Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 4/2023)

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 4/2023) - Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 4/2023)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
1/4/2023 10.000 Tue  973605.010423.221119. Chuyển
1/4/2023 4.877.000 Pham thu huong 140497.010423.220359.  hoi huong cong duc
1/4/2023 10.000 NGUYEN THI MY HIEN 02004529990401215
4132023f3856573
96.52322.215505. 
Chuyển tiền
1/4/2023 15.000 LUONG THI THU 596410.010423.214209. Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 LUONG THI LOAN 323031.010423.212158. Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 Doan Thi Lan Anh  814745.010423.211148. Ck 
1/4/2023 10.000 Dinh Thi Hanh  782254.010423.205352. Ck 
1/4/2023 100.000 VU HOANG VAN 2966667777 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 LE VAN CONG 563507.010423.202525.  
1/4/2023 20.000 Vo phuong kieu 643873.010423.202456.VCB tre em viet nam
1/4/2023 10.000 LE VAN SON 0081000981113 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 803943.010423.201456. Vi Tre Em Viet Nam
1/4/2023 10.000 NGO THI HANG EM  802905.010423.201431. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 NGUYEN TIEN THANH  0441003885146 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 Nguyen Bao Duy 691778.010423.200709.   
1/4/2023 20.000 LE TRONG LAM  0281000433644  
1/4/2023 500.000 DANG LE XUAN PHUONG  0111000272281   UH QUY
1/4/2023 10.000 HA TIEN QUAN  387109.010423.194212. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 Bui thu le  627345.010423.193412. Vi Tre Em Viet Nam
1/4/2023 10.000 Nguyen Duc Phu 333214.010423.193148.  
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 311843.010423.192703. tre em k tat
1/4/2023 10.000 NGUYEN THI HIEN 647192.010423.192330. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 DOAN THI THANH 251322.010423.191406.  Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 Luu van trien 577114.010423.190926.  
1/4/2023 10.000 PHAM THANH TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38186060080
Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 Nguyen Ngoc Nhu PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38185128295
 
1/4/2023 20.000 PHAM MINH TRI 1035810323 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 NGUYEN HUU NGHIA  0441000792468  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 Hoang Thi Kieu Anh 552845.010423.185806.   
1/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THUAN 0781000448967   
1/4/2023 10.000 NGUYEN VAN SON 831545.010423.185612. Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 NGUYEN THANH HUY 786236.010423.185340. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 BUI DUC HANH  688203.010423.184144. Vi Tre Em Viet Nam
1/4/2023 20.000 DO THI HIEN  962499.010423.184140.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 DOAN THUY LINH 1029667609 Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 TRAN VAN TIEN 764779.010423.183456. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 LA MINH THIEN  719024.010423.183107. Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 NGUYEN THANH TU 1026327424  
1/4/2023 20.000 Phan Thi Ngoc Tham 894771.010423.182341.  
1/4/2023 10.000 RCAM Y BLEO 003880.010423.182151.  
1/4/2023 10.000 Phong 454515.010423.181311.  Chuyển
1/4/2023 20.000 TRIEU VAN YEN 271317.010423.180933.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 Nhat 446044.010423.180924.  Chuyển
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 443367.010423.180813.  Ho tro tre em khuyet tat VN
1/4/2023 10.000 TRAN NGOC BICH 893302.010423.180144.  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 TRUONG THI MY 9889650085 Từ thiện
1/4/2023 10.000 VU THI GIANG 1026634358 Chuyển tiền
1/4/2023 150.000 TRAN THI HOA 727161.010423.174513.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 276021.010423.173656. Ck tu thien
1/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0021000423037 ung ho
1/4/2023 10.000 HOANG TIEN PHONG 1014622664  
1/4/2023 10.000 VU DINH HUNG 9376989028 Vi Tre Em Viet Nam
1/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38182033199
Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 LE VAN VINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38182099771.
Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 NGUYEN HOANG CHAU 686495.010423.172052.  
1/4/2023 10.000 MAI NGOC ANH 396219.010423.172051.  Chuyển khoản
1/4/2023 20.000 HOANG VAN KY 1012592468 Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 PHAM THI THUY TIEN 685800.010423.170738. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 DO THI HUE  0961000019490  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 NGUYEN THI XUAN 600722.010423.170446.  
1/4/2023 20.000 Tran Thanh Lam 279783.010423.170119.   
1/4/2023 20.000 Ha  274477.010423.165911. chuyen
1/4/2023 10.000 PHAM VAN LUAT 579111.010423.165834.  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 Che Thi Phuong  813064.010423.165618. Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 HOANG VAN XANH 278199.010423.165402.  
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38180626308.
Vi Tre Em Viet Nam
1/4/2023 10.000 Tran dinh hieu 256797.010423.165147.  
1/4/2023 10.000 MOC VAN TUAN 958109.010423.164943.  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 DUONG VAN QUYET  513110.010423.164805 Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 PHUONG DUY CUONG 878442.010423.164555.  
1/4/2023 10.000 Tran Ngoc Dieu  443084.010423.164508. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 DO THI YEN TRINH 968514.010423.164348.  
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 441394.010423.163415. Ck tu thien
1/4/2023 20.000 TRUONG QUANG HIEP 649235.010423.162729 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 PHAM THI TRIEU VI  9943606634 Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 BUI THI VUI  378125.010423.162127. Chuyển khoản
1/4/2023 20.000 TRAN NGOC YEN 506138.010423.162047.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 LE VAN BINH 9909783817  
1/4/2023 10.000 Doan Huy Khanh 209876.010423.160746. Vi Tre Em Viet Nam
1/4/2023 10.000 NGUYEN VIET HUNG 633186.010423.160741 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 VO VAN LOI 623065.010423.160539.  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 LU THI DUNG 824446.010423.160355 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 Nguyen Ngoc Vy 674487.010423.160023. Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 NGUYEN THI NHA TRANG 411861.010423.155805.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 20.000 PHAM THI THANH NHA 531091.010423.155606.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 Dang Quy Thanh 179710.010423.155410.  
1/4/2023 10.000 NGUYEN BA VY 003998.010423.155352.  Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 CAO THI THUY LINH 242586.010423.155254.  Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 VO THANH NGUYEN 0251002763382 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 Nguyen hoang linh 179499.010423.153245.  
1/4/2023 10.000 NGUYEN DINH NGHINH 813083.010423.152902.  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 TRUONG VI HAO 1017532117  
1/4/2023 10.000 DO MINH QUANG  0421000486858 Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 TRAN THI THUC  645669.010423.150858. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 LICH THI THU 176684.010423.150823.  Chuyển tiền
1/4/2023 21.000 TRIEU THI THUY 823286.010423.150752.  Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 NGUYEN DUC THUAN 041568.010423.150642.  Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 PHAM NGOC MINH  011698.010423.150615. Vi Tre Em Viet Nam
1/4/2023 20.000 PHAM THI HONG ANH 812747.010423.150506.  Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 NGUYEN KHAC THAI  640074.010423.150505. Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 To 009009.010423.150458. Chuyển
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 236718.010423.150358  
1/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 134550.010423.150318. Ct
1/4/2023 10.000 anh Thu  177124.010423.150300. Chuyển
1/4/2023 10.000 HOANG THI TRA MY 154499.010423.150252. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 HUYNH DIEM THU  1012713725 Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 NGUYEN THI HUONG DIEU 281576.010423.150241.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 20.000 LE NGUYEN HONG HUE 153824.010423.150202.  Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 NGUYEN THI TUOI  801384.010423.150154. Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 THAI HUU TRUC 356541.010423.145430.  
1/4/2023 10.000 DUONG VAN BIEN 1019567698  
1/4/2023 20.000 Ha quang tam 142375.010423.144736.  
1/4/2023 10.000 DO VAN HUAN 872924.010423.143240.  Chuyển tiền
1/4/2023 30.000 NGUYEN THI THU THAO 864068.010423.142223.  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 KIEU KIM ANH 0281000379725  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 016070.010423.141304. Kq
1/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 230799.010423.141253. ung ho
1/4/2023 20.000 Nhu  905266.010423.141213 Chuyển
1/4/2023 10.000 LE VAN GIAU 545155.010423.141205 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 DANG THI CAM VAN  805590.010423.140841. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 HO HIEU 895975.010423.140720.   
1/4/2023 10.000 TRAN THI NHUNG  0491000048831  Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 NGUYEN VINH HOA 564383.010423.135125. Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 712963.010423.133945. Vi Tre Em Viet Nam
1/4/2023 10.000 mac van lieu 578702.010423.133755.  
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 512028.010423.133429. ck tu nhien
1/4/2023 10.000 Su 836472.010423.133420.  Chuyển
1/4/2023 10.000 TRAN THI BE QUYEN  826309.010423.133119. Chuyển tiền
1/4/2023 30.000 NGUYEN THANH CONG  503116.010423.133143. Chuyển
1/4/2023 10.000 NGUYEN CHI LINH 672955.010423.132829.  Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC ANH 656132.010423.132348.  
1/4/2023 10.000 HA TRAN HUNG 739822.010423.132206.  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 dao thi tam 636291.010423.131817.  
1/4/2023 20.000 QUACH BINH CHAU 444830.010423.131649.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 Loc Thi Anh 626470.010423.131537.  
1/4/2023 10.000 NGUYEN VAN PHU  506759.010423.131513 Ck tu thien
1/4/2023 10.000 NGUYEN NHUT TRUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38174138745.
Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 HOANG VAN KHANH 501488.010423.130740. Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 TRAN VAN TON 591246.010423.130554.  Chuyển khoản
1/4/2023 20.000 DUONG THI OANH  491518.010423.130412.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 Le thanh binh  065918.010423.130319. Chuyển
1/4/2023 10.000 LE VAN TOAN  749629.010423.124715.  
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 486204.010423.124547 HOANG HUY GROUP
1/4/2023 10.000 NGUYEN TUONG DUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38172438247.
Chuyển tiền
1/4/2023 200.000 DUONG THI OANH  312987.010423.124244.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 HOANG VAN THANH 408324.010423.124204. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 LE HOANG PHI  0011004232440  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 NGUYEN BICH NGOC 968260.010423.124035.  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 735711.010423.124021.  HOANG HUY GROUP
1/4/2023 10.000 NGUYEN THI DIEM HUONG 537748.010423.003946..  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 470326.010423.123439. HOANG HUY GROUP
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 473689.010423.123425. ung ho
1/4/2023 10.000 BUI THI QUYNH DIEM 312410.010423.123242. Chuyển khoản
1/4/2023 20.000 TRAN THI HOA  470926.010423.122756.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 DANG VAN DAN 1016685295 Vi Tre Em Viet Nam
1/4/2023 20.000 MAI THI KIM HIEU 1019678256 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 TRAN VAN HON 373345.010423.121201. Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 NGUYEN THI YEN THANH 515621.010423.001141. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 DINH VAN HOP 457581.010423.115303.  Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 DIEM QUYEN 246765.010423.114354.  
1/4/2023 10.000 VO VAN NGA 235592.010423.114220. Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 LO VAN TUONG 918818.010423.113132.  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 NGUYEN TAN MINH 420204.010423.112502 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 TRUONG VAN BEN 415371.010423.111929. Chuyển tiền
1/4/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017629190 tre khuyet tat nang gia dinh kho khan
1/4/2023 10.000 TRAN NGOC TRUONG 991966.010423.111445.  
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 981520.010423.111200. Chung tay vi tre khuyet tat vn
1/4/2023 10.000 TONG VAN NAM 981301.010423.111156.  
1/4/2023 10.000 LO VAN DUC 975413.010423.111033.  
1/4/2023 10.000 LE QUOC DAI 532702.010423.110903.   
1/4/2023 10.000 BUI QUANG HUNG  071349.010423.110647. Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 NGUYEN HOANG MINH TUAN 863016.010423.110512.  
1/4/2023 10.000 DUONG THI THAO LINH 0701000395504 Chuyển tiền
1/4/2023 20.000 TRAN DINH BAO  351286.010423.105836.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 CAO HOANG HIEP 032691.010423.105808.  Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 LE NGOC LONG 0201000624766  
1/4/2023 10.000 NGUYEN THI HIEN 026688.010423.105645.  
1/4/2023 20.000 PHAM VAN TUAN 909745.010423.105417  
1/4/2023 20.000 HUYNH CHI BAO 934984.010423.105356.  Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 PHAN THE HUNG 1032935160 Vi Tre Em Viet Nam
1/4/2023 10.000 Nguyen tan thanh 947846.010423.104823.  
1/4/2023 20.000 BUI TRONG MINH  275081.010423.103936.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014047953 tre em
1/4/2023 20.000 NGUYEN THANH SANG 772217.010423.102003.VCB Ung ho
1/4/2023 10.000 TRIEU QUANG THANH 1027375447 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 NONG VAN PHUONG 371256.010423.100108.  
1/4/2023 10.000 PHAM HOAI SON 606268.010423.100044. Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 CAO VAN DOAN  0211000520228 Chuyển tiền
1/4/2023 10.000 tran hong  780569.010423.095953. ho tro tre em khuyet tat
1/4/2023 20.000 NGUYEN CONG HUAN  276740.010423.095009.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 10.000 Dong  344648.010423.094738. Chuyển
1/4/2023 10.000 LE THI THUY DUNG 158079.010423.093547.  
1/4/2023 10.000 Thieu xinh  879633.010423.093329. Vi Tre Em Viet Nam
1/4/2023 10.000 QUACH THI THUY DUYEN 9848969895 Chuyển tiền
1/4/2023 80.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
1/4/2023 50.000 NGUYEN THI NHUNG 248431.010423.091420.VCB Chuyển khoản
1/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9965822911 co len
1/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 672242.010423.083843. quyen gop
1/4/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN  651160.010423.073354. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
1/4/2023 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000518221 ung ho quy 
1/4/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0701000391663  ung ho cac em khuyet tat
1/4/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205 LNL
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 730499.020423.213303. Ck tu thien
2/4/2023 10.000 Nguyen Thi Bich Nhien 417075.020423.210332.  
2/4/2023 20.000 NGUYEN THI HONG VY 589588.020423.204538.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 NGUYEN THI THU HA  907739.020423.204503. Chuyển tiền
2/4/2023 195.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0331000513299 tre em khuyet tat
2/4/2023 10.000 DANG NGOC CHIEN 309603.020423.203727.  
2/4/2023 100.000 NGUYEN THANH TRUNG  0351000880499  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 Ngoan  445473.020423.202526. Chuyển
2/4/2023 10.000 HO DINH TAI  881855.020423.202006. Chuyển khoản
2/4/2023 1 Nguyen The Vinh 345152.020423.201929.  
2/4/2023 20.000 NGUYEN THI THANH NGAN 1022134031 Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 Ha  484243.020423.201427. chuyen
2/4/2023 20.000 NGHIEM THI NGOC  0351000921677  Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 NGUYEN ANH XIN 925134.020423.200441.  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 TRAN NGOC HOAN 0731000728759  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN TAN AN 064505.020423.194146.  
2/4/2023 10.000 PHAN THANH DUY 548725.020423.194104. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUY TIEN 198486.020423.192320.  Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 LE THI ANH 0041000144857 Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 Nguyen van nhat 942834.020423.191414.  
2/4/2023 20.000 NONG VAN NGU 766219.020423.191330.  
2/4/2023 10.000  HUNG VAN BAC 1029480597 Ck tu thien
2/4/2023 10.000 DO THI THI  605229.020423.191105. Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 PHAN HONG ANH 064171.020423.190245.  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 HOANG VAN TUYEN 0011004407751  Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 BUI THANH HUNG 508811.020423.185528.  
2/4/2023 20.000 VUONG QUANG DUNG 841600.020423.185311.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 Nguyen Dinh Dong 506894.020423.184711.  
2/4/2023 20.000 VU XUAN TRUONG  662964.020423.184146 Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 CAO THI MAI  424545.020423.184034.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 20.000 DAO VIET LONG 774557.020423.183737.  
2/4/2023 20.000 VU HUU TUNG  1028171571  
2/4/2023 10.000 NGUYEN MINH TAM 997870.020423.183317.  
2/4/2023 1 NGUYEN THI BAC 037618.020423.183029. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 BUI NHAT TAN 355376.020423.182952 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 KPA THI HUONG 1014417209 Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 NGUYEN NGOC THANH THOAN 398095.020423.181820 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 HUYNH VAN TRONG 957509.020423.181159 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN THI DUC  1014554527 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN THI THU HA 1029199814 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 HA LONG AN  583794.020423.175555. Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 PHAM THI MAI XUAN   0591000375315 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 TRAN ANH VU 007233.020423.175241 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 PHAN VAN HOANG 239678.020423.174256 Chuyển khoản
2/4/2023 20.000 DINH THI KIM CUC 960247.020423.173942.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 314128.020423.173034. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NONG THI HOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38218641530.
Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN HOANG THAO 462437.020423.172213.  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN DIEP ANH 978502.020423.172013. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 HO THI LAM 0181003397300 Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 HAU THI THU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38217461460.
Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 PHAM QUANG TU  299590.020423.165136. Vi Tre Em Viet Nam
2/4/2023 10.000 VU TUAN ANH 942030.020423.164930  
2/4/2023 10.000 TRUONG CONG ANH 0651000776506 Chuyển tiền từ thiện
2/4/2023 20.000 Tran van minh 995655.020423.164729.  
2/4/2023 10.000 LE MINH TRUONG  0391000967005 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 Tung  981615.020423.161601. Chuyển
2/4/2023 10.000 Hoang Van Tuyen  822128.020423.160335. Vi Tre Em Viet Nam
2/4/2023 20.000 Nhat le  447154.020423.160035.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181001334558 Giup do tre em khuyet tat va kho khan
2/4/2023 20.000 BUI XUAN KIEU  9862039282 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN HONG TUAN  0551000276013  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN VAN DUNG 712345.020423.154823.  
2/4/2023 10.000 Banh Xuan Duc 923529.020423.154715.   
2/4/2023 20.000  LE THI TAM 0821000093463  
2/4/2023 10.000 NGUYEN THI NGUYET ANH 749363.020423.154413.  Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 TRAN THI PHUONG  747612.020423.154347. Chuyển khoản
2/4/2023 1 DO THI NGOC LAN 951098.020423.154042. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 Vo quynh anh  909914.020423.154012. Ck 
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9333851321 khuyet tat
2/4/2023 10.000 NGUYEN VAN MONG 892138.020423.153448.  
2/4/2023 10.000 VU VAN BA 888730.020423.153325.  
2/4/2023 20.000 HOANG DUC THINH 915903.020423.152959.  Chuyển khoản
2/4/2023 20.000 NGUYEN THI THANH HUONG 369575.020423.152639.  Chuyển tiền
2/4/2023 20.000  NGUYEN THI ANH  339345.020423.152554 Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 LO VAN TIEM  768492.020423.152525.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 TRIEU VAN LINH 671996.020423.152241.  Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 Dinh Thi Trinh 669644.020423.152156.  
2/4/2023 10.000 TRAN TRUNG KIEN 1013491180 Chuyển tiền
2/4/2023 11.000 NGUYEN VAN HUNG 952138.020423.152104.  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 LE THI KHANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38214619544.
Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 VI THI THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38214579758.
Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 Lam  858895.020423.151257. Chuyển
2/4/2023 10.000 LO HUU TRUONG 0031000373076  
2/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIM THOA 557000.020423.151118.  
2/4/2023 10.000 PHAM THI TUYET 1020160051 Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 TRAN HUU DUC 803672.020423.150841.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 DO TUYET HAU 623842.020423.150833.  Chuyển khoản
2/4/2023 15.000 NGUYEN THI THE  0381000400307  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 HOANG THI HAU GIANG  325246.020423.150605. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 CAO THI THU PHUONG 9399621062 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 454575.020423.150338 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 HO THI YEN NHI  829409.020423.150230. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000  NGUYEN VAN THOI 1027591316 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 140072.020423.145818. chung tay cung tre em khuyet tat
2/4/2023 10.000 NGUYEN MINH DUC 790927.020423.145743.  Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 HUYNH MINH TUAN 0271000330374  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 HOANG VAN HUY 862277.020423.145247. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 LE THI CUC 608308.020423.145201.  Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 VO THI BACH TUYET 784360.020423.145012.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TRUONG 563212.020423.145006. Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 170656.020423.144851. Từ thiện
2/4/2023 10.000 TRAN NGOC CAM 591756.020423.144813.  
2/4/2023 10.000 PHAN HUY THANH 878945.020423.144422.  
2/4/2023 10.000 TRAN THI LIEU 723948.020423.143911 Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 873957.020423.143328. Ck tu thien
2/4/2023 10.000 LE MINH PHUONG  501245.020423.143030 Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 THACH TRI 492451.020423.142723.  
2/4/2023 10.000 Tran the anh 202827.020423.142518.  
2/4/2023 10.000 LY NGOC THANH 726308.020423.142153.  Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 NGUYEN DUY KHANG 442849.020423.141557. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 PHAM HAI NINH 0521000718359   
2/4/2023 10.000 nguyen thi thuy trang 751220.020423.140844.   
2/4/2023 10.000 LE TRAN TAN SUYN 0041000203368   Le Tran Phuc Diem chuyen tien
2/4/2023 20.000 PHAM THI DUYEN 886297.020423.140151.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38211397844.
Ck tu thien
2/4/2023 20.000 PHAN THI DAO  0021000403653  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 Son  733804.020423.135735. Chuyển
2/4/2023 20.000 NGUYEN KIEU OANH 0561000621701  Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 CHUC VAN CAN 873150.020423.134520.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 LUONG THI THU  637880.020423.134440. Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 LE MINH NHUT  1025038818 Chuyển tiền
2/4/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028343299  
2/4/2023 10.000 LO THE SANG 333060.020423.133240. Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 VO THI THU HANG 603321.020423.133218.  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGO CHI KHANH 9379702504  
2/4/2023 10.000 HOANG MANH CAM 9866703997 Vi Tre Em Viet Nam
2/4/2023 20.000 NGO VAN KHANG 487592.020423.131717.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 CAO VIET MINH 280555.020423.131312.  
2/4/2023 10.000 NGUYEN QUOC HIEU   0541000301360 Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 HAU VAN TOAN 239687.020423.130007.  Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 TRAN THI HOI  0231000684214  Chuyển tiền
2/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 510952.020423.123853.VCB Ck tu thien
2/4/2023 10.000 TRIEU THI LIEN 927252.020423.123741. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 CHU THI THU HUYEN 170976.020423.123746.  Chuyển khoản
2/4/2023 20.000 Nguyen van thong 771503.020423.123639.VCB Ck tu thien
2/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 166668.020423.123629. HUY HOANG GROUP
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 229837.020423.123614. HOANG HUY GROUP
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 921148.020423.123500. HOANG HUY GROUP
2/4/2023 10.000 Nguyen van thanh 987101.020423.123300.  
2/4/2023 10.000 TRUONG THI THANH SANG 0061001028645 Hoang Huy Group
2/4/2023 20.000 nguyen van phuong  197171.020423.123131.VCB muc dinh cua nhien vu nay nham gap quy ho tro cho tre e co hoai canh kho khan o viet nam
2/4/2023 10.000 BUI VIET HOANG  903265.020423.122828. Chuyển khoản từ thiện
2/4/2023 10.000 NGUYEN CONG HAU 141673.020423.122834.  Chuyển khoản
2/4/2023 20.000 LE VAN LAM 974023.020423.122644.VCB Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 TRAN VAN DONG 133527.020423.122605.  Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 LAM TIEN BINH 314195.020423.121833.  
2/4/2023 10.000 nguyen thi thuy an 176779.020423.121040.  
2/4/2023 10.000 TRUONG TAN TAI 851748.020423.120933.  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NONG THI HOAN  243119.020423.120453. Chuyển tiền
2/4/2023 500.000 NGUYEN THI THU THAO 1018331223 ThaoSumi hoi huong cong duc
2/4/2023 20.000 PHAM THI DIEM TRINH 204854.020423.120058. goi
2/4/2023 10.000 Le van ngoc 541713.020423.115851.   vi tre em viet nam
2/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TUAN 155724.020423.115359.  Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 khuong manh to 747076.020423.115344.i  Vi Tre Em Viet Nam
2/4/2023 10.000 DOAN NGOC VY  1021679993 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN KHAC PHONG 109430.020423.114206.  Chuyển khoản
2/4/2023 20.000 Nguyen Quang Vinh 733424.020423.113446.  
2/4/2023 10.000 VU VAN TINH  905604.020423.111837 Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 NGUYEN THI TUYEN 167188.020423.111139 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 HOANG THI TUYET 0561000556381 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 PHAM BINH HIEP  966787.020423.110624 Chuyển khoản
2/4/2023 20.000 BUI THI NGOC 711961.020423.110601.  
2/4/2023 10.000 HA TIEN QUAN 711285.020423.110508.  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN THI TUONG VI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
38206308940.
Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 829432.020423.105624. Vi Tre Em Viet Nam
2/4/2023 10.000 TRAN VAN LONG  621948.020423.105310 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN PHUOC MANH TUAN  146052.020423.104448 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN VAN LOI  0731000882694  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 739758.020423.104410. Ok
2/4/2023 10.000 LE BAO KHANH 780541.020423.104207.  
2/4/2023 10.000 VO LAP DUY 775726.020423.104040 Chuyển khoản
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 743024.020423.103127. Ck tu thien
2/4/2023 10.000  NGUYEN THI DIEU HIEN 134286.020423.103001. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 TRAN THANH DAT 0561000602102  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 KHONG THI NGOAN  808666.020423.102051. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN THI MAI XUAN 466581.020423.101722.  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 BUI XUAN ANH 938091.020423.101128.  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 NGUYEN THI ANH HUE 116575.020423.100739. Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 DO THI HUE  0961000019490  Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 DUONG QUANG SON 660209.020423.095739.  
2/4/2023 10.000  TRAN MINH SANG  1014896577 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 Pham Anh Chuan 886849.020423.095452.  
2/4/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
2/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 146697.020423.094031. Ck tu thien
2/4/2023 10.000 THI DIEU  755727.020423.090854. Chuyển tiền
2/4/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 841270.020423.075719.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
2/4/2023 500.000 HUYNH ANH HIEU 201774.020423.063353. Chuyển khoản
2/4/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9984386731 tre em
3/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000688399 tre em khuyet tat dong thap tien giang
3/4/2023 10.000 DUONG QUOC VU 866509.030423.204348.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 LE VAN LINH 967230.030423.202724.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN VAN DUY  082737.030423.202650. Vi Tre Em Viet Nam
3/4/2023 10.000 LUU VAN VIET 922759.030423.201831.  
3/4/2023 10.000 PHAM NGOC VINH 919322.030423.201745.  Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 PHAM NGOC VINH 892538.030423.201224.  Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 PHAM NGOC VINH 882728.030423.201026. Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 436970.030423.195900. VI TRE EM KHUYET TAT VN
3/4/2023 20.000 NGUYEN THI NHUT ANH  129902.030423.195757.VCB Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 LU THI LAN 426333.030423.195633.  
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI THU HUONG 009706.030423.194240.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN XUAN VU 616124.030423.193106. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 HO THI NHAN 044569.030423.192804.  Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 LE THI TUYEN 208000.030423.190843.  Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 Tran Thi Dep 558882.030423.190700. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 Mai Ngoc Huy 494543.030423.185441. Vi Tre Em Viet Nam
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI HA 475042.030423.185100.  Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 LE THI THEM 110547.030423.184704.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN DANG HIEU  842540.030423.183221. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 Nguyen Thi Thuy Linh 189261.030423.183143.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NONG THI ANH NGUYET   0351001215302 Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 DINH XUAN TOAN  002400.030423.182658 Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 DINH THI HONG HUE  815560.030423.182520. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN DUC CANH  1026486306 Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 TRUONG THI NGOC HUONG 481858.030423.181536. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 VU THANH TUNG 1018453082 Chuyển tiền
3/4/2023 20.000 Chung nguyen 407961.030423.181026.VCB  
3/4/2023 10.000 LE THU THUY 1026108374 Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 LE THI HUYNH LIEN 739767.030423.180603.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HUNG 915083.030423.180528.  
3/4/2023 112.649 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3319891958.2001.
VCB Rewards.
tre mo coi cut tay chan
3/4/2023 10.000 HOANG VAN SON 211884.030423.180238.  
3/4/2023 10.000 NGUYEN LE DAI BANG 858912.030423.175732.  
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 299570.030423.175248. Ck tu thien
3/4/2023 10.000 TRAN TAN LOC 9818144630  
3/4/2023 10.000 RAU 602955.030423.173526  
3/4/2023 1 TRAN THI DUNG  212580.030423.173312. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 BUI DINH DONG  0541000290782  Vi Tre Em Viet Nam
3/4/2023 10.000 To Van Nhi  355387.030423.172519. Vi Tre Em Viet Nam
3/4/2023 20.000 THI HOA  506907.030423.172151.VCB Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 932223.030423.171812. Ck 
3/4/2023 10.000 LE THI MAN 1033645240 Chuyển tiền
3/4/2023 11.111 NGUYEN VIET BO 746223.030423.170328.  Chuyển tiền
3/4/2023 20.000 NGUYEN VAN THANH 664435.030423.165501.  
3/4/2023 10.000 PHAM NGOC LINH 754591.030423.164842. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 NGUYEN VAN SANG  370013.030423.162832. Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 TRUONG THI NGOC SUONG  337739.030423.162219. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 VO THI BICH PHUONG 1035921810 Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI THU HA 557295.030423.161304. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 DUONG THI NGOC HUYEN 1025216517  
3/4/2023 20.000 HOANG ANH TIEP 500744.030423.160214.  
3/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 245498.030423.155606. Từ thiện
3/4/2023 10.000 DANG HOANG MINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38254259267.
 
3/4/2023 10.000 .HA 950010.030423.154717 Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI THANH MAI  419390.030423.154640. Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 LUONG THI BE THO  1026771109 Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 349645.030423.153324. Ck tu thien
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 170448.030423.153245. Chuyển
3/4/2023 20.000 TRAN VAN TAN  0351001042100  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 Le Nhu Huynh 041855.030423.153020. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 PHUNG THI HUONG 310094.030423.152538.  Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 PHAM VAN TUAN 306958.030423.152459.  Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 LUU THUY LINH 932890.030423.152453. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGO VAN DOANH  294258.030423.152222. Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 LE THI PHUONG 610841.030423.151226.VCB Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 NGO MINH THU 209645.030423.150532. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 Mai  109489.030423.150433. Chuyển
3/4/2023 10.000 LE THI AI BINH  0051000558825  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 CAO THI YEN 970157.030423.150255.  Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 Anh 104882.030423.150248.  Chuyển
3/4/2023 10.000 TRUONG THI HONG THAM 849635.030423.150231.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 TRAN YEN NHI  192791.030423.150222. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 LY THI NGUYET 667484.030423.150214.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN BAO TUYEN  131067.030423.150007. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000  Le Thi Minh Thu  632148.030423.145707.  
3/4/2023 20.000 LE VAN NHAN 812009.030423.145307.VCB Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 CAO MINH HUY 924000.030423.145200. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 LUONG VAN SI 921435.030423.145119. Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 NGUYEN HAI LINH  1017375441 Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 DINH HUU MINH 2003 392086.030423.143555.  
3/4/2023 10.000 le van thao 220412.030423.142852.  
3/4/2023 10.000 HOANG VAN NGUYEN 1030203782 Chuyển tiền
3/4/2023 1 PHAN THI THANH YEN 948559.030423.140806.  Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI TUYEN 085785.030423.140801. Chuyển tiền
3/4/2023 20.000 TRAN DUC NAM  868113.030423.140556.VCB Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 cao duc vinh 958604.030423.140056.   
3/4/2023 10.000 Tran van cuong 915918.030423.135834. Vi Tre Em Viet Nam
3/4/2023 10.000 PHAM QUOC DUONG  077273.030423.135707 Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 LE PHU TIN  690375.030423.135119. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 TRAN NGUYEN MY HANH 675483.030423.134707.  Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 LE CHI NHAN 9899492665  
3/4/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 830898.030423.133715. Chuyển tiền từ thiện
3/4/2023 10.000 TRAN NGUYEN MY HANH 638053.030423.133634. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 462427.030423.133240. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI HANG  651162.030423.132726. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI THANH  384979.030423.132605. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI HAI  755979.030423.132259. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 971919.030423.131948. Chuyển khoản từ thiện
3/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HHJGFSE8Q.
Chuyển
3/4/2023 10.000 VO NGUYEN THAO LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38247884121
Chuyển tiền
3/4/2023 1 CAO THI CAM 598825.030423.130410.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 LE MINH HO  521894.030423.130135. Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 LO VAN THANH 520688.030423.130115.  
3/4/2023 10.000 PHAM VAN TUYEN 518930.030423.130044.  Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 PHAN THI KIM LIEN  0591000209121  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI HONG DIEM 686825.030423.125739.  Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 NGUYEN THI THU HUONG 827284.030423.125332.VCB Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 VO MINH KHA 903409.030423.125251.  Chuyển tiền
3/4/2023 20.000 TRAN TIEN HUU 9377846882  
3/4/2023 4.100.000 NGUYEN PHUONG LAM 0071001041718 Nguyen Minh Tuan ck giup tre em khuyet tat Viet Nam
3/4/2023 20.000 DINH THI XUYEN 890060.030423.125030.VCB chuyen khoan ung ho quy tu thien
3/4/2023 10.000 CU THANH PHU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38247700250.
Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 DANG VAN THUONG 644099.030423.124636.  Chuyển khoản
3/4/2023 20.000 nguyen tien tung 804262.030423.124335.   
3/4/2023 10.000 Pham Thi Xap 179126.030423.124316.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 MAI HUU THUAN 608880.030423.124006.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 430385.030423.123620. HOANG HUY GROUP
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 455796.030423.123542. HOANG HUY GROUP
3/4/2023 10.000  TRAN THI HONG 0821000104465  DIEN MAY XANH VN.
3/4/2023 20.000 TRAN VAN LUONG 0641000029599 Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 843803.030423.123244. HOANG HUY GROUP
3/4/2023 10.000 nguyen khac anh 777641.030423.123116.   
3/4/2023 10.000 VO VAN TAN  0411001033693 Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 TRAN DANG HUNG  1012658153 Chuyen tu thien
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 171681.030423.122429.  Chuyển tiền
3/4/2023 200.000 La Thi Kim Hue  761088.030423.122413. hoi huong cong duc
3/4/2023 10.000 LE DUONG 378872.030423.122332 Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 DO THI YEN  540555.030423.122311. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 NGUYEN HONG SON  000811.030423.121019 Chuyển tiền
3/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000219666 tre em ngheo khuyet tat vung nui
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 314586.030423.120858. Ck tu thien
3/4/2023 10.000 NGO ANH NGOC 0871004225898 Chuyển tiền
3/4/2023 20.000 NGUYEN HUU BO 260400.030423.115643. Chuyển khoản
3/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0761002372968 tre em khuyet tat
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 345548.030423.114945. PTTN
3/4/2023 10.000 DUONG THI THAO NGUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38245319586.
Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN CAO NAM VIET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38244892972.
Vi Tre Em Viet Nam
3/4/2023 10.000 HOANG VAN LOI  331474.030423.114113. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 326941.030423.114018. quy tre em
3/4/2023 10.000 NINH THI KIEU GIANG 700498.030423.113634.  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 CAO THANH PHONG  266414.030423.112821. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 VO TRUONG NHAT DUY  102545.030423.112244 Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 THIEU VAN HUNG 0351001242750 Chuyển tiền
3/4/2023 20.000 LY VAN TOAN 995757.030423.111438.  Chuyển tiền
3/4/2023 20.000 TRAN CONG DUC  191651.030423.111318 Chuyển khoản
3/4/2023 10.000  LE HONG SON 1026371694 Ck tu thien
3/4/2023 20.000 Nong Van Tung  337919.030423.110532. Chuyển tiền
3/4/2023 20.000 CAO TRUNG NGHIA 026208.030423.110525.  
3/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TRUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38242984926.
ck
3/4/2023 20.000 DO XUAN CUONG  947098.030423.110204. ung ho tre em khuyet tat
3/4/2023 10.000 NGUYEN DUC TIEN 131288.030423.110056. Ck tu thien
3/4/2023 10.000 HUYNH TUNG DUONG  0871004228155  
3/4/2023 10.000 Tran 044745.030423.105653.  
3/4/2023 10.000 VO THI KIM THUONG  108599.030423.105619. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 LE TUONG LONG  9902940237  
3/4/2023 20.000 TRAN VAN GIAP 1014515581 Chuyển tiền
3/4/2023 20.000 QUANG VAN KHIEM 904711.030423.103618.  chuyen khoan muc dich chuyen khoan nham gay quy ho cho tre em co hoan canh kho khan o Viet Nam
3/4/2023 10.000 La thi oanh 103266.030423.103220.  
3/4/2023 20.000 phan tat quan 445778.030423.103027.  
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 231075.030423.102652. giup do tre em khuyet tat
3/4/2023 10.000 LE XUAN TAN 882773.030423.101711. Chuyển tiền
3/4/2023 50.000 TRUONG QUOC THANG  0531002599430  Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN BA THIEN 872991.030423.100642. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN VAN NAM  160226.030423.095656. Vi Tre Em Viet Nam
3/4/2023 10.000 NGUYEN THANH TAM  694906.030423.095629. Chuyển khoản
3/4/2023 10.000 NGO THI VAN 209107.030423.095145. Chuyển tiền
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI HONG TUYEN 805447.030423.095112.  
3/4/2023 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000660937  ung ho quy tre em khuyet tat vn
3/4/2023 10.000 DOAN VAN MANH 1016599301 Vi Tre Em Viet Nam
3/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 656595.030423.093526. Ck tu thien
3/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 207865.030423.092758. chau xin gui mot chut tam long
3/4/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
3/4/2023 20.000 TRUONG THI HOAI THANH 9962592602 Chuyển tiền
3/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
3/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 927405.030423.085700. Chuyển khoản
3/4/2023 200.000 TRAN THUY LINH SHGD:10002817.
DD:230403.
GUI CAC EM
3/4/2023 200.000  NGUYEN THI THU THAO 1018331223 Chi Tra hoi huong cong duc
3/4/2023 10.000 NGUYEN THI BAO YEN  834913.030423.065705. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
3/4/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
4/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3326018005.200
1.VCB Rewards.
ung ho
4/4/2023 10.000  KIEN SA PHONE 301036.040423.211559. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 VO THI KIM LIEN 714043.040423.204746. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIM HANG 898207.040423.201813.  Chuyển tiền
4/4/2023 20.000 Ban Van Bach  144112.040423.200
857T23094756929483
 
4/4/2023 10.000 HA VAN PHUOC 369515.040423.195628.  Chuyển khoản
4/4/2023 20.000 LAM THIEN YEN 717873.040423.194007. Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 510184.040423.193809. Ck tu thien
4/4/2023 10.000 TRAN NGOC THAI  649062.040423.193727. Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 HUYNH THANH HUY  1020554192 Chuyển tiền
4/4/2023 20.000 LY VAN TOAN 635209.040423.193351.VCB  
4/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1031171185 tre em khuyet tat
4/4/2023 10.000 TRAN VAN THANH  196829.040423.191421. Vi Tre Em Viet Nam
4/4/2023 10.000 ASEAN 595625.040423.191337.  Ung ho
4/4/2023 250.000  NGUYEN THI KIM THOA 0881000437203  .Tien Thoa hoi huong cong duc.
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 202384.040423.190444. Ck tu thien
4/4/2023 10.000  LOC VAN DUNG 1031751101 Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 TRAN THI HOAI PHUONG  0611001967717 Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 CAO MINH TAM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38305418623.
Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 DUONG VAN HAI 585996.040423.185342.  
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013916512 khong
4/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HUNG  433243.040423.184144. Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 NGUYEN TUAN ANH  0821000087508  Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 BUI VIET HUNG 606275.040423.182002.  Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 GIAP VAN DUONG 858509.040423.180215.  Chuyển khoản
4/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1036172256 Tre em khuyet tat co hoan canh kho khan.
4/4/2023 20.000 TRAN QUANG AN  107170.040423.173606.VCB Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 THI THUY 869324.040423.173541 Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 NGUYEN VAN DONG  943529.040423.173121. VI TRE EM KHUYET TAT VN
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 030745.040423.172933. Ck tu thien
4/4/2023 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 801686.040423.172238. Từ thiện
4/4/2023 10.000 DO VAN THANH  261188.040423.170816 Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 881450.040423.170507. Ck tu thien
4/4/2023 10.000 NGUYEN VAN VUONG 1020062438 Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 687550.040423.165417. Ck tu thien
4/4/2023 10.000 HOANG XUAN DUNG 810529.040423.165303.  Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 DAO THI RI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38299744457
Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 VU THI HOA 0141000860530 Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 TRAN CONG XUYEN 428562.040423.164054.  
4/4/2023 10.000 Long va cong ty ASEAN  741780.040423.163549. chung tay vi cong dong tu thien cho quy tre em khuyet tat
4/4/2023 10.000 TRAN VAN CHAY  0281000531591 Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 NGUYEN TUYET NHUNG 1033802841  
4/4/2023 10.000 VU DINH TRUNG  586499.040423.161305. Chuyển khoản
4/4/2023 20.000 LO VAN LUAN  938247.040423.160852.VCB Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 Mai  530359.040423.160706. Chuyển
4/4/2023 20.000 Tran Phuong Thao Nhi 704137.040423.160536. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 DINH VAN NGOC  920689.040423.160447. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 DO DANG HAI 0021000334369  Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 TRAN HUY HOANG 0341006963838  Vi Tre Em Viet Nam
4/4/2023 10.000 LEU THI HUE  399392.040423.155714. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 NGUYEN THI MY NHAN 171327.040423.155106.  Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 TONG VAN LINH  187552.040423.155044 Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 TRUONG VAN THANH 1015662694 Ck tu thien
4/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 653396.040423.154815. Ung ho quy vi tre em khuyet tat
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 148578.040423.154157. Vi tre em khuyet tat vn
4/4/2023 10.000 Nguyen Manh Hoang 575134.040423.153855.  
4/4/2023 10.000 NGUYEN LE ANH TUAN 9944417714  
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 373941.040423.153313. co tu thien
4/4/2023 10.000 Vu Thi Phuong Binh 590264.040423.152510. Chuyển tiền
4/4/2023 28.133 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3323845939.2001.
VCB Rewards.
ung ho
4/4/2023 10.000 Thuong  407433.040423.152035. Chuyển
4/4/2023 10.000 PHAN THANH NHAT 1012754569  
4/4/2023 20.000 HUYNH NGOC TUAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..38296702682.
Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 Kim Cuong  381927.040423.151028. Chuyển
4/4/2023 20.000 NGUYEN VAN SANG  765278.040423.150809.VCB Chuyển khoản
4/4/2023 20.000 DO BAO NGOC 954277.040423.150800.  
4/4/2023 10.000 BUI MINH TAN  698986.040423.150637. Chuyển tiền
4/4/2023 20.000 Van  367209.040423.150443. Chuyển
4/4/2023 10.000 Tam  366513.040423.150427. Chuyển
4/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HUY  0351000990334 Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 PHUNG THI MAI 978150.040423.150322.  Chuyển khoản
4/4/2023 10.000  LE DUY NGOC LAC  1036272585 Chuyển tiền
4/4/2023 20.000 HOANG THI THU UYEN 975884.040423.150250.  Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 LE THI HOANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38296312611.
Chuyển tiền
4/4/2023 20.000 tran van ta 162794.040423.144906.  
4/4/2023 20.000 Nguyen quoc viet 630788.040423.144015.  
4/4/2023 10.000 LE HUYNH NHU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38295203676.
Chuyển tiền
4/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000465193 tre em khuyet tat
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0361000340984 tre e khuyet tat 
4/4/2023 10.000 PHAM HUU TAN 377687.040423.141606. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 Thuy 245352.040423.141236.  Chuyển
4/4/2023 100.000 NGUYEN THI MY HANH 1016196703 gui den cac em ....
4/4/2023 20.000 Dao Viet Cuong 956965.040423.140103.  
4/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 209300.040423.135542. Ck tu thien
4/4/2023 20.000 PHAM VAN DUONG 930257.040423.135419.  Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THANH  139158.040423.135352. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 NGUYEN MANH CUONG 706249.040423.135206. Chuyển khoản
4/4/2023 20.000 TRAN QUOC HOANG 343761.040423.135125. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 THACH THI THE 880791.040423.134153. Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 175832.040423.133938. Ck tu thien
4/4/2023 10.000 nguyen minh duc 870134.040423.133913.  ct
4/4/2023 10.000 LE UT NHAT  1025019243 Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 PHAN LE NGOC THANH 199298.040423.132953.  Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 PHAM THI LIEN  816198.040423.131859. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 LE KIM NHIN   0181003401521  Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38292081370
Ck tu thien
4/4/2023 10.000 NGUYEN THI LAN 870605.040423.124743. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 049209.040423.124310 Ck 
4/4/2023 10.000 TRIEU THI MAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38291384839.
Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 468457.040423.124019. HOANG HUY GROUP
4/4/2023 10.000 PHUNG THI LINH 715242.040423.123959.  Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 DINH VAN THUAN 646595.040423.123815.  Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 491783.040423.123807 HOANG HUY GROUP
4/4/2023 10.000 PHUNG THI PHI  1031267716 chuyen tien hoang huy group
4/4/2023 10.000 NGUYEN PHI PHAM 714345.040423.123508.  Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 PHAM TUAN TU  447491.040423.123456. Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 NGUYEN KHANH DUY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
38291005300.
 
