 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
19/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 15496 Quỹ từ thiện
19/10/23 24.169 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 31991 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.tat ca
19/10/23 10.000 VANG SEO XENG 5215 - 23650  
19/10/23 23.911 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 30733 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre khuyt tat
19/10/23 10.000 TRIEU THI THU LOAN 5214 - 39832 Chuyển tiền
19/10/23 24.124 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 30328 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
19/10/23 29.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 30324 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.quy vi tre e khuyết tật
19/10/23 20.000 LE VAN DAO  5245 - 68804 Ủng hộ .CT tu 1021000014363 
19/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 33963 Quỹ từ thiện
19/10/23 10.000 TIA CHANH DA RA 5214 - 30353 Chuyển tiền
19/10/23 10.000 HUYNH LONG THANG  5242 - 83596 Quỹ từ thiện.CT tu 0061001172931
19/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY NGA  5218 - 50061 Chuyển khoản
19/10/23 10.000 TRINH THI NGOC 5215 - 32352 từ thiện 
19/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 20146 Trẻ em Việt Nam
19/10/23 10.000 NGUYEN THI KIM THAO  5245 - 58840 Quỹ từ thiện.CT tu 9354451567
19/10/23 10.000 PHAN THI THU THUY  5244 - 58820 Quỹ từ thiện.CT tu 0851000013701
19/10/23 21.744 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 28753 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ  tre khuyết tật
19/10/23 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 28733 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.BT
19/10/23 10.000 TRAN THI CHAU 5217 - 87236 Chuyển tiền
19/10/23 10.000 PHAM HONG LUYEN  5215 - 47210  
19/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 27841 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ 
19/10/23 10.000 TRAN THI KHUYEN 5245 - 51927 Chuyển tiền.CT tu 1027741544 
19/10/23 10.000 LUU THI HUONG 5245 - 51836  Chuyển tiền.CT tu 1021000021000 
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 06539 QUYEN GOP
19/10/23 10.000 HOANG THUY NGA 5220 - 89828 Chuyển tiền
19/10/23 10.000 NGUYEN VAN DUNG  5240 - 62729 Chuyển tiền.CT tu 1035730473 
19/10/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5215 - 43039 Chuyển khoản
19/10/23 10.000  TRIEU THI KIEU LANG  5209 - 94442 Chuyển tiền
19/10/23 10.000 DAO THANH TUNG 5220 - 84499 Chuyển khoản
19/10/23 10.000 CHAU TRAN THANH TUNG 5213 - 72861  
19/10/23 20.335 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 25431 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
19/10/23 20.000 NGUYEN THI HONG 5078 - 54418 Chuyển tiền.CT tu 1012833510 
19/10/23 21.376 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 25177 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em
19/10/23 29.685 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 25101 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.abc
19/10/23 10.000 NGUYEN THI XUAN TAO 5244 - 39492 Chuyển tiền Quỹ từ thiện.CT tu 1024257313 
19/10/23 23.052 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 24917 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.doi diem
19/10/23 26.012 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 24547 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.từ thiện
19/10/23 10.000 NGUYEN THI TAM 5220 - 92965 Chuyển khoản
19/10/23 10.000 HOANG NGOC UT 5240 - 49207 Chuyển tiền.CT tu 0521000701029 
19/10/23 10.000 HOANG THI NGUYET ANH  5219 - 88813 Chuyển tiền
19/10/23 10.000 NGUYEN THI DUNG 5209 - 88297  Chuyển tiền
19/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HUYEN 5017 - 85838 Chuyển tiền
19/10/23 20.000 NGUYEN THI THU 5218 - 84873 Chuyển khoản
19/10/23 10.000 HO THI NGUYEN 5213 - 82280 Chuyển tiền
19/10/23 10.000 Nhi Nguyen 5213 - 79491  
19/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG 5017 - 77860  
19/10/23 10.000 BUI TRUC VY 5244 - 34881 Chuyển tiền.CT tu 1023433336
19/10/23 10.000 PHAM HONG VI  5243 - 57038 Chuyển tiền.CT tu 0041000180134
19/10/23 10.000 TO THI KHANH TRANG  5239 - 42327 Chuyển tiền.CT tu 1024721766 
19/10/23 10.000 TRAN DUC QUYEN  5017 - 75829 Chuyển khoản
19/10/23 10.000 SAI THI MY DUYEN 5214 - 73396 Chuyển tiền
19/10/23 10.000 NGUYEN THI MAI  5215 - 73248 Chuyển khoản
19/10/23 20.496 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 23800 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.vietcombank
19/10/23 10.000 NGUYEN THI THAO LY  5239 - 40005 Chuyển tiền.CT tu 0861000062012 
19/10/23 10.000 HOANG THI AN  5217 - 33238 Chuyển tiền
19/10/23 10.000 NGUYEN THI LAI 5215 - 32567 Chuyển tiền
19/10/23 24.976 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 23304 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em
19/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 23037 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em
19/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG GAM 5244 - 30027 Quỹ từ thiện.CT tu 1018670998 
19/10/23 10.000 NGUYEN THi THUY 5242 - 51269 CT tu 1025483026 
19/10/23 10.000 VO THI NGOC HA  5239 - 36228 Quỹ từ thiện.CT tu 0671004086299 
19/10/23 33.165 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 22315 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
19/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 24836 Quỹ từ thiện
19/10/23 10.000 VU THI HUYEN  5241 - 38196 Quỹ từ thiện.CT tu 1026902748 
19/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 99020 Quy bao tro trẻ em 
19/10/23 10.000 TRINH THI TUYET MAI  5214 - 58498 Chuyển tiền
19/10/23 20.801 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 20846 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.a
19/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 04097 Quytreem
19/10/23 28.007 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 20524 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
19/10/23 29.320 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 20122 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.khong co
19/10/23 10.000 NGUYEN THI MY THUY  5240 - 31398 Chuyển tiền.CT tu 0201000643557 
19/10/23 4.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 26271 kha gia.CT tu 1038372274 toiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
19/10/23 21.960 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 19554 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
19/10/23 10.000 TRAN THI THAO 5219 - 73353 Chuyển khoản
19/10/23 10.000 DO THI HOA 5217 - 71962 Chuyển tiền
19/10/23 10.000 KHUAT THANH LAM  5017 - 71780 Chuyển khoản
19/10/23 29.441 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 18727 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
19/10/23 26.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 18657 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.na
19/10/23 29.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 18563 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trer e khuyet ta
19/10/23 10.000 BUI VAN VINH 5216 - 26755 Chuyển tiền
19/10/23 10.000 NGUYEN THU PHUONG 5218 - 25437 Chuyển khoản
19/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 18467 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
19/10/23 10.000 NGUYEN THI THUONG  5244 - 91318 Chuyển tiền.CT tu 1030399431 
19/10/23 29.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 18163 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.TpHCM
19/10/23 10.000  PHAN THI NGAN LY 5217 - 03124 Chuyển tiền
19/10/23 10.000 TRAN THI HUYEN TRANG 5217 - 00686  
19/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 93232 Quỹ từ thiện
19/10/23 20.000 PHAM THI THUY LINH  5217 - 90034  Chuyển khoản
19/10/23 50.000 NGUYEN MONG BICH  5209 - 85369 Chuyển khoảnQuỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
19/10/23 10.000 LE THI BICH CHIEU 5214 - 84574 Chuyển khoản
19/10/23 38.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 17736 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em
19/10/23 10.000 HUYNH THI YEN XUAN 5212 - 81845  Chuyển tiền
19/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5220 - 80743 Chuyển tiền
19/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH  5243 - 31077 Chuyển tiền.CT tu 1012372917 
19/10/23 10.000 PHAM THI HUONG 5216 - 79448 Chuyển tiền
19/10/23 10.000 PHAM THI BICH HIEN 5242 - 30953 CT tu 1013008878 
19/10/23 10.000 LE THI PHUONG 5017 - 78909 Chuyển khoản
19/10/23 10.000 BUI THI DUNG 5218 - 76339 Chuyển khoản
19/10/23 10.000 LE THI MUI 5209 - 74107 Chuyển khoản UH vi TEKT
19/10/23 10.000 LY 5017 - 73334 Chuyển khoản
19/10/23 10.000 TRUONG THI PHUONG THAO 5214 - 72501 Chuyển tiền
19/10/23 100.003 NGO THI THANH TAM 5390 - 21148 Chuyển khoản
19/10/23 10.000 VU THI HUONG  5209 - 71005 Chuyển khoản
19/10/23 10.000 TRUONG THI PHUONG  5244 - 88017 Chuyển tiền.CT tu 0281000335854 
19/10/23 10.000 LE THI TUYET NHUNG  5213 - 69821 Chuyển khoản
19/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5240 - 21444 Chuyển tiền.CT tu 0451000262309 
19/10/23 10.000 VO THI UT LOI 5217 - 69140 Chuyển khoản
19/10/23 10.000 NGUYEN THI MY DUNG  5214 - 67804 Chuyển khoản
19/10/23 50.000 TRAN THI LOC NGHIEM  5215 - 66748 Chuyển khoản
19/10/23 10.000 TRAN TUAN ANH  5215 - 66005 Chuyển tiền
19/10/23 10.000 LE THI HONG  5215 - 65231 Chuyển tiền
19/10/23 10.000 NGUYEN THANH MAI  5215 - 64844 Chuyển tiền
19/10/23 10.000 NGUYEN THI DIEM HANG 5244 - 87101  Chuyển tiền.CT tu 1034750577 
19/10/23 26.293 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 17131 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ 
19/10/23 50.000 PHAM THOAI MY 5242 - 28292 Chuyển tiền.CT tu 1032558785
19/10/23 50.000 DUONG THI DUNG  5388 - 04296  Chuyển khoản
19/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 36569 DON GOP
19/10/23 10.000 TRAN THI HUYEN 5220 - 32480 Chuyển tiền
19/10/23 50.000  NGUYEN THI DIEM HUONG 5241 - 98629 Chuyển tiền.CT tu 1021105166
19/10/23 10.000 nguyen thi huyen trang 5217 - 19284  
19/10/23 50.000 TRAN THI KIM ANH  5245 - 84235 Chuyển tiền.CT tu 0271000976340
19/10/23 85.522 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 16379 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ 
19/10/23 10.000 NGUYEN THI NGA  5220 - 12713 Chuyển khoản
19/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 07731 Quỹ từ thiện
19/10/23 45.970 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 16265 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.kha
19/10/23 76.568 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 16179 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
19/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5243 - 24828 Quỹ từ thiện.CT tu 1018670998
19/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 86734 Quỹ từ thiện 
19/10/23 100.000 pham thi hoa  5214 - 86000 Chuyển tiền, ma GD 163698015
19/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 69748 Quỹ từ thiện
19/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 66399 Quỹ từ thiện
19/10/23 10.000 TRINH THI HUONG 5245 - 79695 Chuyển tiền.CT tu 0691000419598 
19/10/23 25.604 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 15341 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
19/10/23 50.000 NGUYEN THI THU TRUC  5243 - 98475  ck vi trẻ em ngheo khuyết tật Việt Nam.CT tu 0151000569998 
19/10/23 24.406 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 14476 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.a
19/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG 5209 - 82729 Chuyển khoản
19/10/23 21.262 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 14062 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
19/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 13919 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ 
19/10/23 92.787 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 13897 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.quy trẻ em khuyết tật
19/10/23 10.000 PHAN LE THANH TIN  5220 - 54418 Chuyển khoản
19/10/23 27.314 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 13359 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khien khuyet
19/10/23 50.000 DO THI HONG 5217 - 91557 Chuyển tiền
19/10/23 50.000 DAO THI THUY 5189 - 86004 Chuyển khoản
19/10/23 50.000 NGUYEN THI HUE 5240 - 80483 Chuyển tiền.CT tu 0021001364817 
19/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM HOAN 5212 - 74747 Chuyển tiền
19/10/23 100.000 LE THI HOA  5212 - 71261 Chuyển khoản
19/10/23 100.000 TRUONG PHAN DOAN TRAM  5241 - 79595 Chuyển tiền trẻ em Việt Nam.CT tu 0271000991121 
19/10/23 100.000 NGUYEN THI MINH THUY  5216 - 61628 Chuyển khoản
19/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 46428 QUY VI trẻ em
19/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM CHI  5387 - 65620 Chuyển tiền
19/10/23 50.000 NGAN THUY VAN  5189 - 62929  Chuyển khoản
19/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH THUY  5213 - 39307 Chuyển tiền
19/10/23 10.000 DAO THI HOA  5216 - 29662 Chuyển khoản
19/10/23 100.000  BUI LE MINH NGUYEN  5213 - 23301 Chuyển tiền
19/10/23 50.000 Tran Bich Ngoc  5017 - 23166 Chuyển tiền quyen gop
19/10/23 50.000  NGUYEN THU HANG  5216 - 21134 Chuyển tiền
19/10/23 50.000 TRAN THI BICH TUYEN  5390 - 52589 Chuyển khoản
19/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 15283 Quỹ từ thiện
19/10/23 100.000 NGUYEN THI NGOC TRAM  5189 - 47093 Chuyển tiền
19/10/23 50.000 NGUYEN THI HUE  5244 - 62099 Chuyển tiền.CT tu 0021001364817 
19/10/23 50.000 NGUYEN THI HUONG  5388 - 42134 Chuyển khoản
19/10/23 100.000 phan hong oanh 5219 - 88404  
19/10/23 100.000  NGUYEN THI HONG TUYET  5215 - 85631 Chuyển tiền
19/10/23 100.000 LE THI MINH TRANG  5212 - 83540 Chuyển tiền
19/10/23 70.112 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 11716 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
19/10/23 50.000 NGUYEN THI NHU Y  5189 - 29037 Chuyển khoản
19/10/23 100.000 Tran Thi My Trinh 5213 - 62281 Chuyển tiền
19/10/23 100.000 DINH THI NHUNG 5215 - 53960 Chuyển tiền Ủng hộ 
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 51149 Ủng hộ 
19/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 43260 Quỹ từ thiện
19/10/23 100.000 TRUONG THI HIEN 5390 - 15577 Chuyển khoản
19/10/23 50.000 NGUYEN THI NHOAN  5390 - 14216 Chuyển tiền
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 33074 từ thiện
19/10/23 100.000 NGUYEN KIM OANH  5209 - 32705 Chuyển tiền
19/10/23 100.000 VO THI TUONG VY 5241 - 70383 Chuyển tiền.CT tu 0271000729464 
19/10/23 100.000 LE THI THU HANH 5217 - 29344 Chuyển tiền
19/10/23 50.000 NGUYEN THI MAI THANH  5388 - 08106 Chuyển tiền
19/10/23 50.000 DOAN THI THU HONG  5388 - 05298 Chuyển tiền
19/10/23 50.000 LE THI BICH CHAU  5220 - 03852  
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 04083  
19/10/23 100.000 NGUYEN THI THUY NGA 5212 - 93048 Chuyển tiền quyen gop
19/10/23 21.271 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 10530 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 52631 Ủng hộ  quy.CT tu 1032879259 toiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
19/10/23 100.000 NGUYEN THI HANG  5209 - 75089 Chuyển khoản
19/10/23 80.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 10242 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.quy Vì trẻ em khuyết tật
19/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 49874 Quỹ từ thiện
19/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 48977 Quỹ từ thiện
19/10/23 21.872 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 09899 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Vi trẻ em
19/10/23 24.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 09887 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.nguoi khuyết tật
19/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 43708 Quỹ từ thiện
19/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 36123 Quỹ từ thiện
19/10/23 100.000 VO THI THU HA  5242 - 72298 Ủng hộ .CT tu 0121001127554 
19/10/23 27.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 09612 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.thuong
19/10/23 10.000 NGO THI THUY 5214 - 11445 Chuyển khoản
19/10/23 20.524 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 09132 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre khuyết tật
19/10/23 28.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 09026 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.thuong
19/10/23 100.000 VUONG THI NHUNG  5078 - 44372 Chuyển tiền.CT tu 1022753236 
19/10/23 20.493 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 08914 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
19/10/23 50.000 NGUYEN THI LOAN  5220 - 76016  
19/10/23 100.000 LE THI NGA  5220 - 69183  
19/10/23 50.000 HA THI PHONG VAN  5220 - 61283 Chuyển khoản
19/10/23 50.000 DANG THI NGOC NGA  5078 - 41636 Chuyển tiền.CT tu 0791000064152
19/10/23 10.000 DANG THI TRANG  5216 - 45460 Chuyển tiền
19/10/23 24.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 08218 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật. khuyết tật
19/10/23 34.756 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 08200 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.từ thiện
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 14587 Trẻ em Việt Nam
19/10/23 152.614 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 08064 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.su dung diem thuong
19/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 08042 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ treemkhuyettat
19/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 96604 Ủng hộ 
19/10/23 45.010 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 07362 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em
19/10/23 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 60131 Ck
19/10/23 31.239 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 07068 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật. Reward vietcombank
19/10/23 24.798 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 06685 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Tre khuyết tật
19/10/23 17.355 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 06646 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.kht
19/10/23 23.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 06604 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
19/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 06455 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.KHONG CO
19/10/23 77.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 06345 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
19/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 93618 Ủng hộ 
19/10/23 285.160 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 05989 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Chuc cac em vui khoe va hanh phuc
19/10/23 24.453 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 05515 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre khuyết tật
19/10/23 50.000 PHAM THI ANH TUYET  5212 - 38740  Chuyển tiền
19/10/23 25.938 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 05243 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.từ thiện
19/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 18545 .Ủng hộ 
19/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 99408 Ủng hộ 
19/10/23 20.786 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 04891 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Vì trẻ em khuyết tật
19/10/23 50.000 NGUYEN THI SINH 5215 - 12657 Chuyển tiền denQuỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 12633 ungr ho
19/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 09152 Ủng hộ 
19/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 06339 Ủng hộ 
19/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 06090 Ủng hộ 
19/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 04681 Ủng hộ  ALL
19/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 04454 Ủng hộ  
19/10/23 50.000 PHAM THI PHUONG  5217 - 04036 chuyen Ủng hộ  
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 03387 Ủng hộ 
19/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 08103 Ủng hộ 
19/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 01583 Ủng hộ 
19/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 00599 Ủng hộ 
19/10/23 26.850 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 04487 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ  trẻ em
19/10/23 50.000 HO XUAN THAO  5242 - 48176 Ủng hộ .CT tu 9965594718 
19/10/23 100.000 PHAN QUANG BAO TRAN  5241 - 39294 Ủng hộ .CT tu 0071000705067
19/10/23 50.000 NGUYEN THI TY NA 5213 - 88601 trẻ em Việt Nam
19/10/23 50.000 TRAN THI HOA  5388 - 00550 Chuyển khoản
19/10/23 50.000 VU TUAN GIANG  5189 - 00047 Chuyển tiền
19/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 80715 Ủng hộ 
19/10/23 50.000 NGUYEN THI BICH THUY  5209 - 79524  
19/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 79268 Trẻ em Việt Nam
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 97657  
19/10/23 50.000 TRAN VAN NHO  5245 - 24411 Chuyển tiền.CT tu 9886388818 
19/10/23 50.000 NGO THI MY LINH  5215 - 76512 Chuyển tiền
19/10/23 28.428 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 03812 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.giup do
19/10/23 53.237 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 03774 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Quy Vì trẻ em khuyết tật
19/10/23 100.000 TRAN THI TRANG  5217 - 75087  
19/10/23 100.000 NGUYEN THI HANG  5212 - 74022 Chuyển tiền denQuỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
19/10/23 26.992 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 03717 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.vi tuong lai trẻ em
19/10/23 50.000 NGUYEN THI HOA 5209 - 72721 Chuyển tiền
19/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 72227 quy Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 94103 Trẻ em Việt Nam
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 94077 Trẻ em Việt Nam
19/10/23 100.000 NGUYEN TIEU BANG  5242 - 46106 Chuyển tiền Ủng hộ .CT tu 1015601782
19/10/23 100.000 NGUYEN THI HANG  5387 - 94049 Chuyển khoản
19/10/23 100.000 Y THUYET  5245 - 23904 Ủng hộ .CT tu 1021694294 
19/10/23 50.127 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 03668 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.kho khan
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 70222 Trẻ em Việt Nam 
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 69731 Ủng hộ 
19/10/23 50.000 PHUNG THI PHUONG  5219 - 69107  Chuyển khoản
19/10/23 50.000 .NGUYEN THI PHUONG NHAN  5245 - 23731 Chuyển tiền.CT tu 0091000252685 
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 92751 Ủng hộ 
19/10/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 67281 Trẻ em Việt Nam
19/10/23 50.000 PHAM THI HOA MAI  5390 - 92325 Chuyển khoản
19/10/23 50.000 LE THI PHUONG  5242 - 45805 Chuyển tiền Ủng hộ .CT tu 0691000387929 
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 66108 Ủng hộ 
19/10/23 50.000 NGUYEN THI TAM ANH  5217 - 65805  Chuyển khoản
19/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 64692 Ủng hộ  
19/10/23 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 91120 Ủng hộ 
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 90328 Trẻ em Việt Nam
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 62285 Ủng hộ 
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 62022 Ủng hộ 
19/10/23 100.000 NGUYEN VAN HAU  5390 - 89981 Ủng hộ  tre e khuyen tat
19/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 61437 Ủng hộ  
19/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 61032 Ủng hộ  
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 60929 Ủng hộ  
19/10/23 50.000 BUI CONG HUNG 5239 - 30665 Chuyển tiền.CT tu 0731000868486 
19/10/23 100.000 NGUYEN THI LE HUYEN 5220 - 58013 Chuyển tiền
19/10/23 50.000 PHAM THI NHAN  5078 - 94489 Chuyển tiền treem vietnam.CT tu 0311000688558
19/10/23 50.000 NGUYEN VAN NHUAN  5244 - 22866 Chuyển tiền.CT tu 9932298655
19/10/23 100.000 PHAM THI KIM PHUONG 5243 - 44896 Trẻ em Việt Nam.CT tu 9967676021 
19/10/23 100.000 NGUYEN THI THU HONG  5218 - 53118 Chuyển khoản
19/10/23 50.000 DOAN THI MAI NHI  5219 - 51130 Chuyển khoảnQuỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 85018 treemvietnan
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 50609 treemvietnan
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 84783 treemvietnan
19/10/23 50.000 DINH THI LU 5388 - 84713 Chuyển khoản
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 49802 Ủng hộ  cho cac ban tre nha
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 48550 Ủng hộ  quy trẻ em
19/10/23 100.000 PHAM THI HUONG  5217 - 47729 Chuyển tiền
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 81825 Ủng hộ 
19/10/23 27.484 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 02935 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.BT
19/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 41648 Ủng hộ  
19/10/23 50.000 PHAM THI THU HUONG 5390 - 79397 Chuyển tiền
19/10/23 100.000 LE THI NGUYET 5215 - 37437 Chuyển khoản
19/10/23 100.000 NGUYEN THI NGOC 5189 - 78005 Chuyển tiền
19/10/23 22.022 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 02698 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.HCM
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 35360 Ủng hộ  quy trẻ em
19/10/23 27.619 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 02166 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ  trẻ em khuyết tật
19/10/23 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 90113 httekt.CT tu 1041722015 toiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
19/10/23 26.908 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 01728 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ko
19/10/23 20.341 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 01704 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ  quy trẻ em khuyết tật
19/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 88323 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
19/10/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 87913 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
19/10/23 22.280 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 01382 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ 
19/10/23 80.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 01105 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ  tre khuyết tật
19/10/23 33.795 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 00905 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.ABC
19/10/23 22.169 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 00875 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
19/10/23 100.000 PHAM THI THAO VAN  5239 - 22168 Ủng hộ  trẻ em khuyết tật.CT tu 0301000422065 
19/10/23 194.132 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 69004 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.ngheo
19/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 68730 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.1
19/10/23 26.825 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 68497 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
19/10/23 28.439 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 67541 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em
19/10/23 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 67403 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.ho ngheo
19/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 74617 Uh Quy.CT tu 0541000170713 toiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
19/10/23 48.417 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 67049 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.An Lac
19/10/23 27.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 66517 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.x
19/10/23 40.393 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 66309 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
19/10/23 20.203 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 65945 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.bi khuyết tật
19/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 64717 giup trẻ em khuyết tật.CT tu 9908897514 toiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
19/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 65217 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.vi yeu thuong trẻ em ngheo
19/10/23 22.473 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 65080 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
19/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 65070 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
19/10/23 30.743 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 64516 Ủng hộ tới 0011003814022Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.bt
19/10/23 24.694 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 64309 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.gui cac em co hoan canh dac biet
19/10/23 21.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 64237 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.thuong
19/10/23 100.000 TRAN BAO MY KHANG  5390 - 21633 Chuyển khoản
19/10/23 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 63967 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
19/10/23 28.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 63573 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.chung tay
19/10/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 52049 gieo hat suc khoe.CT tu 0161000734436 toiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
19/10/23 23.669 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 62702 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
19/10/23 39.941 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 62392 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.hoan canh nao cung duoc
19/10/23 22.941 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 62335 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Kho khan
19/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 49633 dfggg.CT tu 0281000473739 toiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
19/10/23 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 61905 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
20/10/23 100.000 NGUYEN THI THU HUYEN 5388 - 35752 Chuyển khoản
20/10/23 25.956 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 63919 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.ko co
20/10/23 25.616 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 63863 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
20/10/23 50.000 TRINH THI THUY DUONG  5242 - 98505 Nguyen Thi Quynh Nhu Chuyển tiền.CT tu 1024896715 
20/10/23 44.482 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 63361 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
20/10/23 126.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 63128 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.tat ca hoan canh
20/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 62876 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
20/10/23 20.888 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 62732 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ  cac be khuyết tật
20/10/23 10.000 Nguyen Thi Lan 5220 - 18973 Chuyển tiền
20/10/23 43.781 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 62429 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.happy
20/10/23 10.000 NGUYEN THI MY LIEN 5213 - 55200 Chuyển tiền
20/10/23 10.000 HO THI VANG  5214 - 47189 Chuyển tiền
20/10/23 24.868 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 61953 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
20/10/23 21.865 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 61929 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Quy trẻ em khuyết tật
20/10/23 10.000 LE HONG PHONG  5241 - 64846 Quỹ từ thiện.CT tu 1037796588 
20/10/23 10.000 DAO THE HAI 5217 - 26699 Chuyển khoản
20/10/23 10.000  VO NGOC HAI  5218 - 18107 Chuyển tiền
20/10/23 10.000 LE THI HANG 5218 - 93899 Chuyển tiền denQuỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
20/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 78539 Quỹ từ thiện
20/10/23 50.000 NGUYEN THI OANH  5240 - 58217 Chuyển tiền.CT tu 1021497443 
20/10/23 10.000 TRAN DUC DUY 5218 - 85170 Chuyển khoản
20/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 66546 Quỹ từ thiện
20/10/23 49.028 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 61224 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Vì trẻ em khuyết tật
20/10/23 10.000 NGUYEN THI NAM HOAI  5078 - 44678 Quỹ từ thiện.CT tu 0101001195455 