4/4/2023 10.000 VI VAN THANH 1016486586 Chuyển tiền
4/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3323051734.2001.
VCB Rewards.
khuyet Tat
4/4/2023 10.000 NGUYEN VAN LAM  854182.040423.122534. Chuyển tiền
4/4/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026163573 gop chut
4/4/2023 10.000 TRAN LE TUONG VI  0181003521878  Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 PHAM HOANG TAY 839259.040423.120740. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 DUONG THANH TAI 561599.040423.115451.  
4/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HUNG  198320.040423.113738. Vi Tre Em Viet Nam
4/4/2023 10.000 TRAN THI QUI 878962.040423.112048.  Chuyển tiền
4/4/2023 20.000 Vu Thanh Tung  868138.040423.111832.  
4/4/2023 10.000 Nguyen Ngoc 827023.040423.110221. chuyen tien ung ho tre em khuyet tat
4/4/2023 10.000 TRAN NHAT QUANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38287580589.
 
4/4/2023 10.000 LE THI YEN NHI  1033164301 Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HUYNH 415325.040423.105343. Vi Tre Em Viet Nam
4/4/2023 20.000 DUONG THAI CHAN 760670.040423.104912. Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 HOANG VAN HUNG 719125.040423.103811.  
4/4/2023 10.000 DANG VAN DONG 758197.040423.103703.  VI TRE EM VN
4/4/2023 20.000 LINH VAN HA 1019576933  
4/4/2023 10.000 NGUYEN THI SANG  551247.040423.103205. Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 PHAN BA PHUOC 820278.040423.103021 Chuyển tiền
4/4/2023 20.000 Nong Hong Thai 383201.040423.102327.  
4/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561000597463 Binh thuong
4/4/2023 10.000 NGUYEN DUY QUANG 830793.040423.101201. Chuyển khoản
4/4/2023 20.000 DOAN DANG BAC 368491.040423.100939.  
4/4/2023 50.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
4/4/2023 20.000 PHAM DANG TIEN 369990.040423.100645.VCB Chuyển khoản
4/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 898826.040423.100426. Ck tu thien
4/4/2023 10.000 Nguyen minh sang 576591.040423.100156.  
4/4/2023 10.000 TRAN DUC DUY. 0531002578416  
4/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 744331.040423.095040. Ck tu thien
4/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1030404047 Mong cac em luon lac quan va no luc trong cs
4/4/2023 10.000  DINH CONG THANH 1025016943 Ck tu thien
4/4/2023 10.000 duong dinh sy 702053.040423.093958.  
4/4/2023 10.000 NGUYEN THI HANH NGUYEN 0651000780457  
4/4/2023 10.000 PHAM THI MY LAN 917561.040423.093009  Chuyển tiền
4/4/2023 10.000 BUI THI KIM LAN 1024744931 Chuyển tiền
4/4/2023 20.000 DINH THI NGUYET  924950.040423.092319.VCB Chuyển khoản
4/4/2023 300.000 TU THI CAM XUYEN  0371003765065  Chuyển tiền
4/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0971000016286  ung ho tre em khuyet tat
4/4/2023 10.000 BUI NGOC VINH 583564.040423.090839.  
4/4/2023 10.000 Chau ngoc Quy . 102474.040423.090829.  
4/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
4/4/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
4/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0081001149352 tre em khuyet tat
4/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020512573  
4/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016746509 sv
5/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1035030285  
5/4/2023 20.000 PANG TING K DAK  175685.050423.223438.VCB Chuyển khoản
5/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 111454.050423.213602. Vi tre em
5/4/2023 50.000 HAU THI OANH 409636.050423.213032.  Chuyển khoản
5/4/2023 65.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025766481 ung ho
5/4/2023 10.000 NGUYEN VIET DUC  256173.050423.205715. Ck tu thien
5/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 606710.050423.202524. ung ho quy tekt
5/4/2023 10.000 TU VAN PHUONG 082746.050423.202314. Chuyển tiền
5/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0041000379627 cho tat ca hoan canh
5/4/2023 20.000 nguyen van ha 214734.050423.201628.  
5/4/2023 10.000 HOANG VAN BINH 950433.050423.195801.  Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 PHAN MANH HOANG 1015565440 Chuyển tiền
5/4/2023 20.000 Nguyen Dang Tien 512029.050423.195118.  
5/4/2023 12.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021145429 ung ho quy a 
5/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739  sdfg
5/4/2023 100.000  DAO THI THU HIEN  0441000631271  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 TO MINH HOANG 796870.050423.191625.  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 795872.050423.190115 Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 PHAN QUOC HUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.38343734344.
Chuyển tiền
5/4/2023 15.000 NGUYEN LE YEN NHI  0601000161786  Chuyển tiền
5/4/2023 20.000 NGUYEN VAN DAT 650434.050423.185353.VCB Chuyển khoản
5/4/2023 20.000 PHAN THANH LE 519251.050423.183321.  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 MAI THANH CHUNG 183049.050423.182510.  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 LE THE HUNG  255016.050423.182411. Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 VU QUANG HUY 428057.050423.182310.  
5/4/2023 20.000 VU VIET VAN THANH  785853.050423.182147.VCB Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THANH 1012604064 Vi Tre Em Viet Nam
5/4/2023 20.000 PHAM THANH VAN 829081.050423.181500.  
5/4/2023 10.000 QUACH VAN NHINH  0021000382351 Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 TRAN KIEN QUYET 397689.050423.180551.  
5/4/2023 10.000 VO DANG CHO 324181.050423.180433.  Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 PHAM TUAN ANH 723209.050423.172725. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 LO VAN THU  065779.050423.172544. Chuyển khoản
5/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP
..ZP6HHLC3D3NL.
Ung ho tre em ngheo khuyet tat vn
5/4/2023 20.000 PHAM VAN THE 622642.050423.171116.  
5/4/2023 10.000 QUANG VAN MAN  949201.050423.170852. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 HUYNH THI NGOC THUY 913435.050423.165611 Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 TRAN ANH TIEN 1031484587 Chuyển tiền
5/4/2023 20.000 TRUONG HOANG NGHI 200894.050423.163618.VCB Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 Nguyen Huy Hoan 854958.050423.162942.  
5/4/2023 50.000 LE TIEN DUNG 953719.050423.162915.
ISL20230405162915858
Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 PHUNG ANH TUAN  257644.050423.160750. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 NGUYEN VAN DAN 547435.050423.160614. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 LE NHU HUYNH   Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 NGUYEN GIA LINH 179755.050423.155316.  Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 LU VAN NGUYEN 178902.050423.155306. Vi Tre Em Viet Nam
5/4/2023 10.000 LE YEN BINH 134912.050423.154426.  Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIEU TRANG 726887.050423.154330.  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 PHAN VAN THIEN 393719.050423.154014.  
5/4/2023 10.000 LE THU HANG 103523.050423.153818.  Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 PHAM QUOC HUNG 9931131709 Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC ANH 095524.050423.153635.  Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 TRAN NGOC LOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..3
8336548736.
Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 Nguyen Minh Thanh 255064.050423.153426. Vi Tre Em Viet Nam
5/4/2023 20.000 MAI NGOC TU 444313.050423.153101.  Chuyển tiền
5/4/2023 20.000 NGUYEN NGOC DUNG 0451000469942  
5/4/2023 10.000 Yen  673456.050423.152507. Chuyển
5/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251002676677 mot minh.
5/4/2023 10.000 TRAN THI YEN 1028469066 Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 BUI DUY CUONG 008470.050423.151822.  Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 PHAM DINH QUAN 0011004133702  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 LY TUYET NHI  998761.050423.151622. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 261111.050423.151521. Chuyển tiền từ thiện
5/4/2023 20.000 MAI VAN DAO 812137.050423.151330. Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 LE THI TINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38335450916
Chuyển tiền
5/4/2023 20.000 VI VAN THUYEN 188522.050423.151113.VCB Chuyển khoản từ thiện
5/4/2023 10.000 DUONG THI MY LINH 225758.050423.150829. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 LO THI HIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..38334376856.
Chuyển tiền
5/4/2023 15.000 NGUYEN THI LAN  0161001641633 Từ thiện
5/4/2023 20.000 HA TUYET NHI 433799.050423.150423.  Chuyển tiền
5/4/2023 15.000 Chieu  614179.050423.150317. Chuyển
5/4/2023 20.000 VUONG THI HANG  0861000093112  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 HOANG VAN SON  743331.050423.145131 Vi Tre Em Viet Nam
5/4/2023 20.000 NGUYEN THI XUAN  1022287981  
5/4/2023 10.000 LO VAN HUNG 138115.050423.145011. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 BUI VAN HUNG 123523.050423.144658.  
5/4/2023 10.000 NGUY THANH LY  904168.050423.143917. Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 TRAN VAN THANH 830399.050423.143739.  Chuyển khoản
5/4/2023 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 472752.050423.143608. Từ thiện
5/4/2023 10.000 Do Xuan Ninh  537306.050423.143251.  
5/4/2023 10.000 TRAN VAN HUY 1032337469 Ck tu thien
5/4/2023 10.000 BUI HAI TRIEU 211889.050423.143002.  
5/4/2023 20.000 HOANG TUAN ANH 1014329783  
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38332905261.
Chuyển tiền từ thiện
5/4/2023 10.000 TRINH THI NGOC DIEM 585609.050423.141706.  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 NGUYEN NHAT TAN 9898141227  
5/4/2023 10.000 NONG BICH NGOC 1019948662 Chuyển tiền
5/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003477174  ung ho
5/4/2023 10.000 HOANG HAI YEN 569810.050423.132502.  Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 TRINH VAN GIANG 536564.050423.131419. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 TRAN VAN DOAN 0231000660104 Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 Liem 329776.050423.125321.  Chuyển
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 345754.050423.124759. HOANG HUY GROUP
5/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 576379.050423.124435. Vi Tre Em Viet Nam
5/4/2023 10.000 NGUYEN HUU PHUONG 621763.050423.124239 Chuyển khoản
5/4/2023 10.000  MAI TRONG BAO   0651000809521 Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 684824.050423.123702. HOANG HUY GROUP
5/4/2023 10.000 VU THI THANH HOA  1023352490 HOANG HUY GROUP
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 720212.050423.123510. huy hoang group
5/4/2023 100.000 PHAN THI MAI TRUC 0491000047610  Chuyển tiền
5/4/2023 20.000 TON NU KHANH VAN  403835.050423.123446. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 le van hai 403799.050423.123445.  
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 587034.050423.123432. HOANG HUY GROUP
5/4/2023 10.000 NGUYEN THI YEN 456255.050423.123349.  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 431589.050423.123317. HOANG HUY GROUP
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 986825.050423.123241. HOANG HUY GROUP
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 163411.050423.123241. HOANG HUY GROUP
5/4/2023 20.000 PHUNG TON NHI  198644.050423.123042.VCB Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 CAN NGOC SON  385939.050423.123001. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 BUI VAN DINH 1016770412 Chuyển tiền
5/4/2023 20.000 Bui van tuan  259772.050423.122049.  
5/4/2023 20.000 NGUYEN VAN TUY 506173.050423.121657.  Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 DO CAO AN 483794.050423.121218 Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 DANG HONG TU 425640.050423.120147.  Chuyển tiền
5/4/2023 20.000 TRAN VAN LINH 425225.050423.120032.  Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TRUONG 129092.050423.115619.  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 PHAN DINH CHAU 239510.050423.115555.  Ck 
5/4/2023 20.000 LE VIET TUAN  168336.050423.115422. Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 200744.050423.114731. Ck tu thien
5/4/2023 10.000 LAM TUAN NAM 796552.050423.114432.  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 TRIEU VAN KHOA 534455.050423.114101.  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 DO THI THU HUONG  0481000680327  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 715997.050423.111843. Ck tu thien
5/4/2023 10.000 PHAM TIEN HUYNH 179427.050423.111236.  Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 LE VAN DAO 363374.050423.110319.  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 tran ngoc sang  667683.050423.105822. Vi Tre Em Viet Nam
5/4/2023 10.000 HO DIEN  626065.050423.105538. Ck 
5/4/2023 10.000 LE THI ANH DUONG 260496.050423.105532. Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 DAO THI RI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38326069308.
Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 NGUYEN VAN NGHE  582619.050423.104347. Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38325391810.
Ck tu thien
5/4/2023 20.000 NGUYEN THI KIM NGAN 891814.050423.102210.VCB Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 596314.050423.101650. Ck tu thien
5/4/2023 20.000 MAI VAN DAN 771863.050423.101631.VCB Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 TRAN MINH HANH  922367.050423.101502. Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 NHU MINH QUANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38323788159.
 
5/4/2023 10.000  NGUYEN MINH CANH 536310.050423.095137. Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 DOAN VAN TAI 1018120999 Vi Tre Em Viet Nam
5/4/2023 10.000 Chau Long Phi  237083.050423.094229 Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 TRAN THI QUI 777418.050423.093546.  Chuyển tiền
5/4/2023 10.000 NGUYEN KHANH TOAN 766310.050423.093255.  
5/4/2023 20.000 TO VAN NHI 194875.050423.092547. Vi Tre Em Viet Nam
5/4/2023 500.000 HUYNH ANH HIEU 592662.050423.092202. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 TRINH QUANG MINH  583426.050423.091935. Chuyển khoản
5/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THIET  1012782233 Chuyển tiền
5/4/2023 20.000 DINH THI NGUYET 239354.050423.090908.VCB Chuyển khoản
5/4/2023 50.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
5/4/2023 100.000 NGUYEN XUAN SON Quan 7.  0371003907540   
5/4/2023 10.000  NGUYEN THANH MINH 449358.050423.080246. Chuyển tiền
5/4/2023 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam 9707333333  
5/4/2023 250.000 Nguyen Khai Anh 9707333333  
5/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9918557978  
5/4/2023 100.000 Tuyen 536677.050423.015913. Chuyển
6/4/2023 50.000 nhi 1017920303  
6/4/2023 20.000 DAU NGOC HAI  656073.060423.204856.VCB Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 716253.060423.201408. Từ thiện
6/4/2023 10.000 VU THI NGOC TRANG 927521.060423.201017.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 TRAN MANH TOAN  666988.060423.200528 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HAN  0901000143149  Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Nguyen Thi Nguyen  393971.060423.195246. Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIEU THU 772479.060423.193842.  
6/4/2023 10.000 nguyen van hai 718973.060423.192756.  
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN DUY 660300.060423.191638.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 GIANG VAN QUY 790780.060423.190521. Chuyển tiền
6/4/2023 100.000 VU HOANG VAN 2966667777 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 NGUYEN HUU HOANG 426923.060423.184935 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 VU MINH CONG 400192.060423.184807.  Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 LE THI TINH 454327.060423.183824  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 DANG THI LAO 444091.060423.183626. Chuyển khoản
6/4/2023 20.000 TRINH CONG THINH 692866.060423.183504.VCB  
6/4/2023 10.000 Dinh tinh 407679.060423.182959. Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 10.000 DAO VAN MANH 999700.060423.182854. Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 10.000 TRAN THI SIEM  524146.060423.182657. da hoan thanh
6/4/2023 20.000 Tran Van Men 721752.060423.181732.VCB  
6/4/2023 20.000 DINH VAN MAI  535659.060423.181437.VCB Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 TRAN THI LIEU 143809.060423.181141.  Chuyển khoản
6/4/2023 1 LAM BE HUYNH 736806.060423.180934.  Chuyển tiền
6/4/2023 20.000 LE NGUYEN THI TU UYEN 855758.060423.180827.VCB Chuyển khoản
6/4/2023 20.000 HOANG DINH LONG  166073.060423.180245 Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 TRUONG HONG NHUNG 799638.060423.175028.  Chuyển tiền
6/4/2023 1.000 nguyen sy minh vu 190409.060423.175000.  
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN VINH  0821000026712 Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 765003.060423.174006. Ck tu thien
6/4/2023 10.000 Nguyen anh tuan 273877.060423.173259.  
6/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUY  441638.060423.173147. Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 DAO THI NGOC LAN  823586.060423.173052. Chuyển tiền
6/4/2023 1 Cao Manh Khang 178063.060423.172339.  
6/4/2023 20.000 NGUYEN VAN LAM 9984940569  
6/4/2023 10.000 LUONG VAN HUNG 633101.060423.171521.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 CHAU THI HUYEN 584390.060423.170628. Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 Nguyen Van Thuyet 917546.060423.170448.  
6/4/2023 207.000 LE BA HUYNH DUC 02009704150406165849
2023qxF5875429.87877.
165849.
Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 HO THI KIM  340393.060423.165602. Chuyển tiền
6/4/2023 20.000 LE HOANG KIET 307632.060423.165527.VCB Chuyển khoản
6/4/2023 1 Nguyen The Duc 089669.060423.165338.  
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HUY 402036.060423.165023.  
6/4/2023 20.000 TRAN THI HONG LINH 359400.060423.164514.VCB Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 HOANG ANH DUNG  0351000733946  Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 10.000 VI DINH SINH 637095.060423.163549.  Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 422260.060423.163532. Ck tu thien
6/4/2023 10.000 TRAN VAN TRUONG 578634.060423.162913.  
6/4/2023 10.000 DAO THE THANG 0201000689490 Chuyển tiền
6/4/2023 20.000 DOAN VAN GIANG 656536.060423.161933.  
6/4/2023 10.000 BUI THANH HOAI  0501000219460 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 LE HOANG LAM 279056.060423.160607.  
6/4/2023 10.000  NGUYEN PHU TAN 0351000648438 Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 100.000  DANG THI THUY VY 603365.060423.160346
.0rH0G0ZD2HuHweetS
A4dTGCID
 Ung ho Quy
6/4/2023 1 TRAN THI DUNG 690825.060423.155424.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 Thanh 062771.060423.155156  Chuyển
6/4/2023 20.000 NGUYEN VAN DIEU  1034392838  
6/4/2023 10.000 LAM THI NGOC TIEN 475134.060423.154447.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000  CAO THI HUYEN 721068.060423.154342 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 NGUYEN NHAT DAI VUONG 434135.060423.153649.  Chuyển khoản
6/4/2023 20.000 LANG VAN HUNG 247952.060423.153226.VCB  chuyen khoan vi tre em ngheo viet nam
6/4/2023 10.000 TRAN THI HONG THAM  0181003405576  Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Thuy Van 561668.060423.152345.  
6/4/2023 10.000 Thanh 007598.060423.152327.  
6/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3333894419.2001
.VCB Rewards
tre khuyet tat
6/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIM NGA 9969972881 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 NGUYEN TUAN ANH 9384746743 Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 10.000 LE VINH HOA  060233.060423.151754 Chuyển khoản
6/4/2023 20.000 LY THI BACH TUYET 046695.060423.151452.  
6/4/2023 10.000 THACH THI OANH NI  1036259527  
6/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 499638.060423.151248  
6/4/2023 10.000 HOANG THI PHAM 018874.060423.150835.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 Bui van thinh 949545.060423.150800. Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 10.000 DOAN THI TRANG 015532.060423.150753 Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 944361.060423.150554. quy vi tre em khuyet tat 
6/4/2023 10.000 NGUYEN THI HONG 391492.060423.150516. Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 SON SY KHOI 1023446151 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 VO THI LE TRINH 957675.060423.145358.  
6/4/2023 10.000 RMAN H NAI 206185.060423.145101.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 NGHIEM QUANG TU 9969414433 Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 10.000 THAN HUY TUNG 897104.060423.143911.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 CAO THI HOANG KIEU OANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38374898515.
Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 mai dinh hung 513003.060423.143438.  
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TRUONG 1022030511  
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 4.26171060
42314E+22
 
6/4/2023 10.000 LANG VAN HAI 756930.060423.140217. Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 thanh dat  988246.060423.140106 ung ho quy tre em vn
6/4/2023 20.000 LU A VU 253202.060423.140052.  Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 743619.060423.135835 Ck tu thien
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 626230.060423.135338 Ck tu thien
6/4/2023 10.000 HOANG TRINH HUY  945705.060423.135012. Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 10.000 HUYNH THI DIEM MY 431579.060423.133239.  Chuyển tiền
6/4/2023 100 BUI THI TE  713723.060423.133135. Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 NGO THI HONG ANH   0651000785990 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Phan Thi My Tuyen 161214.060423.131716.  Chuyển tiền
6/4/2023 1 Hoang Thi Lan Anh  507608.060423.131607. Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 369521.060423.131538. Ck 
6/4/2023 10.000 HO SY HIEU 812571.060423.131512.  
6/4/2023 20.000 BUI VAN HIEU  101101.060423.131438.VCB Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 NGUYEN KIM TUAN 9936393779 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN DAN 959469.060423.131106.  
6/4/2023 1 Nguyen The Duc 438258.060423.130656.  
6/4/2023 10.000 NGUYEN THI BICH PHUONG 436454.060423.130443. Chuyển tiền
6/4/2023 20.000 Nguyen duy dat PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP.
.ZP6HHM9ST3DF.
 
6/4/2023 10.000 BIEN XUAN LAN  758207.060423.130012. Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 10.000 HA THI THANH NO 543578.060423.125803.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 Hoang  668559.060423.125413. Chuyển
6/4/2023 10.000 LE THI HOA 655607.060423.124735.   
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN QUAN 493615.060423.124344.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 Hoang van tra 493548.060423.124343.  
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 953911.060423.123936 Ck tu thien
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 578647.060423.123728. HOANG GROUP
6/4/2023 10.000 LAM VINH VIEN DU 582782.060423.123731.  Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 667882.060423.123707. HOANG HUY GROUP
6/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 413798.060423.123625. HOANG HUY GROUP
6/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HHM9SSCTE.
Chuyển
6/4/2023 100.000 DANG VAN THUAN 632742.060423.122908.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 TRAN VAN DINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38370244879.
 
6/4/2023 10.000 BUI HONG TINH  418810.060423.122442. chuyen tu thien
6/4/2023 10.000 TRAN THI LOAN 1035809936 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 398772.060423.122012 Ck tu thien
6/4/2023 20.000 NGUYEN VAN THAI  9868361823 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 NGUYEN KIM PHUC  954988.060423.121619. Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Trinh quoc cuong 350130.060423.120846.  
6/4/2023 10.000 NGUYEN DINH THUAN  817639.060423.120225. Ck tu thien
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN SON  317924.060423.120133. Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 TRAN THAI CHUONG 539380.060423.120107 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HUNG 1029526453  
6/4/2023 10.000 Hung 541770.060423.115655.  Chuyển
6/4/2023 10.000 PHUNG DUC TRUONG 348185.060423.114740.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 LE QUOC HAO 253288.060423.114705. Chuyển khoản
6/4/2023 20.000 NGUYEN MINH HOA 550220.060423.114355.VCB Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 K DAT 815789.060423.113927.  
6/4/2023 10.000 NGUYEN HUY NAM  1018117926 Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 10.000 TRINH HOANG DAT  1018438014 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 NGUYEN THANH LOI  0631003750100  Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 PHAN THANH DAT  622618.060423.110153. Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1035146891 cong nhan
6/4/2023 20.000 TRAN VAN THEM 629059.060423.105239.VCB Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 000160.060423.105058. Ck tu thien
6/4/2023 10.000 TRINH HONG PHAT  1015833641 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 NGUYEN XAM LY 132764.060423.104236. Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Duong Thi Thuong 177891.060423.104114.  
6/4/2023 10.000 hoang xuan hai 525481.060423.103111. Vi Tre Em Viet Nam
6/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001759179  .NVVP
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HUY  022802.060423.102637. Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TAI 0401001474883 Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Hoang thi nien 163786.060423.101659.  
6/4/2023 10.000 Do Thi Huong Thanh 025703.060423.101553. Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 294753.060423.101404. Chuyển
6/4/2023 20.000 PHAM MANH HA  954373.060423.101204. Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 NGUYEN QUOC HAI  936396.060423.100813. Chuyển khoản
6/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 499382.060423.100506 ho tro tre em khuyet tat
6/4/2023 10.000 VANG A KHU  9398884762  
6/4/2023 10.000 NGUYEN THI BICH PHUONG 429496.060423.100312. Chuyển tiền
6/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HOAN 1034215856 Chuyển tiền
6/4/2023 20.000 NGUYEN THI NGOC BICH 858096.060423.095414.  
6/4/2023 10.000 Tuan 203952.060423.094124. Chuyển
6/4/2023 10.000 DANG VAN THUAN  784124.060423.093502. Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 NGUYEN THI THAI ANH 625945.060423.092035.  Chuyển khoản
6/4/2023 10.000 DO THI THU HUONG   0481000680327  Chuyển tiền
6/4/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
6/4/2023 184.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017142568 Tre khuyet tat can su ho tro 
6/4/2023 500.000 Sy Le  117929.060423.085839. ung ho tre em khuyet tat
6/4/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1036400071 Kho khan
6/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9965822911 co len
6/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1036550325 e khuyet tat
6/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007087872 Binh thuong
6/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0211000498662  tre em khuyet tat
6/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023523611 khong co
6/4/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9335020313 bth
7/4/2023 10.000 BUI PHUONG NAM 990412.070423.201701.  
7/4/2023 10.000 PHAM QUANG THIEN 168912.070423.201152. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 Dinh Quang Dung 478352.070423.200639.  
7/4/2023 10.000 PHAN VAN PHONG 811472.070423.195616 Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 Dung 894806.070423.195503.  Chuyển
7/4/2023 10.000 tran manh an 865801.070423.194137.   
7/4/2023 10.000 NGUYEN THU TRANG 667625.070423.193740.  
7/4/2023 10.000 LE VAN DUNG 732080.070423.192419.  
7/4/2023 10.000 DANG QUANG THONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38421907138.
Chuyển tiền
7/4/2023 20.000 DO THI PHUC 686264.070423.191912.VCB Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 NGO THI HOA  0731000704804 Chuyển tiền
7/4/2023 100 HA THI THOM  637043.070423.191302. Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 TRAN VAN DAI. 1015402065  
7/4/2023 10.000 NGO VAN VUONG 662781.070423.191020  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 DO VAN BINH 219431.070423.191000.  
7/4/2023 10.000 le chi lam 681135.070423.185826.  
7/4/2023 10.000 NGUYEN HOANG ANH 597292.070423.185747.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 TRAN THI YEN NHI 676867.070423.185406.  Chuyển tiền
7/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451001431730 nguoi khuyet tat.
7/4/2023 10.000 HOANG VAN LUU 563701.070423.185131.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 NGUYEN THI YEN 132151.070423.185054.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 VANG A CHIA 343680.070423.184734.  
7/4/2023 100.000 NONG VAN THANH  0351001105748  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THUAN 342819.070423.183906.  
7/4/2023 1 LAM BE HUYNH 662144.070423.183851.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 trenh y luong 711493.070423.183513.  
7/4/2023 10.000 My  461259.070423.183256. Chuyển khoản
7/4/2023 20.000 VO NGOC TAM 900891.070423.183010. Chuyển tiền
7/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029014047 ung ho quy tre em khuyet tat.
7/4/2023 20.000 NGUYEN THANH TUNG 614568.070423.181248.VCB Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 Le hoang vu 854708.070423.181213.  
7/4/2023 20.000 LE HOANG HAI 214235.070423.181122  
7/4/2023 10.000 XA VAN TUYEN  928133.070423.180705. Chuyển khoản
7/4/2023 20.000 TRAN HOANG AN  554020.070423.180700.VCB Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 LE VAN QUOC 772924.070423.180618.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 184160.070423.180427. Vi Tre Em Viet Nam
7/4/2023 10.000 PHAN NGOC TAI 626977.070423.175900.   
7/4/2023 10.000 Nguyen van tuan 095108.070423.175831.  
7/4/2023 20.000 Nguyen van tuyen 880478.070423.175717.  
7/4/2023 10.000 NONG THI MOI  150790.070423.175620. Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 NGUYEN VAN LUC  875919.070423.175624. Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 HOANG NGOC QUANG 899004.070423.175502.  
7/4/2023 10.000 MAI XUAN HANH 858496.070423.175311.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 HOANG DINH TRUONG 610787.070423.174637.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 DAO THI NGOC HA  812002.070423.174156. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 VU DINH VAN  177528.070423.173812. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TUAN 595473.070423.173227.  Chuyển tiền
7/4/2023 20.000 TRAN THANH TUAN 097187.070423.172802.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 huynh tan the 014189.070423.171430.  
7/4/2023 10.000 NGUYEN THI HUE 011360.070423.171402.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 PHAM VAN KHOA  005969.070423.171311. Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 Le Huu Phuoc 669691.070423.170944.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 PHAM THI THU PHUONG 617063.070423.170844.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 Nguyen tuong vi 027428.070423.170358.  
7/4/2023 20.000 DINH VAN HOAI  147008.070423.170018.VCB Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 Nguyen huy hung 569594.070423.165941.  
7/4/2023 20.000 NGUYEN THANH TRUNG 884159.070423.165322.  
7/4/2023 20.000 NGUYEN VAN DAI  434810.070423.164933.VCB Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 DINH NGOC TUAN  475774.070423.164842 Chuyển tiền
7/4/2023 20.000 DOAN VAN ANH  875410.070423.164741 Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 LUU THANH TUNG 844075.070423.164641.  
7/4/2023 10.000 LY VAN MAY  842591.070423.164626. Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 PHAN THI DAM 212730.070423.163730.  
7/4/2023 10.000 HOANG TUAN ANH 447103.070423.163633.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 Pham Thi Xap 123792.070423.163150. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 DO THI NGOC HOA  392665.070423.162542 Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 LE VAN LOC  749260.070423.162501 Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 LUU DANH HOAN  0831000040088  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 PHAM VAN THANH 378999.070423.162303.  
7/4/2023 10.000 PHAM THI THU HUONG 471146.070423.161826. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 NGUYEN HUU LOI  586913.070423.161559. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 NGUYEN THI THANH NHAN 651346.070423.161436.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 PHAN VAN THANH 334159.070423.161419.  
7/4/2023 10.000 DO VAN THIEN 641825.070423.161257.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 Luong Van Anh  497566.070423.161232. Ck tu thien
7/4/2023 10.000 LE HUU TRONG  0411000860155   
7/4/2023 20.000 Luu quang sang 306071.070423.160213.   
7/4/2023 10.000 PHAM NGOC LUAN 264274.070423.160059. Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 ngoc lam  295278.070423.155816.  
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 234507.070423.155455. Ck tu thien
7/4/2023 10.000 VU THI XUAN MUA 476030.070423.154542.  Chuyển tiền
7/4/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 601853.070423.154521. ung ho quy vi tre em khuyet tat viet nam
7/4/2023 10.000 TRAN VUONG LINH 976764.070423.152827.  
7/4/2023 10.000 Nguyen Xuan Truong 449990.070423.152218.  
7/4/2023 1 DAO THAO HAN 446781.070423.151924.  
7/4/2023 10.000 NGUYEN DUC VIET  044437.070423.151433 Ck tu thien
7/4/2023 20.000 NGUYEN NGOC PHU 155050.070423.150713.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC HUYEN 002189.070423.150506.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 Nguyen Hoang anh 460859.070423.150259.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 NGUYEN THI VIET HA 1031679094  
7/4/2023 10.000 THAN TRONG MONG MEN 861519.070423.145827.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 305935.070423.145909. Ck tu thien
7/4/2023 10.000 DONG CHI TAM 953418.070423.145908. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 PHAN VAN THANH 975886.070423.145851.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 PHAM KHUYEN 226300.070423.145522.  
7/4/2023 20.000 BUI VAN TOI  194543.070423.144900. Chuyển khoản
7/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 882653.070423.144631.VCB Ck tu thien
7/4/2023 1 Hoang Thi Dung 073363.070423.144528.  
7/4/2023 10.000 NGUYEN VAN MINH 100002.070423.144224.   
7/4/2023 20.000 Nguyen thi thao 937566.070423.144215.VCB  
7/4/2023 10.000 vo nhut khang PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38411953269.
 
7/4/2023 10.000 HOANG TIEN DUNG 588293.070423.143137.  
7/4/2023 10.000 NGUYEN MANH HUNG 825265.070423.142145. Vi Tre Em Viet Nam
7/4/2023 10.000 VU VAN THUY 823325.070423.142116.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 NGUYEN DUC QUY 470220.070423.142052.  
7/4/2023 20.000 TO VAN BO 726528.070423.142040. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 060365.070423.141911 Ck tu thien
7/4/2023 10.000 HO VAN KHANG  059197.070423.141854. Vi Tre Em Viet Nam
7/4/2023 10.000 PHAM MINH TAN 866623.070423.141620. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 TRUONG THI HUE 627848.070423.141535. Ung ho
7/4/2023 10.000 NGUYEN PHUC THINH 490515.070423.141516. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 nguyen the truong 405933.070423.141246. Vi Tre Em Viet Nam
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 081433.070423.141127. Toi va cty ASEAN chung tay vi cong dong tu thien Quy vi tre em khuyet tat
7/4/2023 10.000 HO VAN SANG 025621.070423.141104.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 PHAM HOANG TAY  486400.070423.141006 Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 Do Thanh Nhon 037667.070423.140543. Ck 
7/4/2023 10.000 LUONG VAN MAI  763704.070423.140538. Chuyển khoản
7/4/2023 20.000 HA VAN HUAN 950576.070423.140109.  
7/4/2023 10.000 TRAN VAN THANH 522021.070423.140016.  Chuyển tiền
7/4/2023 20.000 PHAN VAN TRI 0081001185653  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 nguyen thanh tung 002113.070423.135911.  
7/4/2023 10.000 DINH QUANG HUY 738446.070423.135846.  
7/4/2023 10.000 LE MINH CHI   0741000623998 Chuyển tiền
7/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000228542 Ung ho quy tre em khuyet tat
7/4/2023 10.000 Bui quang huy 355224.070423.134606.  
7/4/2023 20.000 PHAM VAN CHAT 606989.070423.134050.  Chuyển tiền
7/4/2023 20.000 DO VAN CUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38410204136.
Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 DUONG XUAN NHAT 661197.070423.133700.  
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 217581.070423.133245 chuyen khoan tu nhien
7/4/2023 10.000 LE THI LUA  9708339003 Chuyển tiền
7/4/2023 20.000 TRAN VAN PHONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38410200505.
Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 070500.070423.132507. Ck tu thien
7/4/2023 10.000 HUYNH HAI DONG 987081.070423.131653.  Chuyển tiền
7/4/2023 20.000 NGUYEN TIEN 021127.070423.131541.  
7/4/2023 10.000 TAI THI TRIEU  637819.070423.130504 Chuyển tiền
7/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 920764.070423.130158.VCB  
7/4/2023 20 BUI THI LAN 107406.070423.124842.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 VI VAN QUYNH 497121.070423.124902.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 NGUYEN CONG HAU 049670.070423.124603  
7/4/2023 10.000 Dung  857709.070423.124544. Chuyển
7/4/2023 20.000 LY VAN THUY 520450.070423.123835.  
7/4/2023 20.000 TRAN THU HIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38408414942.
Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 653634.070423.123716. HOANG HUY GROUP
7/4/2023 100.000 NGUYEN THI MIT  623720.070423.123653. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38408770535.
htnv5
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 644862.070423.123519. Ung ho
7/4/2023 20.000 THAO MI LINH  851575.070423.123426.VCB Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.VPS.
VPS_958.10937
70223889195008
HOANG HUY GROUP
7/4/2023 10.000 NGUYEN THI HA VI  1016966254 dien may xanh vn
7/4/2023 10.000 XIN THI MAI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.38407915934.
Chuyển tiền
7/4/2023 20.000 TO QUOC BINH 418978.070423.122829.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 HOANG VAN CHIEN  902789.070423.122533. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 LUONG VAN HOAN 830454.070423.122321.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 TRAN XUAN CHINH  587834.070423.122306 Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TUAN 391150.070423.122205. Chuyển khoản
7/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0601000546971  giup do tre em
7/4/2023 20.000 Luu quang sang 789794.070423.121507.  
7/4/2023 10.000 PHAN NGOC THACH 538373.070423.121257.  
7/4/2023 10.000 BUI THI DUONG  781935.070423.120951. Chuyển tiền
7/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0491001886624  chia se
7/4/2023 20.000 NGUYEN TRUONG GIANG 471360.070423.115947.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 Diu Ngoc My PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38407410000.
 
7/4/2023 10.000 LUONG VAN HUNG 456322.070423.115659. Ck tu thien
7/4/2023 20.000 Ngan 696189.070423.113640.  Chuyển
7/4/2023 10.000 LE VAN HUNG 356721.070423.113136.  
7/4/2023 10.000 DINH VAN LE PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..38406309757.
Vi Tre Em Viet Nam
7/4/2023 20.000 HO MINH TUNG  1020248598 Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 HOANG PHU HIEN 0481000723554  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 NGUYEN VAN VUONG 934484.070423.112222.  Chuyển tiền
7/4/2023 111 NGUYEN VAN NGOC 296142.070423.111419.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC MUI  0161000756111  Ck tu thien
7/4/2023 10.000 Hieu 618621.070423.110546.  Chuyển
7/4/2023 10.000 NGUYEN VAN QUAN 449704.070423.110346.  
7/4/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 VU THI HUYEN TRANG 957999.070423.110124. Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 TRAN NANG LUONG 159036.070423.110108. Chuyển khoản
7/4/2023 1 Bui Tien Dung 195706.070423.105412.  
7/4/2023 10.000 DUONG VAN SON  985838.070423.105347. Vi Tre Em Viet Nam
7/4/2023 10.000  LUONG THE QUYET  1015491205 Ck tu thien
7/4/2023 10.000 HUYNH HOANG ANH  944703.070423.104433. Chuyển khoản từ thiện
7/4/2023 20.000 LE THI THU 548781.070423.103821.VCB Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 865584.070423.103725. Ck tu thien
7/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 294133.070423.103516.VCB  
7/4/2023 20.000 TRUONG THI HONG 959286.070423.103411.  
7/4/2023 10.000 Mai 526802.070423.102855.  Chuyển
7/4/2023 20.000 NGUYEN NGOC DON 795371.070423.102826.VCB Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 TRAN QUOC HUNG  847016.070423.102149. Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 NGUYEN THI DIEU 802268.070423.102030 Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 LUU HAI DANG 626112.070423.102038.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 LE MINH CHAU EM 834683.070423.101855. Chuyển khoản
7/4/2023 1 VO DINH QUY 157920.070423.101651. Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 LE HOANG SAU 275827.070423.100457. Chuyển tiền từ thiện
7/4/2023 10.000 DANG ANH QUAN 270886.070423.095930. Chuyển tiền
7/4/2023 20.000 LUONG THI MAY 888737.070423.095708.VCB Chuyển khoản
7/4/2023 20.000 Tran Hoang 443834.070423.095359.VCB  
7/4/2023 10.000 VU THI DEM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38402569785.
Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 691204.070423.095109. Ck tu thien
7/4/2023 90.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 115681.070423.093715. Ck tu thien
7/4/2023 10.000 Nam 402264.070423.093712.  Chuyển tiền
7/4/2023 10.000 NGUYEN VU TUYEN 0351000627832  Vi Tre Em Viet Nam
7/4/2023 10.000 TRAN VAN HOP 651900.070423.093342.  Chuyển khoản
7/4/2023 10.000 NGO VAN HUY  583813.070423.091537 Chuyển khoản
7/4/2023 100.000 NGO THI TO UYEN 0371000424776 Chuyển tiền
7/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1033645464 tre em khuyet tat
7/4/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 104670.070423.003218. Cong duc
8/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 438586.080423.203436. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 TRAN THI THUY  137364.080423.202013. Ung ho
8/4/2023 20.000 NGUYEN VAN MANH  437531.080423.195136. Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 TRIEU MINH KHA 529679.080423.194819.VCB  
8/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TUNG 713539.080423.194708.  Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 687137.080423.194618. Từ thiện
8/4/2023 20.000 HOANG VAN LAP 898523.080423.194349.VCB Chuyển khoản
8/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 832993.080423.192343.  Chuc cac em luon khoe manh
8/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 343924.080423.192257. Ck tu thien
8/4/2023 10.000 Hien  802538.080423.190833. Chuyển
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI NHUONG 598605.080423.190649.  Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 DO TRI TAI  969339.080423.190426. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 tong van sol 958624.080423.190322.  
8/4/2023 10.000 HOANG VAN THANH 0731000916361    
8/4/2023 10.000  TRAN DUC SU 0351000871042  
8/4/2023 10.000 PHAM THI Y  322978.080423.185928. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 PHUNG VAN YEN 971125.080423.184900.  Chuyển tiền
8/4/2023 1 Cao Van Tu 468220.080423.183514.  
8/4/2023 10.000 NGUYEN VO ANH QUOC 1018633098 Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN HUU HOANG 098171.080423.181136.  Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 Tran Huu Trung  487318.080423.180943. Vi Tre Em Viet Nam
8/4/2023 20.000 LY TRONG NGHIA 485514.080423.180735. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN CONG THANG  803449.080423.175809. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 MACH VAN TRUNG  431677.080423.175405. Chuyển tiền
8/4/2023 20.000  HA THI NGUYET 472542.080423.175330. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 TRAN THI THANH VAN 577968.080423.175108. Chuyển tiền
8/4/2023 1.000 TRAN THUY NGOC  522523.080423.174747. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 MAI TRONG DIEP 228243.080423.173803. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 LE THI BON 0481000842203 Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THIEN 0351000854167 KEN + FANCY
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI DUYEN 401059.080423.172306. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 HO DUY BAO 444730.080423.172250.  
8/4/2023 10.000 VO ANH MINH 069928.080423.172041.  Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 NGO NHAT BINH 777408.080423.164649.  
8/4/2023 10.000 TRUONG THI KHANH QUYNH 958527.080423.164442.  Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 DINH THI HUONG 403317.080423.163826 Chuyển khoản
8/4/2023 20.000 PHAM VAN LAM  576109.080423.163636.VCB Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 PHUNG VAN HIEU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
38451197085.
Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NAY H DUI 954631.080423.162550. Chuyển tiền
8/4/2023 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 567025.080423.161906. PA
8/4/2023 10.000 VU DINH TRUNG  578441.080423.161825. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 Tran tuan anh 338770.080423.161707.  
8/4/2023 10.000 TRIEU DUC TAI 247692.080423.161125.  
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI THANH 800491.080423.160938.  
8/4/2023 10.000 Nguyen Thi Kieu Anh 759196.080423.160414. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN VAN QUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..38450233891.
 
8/4/2023 10.000 DINH VAN HUAN 455685.080423.155430.  Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 HOANG ANH TUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38449694621.
Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 PHAM DUC TUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38450220707
Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 Nhat 331450.080423.154514.  Chuyển
8/4/2023 10.000 TRAN VAN HOAN 122376.080423.154405. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 DO THI YEN 402591.080423.154358.  
8/4/2023 10.000 DANH SU 1018706366 Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 PHAM NHU TRANG 958821.080423.154241.VCB Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 NGO THANH HAU 112536.080423.154152.  Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 Le Thi Linh  319557.080423.153943 Chuyển khoản
8/4/2023 15.000 tam long nho  313922.080423.153709.  
8/4/2023 10.000 DO THI TRANG 689149.080423.152808.  Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN TRUNG THANH 417584.080423.151829. Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 NGUYEN CAO CUONG 274598.080423.151712.  Chuyển khoản
8/4/2023 20.000 NGUYEN VAN DAT 003523.080423.151444.  
8/4/2023 10.000 HO HUONG LY  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38449122999.
Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 DO NGOC HIEN  994253.080423.151220. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 DINH THI THUY 284987.080423.151219 Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 LE VAN DIEU 970730.080423.151122.VCB Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 LE THI HANG  629616.080423.151001. Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 HUYNH DANG PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38448993088.
Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 PHAM MINH NHAT 978311.080423.150808.  
8/4/2023 10.000 TRAN VAN LONG  233671.080423.150750. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI YEN NHI 0451000506634 Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 TRAN THI TU THANH 1022459526 Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 TRAN THI ANH TUYET  976193.080423.150733. Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 HOANG THI THU 227825.080423.150627.  Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI BICH NGAN 009259.080423.150546. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 Pham van thanh 279491.080423.150525.  
8/4/2023 20.000 VANG THI LUU 988266.080423.150417.VCB Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 TRAN THI HONG NHUNG  1033054729 Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 750423.080423.150301. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 Mai  241492.080423.150238. Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 THI KIEU MINH 878195.080423.150237.  Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI HONG  955236.080423.150206. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 LE CAO VAN 607268.080423.145753.  Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 LU VAN QUANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38449119873
Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 BUI VAN THANH 177873.080423.145450.  Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 BUI ANH VU 301000406618  Vi Tre Em Viet Nam
8/4/2023 10.000 NGUYEN THANH LO 9974179780 Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI HUE 899723.080423.144326.  
8/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024159434  
8/4/2023 10.000 Ha quoc thuan 551453.080423.142747.  
8/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 155674.080423.141804. Ck tu thien
8/4/2023 10.000 PHUNG NHAN DUAN 919646.080423.141504.  Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 Dinh van hieu 012960.080423.141350. Vi Tre Em Viet Nam
8/4/2023 10.000 LE HONG PHONG 292127.080423.141242.  
8/4/2023 10.000 NGO THI XUAN HOA 291674.080423.141204. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 Duong Thi Thanh Thuy 149112.080423.141041. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 Nguyen Thi Nhu Trang 148274.080423.140749.  
8/4/2023 10.000 PHAM DUC LONG 587223.080423.140736.  Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 BUI VAN BAO  234645.080423.140307. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 TRUONG QUOC TOAN 971555.080423.140259.  Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 947185.080423.135630 Ck tu thien
8/4/2023 20.000 NGUYEN CONG LINH 732062.080423.135630.  
8/4/2023 20.000 Ngan 114506.080423.135506.  Chuyển
8/4/2023 10.000 LE HONG PHONG 710318.080423.135331.  
8/4/2023 1 Nguyen Thanh Dat 472979.080423.135226.  
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI HOP 0351001218801  
8/4/2023 10.000 LE VU LINH 277117.080423.135030 Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN HAI DUONG 222720.080423.134534 Chuyển tiền
8/4/2023 10.000  LE VAN THUAT  1024260059  
8/4/2023 10.000 TRAN VAN LONG 818511.080423.133506.  
8/4/2023 10.000 Tuyen  076840.080423.133322. Chuyển
8/4/2023 10.000 MA THI NGOC KHANH 1022945336 Ma thi Hong Van ung ho quy vi tre em khuyet tat
8/4/2023 10.000 TRAN NGUYET MINH  551138.080423.132055. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 Lam Yen Nhi 603790.080423.131621  
8/4/2023 10.000 NGUYEN HUU THANH 590264.080423.131208. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 781167.080423.131135. ct
8/4/2023 10.000 Tran Thi My Hoa  034669.080423.130914.  
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI BE 785167.080423.130556. Chuyển khoản
8/4/2023 20.000 HUYNH PHAN VINH 748985.080423.130627. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 LE THI CUC 724945.080423.130414. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 TIEU THI PHI VAN  711855.080423.130131. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TIEN 971221.080423.125021.  
8/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 696242.080423.124944. Ck tu thien
8/4/2023 10.000 Nguyen Tien Bong 508739.080423.124826.  
8/4/2023 10.000 VU DANH TOAN  0341007146849  Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 DAO MINH KHOA 1016615346 Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 NGUYEN VAN CUONG  651723.080423.123918. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 PHAM THI THU LOAN 174712.080423.123819. Ck 
8/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 645576.080423.123732.VCB Ung ho
8/4/2023 10.000 VU THI KHANH 629877.080423.123423.  Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 LE VAN KHUONG  547646.080423.123238. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HAI 645179.080423.122921. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI SINH 006741.080423.122357.  vi tre khuyet tat viet nam
8/4/2023 10.000 VO THI BICH HIEN 615103.080423.122007.  Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 TRAN VAN LONG 658062.080423.121458  
8/4/2023 10.000 NGUYEN NHAN HIEU 546109.080423.121416.  
8/4/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007087872 Binh thuong
8/4/2023 10.000 NGO THI HONG ANH  340775.080423.121352. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 TRAN XUAN LINH 339601.080423.120352.  
8/4/2023 10.000 LE HUYNH DUC 429023.080423.120256. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC CANH 215813.080423.115841. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI HOA  718132.080423.114441. Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 LO VAN HONG 366653.080423.114216.VCB Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI NHA DAM 155199.080423.113509. Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014047953 tre em
8/4/2023 10.000 TRAN THI NGA 229638.080423.112538. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 KHIN VAN KHAI  193331.080423.112511. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 NGUYEN DANG HAI   0121000693720  Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 PHAN ANH TUAN 162586.080423.111943.  Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 LE VAN XUAN  0181001322819 Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 LE VAN CHUONG 320073.080423.111908.VCB Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 LE VAN DUNG 539625.080423.111232.  Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 Nguyen Thi Kieu Diem  078433.080423.110652. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN QUANG TAN 921660.080423.105645.  
8/4/2023 10.000 TRAN CONG TRIEN 764764.080423.105622.  
8/4/2023 1.000 LAM THI THUY DUNG 463274.080423.105402.  Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 LO VAN Cuong 802231.080423.105357.VCB  
8/4/2023 10.000 TRAN HOANG LUONG KHANG  0381000355843 Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN TIEN THE  139395.080423.104801. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 LUAN HOANG HOA 003958.080423.104722.  Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 624645.080423.104618. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 BUI NHAT TU  984035.080423.104333. Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 HUYNH THANH SANG 460433.080423.104237.  Chuyển tiền
8/4/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THEM 1036475638 Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 690727.080423.103043. Ck tu thien
8/4/2023 20.000 HUYNH MINH DONG  965114.080423.101756.VCB Chuyển khoản
8/4/2023 50.000 NGUYEN THI TRANG 1015944765 Chuyển tiền
8/4/2023 20.000 Dinh van diep 720560.080423.100805.  
8/4/2023 10.000 DO THI VIEN  570521.080423.100246. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 PHAN VAN QUAN  696817.080423.100140 Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 Nguyen van tri 908530.080423.095606.  
8/4/2023 20.000 HUYNH NGOC PHUONG  707099.080423.095216.VCB Chuyển khoản
8/4/2023 10.000 PHAN VIET VINH  967578.080423.094737. Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 NGUYEN CONG THANH 638421.080423.094545.  Ung ho
8/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC BINH 0281000427208  Chuyển tiền
8/4/2023 100.000 TRUONG MINH TOAN 0441000763222 transfer
8/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUY LIEU 1033673261 Chuyển tiền
8/4/2023 10.000 pham nu anh thuong  535405.080423.091924  
8/4/2023 10.000 NGO THI HOA  0731000704804  Chuyển tiền
8/4/2023 50.000 .Pham thuy trang YYH 404880.080423.083308  quyen gop Chuc cac em nho khoe manh
8/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  1151000000645 tre em khuyet tat
8/4/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
8/4/2023 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 223496.070423.231110.  Mong cac em co mot cuoc song tot dep
9/4/2023 10.000 NGUYEN TUAN VU 392190.090423.225355. Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUY TRAM 791210.090423.210220. Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 LUAN VAN HIEU 475769.090423.204352 Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 NGUYEN HUU DAM 324618.090423.204307. Chuyển tiền
9/4/2023 20.000 Danh Thi Gam PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP.
.ZP6HHP3A6UR4.
 
9/4/2023 10.000  DO DINH SINH  0071000954264 Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THANH  675044.090423.202146. Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 LE VAN LINH  360703.090423.195044. Chuyển tiền
9/4/2023 4.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022174447 thuong
9/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021627317 kha
9/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TUAN  193934.090423.191251. Chuyển tiền
9/4/2023 20.000 TRAN THANH TUAN 1012865494 Chuyển tiền
9/4/2023 20.000 TRAN THANH TUAN 1012865494 Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TRUONG 043036.090423.190736. Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 LY THI HUONG  001649.090423.185838. Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 PHUONG VAN THANH  972742.090423.185234. Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 TRAN THI DUNG 177673.090423.185208. Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 NGO THANH THU 558790.090423.184631 Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 QUACH THI CHIM 896751.090423.183701 Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 Nguyen thi thuy duong 478491.090423.182736.  
9/4/2023 10.000 NGUYEN HONG THAI 739910.090423.182319.  Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 NGUYEN HUU HOANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38488825957.
 
9/4/2023 10.000 HUYNH NGUYEN HOANG TUAN 810974.090423.181848. Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 NGUYEN TRI THANH 291867.090423.181738.  Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 Nguyet  451054.090423.181222. Chuyển
9/4/2023 10.000 DANG HUU THIEN 779098.090423.181135.  
9/4/2023 10.000 AVO THI HANH  1028661180 Chuyển tiền
9/4/2023 20.000 TRAN TRONG HAI 342382.090423.175419.  Chuyển khoản
9/4/2023 20.000 DINH CONG HUYNH 1014755460  
9/4/2023 10.000 NGUYEN TRI THANH 885259.090423.174718.  Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 HUYNH VO TRUNG 1019027603 Chuyển tiền từ thiện
9/4/2023 20.000 NGUYEN THI HUONG 347035.090423.174210.  
9/4/2023 10.000 LA TRUNG KIEN 688001.090423.174105.  
9/4/2023 20.000 van minh luan 396835.090423.173929.VCB Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 256906.090423.173506. Ck tu thien
9/4/2023 10.000 HAN THANH NAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38487044492.
Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 NGUYEN DINH CUONG 153015.090423.171202.  Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 HOANG VAN DONG 1029900756 Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 LE VAN TUAN  9868268236 Chuyển tiền
9/4/2023 20.000 NGUYEN HUU TUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38486323575.
Chuyển tiền
9/4/2023 20.000 CA VAN HAC  921192.090423.165234.VCB Chuyển khoản
9/4/2023 20.000 NGUYEN THI YEN 369494.090423.164950. Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 TRUONG VAN TRIEU 299013.090423.163530.  
9/4/2023 10.000 PHUNG VAN CHUNG 308975.090423.163132.  
9/4/2023 10.000 LE THIEN NGO 119145.090423.162925 Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 324006.090423.162441.  
9/4/2023 10.000 CA VAN DOI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38484568237.
Chuyển tiền
9/4/2023 20.000 LO VIET HUNG 743145.090423.161652.  Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 Nguyen thi thu huyen  188117.090423.161115.  
9/4/2023 10.000 PHUNG THE TAI  164364.090423.160835. Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 VAN THI BICH QUYEN  068717.090423.154652. Chuyển khoản
9/4/2023 500.000 TRAN THI THANH XUAN 024041.090423.154534. Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 CAO VAN TUAN 779954.090423.154323. Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 NGUYEN HUU LOI  716207.090423.154315. Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 CHU BAO HAN  052488.090423.154310. Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 Ngo Thi Hai Yen  789598.090423.154254. Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 NGUYEN THAI AN 1028974657 Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 nguyen phuong nhi 021327.090423.154157.  
9/4/2023 10.000 TU NAM MY TINH  629706.090423.154148. Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 DOAN THI THANH 761588.090423.153826.  Chuyển khoản
9/4/2023 20.000 NGUYEN THANH THUY  752334.090423.153554. Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 TRAN VAN HIEN 642344.090423.153450.  
9/4/2023 10.000 Nguyen Thi Huyen Tram 014113.090423.153158.  
9/4/2023 10.000 NGUYEN HUU PHONG 1024039755  
9/4/2023 10.000 NGUYEN THI MINH PHUONG 0561000559004 Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 NGUYEN DUC HUY 949120.090423.152352.  Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 TAN THI HOA  1019804758 Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 LE THI LE DUNG  572266.090423.152217. Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 Huynh Van Thanh Dien  677860.090423.151510. Vi Tre Em Viet Nam
9/4/2023 10.000 TRINH DINH MINH LAM 0481000877366 Chuyển tiền
9/4/2023 20.000 An 603506.090423.151246.VCB  
9/4/2023 10.000 HOANG VAN THIEU 924507.090423.151214.  Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 DUONG THI THUY 920133.090423.150938.  Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 DINH THI THUY  997902.090423.150842. Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 TU PHUONG HOA 700620.090423.150811  Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 NGUYEN THI BICH NGOC 976925.090423.150404.  Chuyển tiền
9/4/2023 20.000 PHAM THI THAO 361941.090423.150259 Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 PHAN VAN SUA 782111.090423.150220.  Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 NGUYEN THI HUYNH NHU 1016802280 Chuyển tiền
9/4/2023 10.000  DANG CONG DANH 042934.090423.144424. Vi Tre Em Viet Nam
9/4/2023 10.000 NGUYEN DUYEN CONG 787865.090423.143608.  Chuyển khoản
9/4/2023 20.000 HUYNH THI NGOC EM 585155.090423.143253.VCB Chuyển khoản
9/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 250999.090423.143148.  
9/4/2023 10.000 MA VAN LUONG  571246.090423.142600. Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 LE HOANG PHI 954477.090423.142436.  Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 TRAN VAN NAM 718071.090423.141615.  
9/4/2023 10.000 Vu Thi quynh 706057.090423.141251.  
9/4/2023 10.000 LUONG VAN CONG 962204.090423.141026.  Chuyển tiền
9/4/2023 7.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0191000308417 thukng
9/4/2023 10.000 HUYNH THI YEN XUAN  800683.090423.135648. Chuyển tiền
9/4/2023 20.000 PHAM THANH HOAI 563260.090423.135017.VCB Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 Dang Ngoc Huy 570394.090423.134432.  
9/4/2023 20.000 NGUYEN DOAN DU 387426.090423.134310.VCB Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 HA QUANG TRONG 383373.090423.134043.  Chuyển khoản
9/4/2023 20.000 DAO THI MY THU 486823.090423.133542.VCB Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 360719.090423.133251. Ck tu thien
9/4/2023 10.000 LO VAN MANH 567300.090423.133130.   
9/4/2023 20.000 DANG THI THUAN  327739.090423.132146. Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 NGUYEN THI TRA MY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38480310062.
Chuyển tiền
9/4/2023 20.000 TRUONG MANH TUAN 499337.090423.131058.  Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 Nguyen van tu  885931.090423.131018. Vi Tre Em Viet Nam
9/4/2023 10.000 DANG VAN UT PHU  292266.090423.130930. Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 LE TRUNG HAI  287779.090423.130803. Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 .PHAM QUOC TOAN 285817.090423.130727 Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 Nguyen van Hai 482298.090423.130555.  
9/4/2023 10.000 NGO VAN TUAN  261034.090423.125921. Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 TRAN TAM NHU  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.38479196873.
Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 PHAM THANH  341834.090423.124656. Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 TRAN MINH DUNG 412139.090423.124556 Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 NGUYEN THI HAU 456100.090423.124150. Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 NGUYEN THI PHUONG  341337.090423.123543. Chuyển tiền
9/4/2023 10.000  LE THI HONG NHUNG 1014030320 Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 VU XUAN PHUONG  0341007167850  Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 PHAM VU KIEU OANH 1014200945 dien may xanh vn
9/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 360161.090423.123207. HOANG HUY GROUP
9/4/2023 10.000 NGUYEN DINH CONG 599973.090423.123154.  
9/4/2023 10.000 DOAN NGOC TUAN  172597.090423.123138. Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THUAN  136961.090423.122105. Chuyển khoản
9/4/2023 20.000 PHAM VAN HUY 314166.090423.121953.  Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 Con khi da 948579.090423.121605.  
9/4/2023 20.000 Nguyen Viet Chung 884892.090423.120831.  
9/4/2023 10.000 LE THANH BACH 082884.090423.120551.  Chuyển khoản
9/4/2023 20.000 Nguyen Van Nam 244066.090423.120159.  
9/4/2023 20.000 le trung sy 396561.090423.115508.VCB  
9/4/2023 10.000 DUONG VAN HOAN 1023493203 Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 dam Duy Giang 874107.090423.115314.  
9/4/2023 10.000 MA VAN BIEN 033080.090423.115132. Chuyển khoản
9/4/2023 20.000 CHU VAN KHUYEN 721693.090423.114317.  Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 HUYNH NHUT MINH 735301.090423.114104. Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 NGUYEN QUANG DONG 896008.090423.113830.  Chuyển tiền
9/4/2023 20.000 BUI VAN TUAN 888414.090423.113612.  
9/4/2023 20.000 VU NGOC TUAN 826561.090423.111657.  Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 Van Chien  683477.090423.111507.  
9/4/2023 10.000 DIEN NGUYEN KIM LOI 200375.090423.110602.  
9/4/2023 10.000 Nguyen Duc Hoa 977163.090423.105756.  Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 TA THI HUYEN  705487.090423.104533. Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 MA TRUNG THUY  823304.090423.104431. Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 nguyen trong  602973.090423.103414.  
9/4/2023 20.000 VO THI MY DUNG 236073.090423.103256.VCB Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 NGUYEN QUANG HUY 589554.090423.103215. Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 TRAN THANH HOAI 705674.090423.102135.  Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 Nguyen Thi Thom  105756.090423.101212. Chuyển tiền
9/4/2023 20.000 DO MINH THANG 397762.090423.095504.VCB Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 tran nguyen minh nghia PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38473225477
 
9/4/2023 10.000 BUI THANH NGOC 586594.090423.094727.  Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 NGUYEN DUC DUNG 643773.090423.093746.  Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 NGUYEN THANH TU 825981.090423.093408. Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 TRAN THANH HUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38472576549.
Chuyển tiền
9/4/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 PHAM THI BAY BA HAI  703330.090423.092619. Chuyển tiền
9/4/2023 10.000 TRAN TRONG NGHIA 488007.090423.091708.  Chuyển khoản
9/4/2023 10.000 DANG THI HIEN  496382.090423.085657. Chuyển khoản
9/4/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
9/4/2023 10.000 Nguyen van thuong 114125.090423.051432.  
10/4/2023 10.000 NGUYEN THI CAM THUY 481804.100423.214620. Chuyển tiền
10/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020109653 giup do mn
10/4/2023 45.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025766481 Ung ho 
10/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0181003345009  
10/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024020433 Cac tre em khong may bi khuyet tat
10/4/2023 10.000 hau duc dinh 167053.100423.202516.  
10/4/2023 10.000 MAU VAN UYEN 039438.100423.201700  Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 NGUYEN THE HOANG  0351001062609  Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 TRAN THANH HOA  968690.100423.200817. Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 107236.100423.200610.  
10/4/2023 10.000 LE THI THU HA  412391.100423.194808 Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 PHAM BINH MINH 690711.100423.194334 Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 885198.100423.194330. Ck tu thien
10/4/2023 10.000 PHAN VAN THU 998005.100423.193735.  Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 BUI THI BAO AN 313623.100423.192332. Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TAM 540390.100423.192137.  Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 HOANG KIM HAI  910721.100423.191909. Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 VI VAN SONG  636001.100423.190919 Chuyển khoản
10/4/2023 20.000 NGUYEN VAN CANH 595730.100423.190859.  Chuyển tiền
10/4/2023 20.000 Trieu van dinh  623511.100423.190720. ung ho tre em khuyet tat kho khan vn
10/4/2023 20.000 DO TRONG BINH 767611.100423.190631.VCB  
10/4/2023 10.000 LE CHAU PHI 227741.100423.184849.  Chuyển tiền
10/4/2023 20.000 NGUYEN VAN PHUONG 561707.100423.184352.VCB  gay quy ho tro vi tre khuyet tat
10/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP
..ZP6HHQ142LGC.
Chuyển
10/4/2023 20.000 vo van hong thi PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP.
.ZP6HHQ142J8O.
 
10/4/2023 10.000  LE TRUNG KIEN  243228.100423.183647. Chuyển tiền
10/4/2023 20.000 LINH SON NGHIA 1013265853 Chuyển tiền
10/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9936568627 em cam on quy vi tre em khuyet tat nhieu a
10/4/2023 20.000 TA THANH TUAN 161246.100423.182549. Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 PHAN HOANG GIANG 767990.100423.181912.  Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 DANG THI THIM 182136.100423.175304.  Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 .ta ngoc duy 092205.100423.175153  
10/4/2023 10.000 Duong cong hao 616669.100423.175145.  
10/4/2023 10.000 PHAM THI MY DUYEN 1017634581 Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 TRUONG THI Y NHI  151908.100423.174807. Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 HOANG NGOC LINH 0021002113988 Vi Tre Em Viet Nam
10/4/2023 5.000 VO QUOC TU 868103.100423.174520.  Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 HOANG VAN CONG 934843.100423.174301. Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 617493.100423.172617. Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 LE THI TINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38526917794.
Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 NGUYEN THI KHANH LY  966584.100423.171957 Chuyển khoản
10/4/2023 20.000 TRUONG THI GIANG 1014707954 Chuyển tiền
10/4/2023 20.000 NGUYEN MAU DUC 345500.100423.171519.  Chuyển khoản
10/4/2023 20.000 PHAN VAN TRUNG 617169.100423.170827. Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 PHAN TRAN LOAN ANH  0061000917854  Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 HA THI HONG ANH 048320.100423.163643.  Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 DO VAN BINH 023156.100423.163306.  Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 NGUYEN DUC THIET  943858.100423.162149. Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 NGO TRUNG KIEN 1028414439 Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 PHAM ANH TUAN 521630.100423.161222 Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 LA THANH CUONG  848981.100423.160748 Chuyển khoản
10/4/2023 20.000 VO DUY THANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38524111932.
Chuyển tiền
10/4/2023 20.000 LE QUOC VIET 154873.100423.160613 Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 LE VAN LOI  616910.100423.160443 Chuyển tiền
10/4/2023 20.000 NGUYEN VAN DAT 252787.100423.160436.  
10/4/2023 20.000 LE QUANG MINH CHAU 899890.100423.160427 Chuyển tiền
10/4/2023 20.000 Dinh Van Thang 775239.100423.155641.  
10/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIM HONG 914240.100423.154800.  Chuyển tiền từ thiện
10/4/2023 20.000 LO THI NGOC 362433.100423.154519.VCB Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 LA THI LIEN  683691.100423.154254 Chuyển khoản
10/4/2023 20.000 LE THI XUAN MAI 1017977446 Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 Tien  306282.100423.154149. Chuyển
10/4/2023 10.000 NGUYEN THI HONG GAM  994418.100423.154143. Chuyển tiền
10/4/2023 20.000 HUYNH THI KIM LIEN  1020658816 Chuyển tiền
10/4/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 885088.100423.153415. mong cac em nho se song khoe manh vui ve binh an
10/4/2023 10.000 TAN THI NGOC   0341007100026 Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 NGUYEN THI HA 592589.100423.152845.  Chuyển khoản
10/4/2023 20.000 DINH THANH TAM 0791000072821  
10/4/2023 10.000 PHAM VAN DUAN  834687.100423.152422. Chuyển tiền
10/4/2023 20.000 TRAN HUYNH HOANG KHANH 0261003486185 Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 tran thanh thai  108946.100423.152310 Ck 
10/4/2023 10.000 LY THI SUONG 988833.100423.152143.  Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 BE THI MY HOA  1026721938 Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 PHAM NGUYEN NGOC THACH 785047.100423.151530.  Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 NGUYEN THI VAN 185087.100423.151405.  Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 NGUYEN LINH TAM 118162.100423.151336.  
10/4/2023 10.000 NGUYEN THI VAN 177200.100423.151144.  Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 Doan Phuong Thao 210169.100423.151103.   
10/4/2023 10.000 LE KHAC DUNG  0511000470942  Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 PHAM VAN HOAN  140925.100423.150555 Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 PHAM THI THU PHUONG 138600.100423.150530  Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THUONG 107749.100423.150505.  
10/4/2023 10.000 LE THI CHI 726329.100423.150442.  Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 NGUYEN HONG DUNG 1027937027 Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 MAI HOANG TRA MY 431803.100423.150306.  Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 SAN VAN THANH 716586.100423.150251. Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 Giang 428819.100423.150235.  
10/4/2023 10.000 LE THI NGOC LINH 425442.100423.150204.  Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 NGO THANH PHUNG  681100.100423.150205. Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 LE HUYNH MY TRA 1015232894 Chuyển tiền
10/4/2023 1.868 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017355532 ung ho cac be
10/4/2023 1 Le Hue Thu 850421.100423.145347.  
10/4/2023 20.000 LO VAN NGHE 198494.100423.144924.VCB Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 NGUYEN THANH DUY 336119.100423.144548.  
10/4/2023 10.000 NGUYEN TRONG DUNG  1028089091 Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 LE VAN CHINH  0491000415524 Chuyển tiền
10/4/2023 20.000 LE THI DUNG  285225.100423.143615 Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 DINH BAO NGOC 1022753120  
10/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 276224.100423.143437. Ck tu thien
10/4/2023 10.000 VUONG VAN CHIN  1017011224 ung ho tu thien
10/4/2023 10.000 NGUYEN THI TUONG VY  9785239021  
10/4/2023 10.000 NGUYEN NU HOANG UYEN 234823.100423.142643. Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIEU LAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38520921628.
 
10/4/2023 10.000 PHAM MINH KHANH 900598.100423.142315. Chuyển tiền
10/4/2023 20.000 LE KIEN GIANG 677577.100423.142043.VCB Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 NGUYEN SONG THANH 1014612013  
10/4/2023 10.000 NGUYEN HOANG XUA 1024420915 Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 NGUYEN HAI NAM  145476.100423.140800. Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 DINH TUAN ANH 870723.100423.140700.  
10/4/2023 10.000 BUI VAN THIEP 1022718690 Ck tu thien
10/4/2023 10.000 NGUYEN VAN QUYET 123042.100423.140325.  Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 LAM THANH TAM  0281000521808  Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 781372.100423.135239. Ck tu thien
10/4/2023 10.000 NGUYEN VAN SON  793218.100423.134736. Chuyển khoản
10/4/2023 20.000 NGUYEN NHUT TUONG 239066.100423.134334.VCB Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 VU VAN HUU  753960.100423.133718. Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 LO VAN BICH 006668.100423.133452.  
10/4/2023 10.000 VIEN THE LUC 765411.100423.133316.  Chuyển tiền
10/4/2023 1 Tran Thi Lam Tinh 864402.100423.133244.  
10/4/2023 20.000 NGUYEN THAI HUNG IBPS/SE:01360002
.DD:100423.SH:10001481.
 
10/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 722436.100423.132853. Ck tu thien
10/4/2023 10.000 LE THANH PHUONG 959681.100423.132720. Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 Le thuan Ngoan 943261.100423.132520.  
10/4/2023 10.000 DAO THI LIEN 704037.100423.132340.  Chuyển khoản
10/4/2023 20.000 NGUYEN VAN HUNG  226828.100423.132305.VCB Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 NGUYEN VAN CUONG  942528.100423.132257. Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 NGUYEN HOANG DINH 835409.100423.132140. Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 HUNG 786963.100423.131912.  
10/4/2023 20.000 PHAN TONG SON 316217.100423.131818.VCB Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 VU DUY KHANH 672964.100423.131453 Chuyển khoản
10/4/2023 10.000  NGUYEN QUYET TIEN 1022726574 Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 NGUYEN THANH HUY 743206.100423.131233.  
10/4/2023 10.000 Huu 901448.100423.131144.  Chuyển
10/4/2023 10.000 NGUYEN THANH NGOC TRAM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38516516343.
Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 ME VAN TUONG 321019.100423.125959. Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 TRAN NGOC LAM 404099.100423.125529.  
10/4/2023 10.000 NGUYEN HUU TRUONG  826370.100423.125434 Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 NONG CHINH CUONG 1012428847  
10/4/2023 10.000 CHIU VAN QUAY  859691.100423.125217.  
10/4/2023 10.000 huynh duc phuoc  853881.100423.124940.  
10/4/2023 10.000 TRUONG THI HONG HANH  0041000194234  Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 VO VINH QUANG 766329.100423.124523.  
10/4/2023 10.000 Dang Minh Duong 717038.100423.124249.  
10/4/2023 10.000 DUONG VAN VIET  762183.100423.123948. Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1033968600  
10/4/2023 10.000 LY TAI MUI 1027415189 HOANG HUY GROUP
10/4/2023 10.000 NGUYEN THI PHUONG 169754.100423.123513.  Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 BUI THI KHANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38515546901
Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 NGUYEN THE DAT  1032975176 Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 NGUYEN SY BANG 9912577211 Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 hoang thi hai  427048.100423.122850. ct
10/4/2023 10.000  TRAN NHAT HAO 783098.100423.122745.  
10/4/2023 10.000 Tran van chon 605546.100423.122700.  
10/4/2023 20.000 TO MINH TRUNG  355207.100423.122236.VCB Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 MAI TUAN ANH 1018276833 Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 774072.100423.122018. Ck tu thien
10/4/2023 10.000 TRUONG MANH CUONG 1012445390  
10/4/2023 20.000 PHAM KHAC THANH 1017998217  
10/4/2023 10.000 Nguyen van pha 557448.100423.121140.  
10/4/2023 10.000 DUONG NGOC AN 556742.100423.121124.  
10/4/2023 10.000 BUI XUAN THANH 824736.100423.000638.  
10/4/2023 20.000 LAM NGOC HUNG 572401.100423.120322.  
10/4/2023 10.000 Huan 726037.100423.115858. Chuyển
10/4/2023 10.000 NGUYEN VAN CUONG  9383586751 Chuyển tiền
10/4/2023 20.000 PHAN HAI DANG 956131.100423.115343.VCB Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 LE VAN BINH 733799.100423.114847.  
10/4/2023 10.000 TRAN NGOC THANG 550071.100423.114733. Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 NGO PHU SANG 753766.100423.113517.  Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 HA VAN QUAN  105218.100423.112407. Chuyển tiền từ thiện
10/4/2023 10.000 nguyen tuan linh 757131.100423.112210. Ung ho
10/4/2023 10.000 NGUYEN DUY KHANH 132906.100423.111631. Vi Tre Em Viet Nam
10/4/2023 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0031000230854 tre em khuyet tat
10/4/2023 10.000 PHAN VAN THANH 255070.100423.110949. Chuyển khoản
10/4/2023 50.000 NGO THI THU PHUONG 083652.100423.110631.  Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 nguyen thi thuy 754982.100423.110508.  
10/4/2023 10.000 PHAM NGOC TU 671363.100423.105948  
10/4/2023 10.000 PHAM DUC VIET  613349.100423.105346. Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 THACH PANH NHA 659213.100423.105317.  Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 VO NGOC LIEU 0461000485167 Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 Truong van chau 109065.100423.104404.  
10/4/2023 10.000 LE THI HUYEN TRANG 0931004204174  Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 NGUYEN ANH TU   0611001987442  Chuyển tiền
10/4/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 067358.100423.103622. Ck tu thien
10/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 465023.100423.102549. Vi Tre Em Viet Nam
10/4/2023 10.000 NGUYEN THI OANH 873717.100423.102313.  Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 VU THANH QUAN 0281000205350  Chuyển tiền
10/4/2023 250.000 PHAM THI YEN 1033335146 Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 NGUYEN MINH HAO  0021000405145   
10/4/2023 10.000 HUYNH NGUYEN DUY TAI 925960.100423.100954 Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 HOANG VAN DONG 925413.100423.100947 Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 CA VAN HAI 0821000061466 Chuyển tiền
10/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 840014.100423.095740.VCB huong ve mien trung
10/4/2023 10.000 PHAM VAN THANH 1018582891 Chuyển tiền
10/4/2023 10.000  VU QUANG DUNG 594504.100423.095315. Chuyển tiền
10/4/2023 20.000 LE XUAN DINH  0771000598039   
10/4/2023 10.000 HA MINH CHUONG 794265.100423.094354.  
10/4/2023 10.000 VU DINH DON 552164.100423.093300.  Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 NGUYEN VAN NAM 969300.100423.092945.  Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 DOAN LAN HUONG 705072.100423.092506 Chuyển khoản
10/4/2023 10.000 TRAN KIM LINH  706028.100423.091742. Chuyển tiền
10/4/2023 10.000 Pham Thi Thuy Hang 644065.100423.091158.  
10/4/2023 10.000 HO THI MIEN 612915.100423.085159.  Chuyển tiền
10/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
10/4/2023 200.000 Thuy nvt 158012.100423.080826. Ck 
10/4/2023 300.000 BUI SY HOANG 0021001896504   TRAN PHUONG THAO chuyen tien
10/4/2023 100.000 PHAM THI VY VY 1013886356 Vy Vy ung ho
10/4/2023 10.000 TRAN NGOC QUY 458618.090423.231210 Chuyển khoản
11/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 534324.110423.205802. ung ho
11/4/2023 10.000 NGUYEN THI TUYEN 1021160842 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 HUYNH VAN BAO  640665.110423.203720. Chuyển tiền
11/4/2023 20.000 TRAN VAN TIEN 522854.110423.202343.VCB Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 PHAM VAN HOI 287032.110423.200903. Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 PHUONG TRONG NGUYEN 277378.110423.200713.  
11/4/2023 10.000 PHAM HUU TINH  1018769356 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 VAN CONG CHANH 0071000911966  Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 LAM TICH PHU 828902.110423.194750.  
11/4/2023 10.000 VU THI DUYEN 0031000280622 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 TRAN THI MONG TUYEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38580615155.
Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 BUI THI TAM 656237.110423.194237.  Chuyển khoản
11/4/2023 20.000 Tran Minh Huan 168033.110423.194131.  
11/4/2023 10.000 HA THI CHUC  842935.110423.192303. Chuyển tiền
11/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3360505085.2001.
VCB Rewards.
Binh thuong
11/4/2023 10.000 TRAN THI HAO 958029.110423.190703. Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 HOANG VAN KHOI  948573.110423.190628 Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 PHAM NGOC THU  102637.110423.190155. Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 TRIEU DINH VIET 458960.110423.190136.  
11/4/2023 10.000 NGUYEN THUY LINH CHI  348379.110423.185423. Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 HUYNH GIA THANH 883779.110423.185449.  
11/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC DAT  879137.110423.185402. ck
11/4/2023 10.000 LU VAN DUNG  1016838981 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 NGUYEN HUU TAN 160150.110423.184504. Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 Nguyen Van Hieu 576794.110423.184409.  
11/4/2023 20.000 DANG THI BINH  730146.110423.183510. Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 LE THI THAO  652498.110423.181447 Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 TRAN VAN HAN 252819.110423.181238. Chuyển tiền
11/4/2023 20.000 GIANG THI HANG  880202.110423.181007. Chuyển tiền
11/4/2023 862.000 Tien  164919.110423.180855. chuyen ung ho
11/4/2023 10.000 CHU THE HIEU 1029456089 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 tran van linh 826333.110423.175810.  
11/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0901000087750 tre em khuyet tat
11/4/2023 10.000 BUI THI BICH LAN 941528.110423.174556. Chuyển tiền
11/4/2023 20.000 DINH THI MY TUYEN 684288.110423.174432.VCB Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 TO THI BICH  047372.110423.174430 Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 409162.110423.173827. co tu thien
11/4/2023 10.000 LE DUY PHUONG 0351001045853  
11/4/2023 224.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016966187 Kho khan
11/4/2023 10.000  NGUYEN MAI HOA 184455.110423.171126.  
11/4/2023 10.000 DO DUC KHUONG 1012700864 vi tre em Viet Nam
11/4/2023 10.000 NGUYEN CAO CUONG 0091000606005  Chuyển tiền
11/4/2023 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000168091 tre em khuyet tat
11/4/2023 10.000 NGUYEN MANH THANG  137382.110423.165552 Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 QUANG THI THAO 749124.110423.165448 Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 TRAN VAN HUYEN 748407.110423.165440 Chuyển khoản
11/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024977476 tre em
11/4/2023 10.000 NGUYEN THANH HUNG 1026877709 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 NGUYEN THIET DUONG 737428.110423.165245 Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 890451.110423.165049. Chuyển tiền
11/4/2023 20.000 THAI VAN PHUONG 158725.110423.164920. Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 HOANG VAN THUAN  709356.110423.164751 Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 Y QUYEN HDOK  915836.110423.164202. Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 NGUYEN VAN CHIEN 949111.110423.163645.  
11/4/2023 10.000 PHAM VAN TAT 141202.110423.163434. Chuyển tiền
11/4/2023 20.000 Hieu  691288.110423.043210. Chuyển
11/4/2023 10.000 HUYNH TUAN KHIEM  966412.110423.162908. Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 Truong 880316.110423.162626.  Chuyển
11/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 930183.110423.162205. ung ho an danh
11/4/2023 10.000 LE THANH AN  556134.110423.162018 Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 NGO MINH CHIEN 1022206192 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 TRAN THI O 1013084661 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 VI VAN TINH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38572013349
Chuyển tiền
11/4/2023 20.000 PHAM VAN HUY 537545.110423.161639 Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 BUI VAN HIEN 887074.110423.161602.  
11/4/2023 10.000 Duy 178358.110423.161440.  
11/4/2023 15.000 vuong van duc 649598.110423.161000.  
11/4/2023 10.000 HUYNH THANH TU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38571572499.
Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 DANG THIEN VUONG 460376.110423.160122 Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 nong trung kien 936784.110423.160120.  
11/4/2023 20.000 NGO VAN NGOAN 732493.110423.154836.VCB Chuyển khoản
11/4/2023 20.000 LY THI NGAN 242722.110423.154720.VCB Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIEU 377587.110423.154449 Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 DOAN LAN HUONG  695066.110423.154314 Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC MAI  542317.110423.154245. Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 VO THI THUY KIEU  654901.110423.154231. Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIM CHI  688630.110423.154207 Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 VU THI THUY NHI  361576.110423.154137 Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 HUYNH VAN HAI  1013397053 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 PHAN VAN NAM 1017497452 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 NGUYEN NHU HOA 332480.110423.153536 Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 620026.110423.152939. Ck tu thien
11/4/2023 10.000 TRAN THI HOAI THU 597289.110423.152915. Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 QUACH HONG PHUOC  0841000002305  Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1030341388 tre e khuyet tat
11/4/2023 10.000 NGUYEN THI HANH  275377.110423.152349. Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 635109.110423.152115. CK VAO QUY TU THIEN
11/4/2023 10.000 KIM HUYNH NHU 546617.110423.151524 Chuyển khoản
11/4/2023 10.000  LE VAN TUAN 1021191383  
11/4/2023 20.000 TRUONG THI HONG  982490.110423.151342. Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 HA THI NGOC  210582.110423.151006 Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 NGUYEN THI NHUNG 507197.110423.150944.  Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 TRAN THI MY LINH  959168.110423.150738. Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 667191.110423.150734. Ck tu thien
11/4/2023 10.000 NGUYEN THI PHUONG HOA 1014888092 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 THAI THI THUY LINH 195460.110423.150636 Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 NGUYEN DUY PHONG  188738.110423.150510 Chuyển khoản
11/4/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 MAI THI OANH 943122.110423.150335. Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 NGUYEN THI HUE 179749.110423.150317. Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 NGUYEN THI LAN ANH 171968.110423.150130.  Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 GIAP VAN DOAT 861968.110423.144942. Chuyển tiền
11/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000308062 gop phan nho cho cac be
11/4/2023 10.000 Lan  616615.110423.144733. Chuyển
11/4/2023 10.000 NGUYEN TUAN  879888.110423.144659. Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 DO THI THANH HA 009885.110423.143703.  Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 NGUYEN THI THAO QUYEN  818408.110423.142941. Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 835628.110423.142143. chuc cac em co suc khoe tot
11/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 551362.110423.142010. Tu thien 
11/4/2023 10.000 LO VAN VUI 254370.110423.141522. Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC HIEP 690167.110423.141146.  
11/4/2023 10.000 Duc 529083.110423.141019.  Chuyển
11/4/2023 20.000 TONG VAN KIM  251435.110423.140001.VCB Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 QUACH HOAI PHONG 721319.110423.135301. Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 Thang 490031.110423.135223.  Chuyển
11/4/2023 10.000 LE GIA HUY 1035292256 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 VU THI AN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38567121647.
vi tre em Viet Nam
11/4/2023 1 Nguyen The Duc 862600.110423.134456.  
11/4/2023 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 860276.110423.134427. Tu Thien
11/4/2023 20.000 CHIU CHAN LICH  707475.110423.134230.VCB Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 CAO DONG A PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38566673016
Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THANG  643400.110423.133524. Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 Nguyen van nam 790214.110423.133022.  
11/4/2023 10.000 NGUYEN THI VIET TRINH  647380.110423.132123. Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 Nguyen Thi Nhu Trang 163895.110423.131953.  
11/4/2023 10.000 HO VIET MINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
38565588307.
Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 PHAM THI VAN ANH 001861.110423.131451.  Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 VU PHUONG NAM 0711000270923  
11/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 711364.110423.130211 Ck tu thien
11/4/2023 10.000 LE HOANG DUY  978401.110423.125413. Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 ban van phi 670174.110423.125102.  
11/4/2023 10.000 HA HONG SON 1020135779 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 CAO HOANG PHAP 1014870759  
11/4/2023 10.000 NGUYEN THI HA 0341006937618  Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 Duong Thanh Quoc 510626.110423.123517.  
11/4/2023 10.000  LUU THI VAN 1012873538 HOANG HUY GROUP
11/4/2023 10.000 BUI VAN NGUYEN 604014.110423.123349. Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 VO HONG NHAN 742658.110423.123126. Chuyển tiền
11/4/2023 20.000 LO VAN QUAN 470348.110423.122704.VCB Chuyển khoản
11/4/2023 10.000  MAC THI HE  0731000700600  Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 Nguyen Ai Nhu  649445.110423.121841 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 Do Hoang Long 887372.110423.120642. Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 499819.110423.120314. Ck tu thien
11/4/2023 10.000  NGUYEN KIM VINH   0351001045853  
11/4/2023 10.000 NONG QUOC CUONG 727940.110423.113900.  Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 Tran Thi Xuan Thao 107806.110423.113540 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 Truong Van Anh 962467.110423.112710.  
11/4/2023 10.000 QUANG VAN THOI  634926.110423.112302 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 DINH VAN CONG 840668.110423.111842. Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 TRAN VAN CHINH 407706.110423.111559 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 HO HUU SON  767198.110423.111315 Chuyển tiền
11/4/2023 20.000 PHAM HONG PHU 392628.110423.111215.  
11/4/2023 20.000 LE THI KIM SOAN  915400.110423.110713.VCB Chuyển khoản
11/4/2023 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000409970 Ung ho tre em khuyet tat
11/4/2023 20.000 TRAN MINH TRI 435853.110423.110539.VCB Chuyển khoản
11/4/2023 6.900 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012372015 yeu thuong
11/4/2023 10.000 NGUYEN THI GIANG  0351000727223  Chuyển tiền
11/4/2023 1.000 TRAN TRI NHAN 421824.110423.110047 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 Nguyen Le Minh 644220.110423.105449.  
11/4/2023 10.000  TRAN THI TRANG  0201000716535 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 THAI NGOC THANH 636214.110423.104706 Chuyển tiền
11/4/2023 20.000 TRINH NGOC HUY  0811000030898 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 NGUYEN THI LAN ANH 1029456786 Ck tu thien
11/4/2023 10.000 HOANG VAN TIEN 1022169041 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 LE THI HUYEN TRANG 0931004204174  Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 VU VAN TUNG  775562.110423.100847. Chuyển tiền
11/4/2023 20.000 VU VAN TUNG   0821000179851  Tre em khuyet ta tay va chan
11/4/2023 10.000 DANG DUC TAI 022911.110423.100110.  
11/4/2023 10.000 TRAN QUOC TRUNG 853325.110423.095040.  
11/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 348328.110423.095013.VCB;  
11/4/2023 10.000 QUANG THI TRINH 829958.110423.094512.  Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 LE VAN TRU  819562.110423.094242. vi tre em Viet Nam
11/4/2023 10.000 NGUYEN THI TRUONG 641421.110423.094201 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUY 153747.110423.093736 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 BUI DUC BANG 818082.110423.093708 Chuyển tiền
11/4/2023 10.000 NGUYEN THI THAO SUONG 843767.110423.092537.  Chuyển khoản
11/4/2023 10.000 NGUYEN THI HIEN 744878.110423.092521.  Chuyển khoản
11/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 475485.110423.083228. nho quy chuyen den cac e
11/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
11/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691000368149 T
11/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000178278 TB
11/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 096067.110423.015826.  
11/4/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012779704 Chua ket hon
12/4/2023 10.000 BUI THI HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38623139780.
Chuyển tiền
12/4/2023 111 BUI DUONG HOA  258861.120423.195655 Chuyển tiền
12/4/2023 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0401001373936 ung ho.
12/4/2023 10.000 NGUYEN THI THU TRANG 771432.120423.194235.  Chuyển khoản
12/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 444529.120423.192306. THUONG
12/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 659169.120423.192017. chuyen tien tu thien
12/4/2023 10.000 Bui Hoang Trinh 022133.120423.191952.  
12/4/2023 10.000 NGUYEN THI DIEM THANH  959492.120423.191639. vi tre em vn
12/4/2023 10.000 NGUYEN QUOC KHANH 446265.120423.190932 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 431476.120423.190022. Ck tu thien
12/4/2023 10.000 TRAN MINH DUC 417755.120423.185334.  
12/4/2023 20.000 DINH THI NGOC LAI  246389.120423.183301.VCB vi tre em Viet Nam
12/4/2023 10.000 LUONG THI HANG 691224.120423.182851 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 Nguyen manh cuong  395528.120423.182611. vi tre em Viet Nam
12/4/2023 10.000 DO MANH HAI 344865.120423.182250.  
12/4/2023 10.000 NGUYEN DUC TUY 981472.120423.182138.  Chuyển khoản
12/4/2023 20.000 HOANG VAN TUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38616460054.
 