20/10/23 10.000 TRAN THI MY HONG  5241 - 49834 Chuyển tiền.CT tu 1028469446 
20/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 05346 Quỹ từ thiện
20/10/23 10.000 NGUYEN THI NGOC ANH  5213 - 90403 Chuyển khoản
20/10/23 10.000 TRAN THI KIM CHAU  5217 - 88140 Chuyển khoản
20/10/23 50.000 LE VAN MANH  5390 - 80821 Chuyển tiền
20/10/23 10.000 NGUYEN THI YEN 5078 - 35023 Chuyển tiền.CT tu 0481000071105 
20/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 42669 Vì trẻ em khuyết tật
20/10/23 10.000 TRINH LE HOANG  5244 - 28879 Chuyển tiền.CT tu 9335101958 
20/10/23 27.410 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 60695 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.kho khan
20/10/23 10.000 DUONG HONG HIEU  5242 - 48133 Chuyển tiền.CT tu 1028560769 
20/10/23 100.000 NGUYEN THI LE  5245 - 99668 NVH dong gop chut tam long.CT tu 0451000508577 
20/10/23 10.000 DANG TON LIEU  5212 - 87140 Chuyển khoản
20/10/23 10.000  LE THI THAM  5220 - 74843  Chuyển tiền
20/10/23 200.000 TRAN THI PHI PHUONG 5245 - 94065 Chuyển tiền.CT tu 0381000496489
20/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 96008 trẻ em.CT tu 0111001277125
20/10/23 100.000 Sanhn  5161 - 72396 Sanhn Chuyển tiền qua ZaloPay
20/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 60095 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.mua bnh
20/10/23 10.000  PHAM THI THAO QUYEN  5216 - 75558 Chuyển tiền
20/10/23 10.000 NGUYEN THI NGOC BICH  5212 - 70749 Chuyển khoản
20/10/23 10.000 LE VAN THIET  5240 - 21126 Quỹ từ thiện.CT tu 0481000834429
20/10/23 10.000 DANG THI TRINH  5213 - 29027 Chuyển khoản
20/10/23 10.000 TO THI HOAI PHUONG  5216 - 83289  Chuyển tiền
20/10/23 29.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 59597 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
20/10/23 10.000 TO THANH KIM QUY  5245 - 80568 Chuyển tiền.CT tu 9353770939 
20/10/23 10.000 DINH MANH CUONG  5243 - 21188 Quỹ từ thiện.CT tu 1021057790
20/10/23 50.000 BUI THI THANH NGAN  5245 - 78682 Chuyển tiền.CT tu 0121000736871 
20/10/23 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 59331 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Diem thuong VCB
20/10/23 26.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 59253 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
20/10/23 10.000 TRAN THI THUY LINH 0098 - 01670 TRAN THI THUY LINH CHUYEN
20/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG PHAN  5161 - 56028 Chuyển tiền qua MoMo
20/10/23 10.000 PHAM VAN QUYNH 5216 - 00906 Chuyển khoản
20/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 58691 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.tuy quy
20/10/23 100.000 TRAN ANH HUNG  5245 - 66398 Ủng hộ  trẻ em khuyết tật.CT tu 0781000462986 
20/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 63291 Hoc sinh.CT tu 1014191518 toiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
20/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5209 - 22291 Chuyển khoản
20/10/23 29.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 58407 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
20/10/23 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54751 BT.CT tu 0121000978685 toiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
20/10/23 10.000 BIEN THI TRANG  5161 - 47581 Chuyển tiền qua MoMo
20/10/23 10.000 DUONG THI HUE  5244 - 55627 Chuyển tiền.CT tu 1013764212 
20/10/23 20.823 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 57574 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.tat ca
20/10/23 24.905 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 57270 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ 
20/10/23 10.000 NGUYEN THI NGOC BICH  5244 - 50826 Chuyển tiền.CT tu 0111000249873 
20/10/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 57017 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.VIEN CHUC
20/10/23 100.000 TIEU THI LUYEN  5189 - 13905 Chuyển tiền
20/10/23 10.000 LE THI NGAT 5078 - 33651 Chuyển tiền.CT tu 0341007153495
20/10/23 10.000 HO DUC TUAN  5244 - 40824 Quỹ từ thiện.CT tu 9938848846 
20/10/23 26.422 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 55843 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.ngeo va khuyết tật
20/10/23 10.000 LE THI TU ANH  5240 - 52021 Quỹ từ thiện.CT tu 1025699788 
20/10/23 1.001 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 22319 CT tu 1019249886 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
20/10/23 23.767 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 54986 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.qvtekt
20/10/23 28.702 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 54958 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre khuyết tật
20/10/23 10.000 CAO THI BE 5214 - 23392 Chuyển khoản
20/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 54311 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em
20/10/23 26.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 54191 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ  trẻ em
20/10/23 10.000 LY THI HUONG 5161 - 31335  Chuyển tiền qua MoMo
20/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 85471 Chu the DongA Bank Chuyển tiền
20/10/23 20.000 BUI THI NHAT TAO  5215 - 68610 Chuyển khoản
20/10/23 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 53559 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em bi bo roi
20/10/23 22.037 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 53331 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
20/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG  5213 - 48875 Chuyển tiền
20/10/23 20.000 TA THI DIU  5209 - 42904 Chuyển khoản
20/10/23 10.000 TRAN NGOC SON  5216 - 29491 Chuyển tiền
20/10/23 26.935 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 52849 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.giup do
20/10/23 10.000 .HA NGOC ANH 5212 - 22673 Chuyển tiền
20/10/23 48.321 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 52768 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
20/10/23 26.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 52766 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.tu nguyen
20/10/23 10.000 DANG THI BICH. 5009 - 99715 Ủng hộ  trẻ em khuyết tật
20/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 17223 Ủng hộ  FT23293209959507
20/10/23 10.000 NGUYEN THI HOA PHUONG  5219 - 13273 Chuyển tiền
20/10/23 10.000 DAO THI DIEM HUONG  5217 - 06417 Chuyển tiền
20/10/23 10.000 LE THI HIEN  5219 - 03982  Chuyển khoản
20/10/23 10.000 NGUYEN THI THUYET  5017 - 01987 Chuyển tiền
20/10/23 24.346 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 52472 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.nn
20/10/23 10.000 DAU THI VAN  5212 - 99212 Chuyển tiền
20/10/23 100.000 PHAM THANH NHAN  5387 - 79303 Chuyển khoản
20/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 94610 Chuyển tiền lien ngan hang
20/10/23 10.000 HUYNH THI NGA 5017 - 85847 Chuyển khoản
20/10/23 10.000 Lamthingocdiep 5216 - 75852  
20/10/23 10.000 LE THI THU HUYEN  5240 - 34631 Chuyển tiền.CT tu 1019801746 
20/10/23 10.000 PHAN THI MAI LE HUYEN  5212 - 68391 Chuyển tiền
20/10/23 10.000 NGO THI DOAN 5017 - 65216 Chuyển tiền
20/10/23 10.000 HOANG THI NGOC 5239 - 27997 Chuyển tiền.CT tu 0031000617571
20/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HA  5214 - 61708 Chuyển khoản
20/10/23 192.646 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 51856 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ 
20/10/23 10.000 NGUYEN THI LAN ANH 5017 - 59318  Chuyển khoản
20/10/23 10.000 TRAN THI THUY 5240 - 33283 Chuyển tiền.CT tu 0021001886465 
20/10/23 10.000 van anh 5212 - 58363 van anh Ủng hộ 
20/10/23 10.000 DANG THI NU  5218 - 58200 Chuyển khoản
20/10/23 10.000 HOANG VIET NGA 5017 - 57739 Chuyển tiền
20/10/23 10.000 NGUYEN THI ANH 5218 - 57217 Chuyển khoản
20/10/23 10.000 TRINH THI HONG 5241 - 32999 Chuyển tiền.CT tu 0781000426864
20/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 53511 quy Vì trẻ em khuyết tật vn
20/10/23 10.000 NGUYEN THI QUY 5217 - 52570 Chuyển tiền
20/10/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH TRANG 5216 - 52472  
20/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG LIEN  5215 - 52360  
20/10/23 10.000 NGUYEN THANH TAM  5220 - 51975  
20/10/23 10.000 DOI THI HONG 5215 - 50896 Chuyển khoản
20/10/23 10.000 NGUYEN THI MAI 5017 - 50068 Chuyển tiền denQuỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
20/10/23 10.000 NGO THI HA 5215 - 48042 Chuyển khoản
20/10/23 50.000 DO THI THUAN 5215 - 47122  
20/10/23 10.000 LE THI TU 5217 - 46396 Chuyển tiền
20/10/23 23.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 51450 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ 
20/10/23 100.000 NGUYEN THI THU THAO  5215 - 64900 Chuyển khoản
20/10/23 50.000 NGUYEN KIEU ANH  5189 - 11899  Chuyển khoản
20/10/23 50.000 PHAN THI NGOC ANH  5243 - 34558 Chuyển tiền.CT tu 1034173795 
20/10/23 28.413 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 50582 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em
20/10/23 10.000 TRINH THI TUYET MAI 5218 - 47319  Chuyển tiền
20/10/23 10.000 CAO THI HIEN  5243 - 32832 Quỹ từ thiện.CT tu 0691000420156
20/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 36657 Quỹ từ thiện
20/10/23 50.000 LE TRAN THY THY 5245 - 89972 Chuyển tiền.CT tu 1038911749 
20/10/23 10.000 Ho Thanh Ngan 5161 - 14689  
20/10/23 50.000 PHAN THI AI VAN  5242 - 30478 Chuyển tiền.CT tu 0121000386195 
20/10/23 100.000 TRAN AI DIEM  5216 - 93695 Chuyển tiền
20/10/23 100.000 BUI THU HUYEN  5209 - 92067 Chuyển tiền denQuỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
20/10/23 100.000 VO THI KIM LIEN  5213 - 74331 Chuyển tiền tu Viettel Money
20/10/23 100.000 HOANG THI CAM TU  5388 - 66311 Chuyển khoản
20/10/23 20.694 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 49610 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Nhan vien kinh doanh
20/10/23 21.603 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 49604 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.cham
20/10/23 100.000 DOAN THI LUYEN 5245 - 84227 Chuyển tiền.CT tu 0441000750343
20/10/23 100.000 QUACH THI THAM 5217 - 45277 Chuyển khoản Ủng hộ  tre khuyết tật
20/10/23 52.917 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 49406 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.tu nguyen
20/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 40773 QUYEN GOP TRE E
20/10/23 22.100 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 49326 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.bat ky hoan canh nao
20/10/23 100.000 TRAN NGOC KHANH  5218 - 32743  
20/10/23 10.000 TRAN THU HUONG 5217 - 32322 Chuyển khoản
20/10/23 50.000  TRAN THI KIM NGAN  5214 - 27390 Chuyển tiền
20/10/23 100.000 NGUYEN THI HUONG  5241 - 95541 Chuyển tiền.CT tu 0031000232151 
20/10/23 100.000 ngoc anh 5388 - 41156 ck Ủng hộ  cac be khuyết tật
20/10/23 28.179 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 49092 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.tu nguyen
20/10/23 100.000 TRAN THI LAN 5213 - 96042 Chuyển khoản
20/10/23 100.000 NGUYEN THI PHUONG THANH  5390 - 27363 Chuyển tiền
20/10/23 100.000 HOANG THI THUONG  5078 - 56851 Quyen gop từ thiện.CT tu 0021000442115 
20/10/23 10.000 DANG VAN THUY 5216 - 71611 Chuyển tiền
20/10/23 100.000 .LE THI PHUONG  5387 - 17276  Chuyển tiền
20/10/23 100.000 NGUYEN THI BICH NGOC 5189 - 05885 Chuyển tiền
20/10/23 100.000 Nguyen Thi Thanh 5017 - 40089 Chuyển tiền
20/10/23 100.000 LE THI HA  5220 - 25961 Chuyển tiền
20/10/23 50.000 TRAN THI PHI PHUONG  5245 - 74257  Chuyển tiền.CT tu 0381000496489 
20/10/23 50.000 Sanhn  5161 - 01742 Sanhn Chuyển tiền qua ZaloPay
20/10/23 100.000 NGUYEN THI HONG THAI  5209 - 14131  
20/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 10815 Ủng hộ  trẻ em khuyết tật
20/10/23 50.000 DAO THI MAN  5219 - 08890 Chuyển khoản
20/10/23 50.000 LE THI SA RAYS  5242 - 95212 Chuyển tiền Ủng hộ .CT tu 9907311028 
20/10/23 50.000 LUONG THI HUONG  5389 - 80806 Chuyển khoản
20/10/23 100.000 Phan Thi Phuong Thanh  5212 - 93819  Chuyển tiền
20/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 90818 Ủng hộ  trẻ em
20/10/23 50.000 chuyen khoan 5209 - 80624 LY THI HUONG
20/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 47837 Ủng hộ .CT tu 0021000423037 toiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
20/10/23 100.000 CHU THI HUONG 5219 - 68070  
20/10/23 100.000 TRAN THI MINH THU  5017 - 66280 chuyen tham gia quen gop 
20/10/23 100.000 CAO THI THU THUY  5241 - 83798 Chuyển tiền.CT tu 0041000354063 
20/10/23 100.000 NGUYEN THI HONG  5387 - 61104 Chuyển khoản
20/10/23 100.000 PHUNG NGOC BAN MAI  5161 - 97746 Chuyển tiền qua MoMo
20/10/23 100.000 LE THI HUYEN 5239 - 77006 Chuyển tiền.CT tu 0911000011940
20/10/23 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 48043 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
20/10/23 100.000 Nguyen Thi Thu Mai  5218 - 46633 Chuyển tiền
20/10/23 50.000 NGUYEN THANH HUONG 5242 - 91363  Chuyển tiền.CT tu 1029583279 
20/10/23 100.000 NGO THI THUY VAN  5241 - 82442 Chuyển tiền.CT tu 1012913621 
20/10/23 50.000 NGUYEN NGOC KIEU MY  5189 - 54652 Chuyển tiền
20/10/23 50.000 DAM THI THU TRANG  5390 - 44552 Chuyển khoản
20/10/23 10.000 CAO THI HIEN  5244 - 66895 Quỹ từ thiện.CT tu 0691000420156
20/10/23 100.000 Thuy dungg  5217 - 09848 quyen gop trẻ em vn
20/10/23 50.000 NGUYEN HONG PHU  5218 - 09014 Chuyển khoản
20/10/23 100.000  VO NGOC HOANG MY  5209 - 08739 Chuyển tiền
20/10/23 50.000 DO THI HOA  5387 - 37410  Chuyển khoản
20/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 06493 Ủng hộ  TE khuyết tật VN 
20/10/23 100.000 TRAN THI KIM OANH  5390 - 36028 Chuyển khoản
20/10/23 100.000 LE THI NGOC HIEN  5078 - 41597 Chuyển tiền.CT tu 0291000035731
20/10/23 50.000 NGUYEN THUY MAI  5218 - 97273 Chuyển tiền
20/10/23 100.000 VY THI THU BANG 5213 - 91561 quyen gop
20/10/23 100.000 NGUYEN THI PHUONG  5240 - 78454 Chuyển tiền quy trẻ em khuyết tật.CT tu 0711000287185 
20/10/23 100.000 PHAM THI BACH TUYET 5212 - 86626 Chuyển tiền
20/10/23 100.000 NGUYEN THI HIEN 5387 - 26820 Chuyển khoản
20/10/23 100.000 DOAN THI NHU Y  5214 - 84426  
20/10/23 50.000 TRAN THI NGOC HAU  5388 - 23525 Chuyển khoản
20/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 34437 Quỹ từ thiện
20/10/23 29.696 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 47264 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.kho khan
20/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 02516 Quỹ từ thiện
20/10/23 10.000 DAO DUC LONG  5239 - 66155 Quỹ từ thiện.CT tu 0341002098877 
20/10/23 100.000 HAU THI BICH HUONG  5389 - 81892 Chuyển khoản
20/10/23 10.000 VU THI VAN  5240 - 71612 Quỹ từ thiện.CT tu 0221000064117
20/10/23 10.000 NGUYEN THI GIANG  5161 - 87800  Chuyển tiền qua MoMo
20/10/23 52.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 47042 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Vì trẻ em khuyết tật
20/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 46529 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ  quy
20/10/23 100.000 .LE THI TAM  5244 - 51127 Chuyển tiền.CT tu 0481000786849 
20/10/23 26.414 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 45967 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em
20/10/23 23.623 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 45511 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Khong yeu cau
20/10/23 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 45474 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em
20/10/23 10.000  VO VAN BINH 5219 - 74875 Chuyển tiền
20/10/23 22.391 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 45168 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
20/10/23 22.583 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 45110 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.tai xe
20/10/23 100.000 TRUONG THI HUONG LAN 5390 - 71713 Chuyển tiền
20/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 29936 Trẻ em Việt Nam
20/10/23 100.000 NGUYEN THI MINH THU  5215 - 16380 Chuyển tiền
20/10/23 24.292 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 44259 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em
20/10/23 100.000 PHAM THI BAY  5161 - 70152 Chuyển tiền qua MoMo
20/10/23 29.230 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 44018 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
20/10/23 50.000 TRAN THI THAO TRANG  5245 - 35618 Chuyển tiền.CT tu 0431000265237 
20/10/23 26.215 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 43984 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.1
20/10/23 23.863 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 43970 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.khong biet
20/10/23 50.000 LE TAN TAI  5245 - 35062 Chuyển tiền.CT tu 1037799949
20/10/23 25.166 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 43831 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em
20/10/23 50.000 Nguyen Thi Kim Thao  5218 - 87567 Chuyển tiền tu Viettel Money
20/10/23 100.000  Kales Nguyen 5220 - 55894  
20/10/23 50.000 NGUYEN THI PHUONG THAO  5213 - 49402 Chuyển tiền
20/10/23 100.000 VAN THI QUYNH  5240 - 43970 Chuyển tiền.CT tu 0121002803242
20/10/23 50.000 NGUYEN THI CHANG  5388 - 04605 Chuyển tiền
20/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 39093 Trẻ em Việt Nam
20/10/23 100.000 NGUYEN THI VAN ANH  5239 - 37400 Trẻ em Việt Nam.CT tu 1014282863
20/10/23 50.000 NGUYEN THI HAU  5239 - 37262 Chuyển tiền.CT tu 1021163025
20/10/23 50.000 TRAN THI THUONG  5239 - 37092 Chuyển tiền.CT tu 0861000045967
20/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 33415 Ủng hộ 
20/10/23 100.000 NGUYEN VAN HUNG  5243 - 51504 chuyen ll.CT tu 1013250173 
20/10/23 100.000 VO BICH  5212 - 29233 Ủng hộ 
20/10/23 100.000 NGUYEN THI NINH  5189 - 93830  Chuyển khoản trẻ em Việt Nam
20/10/23 50.000 NGUYEN THI NHI  5244 - 28652 Chuyển tiền.CT tu 0431000221163 
20/10/23 100.000 NGUYEN THI LUYEN  5078 - 73738 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0351000818826 
20/10/23 50.000 LETHIOANH  5216 - 21644 LETHIOANH CK
20/10/23 100.000 LUONG THI NGOC LY  5216 - 21325 Chuyển khoản
20/10/23 24.359 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 43155 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.monquanho
20/10/23 50.000 HA THI LAN ANH  5390 - 92300 Chuyển khoản Ủng hộ 
20/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 18718 Trẻ em Việt Nam
20/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 17803 Ủng hộ 
20/10/23 100.000 NGO HUYNH LIEN  5243 - 50514 Chuyển tiền.CT tu 1031458832 
20/10/23 100.000 PHAM VAN TIEN VU  5240 - 41520 Chuyển tiền.CT tu 0811000028934 
20/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 65294 Trẻ em Việt Nam
20/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 14162 Ủng hộ 
20/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 13288 Goi trẻ em khuyết tật
20/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 13088 Ủng hộ 
20/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 12734 trẻ em Việt Nam
20/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 89245 Ủng hộ 
20/10/23 200.000 NGUYEN THI MINH TAM  5078 - 72741 Ủng hộ .CT tu 0541001639092 
20/10/23 50.000  HO NGUYEN THI NGA  5245 - 27812 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0041000304981
20/10/23 100.000 NGUYEN DAO DIEP ANH  5212 - 10897 quyen gop 
20/10/23 50.000 TRINH THI NGOC  5212 - 10847 từ thiện 
20/10/23 23.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 43031 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
20/10/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 08208 Ủng hộ 
20/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 06649 trẻ em Việt Nam
20/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 05633 trẻ em Việt Nam
20/10/23 50.000 NGUYEN THI THUONG  5161 - 64797 Chuyển tiền qua MoMo
20/10/23 50.000 LE THI BAC  5389 - 86369 Chuyển khoản
20/10/23 50.000 HOANG THI VAN  5240 - 40534 Chuyển tiền.CT tu 1032107639
20/10/23 100.000 DINH THI PHU  5239 - 34404 quyen gop.CT tu 0711000266989
20/10/23 50.000 HUYNH THI NGOC THUAN  5240 - 40161 Ủng hộ .CT tu 1017165254
20/10/23 50.000 TRIEU THI TRINH  5241 - 40076 Chuyển tiền.CT tu 9922822886 
20/10/23 50.000 NGUYEN THI HONG NHUNG  5390 - 82515 Chuyển tiền
20/10/23 37.867 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 42882 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre khuyết tật
20/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY TRANG  5243 - 48772 Chuyển tiền.CT tu 1040918686 
20/10/23 50.000 LU KIM PHUNG 5389 - 81023  Chuyển khoản
20/10/23 50.000 BUI KHANH DUY  5389 - 80563 Chuyển tiền
20/10/23 50.000 NGUYEN THI THOM  5389 - 80453 Chuyển tiền
20/10/23 100.000 BUI KIM YEN 5241 - 39570 Chuyển tiền.CT tu 1014932229 
20/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 89828 CK
20/10/23 50.000 PHAM THI HA  5017 - 88903  
20/10/23 26.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 42786 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em
20/10/23 50.000 .NGUYEN THI HIEN  5215 - 87497 Chuyển tiền 
20/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 75072 Ủng hộ 
20/10/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 69464 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
20/10/23 100.000  THACH THI HUYEN  5078 - 69051 Ủng hộ .CT tu 9343107741 
20/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 76502 Ủng hộ  cac trẻ em huyet tat
20/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 72821 Ủng hộ 
20/10/23 100.000 TRAN THI THANH MY  5189 - 72145 Chuyển tiền
20/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 72009 Ủng hộ 
20/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 73781 Ủng hộ 
20/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 68719 CT tu 9965822911 toiQuy Vì trẻ em khuyết tật
20/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 72635 Ủng hộ  
20/10/23 28.881 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 41961 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
20/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 41665 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.1
20/10/23 120.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 57189 bt.CT tu 0631000447977 toiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
20/10/23 27.363 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 40735 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Bat ky ai
20/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 49198 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
20/10/23 11.000 vo thi thao 5078 - 38014 em lam cong duc Ami da phat .CT tu 1041268486 toiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
20/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 89707 A Di Da Phat
20/10/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30446 Ủng hộ  trẻ em khiem thi.CT tu 0351000836397 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
20/10/23 22.392 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 38851 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.ggop phan nh cho nhng nguoi kem may man
20/10/23 37.407 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 38601 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ  trẻ em
20/10/23 26.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 38217 Ủng hộ tớiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ 
20/10/23 2.000.000 TRAN VAN CUONG  5078 - 94293 Cuong Tran Ủng hộ  cac em.CT tu 9966699966 
20/10/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 92481 gieo hat binh an.CT tu 0161000734436 toiQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
21/10/23 23.623 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 79053 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.nguoi khuyết tật
21/10/23 22.207 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 78941 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trer em
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 57569 Quỹ từ thiện
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 97799 Quỹ từ thiện
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 93522 Quỹ từ thiện
21/10/23 10.000 NGUYEN QUOC HUNG  5242 - 52116 Quỹ từ thiện. CT tu 1037090936 
21/10/23 10.000 NGUYEN HUU THAO MY  5244 - 28843 Quỹ từ thiện.CT tu 1033374806
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 53302 Quỹ từ thiện
21/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 68938 hoc sinh.CT tu 0451000350392 
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 74691 Quỹ từ thiện
21/10/23 10.000 Nguyen Thi Hue 5212 - 60954 Chuyển tiền
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 52737 Quỹ từ thiện
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 36642 Quỹ từ thiện
21/10/23 10.000 LE VAN AN  5220 - 25365 Chuyển khoản Quỹ từ thiện tre em
21/10/23 10.000  PHAM VAN YEN  5078 - 62257 Quỹ từ thiện.CT tu 0011004123623 
21/10/23 10.000 NGUYEN THI HAI  5214 - 94853 Chuyển khoản
21/10/23 10.000 HA THI THUY 5220 - 74309 Chuyển tiền
21/10/23 10.000 NGUYEN VAN SON  5212 - 62523  
21/10/23 10.000 TANG THI THAO 5078 - 56320 Chuyển tiền.CT tu 0341007190988 
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 46418 Quỹ từ thiện
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 07612 Quỹ từ thiện
21/10/23 10.000 277819.211023.181139.LE THI HIEN FT23294340902470 5217 - 98533 277819.211023.181139.LE THI HIEN FT23294340902470
21/10/23 10.000 LONG  5216 - 98162 Chuyển khoản
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 94478 Quỹ từ thiện
21/10/23 10.000 LE THI THOA 5017 - 83353 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
21/10/23 100.000 DANG THI THU HUYEN 5189 - 66946 Chuyển khoản
21/10/23 10.000 QUY BAO TRO DANG THI NGA 5017 - 84325  
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 72604 Quỹ từ thiện
21/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 60877 Chuyen Quỹ từ thiện
21/10/23 23.937 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 76805 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
21/10/23 10.000 VU PHUONG LINH  5220 - 31987 Chuyển tiền
21/10/23 10.000 NGUYEN THI TUYET NGAN  5217 - 09631 Chuyển tiền, ma GD 164297228
21/10/23 10.000 NGUYEN XUAN HIEP  5017 - 09334 Chuyển tiền
21/10/23 10.000 PHAM THI HUYEN THANH 5212 - 98522 Chuyển khoản
21/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY HONG  5161 - 38038 Chuyển tiền qua MoMo
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 66281 Quỹ từ thiện
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 60144 Quỹ từ thiện
21/10/23 10.000 NGUYEN MANH DAI  5213 - 46034 Chuyển khoản
21/10/23 10.000 DANG VAN NAM 5219 - 27828  
21/10/23 20.000 NGUYEN DINH CHIEN 5017 - 03798  
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 76342 Quyên góp
21/10/23 50.000 THONG THI HONG NGA  5239 - 66354 Chuyển tiền.CT tu 1035085422 
21/10/23 10.000 BUI THI NGOC MAI  5218 - 75236 Chuyển tiền
21/10/23 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 75941 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.kho khan
21/10/23 12.000 DANG LE VAN HUU 5243 - 76122 Chuyển tiền.CT tu 1035609004 
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 51398 từ thiện
21/10/23 10.000 NGUYEN XUAN THANH  5017 - 16600  Chuyển tiền
21/10/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 5209 - 14559 Chuyển khoản
21/10/23 10.000 DO BAO NGOC 5209 - 09337 Chuyển khoản
21/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG 5215 - 98941  Chuyển khoản
21/10/23 10.000 LE THI KHANH CHI 5213 - 98934  
21/10/23 10.000 NGUYEN THI THU TRANG 5217 - 88061 Chuyển tiền
21/10/23 10.000 NONG HUYEN TRANG  5078 - 87334 Chuyển tiền.CT tu 0731000827938 
21/10/23 10.000 HOANG THI QUYNH NGA  5217 - 86878 Chuyển tiền
21/10/23 10.000 Nguyen Thi Hue  5017 - 83226 Chuyển tiền
21/10/23 10.000 VU THI THANH TRA  5078 - 86924 Chuyển tiền.CT tu 1027037818 
21/10/23 100.000 NGUYEN THI MY LE  5388 - 52997 Chuyển tiền
21/10/23 10.000 NGUYEN THI THU THAO 5214 - 76513  Chuyển khoản
21/10/23 10.000 DO THI BACH TUYET  5209 - 72710 Chuyển khoản
21/10/23 10.000 TRAN THI LY  5214 - 70734 Chuyển tiền
21/10/23 20.000 NGUYEN THI HAI NGA  5218 - 70177 Chuyển khoản
21/10/23 10.000 TRAN THI HA 5215 - 69561 Chuyển khoản
21/10/23 10.000 THAI THANH HUYEN  5219 - 69530  
21/10/23 10.000 PHAM THI HA 5245 - 47860 Chuyển tiền.CT tu 1763323088 
21/10/23 10.000 TRAN THI NGUYEN  5209 - 63671 Chuyển khoản
21/10/23 10.000 TRINH HOAI NAM 5214 - 40785 Chuyển khoản
21/10/23 42.552 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 75483 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
21/10/23 10.000 NGUYEN THI HAI  5212 - 94365 Chuyển khoản
21/10/23 10.000 NGUYEN VAN LUYEN  5212 - 86916 Quỹ từ thiện
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 80057 Quỹ từ thiện
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 78993 Quỹ từ thiện
21/10/23 100.000 LO THI TIEN  5213 - 43016  
21/10/23 10.000 TRAN THI BAO YEN  5220 - 27204 Chuyển tiền
21/10/23 50.000 NGUYEN THI CUC  5245 - 37464 Chuyển tiền.CT tu 9397360890 
21/10/23 10.000 NGUYEN THI CHINH  5218 - 19764  
21/10/23 10.000 Nguyen Thi Tram 5220 - 97078 Chuyển tiền
21/10/23 10.000 VU HANH LINH 5217 - 92470  chuyen khoa ho tro tre e khuyết tật
21/10/23 10.000 NGUYEN THI HOAI 5243 - 55684 Chuyển tiền.CT tu 0351001116543 
21/10/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5215 - 68382 Chuyển tiền
21/10/23 10.000 HOANG HONG HANH  5218 - 67118  Chuyển tiền
21/10/23 21.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 74930 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em
21/10/23 50.000 TRAN NGOC TRANG  5390 - 33512 Chuyển khoản
21/10/23 10.000 NGUYEN THI HUE  5220 - 30765 Chuyển khoản từ thiện hoi bao tro tre e
21/10/23 10.000 TRAN VAN CHUONG  5219 - 27452  
21/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 64518 Ủng hộ trẻ em khuyết tật Viet Nam.CT tu 0271001057820 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
21/10/23 10.000 TRAN LY HUYNH NHU  5209 - 01371 Chuyển khoản
21/10/23 10.000 TRAN THI MUOI  5161 - 08396 Chuyển tiền qua MoMo
21/10/23 10.000 NGO THI MAI  5214 - 98653 Ủng hộ quy nguoi khuyết tật
21/10/23 10.000 LE THI HA 5218 - 97425 Chuyển khoản
21/10/23 10.000 TRAN THI HUYEN TRANG  5214 - 96101 Chuyển tiền tu Viettel Money
21/10/23 10.000 Le ngoc duyen 5161 - 07900 Chuyển tiền trẻ em khuyết tật
21/10/23 10.000 CHU THI HOA  5239 - 35142 từ thiện.CT tu 0351001102895
21/10/23 10.000 TRAN THI NGOC HAU  5215 - 89753 Chuyển tiền
21/10/23 10.000 NGUYEN THI MY DUYEN  5217 - 89567 Chuyển tiền
21/10/23 10.000 PHAM THI TUYET NHUNG 5240 - 40808 Chuyển tiền.CT tu 0121000640941 
21/10/23 10.000 DANG THE TUYEN  5216 - 87202  Chuyển khoản
21/10/23 10.000 TRAN THI THU PHUONG  5217 - 86267 Chuyển tiền
21/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HA  5215 - 83348  
21/10/23 10.000 Pham Thi Hien  5209 - 83262 Chuyển tiền tu Viettel Money
21/10/23 10.000  NGUYEN THI LANH  5212 - 82140 Chuyển tiền
21/10/23 10.000 DANG THI MY LIEN  5242 - 49010 Chuyển tiền.CT tu 1019795891
21/10/23 10.000 NGUYEN THI MAI  5213 - 78353 Chuyển khoản
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 75696 Chuyển khoản
21/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG DAO 5242 - 48690  Chuyển tiền.CT tu 0321000658236 
21/10/23 10.000 Nguyen Thi Thuy  5212 - 74231 Chuyển tiền
21/10/23 10.000 Pham Thi Diep 5217 - 73812 Chuyển tiền
21/10/23 10.000 NGUYEN THI TRIEU LOAN  5218 - 72683 Chuyển tiền
21/10/23 10.000 Ho Thi Ha  5215 - 72088 Chuyển tiền, ma GD 164248412
21/10/23 10.000 THAI THI NHU QUYNH  5242 - 48363 Chuyển tiền.CT tu 0081001290924 
21/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 66796 Ủng hộ TRE EM
21/10/23 10.000 Khuat Thi Thu Phuong 5213 - 49279  
21/10/23 50.000 TRAN THI KIM XUYEN  5216 - 23796 Chuyển khoản
21/10/23 10.000 TRINH HOAI NAM  5216 - 12048 Chuyển khoản
21/10/23 50.000 NGUYEN NGOC NHU  5241 - 34133  Chuyển tiền.CT tu 0281000647558 
21/10/23 200.000 NGUYEN BICH SUONG  5240 - 33357 Chuyển tiền.CT tu 0111000721138 
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 77267 Quỹ từ thiện
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 01203 Quỹ từ thiện
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 50025 Quỹ từ thiện
21/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 31483 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
21/10/23 45.000 NGUYEN THI NGA 5220 - 00825 Chuyển khoản
21/10/23 50.000 TRAN THI PHUONG  5218 - 99816  
21/10/23 5.000 NGUYEN THI NGA 5214 - 88236 Chuyển khoản
21/10/23 100.000 TO THI TUOI  5387 - 15553 Chuyển tiền
21/10/23 50.000 TRAN THI DUNG 5241 - 26589 Chuyển tiền.CT tu 0901000115244 
21/10/23 100.000 NGUYEN THI DUYEN  5389 - 13048 Chuyển khoản
21/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY LINH  5017 - 82567 Chuyển tiền