12/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 355102.120423.181818. vi tre em Viet Nam
12/4/2023 10.000 LUU DUC HOAN 605261.120423.180753.  
12/4/2023 10.000 QUACH THI NGOC LY  380682.120423.180334.
ISL20230412180314427
Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 NGUYEN TIEN MANH  188272.120423.174901 Chuyển khoản
12/4/2023 30.000 HOANG THI PHUONG 584342.120423.174242.VCB  
12/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 980252.120423.174130. H
12/4/2023 10.000 DO DUC TRUONG 120450.120423.173649. Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 PHAM VAN THIA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38615011742.
Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 PHAM MINH CHIEN 772003.120423.172127.  
12/4/2023 10.000 CAO VAN LOC 1022177229 Ck 
12/4/2023 20.000 NGUYEN THANH HONG 362658.120423.171723.  Chuyển khoản
12/4/2023 10.000 NGUYEN VAN MINH 100277.120423.171537. Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 NGUYEN THI HANH 947333.120423.170624 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 QUACH VAN TUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38612953802.
Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 DUONG VAN TRUONG 694278.120423.170313 Chuyển tiền
12/4/2023 20.000 LE VAN CUONG  405842.120423.170113 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 Trinh Thi Anh Tuyet 024166.120423.170100 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 PHAM VAN VINH 158904.120423.164449.  
12/4/2023 10.000 NGUYEN TRUNG DUC  758081.120423.163903 Chuyển khoản
12/4/2023 10.000 LE VAN THANG 1030653132 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 CHUU VAN MANH  667966.120423.162127 Chuyển khoản
12/4/2023 10.000 PHAN TIEN DAT 9983119399  
12/4/2023 20.000 VU THI THANH HOA  0731000819226 Chuyển tiền
12/4/2023 20.000 NGUYEN MINH QUY 872440.120423.161024.  
12/4/2023 4.700 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1035937336 xnxnx
12/4/2023 10.000 NGUYEN THI DIEM LIEN 285167.120423.160554.  
12/4/2023 10.000 Le Thi Ha 818025.120423.160344.  
12/4/2023 20.000 Son 011874.120423.160342.  Chuyển
12/4/2023 10.000 TRAN TRIEU KHANH  029665.120423.160032. Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 QUACH VINH LOI 1032978576 Chuyển tiền
12/4/2023 20.000 bo xuan thang 982492.120423.155116.  
12/4/2023 10.000 CAO VAN SANG 1020497419 Chuyển tiền
12/4/2023 20.000 DUONG VAN NGO  829950.120423.154920.VCB; Chuyển khoản
12/4/2023 10.000 Quach van phuc 974724.120423.154726.  
12/4/2023 10.000 NGUYEN KHAC TIEP  803782.120423.154540 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 NGUYEN HUY VU 193114.120423.154539. Chuyển khoản
12/4/2023 10.000 Minh Anh  187478.120423.154435. Chuyển khoản
12/4/2023 10.000 can viet hien 955013.120423.153803. ck
12/4/2023 10.000 TRAN CHI HAI 1021519364 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 Le Thanh Ngan  406126.120423.153037. Chuyển
12/4/2023 10.000 NGUYEN TIEN DUNG 787842.120423.152859 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 DO THI KHANH LY  068855.120423.151929. Chuyển khoản
12/4/2023 20.000 NGO THANH HUONG 316470.120423.151750.VCB Chuyển khoản
12/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HA 9876766866 Ck tu thien
12/4/2023 10.000 Quynh  902648.120423.151703. Chuyển
12/4/2023 10.000 HOANG THI BICH HONG 411505.120423.151456.  Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 PHUNG DUC ANH  589322.120423.151229 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 VO THI THU HIEN 310407.120423.151142. Chuyển khoản
12/4/2023 10.000 tran nhi  887290.120423.151110.  
12/4/2023 10.000 HA VAN THAI  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
38608653211.
Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 Khang 883291.120423.150935. Chuyển
12/4/2023 10.000 Nguyen Thi Trang  186865.120423.150932 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 TRAN HUYNH QUOC HUY 020936.120423.150853. Chuyển khoản
12/4/2023 10.000 HOANG THI HUONG  0121000886033  Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 Dinh Thi Kim Tam  664690.120423.150356 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 VU THI DUYEN  0031000280622  Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 Vui 867152.120423.150321. Chuyển
12/4/2023 20.000 NGUYEN THI PHUONG 993780.120423.150249. Chuyển khoản
12/4/2023 10.000  NGUYEN THANH TRUC  1023420087 Chuyển tiền
12/4/2023 10.005 NGUYEN THI NINH 1022906318 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 HA THI THU PHUONG 262240.120423.150205. Chuyển khoản
12/4/2023 10.000 CHAU NG KIM NGOC 974707.120423.150135. Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 KHONG THI LAN  766568.120423.150124 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 nguyen quang hiep  782259.120423.145833 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 IBFT LE Y RIL  971148.120423.145736. ho tro cho tre em
12/4/2023 10.000 NGO VAN HUY 203666.120423.144957.  
12/4/2023 10.000 PHAN THI BAC  0121000742189  
12/4/2023 10.000 PHAM VAN KIEM  899314.120423.143928. Chuyển khoản
12/4/2023 10.000 TRAN VAN NAM 738069.120423.143812 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 732686.120423.143145. Ct
12/4/2023 10.000 LE VAN LINH 024172.120423.140937. Chuyển khoản
12/4/2023 10.000 PHAM VAN ANH TRI 778487.120423.140757 Chuyển khoản
12/4/2023 10.000 PHAM CONG HIEU 014751.120423.140721 Chuyển khoản
12/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..38605918296.
 
12/4/2023 10.000 HO THUY DUY 927372.120423.140442.  
12/4/2023 10.000 PHAM HONG DO 916036.120423.135055. Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 Truong Kim Trang  943463.120423.135019. ung ho quy tre em khuyet tat VN
12/4/2023 10.000 VAN MINH TRONG 663771.120423.134940.  
12/4/2023 10.000 NGUYEN THI LAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38605684404.
Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 BUI DUC CUONG 032608.120423.132304. ck
12/4/2023 10.000 Hien  612803.120423.132012. vi tre em Viet Nam
12/4/2023 10.000 NGUYEN TRONG DUC  890753.120423.131736. Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 NGUYEN THI HOAI GIANG  167553.120423.131722. chuyen tien ho tro tre em
12/4/2023 10.000 TRAN THI UT  949074.120423.131656 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 NGUYEN HUU CONG   0371000479025  Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 Luu quoc thanh 666717.120423.130815. vi tre em Viet Nam
12/4/2023 10.000 Nguyen cong chau 630016.120423.130326 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 PHAM THANH TIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38604761917.
Chuyển tiền
12/4/2023 20.000 TAN VAN QUAN 652171.120423.125415.VCB Chuyển khoản
12/4/2023 100.000 Ly 611187.120423.125318. Chuyển
12/4/2023 10.000 NGUYEN XUAN TRANG  524699.120423.125259. Chuyển khoản
12/4/2023 10.000 NGUYEN VIET MANH 501517.120423.124613 Chuyển khoản
12/4/2023 10.000 TRAN NGOC THOI  436906.120423.124341 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 NGAC THUY  959332.120423.124243. UNG HO
12/4/2023 9.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1477799999 nhung tre em ngheo khuyet tat
12/4/2023 10.000 TRAN NHU THUAN 0741000678109   Mai Thi Ngoc Thao chuyen tien
12/4/2023 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 644604.120423.123908. Tu Thien
12/4/2023 10.000 PHAN XUAN HUONG 327234.120423.123819 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 465756.120423.123621. HOANG HUY GROUP
12/4/2023 10.000 HUYNH HONG TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38603535155.
Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 570838.120423.123316. HOANG HUY GROUP
12/4/2023 10.000 VU DINH HUNG 407275.120423.123256.  
12/4/2023 10.000 ngoc van khoi 569841.120423.123249.  
12/4/2023 10.000 TRAN THI THUY  728904.120423.123223 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 NGUYEN THI MAI 0961000029917 HOANG HUY GROUP
12/4/2023 10.000 DANG THI LAN 9357318198 HOANG HUY GROUP
12/4/2023 20.000 DINH THI HANG 178704.120423.122708.VCB Chuyển khoản
12/4/2023 10.000 HA VAN ROT 603978.120423.122529.  Chuyển khoản
12/4/2023 10.000 LE VAN AN 406384.120423.121958.  
12/4/2023 10.000 LE QUY PHU 0231000210290  
12/4/2023 10.000 TON TUAN VU 297525.120423.115720. Chuyển khoản
12/4/2023 10.000 CHU THANH TUYEN  289518.120423.115537 Chuyển khoản
12/4/2023 20.000 hoang van vi PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HHRSMTR0B.
 
12/4/2023 10.000 Trung  367225.120423.113914. Chuyển
12/4/2023 10.000 TRAN DINH DAO. 0351000908545  
12/4/2023 10.000 NGUYEN VAN DOANH 989299.120423.112603. chuyen tien tu thien
12/4/2023 10.000 NGUYEN CHI LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38601082000.
Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 Hoang Van Min 290499.120423.112410.  
12/4/2023 10.000 NHAN TRUC LY 105824.120423.111533. Chuyển khoản
12/4/2023 10.000 VO QUOC KIET 778066.120423.111208. Chuyển tiền
12/4/2023 250.000 dat 160454.120423.110841.  
12/4/2023 20.000 .VU ANH TU 142938.120423.105439 Chuyển khoản
12/4/2023 30.000 VO MINH HIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38599910893.
vi tre em Viet Nam
12/4/2023 10.000 PHAM VAN THANH 0041000365071  vi tre em Viet Nam
12/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THANG 086940.120423.104256.  
12/4/2023 10.000 TRAN VAN HIEU 083896.120423.104218.  Chuyển khoản
12/4/2023 10.000 HOANG KIM NGUYEN 743822.120423.103549. Chuyển tiền
12/4/2023 20.000 NGUYEN TRI KHUONG  283466.120423.103352.  
12/4/2023 10.000 HA VAN LUC 526373.120423.103232.  
12/4/2023 20.000 NONG TU ANH 317893.120423.103222.  
12/4/2023 10.000 DU THI LINH 885094.120423.102453 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 LAM BAO LOC 845165.120423.102146. vi tre em Viet Nam
12/4/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0581000766720 bt
12/4/2023 10.000 PHAN THI MY XUYEN  0091000679407 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 HO VAN THONG 723370.120423.101400.  
12/4/2023 10.000 TRUONG DUC TAN DANH 839069.120423.101347.  vi tre em Viet Nam
12/4/2023 10.000 PHAM VAN THUAN 1023795773 Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 Nguyen Van Dien 918902.120423.100731.  
12/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 804868.120423.100351. Ck tu thien
12/4/2023 20.000 Chan 193432.120423.095624. Chuyển
12/4/2023 10.000  VU DUC TRONG 700552.120423.095006. Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 VU MANH CUONG 699980.120423.094928. Chuyển tiền
12/4/2023 10.000 NGO THO TU  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38597710822.
Chuyển tiền
12/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025766481 Ung ho 
12/4/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
12/4/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1036773228 giau
12/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
12/4/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
12/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 365686.120423.053828. Ung ho tre em khuyet tat
12/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0351000892945  cn
12/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0021000265602  ung ho
13/4/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 161701.130423.214444.  
13/4/2023 10.000 LE THI THUY  705406.130423.213839. Chuyển khoản
13/4/2023 10.000  HOANG TRONG DAI 0261003459961 Vo van be chuyen tien
13/4/2023 10.000 HO THI PHUONG HIEN 1023530297 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 THAI THI QUYEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38659316884.3
Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 NGUYEN THI HUE PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38659324968.
Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 VU VAN THU 323089.130423.201035.  
13/4/2023 10.000 DOUANGCHAMPA MITTAPHAB  1033422708  
13/4/2023 1.111 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020504192  
13/4/2023 10.000  NGO VAN NHAN 0111000277485 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 Minh  980567.130423.195016. ck
13/4/2023 20.000 NGUYEN MINH TIEN   0221000046776  
13/4/2023 20.000 LY NGOC MEN 968554.130423.193726.VCB Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 DO THI THANH 598467.130423.192436 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 Nguyen hoang anh Tuan  607789.130423.192358. Chuyển
13/4/2023 10.000  chuyen khoan 519121.130423.192147 Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 NGUYEN THI HANH  508928.130423.191946. Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 DOAN MINH NHI   0481000915907 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 Nguyen dinh quynh 569932.130423.190522.  
13/4/2023 10.000 NGUYEN HOANG KHANG 069797.130423.190204. Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 VO TRUNG HUY 068089.130423.190005.  
13/4/2023 10.000 DANG NHU BINH 992027.130423.185551. Chuyển khoản
13/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1034576212 Ung ho tre em khuyet tat
13/4/2023 10.000 PHAN ANH THU  703889.130423.184502 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 Vu xuan duy 300607.130423.183845.  
13/4/2023 10.000 NGUYEN HUU KY  0541000337740  
13/4/2023 10.000  DO THI LAN  026808.130423.182009 Chuyển tiền
13/4/2023 20.000 LUONG HUU NINH 743652.130423.180218.  
13/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 711041.130423.175541. Ck tu thien
13/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9969854621 Cua tit long dien
13/4/2023 10.000 NGO DIEN TOAN  790598.130423.175019 Chuyển tiền
13/4/2023 20.000 CHU VAN DIEN 1015335889 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 TRAN VAN HUNG  797069.130423.174839 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 NGUYEN THI HUE 652162.130423.174336 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 DAO THI VAN 648176.130423.174340.  Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 Nguyen dang truong lam 750402.130423.174212.  
13/4/2023 10.000 PHAM VAN TUAN 9345450971 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 DINH TRUNG HIEU 084820.130423.173645 Chuyển tiền
13/4/2023 20.000 Linh 314024.130423.172526. Chuyển
13/4/2023 10.000 Su  299541.130423.171842. Chuyển
13/4/2023 10.000 NGUYEN XUAN KHIEN 191506.130423.171407.  
13/4/2023 20.000 TO VAN HUNG 892941.130423.170332.VCB Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 DUONG VAN HOP  679421.130423.164738 Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 BUI THI HUONG 676124.130423.164700 Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 NGUYEN LONG CHANH  0621000478852  Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HUNG 305660.130423.163610.  Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 LO NGOC SON 181859.130423.163345. Chuyển
13/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HAU 046635.130423.163122.  
13/4/2023 10.000 BUI HOANG VU  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38650819527.
Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 NGUYEN THI YEN ANH  184835.130423.162503 Chuyển tiền
13/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP.
.ZP6HHSQGRPPV.
Chuyển
13/4/2023 20.000 TU CONG NGHIEP 812191.130423.161430.VCB vi tre em Viet Nam
13/4/2023 10.000 Le Dinh Ha 044941.130423.160857.  
13/4/2023 10.000 Nguyen Manh Hung 679502.130423.160533.  
13/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC BAO 0051000553277 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 HOANG DUC TUAN 627275.130423.160412 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 TRUONG GIAP SON  0281000500629  
13/4/2023 10.000 thu hao  431141.130423.160005. ung ho
13/4/2023 10.000 NGUYEN THI HUE  132352.130423.155641 Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 LE MINH HIEU 196392.130423.155623 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 TRAN KIM DEP  881318.130423.154835 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIM NGAN 370548.130423.154738 Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 Kim Chi  063783.130423.154457. Chuyển
13/4/2023 20.000 DO THI HONG VAN 234875.130423.154450.VCB Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 LE TRAN ANH KIET 351876.130423.154346.  
13/4/2023 10.000 LE TRAN ANH KIET 351876.130423.154346. Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 hoang thi thanh 961401.130423.154250.  
13/4/2023 10.000 NGUYEN THI HOA  1036467320 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 VU THANH QUAN   0281000205350  Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 BUI THI NHAM 792445.130423.154236 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 Nguyen Thi Lan  161064.130423.154006 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 LE THI THUY 040410.130423.153515.  Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 TRAN VAN PHUONG 304695.130423.153346.  Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 HUYNH VAN HUONG  0481000743583  
13/4/2023 10.000 NONG CHI HUONG  949991.130423.152202 Chuyển tiền
13/4/2023 20.000 TRUONG THI ANH THU 012102.130423.151413 Chuyển tiền
13/4/2023 20.000 PHAN THI HANH  714344.130423.151237.VCB Chuyển khoản
13/4/2023 10.000  TRINH XUAN TRUONG  1019393528  
13/4/2023 10.000 nguyen thi Nga  982863.130423.151051. vi tre em Viet Nam
13/4/2023 10.000 NGUYEN THI THU PHUONG  624395.130423.150810 Chuyển tiền
13/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007223553  Binh thuong
13/4/2023 20.000 TRINH THI DIEM ANH 167882.130423.150547. Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 166028.130423.150522.  Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 VU THI HANG 734493.130423.150500 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 NGUYEN PHUONG THAO 908745.130423.150434 Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 OANH 905165.130423.150347.   Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 TO THI NGUYEN 902976.130423.150322.  Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 284183.130423.150304. Ck tu thien
13/4/2023 20.000 BUI THI DUYEN 619297.130423.150257 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 Nguyen Thi Hop 138558.130423.150234 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 HOANG CONG TAM 838733.130423.150053 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 937050.130423.145838.  
13/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TAI  103177.130423.145149. Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 NGUYEN TIEN THANH  833390.130423.144637. vi tre em Viet Nam
13/4/2023 10.000 PHAN TUONG QUOC DAT  825700.130423.144432 Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 NGHIEM THI THI  231652.130423.144411 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 LE THI NGAT 0341007153495  Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 VU TRONG BIEN 822531.130423.144154. Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 DANG VAN NAM  795937.130423.143654 Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 Khanh 585575.130423.142451.  
13/4/2023 20.000 HOANG VAN DUC 762538.130423.142409.VCB Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 DO QUANG CAY  941752.130423.141437 Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 HOANG VAN BIEU 930853.130423.141212 Chuyển khoản
13/4/2023 100.000 TRUONG MINH TOAN  0441000763222  transfer
13/4/2023 20.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  305335.130423.135607.VCB Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TUAN 9394086465  
13/4/2023 20.000 Tran khanh nguyen 674109.130423.134859.VCB  
13/4/2023 10.000 NGUYEN CHANH BUN  790094.130423.133710. Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 TRAN BUI HUNG 786668.130423.133617  Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 VU TIEN LUC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38643995647
 
13/4/2023 10.000 TRAN VAN QUI  1027639586 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 DUONG QUOC PHONG  0631000476801  Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 DU NGOC YEN  666096.130423.130305 Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 HA VAN QUY 880763.130423.130059.  
13/4/2023 20.000 NGUYEN THI HONG LINH  256204.130423.130050.VCB Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 NGUYEN PHAI DAT 0201000613472   Ck tu thien
13/4/2023 10.000 BUI CONG VUI 644366.130423.125656  Chuyển khoản
13/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBBIZ6003721588. HOANG HUY GROUP
13/4/2023 10.000 NGUYEN THI HONG 0341001907273  Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 LE THI HOA 734179.130423.124647. Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 587632.130423.124214. Tu Thien
13/4/2023 10.000 TRAN VAN TINH 580602.130423.124031.  
13/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 813393.130423.123650. HOANG HUY GROUP
13/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 379550.130423.123642. HOANG HUY GROUP
13/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 748513.130423.123628. HOANG HUY GROUP
13/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 375524.130423.123537. HOAN HUY GROUP
13/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TRUNG 559286.130423.123527.  Chuyển khoản
13/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 374314.130423.123515. HOANG HUY GROUP
13/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 725118.130423.123439. HOANG HUY GROUP
13/4/2023 10.000 NGUYEN HANH NGUYEN 925790.130423.123429 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
38642682861.
HOANG HUY GROUP
13/4/2023 20.000 NGUYEN THI PHUONG 370492.130423.123423.  Chuyển khoản
13/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 239885.130423.123417.VCB HOANG HUY GROUP
13/4/2023 10.000 MA THI HOA  1022348259 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 658873.130423.123300. dien may xanh vn
13/4/2023 10.000 Vu Thi Hoai Phuong 511929.130423.122453. Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 VO GIANG THANH VINH 38641347359. 38641347359 -0913871049  
13/4/2023 20.000 LE THI HUYEN TRANG 300446.130423.121011.VCB  
13/4/2023 20.000 LUONG MINH DUC  838980.130423.115607.VCB Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 ngo quoc nam  560001.130423.115012.  
13/4/2023 10.000 DO VAN HA 642183.130423.114921 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 LE KHAC THANG 915592.130423.113754.  
13/4/2023 10.000 PHUNG VAN QUY 9985378526  
13/4/2023 10.000 HOANG VAN HIEU 671071.130423.113326. Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 PHAN THI MY XUYEN 0091000679407  Chuyển tiền
13/4/2023 20.000 TRIEU THI NHI 817006.130423.111943.VCB Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 HUYNH KIM BAO 1028970844  
13/4/2023 10.000 NGUYEN VU CAO HOANG 919634.130423.111327 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 HUYNH THANH MINH 907961.130423.111038 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 NGUYEN THANH TUYEN 401604.130423.104340 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 NGUYEN TUAN ANH 618786.130423.103513. Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 hoang nu thanh tra  380758.130423.102643. Chuyển
13/4/2023 10.000 HOANG VAN HOP  383379.130423.102309 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 HA VAN DINH 946970.130423.102159 Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 PHAM DINH DUONG 367168.130423.101944.  
13/4/2023 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023454296 Cac em khuyet tat 
13/4/2023 10.000 LE VAN THANG  1030653132 Chuyển tiền
13/4/2023 10.000 LE THANH TUAN 758155.130423.100105. vi tre em Viet Nam
13/4/2023 20.000 PHAM VAN HOAN 809433.130423.095028. Chuyển khoản
13/4/2023 10.000 NGUYEN VAN DUY  883804.130423.094153 Chuyển tiền
13/4/2023 100.000 VY VAN THANH 1033679116 Chuyển tiền
13/4/2023 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0631003752698 tre em
13/4/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuc cac con binh an hanh phuc
13/4/2023 10.000 DOAN THANH TUNG 918209.130423.091143.  
13/4/2023 10.000 NGUYEN THI TUYEN  1021160842 Chuyển tiền
13/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
13/4/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
13/4/2023 200.000 TRAN NHAT DUOC  0481000727332 ung ho quy tre em khuyet tat
13/4/2023 20.000 NGUYEN VU NGHIA  018767.130423.055810.  
13/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 193128.130423.055403. Ck tu thien
13/4/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9272555555 Thuong
         
14/4/2023 10.000 NGUYEN THE THANH  874141.140423.202831. Chuyển khoản
14/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1035786384 thuong cac em
14/4/2023 10.000 LE DINH THANH LONG 1020030652 Tran Thi Ngoc Vy
14/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
14/4/2023 20.000 NGUYEN THI NGUYET  9345086616 Chuyển tiền
14/4/2023 10.000  TRAN THI THU HUONG 1025457872  
14/4/2023 10.000 DINH CONG HIEU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.38699100887.
 
14/4/2023 10.000 NGUYEN TUYET NHI 1032204486  
14/4/2023 10.000 Le ngoc phi 543706.140423.194109.  
14/4/2023 10.000 Bui xuan Hoa 780160.140423.193158.  chuyển
14/4/2023 10.000 Hoa  776875.140423.193031. chuyển
14/4/2023 10.000 LE VAN CUONG 1018037963 Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 DAO VAN LINH 727109.140423.191023.  
14/4/2023 10.000 DO THI NGOC ANH  0941000022085 Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 Nguyen Thi Thanh Mai 140013.140423.190223. Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 NGUYEN VAN CUONG 604438.140423.190137.  Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 Ngo Dinh Quan 700466.140423.185555.  
14/4/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000777162 tre em ngheo khuyet tat
14/4/2023 10.000 Dinh van huu 389325.140423.184707.  
14/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TUNG 534815.140423.182852.  Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 LE VAN DUA 232357.140423.182534.  
14/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUAN 489936.140423.182042.  Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 LUU DUC ANH  071216.140423.181705. chuyen khoan tu thien
14/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 651579.140423.181311. CK TU THIEN
14/4/2023 10.000 DO THI OANH 1021654578 Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 NGUYEN VIET LUYEN 1012960660  
14/4/2023 100.000 NGUYEN THI HONG HANH  892425.140423.180505. Chuyen tien tu thien T4
14/4/2023 10.000 DUONG NAM PHONG 360200.140423.175754.  CK TU THIEN
14/4/2023 10.000 TRAN YEN CHI  0051000545214  Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 Nguyen Thanh Liem  818406.140423.175221. Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HAI  0361000349107 Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 NGUYEN CHINH THUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38694669116.
Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
14/4/2023 38.835 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.3375136207.2001
.VCB Rewards.
YEU THUONG
14/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC PHU CUONG 9782990007  
14/4/2023 10.000 LE DANH BO  0231000351853   
14/4/2023 10.000 NGUYEN MINH TRI 020045299904141
64550202382cc3428
35.39136.164804. 
Chuyển tiền
14/4/2023 20.000 VU THI THANH LAN 775431.140423.164325.  Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 NGUYEN TAN PHUONG 243578.140423.163450.  Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 Bui Van Hoc 942262.140423.162709.  
14/4/2023 10.000 NGUYEN MINH CHAU 148426.140423.162637.  Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 HOANG THI HONG  0481000824740  
14/4/2023 10.000 Huyen Trang 813966.140423.162411. Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 568059.140423.162344. Thiện nguyện
14/4/2023 10.000 VO VAN HOANG VU 324181.140423.162223.  Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 566914.140423.162217. Thiện nguyện
14/4/2023 50.000 NGUYEN THI HOA  0351000716947 Chuc cac em vui ve!
14/4/2023 10.000 QUACH HONG PHUOC 0841000002305  Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 NGUYEN DINH LUYEN  279809.140423.161413. Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 NGUYEN THI BICH NGOC  731949.140423.160938. Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 VI VAN BINH 558533.140423.160902.  Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 DUONG THI KIM DUYEN 248790.140423.160845.  Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 NGUYEN THUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..38690430844.
Chuyển tiền
14/4/2023 22.222 NGUYEN THI THUY NHUNG  223721.140423.155804.VCB Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 PHAM THI HAI  0081001217389  
14/4/2023 10.000 DO HOANG DUY 538686.140423.155204.  Chuyển tiền
14/4/2023 10.000  VU THI HUE 0341000669772  
14/4/2023 10.000 NGUYEN THIEN VINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38689404542.
Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 VU VAN TUAN 519217.140423.154758.  Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 HOANG NGOC QUANG 809248.140423.154718.  Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 VO THI HIEN 1036468156 Chuyển tiền
14/4/2023 20.000 Tran thi man 337199.140423.154524.VCB  
14/4/2023 10.000 DO VAN LONG 0141000438493  Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 QUANG VAN NHO 413147.140423.154431.  Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 1035724900 Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 Le van cam ly 528686.140423.154243.  
14/4/2023 10.000 NGUYEN DINH QUY  402121.140423.154231. Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 LAM YEN NHI 989597.140423.153155. Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 514046.140423.152850. CK TU THIEN
14/4/2023 10.000 NGUYEN VAN MANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..38689098930
Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 TRAN THI MY HUYEN 927921.140423.151715.  Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 NGUYEN THI MINH CHAU  0011004245480  Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 NGO TRUNG DUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38687786982.
Chuyển tiền
14/4/2023 20.000 NGUYEN THI CHIEU 970653.140423.151314.  Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 MAI THANH VAN 900788.140423.151133.  Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 NGUYEN KHAC PHONG 231728.140423.151135.  ho tro quy tre e khuyet tuat
14/4/2023 10.000 NGUYEN THI THU HOAI 221070.140423.150931. Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 DO THI MINH NGUYET  215653.140423.150823. Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 BUI THI LAN 9977525853 Chuyển tiền
14/4/2023 20.000 TRUONG QUANG HONG 514306.140423.150414.VCB  
14/4/2023 10.000 DANG THI THU HONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38687962554
Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 BACH THI SAO 186775.140423.150228.  Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 NGO THI THU THUY  0141000701722 Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 TRUONG THI HONG THAM 977567.140423.150157.  Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 DAO THI LIEU 1014409502 Chuyển tiền
14/4/2023 20.000 Tung  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP
..ZP6HHTOAGE0E
Chuyển
14/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 051523.140423.144801.  
14/4/2023 10.000 LY VAN HANH 105252.140423.144507.  Chuyển khoản
14/4/2023 20.000 NGUYEN THI BICH NGOC 706027.140423.143908.VCB Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 TRUONG THI THU MINH 205793.140423.143440.  
14/4/2023 10.000 LAI PHAM PHI LONG 045182.140423.143143.  Chuyển khoản
14/4/2023 20.000 Tran Dinh trong 548425.140423.142933.  
14/4/2023 10.000 LAM VAN BAC 147599.140423.142017.  
14/4/2023 10.000 Do Van Vinh 986836.140423.142014.  
14/4/2023 200.000 TRAN THI THANH XUAN 446032.140423.141832.  Chuyển tiền
14/4/2023 20.000 DINH THI MINH DOANH 357690.140423.141335.VCB Chuyển khoản
14/4/2023 20.000 DOAN VAN CUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38686220515.
 
14/4/2023 10.000 LE VAN TIEN 726427.140423.141218. Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 NGUYEN HOANG THAI VIET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38685047948.
 
14/4/2023 10.000 HO HUU DIEN  951867.140423.140958. quyen gop vi tre em
14/4/2023 10.000 Do hong phi 435518.140423.140638.  
14/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 695016.140423.140338. VI TRE EM VIET NAM
14/4/2023 10.000 Hai  922497.140423.135036. chuyen 
14/4/2023 10.000 TRAN VAN CANH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38684834824.
Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 Nguyen Xuan Hoang 633934.140423.134642.  
14/4/2023 10.000 TRAN VAN LIM 597673.140423.133558.  Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 Ta Thi Vuon 122547.140423.133321.  Chuyển tiền
14/4/2023 20.000 Mai dinh hung  883573.140423.133143.  
14/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC THUONG  939600.140423.131557. Chuyển tiền
14/4/2023 10.000  PHAM TAN TAI  632042.140423.131332 Chuyển tiền
14/4/2023 20.000 PHAN THANH TRONG  516408.140423.131321.VCB VI TRE EM VIET NAM
14/4/2023 10.000 VO THI HONG CHI  1032111127 Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 NGUYEN VAN LAM  1015363804 Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 DUONG VU ANH 628214.140423.130853.  
14/4/2023 10.000 NGUYEN THI HUE 158097.140423.130456.  
14/4/2023 10.000 hoang van than 676411.140423.125730.  
14/4/2023 20.000 TA QUANG TIEN 653121.140423.125230.VCB Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 Huy  814563.140423.125105. chuyen
14/4/2023 10.000 Dang Van Linh 453454.140423.125008.  
14/4/2023 20.000 HA NGOC TU  0351001146859  Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 805048.140423.124323. CK TU THIEN
14/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 417921.140423.124203. HOANG HUY GROUP
14/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38682818232.
HOANG HUY GROUP
14/4/2023 20.000 HA THI THUY 1022680924 Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 DINH THI BAO NGOC 0381000418386  HOANG HUY GROUP
14/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 678020.140423.123711. HOANG HUY GROUP
14/4/2023 20.000 NGUYEN THI XUAN UYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.38682787001.
Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 677979.140423.123614. huy hoang group
14/4/2023 20.000 LY THI GHEN 401101.140423.123553. Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 NGUYEN HUU DAI 414145.140423.123521.  
14/4/2023 10.000 TRAN THI TUNG  600269.140423.123458 Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 896083.140423.123323. HOANG HUY GROUP
14/4/2023 10.000 NGUYEN DINH MANH  0551000322859    
14/4/2023 10.000 HOANG THANH LAM 737826.140423.123221.  
14/4/2023 20.000 hoang van tuan  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HHTOABS8P.
Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 LE VAN CHINH 761729.140423.122227. Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 PHAM HOANG SIN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38682782179.
Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 LE MINH VU 335821.140423.122003.  Chuyển khoản
14/4/2023 20.000 PHAM THANH TANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.38682771307
Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 Dong  734647.140423.121420. chuyen
14/4/2023 20.000 HO THIEN NHAN 420637.140423.115937.  Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 trinh thi huong  402414.140423.115608. Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 Cao van chieu 226010.140423.115509.  
14/4/2023 10.000 TRAN THANH HAI  382711.140423.114423. VI TRE EM VIET NAM
14/4/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 PHAM VAN QUANG 314509.140423.113840.  Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 Nam  643739.140423.113559. chuyen
14/4/2023 10.000 NGUYEN HOANG NGHIA 764241.140423.112636.  Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 LE THI BICH HANH  952953.140423.112051. Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 VUONG SY THI THUY 288211.140423.112131. Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 NGUYEN HONG QUANG 164086.140423.110830.  Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 Tran minh duy  500865.140423.103759.  
14/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 129364.140423.103538. Chuc cac em vui
14/4/2023 10.000 MAI VAN TRUNG 455646.140423.103257. Chuyển tiền
14/4/2023 20.000 NGUYEN THI NGOC ANH 447436.140423.103151.VCB Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 NGUYEN NHAT MINH  954087.140423.102349. Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 DANG QUAY NGOC 374915.140423.102104.  
14/4/2023 10.000 VO KHANH QUY 941281.140423.102100.  Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 DUC 320191.140423.101703.  
14/4/2023 10.000 THACH THI LUA 694272.140423.101154.  Chuyển tiền
14/4/2023 20.000 NGUYEN THI SINH  351563.140423.100451.VCB Chuyển khoản
14/4/2023 10.000 .MAI DINH KHANH 649611.140423.100153  
14/4/2023 10.000 TRINH PHUONG LAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38676306083.
Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 PHI HOANG 304681.140423.095451.  
14/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
14/4/2023 10.000 NGUYEN HUU NGHIA  238985.140423.094629. Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 LO VAN CHINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38676301428
Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 tran van hai 365892.140423.093809.  
14/4/2023 10.000 TRAN THI TUYET MAI 310608.140423.093440.  
14/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HOP 775000.140423.093443.  Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 LE VAN DUNG 1028171951 Chuyển tiền
14/4/2023 10.000 VU PHUONG NAM 709865.140423.092855.  
14/4/2023 20.000 Nguyen van si PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP.
.ZP6HHTOA5NDE.
 
14/4/2023 10.000 NGUYEN MAI PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38674767306.
 