21/10/23 100.000 Le Thi Thuy An  5216 - 71663 Chuyển tiền Quyên góp
21/10/23 35.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 73453 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Rew
21/10/23 23.612 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 73357 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.hoan canh kho khan
21/10/23 50.000 Y TINH  5243 - 33256  Chuyển tiền.CT tu 9396534113 
21/10/23 100.000 NGUYEN THI PHUONG  5389 - 95790  Chuyển khoản Ủng hộ
21/10/23 52.684 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 73113 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ cac trẻ em khuyết tật
21/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY NGAN  5387 - 76806 Chuyển tiền
21/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 06343 Ủng hộ
21/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 97583 Quyên góp QUY
21/10/23 50.000 VU PHUONG UYEN  5244 - 86702 Chuyển tiền.CT tu 0381002772502 
21/10/23 50.000 PHAM THI THU HANG  5239 - 92422 Chuyển tiền tang trẻ em khuyết tật.CT tu 1027513675 
21/10/23 27.979 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 72855 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em
21/10/23 50.000 NGUYEN THI PHUONG HOP  5389 - 53476 Chuyển khoản
21/10/23 100.000 NGUYEN HOANG THAO  5215 - 60971  
21/10/23 100.000 LE THI THUY  5390 - 51195 Chuyển tiền
21/10/23 100.000 PHUNG THI NGOC HONG  5242 - 25998 Chuyển tiền.CT tu 0081001159552
21/10/23 100.000 PHAM THI DONG 5387 - 48578 Chuyển tiền
21/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 47737 Ủng hộ
21/10/23 50.000 TRAN THI NGOAN 5387 - 45360 Chuyển tiền
21/10/23 100.000 TRAN THI HUONG GIANG 5388 - 45064 Chuyển khoản
21/10/23 50.000 NHAN TRUNG HIEU  5244 - 82892 Chuyển tiền.CT tu 1040884363
21/10/23 100.000 LE THI KIM DUNG  5214 - 41625  
21/10/23 50.000 LE VEN NGUYEN  5388 - 42454 Chuyển khoản QVTREKHTVN
21/10/23 50.000 VO THI THU THAO  5244 - 82285 Chuyển tiền.CT tu 0861000074481 
21/10/23 50.000 NGUYEN THI NHANH  5189 - 38982 Chuyển khoản
21/10/23 50.000 NGUYEN THI THU THUY  5387 - 38631 Chuyển khoản
21/10/23 10.000 NGUYEN VU KHANH HOANG 5078 - 30991 Chuyển tiền.CT tu 9914441717 
21/10/23 50.000 HUYNH LE TO NHU  5388 - 29449 Chuyển khoản
21/10/23 50.000 PHUNG THI NHUNG  5220 - 13698  
21/10/23 50.000 TRAN THI HUONG 5240 - 94071 Chuyển tiền.CT tu 1038975203 
21/10/23 100.000 NGUYEN THI SIM  5388 - 27453 Chuyển khoản
21/10/23 50.000 DUONG THI MAI  5390 - 27208 Chuyển khoản
21/10/23 50.000 KIM THI THUY VAN  5220 - 03694 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
21/10/23 50.000 TRAN THI HUE  5387 - 23379 Chuyển tiền
21/10/23 50.000 HUYNH THI NHU Y  5240 - 93161 Chuyển tiền.CT tu 1018553775
21/10/23 100.000 NGUYEN THI THUY TIEN  5219 - 94618 Chuyển khoản
21/10/23 50.000 NGO THI THU TRANG  5239 - 86713 Quyên góp quy trẻ em khuyết tật.CT tu 1033205851 
21/10/23 100.000 My tran 5218 - 91304  
21/10/23 50.000 TRAN THI DEP 5389 - 17834  Chuyển khoản
21/10/23 50.000 TRAN THANH HANG  5216 - 89340  
21/10/23 100.000 NGO THI HUYEN  5390 - 15806 Chuyển khoản
21/10/23 100.000 TRAN THI VAN ANH  5209 - 86208 Chuyển tiền
21/10/23 100.000 NGUYEN HUU HOANG OANH 5218 - 84100 Chuyển tiền từ thiện
21/10/23 100.000 VAN THI THUY LINH  5017 - 82140  
21/10/23 50.000 PHAM THI THUY  5161 - 86448 Chuyển tiền qua MoMo
21/10/23 100.000 VO THI Y  5387 - 12051 Chuyển khoản
21/10/23 100.000 DANG THI HONG NHUNG 5161 - 85950 Chuyển tiền qua MoMo
21/10/23 50.000 DANG THI TRANG 5388 - 07623 Chuyển khoản
21/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 67644 Ủng hộ quy
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 65610 Quỹ từ thiện
21/10/23 50.000 NGUYEN THI VAN ANH  5389 - 02790 Chuyển khoản
21/10/23 50.000 CHU THI LY 5213 - 58418 Chuyển tiền
21/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 58304 từ thiện
21/10/23 100.000 Vi thi hong 5161 - 84848 Vi thi hong ck
21/10/23 50.000 NGUYEN THI XUAN  5241 - 89464 Ủng hộ.CT tu 0231000589287 NGUYEN THI THAM 
21/10/23 100.000 Duyen  5220 - 48380 Duyen Ủng hộ tre em
21/10/23 100.000 DO THI KIM NGAN 5161 - 84251  Chuyển tiền qua MoMo
21/10/23 100.000 PHAM THUY NGAN  5189 - 93050 Chuyển khoản
21/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 87380 THAM GIA Ủng hộ
21/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 28986 Ủng hộ
21/10/23 50.000 NGUYEN THI HONG NINH  5390 - 75205 Chuyển khoản
21/10/23 100.000 NGUYEN BICH THAO  5215 - 03316  
21/10/23 50.000 LE THI YEN NGAN  5161 - 81687 Chuyển tiền qua MoMo
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 97500 Quỹ từ thiện
21/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 97425 Quỹ từ thiện
21/10/23 100.000 NGUYEN THI MO 5209 - 93565 Chuyển tiền
21/10/23 100.000 HUYNH THI THUY QUYNH 5240 - 83807 Ủng hộ.CT tu 1016001348 
21/10/23 50.000 NGUYEN HOANG KIM NGOC 5212 - 66029  
21/10/23 50.000 TRAN THI YEN HOA  5216 - 64262 Chuyển khoản
21/10/23 20.000 LO VAN ANH  5078 - 97669 chuyen Quỹ từ thiện.CT tu 0141000853838 
21/10/23 100.000 LE THI BE HIEN  5389 - 51912 Chuyển khoản
21/10/23 50.000 NGUYEN THI NGA  5212 - 58026  
21/10/23 100.000 TRAN THI THU TRANG  5217 - 54836  
21/10/23 10.000 PHAM MINH KHANH 5212 - 29227  
21/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 98196 CHUYEN Quỹ từ thiện
21/10/23 10.000 PHAM THI THUY SINH  5214 - 75992 Chuyển khoản
21/10/23 100.000 NGUYEN THANH BINH  5243 - 85822 Chuyển tiền.CT tu 1031032652 
21/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 59125 Chuyen Quỹ từ thiện 
21/10/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 85742 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
21/10/23 20.000 NGUYEN ANH LINH  5241 - 69484 chuyen Quỹ từ thiện.CT tu 9812212663 
21/10/23 50.000 DO NGOC UYEN  5161 - 68044 Chuyển tiền qua MoMo
21/10/23 50.000 NGUYEN THI THOM  5218 - 88746 từ thiện 50k
21/10/23 50.000 PHAM THI HUE  5388 - 20752 Chuyển khoản
21/10/23 100.000 TRAN THI HONG  5215 - 79503 Chuyển tiền
21/10/23 50.000 VO THI PHUONG THANH  5240 - 62804 Chuyển tiền.CT tu 9932151449 
21/10/23 50.000 NGUYEN HONG NHUNG 5189 - 17366  Chuyển tiền
21/10/23 100.000 VO THI PHUONG 5214 - 75271 Chuyển tiền Trẻ em Việt Nam
21/10/23 100.000 NGUYEN THI NGA 5387 - 15776 Chuyển khoản
21/10/23 200.000 PHAM THI THOM  5245 - 48959 Chuyển tiền.CT tu 1015120489 
21/10/23 100.000 Diep Hoa  5220 - 71587 Diep Hoa ck
21/10/23 100.000 HO NGOC MINH PHUONG  5245 - 48907  Chuyển tiền.CT tu 0181003337759 
21/10/23 100.000 LE THI TRANG 5017 - 70394 Ủng hộ tre e khuyết tật VN 
21/10/23 100.000 NGUYEN THI NGOC ANH  5388 - 13887 Chuyển khoản
21/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 13195 Tre em Viet Nam
21/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 67608 từ thiện
21/10/23 100.000 DO BICH TRAM 5245 - 48642 Chuyển tiền.CT tu 1015490739 
21/10/23 100.000 NGUYEN THANH HUYEN 5218 - 66515 chuyen Ủng hộ 
21/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 65621 Ủng hộ
21/10/23 50.000 PHAM THI NGOC HA  5241 - 61784 Chuyển tiền.CT tu 0281000391794 
21/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 63968 từ thiện 50k
21/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 63875 Ủng hộ
21/10/23 22.145 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 70665 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Tre em
21/10/23 50.000 NGUYEN THI HONG TRANG 5388 - 10777 Chuyển khoản
21/10/23 100.000 DUONG THI THUY TRAM 5245 - 48315 tre em viet nam.CT tu 1016464822
21/10/23 100.000 NGUYEN THANH SON QUE  5387 - 10198  Chuyển khoản
21/10/23 100.000  TRAN THI NHA  5244 - 48227 Trẻ em Việt Nam. CT tu 0381000534703 
21/10/23 100.000 NGUYEN THI HOANG MY  5220 - 61116 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
21/10/23 50.000 LE VIET ANH  5245 - 48173 Chuyển tiền.CT tu 1029417142 
21/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 09204 Trẻ em Việt Nam
21/10/23 100.000 DANH THI MONG HIEN 5243 - 70329 Chuyển tiền.CT tu 1026399326 
21/10/23 100.000 LE TU TRINH  5213 - 59457 Chuyển khoản
21/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 58839 Trẻ em Việt Nam
21/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 07625 Trẻ em Việt Nam
21/10/23 100.000 TRUONG BAO NGOC 5189 - 06986  Chuyển khoản
21/10/23 50.000 LE THI PHUONG 5387 - 00429  Chuyển khoản
21/10/23 50.000 DAO ANH VAN  5189 - 00079 Chuyển khoản
21/10/23 50.000 BUI THI TU ANH  5245 - 46679 Ủng hộ.CT tu 1348144659 
21/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 99239 Ủng hộ
21/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 97566 Ủng hộ
21/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 34470 Ủng hộ
21/10/23 100.000 NGUYEN THI TRA  5241 - 59629 Ủng hộ.CT tu 9979972567 
21/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 97020 Ủng hộ
21/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 70501 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ko
21/10/23 100.000 LE THI SOAN 5189 - 96835 Chuyển tiền
21/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 96654 Ủng hộ
21/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 33151 Ủng hộ
21/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 33160 Ủng hộ
21/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 33091 Ủng hộ
21/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 96361 Ủng hộ
21/10/23 100.000 DO THI NGUYET 5389 - 96122 Chuyển tiền
21/10/23 100.000 DUONG THI HUYEN TRANG 5245 - 46099 Chuyển tiền.CT tu 1027218854 
21/10/23 100.000 DANG NGOC NHA CA  5219 - 30942 Chuyển khoản
21/10/23 200.000 DANG THI NHUNG 5240 - 59371 Chuyển tiền.CT tu 1038989578 
21/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 30196 Ủng hộ
21/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 28998 Ủng hộ
21/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 93886 Ủng hộ
21/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 26506 Ủng hộ
21/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM OANH  5189 - 93283 Ủng hộ
21/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 25538 Ủng hộ
21/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 69061 Chuc moi dieu tot lanh se den voi cac em.CT tu 0231000690079 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
21/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 24644 Ủng hộ
21/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 24634 Ủng hộ
21/10/23 100.000 DUONG THI HAO  5243 - 67467 Chuyển tiền.CT tu 0731000779520 
21/10/23 50.000 DUONG THI HONG NHI  5214 - 18392 Chuyển tiền
21/10/23 100.000 BUI THU PHUONG THAO  5243 - 67179 Trẻ em Việt Nam.CT tu 1020861500 
21/10/23 50.000  HO THI NGOC HA  5078 - 68330 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0071001077519 
21/10/23 100.000 NGUYEN THI YEN 5219 - 16479  
21/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 88610 Chuyển khoản Ủng hộ
21/10/23 50.000 DO THI THU NGAN  5161 - 63114  Chuyển tiền qua MoMo
21/10/23 50.000 Hoang Thi Quynh Trang  5214 - 06548 Ủng hộ quy
21/10/23 22.605 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 70162 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.doidiem
21/10/23 20.252 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 69834 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
21/10/23 10.000 HOANG THI THU THUY  5161 - 54775 Chuyển tiền qua MoMo
21/10/23 20.075 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 69053 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ
21/10/23 22.242 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 68923 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.thuong cho cac em
21/10/23 72.819 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 68146 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.quy tre em ngheo
21/10/23 24.536 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 67455 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.dong cam
21/10/23 20.809 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 67381 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em
21/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 37096 tre em.CT tu 1014047953 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
21/10/23 50.000 PHAM THU GIANG  5218 - 96128  
21/10/23 79.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 66623 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
21/10/23 24.344 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 66578 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
21/10/23 100.924 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 66272 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
21/10/23 26.049 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 66030 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Binh thuong
21/10/23 62.733 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 65952 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ trẻ em khuyết tật
21/10/23 22.196 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 65752 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em
21/10/23 47.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 24228 CT tu 0821000002767 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
21/10/23 21.509 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 65387 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre e bi tim
22/10/23 24.007 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 87317 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.từ thiện
22/10/23 15.688 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 87315 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.a
22/10/23 27.282 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 87215 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Vi tre em
22/10/23 29.990 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 86845 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
22/10/23 1.310.000 NGUYEN XUAN BIEN  5219 - 68352 Chuyển tiền
22/10/23 200.000 DOAN THI TIEN  5244 - 74774 Mong cac e vui khoe.CT tu 0211000510682 
22/10/23 270.098 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 86605 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Viet Nam
22/10/23 10.000 LE THI NGA  5213 - 94616 Chuyển khoản
22/10/23 24.000 NGUYEN THI THANH PHUONG 5216 - 74462  Chuyển tiền
22/10/23 150.000 SON THI MONG LINH  5219 - 56033 Chuyển tiền
22/10/23 10.000 TRAN THI MINH THOA  5216 - 05006  Chuyển tiền
22/10/23 10.000 NGUYEN THI OANH  5240 - 76154 Chuyển tiền.CT tu 0021000413672 
22/10/23 10.000  NGUYEN THI THUY  5017 - 81457 Chuyển tiền
22/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 66145 Quỹ từ thiện
22/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 63755 Quỹ từ thiện
22/10/23 50.000 NGUYEN LINH PHUONG  5212 - 60138  
22/10/23 10.000 TRUONG BA NAM  5078 - 57852 Quỹ từ thiện.CT tu 0451000238820 
22/10/23 22.153 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 86029 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tuy duyen
22/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 39053 Quỹ từ thiện
22/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 35060 Quỹ từ thiện
22/10/23 10.000 PHAM TUYET HOA 5216 - 33378 Chuyển tiền
22/10/23 10.000 CAO MINH LOI  5212 - 90788 Chuyển tiền
22/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 50083 Quỹ từ thiện 
22/10/23 20.894 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 85743 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em
22/10/23 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 85737 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Kho khan
22/10/23 10.000 HOANG THUY NGAN 5219 - 26093 Chuyển tiền
22/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 21378 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
22/10/23 23.342 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 85546 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.chuc cac em suc khoe
22/10/23 200.000 HOANG THI THANH THU  5213 - 44718 Chuyển khoản
22/10/23 10.000 NGUYEN THI BICH TUYEN  5078 - 36627 Quỹ từ thiện.CT tu 1025372921 
22/10/23 10.000 NGUYEN THI LINH  5219 - 91072  
22/10/23 10.000 NGUYEN THI HUE  5213 - 14290  
22/10/23 22.880 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 84899 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ
22/10/23 10.000 HA VAN PHUONG 5245 - 32712 Chuyển tiền.CT tu 1015371617 
22/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 64218 Quỹ từ thiện 
22/10/23 10.000 NGUYEN THI KIM THOAN  5218 - 57022 Chuyển tiền
22/10/23 10.000  MAI THI THU TU  5241 - 42535 Quỹ từ thiện.CT tu 9338230295 