14/4/2023 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0021000858860 ung ho hoan canh kho khan
14/4/2023 33.250 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3372313165.2001.
VCB Rewards.
Ung ho
14/4/2023 250.000 NGUYEN HA THAN 062795.140423.012544. Chuyển tiền
15/4/2023 300.000 HO THI THANH VAN 0301000387865 Ung ho quy, mong cac em binh an am no
15/4/2023 10.000 Vu Van Binh 447741.150423.205458.  Chuyển tiền
15/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1036176836 tre em khuyet tat
15/4/2023 1.111 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020504192  
15/4/2023 10.000  MAC XUAN QUY 9367775445  
15/4/2023 10.000 NGUYEN HONG QUYEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38739251141.
Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 Pham Thi huong 642047.150423.195449.  
15/4/2023 10.000 Huynh Anh Tuan 640775.150423.195317.  
15/4/2023 20.000 NGUYEN THI THU HUONG 9369562867 Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 BUI BINH NGUYEN  745951.150423.194521. chuyen tu thien
15/4/2023 20.000 PHAN THI VAN 312015.150423.193754.VCB Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 NGUYEN THI THANH NGA 062952.150423.192603. ck
15/4/2023 10.000 VO THI THUY TRINH 606166.150423.191423.  
15/4/2023 10.000 DANG THI HONG NHUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
38737140542.
Chuyển tiền
15/4/2023 20.000 Bui Van Hao 596096.150423.190331.  
15/4/2023 10.000 Loan 893501.150423.190321.  ck
15/4/2023 20.000 Le van Linh 838093.150423.190239.  
15/4/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC THAM 650100.150423.185849 Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 tran quoc cuong 588932.150423.185618.  
15/4/2023 20.000 PHAM NHAT TUNG 469169.150423.184418.VCB  
15/4/2023 10.000 NGUYEN THANH TAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
38735720014.
Chuyển tiền
15/4/2023 20.000 TRAN VAN TIEN 0201000547478 Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 HOANG THI HANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38734637207.
Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 TRAN MINH QUY 931046.150423.181728.  Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 TRAN QUOC DAT 365610.150423.181332.  Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 NGUYEN PHUONG LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38734802361.
Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 TRAN CHINH 179686.150423.180532. Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 692201.150423.180143. CK TU THIEN
15/4/2023 10.000 PHAM THI HONG NGOC 834903.150423.175946.  
15/4/2023 10.000 LE VU LUAN 846299.150423.175635.  
15/4/2023 20.000 NGUYEN VAN THUAN  774917.150423.174504. Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 ly xuan nghiem 084012.150423.174048  
15/4/2023 10.000 NGUYEN VAN DAT 741619.150423.173244.  
15/4/2023 10.000 BUI THI THU HIEN 675343.150423.173010.  Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 CAO THI BICH  669846.150423.172903. Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 KIEU THAI THI KIM NGA  0421000463287  
15/4/2023 10.000 NGUYEN CHI DUNG 278033.150423.170951. Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 Trieu Ton Phin 564571.150423.170936.  
15/4/2023 10.000 LY VAN XUNG 874804.150423.170546.  Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 PHAM THI YEN LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38732469616
Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 TRINH THI CHINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38732210324.
Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 Dat  525805.150423.170013. chuyen
15/4/2023 10.000 BAN THI KIEU 1023993196 Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 BACH MINH DUC 288662.150423.165712. Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 BUI THI HOA 817418.150423.165539.  Chuyển khoản
15/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 449621.150423.164728. ung ho tu thien
15/4/2023 10.000 Hiep  467519.150423.163824. chuyen
15/4/2023 20.000 Nguyen thi ngoc huyen 451130.150423.163200.  
15/4/2023 10.000 NGUYEN THI MY NGOC 1035166195 Chuyển tiền
15/4/2023 20.000 VU TRUONG SON 352270.150423.162729.  Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 107928.150423.162044. CK TU THIEN
15/4/2023 10.000 DAM MINH KHONG 133908.150423.161906.  
15/4/2023 10.000 BUI VAN HUNG 360612.150423.161316.  Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 .AU THI UONG 269216.150423.161000  Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 TRAN BA LAM  392087.150423.160841.  
15/4/2023 20.000 QUANG VAN VIET 9333223950 Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 KIEU THI HOA 545093.150423.160527.  Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 LE PHUONG ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38729870852.
Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 nguyen thi hai van 803042.150423.155855.  
15/4/2023 10.000 Doan Thi Tra My  612181.150423.155855. Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 TRAN VAN KHANH 0591000329686 Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 NGUYEN CAM HONG  0281000247154 Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 TRAN THI HUONG 105769.150423.155041. Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 LUONG THI MONG TRINH 1034850877 Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 PHAM THI XUAN  455626.150423.154800 Chuyển khoản
15/4/2023 15.000 Huong  340737.150423.154739.  
15/4/2023 10.000 Nguyen van quy 164719.150423.154610.  
15/4/2023 10.000 PHAN THI THUY 430117.150423.154538.  
15/4/2023 10.000 TRAN QUANG TRUONG 161848.150423.154524.  
15/4/2023 10.000 NGUYEN THI HOAN 441720.150423.154521.  Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 BUI THI ANH TUYET 434435.150423.154349.  Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 Le Duc Duong 558781.150423.154243.  Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 NGUYEN VU KHUONG 1027902506 Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 NGUYEN TRUNG DUONG 0111000244178 Chuyển
15/4/2023 10.000 NGUYEN HAI DANG 322493.150423.154008. Chuyển
15/4/2023 10.000 NGUYEN DINH HUY 130486.150423.153820.  Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 243123.150423.153342.  
15/4/2023 10.000  TRAN NGOC KIEN 9368363558  
15/4/2023 10.000 LE THI THU HA 093063.150423.152945.  Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 311820.150423.152900. CK TU THIEN
15/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1035348510 ttt
15/4/2023 10.000 TRAN NGOC QUANG 349353.150423.152557.  Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 LO THI HIEP  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38728293455.
Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 NGO THUY HIEN 071202.150423.152418.  Chuyển khoản
15/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 214952.150423.152359.VCB ung ho tre em
15/4/2023 10.000 HOANG VAN BUN 275047.150423.152000.  ck
15/4/2023 20.000 NGUYEN THI TRANG  774787.150423.151912.VCB Chuyển khoản
15/4/2023 10.000  NGUYEN THI HOAI NGOC 694679.150423.151841 Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 TRAN THI MY LIEN 693794.150423.151806 Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 Phung van tu 262848.150423.151459.  
15/4/2023 10.000 TRIEU VAN HOA 1019742893 Chuyển tiền
15/4/2023 10 TRAN THI MY LIEN 687091.150423.151054 Chuyển tiền
15/4/2023 20.000 TRAN THI THANH NGA  013824.150423.151011. Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 DOAN THI THANH THANH HIEN 621084.150423.150915.  Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 NGUYEN THI CUC 620349.150423.150858.  Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 200504.150423.150725. tu thien
15/4/2023 20.000 NGUYEN THI HIEN 788030.150423.150702.VCB Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 NGUYEN THI DIEM QUYNH 425712.150423.150447. Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 TA THANH QUANG  0111000358415  Chuyển tiền
15/4/2023 20.000 TRAN THI MINH 795709.150423.150355.VCB Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 NGUYEN THI LAN 1021053683 Chuyển tiền
15/4/2023 10.000  DAO THI NGOC TRINH  0281000442158 Chuyển tiền
15/4/2023 10.000  PHAN NGOC KIEU OANH 040917.150423.150246. ck
15/4/2023 10.000 HA MINH TAN 173979.150423.144648.  Chuyển khoản
15/4/2023 20.000 TRAN QUOC PHU 851187.150423.143835.VCB  
15/4/2023 10.000 PHAM TUAN ANH 382081.150423.143108.  Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 HUA VAN HOANG 854147.150423.142808.  Chuyển khoản
15/4/2023 20.000 TRUONG CONG MINH  0491000013709 Chuyển tiền
15/4/2023 20.000 NGUYEN THI KIM DIEU  0481000651543 Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 NGUYEN QUOC BAO  908726.150423.142439. vi tre e khuyet tat viet nam
15/4/2023 10.000 NGUYEN THI THANH THUY 1025489075 Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 Nguyen van truyen 231535.150423.141717.  
15/4/2023 10.000 TRAN THI TUYEN  812801.150423.141622. Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 BAN VAN HONG 795695.150423.141140.  Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 NGUYEN TUAN EM 095753.150423.140553.  
15/4/2023 10.000 MAI THI TU TRINH 1013271157 Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 DO VAN LUU 110053.150423.135603.  Chuyển tiền
15/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 089625.150423.134820. Share yeu thuong voi hoan canh kho khan 
15/4/2023 10.000 SONG A TIEN 709233.150423.134616.  Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 HO VAN HOA  794032.150423.134307. Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 LE VAN CHUNG 1030273888 Chuyển tiền
15/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 294008.150423.133231. Tu thien
15/4/2023 10.000 HOANG ANH DUONG  750388.150423.132707 Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 NGUYEN HONG PHUC  846642.150423.132635. Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 NGUYEN VAN CHOT PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38724314420.
Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 tran huy lap 281873.150423.131551.  
15/4/2023 20.000 NGUYEN THI DUYEN 389120.150423.131002.VCB Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 Ly Thi Ngu 158179.150423.130953.  
15/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HAY 562985.150423.130436.  
15/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 431544.150423.130141. CK TU THIEN
15/4/2023 10.000 NGUYEN THI THANH TRUC  975061.150423.130112. Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 540629.150423.125831. TU THIEN
15/4/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC NHUNG 669588.150423.125726.  Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TRUONG 665273.150423.125551.  
15/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38723375331.
HOANG HUY GROUP
15/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 410060.150423.125324.VCB HOANG HUY GROUP
15/4/2023 10.000 PHAM MANH CUONG 9335731505 Chuyển tiền
15/4/2023 200.000  VI THI XIEN 1014418770 Chuyển tiền
15/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0861000000533  uy quyen cho quy
15/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 666178.150423.124153. HOANG HUY GROUP
15/4/2023 10.000 XA NHU QUYNH 662941.150423.124113.  Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 Anh  960031.150423.124056. chuyen 
15/4/2023 10.000 NGUYEN THI MINH NGUYET  464629.150423.123922 Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 942006.150423.123758.  
15/4/2023 40.000  HO THI THUY KIEU  564893.150423.123646. HOANG HUY GROUP
15/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 634451.150423.123643. HOANG HUY GROUP
15/4/2023 10.000 LU VAN CHUONG 564832.150423.123642  
15/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 633727.150423.123500. HOANG HUY GROUP
15/4/2023 10.000 DO THI DIU 442281.150423.123348 Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 439365.150423.123308. DIEN MAY XANH VN
15/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIM XUYEN  623965.150423.123257 Chuyển khoản
15/4/2023 10.000  NGUYEN LAN SONG 0551000247816  Chuyển tiền
15/4/2023 20.000 DINH MANH TUYEN 147798.150423.122444.VCB ck ung ho quy tre em Viet Nam
15/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024580033 tre em khuyet tat
15/4/2023 20.000 Doi Van Duy  910541.150423.121820.  
15/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUY 303230.150423.120108. Chuyển khoản
15/4/2023 20.000 PANG SUM Y THINH 550914.150423.113800.VCB Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 NGUYEN THI TUYEN 798107.150423.113030.  
15/4/2023 10.000 Nguyen Ngoc Bao 913209.150423.112836.  Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 Nguyen Tat Kha  778262.150423.112209.  
15/4/2023 10.000 NGUYEN VAN NAM 759780.150423.111743.  Chuyen tien tu thien
15/4/2023 10.000 LUONG VAN QUY 740606.150423.111223.  Chuyển tiền
15/4/2023 20.000 DOAN VAN TIEP 133208.150423.110628.  Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 TRAN TIEN DUNG  955286.150423.110241.  Chuyen tien tu thien
15/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014047953 .tre em
15/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 504644.150423.105204.  Chuyen tien tu thien
15/4/2023 20.000 NGUYEN VAN CHUONG 056083.150423.103727.  Chuyển khoản
15/4/2023 10.000 PHAM DAC TOAN 193753.150423.103245.  Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 HUYNH HOANG IN 951833.150423.102047.  
15/4/2023 10.000  TRAN NGOC THO 1014776276 Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 LUU XUAN THIEU 285299.150423.101550.  Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 DANG XUAN HIEN 180667.150423.101450.  
15/4/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuc em binh an hanh phuc 
15/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUY  422395.150423.101115 Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 LE VAN PHONG  9348678152 Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 269618.150423.100922. Khac
15/4/2023 10.000 NGUYEN THANH PHU 111179.150423.100828.  Chuyển tiền
15/4/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027513039 nhung tre e khuyet tat.
15/4/2023 10.000 NGUYEN QUANG HUY 1036203014 Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 PHAM VAN HUONG 0401001502182  Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 LY THI HO THAO 244237.150423.095152.  
15/4/2023 10.000 NGO VAN TUAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.38715777898.
Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 QUACH THI MAI  9333913033 Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 NGUYEN DINH HUYEN 926699.150423.094502.  
15/4/2023 10.000 VANG MI MY 983652.150423.094411.  Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 THACH THI LUA  815120.150423.093136. Chuyển tiền
15/4/2023 10.000 DANH HIEU 658602.150423.092807.  
15/4/2023 20.000 DO THI GAI  461005.150423.092421.VCB Chuyển khoản
15/4/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
15/4/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
15/4/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
15/4/2023 200.000 NGUYEN BICH DIEN AN 0531002512649 Ung ho tre em
15/4/2023 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000660619 ung ho cac be khuyet tat
16/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0761002372968 tre em khuyet tat
16/4/2023 30.000 TRAN THI SINH  1012797765 Chuyển tiền
16/4/2023 10.000 TRAN THI NGOC HOAI  256269.160423.203427. Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 NGO GIA TRI  121404.160423.200224. Chuyển khoản
16/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 212096.160423.194941.VCB ck
16/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341006982909 Nho to chuc chon giup
16/4/2023 20.000 VANG VAN THUONG 471085.160423.194754.  Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TRI  014047.160423.193746 Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 Phuc  839276.160423.192813. chuyen 
16/4/2023 10.000 LE THI HOAN  833286.160423.192520. ck
16/4/2023 10.000 LUU HOANG THU 613881.160423.191823.  Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 LE THI PHUONG THAO  311449.160423.191528. Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 Nguyen Kim Ngan 368720.160423.191108.  chuyen tien nham gay quy ho tro cho tre em co hoan canh kho khan o VIET NAM
16/4/2023 20.000 VO VAN HUAN 299935.160423.190403.VCB Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 LE VAN NGUYEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38773804703.
Chuyển tiền
16/4/2023 10.000 NGUYEN HONG NHI 768286.160423.190024.  
16/4/2023 10.000 LE THANH VAN  161819.160423.184622. Chuyển khoản
16/4/2023 20.000 LAM VAN CHUNG 134890.160423.184119.  
16/4/2023 10.000 TRAN QUANG LINH 740392.160423.182240  
16/4/2023 20.000 CHAO A THANH  008746.160423.181643. Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 TRUONG VAN SON  632099.160423.175552. Chuyển tiền
16/4/2023 20.000  NGUYEN THI NGOC ANH  712854.160423.175227. VI TRE EM VIET NAM
16/4/2023 10.000 DAO MAI 863327.160423.174848.  
16/4/2023 10.000 BUI DINH CHUC 1024074519 VI TRE EM VIET NAM
16/4/2023 10.000 Le Hong Vinh 923470.160423.174404. ung tien ho tro tre em khuyet tat
16/4/2023 20.000 nam khanh 210872.160423.173535.  
16/4/2023 10.000 NGUYEN VAN KHOI  0341006996793  Chuyển tiền
16/4/2023 10.000 DANG NGOC DAI 364807.160423.172442. Chuyển tiền
16/4/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000551168 ung ho giup do tre em khuyet tat
16/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000391603   
16/4/2023 10.000 BUI VAN THUY 328923.160423.170736.  Chuyển khoản
16/4/2023 20.000 NGUYEN VAN QUOC LAM  753757.160423.170403.VCB VI TRE EM VIET NAM
16/4/2023 20.000 TA THI LIEU 253290.160423.170047.  Chuyển tiền
16/4/2023 10.000 TA QUANG KHAI 729744.160423.165935.  
16/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TOAN  493727.160423.165620.  
16/4/2023 10.000 NGUYEN THE TIEN 973597.160423.163812. Chuyển tiền
16/4/2023 10.000 LE THI NGOC NHI  451104.160423.163006. Chuyển khoản
16/4/2023 20.000 LAM THAI DUONG 524254.160423.162054.  Chuyển tiền
16/4/2023 10.000 DAO QUANG VIET 592143.160423.162015. Chuyển tiền
16/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 112241.160423.161845. Tu thien tre em
16/4/2023 10.000 Tran quoc cuong  377077.160423.161451. VI TRE EM VIET NAM
16/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 089677.160423.161317. Ct tu thien
16/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HHVJTS47O.
 
16/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 263584.160423.160824.VCB Ung ho
16/4/2023 20.000 HUYNH THI BICH THI  516726.160423.160105.VCB Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 Nguyen Thi Viet  040670.160423.160057 ck
16/4/2023 10.000 Vu uyen nhi 201654.160423.160039.  
16/4/2023 10.000 NGUYEN THI Y NHI  013217.160423.155408. Chuyển khoản
16/4/2023 20.000 HOANG THI KIEU ANH  174724.160423.155335.VCB Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 NGUYEN THI HONG NGA 009982.160423.155317. Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUY  192251.160423.154909. Chuyển tiền
16/4/2023 10.000 NGUYEN QUE CHI 9979598760 Chuyển tiền
16/4/2023 15.000 NGUYEN PHUONG LAN 910568.160423.154340.N  
16/4/2023 20.000 LE THI PHUONG 613270.160423.154327.VCB Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 Nguyen thi hoa 335696.160423.154319.  
16/4/2023 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 361697.160423.154317.  
16/4/2023 10.000 Nguyen phi thinh 187036.160423.154228.  
16/4/2023 10.000 TRUONG DUC TAN DANH 966442.160423.154215.  Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC HUYEN 0501000193929 Chuyển tiền
16/4/2023 10.000 Nguyen ha trang 953691.160423.153857.  
16/4/2023 20.000 NGUYEN THI CHINH 190594.160423.153306.  Chuyển khoản
16/4/2023 20.000 LE NGOC TU 284707.160423.152254.VCB Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 LUONG VAN DONG  082713.160423.150709. Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 NGUYEN THI MY DUYEN 785657.160423.150435.  Chuyển tiền
16/4/2023 20.000 NGUYEN THI TU QUYNH 784794.160423.150432.VCB Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 NGUYEN BA TUAN 782041.160423.150321.  
16/4/2023 10.000 Pham Hong Tam 830017.160423.145617.  
16/4/2023 10.000 LE THI ANH HONG LAN  548345.160423.145116 Chuyển tiền
16/4/2023 10.000 NGUYEN VU PHUONG AN 969819.160423.143804.  
16/4/2023 10.000 PHAN THI PHUNG 1017804143  
16/4/2023 10.000 HA KHANH DUONG ANH 015810.160423.143200.  
16/4/2023 10.000 THEN Y THOAI 863747.160423.140914. Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 VU THI TRAM ANH 0561000615332 Chuyển tiền
16/4/2023 10.000 TRUONG TAN SUU 607434.160423.135751.  Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 NGUYEN THI GIANG 806382.160423.135306.  Chuyển khoản
16/4/2023 20.000 TRAN QUOC TUAN 583724.160423.134946.  Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 DO QUANG HUY 723806.160423.134640.  
16/4/2023 10.000 DO GIA BAO 1023537622  
16/4/2023 10.000 NG HOANG KHANG 541242.160423.133550.  
16/4/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 102342738  
16/4/2023 10.000 TRAN LAM THANH LUAN  1036834724 Chuyển tiền
16/4/2023 10.000 LE DUY 624204.160423.131059.  Chuyển tiền
16/4/2023 10.000 LO VAN THAN 928003.160423.130755.  Chuyển tiền
16/4/2023 20.000 NGO HOANG PHUC 470258.160423.130443  
16/4/2023 20.000 LU VAN HUNG 755707.160423.130402.VCB Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 Tran danh hieu 054748.160423.125920.  ck
16/4/2023 50.000 VAN QUANG VINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38761445644.
Chuyển tiền
16/4/2023 10.000 DONG VAN THANH 413186.160423.125412.  Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 NGUYEN DUY THAO 135574.160423.125107.  Chuyển tiền
16/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 174758.160423.123049. quy tu thien
16/4/2023 10.000 LE TRUONG TRUNG NGHIA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38760428255.
Chuyển tiền
16/4/2023 10.600 PHAN TUAN NGHIA 0011004103289   
16/4/2023 10.000 nguyen dinh du 503111.160423.122847.  
16/4/2023 20.000 LAM VAN VUONG 1015173824  
16/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 475487.160423.122211. quy tu thien
16/4/2023 10.000 NGUYEN VIET HUNG 1011000645151  
16/4/2023 10.000 LE TOAN THUC  0711000268456  Chuyển tiền
16/4/2023 10.000 NGUYEN HONG HIEN NGOI 0121000826483  VI TRE EM VIET NAM
16/4/2023 10.000 Le Dinh Khanh 960430.160423.120650. VI TRE EM VIET NAM
16/4/2023 20.000 VU NGOC HOANG  327740.160423.114830. Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 126729.160423.113611. CK TU THIEN
16/4/2023 10.000 TRAN VAN TUONG 857954.160423.111453.  CK TU THIEN
16/4/2023 10.000 VO TA KIEN  047199.160423.104529. Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 Nguyen Van Hoa 936122.160423.104206.  
16/4/2023 10.000 Pham Thuy Duy  346784.160423.104135 Chuyển tiền
16/4/2023 10.000 NGUYEN VAN QUANG 012359.160423.103741.  
16/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 633724.160423.103342. CK TU THIEN
16/4/2023 10.000 TRAN VAN THANH 982944.160423.103049.  Chuyển khoản
16/4/2023 10.000 MAI QUANG DUY 334057.160423.102803.  
16/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181002490934 giup
16/4/2023 10.000 DINH VAN MINH VUONG 952546.160423.101410. Chuyển tiền
16/4/2023 10.000 MAI XUAN THU 316836.160423.100925 Chuyển tiền
16/4/2023 10.000 NGUYEN TRONG DANG 1015325055 CK TU THIEN
16/4/2023 30.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuc cac em luon binh an 
16/4/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC DUNG 0231000625410  Chuyen tien tu thien
16/4/2023 10.000 mai 242796.160423.093506.  
17/4/2023 20.000,00 NGUYEN VIET DUNG  413869.170423.224204. Chuyển khoản
17/4/2023 100.000 NGUYEN TUAN ANH 0141000772859  Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 PHAM HUY HUNG 895331.170423.203708.  Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 HOANG VAN THANG  0351000763344  Chuyển tiền
17/4/2023 20.000,00 NGUYEN VAN TUAN 812510.170423.200947 Chuyển khoản
17/4/2023 20.000,00 HO THI GAI 782050.170423.200347. Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 DO QUANG VINH 753431.170423.195829. Chuyển tiền
17/4/2023 10.000,00 XUYEN  512904.170423.195513. Chuyển
17/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 059138.170423.195121. Chuyển tiền
17/4/2023 10.000,00 Huynh Thanh Nhan 766263.170423.193550.  
17/4/2023 3.144 HUYNH TAN TIEN 1014785656 Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 288247.170423.193120. Quỹ từ thiện
17/4/2023 20.000 NGO THI TRA MY  081878.170423.192924. Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC SAN 076590.170423.192822. Chuyển khoản
17/4/2023 20.000 NGUYEN VAN HUNG 176050.170423.192234.  
17/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017778537 NAM MO A DI DA PHAT
17/4/2023 20.000 PHUNG VAN MINH 631399.170423.191615.VCB Chuyển khoản
17/4/2023 20.000 NGUYEN HUU HANH 581694.170423.191350.  Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 TRUONG THI YEN NHI 726505.170423.191016. Chuyển tiền
17/4/2023 10.000  PHAM THI HA 726038.170423.191016 Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 NGUYEN HONG PHUONG 1027362766 quy tu thien
17/4/2023 10.000 DANG VAN HOANG 1035481429 Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 BUI QUANG THO  477379.170423.190306. ck từ thiện
17/4/2023 20.000 ha van dung 283216.170423.184209.  
17/4/2023 10.000 NGUYEN TIEN KIEM  945322.170423.183203. Chuyển tiền
17/4/2023 10.000  HO QUANG HIEU 675221.170423.182437. Vì trẻ em Việt Nam
17/4/2023 10.000 TRAN QUANG TIEN 805024.170423.181919.  
17/4/2023 20.000 Tran van duc  569593.170423.181348. Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 NGUYEN THANH VU 1027738480  
17/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.ZLP
..ZP6HI0HNM35C.
Tien ung ho tre em
17/4/2023 10.000 tran van tiep 951637.170423.180028.. Vì trẻ em Việt Nam
17/4/2023 10.000 Hoang Thi Phuong Thao 198846.170423.180025.  
17/4/2023 10.000 DINH VAN KHAI 712729.170423.175805. Chuyển tiền
17/4/2023 1.001 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1033502980  
17/4/2023 20.000 HUYNH THANH TUYEN 789782.170423.174349.VCB Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HONG 448058.170423.174335.  
17/4/2023 20.000 CHU LUU XUAN TUE 631122.170423.173246.  
17/4/2023 10.000 CAM THANH TUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38809766408.
 
17/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001147443 ung ho tre em khuyet tat
17/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 193579.170423.170434. ck ung ho
17/4/2023 10.000 Hoi  721965.170423.165701. Chuyển
17/4/2023 10.000 PHAM XUAN HAI  684753.170423.164435. Chuyển
17/4/2023 10.000 HUYNH ANH VIEN 1036036842 Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 NGUYEN THI BICH VAN 0621000443943  Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38805905617.
Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 HOANG THI CHI 636364.170423.163244.  Chuyển khoản
17/4/2023 20.000 HUYNH DUY LAP 428336.170423.163029. Chuyển tiền
17/4/2023 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0841370057856  donate money
17/4/2023 10.000 DUONG VAN HOAN 1023493203 Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 NGUYEN THI DIEM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38805821288.
Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 Lai Thi Ut Ha 478619.170423.160919.  Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 Nguyen thi hien 073585.170423.160745.  
17/4/2023 10.000 HUYNH THANH PHONG 520842.170423.160649 Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 HUA THANH HIEP 134972.170423.160537.  Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 NGUYEN THI HANG 468018.170423.160112.  Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38804286989.
 
17/4/2023 10.000 DUONG THI HAI  0351000728308   
17/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000162743  
17/4/2023 10.000 Trinh The Bang 062034.170423.155701.  
17/4/2023 10.000 LE THI BICH THUY 509359.170423.155603 Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 Pham Thi Mai Xoa 153870.170423.155258.  
17/4/2023 10.000 Do van luan  057474.170423.155254. Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIM OANH  407632.170423.154949. Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 519752.170423.154806. quy tu thien
17/4/2023 10.000 VO VAN SIEU 396062.170423.154737.  Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 HO THI HONG  557157.170423.154645. Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 NONG THI TRANG 0731000707758 Chuyển tiền
17/4/2023 20.000 VI VAN GIANG 707741.170423.154609.  
17/4/2023 10.000 HA THUY TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38804283085.
 
17/4/2023 10.000 NGUYEN THAO SUONG 381765.170423.154452.  Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 990649.170423.154353. quy tu thien
17/4/2023 20.000 MA VAN CHANG  465274.170423.154340.VCB Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 Luong Van Xinh 692924.170423.154334.  
17/4/2023 10.000 TRAN VAN TIEN 986071.170423.154256.  
17/4/2023 20.000 Nguyen thi thu thao 495517.170423.154252.  
17/4/2023 10.000 HUYNH THI THU NGOAN  495389.170423.154249 Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 DO VAN TIEN ANH 1022064145 Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 VU QUANG HUY 686462.170423.154225.  
17/4/2023 10.000 TRUONG DUC QUOC HUNG 368775.170423.154224.  Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 659610.170423.153204. ck tu thien
17/4/2023 10.000 NGUYEN VAN SON  9828399222 Chuyển tiền
17/4/2023 21.000 NGUYEN THI HUONG LY  209743.170423.152746.VCB Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 TRAN DUC MINH 889965.170423.152347.  
17/4/2023 10.000 TRUONG THI LINH 1013227503 Chuyển tiền
17/4/2023 20.000 TRAN VAN QUYEN 0201000719192 Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 BUI NHU QUYNH 407959.170423.150619.  Chuyển
17/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 181612.170423.150539. ck từ thiện
17/4/2023 10.000 Le Thi Thanh Ngan  120887.170423.150505 Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 MAI GIAP HA GIANG 1023464881 Chuyển
17/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 401190.170423.150337. ck từ thiện
17/4/2023 10.000 LUU THI THOM 1012982488 Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 TU VUONG THUY KIEU 166477.170423.150226. Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 NGUYEN THI THANH TRUC  457652.170423.150129. Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 DOAN QUAN 354615.170423.144529.  
17/4/2023 10.000 LUONG VAN HAO 051371.170423.143556.  
17/4/2023 500.000 HUYNH ANH HIEU 050217.170423.143540.  Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 793299.170423.143255. ck 
17/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 010652.170423.142540 ck từ thiện
17/4/2023 20.000 DANG MINH LUAN 579800.170423.142348.  Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 PHAN VAN DONG  0341007142010 Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 NGUYEN HOANG VU 502255.170423.141159  Chuyển khoản
17/4/2023 100 NGUYEN THI PHUONG 463090.170423.140651. Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 vo phuoc duy 474723.170423.140321.  
17/4/2023 10.000 LE KIM TRONG 176523.170423.140242.  
17/4/2023 10.000 TRAN TUAN DAT 967721.170423.134848 Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 NGO VAN TINH 960039.170423.134622.  
17/4/2023 10.000 NGUYEN DUC HANH 0351001026764  Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 NGUYEN VAN QUYEN 056828.170423.133357 Vì trẻ em Việt Nam
17/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HUAN   0341007209444  Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 913439.170423.133040. ck từ thiện
17/4/2023 20.000 Ngo van dai PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP.
.ZP6HI0HNEDAR.
 
17/4/2023 10.000 DO THI HAO  0361000265500 Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 Duong van Huong 777580.170423.130841.  
17/4/2023 10.000 PHAN CONG ANH 1024502331  
17/4/2023 10.000 DAO VAN LONG 655404.170423.130738.  
17/4/2023 20.000 NGUYEN THANH TRUNG 605284.170423.130339.  Chuyển tiền
17/4/2023 10.000  PHAM VAN DEO  342098.170423.125720 Chuyển tiền
17/4/2023 10.000  Huynh Van be nam  341558.170423.125700. Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 NGUYEN TIEN THU  421140.170423.125410. Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 VO TRUONG GIANG 331965.170423.124458 Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 HUYNH TAN DANH 642457.170423.124455.  
17/4/2023 10.000 DO THI THU 035424.170423.124334.  Chuyển tiền
17/4/2023 20.000 bui xuan cuong 935050.170423.123810.  
17/4/2023 20.000 HOANG VAN CUONG 803144.170423.123221.  Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 CHAU KHANH HUY 112570.170423.123015.  
17/4/2023 10.000 PHAM VAN LEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.38798151568
Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 VU MANH LUU 0381000613572 Chuyển tiền
17/4/2023 20.000 SON THI ANH KIEU 929076.170423.122654.VCB Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 050066.170423.122601. Quỹ từ thiện
17/4/2023 10.000 NGUYEN VAN VIET  942363.170423.122313. Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 TU NGOC THUY 175840.170423.122300.  
17/4/2023 20.000 NGUYEN VAN NHUT HOANG  866547.170423.122246.VCB Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 PHAM THI THU HUYEN 750634.170423.122152. Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 TRUONG VAN TAI 484137.170423.120904.  Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 Ha The Van 847050.170423.120447.  
17/4/2023 10.000 MAI XUAN LAN 154862.170423.115256.  
17/4/2023 20.000  KIM LANH 1021624135 Chuyển tiền
17/4/2023 20.000 Hoang Quan 463983.170423.113738.VCB  
17/4/2023 20.000 PHAN CONG VINH 853773.170423.113449.VCB Chuyển khoản
17/4/2023 200.000 HO THI HUE  099626.170423.113216. Chuyển khoản
17/4/2023 20.000 NGUYEN THE THANH 358862.170423.112426.VCB Chuyển khoản
17/4/2023 20.000 HA ANH QUAN 361922.170423.111412.  Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 TRUONG VAN THANH 1028484124 Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 NGUYEN MANH QUY 1033681530 Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 TRUONG NGUYEN KHAC PHUC  781252.170423.105550. Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 NGUYEN MINH TOAN 111760.170423.105514.  Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 HUYNH NGOC THANG  1030130593 Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 LE VAN TO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38793328346
 
17/4/2023 50.000 HO THI DUC 534545.170423.104913. Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 NGUYEN MINH DUC 081666.170423.104907.  
17/4/2023 10.000 NGUYEN THI TU UYEN  1016813120 Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 HUYNH VAN HUONG  056719.170423.104403. Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 VU DUC NGUYEN 1015580619  
17/4/2023 10.000  LAM AI THUY LINH  200173.170423.103805. Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 NGUYEN TAN PHAT 154415.170423.103740.  Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HIEP  939832.170423.101916 Chuyển tiền
17/4/2023 10.000 DUONG PHUC DUC 937122.170423.100131.  
17/4/2023 20.000 HUYNH VAN SI. 0091000684082  
17/4/2023 10.000 NGUYEN THI NHU Y 1021742338 Chuyển tiền
17/4/2023 30.000 DANG THI THUY 0291000272468 chuc cac e binh an 
17/4/2023 10.000 HOANG VAN TIEN 787362.170423.095104.  Chuyển khoản
17/4/2023 30.000 LE VAN CHIEN 825795.170423.094016.  Chuyển khoản
17/4/2023 10.000 LE THI HUONG  699708.170423.093853. Chuyển tiền
17/4/2023 20.000 NGUYEN THI NGOC TRANG  290868.170423.093748.VCB Chuyển khoản
17/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
17/4/2023 10.000 TRAN DANG CONG 0161001707489  
17/4/2023 20.000 DUONG XUAN BAO 933169.170423.090854.  
17/4/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0011004351208  
17/4/2023 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023317827 chung binh
18/4/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC TRUC 406952.180423.210209. Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 NGUYEN THI TRANG 937880.180423.205356. Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUONG 870138.180423.203949.  Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 VO THI HONG CHI 1032111127 Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 Vo Ngoc Nhu Y  436960.180423.202932. Chuyển
18/4/2023 10.000 hoang mui coi PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..38852880716.
 
18/4/2023 10.000 pham thi luyt  415373.180423.201956.  
18/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0341007010767 Binh thuong
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 162832.180423.200627.  
18/4/2023 20.000 Nong Thi Thu Nguyet 006466.180423.200313.  Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 NGUYEN THI HUYEN 0731000832357 Chuyển tiền
18/4/2023 20.000 Truong Tien Thanh  822549.180423.194341. Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000667894  tre em khuyet tat
18/4/2023 10.000 DO THI MUI 017330.180423.193304.  Chuyển tiền
18/4/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1033502980  
18/4/2023 10.000 DAU THI OANH  145149.180423.191333. Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 phan dang long 439911.180423.185824. Chuyển
18/4/2023 10.000 DUONG THI THU NGA 0071000992620 Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 434374.180423.185453. quy tu thien
18/4/2023 20.000 PHAN HAI DANG  843511.180423.185258. Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 HUYNH DUC DUONG  601628.180423.185208. Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 PHAM THI NGOC HAN 595120.180423.184616. Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 PHAN KIM PHAT 283913.180423.183018.  
18/4/2023 10.000 Nguyen duc hieu 972796.180423.181546. Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 091711.180423.181440 VI TRE EM KHUYET TAT VN
18/4/2023 10.000 HOANG VAN NGHI 0021000420725  Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 HOANG THI TRANG 929408.180423.180635. Chuyển khoản
18/4/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0081001149352 tre em bi ung thu
18/4/2023 10.000 HA VAN CHUYEN 867260.180423.175415.  Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 BUI THI LIEN  656484.180423.174900. quy tu thien
18/4/2023 20.000 HUYNH THI CAM HANG  372578.180423.174830.VCB Quỹ từ thiện
18/4/2023 10.000 HUYNH THAI ANH THU 642686.180423.174541. quy tu thien
18/4/2023 10.000 TRAN LE MY DUNG 819705.180423.174527.  Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 183947.180423.174333. Quỹ từ thiện
18/4/2023 10.000 NGUYEN THI QUYEN 0341001930947  quy tu thien
18/4/2023 10.000 VO VAN THAT 630324.180423.174244.  
18/4/2023 20.000 NGO PHAN THI TAM 882969.180423.174231.VCB Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 745522.180423.171657. quy tu thien
18/4/2023 10.000 HA PHUOC TOAN //SAL2023108S068005
626001//
Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 HOANG TRUNG KIEN  023379.180423.171145. Chuyển tiền
18/4/2023 20.000 TRUONG KHAC HOANG  //SAL2023108S
068005626001//
Chuyển khoản
18/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491001886624 chia se
18/4/2023 10.000 DAO TRUNG KIEN 935441.180423.165904.  Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 BUI THI HA  242093.180423.165611. Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 NGUYEN VAN SY 870667.180423.165534.  
18/4/2023 10.000 NGUYEN VAN LY 635331.180423.164744.  Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 LE VAN HIEN 250240.180423.164600. Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 025383.180423.164338. VI TRE EM KHUYET TAT VN.
18/4/2023 10.000 Tien 866505.180423.163941.  Chuyển
18/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 798792.180423.163408.VCB vi nguoi ngheo
18/4/2023 10.000  BUI PHI LOAN  455358.180423.162959 Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 Nguyen thi thuy hang  235667.180423.162813. ung ho
18/4/2023 10.000 BUI THI THANH LAM 0381000489589  Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 Thach Ri  235001.180423.162210. Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 HO THI KIM NGAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38843464248
Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 DAO YEN LINH 324305.180423.161444.  Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 NGUYEN TUAN NHAT HUNG 956669.180423.160809.  
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 291155.180423.160751. quy tu thien
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 947188.180423.160714. quy tu thien
18/4/2023 10.000 BUI THI LIEN 629158.180423.160613. Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUY  283810.180423.160617. Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 578743.180423.160454. quy tu thien
18/4/2023 10.000 NGUYEN VAN DIEU 632684.180423.160435. Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 NGUYEN THI QUYEN 0341001930947  quy tu thien
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 269435.180423.160303. quy tu thien
18/4/2023 20.000 HUYNH THI CAM HANG 970464.180423.160300.VCB  quy vi tre em khuyet tat
18/4/2023 10.000 Nam  767724.180423.160255. Chuyển
18/4/2023 10.000 Tran Le My Dung 266211.180423.160221.  
18/4/2023 300.000 HOANG MANH CONG  02009704150418155
8052023Sd8N293
563.78024.155805.
moi ban ktoan co tam ly ta tua
18/4/2023 10.000 DO LE HUY 1022064145 Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 PHAM LY KHA 275987.180423.155131.  Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 Nguyen van Dong  853156.180423.155103. vi tre em khuyet tat Viet Nam
18/4/2023 10.000 luan hong quyen 205179.180423.154923.  
18/4/2023 10.000 TRAN VAN BINh PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38842136308.
 
18/4/2023 10.000 BUI VAN TU 478656.180423.154556.  Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 DINH THI DIEM QUYNH 186001.180423.154459.  Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 NGUYEN THI NHU QUYNH 991697.180423.154442.  Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 TRUONG THI YEN TRINH 989677.180423.154401.  Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 VU THI NGA 1022742608  
18/4/2023 10.000 NGUYEN THU HAI  1012885774 Chuyển tiền
18/4/2023 10.000  VU THI LOAN 410310.180423.154253 Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 DAO QUANG MINH 174924.180423.154234. Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 Hien 711227.180423.154146.  Chuyển
18/4/2023 10.000 Do Manh Phu 155926.180423.153834.  
18/4/2023 10.000  TAN THI SO  381225.180423.151219. Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 NGUYEN THI THANH TUYEN 861800.180423.151031.  Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 Nguyen van thom 023167.180423.150821. Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 TRAN THI DIEM MI  0281000466896  Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 PHAN THI HAO 848246.180423.150636.  Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 DAO MANH CUONG 011585.180423.150544.  Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 DANG THI THAM 0491000161685 Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 THEN THI HUONG 840757.180423.150455.  Chuyển tiền
18/4/2023 10.000  LE THI NGA 1015459273 Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 NGO THANH PHUNG 9972760278 Ủng hộ
18/4/2023 10.000 Trang  612534.180423.150221. Chuyển
18/4/2023 10.000 DONG THI CAM THU  829510.180423.150141. Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 CAO THI YEN 827425.180423.150055. Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 DUONG ANH DAT 9862539222 Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 Huynh Trong Nghia 415956.180423.143556.  
18/4/2023 20.000 QUACH CONG BA  834959.180423.142135 Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 DUONG DUC DUY 064537.180423.141943.  Chuyển khoản
18/4/2023 20.000 DANG VAN KIEN  808595.180423.141151.VCB Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 MAI GIA HAN  623347.180423.135900. Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 897979.180423.135648. ck từ thiện
18/4/2023 20.000 NGO THI DIEU 905202.180423.135641.VCB Chuyển khoản
18/4/2023 20.000 LUONG THI TIEN 957145.180423.135348.  Chuyển tiền
18/4/2023 1 LE THI LY 827880.180423.135058. Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 Bui Dinh Quyen 822357.180423.134039.  
18/4/2023 10.000 NGUYEN THANH TRUC  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38838126503.
Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 NGUYEN VAN DAN  417204.180423.133213.  
18/4/2023 10.000 VO THI MINH THO 880772.180423.132855.  
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 646726.180423.132804. Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 NGUYEN XUAN HIEU  630013.180423.132249. Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 NGUYEN HOANG UT  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
38838122208.
Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 828608.180423.131956. muoi ngan dong
18/4/2023 10.000 LANG VAN BAC 924964.180423.130452. Chuyển tiền
18/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014047953 tre em
18/4/2023 10.000 DANG THI QUYEN 720754.180423.125640.  HOANG HUY GROUP
18/4/2023 10.000 NGUYEN MANH HIEP 1022380193 Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 TRAN VAN SONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38837134980.
 
18/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.ZLP
..ZP6HI1FH3JHD
Chuyển
18/4/2023 10.000 VO THANH QUANG 882402.180423.124810.  
18/4/2023 10.000 TRAN VAN MINH  691219.180423.124318. Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 NGUYEN THI NHUNG 496020.180423.124300.  Chuyển khoản
18/4/2023 20.000 VU VAN LAM 486511.180423.124032. Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 LUONG VAN HAN  481062.180423.123903. Chuyển khoản
18/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 683664.180423.123736. ck từ thiện
18/4/2023 10.000 HOANG THI LE 254806.180423.123658. HOANG HUY GROUP
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 468611.180423.123545. HOANG HUY GROUP
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 468589.180423.123545. HOANG HUY GROUP
18/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 923138.180423.123545.VCB HOANG HUY GROUP
18/4/2023 10.000 NGUYEN THI HOAN  310184.180423.123522. Chuyển
18/4/2023 10.000 NGUYEN THI TRANG  252681.180423.123450 Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 NGUYEN THI MAI 464683.180423.123446.  Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 NGO THANH TAM  462722.180423.123410. Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 NGUYEN THI HA 0351000978994  HOANG HUY GROUP
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 459982.180423.123332. HOANG HUY GROUP
18/4/2023 10.000 NGUYEN VAN DUNG 304784.180423.123252.  Chuyển
18/4/2023 10.000 TRAN THI KHANH LINH 999010.180423.003220 Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 BUI THI LINH 285016.180423.123159.  Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 DANG MINH TIEN 766708.180423.122718. Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 NGUYEN ANH TUAN 1035239060  
18/4/2023 10.000 TRAN QUANG TUNG  0261003459356 Chuyển tiền
18/4/2023 10.000  NGUYEN THANH SON 238919.180423.121828. Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 304190.180423.120855. ck từ thiện
18/4/2023 10.000 Dang Quy Thanh  933480.180423.120231 Vì trẻ em Việt Nam
18/4/2023 10.000 LUC MOC SUI 454474.180423.115426.  Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 TRAN THU HANG 265782.180423.114933. Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 PHAN VAN DUNG 362839.180423.113703.  
18/4/2023 10.000 to 402531.180423.113542. ck 
18/4/2023 10.000 VANG A TICH  174765.180423.113015 Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 NGUYEN VAN VINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..38833756564
Vì trẻ em Việt Nam
18/4/2023 20.000 NGUYEN VIET TOAN  177623.180423.112543.VCB Chuyển khoản
18/4/2023 10.000  LE THI MY LINH 0401001334682  quy tu thien
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 074738.180423.110810. quy tu thien
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 096087.180423.110701. quy tu thien
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 791004.180423.110326. quy tu thien
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 686830.180423.110215. Quỹ từ thiện
18/4/2023 10.000 NGO MINH TUAN  26290053  
18/4/2023 20.000 PHAM TAN VU 419076.180423.104755.VCB  
18/4/2023 10.000 nguyen mat phuc hien 879933.180423.104627.  
18/4/2023 20.000 HOANG TRUNG TU 968660.180423.104353.  
18/4/2023 10.000  DANG VAN HUNG 143297.180423.103919.  
18/4/2023 30.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 021137.180423.103702. ck từ thiện
18/4/2023 10.000 PHAN MINH KHUONG 1020295670  
18/4/2023 10.000 LE DAI DUONG 948892.180423.102926.  Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 NGUYEN CHI KHANG 009129.180423.102618.  Chuyển tiền
18/4/2023 10.000 Cong 768460.180423.095554.  
18/4/2023 10.000 HOANG VAN SANG 903512.180423.094927.  
18/4/2023 10.000 LO VAN ON 766771.180423.093324.  Chuyển khoản
18/4/2023 10.000 TRUONG THI YEN NHI 078571.180423.093029 Chuyển tiền
18/4/2023 20.000 Nguyen Van Bac 645002.180423.092506.  
18/4/2023 10.000 hoang manh quan PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38829530445.
 
18/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
18/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000391603  
18/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 107066.180423.021159. Chuc cac em luon manh khoe va hanh phuc GNTCF
18/4/2023 50.000 TRAN ANH HUNG 0781000462986 ung ho tre em khuyet tat
19/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 889161.190423.223602. Ủng hộ
19/4/2023 9.000 DINH THANH HIEN 0901000098834 Chuyển tiền
19/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 xxcghhh
19/4/2023 20.000 PHAM THI TAM 789742.190423.205107.VCB Chuyển khoản
19/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 751588.190423.204021. quy tu thien
19/4/2023 10.000 NGUYEN THI THANH NHI  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.38887566421.
Chuyển tiền
19/4/2023 20.000 DUONG VAN TUYEN 159735.190423.201511.  Chuyển tiền
19/4/2023 20.000 NGO THU HUYEN 825977.190423.201114.VCB Chuyển khoản
19/4/2023 10.000 TU THI HANG 1022454035 Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 CHINH 790647.190423.195754.  
19/4/2023 10.000 PHAM NGOC DIEM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38887481494.
Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 DAO THUY DUONG 1019930473  
19/4/2023 10.000 NGUYEN MINH VAN 531404.190423.194251 Chuyển tiền
19/4/2023 20.000 Nguyen Nhat Thong 908218.190423.194040.  
19/4/2023 10.000 HUYNH THI THAO  571423.190423.193617. Chuyển khoản
19/4/2023 10.000 LO TIEN TAI 836427.190423.192733.  Chuyển khoản
19/4/2023 20.000 NGUYEN ANH TUAN 9925035666  
19/4/2023 10.000 TRAN THI HONG LE  591000373292 Chuyển tiền
19/4/2023 20.000 Truong Cong Tuong 064979.190423.191837.  
19/4/2023 20.000 Duong thi hieu PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HI2DB1PGJ.
 