22/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THUY  5245 - 28385 Quỹ từ thiện.CT tu 0491001840840 
22/10/23 10.000 DUONG THI HONG NHUNG 5213 - 19598  
22/10/23 10.000 Le Thi hop 5213 - 15185 Chuyển tiền lam nhiem vu
22/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 95538 Kho khan.CT tu 0111000371311 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
22/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 57007 Quỹ từ thiện
22/10/23 1.000 BUI THI MY DUNG  5214 - 54105 Chuyển khoản
22/10/23 10.000 PHAM DUC THANH  5241 - 32031 Quỹ từ thiện.CT tu 0021000924465 
22/10/23 600.000 THAN THI BICH GIANG  5209 - 10055 gop quy trẻ em khuyết tật. Biet on. Skgctc FT23296090323130
22/10/23 10.000 Nguyen Thi Thanh Huong  5209 - 87042  Chuyển tiền, ma GD 164481697
22/10/23 10.000 DIEP THI BICH PHUONG 5218 - 42381 Chuyển khoản
22/10/23 10.000 TA THI LIEN 5219 - 24911  Chuyển tiền
22/10/23 10.000 TRAN QUANG TRUNG 5241 - 24225 TRAN QUANG TRUNG.CT tu 0871004180247 NGUYEN THI HONG TUYEN 
22/10/23 1 HOANG THI BICH DAO  5216 - 98820 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
22/10/23 10.000 TRAN THI KIM YEN  5217 - 97752 Chuyển tiền
22/10/23 5.000.000 HONG THANH  5219 - 94035 Ủng hộ
22/10/23 508.000 HONG THANH HOAN VE 5213 - 88909  
22/10/23 10.000 DANG THI HAU 5241 - 22980 Chuyển tiền.CT tu 0101001066002 
22/10/23 10.000 VU THI ANH  5216 - 86023 huyen tien den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
22/10/23 10.000 BUI HOANG THUY HANG 5243 - 31294 CT tu 1022080201
22/10/23 10.000 TRIEU THI DIEP  5017 - 81402  Chuyển khoản
22/10/23 10.000 NGUYEN THI XUAN PHUONG 5220 - 79936  
22/10/23 10.000  NGUYEN HOAI PHONG  5217 - 78366 Chuyển tiền
22/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5214 - 75334 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
22/10/23 10.000 LE THI HONG  5212 - 75086 Chuyển tiền
22/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HUYEN  5209 - 75039  
22/10/23 25.904 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 83991 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
22/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 62349 Quỹ từ thiện
22/10/23 10.000 Nguyen Thi Huong 5219 - 61998  
22/10/23 10.000 DAO VAN TUAN 5215 - 45589 Chuyển tiền
22/10/23 10.000 TRINH THI MAI  5241 - 98345 Chuyển tiền Quỹ từ thiện.CT tu 0781000437207
22/10/23 10.000 NGUYEN THI KIM LIEN  5217 - 26291 Chuyển tiền
22/10/23 10.000 NGUYEN THI THUONG  5017 - 02774  
22/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 98045 Quỹ từ thiện
22/10/23 10.000 HOANG THI VAN 5213 - 62415 Chuyển tiền
22/10/23 10.000 CAO THI MINH HAI  5213 - 57802 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
22/10/23 10.000 BUI THI MAI  5219 - 56339 Chuyển tiền
22/10/23 50.000 NGUYEN THI HIEN  5017 - 43305  Chuyển tiền
22/10/23 10.000 LIENG HOT HA DEN 5017 - 29297  
22/10/23 29.570 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 83543 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.hhhh
22/10/23 50.000 NGUYEN MANH HIEU  5388 - 46376  Chuyển khoản
22/10/23 10.000 LE THI HANG  5217 - 03588 Chuyển khoản
22/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 89849 từ thiện
22/10/23 20.000 LE THI TRANG  5212 - 80833 Chuyển khoản
22/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 83455 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em mu cam diec
22/10/23 10.000 KHUONG THI THOM  5214 - 66557 Chuyển khoản
22/10/23 10.000 NGUYEN THI HA  5214 - 61884  
22/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 61260 trẻ em khuyết tật.CT tu 0361000246439 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
22/10/23 10.000 TRAN THI LY  5212 - 58158 Chuyển tiền
22/10/23 10.000 TRAN THI NGA  5078 - 60624 Chuyển tiền 0838987374.CT tu 9838987374 
22/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 54043 Quỹ từ thiện
22/10/23 10.000 LUU THI THUONG  5209 - 53585 Chuyển tiền
22/10/23 10.000 PHAM THI PHUONG THAO 5215 - 53298 Chuyển khoản
22/10/23 10.000 HO THI KIEU 5215 - 49600 Chuyển khoản
22/10/23 10.000 Tran Thi Mong Tuyen  5213 - 47480 Tuyen Chuyển tiền
22/10/23 10.000 nguyen thi duyen  5215 - 46699 Ủng hộ
22/10/23 10.000 CHAU THI MINH HANG  5218 - 44548  Chuyển khoản
22/10/23 10.000 NGUYEN THI HOAI THU  5161 - 59931 Chuyển tiền qua MoMo
22/10/23 10.000 DANG THI MAI HUONG  5217 - 38242 Chuyển tiền
22/10/23 50.000 Cao thi thanh Dien 5215 - 37524  
22/10/23 10.000 TRAN THI NGOC XUYEN  5241 - 84187 Chuyển tiền.CT tu 0391000311094 
22/10/23 100.000 DOAN THI NHI 5209 - 34045 Ủng hộ trẻ em khuyết tật 
22/10/23 10.000 VU THI HUE  5214 - 32923 Chuyển khoản
22/10/23 10.000 THU HUONG  5017 - 32334 THU HUONG CK
22/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 31780 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
22/10/23 10.000 Thai Thi Hang 5214 - 31373  
22/10/23 10.000 NGUYEN THI MIEN  5219 - 30161  
22/10/23 10.000 LE THI MO  5209 - 28012 Chuyển tiền
22/10/23 100.000 NGUYEN THI BICH HUE  5242 - 92540 Huebich Quyên góp.CT tu 0531002475235 
22/10/23 10.000 PHAM THI HOAI PHUONG  5243 - 92297 Chuyển tiền.CT tu 1039811158 
22/10/23 10.000 HOANG THI THANH THU  5213 - 24190 Chuyển khoản
22/10/23 10.000 NGUYEN THI HAI  5220 - 22810 Chuyển khoản
22/10/23 10.000 HOANG THI QUYEN  5213 - 21360 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
22/10/23 10.000 VO THI PHUONG TRINH 5214 - 20971 Chuyển tiền
22/10/23 10.000 LE THI HAU  5218 - 20685 Chuyển khoản
22/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG HAI 5212 - 20671 Chuyển tiền
22/10/23 10.000 HOANG THI TRA GIANG  5219 - 20614 Chuyển tiền
22/10/23 10.000 NGUYEN THI KHANH  5219 - 20097 Chuyển tiền
22/10/23 50.000 DANG THI NGOC  5216 - 19795 Chuyển tiền
22/10/23 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 83267 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Nguoi co con khuyết tật tri tue
22/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY LINH  5209 - 18496 Chuyển khoản
22/10/23 10.000 Nguyen thi van anh 5219 - 17945  
22/10/23 10.000 PHAM THUY HANG  5209 - 17706 Chuyển tiền
22/10/23 10.000 NGUYEN THI HOANG ANH  5217 - 17037 Chuyển tiền
22/10/23 10.000 TRAN THI THANH QUYNH 5209 - 16289 Chuyển khoản
22/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 09297 037763.221023.133932.ck từ thiện
22/10/23 130.467 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 83168 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
22/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 81632 Quỹ từ thiện
22/10/23 10.000 TA THI NHAN 5215 - 36786 Chuyển khoản
22/10/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 50502 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
22/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 31031 Quỹ từ thiện 
22/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 30081 Quỹ từ thiện
22/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 29848 Quỹ từ thiện
22/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 26788 Quỹ từ thiện
22/10/23 10.000 TRAN THI CUC  5214 - 23462  Chuyển khoản Quỹ từ thiện
22/10/23 100.000 NGUYEN THI TUYET NHUNG  5245 - 62031 Chuyển tiền.CT tu 0091000620523 
22/10/23 100.000 NGUYEN THI YEN 5209 - 01589  
22/10/23 50.000 PHAM THI HIEN  5388 - 36302  Chuyển tiền
22/10/23 100.000 DO THI BAC NINH  5189 - 34523 Chuyển khoản
22/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 82708 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ
22/10/23 35.863 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 82706 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
22/10/23 10.000 DUONG VAN HUY  5214 - 25668  
22/10/23 100.000 BUI THI SAU 5217 - 21375 Chuyển khoản
22/10/23 100.000 LE THI KIM HAU  5189 - 91943 Chuyển khoản
22/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 13979 Thien nguyen 7 Nam mo A Di Da Phat
22/10/23 100.000 DOAN THI HUONG  5161 - 45687 Chuyển tiền qua MoMo
22/10/23 100.000 NGUYEN THI HUE 5213 - 97606 Chuyển tiền
22/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 93802 Ủng hộ
22/10/23 100.000 NGUYEN XUAN TRUONG  5078 - 38042  Chuyển tiền.CT tu 1028795833 
22/10/23 100.000 CHU THI HIEN  5387 - 77770 Chuyển tiền
22/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 80390 Ủng hộ
22/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 79704 my
22/10/23 100.000 LE THI GAM  5161 - 43861 Chuyển tiền qua MoMo
22/10/23 100.000 NGUYEN THI NHI MY  5212 - 75102  
22/10/23 100.000 LE THI NHUNG  5017 - 72617  
22/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 69032 e Quyên góp từ thiện tre em
22/10/23 100.000 NGUYEN THI ANH HONG  5218 - 64329 Chuyển tiền
22/10/23 50.000 LE HOAI PHUONG THAO  5161 - 42733 Chuyển tiền qua MoMo
22/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 60000 CK
22/10/23 100.000 HOANG THI QUYNH  5189 - 59904 Chuyển tiền
22/10/23 100.000 NGUYEN THI LAM KIEU 5213 - 50798 Chuyển tiền
22/10/23 100.000 Hoang Cam Tu  5219 - 43688 Chuyển tiền
22/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 41316 từ thiện
22/10/23 10.000 DANG LE VAN HUU 5241 - 62357 Chuyển tiền.CT tu 1035609004
22/10/23 100.000 NGUYEN THI MY LINH  5220 - 31682  
22/10/23 50.000 HOANG THI THANH THU  5214 - 10087 Chuyển khoản
22/10/23 50.000  THI THUY OANH  5218 - 96910  Chuyển tiền
22/10/23 100.000 UYEN 5017 - 96020  
22/10/23 100.000  NGUYEN KIM YEN 5214 - 85482 Chuyển tiền
22/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 84757 Quyên góp
22/10/23 50.000 PHAM THI HONG LOAN  5209 - 69912  
22/10/23 50.000 CAO KIEU MI  5215 - 66393 Chuyển khoản
22/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 60027 Ủng hộ
22/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY  5242 - 65964 Chuyển tiền.CT tu 9914632388 
22/10/23 100.000 NGUYEN KIM DI  5216 - 57136  
22/10/23 100.000 Mong Thanh Tra  5216 - 55662 Chuyển tiền
22/10/23 50.000 Nguyen Thi Loan  5216 - 51034 Ủng hộ tre em
22/10/23 50.000 LAI THI HUE  5243 - 65478 Chuyển tiền.CT tu 0341000664835 
22/10/23 50.000 TRAN THI THOA  5215 - 49222  
22/10/23 100.000 .NGUYEN THI THU NGAN 5387 - 05035 Chuyển khoản
22/10/23 50.000 BUI THI NGA  5218 - 44334 Chuyển khoản
22/10/23 10.000 PHAM THANH HUYEN  5212 - 43963  Chuyển tiền
22/10/23 10.000 LUONG THI MAI TRANG 5217 - 32121  
22/10/23 100.000 NGUYEN THI TAM  5213 - 31559 Chuyển tiền Quyên góp
22/10/23 100.000 TRAN THI THAO 5215 - 22687  
22/10/23 50.000 TRAN THI NHU Y  5241 - 54377 Quyên góp.CT tu 0161001607587 
22/10/23 100.000  DO THI HUYEN  5219 - 17976 Quyên góp
22/10/23 10.000 TRAN THI THU THAO  5239 - 48440 Quỹ từ thiện.CT tu 0371000488848
22/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 15613 Quỹ từ thiện
22/10/23 50.000 NGUYEN THI HOANG OANH  5242 - 63010 Quyên góp.CT tu 0121000722891 
22/10/23 100.000 PHAM BAO TRANG 5189 - 86013 Chuyển tiền
22/10/23 100.000 NGUYEN THI BICH HA  5244 - 40353 Chuyển tiền.CT tu 0061001190291 
22/10/23 70.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 82016 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Tre em
22/10/23 100.000 LE THI THANH HUYEN  5217 - 01321 Chuyển tiền
22/10/23 100.000 TONG THI MAI  5390 - 59364  Chuyển khoản
22/10/23 21.131 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 81686 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.hc
22/10/23 50.000 TRAN NHU NGOC  5388 - 08590 Chuyển khoản
22/10/23 21.453 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 81436 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.0
22/10/23 38.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 81418 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em
22/10/23 50.000 DUONG THI THUY QUYNH  5220 - 91003 Chuyển tiền
22/10/23 100.000 NGUYEN THI THUY  5387 - 66988 Chuyển khoản
22/10/23 100.000 DOAN MY NUONG 5217 - 66720 Chuyển tiền
22/10/23 100.000 NGUYEN THI XUAN  5388 - 55730 Chuyển khoản
22/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 81093 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.TUY CHON
22/10/23 50.000 NGUYEN THI HUONG 5389 - 51836 Chuyển khoản
22/10/23 50.000 NGUYEN THI BACH YEN 5161 - 19826 Chuyển tiền qua MoMo
22/10/23 50.000 LUONG THI BICH NGOC 5390 - 46617 Chuyển tiền Ủng hộ cac be
22/10/23 50.000 DANG THI DIEN  5242 - 41797 Chuyển tiền.CT tu 0381000404018 
22/10/23 100.000 .DO THI THU HANG  5213 - 16462  
22/10/23 100.000 HUYNH PHUONG DUNG 5209 - 15348  Chuyển tiền
22/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 12160 Ủng hộ
22/10/23 50.000 TRAN QUOC KHANH  5244 - 98800 Ủng hộ.CT tu 0461000488737 
22/10/23 100.000 LE THI NHA TRANG 5220 - 07461 Ủng hộ 
22/10/23 100.000 PHAM BANG THANH  5243 - 40961 transfer.CT tu 1020792869 
22/10/23 50.000 PHAN  5214 - 04348 .PHAN Ủng hộ 
22/10/23 100.000 CHU HAI ANH  5215 - 04120 Chuyển tiền
22/10/23 50.000 PHUNG NGOC HA 5242 - 40713 Chuyển tiền.CT tu 9936446890 
22/10/23 50.000 NGUYEN THI THINH  5220 - 02267 Chuyển tiền
22/10/23 100.000 LE THI HAI HA  5189 - 34665  Chuyển tiền
22/10/23 100.000 NGUYEN THI THUY TRINH 5219 - 99679 Chuyển tiền
22/10/23 100.000 LE THI KIM NGAN 5216 - 98728 Chuyển tiền
22/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 98591 Quyên góp 100k 
22/10/23 50.000 NGO THI HANG 5390 - 32089 Chuyển tiền Ủng hộ
22/10/23 50.000 BUI THI KHANH LINH  5216 - 94163  Chuyển tiền
22/10/23 500.000 NGUYEN THI TRUC LY 5240 - 31055 Chuyển tiền.CT tu 0481000795239 
22/10/23 50.000 HA THI BICH  5390 - 29938 Chuyển khoản
22/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 29585 Ủng hộ 50k
22/10/23 100.000 VO THI THU PHUONG 5389 - 28167 Chuyển khoản
22/10/23 100.000 BUI VAN ANH 5239 - 24813  Chuyển tiền.CT tu 0341000673312
22/10/23 50.000 NGUYEN THI HUYEN  5078 - 76181 Chuyển tiền.CT tu 0691000419949 
22/10/23 100.000 NGUYEN THI PHUONG  5078 - 76155 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0541000299449 
22/10/23 100.000 LE THI LOAN  5388 - 21480 Chuyển khoản
22/10/23 100.000 NGUYEN THI YEN  5189 - 20983 Chuyển tiền
22/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 19414 Trẻ em Việt Nam
22/10/23 50.000 DANG THI HANH  5387 - 17990 Chuyển tiền
22/10/23 100.000 THAI THI THAO 5239 - 23344 Chuyển tiền.CT tu 0821000149717 
22/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 16895 Trẻ em Việt Nam
22/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 16568 Trẻ em Việt Nam
22/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM NHI  5241 - 28611 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0431000251725 
22/10/23 100.000 LY THI BICH  5242 - 37301 Chuyển tiền.CT tu 1039347263 
22/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 13437 Trẻ em Việt Nam
22/10/23 50.000 DUONG THUY LINH  5189 - 12402 Chuyển khoản
22/10/23 50.000 LE THI HAI ANH 5389 - 10930  Chuyển khoản
22/10/23 300.000 Gia dinh Stella Nguyen  5220 - 75535 dong gop 
22/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 56383 trẻ em khuyết tật .CT tu 9326642073 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
22/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 47853 CT tu 0541000262260 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
22/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 42444 chung cho tat ca.CT tu 9376728695 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
22/10/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 79541 Ủng hộ tới 0011003814022 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.gieo hat suc khoe
23/10/23 22.559 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 93957 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ tre em
23/10/23 10.000 LO THI HONG 5212 - 61607 Chuyển tiền
23/10/23 10.000 TRAN NGHIA TAO  5217 - 39855 Chuyển tiền, ma GD 164816044
23/10/23 50.000 LA DINH HUNG  5389 - 76340  Chuyển tiền Ủng hộ
23/10/23 10.000 PHAM VAN TOAN 5219 - 66407 Chuyển khoản
23/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 93749 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.hoan canh khuyết tật
23/10/23 10.000 NGUYEN THI HIEP 5217 - 29514 Chuyển khoản
23/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 87401 Xin phep chung tay de ho tro cac em.CT tu 1026295014 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
23/10/23 10.000 NGUYEN DANG TU VAN  5220 - 47687  
23/10/23 200.000 DAO THI OANH 5215 - 96380  
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 66353  
23/10/23 500.000 TRAN DANG KHOA  5389 - 42347 Chuyển khoản
23/10/23 100.000 LU THI THUY 5389 - 10665 Chuyển khoản
23/10/23 50.000 BUI THI NGA 5216 - 59627 Chuyển khoản
23/10/23 300.000 PHAM THI HIEN 5388 - 66505 Chuyển tiền
23/10/23 10.000 BUI VAN HOP 5220 - 95269 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 83500 Chuyển tiền
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 66690 Quỹ từ thiện
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 84622 Quỹ từ thiện
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 80718 Quỹ từ thiện
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 73209 Quỹ từ thiện
23/10/23 10.000 LE HUU PHAT  5219 - 62817 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 NGUYEN THI MINH PHUONG 5215 - 28692  
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 52327 Quỹ từ thiện
23/10/23 50.000 TRAN KIM HOA 5218 - 44464  
23/10/23 10.000 TRAN THI DA UYEN 5212 - 41689 Chuyển khoản
23/10/23 29.884 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 92577 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tiet kiem
23/10/23 10.000 VY  5212 - 75582 VY CK
23/10/23 10.000 HA PHONG PHU 5017 - 37941 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 CHU THI HOA 5214 - 31397  
23/10/23 10.000 DANG THI CHIEU AN  5217 - 17201 Chuyển tiền Ủng hộ quy khuyết tật tre e
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 09431 Quỹ từ thiện
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 05517 Quỹ từ thiện
23/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG NGOAN  5078 - 22588 Chuyển tiền.CT tu 1016016622 
23/10/23 10.000 AN THUY HANG 5216 - 90770 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
23/10/23 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 76407 tt
23/10/23 10.000 NGHIEM THI NINH 5244 - 61092 Chuyển tiền.CT tu 0351000632834 
23/10/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5212 - 68843 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 KA NGOT 5219 - 65671 KA NGOT
23/10/23 10.000 LE THI AI TRANG 5243 - 82551 Chuyển tiền.CT tu 1037451839 
23/10/23 10.000 Pham Thi Diep 5209 - 60304 Chuyển tiền
23/10/23 10.000 MAI TRAN NHU QUYNH 5017 - 57855  
23/10/23 10.000 LE THI LY  5214 - 05620 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
23/10/23 10.000 TRINH THI TUYET MAI  5217 - 01526  
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 88571 Quỹ từ thiện
23/10/23 10.000 PHAM THI THANH TU  5213 - 80017 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 78510 Quỹ từ thiện
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 66053 Quỹ từ thiện
23/10/23 10.000 NGUYEN THI TRAM ANH  5241 - 65969 Quỹ từ thiện.CT tu 0261003485352 
23/10/23 10.000 VU THI KIEU 5217 - 55578 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 CAO THI LUYEN  5078 - 87357 Chuyển tiền.CT tu 1013915456
23/10/23 10.000 HOANG THI LAM TRANG  5017 - 07632 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 HOANG THI HOA  5214 - 92125 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 TRAN THI THANH THAO 5214 - 88025 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 DOAN DANG THAO LINH  5220 - 86807 Chuyển khoản Ủng hộ
23/10/23 10.000 DO THI HUYEN TRANG  5017 - 67588 Chuyển tiền
23/10/23 10.000 NGUYEN THI KIM DUNG 5217 - 61105 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 LE THI HIEN  5017 - 49285 Chuyển tiền
23/10/23 10.000 NGUYEN TUYET NHUNG 5215 - 46292 Chuyển tiền
23/10/23 100.000 NGUYEN THI NGA 5017 - 32012  Chuyển khoản
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 28632 Quỹ từ thiện 
23/10/23 10.000 DAU THI HUYEN  5219 - 11783 Chuyển khoản
23/10/23 200.000 PHAM HONG TRAM 5213 - 98077 Quyên góp
23/10/23 10.000 NGUYEN THI MY LY  5017 - 92085 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 NGUYEN THI THU THANH  5245 - 39029 Chuyển tiền.CT tu 1018467500 
23/10/23 10.000 NGUYEN CAM TU 5220 - 64392 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 BUI THI THOM 5240 - 51791 Chuyển tiền.CT tu 0351000623427
23/10/23 100.000 TRAN THI DIEP ANH  5241 - 51704 Chuyển tiền.CT tu 1012806933 
23/10/23 10.000 NGUYEN THI LANH  5215 - 57177 Chuyển tiền
23/10/23 10.000 TRUONG THI THUY  5240 - 51502 Chuyển tiền.CT tu 0691000423082 
23/10/23 10.000 DANG THI NHUNG  5216 - 55234 Chuyển tiền
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 55031 Quỹ từ thiện
23/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG VY  5217 - 49684 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG  5218 - 45616 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG 5218 - 45518  
23/10/23 10.000 NGUYEN THI TO NHU  5241 - 50436 Chuyển tiền.CT tu 0821000037133 
23/10/23 10.000 DO HONG QUYEN  5217 - 40875 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 LE THI THAO 5214 - 39384 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 PHAM THI HUE 5212 - 38032  
23/10/23 10.000 LE THI TRUC 5214 - 33471 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5218 - 33132 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 PHAN NAM TRUNG 5209 - 32953 Chuyển khoản
23/10/23 21.168 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 91345 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tuy y quy phan bo
23/10/23 10.000 TRINH THI ANH DAO  5220 - 32019 Chuyển tiền
23/10/23 10.000 LE THI HONG ANH  5219 - 31508 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 NGUYEN THI DUYEN  5212 - 31305 Chuyển tiền
23/10/23 10.000 HO THI THUY TRANG  5217 - 30007 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 DINH THI MY NUONG 5243 - 58315 Chuyển tiền.CT tu 0041000165990 
23/10/23 10.000 NGUYEN THU HANG  5217 - 29137 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 NGUYEN THI OANH  5214 - 28864 Chuyển tiền
23/10/23 10.000 TRUONG THI DUONG  5216 - 28517 Chuyển tiền
23/10/23 10.000 DAU THI HUYEN  5216 - 27923 Chuyển khoản
23/10/23 20.000 NGUYEN THI DIEP  5212 - 27751 Chuyển tiền
23/10/23 10.000 NGUYEN THI NGA 5218 - 22817 Chuyển tiền
23/10/23 50.000  NGUYEN THI CHI 5216 - 20379 Chuyển tiền
23/10/23 50.000 TRAN THANH TIEN  5389 - 61619 TIEN Ủng hộ
23/10/23 50.000 NGUYEN HA KIM NGAN  5213 - 86457  Chuyển tiền
23/10/23 50.000 NGUYEN THI HUONG  5388 - 57074 Chuyển tiền
23/10/23 100.000 DANG THI MAI LINH  5209 - 61443 Chuyển tiền
23/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 46041 Trẻ em Việt Nam
23/10/23 27.517 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 91117 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.từ thiện
23/10/23 50.000 NGUYEN THI HANG  5242 - 52755 chuyen tin qu v tr em khuyt TT vn.CT tu 1019962961 
23/10/23 10.000  MAI VAN TRUNG  5212 - 47585 Chuyển tiền Quytuthie
23/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5216 - 46552 Chuyển khoản
23/10/23 50.000 DINH THI LINH  5216 - 41318  
23/10/23 100.000 DUONG THI TUYET MAI  5213 - 41115 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
23/10/23 50.000 NGUYEN THI HA 5214 - 38815 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 PHAN THI NGA  5215 - 34357 Chuyển khoảnQuỹ từ thiện
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 05277 Quỹ từ thiện
23/10/23 50.000 Ta Thi Thu 5017 - 13244 Chuyển tiền
23/10/23 100.000 HA THANH TU  5244 - 27724 Chuyển tiền.CT tu 0341007084599
23/10/23 100.000 NGUYEN QUYNH LIEN  5387 - 13647 Chuyển khoản
23/10/23 100.000 MAI KIEU PHUONG 5212 - 84189 Chuyển khoản
23/10/23 100.000 CAO THANH NGAN 5213 - 73227 Chuyển tiền lua chon 2 
23/10/23 50.000 NGUYEN THI NU 5215 - 71643 Chuyển tiền
23/10/23 50.000 LE THI BINH  5388 - 06210 Chuyển khoản
23/10/23 50.000  THAN VU HONG UYEN  5212 - 66238 Chuyển tiền
23/10/23 50.000 HUYNH THI MONG DAO  5017 - 62010 Chuyển tiền
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 53437 Quỹ từ thiện 
23/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 49708 Trẻ em Việt Nam
23/10/23 100.000 NGO NGOC PHUONG  5213 - 48477  Chuyển tiền
23/10/23 50.000 NGUYEN THI HUONG  5388 - 88369 Chuyển tiền
23/10/23 100.000 NGUYEN THI THU VAN  5017 - 14801 Chuyển tiền
23/10/23 100.000 NGUYEN THI NHUNG 5219 - 11492 Chuyển khoản
23/10/23 100.000 DUONG THI HONG NHUNG 5242 - 42896 Chuyển tiền.CT tu 0201000673984 
23/10/23 100.000  NGUYEN THI CAM GIANG  5219 - 06870  Chuyển tiền
23/10/23 100.000 NGUYEN NGOC TUNG LAM 5209 - 01273 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 00356 Quỹ từ thiện
23/10/23 100.000 LE THI HA MI  5389 - 69237 Chuyển khoản
23/10/23 50.000 DO DOAN BICH TRAN 5242 - 40713 Chuyển tiền.CT tu 9795879927 
23/10/23 10.000 DO THU TRANG  5212 - 73886  
23/10/23 100.000 NGUYEN THI NHAN  5387 - 61405 Chuyển khoản
23/10/23 100.000 BUI THI NGA 5017 - 69659 Chuyển khoản
23/10/23 100.000 TRAN THI THUY  5209 - 67187 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
23/10/23 100.000 LE THI HONG THOA  5389 - 58723 Chuyển tiền
23/10/23 100.000 NGUYEN THI BIEN  5217 - 66090 chuyenkhoan 
23/10/23 100.000 PHAN THANH LOAN  5213 - 54766 Chuyển tiền
23/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 46011 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
23/10/23 50.000 VU THI LAN HUONG  5390 - 44089 Chuyển khoản
23/10/23 50.000 TRAN THI NGA  5241 - 28623 Chuyển tiền.CT tu 0341007016170 
23/10/23 50.000 NGUYEN THI LAN  5243 - 37361 Chuyển tiền.CT tu 1022286020 
23/10/23 50.000 LE THI THUY TRANG  5216 - 24163 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
23/10/23 100.000 Le Thi My Hanh 5017 - 20899 Chuyển tiền
23/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 19351 Quyên góp
23/10/23 100.000 TRAN THI QUY  5217 - 09347 Chuyển tiền Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
23/10/23 50.000 LE THI CHUYEN 5214 - 99945 Chuyển khoản
23/10/23 50.000 TRAN THI THUY 5218 - 97059  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
23/10/23 10.000 LE XUAN HUAN 5242 - 35187 Chuyển tiền.CT tu 0201000699030 
23/10/23 50.000 DO PHAM NGHIA  5209 - 88834 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
23/10/23 50.000 LE THI DIEU LOAN  5078 - 38323 Chuyển tiền.CT tu 0061001056130
23/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 19835 Trẻ em Việt Nam
23/10/23 50.000 DAO THI XUAN  5387 - 19139 Chuyển khoản
23/10/23 50.000 LAM THI YEN NHI  5388 - 18076 Chuyển khoản
23/10/23 50.000 VO THI GIO  5017 - 77669 Chuyển tiền
23/10/23 100.000 HOANG THI BAO VAN  5389 - 16673 Chuyển khoản
23/10/23 100.000 HOANG LINH  5017 - 76597 0908298389 Chuyển khoản
23/10/23 100.000 NGUYEN KIM KHANH  5243 - 33722 Chuyển tiền.CT tu 0371000482418 
23/10/23 100.000 DINH THI THUY HANG 5388 - 14984 Chuyển tiền
23/10/23 100.000 NGO THI THUONG THUONG 5387 - 12972 Chuyển khoản
23/10/23 50.000 NGUYEN THU HIEN  5216 - 66930  
23/10/23 100.000 TRUONG THI HANH  5387 - 09974 Chuyển tiền ungvho
23/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 09455 từ thiện
23/10/23 50.000 Khanh chi 5213 - 57143  
23/10/23 100.000 DAO THI HIEN 5388 - 04976 Chuyển tiền
23/10/23 100.000 TRAN HONG HANH 5213 - 46665 Chuyển tiền
23/10/23 50.000 DUONG THI VAN 5189 - 00638 Chuyển tiền Ủng hộ
23/10/23 100.000 PHAM PHUONG LY  5218 - 31690 Chuyển tiền
23/10/23 50.000 DO THI THU HIEN 5220 - 31156 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 HUYNH THI LE  5216 - 28103 Chuyển tiền
23/10/23 100.000 Phan Thi trieu  5218 - 26236 Quyên góp dinh danh
23/10/23 50.000 PHAM DIEM TRINH 5244 - 88077 Quyên góp dinh danh.CT tu 0371000477912
23/10/23 100.000 NGUYEN HOANG THIEN QUY 5388 - 92398  Chuyển tiền
23/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 89580 Ủng hộ
23/10/23 100.000 DAO THI VUI  5390 - 87047 Chuyển khoản
23/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM THOA 5389 - 84675 Chuyển khoản
23/10/23 100 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 07545 Quỹ từ thiện 
23/10/23 50.000 TRUONG THI THU SUONG  5212 - 06849 Chuyển tiền, ma GD 164647038
23/10/23 100.000 PHAM NGOC HUYEN  5390 - 83181 Chuyển khoản
23/10/23 100.000 THAN THI NGOT 5389 - 81453 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 88136 Quỹ từ thiện
23/10/23 50.000 NGUYEN THI HUONG GIANG  5387 - 65836  Chuyển tiền
23/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 64937 Ủng hộ
23/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH HA 5219 - 62802 chuyen Ủng hộ tre em 
23/10/23 10.000 PHAM THI TUYET NGA  5219 - 51320  Chuyển tiền
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 35509 Quỹ từ thiện 
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 82642 Quỹ từ thiện
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 31157 Quỹ từ thiện
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 29685 Quỹ từ thiện
23/10/23 100.000 PHAM MINH HOANG  5387 - 48154 Chuyển khoản
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 20076 Quỹ từ thiện
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 19852 Quỹ từ thiện
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 14668 Quỹ từ thiện
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 14083 Quỹ từ thiện
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 12589 Quỹ từ thiện
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 11561 Quỹ từ thiện
23/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 10456 Quỹ từ thiện
23/10/23 50.000 LE THI MO  5212 - 86786 Chuyển khoản
23/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 24662 Ủng hộ
23/10/23 100.000 LE THI THANH UYEN  5240 - 89493 Chuyển tiền Ủng hộ.CT tu 1023648534 
23/10/23 10.000 PHAN THI THUY 5212 - 33380 Chuyển tiền
23/10/23 50.000 HUA KIM PHUNG 5009 - 01321 Ủng hộ
23/10/23 50.000 PHAM THI HUNG  5215 - 15559 Chuyển tiền
23/10/23 10.000 NGUYEN THI LIEN  5212 - 02633 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
23/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 89685 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.kho khan
23/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 37737 Trẻ em Việt Nam
23/10/23 25.000 DANG THI THUY  5078 - 82662 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
23/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 82129 dang di ia.CT tu 1039613379 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
23/10/23 100.000 NGUYEN HUU DUC 5009 - 95790 Trẻ em Việt Nam
23/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 63626 Trẻ em Việt Nam
23/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 21466 Ủng hộ tre em
23/10/23 50.000 LUU HONG GIANG 5387 - 08627 Chuyển khoản
23/10/23 100.000 THI SA VET 5009 - 92223 Ủng hộ
23/10/23 50.000 Nguyen Tuyet Linh  5212 - 94310 Chuyển tiền
23/10/23 50.000 KHUONG THI HANH  5239 - 65384 Chuyển tiền.CT tu 0221000038709 
23/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 84397 ck Ủng hộ
23/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 76859 Trẻ em Việt Nam
23/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 74894 Ủng hộ
23/10/23 50.000 NGUYEN THI HOAI THU  5217 - 71238 Chuyển khoản
23/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 68654 CK
23/10/23 100.000 PHAM THI HUYNH GIAO  5215 - 64851 Chuyển tiền
23/10/23 50.000 LE THI HUYNH TRANG  5388 - 83681 Chuyển tiền
23/10/23 50.000 TRUONG TRONG NGHIEM  5189 - 82933 Chuyển khoản
23/10/23 50.000 NGUYEN THI ANH LINH  5017 - 59146  
23/10/23 50.000 DO THI THUY 5245 - 55212 Chuyển tiền.CT tu 1023481509 
23/10/23 50.000 NGUYEN THUY TRANG  5389 - 80498 Chuyển khoản
23/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 79786 Ủng hộ
23/10/23 50.000 DAO MINH THAI  5389 - 79622 Chuyển khoản
23/10/23 100.000 HUA THI THAO LY  5189 - 79345 Chuyển tiền
23/10/23 100.000 Thuy Nuong  5161 - 59414 Chuyển tiền qua ZaloPay
23/10/23 100.000 NGUYEN KIEU CHINH 5241 - 68184 Chuyển tiền.CT tu 0541000309695 
23/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 77500 Ủng hộ
23/10/23 100.000 NGUYEN THI DIEU LINH  5220 - 51338 Chuyển tiền
23/10/23 50.000 NGUYEN THI MINH  5390 - 77270 Chuyển khoản
23/10/23 100.000 NGUYEN THI MY DUYEN  5213 - 47563 Ủng hộ 
23/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 46390 Ủng hộ
23/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 74347 Ủng hộ
23/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH HA  5244 - 54161 Ủng hộ.CT tu 1033960837
23/10/23 50.000 HO THI QUE HOA  5078 - 69239 Ủng hộ.CT tu 0581000783811 
23/10/23 100.000  DAO THI LY  5078 - 69231 Ủng hộ.CT tu 0351000891187 
23/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 72819 Ủng hộ
23/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 41638 Ủng hộ
23/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 71945 Ủng hộ
23/10/23 100.000 NGUYEN THI LINH THUY  5215 - 40093  Chuyển tiền
23/10/23 100.000 TRAN THI THU THAO  5209 - 39530 Chuyển khoản
23/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 58645 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật vn
23/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 36603 Tre em viet nam 1
23/10/23 100.000 LE QUYNH NHU 5161 - 58507 Chuyển tiền qua MoMo
23/10/23 50.000 BUI THI TRANG 5389 - 68862 Chuyển khoản
23/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 33700 Trẻ em Việt Nam
23/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 32046 Trẻ em Việt Nam
23/10/23 50.000  TRUONG NGUYET MY  5213 - 31980 Chuyển tiền
23/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 28885 Trẻ em Việt Nam
23/10/23 50.000 NGUYEN THI THU 5239 - 60459 Chuyển tiền.CT tu 0731000691400 
23/10/23 100.000 NGUYEN LINH PHUONG  5214 - 28680  
23/10/23 100.000 DAO THI BICH NGOC 5241 - 66201 Trẻ em Việt Nam.CT tu 1019336941 
23/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 25550 Trẻ em Việt Nam
23/10/23 100.000 PHAM THI THUY LINH  5078 - 67269 Ủng hộ.CT tu 1029268114 
23/10/23 100.000 VUONG NGOC ANH 5209 - 24528 Chuyển khoản
23/10/23 50.000  VO THI MY LAI 5217 - 24507 Chuyển tiền
23/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 24238 Ủng hộ
23/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 23937 Thuong gui cac em
23/10/23 100.000 TRAN THI HUE 5390 - 63620 Chuyển tiền Ủng hộ
23/10/23 100.000 TRUONG THI KIM NGAN  5219 - 22743 Chuyển khoản
23/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 22643 Ủng hộ tre khuyết tật VN
23/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 22405 Trẻ em Việt Nam
23/10/23 100.000 QUYEN 5389 - 63113 Ủng hộ
23/10/23 50.000 LUU KIM DUT  5219 - 21038 Chuyển tiền Quỹ Vì trẻ em khuyết tật vn
23/10/23 1 PHAM NGOC ANH 5217 - 20574 Chuyển tiền
23/10/23 50.000 NGUYEN THI LUA 5009 - 83663  
23/10/23 100.000 DANG THI HOAI 5215 - 18344 Ủng hộ
23/10/23 200.000 PHAM THI BICH NGOC  5240 - 65468 Chuyển tiền Ủng hộ.CT tu 0061000120935 
23/10/23 100.000 TRAN THI VAN  5243 - 74244 Chuyển tiền.CT tu 0221000053045 
23/10/23 100.000  DANG XUAN MAI  5243 - 74118 Trẻ em Việt Nam.CT tu 1026110779 
23/10/23 100.000 PHAM THI THUAN 5220 - 15542 Chuyển tiền
23/10/23 100.000 HO THI THU THAO 5009 - 82887  
23/10/23 100.000 TRAN THI KIM THAO  5239 - 59365 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0481000773576 
23/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 59809 Trẻ em Việt Nam
23/10/23 50.000 LE THI KIM DUNG  5220 - 13226 Chuyển tiền Ủng hộ
23/10/23 50.000 NGUYEN THI NINH  5388 - 58588 Chuyển khoản
23/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 10146 .Ủng hộ
23/10/23 100.000 TA THI BICH NGOC 5242 - 73560  Ủng hộ.CT tu 0291002399356 
23/10/23 100.000 NGUYEN THI THAO MY  5241 - 64696 Ủng hộ.CT tu 0051000559831 
23/10/23 48.960 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 88942 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.thuong
23/10/23 26.117 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 88699 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
23/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 88535 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
23/10/23 20.620 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 88509 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Qui trẻ em khuyết tật
23/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 49038 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
23/10/23 10.000 BUI THI DIEU OANH  5215 - 04124 Chuyển tiền
23/10/23 100.000 NGUYEN THI HIEN  5220 - 56494  
23/10/23 26.073 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 87762 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ungho
23/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 42320 BE SU DEN Ủng hộ CAC EM NHO
24/10/23 31.246 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 01845 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .trẻ em khuyết tật 
24/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 01655 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .trẻ em khuyết tật 
24/10/23 28.442 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 01467 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .thuong
24/10/23 28.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 01359 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .trẻ em khuyết tật 
24/10/23 21.400 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 01349 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .khos
24/10/23 10.000 VU HAI LINH 5214 - 28964 Chuyển khoản
24/10/23 28.382 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 01097 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .Ủng hộ trẻ em khuyết tật 
24/10/23 10.000 DO THI HONG VAN  5215 - 03363  
24/10/23 10.000 NGUYEN DUC HUAN  5218 - 82127 Chuyển khoản
24/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 43802 Quỹ từ thiện
24/10/23 10.000 DANG THI HONG THUY 5216 - 32654  Chuyển tiền
24/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 19747 Quỹ từ thiện
24/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 70249 Quỹ từ thiện
24/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 46926 Quỹ từ thiện
24/10/23 26.025 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 00781 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .tch imthuong
24/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY VI  5239 - 93800 Chuyển tiền.CT tu 9776939417 
24/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 92053 Quỹ từ thiện
24/10/23 10.000 DIEU 5215 - 60508  
24/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 28199 Quỹ từ thiện
24/10/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5219 - 25096 Chuyển tiền
24/10/23 100.000 VU THI MUI 5218 - 96372 Chuyển khoản
24/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG LINH 5244 - 64108 Chuyển tiền.CT tu 0101001233812 
24/10/23 300.000 BUI THI BAO YEN  5189 - 48095 Chuyển khoản
24/10/23 21.502 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 00106 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .Ủng hộ tre em kho khan
24/10/23 200.000 LE QUOC VINH  5189 - 32894 Chuyển khoản
24/10/23 50.000 TRUONG THI THU 5220 - 32656 Chuyển khoản cho tre em
24/10/23 50.000 LY THI XUAN 5214 - 32184 Chuyển tiền
24/10/23 10.000 NGUYEN DUC HUY 5240 - 72086 Chuyển tiền.CT tu 0421000491089 
24/10/23 10.000 PHAM THI HANG 5216 - 66933  
24/10/23 10.000 TRAN THI TAM 5217 - 49569 Chuyển tiền
24/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 66090 Giup do cho cac be co hoan canh kho khan .CT tu 9354455677 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
24/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 00380 Quỹ từ thiện 
24/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 36838 From SeABank
24/10/23 10.000 TRAM THI HIEU  5242 - 68690 Quỹ từ thiện.CT tu 0061001069868 
24/10/23 10.000 TRAN THI KIM BICH  5161 - 86455 Chuyển tiềnqua MoMo
24/10/23 10.000 NGUYEN THI NGOC  5217 - 38003 Chuyển tiền
24/10/23 44.331 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 99435 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .Ủng hộ
24/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 74798 Quỹ từ thiện
24/10/23 10.000 Le phuoc thanh 5220 - 70235 Le phuoc thanh ck
24/10/23 10.000 TRAN THI HUONG 5242 - 57678 Chuyển tiền.CT tu 0101001100166
24/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 54194 Quỹ từ thiện
24/10/23 61.459 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 99383 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .Ủng hộ quy tre em
24/10/23 10.000 TRAN PHUOC HUNG 5214 - 45833  
24/10/23 10.000 PHAM THI PHUONG  5245 - 33632 Chuyển tiền.CT tu 1021000020787 
24/10/23 10.000 NGUYEN THI MY XUYEN  5216 - 24077 Chuyển tiền
24/10/23 10.000 NGUYEN THI ANH DAO  5215 - 23237 Chuyển khoản
24/10/23 10.000 NGUYEN THI XUAN THUY 5209 - 21375  
24/10/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 5218 - 18856 Chuyển tiền
24/10/23 10.000 LE THI MY LANG 5218 - 16849 Chuyển tiền
24/10/23 10.000 VY THI DAI TRANG 5245 - 32542 Chuyển tiền.CT tu 0861000063692 
24/10/23 10.000 TRAN THANH THAO  5213 - 14675 Chuyển khoản
24/10/23 10.000 PHAM THI NHAN  5215 - 13837 Chuyển tiền
24/10/23 10.000 NGUYEN THI LUONG  5209 - 13752  
24/10/23 100.000 CAO THI THU HUONG  5388 - 65525 Chuyển tiền
24/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG 5219 - 13583 Chuyển khoản
24/10/23 10.000 NGUYEN HOANG LINH  5218 - 08674  
24/10/23 10.000 TRAN THI THU HUYEN 5220 - 07217 Chuyển tiền
24/10/23 10.000 VO HUYNH MAI 5209 - 99272 Chuyển khoản
24/10/23 10.000 TRAN THI THU HIEN  5213 - 82122 Chuyển khoản
24/10/23 10.000 NGUYEN THI HAI 5213 - 61194 Chuyển khoản
24/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 48450 Quỹ từ thiện
24/10/23 20.031 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 99068 Ủng hộ tới 0011003814022 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .ng
24/10/23 100.000 NGUYEN THI NGOC PHUONG 5241 - 40821 Chuyển tiền.CT tu 0121000710361 
24/10/23 26.655 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 99062 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .Khong
24/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 37239 Quỹ từ thiện
24/10/23 10.000 CHU THI HANG 5245 - 26906 Chuyển tiền.CT tu 1030664025 
24/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 18282 Quỹ từ thiện
24/10/23 10.000 LE VAN NGOC 5219 - 14493  
24/10/23 10.000 NGUYEN THI NO  5220 - 12475 Chuyển khoản
24/10/23 27.506 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 98837 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .kho khan
24/10/23 10.000 VU THI THAO  5212 - 49724 Chuyển tiền
24/10/23 50.000 PHAM THI THU KIEU  5220 - 08805 Chuyển tiềnden Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
24/10/23 10.000 TRUONG THI VAN ANH  5217 - 75705 Chuyển tiền
24/10/23 10.000 VO VAN MINH 5078 - 98281 Chuyển tiền.CT tu 0231000691732 
24/10/23 10.000 VU THI ANH HOI 5216 - 51684 Chuyển tiềntu Viettel Money
24/10/23 10.000 TRAN THI MY  5214 - 31711 Chuyển khoản
24/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 66716 Quyên góp quy tre em
24/10/23 10.000 VU THI LOAN 5209 - 16010 Chuyển khoản
24/10/23 10.000 BUI THI HOA 5220 - 15419 Chuyển khoản
24/10/23 22.009 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 98164 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .muon cho ai thi cho
24/10/23 10.000 NGUYEN THI KIEU OANH  5215 - 05911 Chuyển khoản
24/10/23 10.000 DOAN DINH DINH DAN  5218 - 00280 Chuyển khoản
24/10/23 10.000 NGUYEN THI NGOC  5209 - 91546 Chuyển tiền
24/10/23 10.000 NGUYEN ANH PHUONG 5216 - 88615 Chuyển tiền
24/10/23 10.000 TRAN THANH TRANG  5239 - 97614 Chuyển tiền.CT tu 1041372585 
24/10/23 10.000 PHAM THI NGUYET  5017 - 81551 Chuyển khoản
24/10/23 10.000 TRINH THI KIM LINH  5219 - 79557 Chuyển tiền
24/10/23 10.000 NGUYEN TRAN THAO VI  5161 - 64310 Chuyển tiềnqua MoMo
24/10/23 10.000 LUONG THI HUE 5214 - 78298 Chuyển tiền
24/10/23 10.000 LOAN 5213 - 75222  
24/10/23 10.000 MUOI  5214 - 73308 Chuyển tiền
24/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 73191 Ủng hộ trẻ em khuyết tật 
24/10/23 10.000 Pham Thi Thanh Thuy  5215 - 72716 Chuyển tiền
24/10/23 10.000 QUAN THI HUE 5218 - 72340 Ủng hộ trẻ em khuyết tật 
24/10/23 20.000 NGUYEN T MY NGUYEN  5161 - 63943 Chuyển tiềnqua MoMo
24/10/23 20.000 MAN NGOC ANH 5219 - 70335 Chuyển khoản
24/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY LINH  5217 - 68363 Chuyển tiền
24/10/23 10.000 DANG THI THUY NGA  5214 - 68158  
24/10/23 10.000 DINH THI VAN ANH  5215 - 68098 chuyen từ thiện 
24/10/23 10.000 HOANG THI PHUONG  5213 - 68020 Chuyển khoản
24/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG NHI 5217 - 67936 Chuyển khoản
24/10/23 10.000 LE THI TUYET NHU  5219 - 66640 Chuyển tiền
24/10/23 10.000 DOAN THI TINH 5209 - 66517  
24/10/23 10.000 DUONG THI THUY DUONG 5216 - 65358  
24/10/23 10.000 NGO THI HA  5215 - 65326  Chuyển tiền
24/10/23 10.000 HOAN 5215 - 64935  
24/10/23 10.000 TRIEU THI MINH THUY  5216 - 64690 Chuyển tiền
24/10/23 10.000 NGUYEN THI MY UYEN 5214 - 63893  Chuyển tiền
24/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5212 - 62587  
24/10/23 10.000 PHAM THI KHANH LY  5220 - 62588 Chuyển khoản
24/10/23 50.000 TRINH THI THUY 5218 - 59361  
24/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 80940 Quỹ từ thiện
24/10/23 10.000 BUI VAN VI  5209 - 75643 Chuyển khoản
24/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 72508 Quỹ từ thiện 
24/10/23 50.000 NGUYEN THI ANH NGUYET 5239 - 89343 Chuyển tiền.CT tu 0071004330114 
24/10/23 100.000 TRAN THI THU THAO  5241 - 91405 Chuyển tiền.CT tu 0401001486049 
24/10/23 100.000 HOANG THI XUAN THU  5216 - 90066 Chuyển khoản
24/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 72469 tuoi
24/10/23 50.000 NGUYEN THI TUYET  5017 - 55511 Chuyển khoản
24/10/23 50.000 NGUYEN THI CAO VAN 5243 - 97271 Sunflower Chuyển tiền.CT tu 0491000081143 
24/10/23 50.000 PHAN THANH XUAN  5216 - 24322 Chuyển khoản
24/10/23 50.000 HA THI THAP  5215 - 16518 Chuyển tiền
24/10/23 100.000 NGUYEN THI HAO  5017 - 08889 ck Ủng hộ 
24/10/23 100.000 TRAN THI MY XUYEN  5209 - 08172 Quyên góp
24/10/23 200.000 NGUYEN THI HONG LAM 5218 - 94557 Chuyển tiền
24/10/23 50.000 PHAM THI KIEU TRANG 5243 - 92905 Chuyển tiền.CT tu 1040240037 
24/10/23 50.000 TRAN THI THUY HUYEN  5220 - 85096 Chuyển khoản
24/10/23 50.000 NGUYEN THI DIEU THAO 5388 - 24637 Chuyển tiềnỦng hộ tre em
24/10/23 50.000 COLAU HU  5242 - 91606 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN.CT tu 0651000881771
24/10/23 100.000 LUONG VAN LUC 5209 - 58809 Chuyển khoản
24/10/23 100.000 NGUYEN THI QUY 5212 - 42492 Chuyển khoản
24/10/23 50.000 NGUYEN THUY QUY  5209 - 34623 Chuyển tiền
24/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 62854 thuong.CT tu 0201000722872 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
24/10/23 100.000 BUI THI BAO YEN 5017 - 18865 Chuyển khoản
24/10/23 50.000 LE THI THU HUYEN  5215 - 17659 Chuyển khoản
24/10/23 50.000 NGUYEN THI HIEN 5017 - 14145 Chuyển khoản
24/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 12891 Ủng hộ quy tre em
24/10/23 100.000 NGUYEN HAI YEN  5209 - 09945  
24/10/23 50.000 HOANG THI HANG 5216 - 09297  Chuyển khoản
24/10/23 50.000 MINH HUE  5218 - 08894 Chuyển khoản
24/10/23 50.000 NGO THI THU THAO  5214 - 07885 Chuyển tiền
24/10/23 100.000 PHAM THI NHU HA 5241 - 79008 Chuyển tiền.CT tu 0061000550504 
24/10/23 100.000 NGUYEN THI HONG  5220 - 95963 Chuyển khoản
24/10/23 100.000 MAI THI VAN  5215 - 91362  
24/10/23 100.000 Phuong uyen 5017 - 80101 Ủng hộ
24/10/23 50.000 DAO DIEM SUONG 5215 - 77887 Chuyển tiền
24/10/23 50.000 NGUYEN MAI PHUONG  5189 - 91911 Chuyển tiền
24/10/23 50.000 DO THI THAO 5218 - 74579 Quyên góp
24/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 73264 Vi tre em ngheo khuyết tật  Việt Nam
24/10/23 50.000 TRANG NGO 5212 - 60112  Chuyển tiền
24/10/23 100.000 TRINH THI HA  5078 - 57386 Chuyển tiền.CT tu 1013783743 
24/10/23 100.000 VO THI KIM NGAN 5220 - 57009 chuyen Ủng hộ Quy
24/10/23 100.000 NGUYEN THI MINH HUONG  5219 - 55488 Chuyển tiền
24/10/23 50.000 NGUYEN THI THU HIEN 5212 - 46153  
24/10/23 100.000 NGUYEN THI CHAM  5220 - 37670 Chuyển tiền
24/10/23 100.000 Lam thi ngoc diep 5213 - 37260  
24/10/23 50.000 DOAN THI LIEN HUONG 5078 - 55418 .doan thi lien huong gui cac be.CT tu 1038549763 
24/10/23 100.000 LE THI HOA  5390 - 76260 Chuyển tiềnQuyên góp trẻ em khuyết tật  Việt Nam
24/10/23 100.000 NGUYEN THI HUONG  5209 - 23190 Chuyển tiền
24/10/23 50.000 HO THI THU HONG  5241 - 73444 Chuyển tiền.CT tu 0091000111343
24/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 21868 Ck
24/10/23 50.000 DAU THI THUY  5220 - 13357  
24/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 11314 Quyên góp trẻ em khuyết tật  VN
24/10/23 50.000 HUYNH BAO NGOC  5017 - 10078 Chuyển tiềntu Viettel Money
24/10/23 100.000 TRAN THI THUY  5389 - 66081 Chuyển tiền
24/10/23 100.000 TA THI LINH  5242 - 81160 Chuyển tiền.CT tu 1019720404
24/10/23 50.000 ngoc lien 5216 - 03477  
24/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 02112 Quyên góp trẻ em khuyết tật  VN
24/10/23 50.000  DANG THANH HUONG 5217 - 00731 Chuyển tiền
24/10/23 100.000 CUNG THI NGOC LY  5243 - 80705 Quyên góp trẻ em khuyết tật  vn .CT tu 0071005639424
24/10/23 50.000 NGUYEN THI CHAU  5213 - 97041  
24/10/23 100.000 NGUYEN THI MAI 5017 - 95446 Chuyển khoản
24/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 93753 Trẻ em Việt Nam
24/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 91269 Quỹ từ thiện 
24/10/23 10.000 Vu Manh Dinh 5213 - 90346  
24/10/23 50.000 NGUYEN THI LE THUY  5242 - 80208 Chuyển tiền.CT tu 1017890227 
24/10/23 50.000 NONG THI NGA  5387 - 58998  Chuyển tiền
24/10/23 50.000 PHAM THI VINH