19/4/2023 10.000  HOANG THANH TAM  493698.190423.190503 Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 NGUYEN THI THAO NGUYEN 432940.190423.190500.  Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 NGUYEN THI HONG HANH 0871004219869 Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 NGO DINH PHUC 472449.190423.184507 Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 HUYNH MINH HAU 736273.190423.183415.  
19/4/2023 10.000 TRINH THI MY XUYEN 493338.190423.182840.  Chuyển khoản
19/4/2023 10.000 TRAN TRUNG DUNG 0971000019073  Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 HOANG VAN THUONG 165886.190423.182351.  Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 TRAN THI LOAN  804545.190423.182256 Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 NGUYEN VAN DUY 803150.190423.182221. Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 NGUYEN QUANG TUYEN 752499.190423.182233.  Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 PHUNG THI NGOC BICH 448571.190423.182046.  Chuyển khoản
19/4/2023 10.000 NGUYEN THE ANH 383403.190423.181416.  Chuyển
19/4/2023 10.000 Chi  366301.190423.180747. Chuyển
19/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 693868.190423.175712. quy tu thien
19/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 298317.190423.175502. Quỹ từ thiện
19/4/2023 20.000 Chi  315801.190423.174930. Chuyển
19/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 933701.190423.174653. quy tu thien
19/4/2023 10.000 PHAM THI MY HANG 578376.190423.174555.  Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 Nguyen Phuong Nam 110843.190423.174344.  Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 221053.190423.174246. quy tu thien
19/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 723371.190423.174245.VCB quy tu thien
19/4/2023 10.000 VU THI THANH HUYEN 220437.190423.174241.  Chuyển khoản
19/4/2023 10.000 LE THI HOAI TAM 220330.190423.174240.  Chuyển khoản
19/4/2023 10.000  NGUYEN THI TRINH  0281000618585 quy tu thien
19/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 620983.190423.174136. quy tu thien
19/4/2023 10.000 .TRAN THI TAN 832328.190423.174119  
19/4/2023 10.000 DO TIEN MANH 174276.190423.173546.  
19/4/2023 10.000  NGUYEN THI TRINH  0281000618585 quy tu thien
19/4/2023 20.000 VU DANG DOANH 1021836429  
19/4/2023 10.000 MANG MINH BUT 753060.190423.172719.  Chuyển khoản
19/4/2023 10.000 PHAM VAN HOAN 439416.190423.172439.  
19/4/2023 10.000 HOANG VAN NAM 915165.190423.170854.  Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 VU XUAN PHUONG  0341007167850 Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 PHAM VAN DUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
38880294416.
Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 LUONG HONG MANH 393187.190423.165656.  
19/4/2023 10.000 LE TUAN TAI 918918.190423.165503.  Chuyển khoản
19/4/2023 10.000 TRAN VAN PHUNG  672473.190423.165345. Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 chu van khiem 582681.190423.165106. Vì trẻ em Việt Nam
19/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 820190.190423.164753. quy vi tre em khuyet tat vn
19/4/2023 10.000 BUI THI HANG  284112.190423.162834. Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 TRAN THANH THUY  1020142933 Chuyển tiền
19/4/2023 20.000 LAI NGOC LONG 9388085825  
19/4/2023 20.000 NGUYEN VAN GIANG 148587.190423.161322. Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 NGO TRONG TUAN  633786.190423.161307.  VI MOT TRE EM VIET NAM
19/4/2023 10.000 TRAN VAN BIET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38879202756.3
Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 NGUYEN THUY NGA 581886.190423.155908.  Chuyển khoản
19/4/2023 20.000 HO THI BICH THUY 1032247060 Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 Tran thi hien  807567.190423.155019. ck 
19/4/2023 10.000 LE THI HONG QUI 612535.190423.154615.  
19/4/2023 20.000 HUYNH THI BICH LIEN 677252.190423.154546.VCB Chuyển khoản
19/4/2023 1.000 NGUYEN XUAN TRUONG  0011004149191  
19/4/2023 20.000 TRAN THI NGOC HUONG 317307.190423.154535.VCB  
19/4/2023 10.000 NGUYEN VAN Y 214125.190423.154527.  
19/4/2023 10.000 BAN THI HIEN  1029412786 Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 DOAN TUYET HANH 1016815971 Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 NGUYEN THI TINH 491854.190423.154231.  Chuyển khoản
19/4/2023 20.000 VU THI AN 199852.190423.154225.  Chuyển khoản
19/4/2023 10.000 Cao Thi Kim Oanh  692059.190423.154225. Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC DINH 607521.190423.154003.  
19/4/2023 10.000 Hai 946434.190423.153739.  
19/4/2023 10.000 VU THI VAN 945908.190423.153435.  Chuyển tiền
19/4/2023 20.000 LUONG THI ANH NHU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
38877902109.
Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 Nguyen van chuc 442640.190423.153304.  
19/4/2023 10.000 TRAN QUANG THANH 433261.190423.153120.  Chuyển khoản
19/4/2023 30.000 LY TRUC LY 1019249685 Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 NGUYEN THI THANH PHUONG 305924.190423.152331.  Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 NGUYEN THI GIANG 894144.190423.151741.  Chuyển
19/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 752505.190423.151646.VCB quy tu thien
19/4/2023 10.000 NGUYEN THI HOAI LY  411065.190423.151520. Chuyển tiền
19/4/2023 20.000 TRAN THI THOM 258759.190423.151341. Chuyển tiền
19/4/2023 20.000 NGUYEN ANH TUAN 334229.190423.151157.  
19/4/2023 10.000 NGUYEN THI YEN  877865.190423.151117. Chuyển
19/4/2023 10.000 HA THI LINH  768552.190423.151101. Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 minh nguyet 871908.190423.150901.  
19/4/2023 10.000 thanh huyen 844778.190423.150833.  
19/4/2023 10.000 Mai Truong Thinh 570379.190423.150635.  Vì trẻ em Việt Nam
19/4/2023 10.000 VO THI HONG CHI 1032111127 Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 VU THAO ANH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38876614986.
Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 HOANG THI MAI HOA  762600.190423.150453. Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 PHAM THI KIEU ANH  297528.190423.150434. Chuyển khoản
19/4/2023 10.000 TRINH THI THUY  148968.190423.150404. Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 TRUONG THI MY DIEU 560905.190423.150256.  Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 NGUYEN THUY LY  855541.190423.150232. Chuyển
19/4/2023 10.000 VU THI THANH HUYEN  287681.190423.150230 Chuyển khoản
19/4/2023 10.000 NGO THI THANH THAO  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38876614259.
Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 HA 577711.190423.150223.  
19/4/2023 10.000 NGUYEN THI THANH HUONG 893809.190423.150208. Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 PHAM NGOC PHUONG NHI  1020331766 Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 LE THI HOAI TAM 282651.190423.150128.  Chuyển khoản
19/4/2023 10.000 Nguyen van Nam 275450.190423.150003.  
19/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 106583.190423.145933.VCB quy tu thien
19/4/2023 10.000 TRAN VAN CHIEN 787583.190423.143400. Chuyển
19/4/2023 20.000 Doan hoang khoi 189754.190423.143138.  muc dinh nhiem vu nham gay quy tu thien cho tre em co hoan canh kho khan o viet nam
19/4/2023 10.000 NGUYEN VAN CONG  161878.190423.142603. Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 LE THI HUONG  858044.190423.142233. ung ho
19/4/2023 10.000 LE THI THANH THUY 212834.190423.142152.  
19/4/2023 10.000 HOANG CHUNG HIEU 721388.190423.141947. Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 LE VU HAI VUONG 094781.190423.141910  Chuyển khoản
19/4/2023 20.000 TRAN TIEN THANH 179324.190423.141502.  Chuyển tiền
19/4/2023 20.000 HOANG VAN NGHIEP 077323.190423.141451.  
19/4/2023 10.000 VO DAI NAM 800545.190423.140735.  
19/4/2023 10.000 HOANG DUC LAM 0361000362983  Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 Trinh Van Tung 159815.190423.134712.  
19/4/2023 20.000 TRUONG VAN TOAN 297219.190423.134705.  
19/4/2023 10.000 PHAM VAN TUYEN  725697.190423.134642. Chuyển khoản
19/4/2023 10.000  LE THI MINH THI  1033065783 Quỹ từ thiện
19/4/2023 10.000 NGUYEN DUC TUAN 936098.190423.133938.  Chuyển khoản
19/4/2023 10.000 LE NGOC QUY  918424.190423.133456. Chuyển khoản
19/4/2023 10.000 TRAN NGOC THE TRUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38874074433.
 
19/4/2023 10.000  Nguyen Dinh Vien Phuong 165443.190423.132224.  
19/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 784147.190423.131430.VCB Quỹ từ thiện
19/4/2023 10.000 DINH VAN THO  168840.190423.131337 Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 HA THI THANH 157483.190423.131226 Chuyển tiền
19/4/2023 10.000  NGUYEN THI TRINH  0281000618585 quy tu thien
19/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38874048408.
quy tu thien
19/4/2023 10.000 NGUYEN VAN SINH 816441.190423.130635.  Chuyển khoản
19/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 501383.190423.130518. quy tu thien
19/4/2023 10.000 NGUYEN THI THINH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38873007903.
Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC THUY GIANG 150210.190423.130244. Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 DUONG NGOC HAI 451845.190423.125633.  Chuyển tiền
19/4/2023 20.000 HOANG VAN TUONG  358448.190423.125144.VCB Chuyển khoản
19/4/2023 20.000 LUONG DUC ANH 737481.190423.124553.  Chuyển khoản
19/4/2023 10.000 DINH THI LOAN 648419.190423.124534.  
19/4/2023 10.000 HUA HOANG NGUYEN 747938.190423.124431. Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 LU VAN TIENG 725283.190423.124254.  Chuyển khoản
19/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 648560.190423.124249.VCB  
19/4/2023 10.000 TRINH THI THAO 264277.190423.123858. Chuyển tiền
19/4/2023 50.000 CHAU THI NGOC MAI 179842.190423.123818.  
19/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 131122.190423.123704. HOANG HUY GROUP
19/4/2023 20.000 NGUYEN THI KIM NHUNG 641381.190423.123639.  Chuyển tiền
19/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.ZLP.
.ZP6HI2DANG1B.
Chuyển
19/4/2023 20.000 VO LE XUAN TRANG  661329.190423.123604.VCB Chuyển khoản
19/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 484367.190423.123519. Ủng hộ
19/4/2023 10.000 NGUYEN THI HA 0451000348815   HOANG HUY GROUP
19/4/2023 20.000 TRAN HIEP DUY 469302.190423.123456.VCB Chuyển khoản
19/4/2023 10.000 NGUYEN THI THAO  0361000193929  Chuyển tiền
19/4/2023 10.000  NGUYEN CONG CHUAN  0181003366807 HOANG HUY GROUP
19/4/2023 10.000 MA A PHUC 476706.190423.123323.  
19/4/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC HUYEN 638428.190423.123307.  Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 Kien  542182.190423.123242. Chuyển
19/4/2023 10.000 NGUYEN THI THU HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38872920751
 
19/4/2023 10.000 NGUYEN KIM HOANG  820094.190423.123211. Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 Tao 851975.190423.122651.  
19/4/2023 10.000 LUU NGOC HANG  632522.190423.122626.huyen tien Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 THACH THI DIEM XUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38871876453.
Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 LY VAN MANH  422351.190423.122013. Chuyển khoản
19/4/2023 20.000 LUU TUYET NHI  846126.190423.121513.VCB Chuyển khoản
19/4/2023 20.000 HOANG NGOC PHU 9944640086 Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 566611.190423.120855. ck từ thiện
19/4/2023 10.000 HA VAN TUAN 464381.190423.120000. Vì trẻ em Việt Nam
19/4/2023 10.000 NGUYEN VAN CHO  663363.190423.115938. Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 TA VAN HIEU  884131.190423.113240. Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 NGUYEN TAN THUONG  190586.190423.112633. Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 LE THI MINH THI 1033065783 Quỹ từ thiện
19/4/2023 10.000 TRAN VAN THUAN 977552.190423.111640.  Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 DAO VAN TU 563658.190423.111315.  Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC THUY GIANG 051657.190423.111307 Chuyển tiền
19/4/2023 10.000  CHUNG VAN THAO 051098.190423.111226 Chuyển tiền
19/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 735471.190423.111028.VCB Quỹ từ thiện
19/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
8869213005.
quy tu thien
19/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 232587.190423.110505. quy tu thien
19/4/2023 10.000  LE THI KIM NGAN 0701000422227 quy tu thien
19/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 424029.190423.110308. quy tu thien
19/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 284493.190423.110136. Quỹ từ thiện
19/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38869211394
Quỹ từ thiện
19/4/2023 20.000 TRAN VAN SU 684373.190423.110015.VCB Chuyển khoản
19/4/2023 10.000 NGUYEN TAN QUANG  1026782144 Chuyển tiền
19/4/2023 20.000 NGUYEN VAN KHANH  017513.190423.105145. Chuyển khoản
19/4/2023 10.000 NGUYEN PHUONG TOAN 170954.190423.104923.  
19/4/2023 10.000 NGUYEN KHOA NAM 160895.190423.104035.  Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 LE TRAC HUNG 405475.190423.103734.  
19/4/2023 10.000  CHUNG VAN THAO 013003.190423.103236 Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 TRAN THI KIM NI 007569.190423.102658 Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 NGUYEN DINH KIEN  0351001152362 Chuyển tiền
19/4/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 222192.190423.102154. Ủng hộ các em
19/4/2023 10.000 Le quang duy 875930.190423.101819.  
19/4/2023 10.000 NGUYEN TIEN HOAN 861706.190423.101453.  Chuyển khoản
19/4/2023 10.000 NGUYEN HOANG TUAN ANH 829251.190423.101322.  
19/4/2023 10.000 BUI VAN AN   0461000569013 Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUY  789784.190423.100547. Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 NGUYEN TRAN TUYET TRINH 124740.190423.094712.  Chuyển tiền
19/4/2023 30.000 DANG THI THUY 0291000272468 chuc cac em luon vui ve 
19/4/2023 10.000 HOANG THI OANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38866811660.
Chuyển tiền
19/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 808036.190423.093637. ck từ thiện
19/4/2023 10.000 NGUYEN THI HUYNH NHU 0111000299422  Chuyển tiền
19/4/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
19/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
19/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0041000301713 bt
19/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000391603  
19/4/2023 100.000 NGUYEN THI THU HUYEN  729532.180423.233852 Chuyển
19/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9965822911 co len
20/4/2023 20.000 LE THI THUY 644446.200423.204748.VCB Chuyển khoản
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 454701.200423.203657. que huong
20/4/2023 10.000 PHAN TOAN NAM 0111000486481 Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 CHAU THI MY DUNG 0151000593274 Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 452844.200423.201857. que huong
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 808871.200423.200905. gui cho nhung nguoi khuyet tat
20/4/2023 10.000 HOANG VAN TRUONG 0031000265240 Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 thanh hoai lam PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38924005956.
 
20/4/2023 10.000 DINH DUC THANH 672097.200423.194012. Chuyển khoản
20/4/2023 20.000 NGUYEN THI HOI 328918.200423.193813.VCB Chuyển khoản
20/4/2023 20.000 TRAN THI NHUNG 140681.200423.193136.VCB Chuyển khoản
20/4/2023 20.000 NGUYEN THI KIM HUONG 661704.200423.193113.VCB Chuyển khoản
20/4/2023 10.000 Tran dinh duan 872313.200423.191909.  
20/4/2023 10.000 LE THI KIEN GIANG  0461000509302 Chuyển tiền
20/4/2023 10.000  Le Hong Vinh  858919.200423.190805. ung ho tre em khuyet tat
20/4/2023 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 103616.200423.190544 Chuyển khoản
20/4/2023 10.000 NGUYEN THI HONG THAM 349865.200423.185917 Chuyển tiền
20/4/2023 20.000 NGUYEN DOAN DUY DANG   0561000598502 Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 352982.200423.184221. Từ thiện
20/4/2023 10.000 HOANG THI ANH 331049.200423.184130 Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 VI THII XUAN MAI  1026328883 Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 NGUYEN THI TUYET  749111.200423.183432. Chuyển tiền
20/4/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003295300 tre em khuyet tat
20/4/2023 10.000 TA QUOC BAO 9936997445 Chuyển tiền
20/4/2023 20.000 Pham Thanh Hieu  829107.200423.182954. ung ho
20/4/2023 10.000 Hoang thu tra 924907.200423.182652.  
20/4/2023 10.000 Thoa 569540.200423.182401.  Chuyển
20/4/2023 100.000 Nguyen Thanh Dat 132063.200423.181051.  Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 778275.200423.175531. quy tu thien
20/4/2023 20.000 PHAM LE VIEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38920620739.
Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 THAI VAN QUYEN 127634.200423.175352. quy tu thien
20/4/2023 10.000 VO THI HUYNH MY 105566.200423.175210.  Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 764276.200423.174849. Quỹ từ thiện
20/4/2023 10.000 NGUYEN THI THU HIEN 0071001251929  quy tu thien
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38919617756
quy tu thien
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 722585.200423.174438. quy tu thien
20/4/2023 10.000 DANG THI DIEM TRANG 065467.200423.172530. Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 DOAN VAN TUAN 612778.200423.172307.  Chuyển khoản
20/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HUNG 704322.200423.171635.  
20/4/2023 10.000 HUYNH THI THU KIEU 980714.200423.170449.  
20/4/2023 200.000 NGUYEN THI THUY TRAM 512520.200423.170333.  Chuyển khoản
20/4/2023 10.000 PHAM THI THAM 797333.200423.165935.  Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 TU VAN LAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38918352897.
Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 NHAM HAI NAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38918352775
Chuyển tiền
20/4/2023 20.000 TRAN VAN HIEN  139271.200423.165805.VCB Chuyển khoản
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 209459.200423.165605. Nv16
20/4/2023 20.000 NGUYEN TU PHONG 585296.200423.164029.VCB Chuyển khoản
20/4/2023 20.000 VU QUANG VIET 672566.200423.163336. Chuyển khoản
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 106381.200423.162333.  
20/4/2023 10.000 NGO VAN TUAN  814297.200423.162021. Chuyển tiền
20/4/2023 20.000 NGUYEN THAI 299756.200423.161809.  Chuyển khoản
20/4/2023 10.000 le minh son 434745.200423.161337.  
20/4/2023 10.000 Phan van thanh 538847.200423.160728.  
20/4/2023 10.000 HO THANH TRUONG 0181002583225  ck từ thiện
20/4/2023 10.000 NGUYEN THI TU ANH 1013419368 Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 CHU THI XOI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38915036809.
Chuyển tiền
20/4/2023 100.000 NGUYEN THI NGOC TRINH 167766.200423.155425 Chuyển tiền
20/4/2023 20.000 NGUYEN THI BUOI 738784.200423.155050.VCB Chuyển khoản
20/4/2023 10.000 PHAM DINH THANH  811853.200423.155012. Chuyển tiền
20/4/2023 20.000 HA TON TOAN  166348.200423.154705. Chuyển khoản
20/4/2023 20.000 NGUYEN THI TRANG 456480.200423.154702.VCB Chuyển khoản
20/4/2023 10.000 NGUYEN VAN QUAN 1019520772 Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 THAI THI QUYEN 432484.200423.154547.  Chuyển khoản
20/4/2023 10.000 Hoang Thi Lien 427198.200423.154437.  
20/4/2023 10.000 LUU THI MY DUYEN 1022810570 Chuyển tiền
20/4/2023 20.000 NGUYEN THI MO 121204.200423.154414.VCB Chuyển khoản
20/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 422106.200423.154335. Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 Pham Vu Khanh Thu 476172.200423.154323.  
20/4/2023 10.000 MAI THI HIEU 148048.200423.154252.  Chuyển khoản
20/4/2023 10.000 HO THI KIEU PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38915092678.
Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 LE THI LAN 1030405069 Chuyển tiền
20/4/2023 20.000 DIEU CHINH KHANH 622472.200423.153510.VCB Chuyển khoản
20/4/2023 10.000 QUANG VAN BAO 094334.200423.152959. Chuyển khoản
20/4/2023 20.000 NGUYEN MINH NHUT 903571.200423.152847.  
20/4/2023 20.000 NGUYEN THI TRUC VI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38913535941.
Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 DUONG THI THANH  285217.200423.151435. Quỹ từ thiện
20/4/2023 10.000 DAO NGOC SON 546147.200423.151243. Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 LE NGOC LAN 1021386776 Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 266770.200423.151043. quy tu thien
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 379036.200423.150714. Quỹ từ thiện
20/4/2023 10.000 TRAN VAN MINH TIEN 453442.200423.150632.  Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 .PHAM THI ANH THU 823129.200423.150522  Chuyển tiền
20/4/2023 20.000 LE THI HA 090137.200423.150443.  Chuyển
20/4/2023 10.000 LE THI THU TRANG 223690.200423.150442.  Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 237417.200423.150420. quy tu thien
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 988030.200423.150326. quy tu thien
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 631637.200423.150326. quy tu thien
20/4/2023 10.000 VAN THI NGOC OANH 120166.200423.150322 Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 TRINH THI NGOC ANH 229319.200423.150236. Chuyển khoản
20/4/2023 10.000 PHAM THI ANH THU  813429.200423.150228. Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 LE YEN NHI  225903.200423.150150. Chuyển khoản
20/4/2023 10.000 .NONG THUY HANH  225605.200423.150145 Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 978609.200423.150104.  
20/4/2023 42.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0931004217090  
20/4/2023 10.000  THACH HUNG 115030.200423.145733 Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 NONG THUY HANH  200580.200423.145548. Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 NGUYEN THI HOAI TRANG 053965.200423.144849. Chuyển
20/4/2023 10.000 LY VAN NGHIEP  162569.200423.144654. Chuyển khoản
20/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 032124.200423.143840. Vì trẻ em Việt Nam
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 163412.200423.141301.  
20/4/2023 10.000 NGUYEN MINH THONG  062359.200423.135230. Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 TRUONG AN KHANG  1028504426 Chuyển tiền
20/4/2023 20.000 NGUYEN HUU DUC 561102.200423.133523.  Chuyển tiền
20/4/2023 20.000 LU SEO QUYET 671893.200423.132643.VCB  
20/4/2023 10.000 TRAN THI THANH NHU 0181002846039  Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 VO THI SA QUYNH 0181003491659   quy tu thien
20/4/2023 10.000 DUONG MONG LONG  930275.200423.130355. Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 649558.200423.130201. quy tu thien
20/4/2023 10.000 QUANG VAN HUOI  537549.200423.125807. Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 NGUYEN HONG QUAN 557697.200423.125541.  Chuyển khoản
20/4/2023 20.000 NGUYEN TIEN THANG 910112.200423.125533.  
20/4/2023 10.000 VUONG VAN PHU 1014164507  
20/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 331062.200423.124858.VCB HOANG HUY GROUP
20/4/2023 10.000 Nguyen Kim Dung 625585.200423.124830.  
20/4/2023 10.000 LIEU THI NGA  0351000725808 Chuyển tiền
20/4/2023 20.000 LANG THI LAN ANH 1019804904 HOANG HUY GROUP
20/4/2023 10.000 VUONG THI THU HANG 867783.200423.123921.  Chuyển tiền
20/4/2023 20.000 TRAN THI HA  472012.200423.123637.VCB Chuyển khoản
20/4/2023 20.000 TRAN THI HAO  819989.200423.123603. Chuyển tiền
20/4/2023 20.000 VO THI DIEM PHUONG  229001.200423.123547.VCB Chuyển khoản
20/4/2023 400.000 NGUYEN THANH HA  797827.200423.123521. Chuyển ủng hộ
20/4/2023 10.000 HO THI LAI  669661.200423.123501. Chuyển khoản
20/4/2023 10.000 NGUYEN LE HAO 006157.200423.123501 Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 480927.200423.123315. HOANG HUY GROUP
20/4/2023 10.000 NGUYEN THI THAM 543015.200423.123240.  Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 MA THI ANH  451573.200423.123114 Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 BUI NGOC DUNG 639740.200423.122749.  Chuyển khoản
20/4/2023 20.000 NGO VAN HUNG 450522.200423.122528.  Chuyển khoản
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 777514.200423.114450. ck từ thiện
20/4/2023 10.000 PHAM THANH NGAN 0241004102547  Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 TRAN MANH LUYEN 404763.200423.113846.  
20/4/2023 10.000 TONG VAN TIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38907470772.
 
20/4/2023 10.000 NGUYEN VAN MUOI 651398.200423.113450. Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 TRUONG THI HOA LUU 638317.200423.113126.  Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 HO THI HA  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38906426734.
Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 061030.200423.111749. quy tu thien
20/4/2023 10.000 VU THI XUAN PHUONG 290922.200423.111608.  Chuyển khoản
20/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TU 9866090553  
20/4/2023 10.000 VO THI SA QUYNH  0181003491659  Quỹ từ thiện
20/4/2023 10.000 DUONG MONG LONG 988395.200423.110506 huyen tien cho quy vi tre em khuyet tat Chuyển tiền
20/4/2023 50.000 NGUYEN TUNG ANH 0011004406829 Quyen gop ung ho quy 
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 550768.200423.110204. quy tu thien
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38906438744.
quy tu thien
20/4/2023 10.000 NGUYEN THI YEN 0731000812324  quy tu thien
20/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HUYEN  587215.200423.105805. Chuyển
20/4/2023 10.000 NGUYEN THI LIEN 907492.200423.104637 Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 111640.200423.104419. ck từ thiện
20/4/2023 10.000 TRAN DUY HUAN 075911.200423.103823.  Chuyển khoản
20/4/2023 10.000 NGUYEN HUY DUNG 364161.200423.102838.  Chuyển khoản
20/4/2023 10.000 PHAN THI NGOC NGAN 884845.200423.102031 Chuyển tiền
20/4/2023 20.000 PHAN BA QUANG 843469.200423.101900.VCB Vì trẻ em Việt Nam
20/4/2023 10.000 TRAN VAN DO 804049.200423.101236.  
20/4/2023 10.000 MUI VAN TICH 758682.200423.100128.  Chuyển tiền
20/4/2023 100.000 NGUYEN THANH TRUNG 0351000880499  Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 HUYNH CAM TIEN 860039.200423.095246 Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 NGUYEN HUY DUNG 096354.200423.094249. Chuyển khoản
20/4/2023 30.000 DANG THI THUY 0291000272468 chuc cac em binh an
20/4/2023 10.000 BUI DUC LAN  0111000050926 Chuyển tiền
20/4/2023 10.000 LE THI THANH VAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38902443864.
 
20/4/2023 20.000 VO CONG HAU  610719.200423.091454. Chuyển khoản
20/4/2023 100.000 NGUYEN KHANH NGOC  268807.200423.082008. ung ho thang 4 2023
20/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
20/4/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029705226 moi nguoi
20/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 073688.200423.070204. A Di Da Phat
21/4/2023 10.000 NGUYEN THANH BINH 1025030366 Chuyển tiền
21/4/2023 20.000 VU BA HOANG  742142.210423.202807.VCB Chuyển khoản
21/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 172684.210423.201610.  
21/4/2023 10.000 PHUNG NGOC MEN 361696.210423.195156.  Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 PHAM NGOC LINH  228431.210423.194904. Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..38964868669.
Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 LA THI HONG LAN  361461.210423.194504. Chuyển tiền
21/4/2023 100.000 To Thi Lan Huong 479941.210423.192526.  Chuyển tiền
21/4/2023 20.000 NGUYEN HOANG HIEP  0121000810345  
21/4/2023 20.000 LUONG QUANG DAT 557845.210423.191312.VCB Chuyển khoản
21/4/2023 10.000 LE VAN DO 692153.210423.190650.  Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 TRAN VAN THO  919193.210423.190559. chuyển
21/4/2023 20.000 DO XUAN VIET 174221.210423.184512.  
21/4/2023 10.000 PHAN THU THUY  857395.210423.184111. Chuyển
21/4/2023 10.000 hoang phuong quynh 159100.210423.183729.  Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 LE KIM THOA  554118.210423.183123. Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 Trinh 066974.210423.182821.  
21/4/2023 10.000 MUI MINH QUYEN  982262.210423.182752. Chuyển khoản
21/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000771799 Xin ung ho quy
21/4/2023 20.000 NGUYEN THI NHU KIEU 0281000285367 Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 331777.210423.181512. quy tu thien
21/4/2023 10.000 NGUYEN VAN NAM 789279.210423.181321.  Chuyển
21/4/2023 10.000 NGUYEN THI HUYEN 973731.210423.181128.  Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 Trieu van cuong PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..38960237935
Chuyển khoản
21/4/2023 10.000 LUONG VAN UY 892801.210423.180747.  Chuyển khoản
21/4/2023 10.000 BUI VAN HUY 928503.210423.180734.  Chuyển tiền
21/4/2023 20.000 NGUYEN TUAN KIET  724340.210423.180702.VCB Chuyển khoản
21/4/2023 10.000 NGO THUY KIEU TO UYEN 832664.210423.180442. Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 TRINH MINH PHUC 261383.210423.180224. Chuyển khoản
21/4/2023 10.000 TRA THI VAN LY  807230.210423.175032. Chuyển khoản
21/4/2023 10.000 DANG VAN VANH 168427.210423.174631. Chuyển khoản
21/4/2023 10.000 NGUYEN THI BICH TRAM  1036210559 Chuyển tiền
21/4/2023 34.850  LE THI XUAN LIEU 1015012736 Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 le van chien 356146.210423.170609.  
21/4/2023 10.000 Tran Van Thuan 171629.210423.170558.  Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 NGUYEN HOANG DUA 100871.210423.170203. Chuyển tiền
21/4/2023 20.000 LUU HOA DUY 256214.210423.170120.VCB  
21/4/2023 59.000 LE THI THUY 497814.210423.165232 Chuyển khoản
21/4/2023 20.000 BUI THANH DAT 1029092051  
21/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TAM  1021666035 Chuyển tiền
21/4/2023 20.000 NGUYEN DUC DINH 157039.210423.164845.VCB Chuyển khoản
21/4/2023 20.000 PO VAN LANH 412500.210423.163443.  Chuyển khoản
21/4/2023 10.000 NGUYEN THI DUNG  760700.210423.161429 Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 Pham van lam  293078.210423.160842. ho tro tre em
21/4/2023 20.000 HOANG THI HUE 921925.210423.160519.VCB Chuyển
21/4/2023 10.000 NGUYEN BICH NGAN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.38956239868.
Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 VU THI HA 529348.210423.155402. Chuyển khoản
21/4/2023 10.000 Vu thanh khai thanh 526566.210423.155330.  
21/4/2023 10.000 Nguyen Minh Duong 160115.210423.155249.  
21/4/2023 10.000 TRAn thi tieu my 513638.210423.155054.  
21/4/2023 10.000 LY VAN TUAN 371316.210423.154915.  
21/4/2023 10.000 LAM THI NGOC TIEN  174642.210423.154226. Chuyển khoản
21/4/2023 10.000 DUONG ANH HONG  388468.210423.154140. Chuyển
21/4/2023 10.000 HOANG VAN LONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
38955023968.
Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 DANG TIEN SEN 425055.210423.153329.  Chuyển tiền
21/4/2023 20.000 PHAM THI NGUYEN  622701.210423.153158.VCB Chuyển khoản
21/4/2023 20.000 NGUYEN THI QUYNH TRAM 1030964167 Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 BUI THI BANG  209580.210423.151717. Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 LE THI THAN 447648.210423.151502.  Chuyển khoản
21/4/2023 20.000 PHAN THI LAN ANH 391459.210423.151144.VCB Chuyển khoản
21/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 435178.210423.151131. T thin
21/4/2023 10.000 TRAN THI MINH TUYET 034429.210423.151002.  Chuyển khoản
21/4/2023 20.000 HOANG THI PHUONG 247349.210423.150735.VCB  
21/4/2023 10.000 TRAN MANH QUAN  904970.210423.150639. Chuyển tiền
21/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 970232.210423.150619.VCB Quỹ từ thiện
21/4/2023 10.000 NGUYEN THI PHUONG  0181003401296  
21/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 663981.210423.150400. Quỹ từ thiện
21/4/2023 50.000 NGUYEN DANH THIEU 312176.210423.150336.VCB Chuyển khoản
21/4/2023 20.000 PHAM THI THAO HIEN 276719.210423.150326 Chuyển khoản
21/4/2023 10.000 TRAN THI VIET TRINH  947135.210423.150247. Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 TRAN KHANH LY 812043.210423.150216.  
21/4/2023 10.000 NGO THI THU TRANG 888619.210423.145331 Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 TRAN THI KIEU HUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38953403347.
Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 nguyen thanh kinh 161105.210423.143818.  
21/4/2023 20.000 NGUYEN PHUONG TOAN 963088.210423.143510. Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 PHAN DANG VAN 136158.210423.143245.  
21/4/2023 10.000 CHA HY XAK 110732.210423.142638.  Chuyển khoản
21/4/2023 20.000 TA VAN DUONG 351193.210423.142326.  Chuyen tien ho tro cho tre em ngheo va Co hoan canh kho Khan o Viet nam
21/4/2023 10.000 NGUYEN DUC HUY  0401001381433  Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 TRAN THANH TUNG  1022599483 Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HIEN  048788.210423.141158. Chuyển khoản
21/4/2023 10.000 DO QUYNH TRANG 1025256923 Chuyển tiền
21/4/2023 20.000 DO QUYNH TRANG 1025256923 Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 142536.210423.133844. Ck
21/4/2023 10.000 HOANG DUC MANH 912031.210423.133728.  
21/4/2023 20.000 bui van liem 403937.210423.133455  
21/4/2023 10.000 HA VAN HIEU 665266.210423.133057.  Chuyển khoản
21/4/2023 20.000 TRIEU DUC HUNG 748137.210423.132737.  
21/4/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC BICH  9359832736 Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 PHAM THI THUY  0381000420435 Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 570866.210423.130241. Quỹ từ thiện
21/4/2023 20.000 PHAN VAN DUONG 606400.210423.125238. Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 PHUNG THI THUY DUNG  009752.210423.124851 Chuyển
21/4/2023 10.000 LE NGHI NHAN 517699.210423.124748.  
21/4/2023 20.000 NGHE THE HUY 507557.210423.124455.  
21/4/2023 10.000 e trang 686242.210423.124446.  
21/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 494966.210423.124144. HOANG HUY GROUP
21/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THANG 9915965211  
21/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 691171.210423.123908. Ủng hộ
21/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 649792.210423.123420. HOANG HUY GROUP
21/4/2023 10.000 Le thi thu hang  357549.210423.123409. ung ho
21/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 719820.210423.123226. HOANG HUY GROUP
21/4/2023 20.000 VO THI DIEM PHUONG  819601.210423.003212. Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 HO VAN THIEU 453529.210423.123128.  
21/4/2023 10.000 Bui Hong Trung 333033.210423.123042.  
21/4/2023 10.000 NGUYEN VIET CUONG 444657.210423.122927.  Chuyển khoản
21/4/2023 10.000 NGUYEN THANH THAM 1016355745 Chuyển tiền
21/4/2023 20.000 NGUYEN VAN CHUNG  554339.210423.121321 Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 NGO THI HUONG LY  337432.210423.120554. Chuyển khoản
21/4/2023 20.000 PHAM XUAN DAT  0641000040631  
21/4/2023 10.000 PHAN VAN TUAN  0821000077877  Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 NGUYEN QUOC CUONG  296686.210423.112741. Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 102033.210423.111752. Quỹ từ thiện
21/4/2023 10.000 BUI THI BANG 972766.210423.111516.  Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 212708.210423.110904. Quỹ từ thiện
21/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 776542.210423.110901. Quỹ từ thiện
21/4/2023 10.000 NGUYEN THI THE  0071002674409 Quỹ từ thiện
21/4/2023 10.000 LE VAN DIEU  402471.210423.105443. Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 DO VAN THANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38945459169.
Chuyển tiền
21/4/2023 20.000 GIANG A GIA  261893.210423.104303.VCB Chuyển khoản
21/4/2023 10.000 NGUYEN LE YEN LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38944156765.
Chuyển tiền
21/4/2023 20.000 PHAM VAN BAC  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38944144636.
Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 Nguyen dao minh nhat 243934.210423.103220.  
21/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000814882  binh thuong
21/4/2023 10.000 VU MANH QUAN 569334.210423.102927 Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 BUI THI NGOC HAN 1030265542 Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 VU BA TUNG 975206.210423.101834.  
21/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THAI 963409.210423.100929.   
21/4/2023 10.000 LE VAN TRANG 0341007189417  
21/4/2023 30.000 DANG THI THUY 0291000272468 chuc cac em hanh phuc
21/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 615056.210423.095607. Từ thiện
21/4/2023 20.000 VO THI HUONG 481858.210423.095037.VCB Chuyển khoản
21/4/2023 10.000 KIM THI SA DUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38942782498.
Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 LE VAN LUNG 201803.210423.094741.  Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 VUONG THI THU HANG 800206.210423.093117.  Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 DANG BINH PHUOC 743286.210423.091526.  Chuyển tiền
21/4/2023 10.000 PHAM THI ANH THU  706989.210423.090453. Chuyển tiền
21/4/2023 4.500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0821000068846  
21/4/2023 10.000 NGUYEN THANH NAM  1035135510 Chuyển tiền
21/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
21/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019929557 .cong nhan
21/4/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000065837   
21/4/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
21/4/2023 20.000 NGUYEN VAN THANG 9915965211  
22/4/2023 10.000 LE TRUNG DUC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.39006739711.
Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 DANG THI DUONG 365457.220423.205957. Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 BUI THI HUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.39003062654
Chuyển tiền
22/4/2023 20.000 DAM VAN TINH 153747.220423.202738. Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 Tran nhat phi 201035.220423.202114.  
22/4/2023 10.000 LE VAN TO NI 1030196137 Ck từ thiện
22/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0271000813290 tre em mo coi khuyet tat
22/4/2023 10.000 quyen trang  578328.220423.200320. Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THIEU 091028.220423.195507.  Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 LE THANH NHI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..39001900842.
Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 NGUYEN TOAN TAM 551823.220423.195149.  Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 NGUYEN THANH TRUNG 0021000306817   
22/4/2023 10.000 HOANG CONG VIEN 0821000187908  Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 HUYNH VAN NGHIA  327793.220423.193105. Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 283495.220423.192908.  
22/4/2023 10.000 LE HOANG AN  1029426665 Chuyển tiền
22/4/2023 70.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016556603 kho khan
22/4/2023 10.000 QUACH DINH DAI  293102.220423.192342.  
22/4/2023 20.000 Quang 025727.220423.192226. Chuyển
22/4/2023 10.000 PHAN CONG TAI 0651000821909  Chuyển tiền
22/4/2023 20.000 LONG THAI BAO 111337.220423.190608.  
22/4/2023 10.000 LAM THI THANH TUYEN 026013.220423.190041. Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 179465.220423.190035. gui cac em
22/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0381000439618 Trẻ em khuyết tật
22/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 752009.220423.183742. Ck từ thiện
22/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0121000377162 mo coi
22/4/2023 10.000 VO DUC HANH  034983.220423.183327. Chuyển khoản
22/4/2023 20.000 NGUYEN THANH DAT  0611001931774  Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 TRAN THI DUNG 0501000186401   Quỹ từ thiện
22/4/2023 10.000 NGUYEN PHONG DINH 828087.220423.175443. Vì trẻ em Việt Nam
22/4/2023 10.000 TRAN THI PHUONG 075813.220423.174942.  Chuyển khoản
22/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 959654.220423.174826.VCB Quỹ từ thiện
22/4/2023 20.000 THI TRINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38997076220.
Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 Nguyen hoai nam 468595.220423.174602.  
22/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 759156.220423.174252. Ck
22/4/2023 10.000 NGUYEN MINH LUAN 957343.220423.174205.  Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 DANG THANH THANH 611234.220423.173918.  
22/4/2023 10.000 DIEP MINH THUAN  555099.220423.173356 Chuyển tiền
22/4/2023 3.282 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017355532 Ủng hộ các em
22/4/2023 10.000 NGUYEN VAN BANG 396618.220423.171910.  Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 TRINH DAC DUY 856836.220423.171650. Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 NGUYEN DINH DUC 1032204655 Chuyển tiền
22/4/2023 20.000 Trieu van an 290224.220423.170230.  
22/4/2023 10.000 HOANG VAN THUY  489658.220423.165454. Chuyển khoản
22/4/2023 20.000 NGUYEN MINH THIEN 412569.220423.164010.  
22/4/2023 10.000 LE THI HANG 512177.220423.163810.  Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 LY GIA QUYNH 178030.220423.163752.  Chuyển khoản
22/4/2023 20.000 TRAN THI VUI  313792.220423.163203.VCB Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 TRAN DUC QUI  346861.220423.162711. Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 DUONG QUANG MEN 126140.220423.162547.  vi tre em VN
22/4/2023 10.000 Hoang Thi Hanh 392017.220423.161734.  Chuyển tiền
22/4/2023 10.000  LE THI TRUONG NHI 872227.220423.161309. Chuyển tiền
22/4/2023 50.000 NGO THI MINH THU  569507.220423.161007. Chuyển
22/4/2023 10.000 NGUYEN VAN SU 224175.220423.160150.  Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 LUU THI LINH  173682.220423.155549. Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 NGUYEN ANH CHUNG  9918999047 Chuyển tiền
22/4/2023 20.000 NGUYEN THANH LONG  882590.220423.155039.VCB Chuyển khoản
22/4/2023 20.000 .HA THI PHUONG  963217.220423.154608 Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 TRAN THI DIEU  945696.220423.15
4421.ISL20230422
154416502
Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 TRAN THI YEN PHUONG 132400.220423.154158. Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 LU MI PO 122766.220423.153952.  Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 LUU KY DUYEN  0041000315312   Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 Nguyen Hoang Duong 487320.220423.153426.  
22/4/2023 10.000 Bich dan  093871.220423.153327. Ck
22/4/2023 10.000 BUI HUY ANH  082584.220423.153059. Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 NGUYEN VAN LINH  998138.220423.152846. Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUY  877270.220423.152417. Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 DUONG THI QUYNH 258769.220423.152150. Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 VANG THI XUAN 019776.220423.151659.  Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 DONG THI Y NHI   0071001528151  Quỹ từ thiện
22/4/2023 10.000 NGO THI TUYET LY 555081.220423.151425.  Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 VO VAN SIEU  982819.220423.150828 Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 TRAN THI PHUONG  030117.220423.150714. Chuyển khoản
22/4/2023 1 LE THI LUU  012742.220423.150754. Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 DINH XUAN DUONG 812993.220423.150708.  Chuyển khoản
22/4/2023 20.000 TA THI THUAN YEN 549653.220423.150635.VCB Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 NGUYEN THI OANH 220303.220423.150530.  Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 PHAM KIM DUNG  215647.220423.150449. Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 VO NGOC HUYEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38992021232.
Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 835679.220423.150310. Quỹ từ thiện
22/4/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC TRANG  418991.220423.150300. Chuyển
22/4/2023 10.000  TRAN THI CAM XUYEN 815629.220423.150227. Chuyển tiền
22/4/2023 20.000 VU HUYEN TRANG 472688.220423.150127.VCB Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 TRAN DINH THUYET 923705.220423.145448.  Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 CA VAN DUNG  905853.220423.145042. Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TINH 900109.220423.144923.  
22/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUY LINH 898664.220423.144902. Chuyển khoản
22/4/2023 20.000 BUI VAN CHUC  386178.220423.144726. Chuyển
22/4/2023 10.000 DANG VAN DAI  851070.220423.143743. Chuyển khoản
22/4/2023 50.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 NGUYEN THI DIEM   0601000504227  Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 TRAN HUU HUNG 800543.220423.142530.  
22/4/2023 10.000 NGUYEN VAN QUYEN  659672.220423.142224. Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 Do Van Thuan 329225.220423.141914.  
22/4/2023 10.000 LE THANH TAM 117693.220423.141850.  Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 NGUYEN DINH TRUNG 711274.220423.141819. Chuyển tiền
22/4/2023 20.000 LE NGOC THO  783328.220423.141729. Chuyển tiền
22/4/2023 20.000 NGUYEN VIET HIEP  640227.220423.141608. Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 NGUYEN DUY BINH 633874.220423.141412.  Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 MA KHANH HIEU 684321.220423.135553.  
22/4/2023 10.000 NGUYEN DUY KHANH  654343.220423.134807. Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 PHAM VAN LUU 426185.220423.134005.  Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 PHAM VAN TAN 660133.220423.133823.  bactan123
22/4/2023 10.000 HOANG DUC LONG 591994.220423.133141.  Chuyển khoản
22/4/2023 20.000 VO THI BICH DIEM  942709.220423.132546.VCB Chuyển khoản
22/4/2023 10.000  TRAN THI MY HOANG 745886.220423.132120. Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 TRAN NGOC DUOC 571544.220423.132053.  Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 PHAM THI DUNG 599790.220423.131720 Chuyển tiền
22/4/2023 20.000 NGUYEN THANH DUYEN 1033239221 Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 989195.220423.130826. Quỹ từ thiện
22/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 493054.220423.130407. Vì trẻ em Việt Nam
22/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 195516.220423.130221. Quỹ từ thiện
22/4/2023 10.000 NGUYEN THI MY HANG 1032216982 Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 131018.220423.124315. HUY HOANG GROUD
22/4/2023 10.000 TRAN TUAN THIET  913961.220423.123921. Chuyển tiền
22/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 965879.220423.123746. huy hoang groud
22/4/2023 10.000 NGUYEN THI XUYEN 907576.220423.123706.  Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38987879695.
HOANG HUY GROUP
22/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 010009.220423.123610. Ủng hộ
22/4/2023 20.000 HO THANH PHONG 804209.220423.123558.VCB Chuyển khoản
22/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 880366.220423.123513. Ủng hộ
22/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 759168.220423.123335. HOANG HUY GROUP
22/4/2023 10.000 NGUYEN THI HUONG 130494.220423.123332. Chuyển
22/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 390824.220423.123326. HOANG HUY GROUP
22/4/2023 10.000 VU THI THAO 9387041653 Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 711946.220423.123226. HOANG HUY GROUP
22/4/2023 20.000 LE HANG MO  308022.220423.122843.VCB Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 Ky  093973.220423.121633. Chuyển
22/4/2023 20.000 NGUYEN VAN NHAN 197817.220423.121127.VCB Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 NGUYEN THI TINH 0731000900301   Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 NGUYEN VAN DUC  912944.220423.115827. Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 BUI VAN HUY  508340.220423.114859. Chuyển tiền
22/4/2023 20.000 HOANG VAN DINH  994879.220423.114224.VCB Chuyển khoản
22/4/2023 20.000 TRINH DUC THAI 107067.220423.114005.  Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 3.4874622042
3113E+27
 
22/4/2023 10.000 TRAN TIEN LOI 054339.220423.112719. Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 Son 974321.220423.112202. Chuyển
22/4/2023 10.000 HOANG DINH LONG  007184.220423.112052. Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUY LINH  059977.220423.111242. Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 LE ANH TUAN  0281000478696 Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 TONG HUY DU 620171.220423.104315. Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 HUYNH NGOC HO  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.38983024225.
Chuyển tiền
22/4/2023 10.000 TRAN VAN DUONG 934237.220423.103508.  
22/4/2023 20.000 VU MINH HIEU  554015.220423.102526. Chuyển tiền
22/4/2023 300.000 NGUYEN BICH DIEN AN  0531002512649  
22/4/2023 10.000 TRAN THI LE HANG 594080.220423.101310. Chuyển tiền
22/4/2023 10.000  LAM VAN LUONG 0351001170861  
22/4/2023 10.000 Nguyen Ngoc Hung 796337.220423.100311.  
22/4/2023 20.000 NGUYEN VAN TUNG 087337.220423.100301.  
22/4/2023 10.000 DANG PHU QUY  729505.220423.100255. Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 PHAM HONG LUC  689105.220423.095148. Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 DO VAN TU  634049.220423.093541. Chuyển khoản
22/4/2023 10.000 ho van du 721684.220423.093434.  
22/4/2023 10.000 Tran ngoc huan  723752.220423.092844.  
22/4/2023 30.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
22/4/2023 7.341 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0791000060200 gop phan nho cong suc
22/4/2023 3.805 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025552762 chuc cac be that nhieu suc khoe 
23/4/2023 500.000 DAO THI BAO YEN 0491000032377 Chuyển tiền
23/4/2023 100.000 NGUYEN PHUONG VY 0451000504275   Ủng hộ
23/4/2023 20.000 VO VAN DAT  402992.230423.202223. Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 NGUYEN VAN CHIEN 1013026255 Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 TRAN DANG DUC 0491000078320 Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 PHAM HUU PHUONG 873374.230423.194456.  Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 HO MINH CUONG  0011004011088   
23/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.39039822307.
ho tro
23/4/2023 10.000 NGUYEN THI QUYNH TRAM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
39039552360.
Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 Linh 953051.230423.192816.  Chuyển
23/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 796763.230423.192655. Quỹ từ thiện
23/4/2023 10.000 Nguyen thi lanh  936261.230423.192041. ck
23/4/2023 30.000 Hiep  924834.230423.191537. Chuyển
23/4/2023 10.000 NGUYEN THI LUYEN 088790.230423.191436.  
23/4/2023 10.000 TRAN TUAN ANH 717935.230423.190823.  
23/4/2023 10.000 BUI VAN HOC  966454.230423.184915. Vì trẻ em Việt Nam
23/4/2023 10.000 NGUYEN DANG NGOC  625867.230423.184720. Vì trẻ em Việt Nam
23/4/2023 20.000 Nguyen duc hieu  823361.230423.183333.  
23/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 809270.230423.181710. Ung ho tru em tan tat
23/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
39037218636.
vi tu thien
23/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 005248.230423.181058. Quỹ từ thiện
23/4/2023 20.000 DOAN THANH PHONG 737960.230423.181056.  
23/4/2023 10.000 TRAN THANH QUANG 0200452999042318062
420230d38768637.9
0249.180539. 
Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 741338.230423.180255 Quỹ từ thiện
23/4/2023 10.000 LE THI CAM LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.39035696692.
Chuyển tiền
23/4/2023 30.000 NGUYEN VAN DUONG  669210.230423.174856. Chuyển khoản
23/4/2023 20.000 Nguyen Thanh Trung 811939.230423.174822.  
23/4/2023 10.000 NGUYEN VAN NANG 631703.230423.174146.  Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 BINH THO  311261.230423.173543. Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 DAO VIET DUNG 548847.230423.172535. Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 LAM THI KIM NGAN 553951.230423.171649.  Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 HA THI THU THUY 154761.230423.171522. Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 le van dung 451535.230423.170552.  
23/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUY NHUNG  0061001007445 Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 HO QUOC THAI 1023802107  
23/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020512573  
23/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 300682.230423.163438. Ung Ho Tre em Khuyet Tat
23/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 031758.230423.163215. Ck từ thiện
23/4/2023 10.000 PHAM SY 0041000230379 Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 NGUYEN VAN SANG 011828.230423.162735.  Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 PHAM DINH QUY 596057.230423.162159 Chuyển tiền
23/4/2023 20.000 HA VAN TRUNG 515007.230423.161920.  
23/4/2023 10.000 PHAM LE DUY PHUONG 174584.230423.161757. Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 DOAN VAN TINH 946222.230423.161120. Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 HA CONG HUAN  190117.230423.160935. Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 TRAN TRI CUONG  742205.230423.155907. Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 NGUYEN THI THU TRA  139886.230423.155801. Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 DANG PHUONG ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
39031960141
Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 LUONG NGOC QUI 130389.230423.155541.  Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 CHU THI ANH NHAM 0121000823336 Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 Nguyen duy hoa 988921.230423.154927.  
23/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIM TUYEN 858536.230423.154824.  Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 HOANG THUY VAN 172972.230423.154717.  Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 Trinh Thi Them 843473.230423.154424.  
23/4/2023 20.000 Tran Thi Thuy Linh 080456.230423.154154.  
23/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 961729.230423.153657 .unng ho tre e khuyet tat
23/4/2023 10.000 TRAN THI NHU HAO  041425.230423.153406. Chuyển khoản
23/4/2023 20.000  NGUYEN QUOC DUNG 609199.230423.153332. Chuyển tiền
23/4/2023 30.000 DANG QUY THANH 889741.230423.153320.  
23/4/2023 10.000 TRAN THI MAI LAN 684685.230423.152814.  Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 VU THI HA  867659.230423.152729 Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 TRAN NGOC THAO 182123.230423.152720.  Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 KIEU VAN ANH THU  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
39030661861
Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 VO THI GIANG 1029119880 Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 LY THI HONG NGOC  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
39030581006.
Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 NGUYEN THI BICH THUY 735091.230423.151352.  Chuyển khoản
23/4/2023 20.000 TRINH THI THU 820701.230423.151341.VCB Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 HOANG THI XUAN HOA 1023035408 Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 DOAN THI KIEU DIEM 0441000690541 Quỹ từ thiện
23/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 059579.230423.151212. Ủng hộ các em
23/4/2023 10.000 TRAN THANH QUANG 0200452999042315101
72023ab35761763.34639
.150931. 
Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIM UYEN  0581000764940  Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 DO THI HOANG VAN 1036457578 Từ thiện
23/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 804668.230423.150547. Quỹ từ thiện
23/4/2023 10.000 Nguyen Thi Thuy Van 433690.230423.150523.  Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 TRUONG THI THUYET  1033891619 Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 Nguyen Thi Nhung  168250.230423.150412. Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 VU THI HA TUYEN  702383.230423.150402. Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 LE THI LINH  053511.230423.150311 Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 TRAN THI MY XUYEN  053317.230423.150256. Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 PHAM TO NHI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..39030368791.
Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 LA NGOC THIEN HUONG  773671.230423.144017. Chuyển tiền
23/4/2023 20.000 BAN DUC HINH 601257.230423.143415.VCB  
23/4/2023 10.000 DO VAN HUNG  800315.230423.142933. Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 Nguyen Thi Ngoc Huyen 784108.230423.142440.  
23/4/2023 10.000 PHUNG VAN THIN  076285.230423.142236. Chuyển tiền từ thiện
23/4/2023 20.000 TRAN VAN DAM  1023167980 Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 PHAM HUU TRONG 522520.230423.140609.  
23/4/2023 10.000 PHAM DINH CUONG 119602.230423.140331.  Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 TRAN VAN TOI 508036.230423.140101.  
23/4/2023 10.000 PHAN THI THU HA  505251.230423.140005. Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 687219.230423.135529. Ck từ thiện
23/4/2023 20.000 SAN DU SON  0731000852543   
23/4/2023 10.000 vu van anh  249666.230423.135207.  
23/4/2023 10.000 DUONG HAI SON 294079.230423.134509.  
23/4/2023 10.000 LA THI KIM OANH 552252.230423.133447.  Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 Nga 208324.230423.132729.  Chuyển
23/4/2023 20.000 Vo Van Hieu 1036946493  
23/4/2023 10.000 Dao van tuan  191950.230423.131724.  
23/4/2023 10.000 Le Thi Ngoc Hien 887629.230423.131601.  Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 Nguyen Thi Thuy Van 220771.230423.131021. Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 HUYNH KHANH EM 1019930245  
23/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
39026014843.
quy tu thien
23/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 958052.230423.130133. Quỹ từ thiện
23/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP.
.ZP6HI64HCIA4.
 
23/4/2023 10.000 HUYNH KIM HUNG  667888.230423.125045. Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 NGUYEN DOAN DUY 175463.230423.124422.  
23/4/2023 20.000 HOANG VAN THANH 241266.230423.124215.VCB Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THANH 1014415823 Chuyển tiền
23/4/2023 20.000 NGUYEN DANG TUNG 245855.230423.124041. Chuyển tiền
23/4/2023 20.000 PHAM THI NGOC LIEU 1030470212 Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 LE VAN TAM  900150.230423.123813. Chuyển tiền
23/4/2023 20.000 DAO THI THUONG 356535.230423.123806.VCB Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0200452999042312363
020239d46757119.75
5.123545.
HOANG HUY GROUP
23/4/2023 10.000 DINH DAI LOI 117772.230423.123352.  
23/4/2023 10.000 PHAM THI DIEU  1021169746 Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 NGUYEN QUANG LUU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..39024856780.
Chuyển tiền
23/4/2023 20.000 NGUYEN THI HONG VY 416636.230423.123327.VCB Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 TRAN THI PHUONG THUY 886974.230423.123322. Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 LE THI A TUYEN 042580.230423.123215.  Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 115944.230423.123244. HOANG HUY GROUP
23/4/2023 10.000 Dao thuy duong 759965.230423.123223.  
23/4/2023 10.000 VU THI THOA 217782.230423.123210.  Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 398777.230423.122901. Ủng hộ
23/4/2023 20.000 TRUONG VAN TUYEN 520730.230423.122349.VCB Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 HOANG DUC LONG  0711000301552 Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 831538.230423.121321. Ck từ thiện
23/4/2023 20.000 DANG TUAN PHONG 332849.230423.121157.  
23/4/2023 10.000 NGOC NGAN ASEAN 476543.230423.121157.  
23/4/2023 10.000 NGUYEN VAN DUNG 157473.230423.120139.  Chuyển tiền
23/4/2023 20.000 NGO QUOC ANH 171242.230423.115745.  Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 Le Thi Ngoc Hien 847613.230423.113118. Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 NGO THI NHIEU 1027282962 Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 DANG THAI LOC  123516.230423.112104 Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 975498.230423.112004. Quỹ từ thiện
23/4/2023 10.000 NGUYEN THI BICH LOAN  114763.230423.111901. Chuyển khoản
23/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019710271 .Binh Dan
23/4/2023 20.000 LE THI BICH TUYEN 413829.230423.105927.VCB Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 NGUYEN TAM 9378704437  
23/4/2023 10.000 DANG THAI HUY  910080.230423.104851. Chuyển
23/4/2023 20.000 Hang PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.ZLP.
.ZP6HI64H8UTO.
ck
23/4/2023 10.000 NGUYEN VAN CHIEN 153120.230423.103805.  Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 HOANG QUOC VIET 828367.230423.103742. Vì trẻ em Việt Nam
23/4/2023 10.000  NGUYEN THI YEN 386267.230423.101804. Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 HOANG VAN SUNG  057968.230423.101654 Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 le thi kim Thuy  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
39019448021.
ck
23/4/2023 10.000 TRUONG VAN AN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
39019495524.
Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 CAO THI DAO  798152.230423.100538 Chuyển khoản
23/4/2023 10.000 KIM THI BICH THUY 0741000617297  Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 VUONG VAN DUC  762231.230423.095713. Chuyển khoản
23/4/2023 10.000  TRAN VAN LONG 366014.230423.095142. Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 PHAM VAN TUNG 364309.230423.095011 Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 KIEU NGOC THUY  748653.230423.093805. Chuyển tiền
23/4/2023 10.000 NGUYEN TAN THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
39017967404
Chuyển tiền
23/4/2023 30.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
23/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001024519 Từ thiện
23/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 571948.230423.092614. Ck từ thiện
23/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 826959.230423.092412. Ck từ thiện
23/4/2023 10.000 NGUYEN PHAM KIEU SANG  678006.230423.092334 Chuyển tiền
23/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014047953 .tre em
23/4/2023 10.000 TRUONG THI THANH TAM  818471.230423.091114. Chuyển tiền
23/4/2023 20.000 LE HANG MO 367592.230423.090259.VCB Chuyển khoản
23/4/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0881000460834 ho tro tre em
23/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1036442356 Trẻ em khuyết tật
24/4/2023 10.000 Tran Xuan Nga 228354.240423.205903.  
24/4/2023 13.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0951004205137 qweq
24/4/2023 10.000 LUONG DINH THANH 597927.240423.202838. Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 BUI THI HAI 569600.240423.202148. Chuyển khoản
24/4/2023 20.000 LE THI BICH CHI  267794.240423.200703.VCB Chuyển khoản
24/4/2023 20.000 NGUYEN DAI DUONG  0591000348784 Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 HO VAN THUAN 1015445365 Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 TRUONG ANH THU 0891000653414  Chuyển tiền
24/4/2023 20.000 dang truong 79 197935.240423.194708.VCB  
24/4/2023 10.000 LE ANH TUAN  293525.240423.193601. Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 TRAN TRONG NGHIA 365292.240423.193448. Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 LO VAN DONG  779432.240423.192758. Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 557385.240423.192757. Quỹ từ thiện
24/4/2023 10.000 PHAM TIEN DUNG 292901.240423.191756.  Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 VU DINH CUONG 0341006861536  Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 DUONG THI TUYET LOAN  648725.240423.190715. Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 NGUYEN THI YEN 667871.240423.190449. Chuyển khoản
24/4/2023 20.000 LE THI NAM  822380.240423.185538.VCB Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 DOAN THANH LAM  1024476649 Chuyển tiền
24/4/2023 20.000 VI VAN TAN  593914.240423.184339.VCB Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 DOI VAN KHAC 298276.240423.183030.  Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 DANG VAN THAI  0391000987442   
24/4/2023 10.000 TRAN QUAN VU 0461000447100  Chuyển tiền
24/4/2023 20.000 LA THI THUY CAI  429967.240423.181732 Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 Tran Vang  088429.240423.181659. Chuyển
24/4/2023 10.000 PHAM KY NAM  9856991449 Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 372926.240423.180605. Quỹ từ thiện
24/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 067648.240423.180313. Quỹ từ thiện
24/4/2023 10.000  PHAM TRAN ANH DUY 0251002704033 Chuyển tiền từ thiện
24/4/2023 10.000 VO THI TO QUYEN  800145.240423.173240. Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 770627.240423.172836. Ủng hộ
24/4/2023 10.000 DOAN QUANG PHUC 748276.240423.172236.  Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 luu huong bui thi ngoc PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..39072079994
Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 MAI VAN HIEU 251845.240423.170421.  
24/4/2023 20.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
24/4/2023 20.000 NGUYEN NGOC NAM  291578.240423.170329 Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 NGUYEN TAT CONG   0461000586109  Chuyển tiền
24/4/2023 11.000 HOANG BAO NGUYEN 0121000798591 Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 NGUYEN BA HUNG 387013.240423.164329.  Chuyển tiền
24/4/2023 20.000 DAO DUY TRUONG 999355.240423.164033.  Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 DO THI TO NGA 847896.240423.163809.  Chuyển khoản
24/4/2023 20.000 PHAM KHAC HAI 841413.240423.163702.  
24/4/2023 20.000 PHAM THAI SON 807134.240423.163054.  
24/4/2023 10.000 LEO THI KEO 925308.240423.162247  Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 NGUYEN THANH HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..39069307717
Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 DO MANH HUNG 423705.240423.161838 Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 LE THANH PHONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..39069096878.
 
24/4/2023 10.000 NGUYEN THI HUE 223832.240423.160824.  Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 TRAN QUOC CUONG 666998.240423.160426.  
24/4/2023 10.000 DAO DUC DAI  0901000064069  Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 LE THI LY  605999.240423.155347. Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 MA THI HUE  1036455093 Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 VU DUC LUONG 789850.240423.154614. Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 455648.240423.154350. Quỹ từ thiện
24/4/2023 10.000 DO THI LUYEN MAI 550289.240423.154311 Chuyển khoản
24/4/2023 20.000 NGUYEN THI VAN 902602.240423.153000. Chuyển tiền
24/4/2023 20.000 tran thi nhu ngoc 838527.240423.152406.  
24/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 653068.240423.151432. Quỹ từ thiện
24/4/2023 10.000 DOAN VU THU 400424.240423.151410.  Chuyển khoản
24/4/2023 13.000 VU HUYEN DIEU  094922.240423.151104. Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 377238.240423.150921. Quỹ từ thiện
24/4/2023 20.000 NGUYEN THI TRI 0531002599241  Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIM MAY 369680.240423.150749. Chuyển khoản
24/4/2023 20.000 LE THU KHUONG 077651.240423.150716.  Chuyển khoản
24/4/2023 20.000 NGUYEN MINH THU 076097.240423.150659.  Chuyển khoản
24/4/2023 10.000  LE THI MAI  410014.240423.150659. Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 DO THI PHUONG THUY 879537.240423.150643. Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 VAN THI BICH THUY  621502.240423.150632 Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 DUONG KE DO  878949.240423.150606. Chuyển tiền
24/4/2023 20.000 DINH THI THUAN 360561.240423.150553.  Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 TRAN THI THUY TIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
39067730201.
 
24/4/2023 10.000 kim thoa 836656.240423.150537.  
24/4/2023 10.000 DANG QUYNH TRANG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
39067729962.
Chuyển tiền
24/4/2023 20.000 NGUYEN HUU BAO 193001.240423.150121.VCB Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 164573.240423.150115. Quỹ từ thiện
24/4/2023 70.000 NGUYEN QUANG CUONG 909640.240423.145752 Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 TRIEU QUANG TRUONG 469835.240423.144609  
24/4/2023 10.000 LE THI CUC 468228.240423.144352.  
24/4/2023 10.000 NGUYEN THI HOP 9397468996 Chuyển tiền từ thiện
24/4/2023 10.000 Nguyen Thi ngan 975383.240423.144253.  
24/4/2023 10.000 NGUYEN BA HIEU 250407.240423.144242.  
24/4/2023 10.000 HO SY HAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.39066334760.
Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 Vo Thi Ngoc Le  788544.240423.144209 Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 DAM VAN MINH 0231000609416 Ck từ thiện
24/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
39066491702.
Vì trẻ em Việt Nam
24/4/2023 20.000 NGUYEN QUANG THAI  720766.240423.143122.VCB Chuyển khoản
24/4/2023 20.000 HUYNH THI NHU NGOC  122469.240423.142446.VCB Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 Tran Nhu Minh  168712.240423.142441. Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 376794.240423.142418. Quỹ từ thiện
24/4/2023 10.000 NGUYEN QUOC NHAT NAM 372064.240423.142324. Chuyển tiền
24/4/2023 20.000 phan luong viet  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.39066329040.
ung ho quy tre em
24/4/2023 10.000 CHUNG VAN TRANG  125735.240423.141428. Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 LE THI BICH LIEN  081664.240423.140352. ho tro tre em khuyet tat
24/4/2023 10.000 NGUYEN THE DUONG 809370.240423.135848.  
24/4/2023 20.000 NGUYEN QUY TUAN 0231000641558  
24/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIEU TIEN 039200.240423.135324. Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 phan ho diem mi 014918.240423.134144.  
24/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIM HUONG 771255.240423.133411.  Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 NONG VAN HOE 152751.240423.132553.  
24/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 191852.240423.132537. Quỹ từ thiện
24/4/2023 10.000 TRAN THI THUY CHUNG  152532.240423.132023 Chuyển tiền
24/4/2023 20.000 BUI VAN CHANG  549742.240423.132021.VCB Chuyển khoản
24/4/2023 20.000 HNGAM 872734.240423.130844.VCB Chuyển khoản
24/4/2023 20.000 VU VAN MANH 848609.240423.130315.  
24/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 214549.240423.130259. Quỹ từ thiện
24/4/2023 10.000 QUANG THI PHUONG DUNG  0121001881351   Quỹ từ thiện
24/4/2023 10.000 HUYNH THUY NGUYEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.39063742292.
Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 VO THI MEN 398724.240423.125503.  
24/4/2023 20.000 Le quy ba 598162.240423.125444.  
24/4/2023 10.000 LE NGUYEN NGUYEN TRUONG  0061001056102  Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 Nguyen Minh Luan 591427.240423.125238.  
24/4/2023 10.000 VO VAN DUY KHANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..39063739634.
Chuyển tiền
24/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 502239.240423.124403.VCB HOANG HUY GROUP
24/4/2023 20.000 NGUYEN VAN VUOT 765239.240423.124148.  Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 Dang Huynh Nhi 275584.240423.123929. Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 LE THI NGA 730131.240423.123737.  Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 PHAM TRUNG DUC 614872.240423.123730.  Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 LE VAN PHUNG  738137.240423.123530. Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 PHUNG THI DIEM KIEU 0241004092809  
24/4/2023 10.000 TRUONG NGOC HOAN 527480.240423.123445.  Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 NGUYEN THI BICH VAN  749482.240423.123423. Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 H DUIN NIE  0841000069274  Dien may xanh VN
24/4/2023 10.000 HO THI HANG   0351001184200  Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 TRAN THI HUYEN 1032070341 Chuyển tiền
24/4/2023 10.000  TRINH NGOC ANH 9345122832 Dien may xanh VN
24/4/2023 10.000 TRAN THI LINH 723196.240423.123202.  Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 Dai 201851.240423.122957.  Chuyển
24/4/2023 10.000 TRAN THI THU HUONG 282038.240423.122751. Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 DAO QUANG MINH 386404.240423.121333.  Chuyển tiền
24/4/2023 20.000 DINH TIEN NHAT 433907.240423.121212.  Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 VUONG QUOC VIET  563984.240423.115943. Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 HUYNH THE BAO 937046.240423.115324.  Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 LY MINH HOC  480452.240423.114440. Chuyển khoản
24/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 462777.240423.11412
3.0329 591 695
Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 Luong Van Hung 263123.240423.113539.  
24/4/2023 10.000 LE NGOC DUYEN 0841000000890  Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 TRAN XUAN DUNG 936319.240423.113203.  Chuyển tiền
24/4/2023 20.000 HOANG VAN HUYNH 296733.240423.112542.  
24/4/2023 5.156 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9793227514 binh thuong
24/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 270333.240423.110510. Quỹ từ thiện
24/4/2023 20.000 PHAM XUAN DINH  992810.240423.104310. Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 Nguyen Hoang Giang 762257.240423.104217. Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 TRUONG VAN TRUNG 1033390147 Chuyển tiền
24/4/2023 30.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 NGUYEN THE KIEN 1014867206  
24/4/2023 10.000 TO HOANG SON 152537.240423.101111.  Chuyển tiền
24/4/2023 20.000 Nguyen manh tuong 953673.240423.100944.  
24/4/2023 20.000 DOAN MINH LY 1027587089 Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 LE THE TRUONG  1020254492 Chuyển tiền
24/4/2023 25.229 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3421747237.2001
.VCB Rewards.
Co 1 chut xiu xiu mong cac con khoe manh
24/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001986827 tre em co nho
24/4/2023 10.000 DANG THI HANG 875029.240423.095358.  Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 NGO THUY TRANG  871020.240423.095305. Chuyển khoản
24/4/2023 10.000 NGUYEN HONG SON 370923.240423.095027.  
24/4/2023 10.000 NGUYEN THI TUYET ANH 0151000545500  Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 Phan ngoc kieu oanh 036002.240423.094702.  
24/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC THAO 733442.240423.094617.  
24/4/2023 10.000 NGUYEN VAN CHO  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
39055866984.
Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 NGUYEN THI PHUONG  1021000020465  Chuyển tiền
24/4/2023 10.000 PHAN HONG THAO 725483.240423.093307.  Chuyển tiền
24/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
24/4/2023 10.000 NGUYEN MAN XUYEN 182428.240423.064046.  
24/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019387169 Trẻ em khuyết tật
24/4/2023 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0011001294592 Trẻ em khuyết tật
24/4/2023 50.000 HUONG uy 347258.230423.225210.VCB Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 772995.250423.214322. Quỹ từ thiện
25/4/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0421003994660 Ủng hộ các bé khuyết tật
25/4/2023 10.000 TRAN THI PHUONG LINH 0481000553098  Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 359020.250423.202827. Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 NGUYEN DANG TOAN  871164.250423.201801. Chuyển khoản
25/4/2023 100.000 TRINH QUANG LONG 0071005679972  Chuyển tiền
25/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9344391212 bt
25/4/2023 20.000 PHAM CONG BANG 427878.250423.194253.  Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 NGUYEN MINH CAO TRI 332948.250423.194210.  UNG HO QUY
25/4/2023 10.000 DAO NGOC HOANG  682988.250423.193640. Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 Le Van Hoang 495026.250423.193350.  Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC TRANG 088429.240423.18789 Chuyển
25/4/2023 10.000 BUI MINH QUY 369854.250423.192839. Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 VU VAN HOI  509142.250423.191837 Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.39116472045.
quy tu thien
25/4/2023 20.000 Chau 933922.250423.190710. Chuyển
25/4/2023 10.000 HA NGAN DANH  808547.250423.190639. Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 BUI THI THANH LAN 528552.250423.190449.  Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 NGUYEN VAN SON 258290.250423.190147.  Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 492056.250423.185736. Ck từ thiện
25/4/2023 10.000 NGUYEN THI QUYNH ANH 474871.250423.185555.  Chuyển
25/4/2023 10.000 NGUYEN THI TRINH 1030968806 Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 LUONG VAN THAN  677667.250423.183807 Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 TRAN ANH TUAN  416952.250423.183748. Chuyển tiền
25/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 931736.250423.183737. Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 LE THI TU 129767.250423.183254.  Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 NGUYEN THI TUYET NHUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
39115258712.
Chuyển tiền
25/4/2023 20.000 TRIEU QUANG HIEN 512086.250423.181524.  
25/4/2023 10.000 LY THI YEN THAO 1035852745 Quỹ từ thiện
25/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 613104.250423.175517.VCB Quỹ từ thiện
25/4/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 902893.250423.175345. Chuc cac con khoe manh
25/4/2023 10.000 BUI THI THU  935241.250423.175001. Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 TRAN THI YEN  115569.250423.174525. Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 290122.250423.174519. Huynh thi diem thuy 
25/4/2023 10.000 TRINH NHU PHUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
39112664652.
Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 253938.250423.174137. Quỹ từ thiện
25/4/2023 20.000 DINH VAN LUONG  844537.250423.173257. Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 PHAM THI THUY AN  0191000349446   
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 550096.250423.171810. Tien tu thien
25/4/2023 10.000 NGUYEN DUC CONG 638372.250423.171641.  Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 PHUNG NGOC LINH 180259.250423.170627.  Chuyển
25/4/2023 50.000 nguyen hoang hieu 718559.250423.165310.  
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 138656.250423.165216. Ck từ thiện
25/4/2023 10.000 CAO VAN LONG 595069.250423.164707. Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 Hoang ngoc cuong  594072.250423.164657. Vì trẻ em Việt Nam
25/4/2023 10.000 PHAM VAN LAM 350461.250423.163855. Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 BUI DOAN THIN  502630.250423.162912. Chuyển khoản
25/4/2023 20.000 NGUYEN ANH TUAN  0011004309163 Chuyển tiền
25/4/2023 20.000 HO VO THAO VY 106921.250423.162510.VCB  
25/4/2023 10.000 TRAN LE PHI LONG 1026861134  
25/4/2023 10.000 bui minh phong 635317.250423.161056. Vì trẻ em Việt Nam
25/4/2023 20.000 ALANG VI 320227.250423.160825.VCB Chuyển khoản
25/4/2023 1.000.000 Huong  195725.250423.160409. cong duc
25/4/2023 20.000 CHU MANH CUONG  151292.250423.160341.VCB Chuyển khoản
25/4/2023 20.000  DO THI TUONG VI  316099.250423.160228. Chuyển tiền
25/4/2023 20.000 DINH VAN DUY  362331.250423.160052. Chuyển khoản
25/4/2023 34.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0951004205137 sasdasd
25/4/2023 20.000 DO MINH TIEN  235859.250423.155017.VCB Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIM HOA 268475.250423.154107.  Chuyển khoản
25/4/2023 20.000 NGUYEN VAN TUAN 227763.250423.153907.VCB Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000266723 Từ thiện
25/4/2023 10.000 TRAN THI TU NGUYEN 782168.250423.153720. Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 NGUYEN CONG TOAI  388101.250423.153417. Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 NGUYEN TUAN ANH 308901.250423.152635. Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 NGUYEN VI KY DUYEN 0111000224046 Quỹ từ thiện
25/4/2023 20.000 TRAN THI NGOC TRAM  301882.250423.152322.VCB Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 H UYET BYA  277216.250423.151902. Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 DOAN XUAN TIEN  285850.250423.151549. Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 LO THI NHUNG 620512.250423.151405.  Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 NGUYEN NHA MAN 287083.250423.151243. Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 AN THI KIEU TRANG  238445.250423.151217. Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 LE THI XUAN THUY  0671004075722 Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 LO THI DOI 207360.250423.151123 Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 NGUYEN THI ANH TUYET  0291000350686  Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 Khai  856738.250423.150954. Chuyển
25/4/2023 10.000 Anh 854365.250423.150859.  Chuyển
25/4/2023 10.000 NGUYEN BINH AN 9987837399 Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 NGO THI HIEN 852937.250423.150826.  Chuyển
25/4/2023 10.000 PHAM THI HA 122639.250423.150811.  Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC SANH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
39105311371.
Chuyển tiền
25/4/2023 20.000 NGUYEN THI NGOC GIAU 687067.250423.150627.VCB Chuyển khoản
25/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 604920.250423.150606.VCB Quỹ từ thiện
25/4/2023 10.000 NGUYEN THI THANH THU 846763.250423.150600. Chuyển
25/4/2023 10.000 NGUYEN VAN QUAN   0351001126064 Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 LAM THI DUNG 203988.250423.150457. Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 NGUYEN THI MAI THAO 0371000487488  Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 PHAM THI NGUYEN  283232.250423.150254. Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 100023.250423.150250. Quỹ từ thiện
25/4/2023 10.000 DO THI TUYET  1034081745 Chuyển tiền
25/4/2023 20.000 CAO VAN HUY 995055.250423.145440.  
25/4/2023 10.000 Pham Ngoc Hoan 818022.250423.145438.  
25/4/2023 20.000 Doan thanh viet 721719.250423.144848.VCB  
25/4/2023 20.000 NGUYEN THI THU 692589.250423.144350.VCB Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 Nguyen tan nua 938800.250423.144338.  
25/4/2023 20.000 NGUYEN VAN CUONG  939935.250423.144241.VCB Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 383625.250423.143709. Ck từ thiện
25/4/2023 10.000 Quy 761874.250423.143149.  Chuyển
25/4/2023 20.000 DANG VAN KIET 906965.250423.142935.  Chuyển tiền
25/4/2023 20.000 LO VAN TUAN  586211.250423.142806.VCB Chuyển khoản
25/4/2023 50.000 VO THI THANH THUY 221360.250423.141446 Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 BUI THI MINH ANH  732738.250423.140741 Chuyển khoản
25/4/2023 20.000 LE PHUNG TIEN PHAT 937823.250423.140505.  Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 Co Gai Lai Do 718929.250423.140341.  
25/4/2023 10.000 TRAN THI PHUC 0181003366898 Chuyển tiền
25/4/2023 20.000 CHAU THI MAI  234970.250423.135201.VCB Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 NGUYEN HOANG SANG 665763.250423.134342.  Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 HO CHI CUONG  501647.250423.133746. Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 NGUYEN THI BICH VAN  681494.250423.133258. Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 NGUYEN TIEN TUAN 0101001218484  
25/4/2023 10.000 NGUYEN VAN SON 782367.250423.132505.  Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 HOANG MINH THANG  609810.250423.132305.  
25/4/2023 10.000 PHAN THI BAO TRAM 1026220793 Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 VO THI THANH THUY 175983.250423.131505. Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 Nguyen quoc toan 678287.250423.131304.  
25/4/2023 10.000 TRUONG THI THANH TAM 727516.250423.130948. Chuyển khoản
25/4/2023 20.000 HOANG PHU VUONG 393510.250423.130702.VCB Chuyển khoản
25/4/2023 20.000 NGUYEN MINH TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..39101074783.
Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 LE VAN PHONG  555524.250423.125625. Chuyển
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 480213.250423.125106. HOANG HUY GROUP
25/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIEU OANH   0821000009352 Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 NGUYEN THI QUYNH NHU 644983.250423.124742.  Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 HUYNH MINH KHAI  038927.250423.124640. Vì trẻ em Việt Nam
25/4/2023 20.000 NGUYEN THI BICH  386495.250423.124055. Chuyển tiền
25/4/2023 20.000 VU THI NGOC LAN  451782.250423.124018.VCB Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 424535.250423.123515. HOANG HUY GROUP
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 576758.250423.123353. HOANG HUY GROUP
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 582955.250423.123300.  
25/4/2023 10.000 TRAN MINH TUYET 573177.250423.123247.  Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 770324.250423.123218. HOANG HUY GROUP
25/4/2023 10.000 HOANG VAN TINH 873157.250423.122825.  Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 DONG ANH THU 139077.250423.122449. Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 TRAN QUOC HON  980009.250423.122029. Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 DINH XUAN HAI 319637.250423.121011.  Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 383347.250423.115616. Ck từ thiện
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 166311.250423.115609. Ung Ho Tre em Khuyet Tat Vn
25/4/2023 10.000 TRAN THE LUONG TRY 250004.250423.115452.  Vì trẻ em Việt Nam
25/4/2023 10.000 LE THI XUAN THUY  0671004075722 Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 TRAN THANH NGAN 180599.250423.113959. Chuyển khoản
25/4/2023 20.000 TRAN VAN LIEM 187138.250423.113936.VCB Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 NGU THANH NAM 083541.250423.112443. Chuyển tiền
25/4/2023 20.000 NGUYEN VAN LAM 209638.250423.112228.  Chuyển tiền
25/4/2023 10.000  VUONG HOANG TAN 1019356516 Ck từ thiện
25/4/2023 10.000 le phu tho  067581.250423.111538. Vì trẻ em Việt Nam
25/4/2023 10.000 LE THUY LOAN 065572.250423.111504.  Chuyển khoản
25/4/2023 1.336 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024416788 giau
25/4/2023 10.000 DANG VAN HOANG 1030929896  
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 179951.250423.111057. Quỹ từ thiện
25/4/2023 10.000 NGUYEN TRUONG SON 045853.250423.111045.  
25/4/2023 10.000 Huu Trieu 286628.250423.110834.  
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..39096437255.
quy tu thien
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 591968.250423.110410. Ck từ thiện
25/4/2023 10.000 NGUYEN THI ANH  624610.250423.110053. Chuyển tiền
25/4/2023 20.000 Phan thanh nhat 103342.250423.105525.  
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 048672.250423.104353. Ck từ thiện
25/4/2023 10.000 Hoang Ngoc Son  935993.250423.104051. Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 TRAN QUANG LUAT 008116.250423.103517.  Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 203462.250423.102940. Chuyn tin
25/4/2023 10.000 HOANG QUOC DUONG  0461000634555 Vì trẻ em Việt Nam
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 140947.250423.100942. Ct
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.39094732784.
Ck từ thiện
25/4/2023 10.000 NGUYEN TUAN ANH 833473.250423.100322. Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 NGUYEN THANH CONG 839746.250423.095832  Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 LE THI NGOC HUYEN 1025141167 Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 DOAN VAN DANG 915187.250423.095538 Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 LE DINH TIEN 786222.250423.095507.  
25/4/2023 10.000 trinh ngoc trung 791277.250423.095240.  
25/4/2023 30.000 DANG THI THUY 0291000272468 chuc cac con vui ve 
25/4/2023 10.000 VU HUONG GIANG  787853.250423.094635. Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 NGUYEN HAI NHAN 676659.250423.094126. Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 TRAN QUANG THAO 752366.250423.093825.  Chuyển khoản
25/4/2023 20.000 NGUYEN THI TRINH 130286.250423.093728.VCB Chuyển khoản
25/4/2023 20.000 DANG THI THU SUONG  838689.250423.093224.VCB Chuyển khoản
25/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIM SON 1035261124 Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 NGUYEN THI ANH TUYET 0271001026309 Chuyển tiền
25/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 894553.250423.092036.  
25/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
25/4/2023 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004306869 ung ho hoan canh kho khan
25/4/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
25/4/2023 145.000 VAN QUANG VINH  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
39083181654.
Chuyển tiền
26/4/2023 60.000 HOANG LE ANH 0061000787841 Chuc cac em luon vui ve, manh khoe va hanh phuc BTN
26/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 095443.260423.215002. Gop 1 chut suc vi moi nguoi
26/4/2023 10.000  DO MINH THU 450764.260423.213101. Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 LE THI NGA  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.39158578033.
Chuyển tiền
26/4/2023 20.000 VO THI TUYET NHI 687238.260423.205855.VCB Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 DANG THI QUYEN 313186.260423.203839.  Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 PHAN SANG 849197.260423.201423.  Chuyển tiền
26/4/2023 20.000 LAM THI PHUONG 482174.260423.200501.VCB Quỹ từ thiện
26/4/2023 32.225 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9704505594 Trẻ em khuyết tật
26/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 142024.260423.194941 Ủng hộ
26/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 878259.260423.194120. Quỹ từ thiện
26/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9704505594 DU AN NHA CHONG LU
26/4/2023 10.000 NGUYEN THI HOA ANH DAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..39154766909.
Chuyển tiền
26/4/2023 10.000  NGUYEN VAN THUC  1017524478 Quỹ từ thiện
26/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 937667.260423.190508. Quỹ từ thiện
26/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
39154733980
 
26/4/2023 10.000 BUI VIET THANH 321881.260423.185645.  Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 Bui Thi Yen Nhung 927762.260423.185450.  
26/4/2023 30.000 VU THI LOAN  806645.260423.185121. ung ho
26/4/2023 20.000 NGUYEN VAN DUC  238021.260423.184101. Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 DINH THI HUYNH NHU 951095.260423.182815.  Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 Tran Thi Hang 091289.260423.181354.  Chuyển tiền
26/4/2023 20.000 .LE THI TUYET TRINH 647114.260423.180151  Chuyển tiền
26/4/2023 20.000 TRAN KIM ANH  888263.260423.173520. Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 511184.260423.173429. Ck từ thiện
26/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 864527.260423.172848. Quỹ từ thiện
26/4/2023 10.000 NGUYEN HOANG TRUNG 481989.260423.172555.  Chuyển
26/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 873511.260423.170643. Từ thiện
26/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 339586.260423.170119. Quỹ từ thiện
26/4/2023 10.000 NONG THI THAO CHAM 798019.260423.170054.  Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 PHAM VAN GIANG 590223.260423.164846.  Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 LUONG VAN DIEN 910046.260423.164656.  Vì trẻ em Việt Nam
26/4/2023 10.000 Nguyen Ngoc Minh  369138.260423.164611.  
26/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUY LINH  849680.260423.164610. ung ho
26/4/2023 10.000 NGO THI VAN ANH 671345.260423.164222.  Chuyển khoản
26/4/2023 20.000 DANG TRI BANH 405285.260423.164025. Chuyển tiền
26/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 342501.260423.163628. Mong cac con binh an suot cuoc doi
26/4/2023 2.722 HUYNH TAN TIEN  1014785656 Chuyển tiền
26/4/2023 20.000 NAY TUYET  1026857742 Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 Tuyen 318002.260423.162722.  Chuyển
26/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 001020.260423.162615. Chuyển tiền
26/4/2023 20.000 O THI SAU 888950.260423.155134 Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 HOANG THI HANG 201610.260423.154833 Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 470155.260423.154759. Quỹ từ thiện
26/4/2023 10.000 CAO ANH TUAN 282245.260423.154425.  Vì trẻ em Việt Nam
26/4/2023 10.000 NGUYEN ANH TU  194608.260423.154201.  
26/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 798739.260423.154131. CHUNG TAY VI CONG DONG ASRAN
26/4/2023 10.000 NGUYEN QUANG HUY  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..39147185731.
Chuyển tiền
26/4/2023 10.000  LE THI THANH TRUC  125487.260423.153925. Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 Nguyen Van Tuan 441755.260423.153822.  
26/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001149352 tre em ung thu
26/4/2023 10.000 NGO THI TRANG 410711.260423.152734.  Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 nguyen thi lan anh 394675.260423.152718.  Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 LY THIEU HONG  0511000418629 Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 Khanh Ngan 904545.260423.152535.  Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THUONG 662628.260423.152403.  Chuyển tiền
26/4/2023 10.000  DINH HUU CHINH 9978414041 Ck từ thiện
26/4/2023 10.000 TRAN MINH CHANH 0181003542823 Vì trẻ em Việt Nam
26/4/2023 10.000 KHUAT QUANG HIEP 984272.260423.151821.  Chuyển tiền
26/4/2023 20.000 HOANG THI MAY  243041.260423.151635. Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 vu manh hung 125248.260423.151641.  
26/4/2023 20.000 LE NGUYEN QUYNH NHU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..39147179845.
Chuyển tiền
26/4/2023 20.000 TRAN NGUYEN TRINH NU 362994.260423.151605.VCB Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 Hong  144983.260423.151554. ck
26/4/2023 10.000 Ngoc tuyen 509034.260423.151356.  
26/4/2023 10.000  VU VAN TUYEN 1022285466 Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 NGUYEN HUU HAO 1018396898 Chuyển tiền
26/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0511000465193  trr em khuyet tat
26/4/2023 10.000 NGO NGUYEN QUYNH NHU  341969.260423.150404. Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUY LINH  089519.260423.150401. Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 VI THI THAO 083747.260423.150248.  Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 Thuy 087393.260423.150232.  Chuyển
26/4/2023 10.000 DANG THI THUY LINH 921896.260423.150203.  Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 080653.260423.150206. Quỹ từ thiện
26/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 847287.260423.150053. Quỹ từ thiện
26/4/2023 20.000 TRIEU VAN CHUC 690835.260423.145853.VCB  
26/4/2023 10.000 truong nguyen thanh tam 672905.260423.145655.  
26/4/2023 10.000 nguyen thi hanh 048640.260423.145437.  
26/4/2023 10.000 LE HOANG HAN  043098.260423.145300. Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 Phan Thi Ngoc Nhi 741474.260423.144404.  
26/4/2023 10.000 DINH THI THUY TIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..39145632094
Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 NGUYEN THI NHI 999814.260423.144332.  Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 Anh Thu  036653.260423.144239. Chuyển
26/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9397412967 thich
26/4/2023 10.000 NGUYEN THI HONG DAO 0601000545059  Chuyển tiền
26/4/2023 20.000 HUYNH HUU KIM 046233.260423.141300.  
26/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 874051.260423.141233. Ck từ thiện
26/4/2023 20.000 TRUONG VAN THUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
39144413585.
Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 946961.260423.140304. Quỹ từ thiện
26/4/2023 20.000 nguyen thanh vu 720641.260423.134811.VCB  
26/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016236001 binh thuong
26/4/2023 10.000 ha quang thanh 657295.260423.134128.  
26/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 897318.260423.134018.1   
26/4/2023 10.000 NGUYEN VAN DICH 896636.260423.133957. Chuyển
26/4/2023 10.000 Nguyen Trung Thong  887873.260423.133550.  
26/4/2023 10.000 LE TRUNG HIEU  1028814179 Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 008462.260423.132629. Quỹ từ thiện
26/4/2023 10.000 Ha Van Hoang 112122.260423.131659. Chuyển tiền
26/4/2023 114 LE PHAT VINH 325752.260423.131400.  
26/4/2023 10.000 BUI DUC TRONG 843225.260423.131336.  Chuyển
26/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TU  027412.260423.130511. Chuyển tiền
26/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 398143.260423.130324.VCB Quỹ từ thiện
26/4/2023 10.000 TRUONG LE NIN 0041000386242  Quỹ từ thiện
26/4/2023 50.000 PHAM BA QUYET  622869.260423.130139. Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 VI THI HUE 621426.260423.130114.  Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 NGUYEN DUC THAI BINH 979278.260423.125358. Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THANH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.39141896534.
Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 CHU THI THANH HAI  975934.260423.125243. Vì trẻ em Việt Nam
26/4/2023 10.000 BUI THI HANH 217425.260423.125122.  Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 TRIEU VAN CHINH 373694.260423.124939.  Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 NGUYEN DINH SON 359057.260423.124450.  Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 LEU XUAN TRI  558636.260423.124410. Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 NGUYEN THI NINH GIANG 1034575875 Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 LEU XUAN TRI 538709.260423.123902.  Chuyển khoản
26/4/2023 20.000 TRAN THI HANG HOA  534715.260423.123800. Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 NGUYEN QUANG VINH  9968214113 Chuyển tiền
26/4/2023 20.000 TRAN THI HONG DUYEN 0141000795035  HOANG HUY GROUP
26/4/2023 10.000 PHAN THI THAO 1027024948 HOANG HUY GROUP
26/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 670320.260423.123044.  
26/4/2023 10.000 PHAN THI NGA 272514.260423.122134.  Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 HA VAN DAN 266856.260423.122009.  Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 NGUYEN TAN DAT 240198.260423.121336 Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 DINH VAN TIEP  172017.260423.115725. Chuyển khoản
26/4/2023 20.000 Tran thi hong anh 739253.260423.114653.  
26/4/2023 10.000 PHUNG DINH LUAN 123383.260423.114554.  Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 VI VAN TINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
39139115028.
 
26/4/2023 10.000 TRUONG VAN CHUNG  684581.260423.113322. Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 Nguyen Nhat Anh 159989.260423.113054.  Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 HUYNH THI THOAI YEN 149200.260423.111706.  Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 NGUYEN THI HAO 146424.260423.111629.  Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 TRAN DOAN THIEN AN  0561000623376  Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 DINH THI THUY HOAI  981481.260423.111124. Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 PHAM THI CAM DI 959907.260423.110616.  Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 LE KHAC THANH 956464.260423.110526. Chuyển khoản
26/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 601718.260423.110438.VCB Quỹ từ thiện
26/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 683274.260423.110334. Quỹ từ thiện
26/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 611854.260423.110252. Quỹ từ thiện
26/4/2023 10.000 Vo ba tong 870719.260423.105717.  
26/4/2023 10.000 PHAM VAN DAT 164399.260423.105350. Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 971490.260423.104500. Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIM LIEN 1018868617 Chuyển tiền
26/4/2023 20.000 HOANG VAN CHI  827673.260423.103232. Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 TRAN KHAC CHUNG 935614.260423.103005.  Chuyển khoản
26/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
26/4/2023 10.000 KIEU THI HUONG  685800.260423.095501. Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 DO BA DUNG  783310.260423.095452. Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 BUI THI HOA  680180.260423.095330. Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 DUONG THACH DUNG 330132.260423.095207.  Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 HA NGAN DANH 841791.260423.095203. Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 PHI THI HANG MY  350523.260423.095036.  
26/4/2023 10.000 HOANG MINH DONG 539012.260423.095030. Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 TRAN THANH NGAN  657045.260423.094707. Chuyển khoản
26/4/2023 10.000 PHAN THI NGOC HAN 791725.260423.094656.  
26/4/2023 10.000 LE THI CAM LOAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
39135043324.
Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 NGUYEN PHUOC THINH 673333.260423.093525.  Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 HOANG THI HUONG  9343545619 Ck từ thiện
26/4/2023 30.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
26/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIM SON 1035261124 Chuyển tiền
26/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000324264  
26/4/2023 10.000 Thang 429707.260423.083948.  
26/4/2023 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001762298 binh thuong
26/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016046070 chat doc mau da cam
26/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001086093  cua it long nhieu
27/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000709497 cong nhan
27/4/2023 10.000 NGUYEN THI CAM HONG  922883.270423.210159. Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 NGUYEN THI CAM HONG  920780.270423.205940. Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC HIEU 049414.270423.194036. Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THOAI 834124.270423.192740.  Chuyển tiền
27/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001986827 tre em ngheo
27/4/2023 10.000 HOANG THI ANH THU 584342.270423.192002.  Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 NGUYEN DA TRUNG 215672.270423.191913. Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 HO THI SUONG 063019.270423.190910.  
27/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 042510.270423.190815.  
27/4/2023 20.000 LE THI TUYET 203180.270423.190518.VCB Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 THACH THI MY TIEN 726875.270423.190024.  Chuyển tiền
27/4/2023 20.000 NGUYEN SON BA 760509.270423.185627.VCB Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 NEANG SOC RUONE 603405.270423.183110.  Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 DINH DUC DUY 9973614160  
27/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 576013.270423.181338. Quỹ từ thiện
27/4/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 551234.270423.175558. Ck ho tro tre em khuyet tat
27/4/2023 10.000 Hoang van tan 301394.270423.174935.  
27/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 558535.270423.174905. Quỹ từ thiện
27/4/2023 20.000 HA VIET CUONG 776486.270423.173257.VCB Chuyển khoản
27/4/2023 20.000 NGUYEN VAN CONG 655736.270423.171731.VCB Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 TRAN ANH DUNG 687408.270423.170752 Chuyển khoản
27/4/2023 20.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 PHAM VAN NGOC 539654.270423.163952.  
27/4/2023 10.000 NGUYEN VAN QUY 954057.270423.163607.  Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 NGUYEN THANH NGAN 0111000160551 Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 TRAN VAN DUNG  829668.270423.163207 Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 TRAN THI HAI YEN  828909.270423.163158 Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 NGUYEN VU HAO  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
39189095586.
Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUY HANG  214857.270423.162817. Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 150980.270423.162334. Từ thiện
27/4/2023 10.000 TRAN VAN NAM 433866.270423.161912.  
27/4/2023 10.000 NGOC PHUONG 483716.270423.161740.  GUI TRE
27/4/2023 10.000 Phan dang nam 531370.270423.160033. Vì trẻ em Việt Nam
27/4/2023 10.000 PHAM HOAI CHAU 671408.270423.155904. Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 NGO THI THU HA  511276.270423.155324 Chuyển
27/4/2023 10.000 TRAN THI HOP 307969.270423.155254.  Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 NGUYEN TIEN DUNG 552874.270423.154237. Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 TRAN THI THU ANH 0351000638238 Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 520346.270423.153641.  
27/4/2023 10.000 LUONG THI KIM HOA  614334.270423.152851. Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 DUONG XUAN GIANG 320380.270423.152405.  
27/4/2023 10.000 NGUYEN THI LANH 592872.270423.152349.  Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 LE THI CUC 179788.270423.152250.  Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 LAM THI NGOC TIEN 157440.270423.151938.  Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 PHAM THI KHUYEN 431484.270423.151918.  
27/4/2023 10.000 Do Van Thanh 141054.270423.151554.  Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 NGUYEN THI HOP 0351001218801 Chuyển tiền từ thiện
27/4/2023 10.000 HO THI KIM NGAN  1019492565 Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 384777.270423.150751. Quỹ từ thiện
27/4/2023 10.000 MAI VAN PHUOC  216621.270423.150729. Chuyển tiền
27/4/2023 20.000 VANG THI MUNG 470499.270423.150635.VCB Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 Ngan  381134.270423.150628. Chuyển
27/4/2023 10.000 NGUYEN THI NHU QUYNH  007431.270423.150621. Chuyển tiền
27/4/2023 20.000 Nguyen Thi Huyen 095959.270423.150531.  Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 NGUYEN ANH DONG  361250.270423.150458. Chuyển khoản
27/4/2023 20.000 Bui Thi Phuong Oanh 002663.270423.150429.  Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 Tran van lam 962604.270423.150409.  
27/4/2023 10.000 LO THI HANH  357658.270423.150414. Chuyển khoản
27/4/2023 20.000 LU THI VAN  192017.270423.150248. Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 DINH THI NGOC HOANG  954927.270423.150223. Chuyển tiền
27/4/2023 20.000 NGUYEN THI NHU SUONG 614436.270423.150125.  Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 NGUYEN THI CHI 954060.270423.150158. Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 NGUYEN THI HUYEN 1015147104 Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 HO THI KIM TRANG 344978.270423.150121.  Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 HOANG THI MINH CHAU 107107.270423.145910.  
27/4/2023 20.000 KA SON NGOC TRANG 828879.270423.145532.VCB  
27/4/2023 10.000 DO DINH VINH 344976.270423.145248.  Chuyển
27/4/2023 10.000 NGUYEN THANH NU 0111000200911 Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014047953 tre em
27/4/2023 10.000 PHUNG THI LOAN  499241.270423.144552. Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC TRAM 941456.270423.144520 Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 PHAM TUAN ANH  264507.270423.144345. Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TRUONG 885349.270423.144331.  Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 NGO THI THANH NGA  319100.270423.144244. ck
27/4/2023 10.000 NGUYEN VAN LONG  9962305088 Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 NGUYEN THI BICH TIEN 1014425851 Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 TRAN VAN TAI  197151.270423.142817. Chuyển khoản
27/4/2023 20.000 NGUYEN HONG CUONG  343599.270423.142655.VCB Chuyển khoản
27/4/2023 20.000 HOANG VAN CUONG 524300.270423.142512.  Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 NGUYEN QUOC DOAN 764376.270423.140841. Chuyển tiền
27/4/2023 100.000 PHAM VAN TUC  844756.270423.140025. Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 TRAN XUAN NGHIA  0231000607033  Chuyển tiền
27/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421000418767 Trẻ em khuyết tật
27/4/2023 10.000 VO CHI TAM  0481000861143 Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 023237.270423.134530.  
27/4/2023 10.000 VO HOAI DUC 956346.270423.132706.  Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 Thao  139847.270423.132417. Chuyển
27/4/2023 10.000 Trang  129300.270423.131838. Chuyển
27/4/2023 10.000 LE THI THU 924080.270423.131759.  Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 KHUAT DUY DONG 603162.270423.131216.  Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 DANG THI PHUONG THAO 0501000273774  Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 DANG VAN HUNG 506121.270423.130829. Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 VO THI CAM VIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
39181888136.
Chuyển tiền
27/4/2023 20.000 TRAN YEN PHUONG  738653.270423.130107.VCB Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 NGUYEN MINH TAM 856365.270423.130058. Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 TRAN THANH HAI 562876.270423.125717.  Chuyển tiền
27/4/2023 20.000 LE THI TUYET HONG 568751.270423.125310.VCB Chuyển khoản
27/4/2023 20.000 BUI ANH TU  285344.270423.125132.VCB Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 596210.270423.124447. HOANG HUY GROUP
27/4/2023 10.000 NGUYEN HUU KIEN 787570.270423.124101.  Chuyển khoản
27/4/2023 20.000 LY THI NHU  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.39181880934
Chuyển tiền
27/4/2023 20.000 Nguyen van tinh  760803.270423.123449. ck vi tre e khuyet tat
27/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 571563.270423.123327. DIEN MAY XANH VN
27/4/2023 10.000 TRAN VAN NGHIA  553091.270423.123321 Chuyển khoản
27/4/2023 50.000 LE VAN TUAN 932216.270423.123019.  
27/4/2023 10.000 TRUONG THI BACH 708983.270423.122339. Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 Nguyen van ning 823091.270423.121855.  
27/4/2023 20.000 CHAU THI MAI 591830.270423.121255.VCB Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 NGUYEN TIEN 703162.270423.121154.  Chuyển tiền
27/4/2023 20.000 PHAM THI THOA  221788.270423.120707.VCB Chuyển khoản
27/4/2023 20.000 LO KHANH DUY 125067.270423.120550.VCB  
27/4/2023 20.000 TA THI THAO 639064.270423.115156.VCB Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 NGUYEN VAN NAM 306913.270423.114806.  Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
39179429745.
Chuyển tiền
27/4/2023 200.000 DANG VAN NAM  682899.270423.112720. ung ho
27/4/2023 10.000 NGUYEN VAN TU 662230.270423.112203.  Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 DINH CAO LUONG 409878.270423.111916.  Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 634353.270423.111535. Chuyển
27/4/2023 10.000 NGUYEN THAI SON 632179.270423.111457.  
27/4/2023 10.000 PHAN VAN CUONG 155656.270423.111229.  Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 NGO XUAN KHOI  839142.270423.111226.  
27/4/2023 10.000 TRAN THI NGOC HIEN 1025093562 Chuyển tiền
27/4/2023 20.000 TRINH THI NHU Y  571208.270423.110822.VCB Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 LUONG THI DUYEN 159905.270423.110239.  Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUY LOAN 0091000667443  Chuyển tiền
27/4/2023 20.000 THACH VAN BINH  915495.270423.105944.VCB Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 Toan 527817.270423.105727.  
27/4/2023 10.000 NGUYEN TRUNG HIEU 1,21001E+11 Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 624961.270423.105558. Ck từ thiện
27/4/2023 10.000 PHAN DUY CUONG 948397.270423.104341.  Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 DANH OANH NA 239125.270423.104344.  
27/4/2023 10.000 PHAM THI CAM DI  054044.270423.104116. Chuyển khoản
27/4/2023 20.000 NGUYEN THI NIEM 732097.270423.103601.VCB Chuyển khoản
27/4/2023 10.000 NGUYEN VAN UT 232769.270423.103533.  
27/4/2023 10.000 HUYNH THUY AN 1024721195 Chuyển tiền
27/4/2023 5.344 hung 1017355532  
27/4/2023 10.000 PHAN VAN CUONG 170097.270423.103208. Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 thach nhat truong PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..3
9176550072.
 
27/4/2023 10.000 PHAM THANH CHUNG 954032.270423.101954.  
27/4/2023 10.000 VO THI CAM VIEN 491467.270423.101532. Chuyển tiền
27/4/2023 10.000 Nguyen tuyen 700330.270423.100832.  
27/4/2023 10.000 NGUYEN THI MY HAO 184912.270423.093227.  
27/4/2023 26.017 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3436405136.2001.
VCB Rewards.
Trẻ em khuyết tật
27/4/2023 30.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
27/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
27/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 911611.270423.082525. ung ho moi nguoi co hoan canh kho khan
27/4/2023 20.000 BUI THANH NGUYEN 632831.270423.070527.VCB Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 TRAN NGOC QUY 518987.280423.220719.  Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 HA THI LOAN  186726.280423.205236. Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 NGUYEN XUAN TINH 124894.280423.204012.  Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 DAO THI MAY 121114.280423.202932. Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 NGUYEN THI TUYET HONG 706021.280423.200904. Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 HOANG THI THAM  418777.280423.195535 Chuyển khoản
28/4/2023 20.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 080098.280423.192932. Quỹ từ thiện
28/4/2023 10.000 PHAM NGOC THOI  215428.280423.192425. Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 NGUYEN HUY HOANG 200015.280423.191801.  
28/4/2023 10.000 NGUYEN QUANG THI 897093.280423.190858 Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 TRINH THI HANG 143447.280423.190842. Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC YEN 192853.280423.190356 Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 107827.280423.190243. Quỹ từ thiện
28/4/2023 10.000 NGUYEN THI THANH NHAN  055923.280423.185426 Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 NGUYEN THANH DANG 575689.280423.185341.  Chuyển khoản
28/4/2023 20.000 TO THANH TIEN 970478.280423.184152.  
28/4/2023 10.000 NGUYEN THI BICH THUY  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
39236142295.
Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 DANG THI THU HUONG 447560.280423.183206.  Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 NGUYEN HOANG QUYEN 148317.280423.182706. Chuyển tiền
28/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019387169 Trẻ em khuyết tật
28/4/2023 10.000 NGO DINH KHANH  174739.280423.182020. Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 NGUYEN TRUONG SON 1023537461 Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 LUONG VAN NGUYEN  611074.280423.174705. Chuyển khoản
28/4/2023 20.000 THONG VAN PHONG  161102.280423.174237. Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 Linh Ngoc 120628.280423.173204.  
28/4/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC YEN  081914.280423.173035. Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 DUONG VAN QUY  779894.280423.172119. Chuyển tiền
28/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1035786384 thuong cac e
28/4/2023 10.000 Ca Thi Chang 301649.280423.170308.  Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 BUI VAN VEN 908193.280423.170040.  Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 VU THI HIEN 034100721053 Chuyển tiền
28/4/2023 20.000 NGUYEN THI LAN THAO  971182.280423.163443. Chuyển tiền
28/4/2023 20.000 HUYNH VAN GIAU 235704.280423.162626.VCB Vì trẻ em Việt Nam
28/4/2023 10.000 LE HONG THUY THO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.39229835318.
Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 HOANG XUAN HOA 994255.280423.161715.  Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HIEP  9974236914 Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 HOANG DUC LAM 0361000362983  
28/4/2023 20.000 NGUYEN THI KHANH LINH  530330.280423.155645. Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 NGUYEN THI THU HA 0421000509304  Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 .BUI THI HUYEN 746544.280423.154009  Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 MAI HUU NGHIA 1027929481 Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 211243.280423.153333. Nd
28/4/2023 10.000 NGUYEN THI HUE TAM 923108.280423.152900.  Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 DANH HOAI SUONG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..39228580895.
Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 LUC MOC SUI  827335.280423.152750 Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 NGUYEN THI HONG DUYEN  0200452999042815
24512023bd7c041139.
25585.152416.
Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIEU TRANG 894873.280423.151315.  Chuyển
28/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 173762.280423.151140. Chuyen khoan tu tai khoan 45266778899
28/4/2023 10.000 HA PHUC KHANG 547234.280423.150850 Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 952694.280423.150756. Quỹ từ thiện
28/4/2023 10.000 LY THI PHUONG  358700.280423.150725. Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 HOANG ANH SANG 768112.280423.150505.  Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 PHAN THI VIET LINH 878469.280423.150552. Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 TRAN THI DIEU 1037219571 Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIM LIEN  199860.280423.150504. Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 TRINH THI HUE  516489.280423.150406. Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 NGUYEN THI LAN ANH 513595.280423.150339.  Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 LE THI LOAN  794278.280423.150205 Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 NGUYEN THANH TRUNG   0491000086575 Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 CAO VAN QUAN 139170.280423.144644. Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 NGUYEN TUAN VIET 582930.280423.143338 Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 NGHIEM VAN TIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..39226063071
 
28/4/2023 10.000 le thi cam nhung  029954.280423.142342. ct
28/4/2023 10.000 DO VAN HUYNH  268708.280423.142017. Chuyển khoản
28/4/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0331000448114 kho khan
28/4/2023 10.000 BUI VAN GIAP 0841000018220   
28/4/2023 10.000 VU VAN DUC 899975.280423.135500.  
28/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 831226.280423.135404. Ck từ thiện
28/4/2023 10.000 TRAN THI THUY TRANG 505508.280423.134726.  Chuyển tiền
28/4/2023 50.000 VU MI SO  1023348870 Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 NGUYEN TRUNG THANH 840853.280423.134045.  Ck từ thiện
28/4/2023 10.000 PHAM DINH KHOI 156235.280423.134041.  
28/4/2023 10.000 TRAN THI THUY TRANG 493647.280423.133625.  Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 PHAM ANH VIET 0611001630855  Ck từ thiện
28/4/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
28/4/2023 10.000 Hung  595137.280423.132717. Ck từ thiện
28/4/2023 10.000 LE THI MINH THUY 883815.280423.132045. Chuyển tiền
28/4/2023 20.000 LE THI TUYET HONG 710538.280423.131847.VCB Chuyển khoản
28/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 816430.280423.131633.VCB Ho tro cac e co hoan canh kho khan
28/4/2023 10.000 NGUYEN XUAN BAO 155112.280423.131619.  
28/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 459166.280423.131541. HOANG HUY GROUP
28/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HUY 957531.280423.131321.  Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 Nguyen Thi Kim Anh 607679.280423.131231.  
28/4/2023 20.000 NGUYEN SON BA 488148.280423.130727.VCB Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 450092.280423.130650. Quỹ từ thiện
28/4/2023 10.000 LE THI LOAN  946153.280423.130202. Chuyển tiền
28/4/2023 20.000 NGUYEN THI MY LAN  241509.280423.125922.VCB Chuyển khoản
28/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
39222218080.
Ung ho Quy VTEKT
28/4/2023 20.000 TRAN YEN PHUONG 500546.280423.124511.VCB Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 025804.280423.123753. HOAN HUY GROUP
28/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 466526.280423.123547. HOANG HUY GROUP
28/4/2023 10.000 PHAM MINH TUAN  461035.280423.123343.  
28/4/2023 10.000 LE THI BAO HANG 920549.280423.123315. HOANG HUY GROUP
28/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 457569.280423.123226. HUY HOANG GROUP 
28/4/2023 200.000 TRAN NHAT DUOC  0481000727332 Ủng hộ
28/4/2023 10.000 LE VAN CUONG 733119.280423.122342.  
28/4/2023 10.000 Nguyen lay khuay 729390.280423.122256.  Vì trẻ em Việt Nam
28/4/2023 10.000 TRAN ANH DUC 750338.280423.122210.  
28/4/2023 10.000 Doan Van Minh 670293.280423.121203.  Vì trẻ em Việt Nam
28/4/2023 10.000 Bui van hiep 623445.280423.120334.  Vì trẻ em Việt Nam
28/4/2023 10.000 HUA THI THANH THUY 714675.280423.115547. Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 PHAM VAN DUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
39219627221.
Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 NGUYEN BA TINH  745417.280423.114426. Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 DINH HONG SON  461122.280423.113511. Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 TRAN HONG DIEM  667488.280423.113043 Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 HUYNH THUY AN  1024721195 Chuyển tiền
28/4/2023 20.000 HA VAN TRUNG 271301.280423.112613.  Chuyển
28/4/2023 20.000 LY HONG LAM  404494.280423.112534. Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 PHAM HOANG DE 0181003381044 Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 186454.280423.110208. Quỹ từ thiện
28/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 293116.280423.105724. Ủng hộ
28/4/2023 10.000 DO VAN SON 894511.280423.105202.  Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 142097.280423.105111. Chuyển tiền
28/4/2023 50.000 HOANG THI MAI 0901000137210  Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 LE DANG CHIEN 153537.280423.104030.  Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 NGUYEN VAN CONG  228455.280423.103150 Chuyển khoản
28/4/2023 30.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 LE THI THUY KHA 720101.280423.102035.  Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HUYNH 1020881528 Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 LE TRONG SON  004702.280423.101317. Vì trẻ em Việt Nam
28/4/2023 10.000 Xiem 048215.280423.101054.  Chuyển
28/4/2023 10.000 LE CAM TU  600586.280423.095804. Chuyển tiền
28/4/2023 10.000 TRUONG CONG DUC 592056.280423.095623.  Chuyển tiền
28/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 000936.280423.095418. chuc cac chau mot doi binh an
28/4/2023 10.000 HOANG THI HUE 1037159724 Chuyển tiền
28/4/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 190332.280423.092204. for children
28/4/2023 10.000 NGUYEN BA MANH 728633.280423.091831. Chuyển khoản
28/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUY LOAN 0091000667443 Chuyển tiền
28/4/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007044871 hai duong
28/4/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
28/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0181003391498 Trẻ em khuyết tật
28/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 675707.280423.063828. Chia se kho khan cung cac em
28/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0111000178278  
28/4/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341006949477  
28/4/2023 1.111 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020504192  
28/4/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421000428395 Tre khuyet tat.
28/4/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1032773405 Tat ca hoan canh kho khan can giup do
28/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000182402 quy  vi tre em VN
29/4/2023 10.000 TANG BA NHAT 1017682024 Ck từ thiện
29/4/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001120285  Trẻ em khuyết tật
29/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013989156 kho khan
29/4/2023 46.087 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0441000741207 hoan canh kho khan
29/4/2023 10.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 819251.290423.201837. Ck từ thiện
29/4/2023 10.000 PHAN DINH KIEU 350476.290423.195906.  Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 DO VIET DUC  749988.290423.195533. Chuyển tiền
29/4/2023 20.000 CHANG SAI THANH 504120.290423.194915.VCB Chuyển khoản
29/4/2023 20.000 LAM NGUYEN UYEN NHI 485640.290423.194850.VCB Vì trẻ em Việt Nam
29/4/2023 10.000 phan chau hoc 720082.290423.194448 Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 TRAN VAN HUNG 395983.290423.193028.  Chuyển tiền
29/4/2023 20.000 NGUYEN VAN KHANG 320050.290423.192922. Chuyển tiền
29/4/2023 20.000 TRAN THANH VAN 603998.290423.192342. Chuyển tiền
29/4/2023 20.000 VU DON NHAM 625301.290423.191918.VCB Chuyển khoản
29/4/2023 10.000  LE SANG MAI 0491000197018 Quỹ từ thiện
29/4/2023 10.000 PHAM THI DUC 871728.290423.190759.  Chuyển khoản
29/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 589403.290423.190310. Quỹ từ thiện
29/4/2023 20.000 NGUYEN BA DUNG 593467.290423.190212.  
29/4/2023 300.000 NGUYEN PHAN THANH NGAN 0471000021786 transfer
29/4/2023 10.000 NGUYEN THI TUAN 185563.290423.185436.  Chuyển tiền
29/4/2023 20.000 NGUYEN VAN DANG 129401.290423.184751.VCB Chuyển khoản
29/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 168350.290423.184724. Ck từ thiện
29/4/2023 20.000 Nguyen Van Duong  953107.290423.182509. (vi quy tre em khiet tat)
29/4/2023 10.000 HO QUANG LOI  374609.290423.182451. Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 DO THI CUC 966135.290423.180438.  Chuyển khoản
29/4/2023 10.000  LE THANH CONG 0391000990197 Chuyển tiền từ thiện
29/4/2023 10.000 NGUYEN THI HONG VY 1017864446 Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 Hieu 547423.290423.174404.  Chuyển
29/4/2023 10.000 NGUYEN NGOC TRUNG 833264.290423.173908.  Chuyển khoản
29/4/2023 10.000 DINH TRUONG GIANG  760379.290423.173817. Vì trẻ em Việt Nam
29/4/2023 10.000 LE THI THANH  0011002470881 Chuyển khoản
29/4/2023 10.000 Le hoang mi 565370.290423.173158.  Vì trẻ em Việt Nam
29/4/2023 1 DANG THI NGUYEN BANG 623510.290423.172301.  Chuyển khoản
29/4/2023 10.000 TRAN VAN DUNG 0341007024345    
29/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 586752.290423.171454.VCB  
29/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 467135.290423.171003. Quỹ từ thiện
29/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 137299.290423.170108. Ck từ thiện
29/4/2023 10.000 TRAN THI YEN NHI  789753.290423.164957. Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
39268943776.
Ck từ thiện
29/4/2023 10.000 VU THI TRANG  579417.290423.163417. Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 DAO NGOC DUY  456714.290423.162456. Chuyển tiền
29/4/2023 20.000 NGUYEN THI HIEN  193247.290423.161929. Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 LE THI DIEU 410678.290423.161555.  
29/4/2023 10.000 LE THI THACH 876104.290423.160857. Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 DO THAO  0111000330856  Chuyển tiền từ thiện Quy vi tre em co hoan canh kho khan o vn
29/4/2023 20.000 NGUYEN VAN HIEP PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..39267276300.
Chuyển tiền
29/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 883270.290423.155932. Ủng hộ
29/4/2023 10.000 NGUYEN THANH PHUONG 048377.290423.155706.  Chuyển khoản
29/4/2023 10.000 PHAM THI TOAN 0541000225046 Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 NGAN VAN XUAN 239761.290423.153907.  Chuyển khoản
29/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HIEP  228419.290423.153638. Ck từ thiện
29/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 866645.290423.153146. Ck từ thiện
29/4/2023 10.000 LE THI NGA 736301.290423.152659.  Chuyển tiền
29/4/2023 20.000 NGUYEN THI MAI  0961000029917  
29/4/2023 10.000 PHAN THANH AN 405962.290423.151950.  Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 NGUYEN DINH HUNG 0101001215290  Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 Phien 216942.290423.151813.  Chuyển
29/4/2023 10.000 NGUYEN THI BICH 1026979161 Chuyển tiền
29/4/2023 20.000 TRIEU VAN TUYEN  1016425032 Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 NGUYEN THI THAO  857249.290423.150651. Chuyển khoản
29/4/2023 10.000 HOANG THI NGUYET  854946.290423.150611. Chuyển khoản
29/4/2023 10.000 BAN THI HUYEN 199449.290423.150526.  Chuyển tiền
29/4/2023 20.000 NGUYEN THI HOAN 985072.290423.150516.VCB Chuyển khoản
29/4/2023 10.000 TRUONG THANH TUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..39266122832
Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 NGUYEN THI YEN 848547.290423.150424.  Chuyển khoản
29/4/2023 10.000 DAO THI NHUNG 084757.290423.150332.  Chuyển khoản
29/4/2023 10.000 HA THI LINH 393895.290423.150310.  Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRAN  840135.290423.150153. Chuyển khoản
29/4/2023 10.000 PHAM XUAN HIEP 610523.290423.150032. Chuyển tiền
29/4/2023 20.000 NGUYEN VAN LONG 054066.290423.145603.  
29/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 643458.290423.145551. ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
29/4/2023 10.000 LUONG VAN NGAN 806975.290423.144626. Chuyển tiền
29/4/2023 20.000 DANG THI NGA  012564.290423.144537 Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 QUACH VAN DIU 0281001303277 Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 Do Van Huy 139799.290423.144222.  
29/4/2023 10.000 NGUYEN THI ANH 379472.290423.144200.  Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 601316.290423.144107 Vì trẻ em Việt Nam
29/4/2023 10.000  PHAM HUU DAC  791481.290423.142550. Chuyển tiền
29/4/2023 20.000 DINH NGOC DUC 843335.290423.142410.VCB Chuyển khoản
29/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HOA 745604.290423.142256.  Vì trẻ em Việt Nam
29/4/2023 10.000 MA VAN DUONG 9346761849 Chuyển tiền
29/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 101992.290423.140731.VCB Chuyển khoản
29/4/2023 10.000 Nguyen Trung Canh 354046.290423.14064 Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 LUONG VAN HIEN 810851.290423.135016.  Chuyển khoản
29/4/2023 20.000 PHAM VAN LY HAI 580717.290423.134359.  
29/4/2023 10.000 Ban Huu Hanh  119608.290423.134329. Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 KHUC THI MY DUYEN  875586.290423.133237. Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 VO THI THOA 575468.290423.133219.  
29/4/2023 10.000 QUACH DUC TRUNG 808877.290423.132932.  Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 TRAN THI KIM XUYEN 866640.290423.132854.  vi tre e viet nam
29/4/2023 10.000 TRAN VAN HOAN 528317.290423.132656. Chuyển khoản
29/4/2023 10.000 TA VAN THANG  0541000245524 Chuyển tiền
29/4/2023 30.000 LE DUYET 716581.290423.132244.  Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 Nhu Y  729439.290423.132124. gui tre em
29/4/2023 10.000 HA THI HIEN THAP 0821000155815  Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 TRAN KHAC TUNG 988470.290423.131225.  Chuyển
29/4/2023 30.000 LE DAI MINH 568957.290423.130635.  Chuyển khoản
29/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013405354 Ung ho quy tre em khuyet tat
29/4/2023 10.000 KIEU VAN HAO  0071000906022  Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 HANG SEO LUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
39261967998.
Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 HOANG THI HUONG 450706.290423.130139.  Quỹ từ thiện
29/4/2023 10.000 DINH THI CAM GIANG 9772871631 Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 Che gia duy thai  552907.290423.125833. Vì trẻ em Việt Nam
29/4/2023 18.000 HA THI THUY  0011004187959  Chuyển tiền
29/4/2023 9.000 VO MINH TUAN 1019316386 Ck từ thiện
29/4/2023 10.000 LAM NHAT KHOA  870747.290423.124727. Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 LUONG THI PHUONG THAO 744452.290423.123945. Chuyển tiền
29/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 927333.290423.123852. HOANG HUY GROUP
29/4/2023 10.000 NGUYEN DUC THANG 890902.290423.121800.  Chuyển
29/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.39260516346.
Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 Nguyen Dung 493083.290423.121418.  
29/4/2023 10.000 LE VAN DUONG 760277.290423.120549.  
29/4/2023 10.000 NGUYEN THANH NHAT  619995.290423.115714. Chuyển tiền
29/4/2023 20.000 NGUYEN VAN PHONG 227207.290423.115512.  Chuyển khoản
29/4/2023 10.000 LE VAN TUAN 764435.290423.114044 Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 NGUYEN MINH DAT  679757.290423.113636. Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 NGUYEN VAN Khanh 719299.290423.111121 Chuyển tiền
29/4/2023 20.000 TA VAN DAO 053034.290423.110411.  Chuyển khoản
29/4/2023 10.000 NGUYEN TIEN DAT 170005.290423.105827.  
29/4/2023 20.000 LUONG THI HOANG QUYEN 537148.290423.104501.VCB Chuyển khoản
29/4/2023 10.000 TRAN NGOC ANH 617453.290423.103821. Vì trẻ em Việt Nam
29/4/2023 10.000 Nhan  690270.290423.103319. Chuyển
29/4/2023 100.000 NGUYEN THU TRANG 212634.290423.103110. Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 DUONG THANH SANG  878891.290423.101610 Chuyển khoản
29/4/2023 30.000 DANG THI THUY 0291000272468 chuc cac em binh an
29/4/2023 10.000  NGUYEN HOANG QUYEN  557950.290423.092842. Chuyển tiền
29/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 228115.290423.091438. Chuyển tiền
29/4/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  1019286205 LNL
29/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014047953 tre em
29/4/2023 500.000 HUYNH ANH HIEU 419642.290423.074942. Chuyển khoản
29/4/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
29/4/2023 111 BUI THI HOAI THUONG  785755.290423.020641. Chuyển tiền
30/4/2023 30.000 DANG THI THUY 0291000272468 chuc cac em binh an
30/4/2023 10.000 NGUYEN THI OANH EM  792586.300423.203028. Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 le lai  471472.300423.195759.  
30/4/2023 20.000 NGUYEN XUAN KHANH 161555.300423.195404.  
30/4/2023 10.000 TRAN NGOC ANH 221341.300423.191454. Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 150459.300423.190622. Quỹ từ thiện
30/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012871841 ngheo
30/4/2023 10.000 BUI THI THE  210528.300423.190310. Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 DO HOANG DAT 981549.300423.184933.  
30/4/2023 10.000 TRUONG THANH LOAN  340766.300423.184217. Chuyển
30/4/2023 20.000 NGUYEN MINH QUAN  141950.300423.184214 Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 TRUONG THI HONG CHAU 0671004124055 transfer
30/4/2023 10.000 HUYNH THI MAI LOAN 1019645996  
30/4/2023 10.000 TRAN THI LUU  0351000704101 Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 NGUYEN THI MAY 228766.300423.174155  
30/4/2023 20.000 HOANG KIM CHAU 1029885542  
30/4/2023 10.000 BUI THI THANH XUAN 122039.300423.173015. Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 LUU KIM THOA 751777.300423.172830.  Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 BUI THI THUY NGOC 654326.300423.172400. Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 650615.300423.171835. Quỹ từ thiện
30/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 413636.300423.171043. Quỹ từ thiện
30/4/2023 10.000 Le Quoc Chinh 706968.300423.170614.  
30/4/2023 10.000 NGUYEN THI BICH LINH 640098.300423.170440. Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 110771.300423.170348. Quỹ từ thiện
30/4/2023 10.000 NGUYEN THI THUY HANG 211241.300423.170225. Chuyển khoản
30/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 635763.300423.165348. Ck từ thiện
30/4/2023 10.000 NGUYEN DUC HUNG 119808.300423.164755.  Chuyển
30/4/2023 10.000 NGUYEN HUY HUAN 438147.300423.164024 Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 NGUYEN THI THU PHUONG  1013011173 Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 nguyen cong luan 390560.300423.161415.  
30/4/2023 10.000 DANG DINH KHANH  194356.300423.160757 Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 LE THI BICH NGOC  0801000276653 Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 NGUYEN THI DUNG 0141000894267  Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 NGUYEN TRUONG HOANG NHI  096452.300423.155114. Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 370399.300423.154043.  
30/4/2023 10.000 HO THI NGOC THUY  089045.300423.152010 Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 561437.300423.151528. Quỹ từ thiện
30/4/2023 10.000 Danh Thi Ngan 143096.300423.151455. Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 LUU THI DUNG 785862.300423.15122 Chuyển tiền
30/4/2023 10.000  NGUYEN THI NGOC TRINH 9909549963 Quỹ từ thiện
30/4/2023 20.000  TRINH THI THU 0821000144192  
30/4/2023 10.000 NGO THI THANH TAM 758851.300423.150730.  
30/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 645286.300423.150711. Quỹ từ thiện
30/4/2023 10.000 LUU LAN PHUONG 538605.300423.150518. Chuyển khoản
30/4/2023 10.000 NGUYEN THI HUYEN 1029184984 Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 DO THI HONG NHUNG  0351000790388  Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 TRUONG HONG THUY  530639.300423.150231. Chuyển khoản
30/4/2023 10.000 NGUYEN THI THU DUNG 784889.300423.144702 Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 483820.300423.144651. Ck từ thiện
30/4/2023 10.000 NGUYEN THI HUE TAM 726563.300423.144438.  Chuyển tiền
30/4/2023 20.000 DUONG CONG HOAN 814671.300423.144033.  Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 DUONG THI LAN ANH 412447.300423.142143. Chuyển khoản
30/4/2023 10.000 TRINH THI HANH 0341006962121  Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 vo ngoc huy 301657.300423.134808.  
30/4/2023 150.000 NONG VAN THANH  0351001105748  Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 NGO THI HONG ANH 812321.300423.134435. Chuyển tiền
30/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 321741.300423.134339 .CHUNG TAY VI CONG DONG
30/4/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC HAO 1026635336 Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 NGO THI BICH HONG 0731000853645 Chuyển tiền
30/4/2023 20.000 MAI THI MY LOC 125374.300423.132238.VCB Chuyển khoản
30/4/2023 20.000 MAI THI MY LOC 337110.300423.132009.VCB Chuyển khoản
30/4/2023 10.000 BUI THI THU HUONG 29334125 Quỹ từ thiện
30/4/2023 10.000 LUU VAN KIEM 0351000629733  
30/4/2023 10.000 PHAN THI THUY LINH 989010.300423.130826.  Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 NGUYEN MINH  307926.300423.130800. CK
30/4/2023 10.000 LUU LAN PHUONG 217014.300423.130759.  Chuyển khoản
30/4/2023 10.000 NGUYEN VAN HOANG 202994.300423.130228. Chuyển khoản
30/4/2023 10.000 TO THI LAN 0011002797536 Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 NGUYEN THI THOM 1013646103 Chuyển tiền
30/4/2023 20.000 LE NGUYEN PHUONG VY 124524.300423.123342.  Chuyển khoản
30/4/2023 20.000 HA THI DIEN  123510.300423.123316. Chuyển khoản
30/4/2023 10.000 DO VAN BINH 258299.300423.123212.  
30/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THANG 742425.300423.122730.  Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 NGO TRONG VU 383310.300423.122628.  
30/4/2023 10.000 MONG THE LONG 071873.300423.121408.  
30/4/2023 20.000 PHAM CONG TINH 946355.300423.121006.VCB Chuyển khoản
30/4/2023 20.000 Vu Van Thanh 957382.300423.120759.  
30/4/2023 20.000 LE VAN HIEU 442417.300423.115856.  
30/4/2023 10.000 NGO THI BICH HONG   0731000853645 Chuyển tiền
30/4/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HICL50BK6.
Quỹ từ thiện
30/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0531002505028  hom nay sinh nhat minh chuc cac ban nhieu may man
30/4/2023 10.000 NGO MINH TRUNG 788148.300423.112619.  Chuyển tiền
30/4/2023 20.000 TRAN THI VUI  206304.300423.112610.VCB Quỹ từ thiện
30/4/2023 10.000 NGUYEN THI KIEU TIEN  742762.300423.112602 Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 PHUNG THI THANH HA  929388.300423.112508. Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 NGUYEN CHI KHANH  928883.300423.112437. Chuyển khoản
30/4/2023 10.000 PHAM CONG DANH  735157.300423.112256 Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 NGUYEN VAN THANH 0281000888860  Quỹ từ thiện
30/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0791000025090 Chuc cac be le vui ve
30/4/2023 10.000 NGUYEN KIM CHUYEN  407358.300423.110744. Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 989464.300423.110204. Quỹ từ thiện
30/4/2023 10.000 TRAN THI BICH PHUONG 403258.300423.110201 Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 Lieu Thi Hau 575274.300423.110102.  
30/4/2023 20.000 LE THANH HOANG 545562.300423.104645.VCB Chuyển khoản
30/4/2023 10.000 VO THI DOM 010387.300423.103857. Chuyển tiền
30/4/2023 20.000 TRAN MINH TAN 9949740720 Chuyển tiền
30/4/2023 10.000 Tran ngoc yen 853973.300423.102358.  
30/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 775844.300423.101252. Quỹ từ thiện
30/4/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 979788.300423.101027. Quỹ từ thiện
30/4/2023 20.000 NGUYEN THI HONG PHUC  642191.300423.100142.VCB Chuyển khoản
30/4/2023 10.000 PHAM THIEM HOAN  767565.300423.100007. Chuyển khoản
30/4/2023 20.000 VO THI KIM THOA 599020.300423.093614.VCB Chuyển khoản
30/4/2023 10.000 NGUYEN THI CAM HONG 850865.300423.090923 Chuyển tiền
30/4/2023 25.000 doo hyoung 120742.300423.024942.  
30/4/2023 100.000 TRAN TRUNG DUC  0911000012867  Chuyển tiền
30/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023893655 Ủng hộ
Tổng số 137.673.450      
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 4/2023)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
2/4/2023 50.000 DOAN HUY HOANG 19034495350013 ung ho quy
2/4/2023 100.000 PHAM THANH TUNG 19027603332012 uh
2/4/2023 300.000 DAO THI NET 19030493470016 Ban Yen CK cho cac em
7/4/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5617205295784 ung ho quy vi tre em khuyet tat vietnam
7/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0560115985006 Cua it long nhieu
13/4/2023 2.500 TRAN HUU LAM 106872583128 Chuyển tiền
17/4/2023 100.000 NGUYEN THACH THAO 108869857522  chuyen tien dinh ky
17/4/2023 100.000 LE VAN TINH 104004611757 Ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
19/4/2023 500.000 PHAN THI ANH TUYET 56326056001 Ung Ho Quy Vi Tre Em Khuyet Tat Viet Nam
23/4/2023 50.000 DOAN HUY HOANG 19034495350013 ủng hộ quỹ
26/4/2023 100.000 NGUYEN HA PHUONG 63410000138992 chuc cac em luon manh khoe va vui ve nhe GNTCF
26/4/2023 5.000 TRAN HUU LAM 106872583128 Chuyển tiền
29/4/2023 100.000 PHAM THANH TUNG 19027603332012 UH
Tổng số 1.707.500      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Tháng 4/2023)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
5/4/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ CKN 022456 ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam 
7/4/2023 64.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  CKN 285701  ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
8/4/2023 54.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  CKN 568853 ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
11/4/2023 500.000 PHAN THI CANG SIEU CKN 748202 ho tro tre khuyet tat
16/4/2023 10.000 TRAN VAN HIEU CKN 521963 Chuyển khoản
17/4/2023 50.000 BUI HONG PHUC 0181003425774  Chuyển tiền
17/4/2023 50.000 TRAN VAN HIEU  CKN 178281 Chuyển khoản
28/4/2023 70.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ ZP1475016582
 FTA ZP1475016582
ung ho quy vi tre em khuyet tat
29/4/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ CKN 833472 Ủng hộ
Tổng số 948.000      

Thông tin ủng hộ
1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tên tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022 - CIF: 481 3569
Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 - CIF: 481 3569
Swift Code: BFTVVNVX 001

2. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank - CN Hai Bà Trưng Hà Nội
Tên tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số tài khoản: 121000034371

3.  Ngân hàng TMCP Thương Tín -  Sacombank - CN Bình Chánh TP Hồ Chí Minh
Tên tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số tài khoản: 060095268466
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".

Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật Việt Nam qua phương tiện

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay394
  • Tháng hiện tại1,773
  • Tổng lượt truy cập102,717
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây