Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 7/2023)

Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 2, số 463 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 7/2023)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tham chiếu Ghi chú
1/7/23 50.000 PHAM AN TIEM  5220 - 54062 Chuyển khoản
1/7/23 10.000 PHAM HUU CONG 5240 - 47911 CT tu 0781000449056 
1/7/23 10.000 TRAN SON TUNG  5189 - 93653 Chuyển tiền
1/7/23 10.000 LE VAN MINH  5216 - 23306 Chuyển khoản
1/7/23 50.000 VU BAO DAN 5241 - 45691 Chuyển tiền.CT tu 5577888888 
1/7/23 10.000 CAO THI NGA 5218 - 80114 Chuyển tiền
1/7/23 200.000 NGUYEN THI BE 5220 - 71731 Chuyển tiền Ủng hộ
1/7/23 10.000 TRINH CONG LAM 5216 - 01867 Chuyển khoản
1/7/23 10.000 TRIEU DUC TUNG 5219 - 46340 Chuyển khoản
1/7/23 20.000 DOAN NHU LINH 5215 - 33266 Chuyển khoản
1/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 02289 từ thiện
1/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 87099 chuyen quy từ thiện
1/7/23 10.000 NGUYEN THI THU HONG 5216 - 84777  
1/7/23 10.000 CHU THI THUY LINH  5212 - 45917 Chuyển khoản
1/7/23 10.000 PHAM VIET TIEN  5217 - 26641 Chuyển tiền
1/7/23 10.000 THACH THI SA THE 5161 - 65573 Chuyển tiền qua MoMo
1/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 77438 vi Trẻ em khuyết tật vn
1/7/23 10.000 BUI HAI DANG  5209 - 10874 Chuyển tiền
1/7/23 10.000  NGUYEN THI TRA HUONG 5219 - 03009 Chuyển tiền
1/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 74317 Chuyen quy từ thiện
1/7/23 10.000 LE THI TINH 5217 - 37518 Chuyển tiền
1/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 16737 Doan van Trung
1/7/23 10.000 TRAN HUY TU  5212 - 09127 Chuyển khoản
1/7/23 10.000 NGUYEN VU THU THAO  5017 - 98736 Chuyển khoản
1/7/23 20.000 Tin chuyen  5218 - 78984 Tin chuyen 
1/7/23 10.000 BUI THI KIEU TRANG  5189 - 88430 Chuyển tiền
1/7/23 110.000 NGUYEN CHANH TIEN  5215 - 90205 Chuyển khoản
1/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 32423 tre em.CT tu 1014047953 
1/7/23 10.000 NGUYEN MY CHUYEN  5189 - 61891 Chuyển tiền
1/7/23 10.000 LE VAN THE  5220 - 97671 Chuyển khoản
1/7/23 20.000 PHAM MINH CHAU  5215 - 50885 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
1/7/23 10.000 LAI THI QUYNH  5216 - 31098 Chuyển khoản
1/7/23 10.000 NGUYEN NGOC LUYEN  5189 - 43223 Chuyển tiền
1/7/23 10.000 PHAM VAN SON  5213 - 58905 Chuyển khoản
1/7/23 20.000 TRAN A CANG 5213 - 55580 Chuyển khoản
1/7/23 10.000 PHAM THI THANH LOAN  5215 - 51074 Chuyển khoản
1/7/23 10.000 DANG THANH HAI  5017 - 95470 Chuyển khoản
1/7/23 10.000 TRAN LUU TUAN LOC  5220 - 54458 Chuyển tiền
1/7/23 10.000 NGUYEN THI LAN 5220 - 33606 Chuyển khoản
1/7/23 10.000 HA CONG DIEN 5220 - 30995 Chuyển khoản
1/7/23 50.000 NGO THI THU PHUONG  5217 - 55918 Chuyển khoản
1/7/23 10.000 Hoang Nguyen Anh Thu  5220 - 55738 Chuyển tiền
1/7/23 10.000 TA THI NGOAN 5017 - 51003 chuyen 
1/7/23 10.000 TONG VAN THIEN  5220 - 50470 Chuyển khoản
1/7/23 20.000 NGUYEN VAN NAM  5189 - 07218 Chuyển tiền
1/7/23 20.000 DANG THI KIM DUYEN  5189 - 06441 Chuyển tiền
1/7/23 100.000 TRAN DUY TUNG 5239 - 48788 Chuyển tiền.CT tu 0021000334033 
1/7/23 10.000 NGUYEN THI THAM  5219 - 06243 Chuyển khoản nguyen thi tham
1/7/23 10.000 LUNG THI NGAN  5017 - 75345 Chuyển khoản
1/7/23 10.000 NGUYEN QUOC KHANH  5212 - 73138 Chuyển khoản
1/7/23 10.000 PHAM THANH TAN 5017 - 68199  
1/7/23 10.000 DUONG THI DIEP 5078 - 75637 Chuyển tiền.CT tu 0351000993673
1/7/23 10.000 Vu khanh linh 5214 - 50820  
1/7/23 10.000 NGUYEN CHINH NAM ANH  5242 - 59380 Chuyển tiền.CT tu 1015356454 
1/7/23 10.000 LUAN VAN TEO 5215 - 34233 Chuyển khoản
1/7/23 10.000 TRAN KIM PHUNG 5218 - 33657 Chuyển khoản
1/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 32733 Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
1/7/23 20.000 NGUYEN THI NHAT ANH  5078 - 73750 Chuyển tiền.CT tu 0311000688056 
1/7/23 10.000 LE YEN NHI 5220 - 18255 Chuyển khoản
1/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 15489 Chuyen quy từ thiện
1/7/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5214 - 14744 Chuyển tiền
1/7/23 10.000 NGUYEN THI TINH 5220 - 08180 Chuyển khoản
1/7/23 10.000 NGUYEN THI NGOC LOI  5241 - 47635 Chuyển tiền.CT tu 1033384125 
1/7/23 10.000 Chuc em luon suc khoe 5189 - 86736 Chuc em luon suc khoe
1/7/23 10.000 NGUYEN THI HANG  5219 - 96105 Chuyển khoản
1/7/23 10.000 Hoat chuyen  5215 - 95901 Hoat chuyen 
1/7/23 10.000 NGUYEN THI HONG NGA 5213 - 92775 chuyen 
1/7/23 10.000 HOANG THI HUNG 5217 - 91856 Chuyển tiền
1/7/23 10.000 TRINH THI HUONG THAO 5212 - 91570 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
1/7/23 10.000 TRAN THI HUYEN TRANG 5220 - 91238 Chuyển khoản
1/7/23 10.000 VU THI THANH THUY  5017 - 91160 Chuyển tiền
1/7/23 10.000 NGUYEN THI VAN  5017 - 91072 chuyen 
1/7/23 10.000 TRAN THI CAM TIEN 5243 - 55912 Chuyển tiền.CT tu 0091000660443
1/7/23 10.000 CHU THI KHANH LINH 5215 - 89914 Chuyển khoản
1/7/23 500.000 NGUYEN THI MINH THAO 5245 - 33643 Ho tro.CT tu 0531002319127 
1/7/23 10.000 NGUYEN THI QUYET  5189 - 85363 Chuyển tiền
1/7/23 10.000 TRAN QUOC HUNG  5244 - 32904 Chuyển tiền.CT tu 1026512400 
1/7/23 10.000 ngocnu123 5217 - 68902 ngocnu123
1/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 48922 Chuc cac em luon luon vui va hanh phuc
1/7/23 10.000 BAN THANH DUNG  5212 - 38835 Chuyển khoản
1/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 34966 vi Trẻ em khuyết tật
1/7/23 10.000 DANG DUY DAM  5215 - 30444 Chuyển khoản
1/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 23584 Ủng hộ Trẻ em khuyết tật
1/7/23 10.000 LO KHANH DUY  5216 - 01126 Chuyển khoản
1/7/23 10.000 TRAN QUYNH ANH  5189 - 57926 Chuyển tiền
1/7/23 10.000 NGUYEN VAN TUONG  5212 - 85896 Chuyển khoản
1/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 56060 giup tre em co hoan canh kho khan
1/7/23 10.000 TUAN CUONG 5209 - 35177  
1/7/23 10.000 Le Thi Duyen 5220 - 85255 Chuyển tiền
1/7/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 46076 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
1/7/23 10.000 VO MONG TIEN 5209 - 89500  
1/7/23 10.000 PHAM NGOC PHUNG  5219 - 61227 Chuyển khoản
1/7/23 10.000 HUYNH MINH NGHIA  5215 - 31924  Chuyển khoản
1/7/23 10.000 TRUONG NGOC VU  5214 - 22155 Chuyển tiền
1/7/23 50.000 PHAM VAN THOI 5244 - 75111 Chuyển tiền.CT tu 1030566212 
1/7/23 10.000 DANG VIET TRUNG  5220 - 42672 Chuyển tiền qua MoMo
1/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 60173 quyen gop
1/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 21256 Chuyển tiền 
1/7/23 200.000 VO THANH TAI 5243 - 66580 Chuyển khoản.CT tu 1025619697 
1/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 58732 co len.CT tu 1028808193
2/7/23 10.000 NGUYEN DUC HAN 5189 - 02406  
2/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 79546 chuyen Quỹ từ thiện
2/7/23 10.000 PHAM BA LONG  5189 - 90325  Chuyển tiền
2/7/23 10.000 Pham Thi Man 5017 - 04671 Chuyển tiền
2/7/23 10.000 NGUYEN THI THU TRANG 5239 - 25431  Chuyển tiền.CT tu 0541000303317 
2/7/23 10.000 LE VAN DUONG 5209 - 56174 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 NGUYEN THI PHUOC 5209 - 32221 NGUYEN THI PHUOC
2/7/23 10.000 chuyen tien 5214 - 12516  
2/7/23 50.000 DANG HOANG TRUNG  5214 - 87848 Chuyển khoản
2/7/23 20.000 CU THI NGOC MAI 5243 - 34668 Chuyển tiền.CT tu 0451000297740 
2/7/23 10.000 TRAN VAN TUYEN  5209 - 01315 Chuyển khoản
2/7/23 20.000 TRAN QUOC TUYEN  5161 - 67392 Chuyển tiền qua MoMo
2/7/23 10.000  KA MINH THO  5219 - 20737 chuyen quy từ thiện
2/7/23 10.000 TRAN HAI GIANG 5017 - 16051 Chuyển khoản
2/7/23 20.000 NGUYEN THANH HUAN  5241 - 95293 Chuyển tiền.CT tu 9363597866 
2/7/23 10.000 NGUYEN THACH ANH  5215 - 86338 Chuyển tiền
2/7/23 10.000  NGUYEN THI THUY PHUONG  5214 - 68137 Chuyển tiền
2/7/23 10.000 NGUYEN THI HOANG MINH  5189 - 33569 Chuyển tiền
2/7/23 10.000 TRAN VAN DUC  5189 - 29776  Chuyển tiền
2/7/23 10.000 VO CONG HAU  5216 - 07426 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 DANG HUU NOI  5078 - 75772 Chuyển tiền.CT tu 9342396996 
2/7/23 10.000 NGUYEN HUU HAI  5216 - 98835 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 TRAN THI TRUC YEN  5216 - 98457 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 LE NGUYEN YEN NHI  5212 - 06428 Chuyển tiền
2/7/23 10.000 BAN THI PHUONG 5189 - 79645 Chuyển tiền
2/7/23 10.000 LUONG ICH KY  5212 - 13757 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 le dai  5216 - 93507 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 TRAN THI BICH NGAN  5161 - 50695 Chuyển tiền qua MoMo
2/7/23 10.000 LE XUAN QUYEN  5215 - 84199 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 \DINH VAN QUE  5017 - 23613 Chuyển khoản
2/7/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 48968 Chuyển tiền.CT 
2/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 86000 quy từ thiện
2/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY HANG 5212 - 66484 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 Hoang Thi Thuy Trang c 5189 - 50466 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 79744 Trẻ em khuyết tật
2/7/23 10.000 Nguyen Mai Lan  5217 - 75570 Chuyển tiền
2/7/23 10.000 Nguyen Thi Mai Na 5214 - 45524  
2/7/23 10.000 TRAN THI HANH TRANG  5213 - 44985 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 HOANG THI NHUNG  5218 - 37107 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 PHAM THI PHUONG THAO 5213 - 35449 Chuyển tiền
2/7/23 10.000 PHAM THI QUY  5078 - 38168 Chuyển tiền.CT tu 0451001374030 
2/7/23 10.000 NGUYEN VAN HIEN  5218 - 22906 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 22062 chuyen quy từ thiện
2/7/23 10.000 DANG THANH HOA 5220 - 97652 Chuyển tiền
2/7/23 10.000 LAM HUU TUNG 5209 - 94560 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 LE DINH CUONG  5213 - 85793 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 Ha Anh  5214 - 84590 Chuyển khoản 
2/7/23 10.000 NGUYEN THI MAI TRANG 5216 - 83644 Chuyển khoản
2/7/23 10.000  NGUYEN THI KIM NGAN  5017 - 73534 Chuyển tiền
2/7/23 10.000 THAI THI MY LINH  5213 - 69921 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 VUONG THI HUONG 5189 - 25082 Chuyển tiền
2/7/23 10.000  VU PHUONG LINH  5215 - 59977 Chuyển tiền
2/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 38918  
2/7/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5213 - 45947  
2/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 37428 CK
2/7/23 10.000 DUONG NGOC CHINH  5240 - 51648 Chuyển tiền.CT tu 0361000315904
2/7/23 10.000 Dinh My Hang  5212 - 34187 Chuyển tiền tu Timo
2/7/23 20.000 NGUYEN TUAN MINH 5017 - 33072 Chuyển khoản
2/7/23 20.000  NGO THI THU THAO  5220 - 32934 Chuyển tiền
2/7/23 20.000 BUI THI THOM 5217 - 30729 Chuyển tiền
2/7/23 10.000 HOANG TU LAN  5214 - 29563 chuyen 
2/7/23 10.000 NGUYEN THI THANH NHAN  5214 - 28246 chuyen 
2/7/23 10.000 HOANG THI LAN HUONG 5209 - 27253 Chuyển tiền
2/7/23 10.000 NGUYEN THI THANH HUYEN  5214 - 26028 Chuyển tiền
2/7/23 10.000 PHAM THI THU HA 5218 - 25237 Chuyển tiền
2/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 25224  
2/7/23 10.000 VO NGOC QUYNH  5161 - 37558 Chuyển tiền qua MoMo
2/7/23 10.000 HUYNH THAO NGHI  5217 - 24163 Chuyển tiền
2/7/23 20.000 DOAN ANH QUYNH NHI  5220 - 23812  Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
2/7/23 10.000 LUONG THUY LIEN 5209 - 22727 Chuyển tiền
2/7/23 10.000 Phuong chuyen  5219 - 22689 Phuong chuyen 
2/7/23 10.000 TRUONG TRONG HUNG  5216 - 69558 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 LE QUOC VIET 5212 - 45644 Chuyển tiền
2/7/23 10.000 NGUYEN VAN NGHIA  5214 - 07902 Chuyển tiền
2/7/23 10.000 NGUYEN MINH TAN  5218 - 99996 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 DINH QUANG TRUNG  5213 - 61753  Chuyển khoản
2/7/23 10.000 VI VAN TUAN  5218 - 40084 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 31088 chuyen quy từ thiện
2/7/23 10.000 NGUYEN THI THANH TUYEN  5220 - 21382 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 VUONG THI THIN  5213 - 88193 Chuyển tiền
2/7/23 10.000 DINH THI NGOC HAN  5214 - 40321 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 NGUYEN NGOC HAI 5220 - 09052  
2/7/23 10.000 CHUNG SON TUNG 5217 - 79818 Chuyển tiền
2/7/23 10.000 HO MINH QUANG 5212 - 61306 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 PHAM THI QUYNH  5218 - 36154 Chuyển khoản
2/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 07617 từ thiện
2/7/23 20.000  CHAU THI NGOC VAN  5220 - 99905 Chuyển tiền
2/7/23 10.000 BUI THI THANH TRUC 5161 - 16735 Chuyển tiền qua MoMo
2/7/23 10.000 NGUYEN PHI LANH  5161 - 14264 Chuyển tiền qua MoMo
2/7/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 69440 m.CT tu 9879577109 
2/7/23 10.000 TRAN THI NGOC GIAU  5214 - 12496 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 NGUYEN THAI KIM ANH  5017 - 10951 Chuyển khoản
2/7/23 20.000 PHAM THI LIEU  5209 - 10680 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 NGUYEN VAN HOANG  5217 - 98629 Chuyển tiền
2/7/23 10.000  NGUYEN THI NGA  5218 - 64499  Chuyển tiền
2/7/23 10.000 DINH VAN HOAN  5017 - 99945 Chuyển khoản
2/7/23 10.000 TRINH THI KIM CHI 5216 - 94616  
2/7/23 10.000 NGUYEN CONG HUNG 5242 - 94772 CT tu 1038845608 
2/7/23 100.000 NGUYEN THANH TRUNG 5245 - 71162  Chuyển tiền.CT tu 9222589999 
2/7/23 200.000 NGUYEN TINH YEN 5090 - 66921  CT tu 0071001198891
3/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 50411 NhỦng hộan canh kho khan .CT tu 9965831528 
3/7/23 10.000 DAO THI LOAN  5189 - 01135 Chuyển tiền
3/7/23 10.000 NGUYEN CONG QUYNH 5214 - 64313  
3/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 38001 binh thuong.CT tu 0351001175901
3/7/23 10.000 NGUYEN VAN PHONG 5189 - 90154 Chuyển tiền
3/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 81181 chuyen Quỹ từ thiện
3/7/23 3.500.000 MAI SY MINH 5209 - 57542 Chuyển khoản
3/7/23 10.000 NGUYEN THI LAP  5212 - 33485 Chuyển khoản
3/7/23 10.000 TRINH VAN HOANG 5212 - 27317 Chuyển tiền
3/7/23 10.000 NGUYEN VAN HUNG  5161 - 99703 Chuyển tiền qua MoMo
3/7/23 30.000 DOAN CAO THIEN  5212 - 13700 Chuyển khoản
3/7/23 20.000 NGUYEN VAN TUOI  5220 - 33419 Chuyển khoảnck tw thien
3/7/23 10.000 TRAN THI BAN 5219 - 19374 Chuyển khoản
3/7/23 10.000 NGUYEN VAN BINH 5189 - 52331 Chuyển tiền
3/7/23 10.000 LE VAN HOANG PHUONG 5218 - 65688  
3/7/23 10.000 VU VAN KHANH  5215 - 54465 Chuyển khoản
3/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 97187 nhung embe bat hanh.CT tu 1032337035 
3/7/23 10.000 BUI THUY TRANG  5189 - 35547 Chuyển tiền
3/7/23 10.000 TRAN PHAM NGOC HAN  5214 - 63788 Chuyển tiền
3/7/23 10.000 DUONG THI NGUYEN HAO 5213 - 39358 Chuyển khoản
3/7/23 10.000 LAM THIEN PHUNG 5078 - 86497 CT tu 1033693371 
3/7/23 10.000 PHANG A VU 5218 - 95285 Chuyển khoản
3/7/23 10.000 NGUYEN VAN HAI  5245 - 98948 chuyen Quỹ từ thiện.CT tu 0871004230018 
3/7/23 10.000 NGUYEN MANH QUYET  5218 - 16786  Chuyển khoản
3/7/23 10.000 LUU THI THAO 5209 - 58624 Chuyển khoản
3/7/23 10.000 NGUYEN BA TUNG 5242 - 37134 Chuyển tiền.CT tu 1018183202 
3/7/23 10.000 LE VAN BAC  5213 - 48618 Chuyển khoản
3/7/23 10.000 MY KIEU 5214 - 38967  
3/7/23 10.000 NGUYEN THI THANH NGA  5215 - 54276  
3/7/23 20.000 Pham Thi Man  5215 - 47415 Chuyển tiền
3/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 21370  
3/7/23 10.000 HOANG VAN DOANH  5215 - 21286 Chuyển khoản
3/7/23 10.000 Hien chuyen  5215 - 02770 Hien chuyen 
3/7/23 10.000 NGUYEN THI LAN  5239 - 86604 Chuyển tiền.CT tu 0311000745683 
3/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 30173 Ủng hộ toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật.hy vong cac ban luon manh khoe
3/7/23 10.000 TRAN VAN PHUONG  5161 - 71921 Chuyển tiền qua MoMo
3/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 94221 Chuyen Quỹ từ thiện
3/7/23 10.000 NGUYEN THANH HOAI EM 5240 - 85567 CT tu 1033993541 
3/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 44743 khuyet tat.CT tu 1027642851 
3/7/23 10.000 NGUYEN THI THANH HOA  5215 - 16652 Chuyển tiền
3/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41427 a chuc cac e luon vui ve lac quan voi cuoc song.CT tu 9666677779
3/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 83505 Chuyen Quỹ từ thiện
3/7/23 10.000 DO VAN LIEM  5217 - 68459 Chuyển tiền
3/7/23 10.000 LE THI DIEU HUYEN 5240 - 72866 Chuyển tiền.CT tu 0201000682439 
3/7/23 10.000 HOANG VAN TUYEN  5189 - 95592 Chuyển tiền
3/7/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 22033 donation.CT tu 0841370057856
3/7/23 20.000 NGUYEN THI BA HUYEN  5017 - 02697 Chuyển tiền
3/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 96444 Ủng hộ.CT tu 0021000265602
3/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 95342 từ thiện.CT tu 0491000091227 
3/7/23 100.000 TANG THI NGOC ANH 5244 - 48349 Chuyển tiền Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0341006807884 
3/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 51189 121380.030723.141332.Ủng hộ Trẻ em khuyết tật
3/7/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 69644 cau cho cac em binh an
3/7/23 10.000 TON THI KIEU OANH  5219 - 13549 Chuyển tiền
3/7/23 10.000 HAN THI THUY  5240 - 58279 Chuyển tiền.CT tu 0021001887737 
3/7/23 20.000 NGUYEN THI LE 5189 - 61901 Chuyển tiền
3/7/23 10.000 NGUYEN THI QUI 5161 - 53702 Chuyển tiền qua MoMo
3/7/23 15.000 DUONG THI TRUC MAI  5017 - 83659 Chuyển tiền
3/7/23 10.000 Nhung chuyen  5217 - 79270 Nhung chuyen 
3/7/23 20.000 LUU THI HANH 5189 - 59242 Chuyển tiền
3/7/23 10.000 NGUYEN THI LAI  5213 - 75794 Chuyển tiền
3/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 74226 Chuyển khoản
3/7/23 10.000 TRAN VO YEN NHI  5239 - 50659 Chuyển tiền.CT tu 1030403752 
3/7/23 10.000 NGUYEN THI THU TRANG 5239 - 50649  Chuyển tiền.CT tu 0541000303317
3/7/23 10.000 NGUYEN PHUONG NGOC 5218 - 71169 Chuyển khoản
3/7/23 10.000  TUONG THI HA  5017 - 69543  
3/7/23 20.000 Nhung chuyen  5214 - 66715 Nhung chuyen 
3/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 64593 NB
3/7/23 20.000 NGUYEN THI PHUONG  5209 - 63505 Chuyển tiền
3/7/23 10.000 MAI NGOC THACH 5213 - 60810 Chuyển khoản
3/7/23 20.000 TO THE BOI TRAN 5216 - 59984  Chuyển khoản
3/7/23 10.000 HA THI THUY 5189 - 56615 Chuyển tiền
3/7/23 10.000 TRIEU THI HUONG 5241 - 55789 Chuyển tiền.CT tu 0351001171562 
3/7/23 10.000 NGUYEN THI CHAM ANH 5078 - 85635  Chuyển tiền.CT tu 1037211213 
3/7/23 10.000  DANG THI PHUONG LAN 5244 - 42275 gay quy.CT tu 1016733047 
3/7/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5243 - 64454 Chuyển tiền.CT tu 0941000021709 
3/7/23 10.000 Luong Tuan Anh 5220 - 20826 Chuyển tiền
3/7/23 10.000 PHAM CHI DUNG 5209 - 07939  
3/7/23 10.000 VUONG HUU TUAN  5209 - 87406 Chuyển khoản
3/7/23 10.000 NGUYEN TRONG TUAN  5212 - 61510 NGUYEN TRONG TUAN
3/7/23 10.000 PHAM NGOC TAN  5213 - 37734 Chuyển khoản
3/7/23 10.000 SIU H LON 5213 - 28750 Chuyển khoản
3/7/23 10.000 PHAM VAN SON  5017 - 98898 Chuyển khoản
3/7/23 10.000 NGUYEN TRUNG KIEN 5209 - 90601  Chuyển khoản
3/7/23 10.000 SUNG VAN THANH  5209 - 75953 Chuyển khoản
3/7/23 10.000 HA THI KHANH  5219 - 54467 Chuyển khoản
3/7/23 10.000 NGUYEN VAN NGUYEN 5214 - 44198  Chuyển khoản
3/7/23 10.000 TRIEU VAN HUNG  5219 - 10610 Chuyển khoản
3/7/23 10.000 TRAN THI KIM NGAN 5189 - 06364  
3/7/23 10.000 NGUYEN XUAN TRA  5215 - 39950 chuyen 
3/7/23 10.000 HOANG VAN DIEN  5218 - 54979 Chuyển khoản
3/7/23 10.000 TRAN VAN UT 5214 - 49082 Chuyển khoản
3/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 40348 Ủng hộ Quy.CT tu 0971000016286
3/7/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 32263 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
3/7/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5216 - 84006 Chuyển khoản
3/7/23 10.000 LE HONG SON  5189 - 26322  Chuyển tiền
3/7/23 160.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 96875 từ thiện.CT tu 0011004443093 toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật
3/7/23 100.000  PHAN THI VAN  5240 - 75979 cam on cuoc song nay.CT tu 0611001932844
3/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 79775 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 
3/7/23 10.000 LE THUY QUYNH  5214 - 94939 Chuyển khoản
3/7/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 68484 m.CT tu 9879577109 toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật
3/7/23 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 57086 ko.CT tu 1018559153 toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật
4/7/23 10.000 PHAN THI HA OANH  5209 - 31780 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 VAN TIEN THOAI 5209 - 87598 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 NGUYEN THE QUAN 5189 - 41499  Ủng hộ
4/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 61074 Chuyen Quỹ từ thiện
4/7/23 10.000 LUONG VAN THANH  5213 - 48152 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 Pham Minh Luan 5218 - 93897 Chuyển tiền
4/7/23 40.000 NGUYEN MINH QUYET  5189 - 25915 Chuyển tiền
4/7/23 10.000 TRUONG MANH HIEU  5239 - 61200 Chuyển tiền.CT tu 1019511461 
4/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 36588 Chuyển tiền liên ngân hàng
4/7/23 10.000 DANG THI HOA  5217 - 01012  
4/7/23 10.000 TRAN VAN DUONG  5209 - 60654 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 LA THI HONG LAN  5189 - 08210  Chuyển tiền
4/7/23 10.000 DO THI HUE  5213 - 64990 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 NGUYEN THI KHUONG LIEN  5017 - 55969 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 CHU THI LAN  5244 - 41527 Chuyển tiền.CT tu 0351000891009 
4/7/23 10.000 NGUYEN HUU THANG  5209 - 44884 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 NGUYEN VAN THUONG  5213 - 34645 Chuyển tiền
4/7/23 10.000 NGUYEN HUU THANG  5214 - 17714 Chuyển khoản
4/7/23 200.000 Duy Phuc 5214 - 10212 Duy Phuc gui 
4/7/23 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 71665 giup do.CT tu 1038072900 
4/7/23 20.000 Vu Thi My Trinh 5214 - 68650 Chuyển tiền
4/7/23 10.000 TRUONG CONG THUC  5189 - 65816 TRUONG CONG THUC 
4/7/23 10.000 tao van tuan  5219 - 05212 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 TRINH THI ANH NGUYET 5216 - 76656 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 NGUYEN NGOC PHUONG VY  5017 - 40635 Chuyển tiền
4/7/23 10.000 NGUYEN THI MY YEN  5078 - 45428 Chuyển tiền.CT tu 1039008516 
4/7/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 43691 chuc cac em may man.CT tu 0291000272468 
4/7/23 10.000 LE DUC THAO  5189 - 11035 Chuyển tiền
4/7/23 10.000 NGUYEN THI HANG 5239 - 98136 Chuyển tiền.CT tu 1111000477970 
4/7/23 10.000 vuthihongnhung 5213 - 45697  
4/7/23 10.000 NGUYEN THI XOAN  5219 - 41776 Chuyển tiền
4/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 88890 CHUYEN Quỹ từ thiện
4/7/23 10.000 DINH THI THUY  5213 - 86096 Chuyển tiền
4/7/23 10.000 NGUYEN DANG THANG 5189 - 98363 Ủng hộ
4/7/23 10.000 NGUYEN LICH  5241 - 97016 CT tu 1027147452 
4/7/23 20.000 PHAM THI ANH TUYET  5209 - 07293  Chuyển tiền
4/7/23 10.000 Lu Hoang Thanh Tu 5219 - 93951 Chuyển tiền
4/7/23 10.000 DAO THI THUY HANG  5213 - 29620 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5242 - 98661 Chuyển tiền.CT tu 1121000385402 
4/7/23 10.000 Nguyen Thi Thanh 5212 - 85003 Chuyển tiền
4/7/23 10.000 TRAN HUYNH VINH THO 5212 - 80590 Chuyển tiền
4/7/23 10.000 TRAN NGUYEN TUONG VY  5212 - 52023 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 22560 Chuyen Quỹ từ thiện
4/7/23 20.000 NGUYEN TRUONG MY HANH 5017 - 09530  
4/7/23 10.000 LE THI THUY  5243 - 92542  Chuyển tiền.CT tu 1029213804 
4/7/23 10.000 NGUYEN THI THUAN  5240 - 83700 Chuyển tiền.CT tu 1017112201
4/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 04321 chuyen qu từ thiện
4/7/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5214 - 99466 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 SOI NGOC KHANH  5017 - 83889 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 83000 V92 chuyen 
4/7/23 10.000 TRINH THI HUYEN TRANG  5218 - 73143 Chuyển tiền
4/7/23 10.000 NGUYEN XUAN CHINH  5214 - 69384 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN gay Quỹ từ thiện
4/7/23 10.000 Nghiem Thi Lan 5220 - 65588  
4/7/23 10.000 DO THI VAN ANH 5209 - 60029  
4/7/23 10.000 HOANG THI LINH  5241 - 80260 Chuyển tiền.CT tu 1019483728 
4/7/23 10.000 NGUYEN THI TIEN  5161 - 72690 Chuyển tiền qua MoMo
4/7/23 10.000 PHAM HI PHUC  5212 - 36782 Chuyển tiền từ thiện
4/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 72172 Chuyen qua ZaloPay
4/7/23 10.000  PHAN THI LA VI  5219 - 30818  Chuyển tiền
4/7/23 10.000 NGUYEN THI KIM QUY  5215 - 29691  Chuyển tiền Ủng hộ treekhuyettat
4/7/23 10.000 DO THUY LINH 5189 - 41120  Chuyển tiền
4/7/23 10.000 VU THI THANH 5209 - 27745 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 Nguyen Thi Hong Thuong  5215 - 21447 Chuyển tiền
4/7/23 10.000 PHAM THI HOAI  5219 - 20022  
4/7/23 10.000 Hau chuyen  5215 - 19452 Hau chuyen 
4/7/23 10.000 Le Thi Hoa Dung 5213 - 18939 Chuyển tiền
4/7/23 10.000 Do Thi Hieu 5209 - 18830  
4/7/23 10.000 PHAM THI CUC  5218 - 18662 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 TRAN LE NGOC VI  5242 - 87533 Chuyển tiền.CT tu 0061000691398
4/7/23 10.000 SAM THI NGUYET  5215 - 17861 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 QUANG THI HONG HA  5219 - 17562 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 LE THI HA LOAN  5215 - 17414 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 Ly Tran Phuong Linh 5212 - 16664 Chuyển tiền
4/7/23 10.000 NGUYEN THI HONG HUE  5245 - 65225 Chuyển tiền.CT tu 0361000343066 
4/7/23 10.000 HOANG THI HA  5209 - 16276 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 CAO THI NGA  5217 - 15147  Chuyển khoản
4/7/23 10.000 NGUYEN THI VAN  5219 - 14910  Chuyển khoản
4/7/23 10.000 DUONG THI MAI ANH  5209 - 14622 Chuyển khoản Ủng hộ Trẻ em khuyết tật vn
4/7/23 10.000 HOANG THI THANH HOA 5220 - 13814 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 DAO THI HUYEN TRANG 5240 - 78296  Chuyển tiền.CT tu 0031000326651 
4/7/23 10.000 PHAM THI HONG NHUNG 5212 - 11252 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 NGUYEN NGOC BICH  5241 - 74780  Chuyển tiền.CT tu 1029485370 
4/7/23 10.000 NGUYEN VAN NGA c 5242 - 82755 Chuyển tiền.CT tu 1018006904 
4/7/23 10.000 HUYNH HOANG KHA  5219 - 23664 Chuyển tiền
4/7/23 10.000 .NGUYEN HUU DAO 5189 - 23048 Chuyển tiền
4/7/23 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 79508 Ủng hộ Trẻ em khuyết tật
4/7/23 10.000 NGUYEN HOAI NAM  5243 - 78866 Chuyển tiền.CT tu 0151000539507 
4/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5214 - 08627 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 04030 Chuyen Quỹ từ thiện 
4/7/23 10.000 HOANG VAN KHAN  5215 - 91938 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 NGUYEN THANH THUAN  5214 - 84579 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 LUONG VAN THINH  5212 - 80466 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 TRAN PHAM NGOC HAN 5216 - 61486 Chuyển tiền
4/7/23 10.000 TRINH ANH TUAN  5212 - 46216 Chuyển tiền
4/7/23 5.000 TRAN THI HUONG THAO  5017 - 29752 Chuyển tiền qua MoMo
4/7/23 10.000 NGUYEN DUC HOI  5212 - 83799 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 VU HOANG PHUC  5189 - 62905  Chuyển tiền từ thiện trẻ khuyết tật
4/7/23 10.000 NGUYEN VAN CUOC  5189 - 59675 Chuyển tiền
4/7/23 10.000 TRIEU NGOC TUONG  5217 - 12964 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 nguyen ngoc duc  5216 - 74909 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 NGUYEN THANH TUNG  5217 - 83826 Chuyển khoản
4/7/23 20.000 HUYNH DUC LONG 5213 - 45398 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 NGO THI HUYEN 5189 - 27685 NGO THI HUYEN 
4/7/23 10.000 NGUYEN NAM ANH  5189 - 25228 Chuyển tiền
4/7/23 200.000 NGUYEN HUYNH TRAN HUE  5212 - 35976 Chuyển tiền đến Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
4/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 89102 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826
4/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 23696 Con nguyen yeu thuong va biet on tat ca Nam Mo A Di Da Phat 
4/7/23 25.000 doohyoung 5218 - 83801  
4/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 66796 cac tre em gap hoan canh.CT tu 1022991026 
4/7/23 10.000 NGUYEN THI HUONG GIANG 5219 - 07718 Chuyển khoản
4/7/23 10.000 LU PHUONG DUNG 5189 - 28233 Chuyển tiền
5/7/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 73921 kh khn.CT tu 1032206113
5/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 24454 Ủng hộ 
5/7/23 19.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 55233 cac em gang len nh .CT tu 1017368534 
5/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 53211 CT tu 0281000473739
5/7/23 10.000  TRINH VAN HUY  5242 - 40049 Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN.CT tu 1022519151
5/7/23 10.000 PHAM HI PHUC 5215 - 73962 Chuyển tiền
5/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 73456 Ủng hộ QUY
5/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 44123 Cong dong SUNMEDIA vi cong dong 
5/7/23 10.000 DAO QUANG CUONG  5209 - 05294 Chuyển khoản
5/7/23 10.000 NGUYEN HOAI KHUONG 5214 - 93198 Chuyển khoản
5/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 25254 tre em kho khan.CT tu 1017390467
5/7/23 20.000 NGUYEN THI PHUONG  5214 - 85070  
5/7/23 30.000 BUI TO QUYNH NHU  5161 - 22672 Chuyển tiền qua MoMo
5/7/23 10.000 NGUYEN PHUOC DINH TRAM ANH 5245 - 75266 Chuyển tiền.CT tu 0161001761655 
5/7/23 10.000 NGUYEN NHAT TRUONG  5017 - 32083 Chuyển khoản
5/7/23 10.000 DINH VAN QUOC  5189 - 90489 Chuyển tiền
5/7/23 10.000 NGUYEN PHUONG NAM 5189 - 87174 Chuyển tiền
5/7/23 10.000 TRAN THI NGOC HUYEN 5214 - 80467 Chuyển tiền đến Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
5/7/23 10.000 NGUYEN TUYEN  5189 - 83394 Chuyển tiền
5/7/23 10.000 NGUYEN THI THANH NET 5217 - 37802 Chuyển khoản
5/7/23 10.000 Ha chuyen thien nguyen  5212 - 02574 Ha chuyen thien nguyen 
5/7/23 10.000 TRAN HOAI THU 5017 - 87426 Chuyển tiền
5/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 29202 Quỹ từ thiện 
5/7/23 20.000 VI THI XUAN 5214 - 13264 Chuyển tiền
5/7/23 10.000 NGUYEN TIEN TUYEN  5218 - 73336 Chuyển khoản
5/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 71616 Xin gui Quỹ vì trẻ em khuyết tật chuc cac em binh an 
5/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 11785 Chuyen Quỹ từ thiện
5/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 97284 Chuyen Quỹ từ thiện
5/7/23 10.000 TRAN YEN  5219 - 98114 chuyen
5/7/23 10.000 TONG VAN DONG  5189 - 87793 Chuyển tiền
5/7/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 43039 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
5/7/23 20.000 NGHIEM THI TRANG  5219 - 13254  
5/7/23 10.000 NGUYEN THI NGA  5017 - 09725 Chuyển khoản
5/7/23 10.000 HUYNH THANH BINH 5078 - 40611 CT tu 1029485750 
5/7/23 10.000 TRAN THI THUY DUNG  5220 - 70630  
5/7/23 10.000 LY TON CHAY  5217 - 70472 Chuyển khoản
5/7/23 10.000 VO THI KIM TIEN  5243 - 49324 Chuyển tiền.CT tu 0481000794624 
5/7/23 10.000 TRAN VAN AN  5212 - 56255 Chuyển khoản
5/7/23 10.000 BUI THI NGOC MAI  5245 - 26611 Chuyển tiền.CT tu 9901991223 
5/7/23 10.000  HO THI BICH THAO 5212 - 04477 Chuyển tiền
5/7/23 10.000 NGUYEN NGOC TAM  5217 - 85002 Chuyển khoản
5/7/23 10.000 HOANG THI NHAN  5217 - 52893 Chuyển tiền
5/7/23 10.000 HOANG THI DIEP  5017 - 88310 Chuyển khoản
5/7/23 10.000 NGUYEN TRUNG NGHIA  5218 - 81419 Chuyển khoản
5/7/23 10.000 NGUYEN THI THAI HIEN  5161 - 87458 Chuyển tiền qua MoMo
5/7/23 10.000 NGUYEN THI LINH CHI  5189 - 35405 Chuyển tiền
5/7/23 20.000 TRUONG DIEM THANH  5213 - 65009 Chuyển tiền
5/7/23 10.000 Thanhhang 5216 - 56258  
5/7/23 10.000 NGUYEN THI KIM THOA  5240 - 26899 Chuyển tiền.CT tu 1031000015906 
5/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 08655 Hihi 
5/7/23 10.000 TRAN THI THU  5218 - 97373 Chuyển tiền tu Viettel Money
5/7/23 10.000 DANG THI THUY DUNG  5212 - 95250  
5/7/23 10.000 DANG TIEN HUNG  5017 - 85099 Chuyển khoản
5/7/23 10.000 NGUYEN THI CAM 5213 - 79638 Chuyển khoản
5/7/23 10.000 LE THU THUY  5239 - 97056 Chuyển tiền.CT tu 1037712199
5/7/23 10.000 DUONG THI LOAN  5189 - 20735 Chuyển tiền
5/7/23 10.000 TRAN THI THUY HANG  5219 - 62356 Chuyển khoản
5/7/23 10.000 TRAN THI TRANG  5216 - 56117 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
5/7/23 20.000 NGUYEN THI KIM NGAN 5216 - 48127 Chuyển tiền
5/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 46782 con kha
5/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5212 - 46401 Chuyển khoản
5/7/23 10.000 PHAM THI HONG NHUNG 5213 - 45851 Chuyển khoản
5/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 86464 may man.CT tu 0041000261703 
5/7/23 10.000 TRUONG DUY CONG ANH  5216 - 73977 Chuyển tiền đến Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
5/7/23 10.000 TRUONG DUY CONG ANH  5215 - 54863 Chuyển tiền đến Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
5/7/23 10.000 NGUYEN THI HONG 5209 - 59384 Chuyển tiền
5/7/23 10.000 LE HOANG THANH 5189 - 88976 Chuyển tiền
5/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 11732 chuyen Quỹ từ thiện
5/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 90078 Ủng hộ
5/7/23 10.000 DINH THI THAO  5217 - 56314 Chuyển khoản
5/7/23 10.000 DANG QUOC DAT 5213 - 92395 Chuyển tiền nhiem vu
5/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 73992 From SeABank
5/7/23 10.000 NGUYEN THI YEN 5212 - 56232 Chuyển tiền
5/7/23 10.000 NGUYEN TRUNG KIEN  5220 - 94817 Chuyển khoản
5/7/23 10.000 TRAN NGOC NGHIA 5161 - 65904 Chuyển tiền qua MoMo
5/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 51751 NVVP.CT tu 0071001759179 
5/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 65441 chuyen Quỹ từ thiện
5/7/23 10.000 DANG HONG DANG  5212 - 49579 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
5/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 38484 chuyen Quỹ từ thiện
5/7/23 10.000 HOANG VAN CHINH 5218 - 79785  
5/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 67137 Chuyen Quỹ từ thiện
5/7/23 10.000 VU VAN DUNG 5217 - 62226 Chuyển khoản
5/7/23 10.000 PHUNG VAN SAN 5161 - 61884 Chuyển tiền qua MoMo
5/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 06086 Chuyen Quỹ từ thiện
5/7/23 10.000 TRAN THI BINH 5161 - 58704  
5/7/23 10.000 DOAN THI TRANG  5239 - 52283 Chuyển tiền.CT tu 1038389479 
5/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 01024 Chuyen Quỹ từ thiện
5/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 80373 chuc cac con 1 doi binh yen 
5/7/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 87233 Trẻ em khuyết tật.CT tu 0071001182023
5/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 84933 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 
5/7/23 100.000 NGUYEN XUAN SON Quan 7 5090 - 74706 CT tu 0371003907540 
5/7/23 2.229 HUYNH TAN TIEN  5240 - 26592 Chuyển tiền.CT tu 1014785656 
5/7/23 1.000 LE THANH TAM  5220 - 08734 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
6/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 68540 cong nhan .CT tu 1019929557
6/7/23 25.000 HO THANH TRUC 5244 - 53108 Chuyển tiền.CT tu 1034191447 
6/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 11537 Ủng hộ giup do tre em
6/7/23 10.000 PHAM VAN NGOC  5214 - 99416 Chuyển khoản chuyen Quỹ từ thiện
6/7/23 200.000 Chu Thi Hai 5216 - 83559 Ủng hộ quy
6/7/23 10.000 835647.060723.194658.PHAM THE HUNG 5216 - 75908 835647.060723.194658.PHAM THE HUNG
6/7/23 10.000 TRAN QUOC HUY  5218 - 61489 Chuyển khoản
6/7/23 10.000 CAO THI YEN  5220 - 73950 Chuyển tiền đến Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
6/7/23 10.000 LE THI NGOC ANH 5078 - 32300 Chuyển tiền.CT tu 1033591316 
6/7/23 10.000 PHAN THI HANH 5242 - 43316 CT tu 0901000016919 
6/7/23 10.000 LY THI TIEP  5212 - 93261 Chuyển tiền
6/7/23 10.000 NGUYEN THI HUONG 5214 - 89809 Chuyển tiền
6/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 69239 thien nguyen
6/7/23 10.000 LUONG DUC KHONG  5214 - 46624 Chuyển khoản
6/7/23 20.000 NGUYEN THI LOAN 5216 - 39252 Chuyển tiền
6/7/23 10.000 LE THI THAO 5214 - 22906 Chuyển khoản
6/7/23 10.000 CAM VAN KIEN 5209 - 52297 Chuyển khoản
6/7/23 10.000 PHAM HONG NHUNG  5219 - 12465 Chuyển khoản
6/7/23 10.000 NGUYEN TRI HAI 5214 - 67136 Chuyển tiền
6/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 73219 huu duyen .CT tu 1016200545
6/7/23 10.000 PHAM NGOC PHUNG  5219 - 04472 Chuyển tiền
6/7/23 10.000 Thu Huyen 5212 - 82577 Chuyển tiền Ủng hộ Trẻ em khuyết tật 
6/7/23 10.000 TRAN MINH NGOC  5214 - 47169  
6/7/23 10.000 HUA VAN TUYEN  5213 - 44250 Chuyển tiền
6/7/23 10.000 le xuan Cuong chuyen  5216 - 31593 le xuan Cuong chuyen 
6/7/23 10.000 VO TAN HAI  5209 - 26553 Chuyển tiền
6/7/23 10.000 Hang chuyen  5215 - 52616 Hang chuyen 
6/7/23 20.000 NGUYEN DINH CUONG  5209 - 46963 Chuyển tiền Quỹ từ thiện
6/7/23 32.934 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 33133 Ủng hộ toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật.Trẻ em khuyết tật
6/7/23 10.000 NGUYEN TU VAN  5209 - 98646 Chuyển khoản
6/7/23 20.000 TRINH THI HONG  5240 - 67375 Chuyển tiền.CT tu 0361000302526
6/7/23 10.000 THUY HANG  5219 - 59199 Chuyển tiền
6/7/23 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 39314 thuong cac em.CT tu 1035786384
6/7/23 10.000 DONG TUAN ANH  5220 - 35196 Chuyển khoản
6/7/23 10.000 DANG THI DUYEN  5218 - 84921 Chuyển khoản
6/7/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5218 - 52876 Chuyển khoản
6/7/23 10.000 LE QUOC BAO  5217 - 44332 Chuyển khoản
6/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 40914 Chuyển Quỹ từ thiện
6/7/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5213 - 29859 Chuyển khoản
6/7/23 10.000 HA THU TRANG 5017 - 29284 Chuyển khoản
6/7/23 10.000 VU THI HANG 5220 - 28844  
6/7/23 10.000 HUYNH THI THUY VI  5218 - 24038 Chuyển khoản
6/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 20836 NV
6/7/23 10.000 DAO THI PHUONG  5189 - 25266 Chuyển tiền thien nguyen
6/7/23 10.000 HUA THI NHU QUYNH  5218 - 15288 Chuyển tiền
6/7/23 10.000 PHAN THI TRANG  5214 - 14057 Chuyển khoản
6/7/23 20.000 NGUYEN THI THANH HUYEN  5214 - 12645  
6/7/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5219 - 12432  
6/7/23 10.000 LUU THI THUY DUNG  5209 - 10987 Chuyển tiền
6/7/23 10.000 PHAM THI OANH  5209 - 10241 Chuyển khoản
6/7/23 20.000 LA THI THUY  5243 - 65670 Chuyển tiền.CT tu 1024703862
6/7/23 10.000 Lan  5213 - 09367 Lan chuyen UH 
6/7/23 10.000 NGUYEN VY MY LINH 5220 - 08960  
6/7/23 10.000 TONG THI ANH TRANG 5078 - 28064 Chuyển tiền.CT tu 1025018370 
6/7/23 10.000 Hanh chuyen  5209 - 07829 Hanh chuyen 
6/7/23 10.000 Ha chuyen  5218 - 06085 Ha chuyen 
6/7/23 15.000 BUI DIEU LINH 5209 - 05978 Chuyển khoản
6/7/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 25378 Ca nhan.CT tu 0721000600235
6/7/23 10.000 NGO QUOC DONG  5189 - 11144 Chuyển tiền
6/7/23 10.000 DINH HONG SON 5239 - 45440 Chuyển tiền Quỹ từ thiện.CT tu 0071001139694 
6/7/23 10.000  TRAN DANG XUAN HOANG 5215 - 88134 Chuyển tiền
6/7/23 10.000 LE VAN BAN  5161 - 95164 Chuyển tiền qua MoMo
6/7/23 30.000 NGUYEN GIA QUOC MANH  5215 - 10907 Chuyển tiền
6/7/23 100.000 NGUYEN THI PHUONG LAN  5241 - 38828 Ủng hộ.CT tu 0711000320779 
6/7/23 10.000  NGUYEN THI LY  5209 - 90449  Chuyển tiền
6/7/23 20.000 DINH THI NHO  5216 - 72172 Chuyển khoản
6/7/23 20.000 PHAM THI ANH THU  5189 - 72285 Chuyển tiền
6/7/23 10.000 LUONG VAN CHAU  5078 - 72687  Chuyển tiền.CT tu 1028475573 
6/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 42815 chuc cac con mot doi binh an 
6/7/23 10.000 BUI VAN HUU 5219 - 05796 Chuyển tiền giup do hoan canh kho khan
6/7/23 50.000 NGUYEN VAN ANH  5212 - 75999 Chuyển tiền
6/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 65402 Chuc cac em luon vui ve
6/7/23 10.000 TRAN THI THU HIEN  5213 - 91049 Chuyển khoản
6/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 59415 Trẻ em khuyết tật.CT tu 1025836932
6/7/23 10.000 NGUYEN MANH DUNG  5017 - 67267 Chuyển khoản
6/7/23 10.000 tran thi phuc hau 5217 - 19479  
6/7/23 20.000 NGUYEN THANH ANH  5244 - 78473 Chuyển tiền.CT tu 0061001085144 
6/7/23 500.000 anh Sy ung ho cac em 5017 - 22865 anh Sy Ủng hộ cac em
6/7/23 10.000 NGUYEN VAN VI  5220 - 73098 Chuyển khoản
6/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30842 Trẻ em khuyết tật.CT tu 0691000333777 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
6/7/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 26207 koko.CT tu 1032206113 toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật
6/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 26072 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
6/7/23 100.000 Huong Xuyen  5212 - 49606 chuc cac em hp 
6/7/23 1.000 NGO THI HIEU NGAN  5241 - 61913 Chuyển tiền.CT tu 0341007229974
6/7/23 1.000 NGO THI HIEU NGAN  5244 - 48477  Chuyển tiền.CT tu 0341007229974 
6/7/23 1.000 NGO THI HIEU NGAN  5242 - 70670 Chuyển tiền.CT tu 0341007229974  
7/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 81880 Tang .CT tu 0011004333449
7/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 80343 cac ban khuyet tat.CT tu 9986264457
7/7/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 77630 binh thuong.CT tu 1025973750
7/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 75718 Chuyển tiền liên ngân hàng
7/7/23 10.000 NGUYEN MANH HUNG 5215 - 58027 Chuyển khoản
7/7/23 10.000 719998.070723.205244.IBFT chuyen tien tu thien 10000 5017 - 47437 719998.070723.205244.IBFT Chuyển tiền từ thiện 10000
7/7/23 10.000 NGO THANH LOI 5239 - 83642 Chuyển tiền.CT tu 1024448192
7/7/23 10.000 trungz GG 542 5216 - 33604 trungz GG 542
7/7/23 10.000 HA VAN BINH  5017 - 07749 Chuyển khoản
7/7/23 10.000 VANG SEO VANG  5214 - 94084 Chuyển khoản
7/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 48018 \Nguoi can duoc giup do.CT tu 0501000013662 \
7/7/23 10.000 Tuan  5212 - 96944 Tuan chuyen 
7/7/23 10.000 BA THI NGUYET  5213 - 78329 Chuyển khoản
7/7/23 10.000 LE LUC MAY 5215 - 76401 Chuyển khoản
7/7/23 10.000 Linh  5219 - 58470 Linh chuyen
7/7/23 10.000  NGUYEN VAN SY 5216 - 60770 Chuyển tiền
7/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 06233 chuyen quy từ thiện
7/7/23 10.000 NGUYEN CHI KHANG  5219 - 96235 Chuyển tiền
7/7/23 10.000  LE VAN TONG  5215 - 25925  Chuyển tiền. GG 538
7/7/23 50.000 NGO VIET BI  5213 - 20241 Chuyển tiền
7/7/23 50.000 NGO VIET BI  5218 - 05787 Chuyển tiền
7/7/23 10.000 NGUYEN VAN DAI  5213 - 69855 Chuyển khoản
7/7/23 10.000 Bui th nga 5217 - 34106  
7/7/23 10.000 DO THE QUYNH 5216 - 13526 Chuyển khoản
7/7/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 76727 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0011004351208
7/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 61746 Chuyen quy từ thiện
7/7/23 10.000 DANG NHAT PHONG  5219 - 47513 Chuyển tiền
7/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 36458 GIUP trẻ em khuyết tật
7/7/23 10.000 Pham Thi Thu Huong  5212 - 99843  
7/7/23 20.000 LE KHANH THUY  5213 - 85152 Chuyển tiền
7/7/23 10.000 TRAN THI THUY TRANG  5220 - 82140  Chuyển khoản
7/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 59651 Chuyen quy từ thiện
7/7/23 10.000 MAI THI ANH NGUYET  5219 - 34735 Chuyển khoản
7/7/23 10.000 TRAN KHANH HUYEN  5220 - 29185 Chuyển tiền
7/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 60535 Chuyen quy từ thiện
7/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 87512 chuyen quy từ thiện
7/7/23 10.000 Quan Thi Bich Ngoc  5217 - 54197 Chuyển tiền
7/7/23 10.000 NGUYEN THI OANH 5218 - 30448 Chuyển khoản
7/7/23 10.000 HA THI DUNG  5161 - 36300 Chuyển tiền qua MoMo
7/7/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG ANH 5220 - 72937 Chuyển tiền
7/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 59127 từ thiện
7/7/23 10.000 TRAN NGOC DUYEN  5216 - 41406 Chuyển tiền
7/7/23 10.000 BUI VAN XAN THANH  5217 - 00822 Chuyển tiền
7/7/23 10.000 HAN  5220 - 98736 HAN CK
7/7/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5161 - 30908 Chuyển tiền qua MoMo
7/7/23 20.000 NGUYEN THI HANG 5212 - 43092 chuyen 
7/7/23 10.000 NGUYEN THI KIM DANG  5242 - 94163  Chuyển tiền.CT tu 0021001048449 
7/7/23 10.000 PHUNG VAN QUYEN  5213 - 16807 Chuyển khoản
7/7/23 20.000 NGUYEN THI NHUNG 5214 - 11447 Chuyển khoản
7/7/23 20.000 VU THI KET 5209 - 10043 Chuyển khoản
7/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 09620 Chuyen quy từ thiện 
7/7/23 10.000 TRAN THU TRANG  5219 - 09477 Chuyển tiền
7/7/23 10.000 NGUYEN THI TRAM 5218 - 08397 chuyen 
7/7/23 10.000 HA THI MY  5214 - 08151 Chuyển khoản
7/7/23 10.000 NGUYEN DINH HUY  5161 - 28341 Chuyển tiền qua MoMo
7/7/23 10.000 NGUYEN VAN THUAN  5216 - 18415 Chuyển khoản
7/7/23 10.000 NGUYEN THI VAN 5218 - 14902 Chuyển khoản
7/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 22256 Em A.CT tu 0041000852372 
7/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 22150 Em A.CT tu 0041000852372 
7/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 34171 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Hỗ trợ trẻ em khuyết tật
7/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 21206 with love
7/7/23 10.000 GIANG THI CHAU  5213 - 07293 Chuyển tiền
7/7/23 10.000 HA THI KHANH  5220 - 99850 Chuyển khoản
7/7/23 10.000 PHAN VAN CUONG 5214 - 84317  
7/7/23 10.000 NGAN VAN DONG  5216 - 58310 Chuyển khoản
7/7/23 10.000 VO VAN XUYEN  5217 - 46124 Chuyển khoản
7/7/23 60.000 DANG THI THUY  5078 - 77094 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
7/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 75145 Em A.CT tu 0041000852372
7/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 74985 Em A.CT tu 0041000852372
7/7/23 10.000 NGUYEN VAN HUNG  5243 - 64226  Chuyển tiền.CT tu 1026240137 
7/7/23 20.328 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 34027 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ chung
7/7/23 10.000 NGUYEN PHUOC HIEN  5219 - 39726 Chuyển tiền
7/7/23 10.000 NGUYEN HAI LINH 5241 - 32641 Chuyển tiền.CT tu 0541000323991 
7/7/23 200.000 VU BA TIEN  5216 - 99428  Chuyển khoản
7/7/23 10.000 NGUYEN CONG LOC 5215 - 56265  
7/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 35408 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 
7/7/23 10.000 NGUYEN NHU NHAM  5213 - 08577 Chuyển tiền
7/7/23 10.000 HO VAN HA  5017 - 21001 Chuyển tiền
7/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 66542 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
8/7/23 1.000.000 Bang 5219 - 79135 Bang
8/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 44485 CT tu 0491000162743
8/7/23 20.000 DUONG THI KHANH 5219 - 91890 Chuyển khoản
8/7/23 10.000 DUONG THI MAI NGOC  5242 - 32524 CT tu 0511000410684 
8/7/23 20.000 TRAN NGOC TOAN  5212 - 50310 Chuyển tiền
8/7/23 10.000 LUU QUANG SINH  5219 - 27367  
8/7/23 10.000 DAO THI GIANG 5209 - 21905 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật vn
8/7/23 10.000 LA HUY KHUONG  5220 - 15046 Chuyển khoản
8/7/23 10.000 tran minh nhat 5161 - 89072  
8/7/23 10.000 NGUYEN MAI PHUONG 5245 - 72128  Chuyển tiền.CT tu 1020056743
8/7/23 10.000 Le Thi Hong Nhung 5215 - 30528  
8/7/23 10.000 LY A HIEU  5214 - 24553 Chuyển khoản
8/7/23 10.000 PHAN VAN PHONG 5212 - 71121 Chuyển khoản
8/7/23 10.000 DO TIEN DAT  5239 - 68796 Chuyển tiền.CT tu 1021077140 
8/7/23 10.000 TUONG THI THUY  5243 - 81935 Chuyển tiền.CT tu 0381000494716 
8/7/23 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 30610 Ủng hộ Tre Em Ngheo Khuyet Tat
8/7/23 10.000 NGUYEN THI HONG THU  5214 - 29462 Chuyển tiền
8/7/23 10.000 LAN CHUYEN 5220 - 07056 LAN CHUYEN
8/7/23 10.000 TRAN TIEN DAT  5239 - 52312 Chuyển tiền.CT tu 1027422643 
8/7/23 20.000 NGUYEN THU THAO  5241 - 56158 Chuyển tiền.CT tu 1019303229
8/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 38574 Chuyen quy từ thiện
8/7/23 10.000 nguyen thi huyen 5017 - 24534  
8/7/23 10.000 LE THI LIEU  5212 - 84946 Chuyển tiền
8/7/23 10.000 HO THI BE 5214 - 59392 Chuyển tiền
8/7/23 10.000 NGUYEN THI VINH 5243 - 56563 Chuyển tiền.CT tu 1028547393 
8/7/23 10.000 NGUYEN THI HUONG THAO  5214 - 50245 Chuyển khoản
8/7/23 10.000 Nguyet chuyen  5220 - 36602 Nguyet chuyen 
8/7/23 10.000 NGUYEN THI MINH PHUONG  5243 - 51833 Chuyển tiền.CT tu 9985269248 
8/7/23 10.000 DUONG THI NGOC ANH  5240 - 41198 Chuyển tiền.CT tu 1015125519 
8/7/23 10.000 SEN THI TUYET  5212 - 87852 Chuyển khoản
8/7/23 10.000 NGUYEN THI TAN LY  5242 - 49904 Chuyển tiền.CT tu 1037245524
8/7/23 10.000 QUACH THI HOA  5212 - 02832 Chuyển tiền
8/7/23 20.000 TRAN KIM QUI 5209 - 00833 Chuyển khoản
8/7/23 20.000 Hang chuyen  5214 - 48184 Hang chuyen 
8/7/23 10.000 DO DANG THANH 5217 - 41908 Chuyển tiền
8/7/23 10.000 TRAN THI THUY LOAN  5243 - 41525  Chuyển tiền.CT tu 0041000381997 
8/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 36711 Chuyen quy từ thiện
8/7/23 10.000 TRAN THI THUY TRANG  5217 - 28199  Chuyển khoản
8/7/23 10.000 NGUYEN THUY TRINH  5239 - 25928 Chuyển tiền.CT tu 0351000918241 
8/7/23 12.000 NGUYEN THI HANG HOA 5239 - 25491  Chuyển tiền.CT tu 0201000722605 
8/7/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5213 - 17844 Chuyển khoản
8/7/23 10.000 PHAN THI HUONG  5215 - 17054 Chuyển khoản
8/7/23 10.000  NGUYEN THI TRA MY  5220 - 16310  Chuyển tiền
8/7/23 10.000 DO MINH HOA  5017 - 15228  
8/7/23 10.000 TRAN THI LUAN  5241 - 31124 Chuyển tiền quy tre em.CT tu 0651000627124 
8/7/23 10.000 BUI THI THANH NHAN  5217 - 14834 Chuyển tiền
8/7/23 10.000 BUI THI THEM 5078 - 26874 Chuyển tiền.CT tu 1019373240 
8/7/23 10.000 NGO THI BINH  5209 - 11020 Chuyển khoản
8/7/23 10.000 HOANG THI THOAN 5241 - 30847 Chuyển tiền.CT tu 0011004419749
8/7/23 10.000 NGUYEN THI NHAN 5217 - 10399 Chuyển tiền
8/7/23 10.000 HOANG THUC NHI  5216 - 93250 Chuyển tiền
8/7/23 10.000 TRAN MINH CONG  5219 - 34066 Chuyển tiền
8/7/23 10.000 PHAN THI PHUONG 5161 - 43865 Chuyển tiền qua MoMo
8/7/23 10.000 CAM BA CAN  5242 - 98290 Chuyển tiền.CT tu 1013754285 
8/7/23 10.000 TRAN THI KIM ANH  5215 - 63598 Chuyển khoản
8/7/23 10.000 LIEU THI THANH HOA 5215 - 24661  
8/7/23 10.000 bui duc quang 5212 - 20982  
8/7/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 54568  Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
8/7/23 10.000 TANG TRONG NGHIA  5017 - 20620 Chuyển tiền
8/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 42193 tre em.CT tu 1014047953 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/7/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 37474 Giup do trẻ em khuyết tật.CT tu 0381000540318 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/7/23 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 32985 TIEM CHUNG DIEU GAM VANG QUYEN.CT tu 1012483896 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 34827 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ nguoi khuyet tat
8/7/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 20816 ok.CT tu 0071004378712 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/7/23 10.000 NGUYEN TRUNG HIEU  5212 - 52780 Chuyển khoản
9/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 97288 Ck Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
9/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 36333 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
9/7/23 10.000 LE THI LUAN  5214 - 48147 Chuyển khoản
9/7/23 10.000 LUU VAN DOANH  5220 - 42483  Chuyển tiền
9/7/23 10.000 NONG HONG PHONG  5243 - 93178 Chuyển tiền.CT tu 0301000380285
9/7/23 100.000  NGUYEN THI TRANG  5245 - 69126 Mong an yen.CT tu 1015944765 
9/7/23 10.000 LE THI LAN 5220 - 76210  
9/7/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 49565 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
9/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 41368 qutruthien Chuyển tiền
9/7/23 10.000 NGO THI THANH TAM  5213 - 12709 Chuyển tiền
9/7/23 10.000 LE THI THANH TAM 5209 - 10530 Chuyển khoản
9/7/23 10.000 LE VAN DONG 5214 - 95830 Chuyển tiền
9/7/23 10.000 NGUYEN TUAN ANH  5212 - 92004 Chuyển tiền
9/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 45990 cam huong ct
9/7/23 10.000 NGUYEN XUAN SON  5215 - 95541 Chuyển khoản
9/7/23 10.000 HOANG THE QUANG  5220 - 58867 Chuyển khoản
9/7/23 10.000 PHAM DINH NGHIA  5216 - 57974 Chuyển khoản
9/7/23 10.000 LE THI KHANH  5217 - 35897 Chuyển khoản
9/7/23 10.000 CHUNG THI THAO 5214 - 74961 Chuyển tiền
9/7/23 10.000 HUYNH THI TRUC LY  5242 - 72053 Chuyển tiền Ủng hộ trẻ em khuyết tật.CT tu 1028188913
9/7/23 10.000 DANG HUY QUYNH 5209 - 94114 Chuyển khoản
9/7/23 10.000 Dang Huy Quynh 5218 - 41004  
9/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY DUONG 5216 - 33025 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
9/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 07674  
9/7/23 10.000 TRAN THI QUYNH CHI  5239 - 48899 Chuyển tiền.CT tu 1031573073 
9/7/23 10.000 DOAN THI YEN 5217 - 95575 Chuyển tiền
9/7/23 10.000 TRAN MAI HOA  5218 - 82293 Chuyển tiền
9/7/23 10.000 NGUYEN THI THE 5217 - 69259 Chuyển tiền
9/7/23 10.000 HA DINH TRUNG  5017 - 60948 Chuyển khoản
9/7/23 20.000 VO THI TU OANH  5215 - 56502 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
9/7/23 10.000 LE THI HONG HA  5078 - 81168 Chuyển tiền Ủng hộ khuyet tat.CT tu 0591001799575 
9/7/23 20.000 NGUYEN THI DAI NGOC 5219 - 28473 Chuyển tiền
9/7/23 10.000 TRAN THI TUYET ANH  5017 - 27754 Chuyển khoản
9/7/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 79350 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
9/7/23 10.000 NGUYEN THI THU HOAI 5214 - 01586  Chuyển tiền
9/7/23 10.000 LE THI MINH HUE  5017 - 73044 Chuyển khoản
9/7/23 10.000 LE QUY DAT  5214 - 70912  
9/7/23 10.000 LE THI MINH HUE  5216 - 59556 Chuyển khoản
9/7/23 10.000 PHAM THI PHUONG ANH  5241 - 46634 Chuyển tiền.CT tu 1013166599
9/7/23 10.000 MAI THI HAI YEN 5220 - 26393 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
9/7/23 10.000 NGUYEN THI LOAN 5220 - 16513 Chuyển khoản
9/7/23 10.000 HOANG NGOC SANG  5217 - 74991 Chuyển khoản
9/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY VAN 5216 - 64095 Chuyển tiền
9/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 06973 từ thiện
9/7/23 10.000 DO THU PHUONG  5209 - 06123  
9/7/23 10.000 PHAM THI MINH HANH 5245 - 24507 Chuyển tiền.CT tu 0751000014438
9/7/23 10.000 Nguyen thi hien 5244 - 24276 Nguyen thi hien Chuyển tiền.CT tu 1030907486 TRAN THI THU DONG
9/7/23 10.000 NGUYEN THI NGAN  5214 - 91689 Chuyển tiền
9/7/23 10.000 TRAN THI DUNG  5220 - 72409 Chuyển khoản
9/7/23 20.000 LE THI HANG  5216 - 72255 Chuyển tiền
9/7/23 10.000 TRAN THI NHAT LE  5214 - 69750 Chuyển khoản
9/7/23 10.000 TRAN THI THUY TRANG 5216 - 58984 Chuyển tiền
9/7/23 10.000 LU THUY LINH 5214 - 57029 Chuyển tiền
9/7/23 10.000 HUYNH THI NHA UYEN  5078 - 62738 Chuyển tiền.CT tu 0351000307253 
9/7/23 10.000 NGUYEN THI THU  5219 - 56333 Chuyển khoản
9/7/23 10.000 CAM THU TRANG  5216 - 53613 Chuyển khoản
9/7/23 20.000 DUONG THI KHANH 5212 - 53526 Chuyển khoản
9/7/23 10.000 NGUYEN QUANG HIEU  5219 - 52042 Chuyển tiền
9/7/23 10.000 LO UT TRANG 5215 - 49757 Chuyển tiền
9/7/23 10.000 TRAN THI THANH CHUC 5219 - 49744 Chuyển tiền
9/7/23 10.000 DUONG THANH HIEN  5216 - 48278 Chuyển khoản
9/7/23 20.000 TRAN THI NGOC  5209 - 47744 Chuyển tiền
9/7/23 10.000 NGUYEN THI VINH  5078 - 62112 Chuyển tiền.CT tu 1028547393 
9/7/23 10.000 PHAM THI TO TRINH  5219 - 46926 Chuyển tiền 
9/7/23 10.000 NGUYEN THI NGA  5216 - 46719 Chuyển tiền
9/7/23 10.000 NGUYEN THI PHI NHUNG 5161 - 65416 Chuyển tiền qua MoMo
9/7/23 10.000 NGUYEN MAI PHUONG  5239 - 28947 Chuyển tiền.CT tu 1020056743 
9/7/23 10.000 VO ANH PHONG 5017 - 56985 Chuyển khoản
9/7/23 10.000 NGO TIEN DUNG  5213 - 34318  
9/7/23 10.000 NGUYEN THUY NGOC  5218 - 07185 Chuyển khoản
9/7/23 10.000 NONG NGOC NAM  5217 - 49926 Chuyển tiền
9/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 84703 Chuyen quy từ thiện
9/7/23 10.000 HA XUAN THANH  5209 - 33470 Chuyển khoản
9/7/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 31946 kha.CT tu 0511000459543 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/7/23 10.000 VU DINH TRONG  5218 - 20442 Chuyển tiền nv
9/7/23 10.000 TRINH THI PHUONG VY  5212 - 93446 Chuyển khoản
9/7/23 10.000 PAY VAN NUI  5213 - 33844 Chuyển khoản chuyen quy từ thiện
9/7/23 10.000 DAO THI PHUONG 5017 - 29046 Chuyển khoản
9/7/23 10.000 TRUONG THI NGOC TRAM  5212 - 97174 Chuyển tiền
9/7/23 9.000 DINH THANH HIEN  5212 - 58455 Chuyển tiền
9/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 15024 Nam Mo A Mi Da Phat
9/7/23 3.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 73452 .m.CT tu 9879577109
10/7/23 100.000 NGUYEN THANH TRUNG 5243 - 38895 Chuyển tiền.CT tu 0351000880499 
10/7/23 10.000 HOANG TRONG LE  5217 - 44271 Chuyển khoản
10/7/23 10.000 HUA THI CHAU 5214 - 91165 Chuyển khoản
10/7/23 10.000 NGUYEN THI NGUYET  5244 - 62858 Chuyển tiền.CT tu 1019736918 
10/7/23 20.000 TRAN NGOC QUY 5215 - 67894 Chuyển khoản
10/7/23 100.000 BUI THI HOA 5217 - 53036 Chuyển khoản
10/7/23 10.000 TA HONG TRUONG 5241 - 71146 Chuyển tiền.CT tu 1015055411 
10/7/23 20.000 NGUYEN VAN THAI  5213 - 90697 Chuyển tiền
10/7/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 87578 Ủng hộ hoan canh kho khan.CT tu 0021000858860 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
10/7/23 10.000 BUI THI NGAN  5241 - 56862 Chuyển tiền.CT tu 1027928656 
10/7/23 10.000 NGUYEN TRONG DONG  5219 - 72884 Chuyển khoản
10/7/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5215 - 63549 Chuyển tiền
10/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 68921 chuyen quy từ thiện
10/7/23 10.000 LE THI HUYEN VI  5161 - 68680 Chuyển tiền qua MoMo
10/7/23 10.000 NGUYEN THI NGOC LY 5212 - 55340 Chuyển khoản
10/7/23 14.000.000 Dương Thị Bích Diệp 5209 - 45423 Tài trợ kinh phí vận hành quản lý Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
10/7/23 10.000 TA DUC MINH  5209 - 37835 Chuyển tiền
10/7/23 10.000 TA DUC MINH  5209 - 33975 Chuyển tiền
10/7/23 10.000 PHAN THANH DAT  5216 - 26581 Chuyển khoản
10/7/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5209 - 04572  
10/7/23 10.000 NGUYEN KHANH HUNG 5214 - 95394 Chuyển khoản Ủng hộ trẻ em khuyết tật
10/7/23 10.000 DO THANH TRUC  5209 - 00686 Chuyển tiền
10/7/23 199.939 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 72864 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
10/7/23 10.000 VAY TAN THANH  5214 - 86963 Chuyển khoản
10/7/23 10.000 BUI VAN DAI  5218 - 57179 Chuyển tiền
10/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 06859 Chuyen Quy từ thiện
10/7/23 10.000  DO THI LAN 5217 - 93322 Chuyển tiền
10/7/23 10.000  NGO THI XUAN 5214 - 24115 Chuyển tiền
10/7/23 50.000 Nguyen Nhat Thuy  5017 - 12417 Chuyển tiền
10/7/23 15.000 LANH NGOC BAU 5216 - 25205  Chuyển tiền
10/7/23 20.000 Nguyen Quynh Ngoc  5214 - 08822 Chuyển tiền
10/7/23 10.000 TRINH QUANG THAO  5219 - 55607 Chuyển tiền
10/7/23 10.000 NGUYEN THANH HUNG 5217 - 46677 Chuyển khoản
10/7/23 10.000 LE VAN HAU  5243 - 27112 Chuyển tiền quy từ thiện.CT tu 0401001352823 
10/7/23 10.000 TO THI HUONG QUYNH  5216 - 82546  
10/7/23 10.000 NGUYEN MANH CUONG 5217 - 01177 Chuyển khoản
10/7/23 10.000 Huynh Huu Tam  5017 - 00183 Chuyển tiền
10/7/23 10.000 DO THI MEN 5212 - 90455 Chuyển tiền
10/7/23 10.000  TA THI THU QUYEN 5214 - 69029 Chuyển tiền
10/7/23 10.000  TA THI THU QUYEN 5215 - 61546  Chuyển tiền
10/7/23 10.000 TRAN THI BAO YEN 5161 - 20728 Chuyển tiền qua MoMo
10/7/23 10.000 NGUYEN DUY DO 5218 - 48707 Chuyển tiền từ thiện
10/7/23 10.000 NGUYEN THI MY HANH 5218 - 38142 Chuyển tiền
10/7/23 10.000 CAO THI XUAN  5217 - 20004 Chuyển tiền
10/7/23 10.000 KIEU THI THANH TRUC  5209 - 88648 Chuyển tiền
10/7/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 81638 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
10/7/23 10.000 LE DUY DAN  5214 - 39074 Chuyển khoản
10/7/23 10.000 LE VAN TINH  5214 - 12729 Chuyển tiền
10/7/23 10.000 DANG VAN DAN 5218 - 10907  
10/7/23 10.000 PHAN THI THANH HUYEN 5245 - 57257  Chuyển tiền.CT tu 1014239113 
10/7/23 20.000 PHUNG THI THANH THUY  5220 - 70266 Chuyển tiền
10/7/23 10.000 PHAN THI THUY  5244 - 55921 Chuyển tiền.CT tu 0101000126229 
10/7/23 10.000 LE THE ANH  5218 - 65678  
10/7/23 10.000 HUYNH THI TRANG 5243 - 77194 Chuyển tiền.CT tu 0651000836540
10/7/23 10.000 HOANG THI MAI 5245 - 54901 Chuyển tiền.CT tu 0351001044591 
10/7/23 10.000 VUONG XUAN CHIEN  5219 - 25705 Chuyển khoản
10/7/23 10.000 LE THI KIM XINH 5216 - 87600 Chuyển tiền
10/7/23 10.000 DO THI TRINH  5214 - 72240 Chuyển khoản
10/7/23 20.000 NGUYEN THI HAO  5215 - 27136 Chuyển tiền
10/7/23 10.000 NGUYEN THI NGUYET  5240 - 59603 Chuyển tiền.CT tu 0591000361333 
10/7/23 10.000  DOAN MINH MAN 5209 - 21936  Chuyển tiền
10/7/23 10.000 LE THI THU LANH  5216 - 19788 Chuyển khoản
10/7/23 10.000 LE THI LE THUY  5220 - 19599 Chuyển tiền tu VNPT Money
10/7/23 10.000 LE THI HANH  5219 - 19238 Chuyển tiền
10/7/23 10.000 NGUYEN MINH TU  5242 - 67571 Chuyển tiền.CT tu 1013222358 
10/7/23 10.000 NGUYEN THI THANH MAI 5217 - 13456  
10/7/23 10.000 LE THI ANH 5017 - 12392  
10/7/23 10.000 TRAN THI TUYET NGOC  5217 - 09309  Chuyển tiền
10/7/23 10.000 Dao Thi Quynh Hoa  5214 - 09288 Chuyển tiền tu Viettel Money
10/7/23 10.000 CAO TRIET GIANG  5220 - 08136 Chuyển tiền
10/7/23 20.000 LE THI THANH HANG  5218 - 07346 Chuyển tiền CTV089
10/7/23 10.000 HOANG THI LAN MAI  5017 - 04053 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN - 0011003814022
10/7/23 10.000 Nguyen Thi Thuy Nhien 5215 - 03865 Chuyển tiền
10/7/23 10.000  NGO THI KIM OANH 5017 - 02558 Chuyển tiền
10/7/23 10.000 NGO THI HONG NHUNG 5215 - 01584 Chuyển tiền
10/7/23 10.000 Bui Thi Ngan 5218 - 00870 Ủng hộ 
10/7/23 10.000 NGUYEN THI LAN HUONG  5239 - 51865 Chuyển tiền.CT tu 0181003503801 
10/7/23 10.000 NGUYEN THI THOM 5220 - 00009 Chuyển tiền
10/7/23 10.000 DUONG THI LAN  5212 - 98844 Chuyển tiền
10/7/23 10.000 DAM THI HANG 5245 - 44108 Chuyển tiền.CT tu 0731000912033 
10/7/23 10.000 LO VAN PAU 5212 - 94516 Chuyển khoản
10/7/23 10.000 HOANG VAN QUANG  5212 - 84017 Chuyển tiền
10/7/23 10.000 HOANG THI DA 5078 - 54608 Chuyển tiền.CT tu 0711000250179 
10/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 65742 Ủng hộ quy
10/7/23 10.000 GIANG THI QUYNH LOAN  5215 - 77238 Chuyển tiền
10/7/23 10.000 DUONG HA DUY 5240 - 39596 Chuyển tiền.CT tu 0051000560076
10/7/23 10.000  NGUYEN THANH THAO VY 5245 - 25554 chuyen quy từ thiện.CT tu 1023429583 
10/7/23 10.000 HOANG PHUC LOC  5217 - 10608 Chuyển tiền
10/7/23 10.000  NGUYEN THANH THAO  5213 - 96982 Chuyển tiền
10/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 60069 chuc cac con 1 doi binh yen 
10/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5242 - 26357 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.CT tu 0491000033911 
10/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 79138 trẻ em khuyết tật.CT tu 0441000777162 t
10/7/23 10.000 NGUYEN THI NGOC BICH  5212 - 20522 Chuyển khoản
10/7/23 10.000 LE THI HUONG 5216 - 93238  
10/7/23 10.000 TRAN HOAI HAN 5214 - 72732 Chuyển khoản
10/7/23 10.000  LE THANH NHAN  5217 - 31170  Chuyển tiền
10/7/23 10.000 NGUYEN VAN CHUONG  5209 - 97572  
10/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 59942 chia se cung cac em kem may man.CT tu 0491001886624 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
10/7/23 10.000 VU VAN DUC  5216 - 42490 Chuyển tiền
10/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 44571 mong cac be song an lac.CT tu 0351000693215 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
10/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 37212 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
10/7/23 2.842.192 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9908 - 17619 TM TRANFER INT ON MATTime interest transfer from T 935001357140
10/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 87019 full.CT tu 1018394403 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
11/7/23 10.000 LE THI TUYET HOA  5243 - 71774 Chuyển tiền.CT tu 1017994135
11/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 65778 K Dos Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
11/7/23 10.000  NGUYEN THI THUY DUONG  5244 - 44600 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0111001216778 
11/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 68763 tre e khuyet tat .CT tu 0211000498662 
11/7/23 50.000 DUONG MY LINH  5214 - 60580 Chuyển tiền
11/7/23 10.000 TRUONG DUC NUONG  5217 - 38206 Chuyển tiền
11/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 52278 cong nhan .CT tu 1017096928
11/7/23 10.000 TRUONG THANH CANH  5217 - 42176  Chuyển tiền
11/7/23 10.000 LE THI THANH NHAN  5161 - 54099 Chuyển tiền
11/7/23 20.000 PHAM VAN DUY  5220 - 11778 Chuyển tiền
11/7/23 10.000 NGUYEN THI HIEN TRANG  5213 - 49431 Chuyển khoản
11/7/23 300.000 TRAN PHUONG THAO  5244 - 92111 TRAN PHUONG THAO Chuyển tiền.CT tu 0021001896504 BUI SY HOANG 
11/7/23 10.000 PHAM NGOC DINH  5217 - 93158 Chuyển khoản
11/7/23 10.000 HOANG THI HUYEN TRANG  5017 - 43404 Chuyển khoản
11/7/23 10.000 HOANG TAN XUAN  5243 - 23018 Chuyển tiền.CT tu 1030298599
11/7/23 10.000 NGUYEN CHI THIN 5214 - 94368 Chuyển tiền
11/7/23 10.000 HOANG NGUYEN XUAN GIANG 5214 - 36546 Chuyển tiền
11/7/23 10.000 NGUYEN THI Y 5220 - 23437 Chuyển khoản
11/7/23 10.000 DANG THI DINH  5213 - 21687 Chuyển khoản
11/7/23 10.000 HOANG THI DUC HANH  5220 - 00922  Chuyển tiền
11/7/23 10.000 LE THI VAN  5017 - 48405 Chuyển tiền
11/7/23 20.000 NGUYEN THI HOA 5217 - 16185 Chuyển khoản
11/7/23 10.000 TRAN PHUONG DIEN  5216 - 96195  Chuyển khoản
11/7/23 10.000 NGO THI HONG GAM  5017 - 93647 Chuyển khoản
11/7/23 10.000 HOANG TUAN VU  5017 - 49092 Chuyển khoản
11/7/23 1.701 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 65287 k.CT tu 0651000885358 
11/7/23 10.000 TRINH THI NGOC  5161 - 22789 Chuyển tiền qua MoMo
11/7/23 20.000 TRAN THI THU HIEN  5214 - 11696 Chuyển khoản
11/7/23 10.000 DO THI MY PHUONG  5239 - 62819  Chuyển tiền.CT tu 0651000883937 
11/7/23 10.000 Nguyen Van Bao  5220 - 86630 Chuyển tiền
11/7/23 20.000 NGUYEN THI THAO 5218 - 55055 Chuyển tiền
11/7/23 20.000 LE THI HOA  5241 - 66601 Chuyển tiền.CT tu 1013122668 
11/7/23 10.000 NGUYEN THI THU HUONG  5212 - 48688 Chuyển tiền tu Viettel Money
11/7/23 10.000 DO THI HANG  5214 - 26250 Chuyển tiền
11/7/23 10.000 LA O THI VUI  5161 - 18501 Chuyển tiền qua MoMo
11/7/23 10.000 Nguyen Phuong Anh  5219 - 93652 Chuyển tiền
11/7/23 10.000 DUONG THI KHANH 5212 - 75212 Chuyển khoản
11/7/23 50.000 DANG THI TRANG  5212 - 67993 Chuyển khoản
11/7/23 10.000 LUU THI ANH TUYET  5216 - 61420 Chuyển khoản
11/7/23 10.000 Nguyen Thi Minh Nguyet  5209 - 56228 Chuyển tiền
11/7/23 10.000 DINH THI THUY  5214 - 55759 Chuyển tiền
11/7/23 10.000 DANG CONG LINH 5214 - 53783 Chuyển tiền
11/7/23 10.000  TRAN VU PHUONG UYEN  5217 - 49276 Chuyển tiền
11/7/23 10.000 NGUYEN THI THU 5241 - 60191 Chuyển tiền.CT tu 0101001204542 
11/7/23 10.000 NGUYEN THANH AN  5218 - 30674  Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
11/7/23 10.000 DO THI BACH PHUONG  5209 - 30336  Chuyển tiền tu VNPT Money
11/7/23 20.000 TRAN HA PHUONG  5212 - 29321  Chuyển tiền
11/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 29070 Tien Chuyển tiền từ thiện 
11/7/23 10.000 LUONG THI LAM  5161 - 15309 Chuyển tiền qua MoMo
11/7/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5218 - 28018 Chuyển khoản
11/7/23 10.000 DO MY HANH  5218 - 27994 Chuyển khoản
11/7/23 10.000 NGUYEN THI VIEN 5219 - 27902 Chuyển khoản
11/7/23 20.000 NGUYEN THI TU OANH  5215 - 25779  
11/7/23 10.000 VU THI PHUONG  5213 - 22656 Chuyển khoản
11/7/23 10.000 LE THANH THUY 5209 - 22551  
11/7/23 10.000 NGUYEN THI MY LINH  5209 - 22475 Chuyển khoản
11/7/23 20.000 HO THI NGOC ANH  5214 - 22090 Chuyển tiền
11/7/23 10.000 HOANG THI MAI 5216 - 21966 Chuyển khoản
11/7/23 10.000 PHUNG THI MINH PHUONG 5216 - 21184 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
11/7/23 20.000 QUANG THI THU HUYEN 5209 - 20520  Chuyển tiền
11/7/23 10.000 TRAN TUYET CHINH  5241 - 58523 Chuyển tiền.CT tu 1031308682
11/7/23 10.000 MAI THUY DUONG  5214 - 18951 Chuyển tiền
11/7/23 10.000 PHAM THI NHUAN  5218 - 18680 Chuyển khoản
11/7/23 10.000 PHI THU THUY 5220 - 17320 Chuyển khoản
11/7/23 10.000 NGUYEN THI NGAN  5214 - 16862 Chuyển tiền
11/7/23 10.000 NGUYEN LE ANH THU  5219 - 16515 Chuyển khoản
11/7/23 10.000 BUI THI HUONG 5245 - 44919 Chuyển tiền.CT tu 1024424745
11/7/23 10.000 PHAN THI THANH NHAN 5241 - 58267  Chuyển tiền.CT tu 0401001420941
11/7/23 10.000 LAI VAN ANH 5017 - 14128  
11/7/23 10.000 LE THI HUONG 5017 - 13761 Chuyển khoản
11/7/23 10.000 PHAM THI NGAT 5215 - 13537  
11/7/23 10.000 LE THI GIANG  5220 - 13358 Chuyển khoản
11/7/23 10.000 SAM THI MAI 5017 - 81694 Chuyển khoản
11/7/23 10.000 NGUYEN THI KIM YEN  5217 - 46092 Chuyển khoản
11/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 00548 Chuyển tiền từ thiện
11/7/23 10.000 NGUYEN THI THU THUY  5212 - 30798  Chuyển tiền
11/7/23 10.000 Thu kim  5218 - 86970 Thu kim ck
11/7/23 10.000 LE NGOC NAM 5216 - 83669 Chuyển tiền
11/7/23 10.000 TRIEU VAN QUYET  5017 - 72448  Chuyển khoản
11/7/23 10.000 NGUYEN DINH HUNG  5243 - 34464  Chuyển tiền.CT tu 0651000839425 
11/7/23 10.000 NGUYEN VAN DAO 5217 - 21047 Chuyển tiền qua MoMo
11/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 08398 Moi dieu tot dep se den voi cac em
11/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 78625 Ủng hộ.CT tu 0081000224996 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
11/7/23 20.000 QingPing  5216 - 40381 QingPing Chuyển tiền
11/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 34657 Hỗ trợ trẻ em khuyết tật
11/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 64508 nho quy gui den cac e
11/7/23 10.000 855869.110723.094457.LY VAN SON chuyen khoan 5217 - 46641 855869.110723.094457.LY VAN SON Chuyển khoản
11/7/23 10.000 TRUONG BE NGUYEN  5017 - 35147 Chuyển tiền
11/7/23 10.000 NGUYEN CHI THIEN 5017 - 81102  
11/7/23 100.000 VO THANH TAI  5240 - 75555 Chuyển tiền. CT tu 1025619697 
11/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 39342 ho tro tre em .CT tu 0701000465108 
11/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 35433 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
11/7/23 200.000 ThuyNVT  5209 - 63503 Ủng hộ 
11/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 76067 ngheo.CT tu 0461004010767 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
12/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41264 Trẻ em khuyết tật.CT tu 0451000328870 
12/7/23 10.000 LE THANH TUNG 5161 - 30857 Chuyển khoản
12/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 93409 ho tro tre e khuyet tat
12/7/23 10.000 CAO TIEN DUNG  5243 - 37378 Chuyển tiền.CT tu 1027907897 
12/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 33047 ok
12/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 94166 Chuyển Quỹ từ thiện
12/7/23 100.000 HUE CHI CAT TIEN 5239 - 98745 Ủng hộ.CT tu 0811000013043
12/7/23 10.000 HO TRONG HIEU  5244 - 90555 Chuyển tiền.CT tu 0581000792326 
12/7/23 20.000 NGUYEN THI THANH HA  5017 - 61152  Ủng hộ 
12/7/23 10.000 TRAN THI OANH  5215 - 85524 Chuyển tiền
12/7/23 10.000 TRAN THI OANH  5216 - 79058 Chuyển tiền
12/7/23 10.000 NGUYEN NGOC TRANG PHUONG 5212 - 84069  
12/7/23 30.000 DOAN VAN HUY 5215 - 83364 Chuyển khoản
12/7/23 10.000 DINH NGOC HUONG 5213 - 81128 Chuyển khoản
12/7/23 10.000 Nguyen Ngoc Thanh Huyen 5213 - 19487  
12/7/23 10.000 LE HOA HIEP  5216 - 71338  
12/7/23 10.000 Le Thi Thanh Hai  5017 - 46180 Chuyển tiền tu Viettel Money
12/7/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 56765 mong cac em co mot cuoc song tot hon.CT tu 0721000660619 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
12/7/23 10.000 VU THI THAO 5220 - 17199 Chuyển khoản
12/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 05901 447636.120723.175224.IBFT Chuyển Quỹ từ thiện
12/7/23 20.000 HO THI XUAN  5239 - 68159 Chuyển tiền.CT tu 0821000180654 
12/7/23 10.000 LE XUAN NGHIA  5217 - 59299 Chuyển khoản
12/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 49381 giup Trẻ em khuyết tật.CT tu 0111000264208 toi   Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
12/7/23 10.000 759386.120723.173115.Chuyen quy tu thien 5216 - 20932 759386.120723.173115.Chuyển Quỹ từ thiện
12/7/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN  5217 - 08268 Chuyển khoản
12/7/23 10.000 Le van tien 5220 - 72956  
12/7/23 20.000 TA QUANG TUNG 5239 - 56531 Chuyển tiền.CT tu 0591000360121
12/7/23 10.000 NGUYEN THI THU SUONG 5244 - 47605 Chuyển tiền.CT tu 0181002890538 
12/7/23 10.000 LY TRUY PHE  5218 - 41564 Chuyển khoản
12/7/23 10.000 NGO PHAM BANG HUYEN  5216 - 81922 Chuyển tiền
12/7/23 50.000 HO NGUYEN THANH  5241 - 55807 Chuyển tiền.CT tu 1016740141
12/7/23 10.000 HUYNH TUAN EM  5078 - 27600 Chuyển tiền.CT tu 1024318061
12/7/23 10.000 Nguyen thi dung 5213 - 25804  
12/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 97529 Ủng hộ.CT tu 0021000423037 
12/7/23 20.000 HO DIEM MY  5161 - 72850 Chuyển tiền qua MoMo
12/7/23 10.000 DUONG VAN CHINH 5209 - 82692 Chuyển khoản
12/7/23 10.000 DINH THI MY UYEN  5216 - 20731 Chuyển khoản
12/7/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH ANH 5217 - 13794  
12/7/23 10.000 NGUYEN LE ANH THU  5218 - 11636 Chuyển khoản
12/7/23 10.000 NGUYEN HA HAI 5216 - 74722 Chuyển khoản
12/7/23 10.000 TRAN NGOC DUNG  5078 - 86642  Chuyển tiền cho QUY TRE EM VA KHUYET TAT VN.CT tu 0071005283802 
12/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 39520 GUI CAC BE
12/7/23 10.000 LE THI HANG 5213 - 39476 Chuyển khoản
12/7/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5219 - 15538  Chuyển tiền
12/7/23 10.000 PHAM MY LINH 5216 - 98289 Chuyển tiền
12/7/23 10.000 HO THI HOA 5017 - 83684 Chuyển khoản
12/7/23 10.000 DO THI LINH  5216 - 78896 Chuyển khoản
12/7/23 10.000 NGO THI KIM OANH  5220 - 62107 Chuyển tiền
12/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 54130 QUYNH CK
12/7/23 20.000 PHAM THI NUONG  5213 - 40953 Chuyển khoản
12/7/23 10.000 TRAN THI THANH DUNG  5017 - 33846 Chuyển tiền
12/7/23 10.000 NGUYEN PHU TOAN 5209 - 98114  
12/7/23 10.000 LE THI PHUNG 5219 - 72158  
12/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 30381 Vi tre em
12/7/23 10.000 NGO THI DAI TRANG  5078 - 69331 Chuyển tiền.CT tu 0821000072208 
12/7/23 10.000 BAN THI MINH  5215 - 02717 Chuyển tiền
12/7/23 10.000 NGUYEN THI HIEN 5209 - 01933 Chuyển khoản
12/7/23 10.000 LUU THI LAN ANH 5215 - 99354  
12/7/23 10.000 TRAN THI NGOC HA 5219 - 98319  Chuyển tiền
12/7/23 20.000 LE PHUC SANG 5209 - 97298 Chuyển khoản
12/7/23 10.000 nguyen bich tram 5212 - 95801 Ủng hộ 
12/7/23 10.000 TRAN THI THU HANG  5220 - 95658 Chuyển tiền
12/7/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5220 - 94428 Chuyển khoản
12/7/23 10.000 NINH THI LAN 5209 - 94274 Chuyển tiền
12/7/23 10.000 LY NGOC NHU  5214 - 94116 Chuyển tiền
12/7/23 10.000 LE THI CHUC  5216 - 93964 Chuyển tiền
12/7/23 10.000 NGUYEN HANH THY  5161 - 58083 NGUYEN HANH THY 
12/7/23 10.000 VU THI HANG  5217 - 92480 Chuyển tiền
12/7/23 10.000 NGUYEN THI NHAT LINH  5017 - 91819 Chuyển khoản
12/7/23 10.000 TRAN THI PHUONG THAO 5214 - 90830 Chuyển khoản
12/7/23 10.000  LE THI NGA  5216 - 90438 Chuyển tiền
12/7/23 20.000 NGUYEN THI DUNG 5216 - 89866 Chuyển khoản
12/7/23 10.000 PHAN THI HUONG XUAN 5217 - 89804  
12/7/23 10.000 TRAN THI THAO NGUYEN  5219 - 88755 Chuyển tiền
12/7/23 200.000 .PHAN DUC ANH  5189 - 86743 Chuyển tiền
12/7/23 10.000  LE THI TO TAM 5219 - 65255 Chuyển tiền
12/7/23 10.000 HOANG VAN HA 5219 - 31975 Chuyển khoản
12/7/23 10.000 DANG MANH TINH 5220 - 12636  
12/7/23 10.000 NGUYEN DINH TUAN 5212 - 94753  Chuyển khoản
12/7/23 10.000 PHAN NGOC TUNG 5245 - 82608 Chuyển tiền.CT tu 1039096360 
12/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 49562 Ủng hộ Trẻ em khuyết tật.CT tu 0491000098688 
12/7/23 10.000 PHAM THI KIM OANH  5213 - 35750 Chuyển khoản
12/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 25202 chuc cac con mot doi binh yen
12/7/23 10.000 LE NGUYEN VIET KHANG 5216 - 08429  
12/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 48521 Xin dong gop 1 chut cho quy
12/7/23 10.000 PHANG THI GIANG  5219 - 91884 Chuyển khoản
12/7/23 10.000 VU THI THUY HANG 5217 - 63120 Chuyển khoản
12/7/23 20.000 DUONG THI MY LOI 5220 - 07399 em gui chi
12/7/23 10.000 HUYNH TRI BINH EM  5216 - 97570  
12/7/23 10.000 TAN LAO LO  5215 - 56714  Chuyển khoản
12/7/23 10.000 LE THI THUY UYEN 5218 - 17718  
12/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 88607 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi   Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
12/7/23 10.000 PHAM THI DIEM QUYNH  5214 - 70147 Chuyển tiền
12/7/23 10.000 TRAN NGOC DUNG  5214 - 32219 Chuyển khoản
12/7/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 78624 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
12/7/23 10.000 LUONG QUY AN  5219 - 50285 Chuyển khoản
12/7/23 50.000 NGUYEN XUAN TRUONG 5209 - 25231 Chuyển khoản
12/7/23 4.057 LE PHUOC TRIEU  5245 - 85021 Chuyển tiền.CT tu 1033033162 
12/7/23 570.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 34444 Binh thuong.CT tu 0071000931500 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
13/7/23 20.000 NGUYEN THI CAM TIEN  5017 - 18643  Chuyển tiền
13/7/23 10.000 NGUYEN SY CANH  5216 - 76388 Chuyển khoản
13/7/23 10.000 TRIEU TA PHAU  5215 - 15685 Chuyển khoản
13/7/23 10.000 BUI THI TRANG  5215 - 02577 Chuyển khoản  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
13/7/23 10.000 TRAN HUY NHA CA  5243 - 59043  Chuyển tiền.CT tu 0501000240495 
13/7/23 20.000 HANG  5215 - 22939 HANG GUI từ thiện
13/7/23 10.000 NGO THI HUYEN TRANG  5017 - 19447  Chuyển tiền
13/7/23 10.000 DO THE QUYEN 5218 - 42348 Chuyển tiền
13/7/23 10.000 NGUYEN THANH HOANG 5213 - 21107 Chuyển tiền
13/7/23 10.000 HOANG THI QUYNH  5219 - 64996 Chuyển tiền
13/7/23 10.000 NGUYEN THI TACH 5219 - 17742 Chuyển tiền
13/7/23 10.000 NGUYEN VAN AN  5017 - 92638 Chuyển khoản
13/7/23 10.000 DANG TAI CHUNG  5161 - 21017 Chuyển tiền qua MoMo
13/7/23 10.000 NGUYEN THI YEN LY  5217 - 70346 Chuyển tiền
13/7/23 10.000  SAI VAN TIEN 5209 - 41923 Chuyển tiền
13/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 09366 Chuyển Quỹ từ thiện
13/7/23 20.000 LE THI THUONG 5017 - 70846  Chuyển tiền
13/7/23 10.000 DAO THI LAN ANH 5209 - 16035 Chuyển khoản
13/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 40363 Yeu thuong.CT tu 1015880513 
13/7/23 10.000 HO TAN QUANG  5017 - 23609  
13/7/23 30.000 TRAN THANH SON  5242 - 96847 Chuyển tiền.CT tu 0121000740073
13/7/23 10.000 Hon  5219 - 26608 Hon chuyen 
13/7/23 10.000 PHAM THANH BANG  5213 - 77553 Chuyển tiền
13/7/23 10.000 NGUYEN THANH SANG 5215 - 59980 Chuyển tiền
13/7/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 20783 chuc cac em hanh phuc .CT tu 0291000272468 
13/7/23 20.000 tran dinh hiep  5209 - 50123  
13/7/23 20.000 Tran Thi Hong Nhung  5220 - 42495 Chuyển tiền
13/7/23 10.000  TRAN GIA THUY  5219 - 41859 Chuyển tiền
13/7/23 20.000 HOANG THI LINH  5216 - 29480 Chuyển khoản
13/7/23 10.000  LE THI CAM HONG  5220 - 58920 Chuyển tiền
13/7/23 10.000 TRAN VAN TRONG  5017 - 40261 Chuyển khoản
13/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 29900 Ủng hộ
13/7/23 10.000 NGUYEN THUY NGA 5213 - 24587 Chuyển tiền
13/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 18836 Quỹ từ thiện 
13/7/23 10.000 HOANG THI NHAT MO 5209 - 05706 Chuyển khoản
13/7/23 10.000 PHAN THI XUYEN  5241 - 70655 Chuyển tiền.CT tu 0011004109230 
13/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 76014 Ủng hộ quy
13/7/23 10.000 VI THI DUNG  5218 - 75098 Chuyển tiền
13/7/23 10.000 LE HOANH THI BICH DUNG 5218 - 65846 Chuyển tiền
13/7/23 10.000 VU THI HOA  5241 - 67862 Chuyển tiền.CT tu 0451000411295 
13/7/23 10.000 LE THI HOA  5217 - 39455 Ủng hộ 
13/7/23 100.000 VANG SEO RANG 5215 - 28503 Chuyển khoản
13/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 25684 H. Tro Trẻ em khuyết tật
13/7/23 10.000 TAN LIEU TUNG 5017 - 20270 Chuyển khoản
13/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY QUYNH 5017 - 14731 Chuyển khoản
13/7/23 10.000 VU THI QUYNH TRANG 5214 - 89484  Chuyển tiền
13/7/23 10.000 LE THI THUY TRANG  5212 - 78138 Chuyển tiền
13/7/23 10.000 VANG SEO RANG  5215 - 65189 Chuyển khoản
13/7/23 10.000 HUYNH THI HONG GAM 5009 - 39382 Chuyển khoản
13/7/23 10.000 MAI PHUONG THAO  5242 - 71734 Chuyển tiền.CT tu 0531000279173 
13/7/23 10.000 LE THI MY HUYEN  5215 - 44241 Chuyển tiền
13/7/23 10.000 DINH THI THUY 5213 - 31531  
13/7/23 15.000 PHAM THI THU HUONG  5213 - 26211 Chuyển tiền
13/7/23 10.000 HUYNH THI BAO KHANH 5218 - 22985 Chuyển tiền
13/7/23 10.000 MA THI DIEN  5214 - 18393 Chuyển tiền tu Viettel Money
13/7/23 10.000 BUI TRAN NHU ANH  5219 - 15305 Chuyển tiền
13/7/23 20.000 NGUYEN THI PHUONG THAO  5244 - 46819 Chuyển tiền.CT tu 0011000587095 
13/7/23 10.000 HOANG KIM THANH 5214 - 06658  Chuyển khoản
13/7/23 20.000 THAI HONG NGA 5215 - 97429 Chuyển khoản
13/7/23 30.000 NGUYEN THI THANH  5215 - 92314 Chuyển khoản
13/7/23 10.000 CHEO MY DIEN  5218 - 88669 Chuyển khoản Ủng hộ
13/7/23 10.000 THAN THI THU  5219 - 86352  
13/7/23 10.000 TRAN THI KIEU TRANG  5219 - 75437  Chuyển tiền
13/7/23 10.000 HUYNH THANH TRUC DAO  5213 - 72277 Chuyển tiền
13/7/23 10.000 NGUYEN THI TUYET NGA 5245 - 44566  Chuyển tiền.CT tu 9852737275
13/7/23 10.000 NGUYEN THI THU HANG  5218 - 67886  Chuyển khoản
13/7/23 20.000 XUAN THUY TRANG  5213 - 65172  
13/7/23 10.000 CAO THI LEM  5213 - 64728 Chuyển khoản quy vi tre em ngheo VN
13/7/23 10.000 NGUYEN THI OANH  5161 - 88944 Chuyển tiền qua MoMo
13/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 59544  From SeABank
13/7/23 10.000 LE THI HANG NGA  5243 - 65891 Chuyển tiền.CT tu 0821000066414 
13/7/23 10.000 VI THI HA 5214 - 55709 Chuyển khoản
13/7/23 10.000 DINH THI HIEN  5219 - 54928 Chuyển tiền
13/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 52721 chuc cac con mot doi binh yen 
13/7/23 10.000 Le Thi Thanh Hai  5017 - 52368 Chuyển tiền tu Viettel Money
13/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 87682 Chuyển Quỹ từ thiện
13/7/23 10.000 VANG VAN DUONG  5217 - 24423 Chuyển khoản
13/7/23 10.000 TRAN THI THUY DUY  5213 - 15557 Chuyển khoản
13/7/23 10.000 LE THI KIM NGAN  5216 - 98610  
13/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 63931 binhthuong.CT tu 1037578869 
13/7/23 10.000 PHAN DINH NHI  5218 - 84951 Chuyển khoản
13/7/23 10.000 BUI THI HANH 5215 - 68476  
13/7/23 10.000 VU VAN DUNG  5017 - 43992 Chuyển tiền
13/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 69070 gui Trẻ em khuyết tật
13/7/23 10.000 DO DANG VINH  5161 - 64983 Chuyển tiền qua MoMo
13/7/23 200.000 VU HOANG VAN  5242 - 28471 Chuyển tiền.CT tu 2966667777 
13/7/23 10.000 TRAN THI HOAN  5242 - 28239 Chuyển tiền.CT tu 0781000477054
13/7/23 10.000 DANG MINH THI  5244 - 76509 Chuyển tiền.CT tu 1014142976 
13/7/23 50.000 NGUYEN KHANH HUYEN 5212 - 25509 Chuyển tiền từ thiện
13/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 74118 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 
13/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 38112 Ủng hộ quy tre em kt
14/7/23 10.000 TRAN NGOC BAO 5241 - 25618 Chuyển tiền.CT tu 1014448627 
14/7/23 10.000 HUNG 5217 - 98322 HUNG Ủng hộ QUY KHUYET TAT TRE EM
14/7/23 10.000 LE THI PHUONG  5214 - 37166 Chuyển tiền
14/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 21895 Chuyển Quỹ từ thiện
14/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 96104 Trẻ em khuyết tật khong noi nuong tua.CT tu 1027903247
14/7/23 10.000 DAU THI THOM  5241 - 91113 Chuyển tiền.CT tu 0011004171304 
14/7/23 10.000 DANG KIM SON  5214 - 03087 Chuyển khoản 
14/7/23 10.000 SON NGOC THANH  5209 - 96072 Chuyển tiền
14/7/23 10.000 Duong Tu Anh  5213 - 90303 Chuyển tiền
14/7/23 10.000 Nguyen Thien 5220 - 64784 vi Trẻ em khuyết tật
14/7/23 10.000 DO THI HONG HOA 5218 - 85703 Chuyển tiền
14/7/23 10.000 NGUYEN THI NHAI 5218 - 85572 Chuyển khoản
14/7/23 10.000 NGUYEN HUU SANG  5161 - 54775 Chuyển tiền qua MoMo
14/7/23 20.000 LY THU HIEN  5220 - 95418 Chuyển khoản
14/7/23 10.000 MAI VAN TUONG 5215 - 28313 Chuyển khoản Mai van tuong
14/7/23 10.000 NGUYEN MINH HIEU  5243 - 74615 Chuyển tiền.CT tu 1025984125 
14/7/23 10.000 Duong Cong Van  5219 - 87161 Chuyển tiền
14/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 23150 Chuyển Quỹ từ thiện
14/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 46880 Trẻ em khuyết tật.CT tu 1031171185 
14/7/23 10.000 VO THI PHUONG THUY  5240 - 49203 Chuyển tiền.CT tu 1035761388
14/7/23 10.000 NGUYEN DUC THANG  5214 - 94380 Chuyển khoản
14/7/23 10.000 HOANG ANH CUONG 5215 - 44156  
14/7/23 10.000 CHU THI TRANG  5214 - 36588 Chuyển khoản
14/7/23 10.000 PHAM VAN CHIEU  5216 - 10097  
14/7/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5220 - 13545 Chuyển tiền
14/7/23 10.000 NGUYEN THAI NGOC DIEM 5213 - 66058 Chuyển tiền
14/7/23 10.000 DAM THI AN  5245 - 93877 Chuyển tiền từ thiện.CT tu 0481000881854
14/7/23 20.000 DO THI NHU QUYNH  5017 - 45531 Chuyển khoản
14/7/23 10.000 THAN THE TU  5216 - 44823 Chuyển khoản
14/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 28874 Chuyển tiền liên ngân hàng
14/7/23 10.000 HOANG VAN HUY  5017 - 28601 Chuyển tiền
14/7/23 10.000 VIEN DINH TUAN 5216 - 21891 Chuyển tiền
14/7/23 10.000 CAO THI VUI  5244 - 91607 Chuyển tiền.CT tu 1029973800 
14/7/23 10.000 NGUYEN THI NGAN  5219 - 97550 Chuyển khoản
14/7/23 10.000 HOANG THU TRANG  5212 - 95569 Chuyển khoản
14/7/23 10.000 NGUYEN THI TUYET NHUNG 5242 - 32761 Chuyển tiền.CT tu 0081001267810 
14/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 76487 chuc cac con mot doi binh an 
14/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 55761 Qua tang Ck
14/7/23 20.000 TRAN THI THUY ANH  5213 - 53957  
14/7/23 20.000 HOANG THI LINH 5220 - 42155  
14/7/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5241 - 99678 Chuyển tiền.CT tu 0351000934460 
14/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 16193 Chuyển khoản tu tai khoan 09057585758
14/7/23 10.000 NGO NGOC HUONG 5219 - 12777 Chuyển khoản
14/7/23 10.000 BUI MANH QUYNH  5214 - 04874  
14/7/23 10.000 NGUYEN THI LE GIANG  5212 - 80347  Chuyển tiền
14/7/23 10.000 PHAM VINH TRIEU  5161 - 18504 Chuyển tiền qua MoMo
14/7/23 10.000 TRAN LUU MANH HAO  5212 - 68840 Chuyển khoản
14/7/23 10.000 DAO THI NHUNG  5209 - 56924 Chuyển khoản
14/7/23 10.000 TRUONG THI LIA  5239 - 86239 Chuyển tiền.CT tu 1033836085 
14/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 65343 từ thiện
14/7/23 10.000 TRAN THI THUY HUONG 5219 - 57069 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
14/7/23 20.000 TRAN THI HUONG  5241 - 88409 Chuyển tiền.CT tu 1026879309 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
14/7/23 10.000 DINH THI KIM BINH 5213 - 25631 Chuyển khoản
14/7/23 10.000 PHam Huong 5216 - 18664  Chuyển khoản NV 12
14/7/23 10.000 VAN QUYNH NHI  5218 - 08126 Chuyển tiền
14/7/23 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 07688 CK
14/7/23 10.000 DINH THI THOA  5213 - 07344 Chuyển tiền
14/7/23 10.000 NGO THI HUYEN TRANG  5213 - 04906 Chuyển tiền
14/7/23 10.000 HOANG THI HIEN  5220 - 03014 Chuyển khoản
14/7/23 10.000 KIEU THI PHUC  5220 - 00288  
14/7/23 10.000 VU THI THOM 5214 - 99658  
14/7/23 20.000 NGUYEN THI HANH  5219 - 92722 Chuyển tiền
14/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 90353  
14/7/23 10.000 DOAN THI LAN ANH  5241 - 85921 Chuyển tiền.CT tu 0501000213767 
14/7/23 10.000 PHAM KHANH LY 5017 - 86055  
14/7/23 10.000 DUONG THI KIM CHI  5218 - 84852 Chuyển khoản
14/7/23 20.000  LE THI LINH 5219 - 84304 Chuyển tiền
14/7/23 10.000 Nguyen Thi Kieu Anh  5213 - 83905 Chuyển tiền
14/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 83742 Ủng hộ tre em Việt Nam
14/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY TRANG 5217 - 83672  
14/7/23 10.000 DINH THI HUONG  5214 - 83436 Chuyển khoản
14/7/23 10.000 DAO THI LUYEN  5017 - 81820 Chuyển khoản
14/7/23 10.000 DINH THI THU THAO  5216 - 80142 Chuyển khoản
14/7/23 20.000 TRAN NGOC PHUONG THAM 5216 - 77707 Chuyển khoản
14/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 76841 MA GUI từ thiện
14/7/23 10.000 DOAN THI HUYEN TRANG 5216 - 76062 Chuyển khoản
14/7/23 10.000 NGUYEN THI LAN 5240 - 85069 Chuyển tiền.CT tu 1013519520 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
14/7/23 10.000 DINH THI HOANG OANH  5244 - 71661 Chuyển tiền.CT tu 0421000424454 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
14/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 22435 Chuyển Quỹ từ thiện
14/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 52947 Chuyển Quỹ từ thiện
14/7/23 20.000 TA MINH THU 5213 - 39963 Chuyển khoản
14/7/23 10.000 TRAN CHAU 5218 - 28507  
14/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 55699 Trẻ em khuyết tật.CT tu 1024580033 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
14/7/23 50.000 NGUYEN MINH TINH  5242 - 81668 Chuyển tiền.CT tu 1029931718 
14/7/23 20.000 LE TAN LOI  5209 - 44993 Chuyển tiền
14/7/23 10.000 LO VAN KHUYEN  5209 - 22355 Chuyển khoản
14/7/23 10.000 VANG A CHUA 5017 - 95730 Chuyển khoản
14/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 86502 Chuyển Quỹ từ thiện
14/7/23 10.000 PHI QUOC TRUNG  5245 - 46623 Chuyển tiền.CT tu 0021001983585 
14/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 35642 vn.CT tu 9362796082 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
14/7/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 94175 Ủng hộ  Quỹ trẻ em khuyết tật kho khan
14/7/23 10.000 DO THI CHINH 5212 - 87631 Chuyển tiền
14/7/23 10.000 TRAN VAN PHUC HIEN  5240 - 56081 Chuyển tiền.CT tu 1038385031
14/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 56782 Chuyển Quỹ từ thiện
14/7/23 10.000 BUI VAN LOAN  5212 - 38195 Chuyển khoản
14/7/23 20.000 DANG THI THUY 5078 - 28037 chuc cac em hanh phuc.CT tu 0291000272468 
14/7/23 10.000 HO VAN TIEN  5215 - 10675 Chuyển khoản
14/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 02979  
14/7/23 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 95401 Checkscam vn Ủng hộ
14/7/23 10.000 NGUYEN NHAT NAM  5239 - 43208 Chuyển tiền Ủng hộ Trẻ em khuyết tật.CT tu 0441003661663 
14/7/23 10.000 PHAM THIEN ANH  5017 - 34748 Chuyển khoản
14/7/23 20.000 VU TUAN LONG 5214 - 96626 Chuyển khoản
14/7/23 100.000 TRINH MINH HOA  5220 - 66329 Chuyển khoản
14/7/23 10.000 TRAN VAN DUNG 5078 - 93177 Chuyển tiền.CT tu 0121000689189
14/7/23 10.000 Pham Thi Hong Bon 5217 - 12084  
14/7/23 10.000 NGUYEN DAI NGHIA  5219 - 85878 Chuyển khoản
14/7/23 20.000 tran van thang 5017 - 73193  
14/7/23 10.000 MAO THI VU  5219 - 68986 Chuyển tiền
14/7/23 30.000 TRUONG TIEN DAT 5212 - 01087 Chuyển tiền Ủng hộ  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 76922 abc.CT tu 0431000261435
14/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 58501 Ủng hộ quy.CT tu 1034871327 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
15/7/23 10.000 NGUYEN THI TIEN  5161 - 98279 Chuyển tiền qua MoMo
15/7/23 10.000 NGUYEN THI VEN  5217 - 04161 Chuyển khoản
15/7/23 10.000 NGUYEN THI NGOC SOC 5220 - 93720 Chuyển khoản
15/7/23 10.000 TRAN TU TRANG  5244 - 99221 Chuyển tiền.CT tu 1013820702 
15/7/23 10.000  NGO THUY BAO TRAM  5215 - 39595 ck quy ktte
15/7/23 10.000 LE VAN TAN  5217 - 35728  
15/7/23 50.000 NGUYEN BA CUONG  5213 - 15414 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
15/7/23 20.000 VU THI THAM 5220 - 14362 Chuyển khoản
15/7/23 10.000 Hieu  5213 - 87340 Hieu chuyen 
15/7/23 10.000 DOAN DUC THANH 5241 - 20712 Chuyển tiền.CT tu 1015162488 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
15/7/23 10.000 NGUYEN VAN TAI 5209 - 05940 Chuyển tiền
15/7/23 25.000 NGUYEN VAN QUYET  5213 - 51350  
15/7/23 10.000 NGUYEN THI THU THANH 5214 - 24594 Chuyển khoản Ủng hộ tre em
15/7/23 10.000 HOANG THI PHUONG THUY  5209 - 95699  Chuyển khoản
15/7/23 50.000 DANG THI LAN OANH  5078 - 46400  Chuyển tiền  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN.CT tu 0741000628052 
15/7/23 10.000 BUI VAN CHUYEN  5078 - 44045 Chuyển tiềntuthien.CT tu 0281000825695 
15/7/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41485 Việt Nam.CT tu 1033852768 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
15/7/23 10.000 LO VAN NAM  5213 - 49105 Chuyển tiền
15/7/23 20.000 lu thi thanh ha 5161 - 67593  
15/7/23 10.000 NAY DUY  5243 - 88416 Chuyển tiền.CT tu 1026578599 
15/7/23 10.000 DO THI VIET TRINH 5078 - 34986 Chuyển tiền.CT tu 1016720381
15/7/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 33754 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
15/7/23 10.000 NGUYEN THI HA  5216 - 21648 Chuyển khoản
15/7/23 10.000 LE CHI ANH 5218 - 06610 Chuyển tiền
15/7/23 10.000 Nguyen Thi Nga  5217 - 20893  
15/7/23 10.000 CAO THI THUY NGA  5078 - 92086 Chuyển tiền.CT tu 0181002147582 
15/7/23 10.000 CONG NGOC PHU 5212 - 47675 Chuyển tiền
15/7/23 10.000 THACH THI NAO  5017 - 17500 Chuyển khoản
15/7/23 10.000 TRUONG MONG BICH TUYEN 5219 - 02041 Chuyển tiền
15/7/23 10.000 NGUYEN THI CHONG 5218 - 45654 Chuyển khoản
15/7/23 20.000 LE THI BICH NGOC  5220 - 24581 Chuyển Quỹ từ thiện
15/7/23 10.000 HOANG THI QUYEN  5209 - 82732 Chuyển tiền quy bao ho tre em
15/7/23 10.000 HO THANH HANG  5017 - 72332 Chuyển khoản
15/7/23 20.000 DAO THI MINH  5017 - 57992 Chuyển khoản
15/7/23 10.000 HOANG THU THUY  5078 - 77407 Chuyển tiền.CT tu 0141000152946
15/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 75435 trẻ khuyết tật .CT tu 0281000556047 
15/7/23 10.000 Nguyen Van Anh  5220 - 25292 Chuyển tiền
15/7/23 100.000 DOAN THI THUY HANG  5218 - 03596 Chuyển khoản
15/7/23 10.000 TO THI DIEU  5209 - 01383 Chuyển tiền cho Trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/7/23 10.000 NGO SAN  5217 - 96754 Chuyển tiền tu Viettel Money
15/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5213 - 69096 Chuyển tiền
15/7/23 10.000 NhU QUYNH 5242 - 49146 NhU QUYNH.CT tu 1051000278811 PHAN THI THUY NGUYEN 
15/7/23 10.000 CU THI CHU  5219 - 66976 Chuyển khoản
15/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 36393 ho tro trẻ khuyết tật
15/7/23 10.000 DO THI HONG 5218 - 31561 Chuyển tiền
15/7/23 10.000 NGO THI HONG NHUNG  5017 - 29539 Chuyển khoản
15/7/23 10.000 LY THI MAI  5214 - 29298 Chuyển khoản
15/7/23 10.000 NGUYEN THI VAN  5218 - 24041 Chuyển tiền
15/7/23 10.000 CHU THI HONG HIEN  5212 - 23038  
15/7/23 10.000 BUI THI HUONG 5220 - 18474 Chuyển tiền
15/7/23 10.000 NGO THI PHUONG DUYEN 5245 - 23622 Chuyển tiền.CT tu 1025269695 
15/7/23 10.000 BUI THI MY LINH  5161 - 39848 Chuyển tiền qua MoMo
15/7/23 10.000 NGUYEN THI NHAI  5244 - 23136 Chuyển tiền.CT tu 0971000015878 
15/7/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5217 - 98182 Chuyển tiền
15/7/23 10.000  TRAN THI THU THAO  5220 - 91682 Chuyển tiền
15/7/23 10.000 CHAU THI KHANH TIEN  5213 - 90829  Chuyển khoản
15/7/23 15.000 TRAN THI HUONG LAN  5241 - 35851 Chuyển tiền.CT tu 0711000254852 
15/7/23 10.000 TRAN THI HAI YEN 5240 - 35817  Chuyển tiền.CT tu 0081001347809
15/7/23 10.000  TRAN THI THANH LAM  5218 - 87452 Chuyển tiền
15/7/23 10.000 LE NGUYEN HANH HIEN  5217 - 86137  
15/7/23 10.000 LO THI NGOC 5213 - 84309 Chuyển tiền
15/7/23 10.000 DUONG THI LE HANG  5219 - 82128 Chuyển tiền
15/7/23 10.000 HUYNH THI BICH TRINH 5215 - 81701  
15/7/23 20.000 KSOR H THI  5218 - 80873 Chuyển tiền
15/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 80791 Thien nguyen 
15/7/23 10.000 PHUNG THI YEN 5220 - 79957  
15/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 79292 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
15/7/23 10.000 CHAU THI TRUC THUY 5078 - 65072 Chuyển tiền.CT tu 1021858362
15/7/23 10.000 LE THI TRANG 5212 - 77862 Chuyển tiền
15/7/23 10.000  TRINH THI TUYEN 5216 - 77815  Chuyển tiền
15/7/23 10.000 CHU THI DIEN  5161 - 38830 Chuyển tiền qua MoMo
15/7/23 20.000  BUI THI TIEN TIEN  5216 - 76873 Chuyển tiền
15/7/23 10.000 NINH THI THUY 5217 - 76417 Chuyển tiền
15/7/23 10.000 Nguyen Thien  5209 - 76198 vi tre em ngheo
15/7/23 10.000 NGUYEN THI THU LINH  5017 - 76078 Chuyển khoản
15/7/23 10.000 PHAM THI HUYEN  5216 - 75912 Chuyển khoản
15/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 74660 Chuyển tiền
15/7/23 10.000 NGUYEN THI NHU Y  5216 - 73989 Chuyển khoản
15/7/23 10.000 PHAN THI THUY 5245 - 21560 Chuyển tiền.CT tu 0101000126229
15/7/23 10.000 VI THII XUAN MAI 5244 - 21555 Chuyển tiền.CT tu 1026328883
15/7/23 10.000 NGO THI THUONG 5242 - 42965 Chuyển tiền.CT tu 0041000336342
15/7/23 20.000 Cao Dang Duc 5219 - 27907  
15/7/23 10.000 NGUYEN THI MY HANH 5212 - 90081 Chuyển khoản
15/7/23 200.000 MAI THI BICH DIEP  5240 - 24206 Ủng hộ Trẻ em khuyết tật.CT tu 0141000742415 
15/7/23 10.000 TAN LAO TA 5243 - 32508 Chuyển tiền.CT tu 1035330137
15/7/23 10.000 DO THI HAU  5218 - 17807  
15/7/23 70.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 86048 Checkscam vn Ủng hộ Trẻ em khuyết tật
15/7/23 10.000 PHUNG THI TAM 5219 - 82256 Chuyển tiền
15/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 02874 chuc cac con mot doi binh yen 
15/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 91676 Chuyển tiền liên ngân hàng
15/7/23 20.000 TRINH THI HONG LE  5220 - 96069 Chuyển khoản
15/7/23 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 25742 Trẻ em nghèo. CT tu 0511000465193 
15/7/23 10.000 PHAM VAN KHANH  5220 - 60458 Chuyển khoản
15/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 50170 Chuyển Quỹ từ thiện
15/7/23 10.000 DANG MANH HUNG  5220 - 45594 Chuyển tiền
15/7/23 50.000 NGUYEN THI HOA  5078 - 87238 Chuc cac em an vui!.CT tu 0351000716947 
15/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 74656 tre em.CT tu 1014047953 
15/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 74376  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .CT tu 9704440444 
15/7/23 11.111 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 41589 dtrieu Ủng hộ quy tre em
15/7/23 100.000 VU HOANG VAN  5244 - 23321 Chuyển tiền.CT tu 2966667777 
16/7/23 10.000 DOAN THI TU OANH  5218 - 48352 Chuyển tiền
16/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 65765 Mi share yeu thuong 
16/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 87144 From SeABank
16/7/23 100.000 DANG QUANG HOANG 5209 - 82044 Chuyển khoản
16/7/23 10.000 PHAM DUC THAI  5212 - 42120 Chuyển tiền
16/7/23 10.000 CAO VAN XUAN  5217 - 87893 Chuyển khoản
16/7/23 10.000  PHAM HOAI PHONG 5216 - 88796 Chuyển tiền
16/7/23 10.000 nguyen ngoc Thuy 5219 - 86307  
16/7/23 10.000 BUI THUY TIEN 5217 - 89255 Chuyển khoản
16/7/23 10.000 NGUYEN NGOC THANG  5214 - 67139 Chuyển khoản
16/7/23 28.000 KIEU THI BICH DUY  5217 - 32580 Chuyển khoản
16/7/23 10.000 NGUYEN TRONG TAM  5209 - 79178 Chuyển khoản
16/7/23 20.000 BUI THI HOAI THUONG 5213 - 77822  
16/7/23 10.000 LE DAI DUC  5213 - 01492 Chuyển khoản
16/7/23 10.000 NGUYEN THI BICH THUY  5220 - 56287 Chuyển khoản
16/7/23 10.000 NGUYEN THI YEN  5218 - 34805 Chuyển khoản SUNMEDIA
16/7/23 10.000 VO MINH MY 5212 - 03506 Chuyển tiền
16/7/23 10.000 TRANG THI HUE  5215 - 90150 Chuyển khoản
16/7/23 10.000 SUNMEDIA + TRUONG CONG THACH 5217 - 31961  
16/7/23 20.000 DANGTHIKIMNU 5161 - 86101  Chuyển tiền qua MoMo
16/7/23 10.000 PHAN NHU MINH  5216 - 85881 Chuyển khoản  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
16/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 64491 Ủng hộ Quy Chung.CT tu 0351000794454 
16/7/23 100.000 TRAN VAN THU DO THI HANH  5218 - 03044 Chuyển khoản  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
16/7/23 10.000 ONG THI MINH HIEU  5217 - 99976 Chuyển tiền
16/7/23 10.000 HOANG THI HUONG 5241 - 73611 Chuyển tiền.CT tu 1019709975 
16/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 74385 Chuyển tiền
16/7/23 10.000 DOAN DUC HUNG 5214 - 63806  
16/7/23 10.000 Tien tien  5209 - 48934 Tien tien Chuyển tiền
16/7/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 56950 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
16/7/23 10.000 TRAN THI BICH HONG  5209 - 94493 Chuyển khoản
16/7/23 10.000 Nguyen trang ck 5219 - 89856  
16/7/23 20.000 LE THI NA 5161 - 77254 Chuyển tiền qua MoMo
16/7/23 10.000  NGUYEN THI LINH DA  5244 - 52534 Chuyển tiền Ủng hộ.CT tu 1016420770 
16/7/23 10.000 TRAN THI THUY LOAN  5212 - 30112  Chuyển khoản
16/7/23 10.000 LE THI THU HANG  5217 - 05787 Chuyển khoản
16/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 93492 cngoc
16/7/23 10.000 HUYNH THI KIM HOA  5218 - 71689  
16/7/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5209 - 69792 378523.160723.151541.NGUYEN THI NHUNG Chuyển tiền
16/7/23 10.000  NGUYEN HIEU TRUNG  5216 - 64745 Chuyển tiền
16/7/23 10.000 DO THI KIM TUYEN 5215 - 62835 Chuyển khoản
16/7/23 10.000  LE THANH TRUNG  5216 - 39104 Chuyển tiền
16/7/23 10.000 LE THI THU HA 5218 - 07266 Chuyển khoản
16/7/23 10.000 DAO THI THOM 5220 - 04367 Chuyển tiền
16/7/23 10.000 NGO THI BINH 5216 - 00261 Chuyển khoản
16/7/23 10.000 NGUYEN THI LAN 5017 - 97277 Chuyển tiền
16/7/23 10.000 BUI HUY MINH 5161 - 70019 Chuyển tiền qua MoMo
16/7/23 10.000 NGUYEN THI HOAI  5219 - 81278 Chuyển khoản
16/7/23 100.000 NGUYEN CHI CAO 5215 - 61062 Chuyển khoản
16/7/23 10.000 NGUYEN NGOC THOAI 5217 - 36554 Chuyển khoản
16/7/23 20.000 NGUYEN THI BICH VY  5212 - 24374 Chuyển khoản
16/7/23 20.000 NGO THI THO  5216 - 08393 Chuyển khoản
16/7/23 10.000 Duong Van Kien 5209 - 05303  
16/7/23 10.000 LY THI XE 5244 - 37771 Chuyển tiền.CT tu 0341007147448 
16/7/23 10.000 TRAN THI HAI UYEN  5220 - 79035 Chuyển tiền
16/7/23 10.000 LyLY 5215 - 63179 Chuyển khoản
16/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 55811  
16/7/23 10.000 LE NGUYEN THUY NGAN  5078 - 32853  Chuyển tiền.CT tu 0381000331420
16/7/23 10.000 DO THI HANG  5212 - 50282 Chuyển tiền
16/7/23 10.000 TRAN THI HUE 5218 - 48284 Chuyển tiền
16/7/23 10.000 THI THU THAO 5220 - 43124 Chuyển khoản
16/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 41997 PA CK
16/7/23 10.000 HA THI MINH HIEU 5213 - 41017  
16/7/23 10.000 HOANG THI THOM 5017 - 40316 Chuyển tiền thien nguyen
16/7/23 10.000 VU THI THU TRANG 5215 - 37858  Chuyển tiền
16/7/23 10.000 NGUYEN THI NGAN 5212 - 37726 Chuyển khoản
16/7/23 10.000  NGUYEN THI THUY 5213 - 35958 Chuyển tiền
16/7/23 20.000 HOANG THI ANH SAO  5214 - 35212 Chuyển khoản
16/7/23 10.000 TRAN TU TRANG  5244 - 34915 Chuyển tiền.CT tu 1013820702 
16/7/23 10.000 Hoang Thu Trang 5215 - 33943 Chuyển tiền Ủng hộ quy
16/7/23 10.000 HOANG THI BE  5217 - 33697 Chuyển khoản
16/7/23 20.000 LA THI BINH  5215 - 33502 Chuyển tiền tu TNEX
16/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 33384  
16/7/23 10.000 THANH THI THUY KIEU  5242 - 57036 Chuyển tiền.CT tu 0181003527999 
16/7/23 10.000 HOANG THI NGUYET 5213 - 32017 thien nguyen 
16/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 23404 Chuyển Quỹ từ thiện
16/7/23 10.000 CHAU THI TRUC THUY  5243 - 52081 Y Chuyển tiền.CT tu 1021858362 
16/7/23 10.000 LY A LA 5217 - 61916 Chuyển tiền
16/7/23 10.000 PHAM THI PHUONG THANH 5214 - 21983 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
16/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 11204 Chuyển Quỹ từ thiện
16/7/23 10.000  TRAN VAN DA 5218 - 00990  
16/7/23 200.000 NGUYEN TIEN DAT 5189 - 16932 Ủng hộ quy
16/7/23 10.000 To van quan 5213 - 98182  
16/7/23 10.000 NGUYEN THANH TRIEU  5017 - 73485 Chuyển khoản  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
16/7/23 20.000  NGUYEN VAN KHOA  5017 - 65814 Chuyển tiền
16/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 51573 Chuyển Quỹ từ thiện
16/7/23 10.000 NGUYEN THI KIM NGAN 5220 - 45556 Chuyển tiền
16/7/23 20.000 MA PHI THOAN  5161 - 49985 Chuyển tiền qua MoMo
16/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 80428 don 3
16/7/23 20.000 HOANG PHUONG NAM  5209 - 71825 Chuyển tiền
16/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 42652 Chuyển Quỹ từ thiện
16/7/23 10.000 TRAN VAN KHUYNH  5217 - 16432 H Chuyển khoản
16/7/23 20.000 PHUNG CHI TINH  5216 - 69469 Chuyển tiền
16/7/23 10.000  NGO THI NGOC HA 5213 - 76955 Chuyển tiền
16/7/23 10.000 LE VAN CHANH  5017 - 55194 Chuyển tiền
16/7/23 10.000 LY THI SONG  5214 - 49113 Chuyển khoản
16/7/23 10.000 Nguyen Thi Thu Trang  5214 - 42063  Chuyển tiền
16/7/23 9.964 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 59417 Binh thuong.CT tu 0351001245527
16/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 52394 cua it long nhieu
17/7/23 87.974 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 44101 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Trẻ em khuyết tật
17/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 43410 cau mong moi dieu tot dep den voi cac be
17/7/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 83328 Ủng hộ cac em 
17/7/23 5.137 Vu Trung Kien  5220 - 66339 Chuyển tiền tu Timo
17/7/23 10.000 NGUYEN VAN VINH 5214 - 53317 Chuyển khoản
17/7/23 10.000 NGUYEN VAN VINH  5220 - 37443 Chuyển khoản
17/7/23 20.000 PHUNG PAO SUN  5219 - 21004  Chuyển tiền
17/7/23 10.000 VU THI VAN  5217 - 61295 Chuyển khoản
17/7/23 20.000 VI THI NHIEN 5212 - 44987 Chuyển khoản
17/7/23 100.000 NGUYEN THI THU HUYEN  5215 - 18399  
17/7/23 10.000  NGUYEN THI CAM GIANG 5219 - 06889 Chuyển tiền
17/7/23 10.000 HOAI 5217 - 81350 .HOAI Chuyển khoản
17/7/23 10.000 LUU THI LUONG  5245 - 31036 Chuyển tiền.CT tu 1016840076 
17/7/23 10.000 TRAN TRONG DOAN  5218 - 92151 Chuyển khoản
17/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 67513 OK
17/7/23 10.000 NGUYEN TRA MY 5220 - 53616 Chuyển tiền
17/7/23 10.000 PHAN VAN DUNG  5217 - 64500  
17/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 60581 Ho tro
17/7/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG 5240 - 35854 CT tu 0201000733559 
17/7/23 10.000 MANG THI NGOC QUY 5216 - 35935  
17/7/23 10.000 HO MINH QUANG  5215 - 27907 Chuyển tiền
17/7/23 10.000 KIM THI NGOC HA 5209 - 91814 Chuyển khoản
17/7/23 50.000 NGUYEN HOAI NAM  5215 - 86654  
17/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 50873 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
17/7/23 10.000 DANG THI NGOC HAN  5242 - 37897 Chuyển tiền.CT tu 0111000352726
17/7/23 10.000 Tran thi huyen tran 5215 - 90681  
17/7/23 10.000 VO THI THU HOA  5218 - 68725 Chuyển tiền
17/7/23 20.000 TRAN THI HIEN  5212 - 47335 Chuyển tiền
17/7/23 10.000 dinh mai hoa  5240 - 20161 dinh mai hoa Chuyển tiền.CT tu 1028558633 NGUYEN MAI LINH 
17/7/23 10.000 thach nhi  5212 - 94591 Chuyển tiền
17/7/23 10.000 phu thi hanh 5212 - 91872  
17/7/23 10.000 NGUYEN THI NGA 5017 - 50577 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
17/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 45431 diem.CT tu 1030214223 
17/7/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG  5017 - 01603 Chuyển tiền
17/7/23 10.000 TO THI THUY HUONG  5213 - 83324 Chuyển khoản
17/7/23 10.000 DO THI BICH NGOC  5216 - 73293  Chuyển tiền
17/7/23 10.000 TRAN VAN VINH  5244 - 72140 Chuyển tiền.CT tu 0671004033304 
17/7/23 10.000  TRUONG THI YEN LINH 5218 - 35923 Chuyển tiền
17/7/23 180.000 DANG THI THUY 5240 - 84168 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
17/7/23 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 38748 dang thuong.CT tu 1021645460 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
17/7/23 10.000 HA HUY THANH  5219 - 23946 Chuyển tiền
17/7/23 10.000 DINH NGOC HAI  5241 - 81101 Chuyển tiền.CT tu 0281000629801
17/7/23 10.000 BUI KHANH PHUONG  5212 - 50347 Chuyển khoản
17/7/23 10.000 BUI THIEN PHU  5215 - 20140 Chuyển tiền
17/7/23 10.000 DAO DANG VU  5216 - 13744 Chuyển khoản
17/7/23 10.000 PHAM THI THANH UYEN  5212 - 91437 Chuyển khoản
17/7/23 10.000 BUI KHANH PHUONG  5017 - 47140  Chuyển khoản
17/7/23 10.000 DUONG HONG TRANG  5218 - 34690 Chuyển tiền
17/7/23 10.000 TRUONG VIET DUC 5220 - 31025 Chuyển khoản
17/7/23 10.000 TRAN THI NGOC BICH  5212 - 92737  
17/7/23 20.000 NGUYEN THI HOA MAI  5218 - 85469 Chuyển tiền
17/7/23 10.000 NGUYEN THI TAM  5216 - 66274 Chuyển tiền
17/7/23 10.000 Thuy  5017 - 38461 Thuy ck
17/7/23 10.000 NGUYEN THI DAO DUYEN  5209 - 30690 Chuyển tiền
17/7/23 10.000 LE THI MUI  5215 - 10914 Chuyển khoản
17/7/23 20.000 NGUYEN THI HA  5213 - 07352 Chuyển khoản
17/7/23 10.000 NGUYEN THI YEN NHI  5212 - 01325 Chuyển tiền
17/7/23 10.000 BUI THI HIEN  5216 - 92929 Chuyển tiền
17/7/23 20.000 Lai Xuan Kim  5219 - 86128  Viettel Money
17/7/23 10.000 HUYNH THI CHI  5215 - 79394 Chuyển tiền quy tre e khuyen tat
17/7/23 10.000 PHAM THI THU TRANG 5239 - 58866  Chuyển tiền Ủng hộ.CT tu 1051000279979 
17/7/23 10.000 HOANG THI LUAN 5220 - 76214  Chuyển tiền
17/7/23 10.000 PHAN THI NGOC LINH  5215 - 75323 Chuyển khoản
17/7/23 20.000 TRAN THI THAI  5217 - 74987 Chuyển tiền
17/7/23 10.000 DINH THI THINH 5219 - 74954  
17/7/23 10.000 DUONG THI HIEN  5216 - 73788 Chuyển tiền
17/7/23 10.000 LAM THI LIEU 5220 - 73772 Chuyển khoản
17/7/23 10.000 DAM THI HUYEN TRANG  5213 - 73696 Chuyển khoản
17/7/23 10.000 DANG THI DUONG  5240 - 64391 Chuyển tiền.CT tu 0231000600289
17/7/23 10.000 NGUYEN THI THAO NGAN  5219 - 72125 Chuyển tiền
17/7/23 10.000 NGUYEN THI OANH  5219 - 71088 Chuyển tiền
17/7/23 10.000 LE THI THUY 5078 - 92353 Chuyển tiền.CT tu 1029161491 
17/7/23 10.000 NGUYEN THI THANH THAO 5244 - 50842 Chuyển tiền.CT tu 1022934676 
17/7/23 10.000 HO THI SA 5213 - 69394  
17/7/23 10.000 NGUYEN THI NHAN  5209 - 68268  
17/7/23 10.000 BUI THI THANH THUY  5212 - 66105  Chuyển tiền
17/7/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5220 - 65083 Chuyển khoản
17/7/23 10.000 TRANG THI HUE 5017 - 64056 Chuyển khoản
17/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 63807 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
17/7/23 10.000 NGUYEN HOANG THIEN Y 5214 - 63164 Chuyển khoản
17/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 61273  
17/7/23 10.000 DANG THI PHUONG ANH  5017 - 61112  
17/7/23 10.000 TRAN THI HAN  5219 - 60205  
17/7/23 10.000 NGUYEN THI OANH  5243 - 72500 Chuyển tiền.CT tu 0731000835546 
17/7/23 10.000 Diu  5215 - 58719  
17/7/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5214 - 58562 Chuyển khoản
17/7/23 10.000 TRINH THI THAI HA 5218 - 58141 Chuyển tiền
17/7/23 10.000 PHAM QUYNH NHU AI  5213 - 57499  Chuyển khoản
17/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 57450 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
17/7/23 10.000 DANG THI LAN  5214 - 56626  
17/7/23 10.000 DO THI BICH HUONG  5216 - 56080 Chuyển tiền
17/7/23 10.000 VU THI HONG XUYEN  5244 - 50050 Chuyển tiền.CT tu 0211000498110
17/7/23 10.000 KHA THI TUYET  5239 - 57515  Chuyển tiền.CT tu 1030602610
17/7/23 10.000 TRAN THI CAM DUONG  5239 - 57405  Chuyển tiền.CT tu 0281000630416 
17/7/23 10.000 DUONG THI NHU QUYNH  5239 - 57295 Chuyển tiền.CT tu 0391000998976
17/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 49323 Chuyển Quỹ từ thiện
17/7/23 20.000 DOAN THI BICH DAO  5017 - 48687 Chuyển tiền
17/7/23 10.000  VO THI THANH VAN  5209 - 19667 Chuyển tiền
17/7/23 10.000 LUU VIET ANH  5219 - 08594 Chuyển khoản
17/7/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5209 - 71090  
17/7/23 10.000 QUACH TUNG QUANG  5209 - 37784 Chuyển khoản
17/7/23 10.000 TRAN TRONG NAM 5017 - 36922  Chuyển khoản
17/7/23 10.000 NGUYEN CONG KHA  5161 - 83526 Chuyển tiền qua MoMo
17/7/23 10.000 DO HUU CHIEN  5017 - 46977 Chuyển khoản  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
17/7/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 64976 Trẻ em khuyết tật.CT tu 0481000851835
17/7/23 3.000 DO HUU CHIEN  5213 - 75365 Chuyển khoản  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
17/7/23 10.000 DINH LENH MANH 5219 - 91331 Chuyển tiền
17/7/23 10.000 THACH THI THU HA 5242 - 45252 Chuyển tiền.CT tu 1030584221 
17/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 30582 ho tro
17/7/23 10.000 NGUYEN THI TUYET  5209 - 23434 Chuyển khoản
17/7/23 10.000 PHUNG THI TRINH KHUYEN  5209 - 61404 Chuyển khoản
17/7/23 10.000 DUONG VAN TAN  5161 - 50492 Chuyển tiền qua MoMo
17/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 86359 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 
18/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 42707 Trẻ em khuyết tật.CT tu 1025927313
18/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 40548 NAM MO A MI DA PHAT
18/7/23 10.000 LE VAN NGUYEN  5161 - 85900 Chuyển tiền qua MoMo
18/7/23 10.000 nguyen thi mui 5209 - 62192  
18/7/23 10.000 NGUYEN TAN HUNG 5209 - 38486 Chuyển tiền tu Viettel Money
18/7/23 10.000 DUONG QUANG MEN BG  5214 - 36573 Ủng hộ
18/7/23 10.000 NGUYEN THI HIEU 5218 - 32199 Chuyển tiền tu Viettel Money
18/7/23 10.000 CAO LUONG  5218 - 96464 CT Ủng hộ
18/7/23 10.000 PHAN THI VAN  5214 - 50104 Chuyển khoản
18/7/23 50.000 NGUYEN VAN NGHIA  5219 - 37747 Chuyển khoản
18/7/23 10.000 DO THUY DUNG 5215 - 16526  
18/7/23 10.000 MAI ANH TU 5216 - 12217  
18/7/23 10.000 NGUYEN CONG MINH  5213 - 02912 Chuyển khoản
18/7/23 10.000 PHAM VAN TRI  5017 - 69360  
18/7/23 100.000 DAO THI NHUNG 5189 - 00363 Chuyển tiền
18/7/23 10.000 PHAM KIM CHI  5213 - 32103 Chuyển khoản
18/7/23 10.000 le hong phu 5216 - 27255  
18/7/23 10.000 GIAP VAN MINH 5220 - 18270 Chuyển khoản
18/7/23 10.000 NGUYEN THANH LUAN  5244 - 66066 Chuyển tiền.CT tu 9826929202 
18/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 66195  
18/7/23 10.000 NGUYEN THE ANH  5241 - 78483 CK Tien từ thiện.CT tu 0351000689964 
18/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5239 - 69353 Chuyển tiền.CT tu 0541000340420 
18/7/23 10.000 NGUYEN KHAC TICH  5220 - 86995 Chuyển tiền
18/7/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 84691 trẻ khuyết tật hoan canh kho khan.CT tu 0351000619404 
18/7/23 10.000 PHUNG THI LUOM  5209 - 19617  
18/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 07984 Ủng hộ quy tre e khuyet tat
18/7/23 10.000 PHUNG THI LUOM  5213 - 99446 Chuyển khoản
18/7/23 10.000 CHIM HOANG NGOC DIEM  5209 - 84859 Chuyển tiền
18/7/23 10.000 NGUYEN THI KIM TRONG  5218 - 21369 Chuyển tiền
18/7/23 10.000 NGUYEN THI CHI  5241 - 62023 Chuyển tiền.CT tu 0271000817560 
18/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 90429 khac
18/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 72011 a chuc cac em dau thang that lac quan ngoan ngoan.CT tu 9666677779
18/7/23 10.000 NGUYEN TAN SANG  5217 - 69081 Chuyển tiền
18/7/23 10.000 HO VAN NGOC  5218 - 67646 Chuyển tiền
18/7/23 10.000 DANG TRUNG NGHIA 5240 - 57506 Chuyển tiền.CT tu 9856842568 
18/7/23 100.000 NGUYEN THANH TRUNG 5242 - 64155 Chuyển tiền.CT tu 0351000880499 
18/7/23 10.000 813199.180723.170243.Mai 5218 - 75993 813199.180723.170243.Mai
18/7/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 62426 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
18/7/23 10.000 TRAN VU LINH  5244 - 37292 Chuyển tiền.CT tu 1026531965 
18/7/23 10.000 NGUYEN VAN VUONG 5219 - 76805  Chuyển tiền
18/7/23 10.000 NGUYEN THI NGAN  5218 - 66261 Chuyển tiền
18/7/23 10.000 NGO VAN BINH 5244 - 32879 Chuyển tiền ngo van binh.CT tu 0351001133432 
18/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 52653 kho khan.CT tu 0181003614474 
18/7/23 10.000 HA THI THUY HANG  5213 - 28032 G Chuyển khoản
18/7/23 10.000 LUONG THI NGUYEN  5209 - 12536 Chuyển tiền
18/7/23 10.000 DANG MINH TRANG  5078 - 49458 Chuyển tiền.CT tu 0141000846734 
18/7/23 10.000 .BUI THI HONG LIEN  5215 - 78644 Chuyển khoản
18/7/23 10.000 DAO THI LIEN  5161 - 46664 Chuyển tiền qua MoMo
18/7/23 10.000 NGUYEN TAN SANG 5212 - 17881 Chuyển tiền
18/7/23 10.000 VI XUAN THANH  5243 - 46477 Chuyển tiền.CT tu 1030415397 
18/7/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5017 - 61927  
18/7/23 10.000 .BUI VAN ANH 5219 - 56873 Chuyển tiền
18/7/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5217 - 42911  Chuyển tiền
18/7/23 20.000 NGUYEN THI MAI HUONG 5214 - 21548 Chuyển khoản
18/7/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 60879 Chuc cac em luon manh khoe
18/7/23 10.000 TRAN NGOC HAN  5078 - 32183 Chuyển tiền.CT tu 1032152035
18/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 47383 Chuyển Quỹ từ thiện
18/7/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30719 Trẻ em khuyết tật.CT tu 0441000751823 
18/7/23 10.000 DONG THI MINH THAO  5212 - 17669 Chuyển khoản
18/7/23 10.000 NGUYEN THI THAM 5078 - 28023 CT tu 0951004190548 
18/7/23 50.000 DUONG MY LINH  5215 - 02084 Chuyển tiền
18/7/23 10.000 BUI THANH TAM  5215 - 97594 Chuyển khoản  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
18/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 93143 từ thiện
18/7/23 10.000 HA THI KIM  5217 - 77848 Chuyển tiền
18/7/23 10.000 VIET THI TAM  5217 - 22267 Chuyển khoản
18/7/23 10.000  BUI THI TUYET NHUNG  5215 - 05616  Chuyển tiền
18/7/23 10.000 CHU THI KIM NHUNG  5243 - 29873 Chuyển tiền.CT tu 0591000306778 
18/7/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 5214 - 04755 Chuyển khoản
18/7/23 10.000 DO XUAN TRUONG 5243 - 29332 Chuyển tiền.CT tu 0361000329148 
18/7/23 10.000 LEU THI HUYEN  5220 - 95795 Chuyển khoản
18/7/23 10.000 NGUYEN THUY KIEU  5017 - 89056 Chuyển khoản
18/7/23 10.000 NGUYEN VAN MANH  5017 - 81313 Chuyển khoản
18/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 77699 Ủng hộ từ thiện
18/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 77401 Chuyển Quỹ từ thiện
18/7/23 10.000 Nguyen Tran Gia Nhu 5214 - 76389  
18/7/23 10.000 Phan Thi Quyen  5213 - 74994 Chuyển tiền
18/7/23 10.000 Nguyen Hong Phan 5017 - 74200  
18/7/23 10.000  HUYNH XUAN SON 5213 - 74022 Chuyển tiền
18/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 73757  
18/7/23 10.000 TRAN HONG LINH 5209 - 73476 Chuyển tiền Ủng hộ qtektvn
18/7/23 20.000 BUI KIM THU  5218 - 73042  
18/7/23 10.000 BUI NGUYEN PHUONG THI  5209 - 71254 Chuyển khoản
18/7/23 10.000 NGUYEN THI THANH NHAN  5209 - 68437 Chuyển khoản từ thiện 
18/7/23 10.000 DO NHAT LE  5217 - 67046 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
18/7/23 10.000 DO THI KIM TUYEN 5017 - 66856  Chuyển khoản
18/7/23 10.000 NGUYEN THI VAN ANH  5217 - 66634 Chuyển tiền
18/7/23 20.000 BUI THI THUY 5218 - 65212  
18/7/23 20.000 TRAN THI ANH THI  5212 - 64900 Chuyển khoản
18/7/23 10.000 NGUYEN THI HONG NGOAN  5245 - 85146 Chuyển tiền.CT tu 1016016622 
18/7/23 15.000 Nguyen Van Binh  5217 - 63535 Chuyển tiền tu Viettel Money
18/7/23 10.000 LE THI BICH THAO 5243 - 27294 Chuyển tiền.CT tu 0331000405427
18/7/23 10.000 .VU THI YEN 5213 - 60845  
18/7/23 10.000 HOANG THI HUYEN  5216 - 59028 Chuyển tiền
18/7/23 10.000 PHAM THI HUE 5220 - 58912  
18/7/23 10.000 Nhan  5215 - 58325 Nhan chuyen 
18/7/23 10.000 NGUYEN THI THAO MAI  5209 - 56375 Chuyển khoản
18/7/23 10.000 TA THI THUY NGA  5213 - 55303 Chuyển khoản
18/7/23 10.000 TRAN THI THU HUYEN  5216 - 55232  
18/7/23 10.000 NGUYEN THI YEN 5217 - 55040 Chuyển khoản
18/7/23 20.000 .LE THI PHUC 5017 - 54924 Chuyển tiền
18/7/23 20.000 Vu Thi Thuy Linh  5213 - 53969 Chuyển tiền
18/7/23 10.000 PHAM THI VAN ANH  5240 - 97901  Chuyển tiền.CT tu 1001000284263
18/7/23 10.000 NGUYEN THI CAM 5220 - 52930 Chuyển khoản
18/7/23 15.000 PHAM THI THU TRANG  5215 - 52001  
18/7/23 10.000 TU UYEN  5161 - 31215 Chuyển tiền qua MoMo
18/7/23 50.000 PHAM VAN DUC 5243 - 24726 Chuyển tiền.CT tu 1022619451
18/7/23 10.000 Nguyen dang khoa 5215 - 98534  
18/7/23 100.000 NGUYEN PHAN TUYET BANG  5239 - 88399 Chuyển tiền.CT tu 0281000612011 
18/7/23 10.000 hien bui thi 5216 - 87714  
18/7/23 10.000 TRAN VAN DIEN  5220 - 14113 Chuyển tiền
18/7/23 100.000 Nguyen Thi Loan 5220 - 81777 Chuyển tiền
18/7/23 10.000 PHAM KHAC PHUOC  5218 - 73854 Chuyển khoản
18/7/23 10.000 Nguyen Thi Thanh Ha  5218 - 44323 Chuyển tiền
18/7/23 10.000 NGUYEN XUAN SANG  5219 - 68801  Chuyển khoản
18/7/23 10.000 DO TRONG NHAT  5242 - 89375 Chuyển tiền.CT tu 0181003460071 
18/7/23 10.000 HOANG NGOC HOAN  5220 - 97853 Chuyển khoản
18/7/23 10.000 DO THI TRANG 5017 - 80888 Chuyển khoản
18/7/23 10.000 NGUYEN VAN TANG  5213 - 55257 Chuyển tiền từ thiện
18/7/23 20.000 NGUYEN THI HOAN 5213 - 28170 Chuyển khoản
18/7/23 10.000 LE HOANG NHAN  5161 - 12735 Chuyển tiền qua MoMo
18/7/23 10.000 CHU THI THANH HONG  5213 - 01249 Chuyển tiền
18/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 44423 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ Trẻ em khuyết tật
18/7/23 10.000 521009.180723.104829.ho tro tre em khuyet tat 5017 - 32175 521009.180723.104829.ho tro Trẻ em khuyết tật
18/7/23 20.000 Linh vo 5017 - 12536  
18/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 85685 Chuyển Quỹ từ thiện
18/7/23 10.000 Pham Thu Huong 5220 - 06141  Chuyển khoản
18/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 88561 Ủng hộ quy
18/7/23 500.000 Pham Thu Huong 5219 - 08624 Chuyển tiền
18/7/23 1.000.000 HUYNH ANH HIEU  5216 - 42225  Chuyển khoản
18/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 22222 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 
18/7/23 100.000 NGUYEN THI PHUONG LAN  5078 - 93887 Chuyển tiền.CT tu 0711000320779 
18/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 82514 tat ca.CT tu 1020085065 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
18/7/23 75.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 96999 .Mong cac em luon manh khoe va hanh phuc TNMU
18/7/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 59519 Ủng hộ  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
18/7/23 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 75838 giup do Trẻ em khuyết tật.CT tu 9965698846
19/7/23 10.000 LUU THI BUOI 5220 - 11792 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 95588 VI Trẻ em khuyết tật VN
19/7/23 10.000 NGUYEN THANH HUNG  5216 - 74848 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 HOANG THI LUAN  5220 - 64942 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 41842 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 BUI THI XUYEN  5161 - 00396 Chuyển tiền qua MoMo
19/7/23 15.000 LO THI HUONG  5017 - 09785 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 97044 Chuyen quy từ thiện 
19/7/23 10.000 NGUYEN VAN KHANH  5244 - 95655 Chuyển tiền.CT tu 1023576190
19/7/23 10.000 NGUYEN THUY MUI  5213 - 74278 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 NGO TRA NGUYEN  5213 - 18565 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 LE DOAN NHAT ANH  5215 - 14811 Chuyển khoản
19/7/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 83177 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
19/7/23 20.000 LOC VAN TUAN  5209 - 78034 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 NGUYEN DUY KHANH  5215 - 55927 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 NGUYEN THI BICH PHUONG 5240 - 21251 Chuyển tiền.CT tu 1027589459 
19/7/23 10.000 NGUYEN NGOC HUYEN  5216 - 39530  Chuyển tiền
19/7/23 10.000 LUU THI HOA 5216 - 00574 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 LO THI SON  5212 - 25074 Chuyển khoản
19/7/23 10.000  DANG HAI LONG  5244 - 73039 Chuyen quy từ thiện.CT tu 1038444284 
19/7/23 10.000 NGUYEN BINH THUAN 5217 - 07524  
19/7/23 10.000 LE TRUNG HAU 5017 - 89031 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 LUU THI LUONG  5244 - 69374 Dinh thien uy Chuyển tiền.CT tu 0821000064946 
19/7/23 10.000 LE CHI THIEN  5216 - 31840 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 TRAN VAN LAM  5241 - 78497 Chuyển tiền.CT tu 0621000447408 
19/7/23 10.000 Nguyen Duy Huy  5216 - 97614  
19/7/23 10.000 PHAM VAN QUYNH  5215 - 83525 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 LY KHANH DUY 5209 - 60302 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 PHAN XUAN CUONG  5220 - 53865  Chuyển khoản
19/7/23 10.000 Phan Thi Thu Thuy 5220 - 50324  
19/7/23 30.000 NGUYEN TRUNG HIEU  5217 - 37835 Ủng hộ mong cac be luon vui ve
19/7/23 10.000 TRUONG THI HONG NHUNG  5217 - 99186 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 97095 Chuyển tiền liên ngân hàng
19/7/23 10.000  NGUYEN VAN HOP  5219 - 69892 Chuyển tiền
19/7/23 20.000 Nguyen Viet Dien  5213 - 03342 Chuyển tiền
19/7/23 1.000.000 HUYNH ANH HIEU 5189 - 09987 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 NGUYEN THI VAN ANH  5219 - 66194  
19/7/23 10.000 DANG VAN TIEN 5216 - 25719  
19/7/23 10.000 NGUYEN NGOC SON 5213 - 17206  
19/7/23 10.000 TRAN NGOC QUY 5212 - 74108 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 TRINH THI TRANG  5220 - 60131  
19/7/23 10.000 LUU THI THUONG  5161 - 63798 Chuyển tiền từ thiện
19/7/23 10.000 PHAM NGOC CUONG  5245 - 40284 Chuyển tiền.CT tu 1022572713
19/7/23 10.000 NGUYEN VAN LOI 5212 - 18362 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 NGUYEN THI VAN  5017 - 16836 Chuyển khoản
19/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 89300 Ho tro Trẻ em khuyết tật
19/7/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5212 - 87032 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 HA THI PHUONG ANH  5214 - 78290 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 PHAM THI LOAN 5213 - 76779 Chuyển tiền
19/7/23 10.000  LAI HUU THO 5218 - 71534  
19/7/23 10.000 HOANG THI THANH NHAN 5216 - 69972 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 HO THI PHUONG  5219 - 30361 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 NGUYEN THI VAN  5209 - 26305  
19/7/23 10.000 TRAN TO UYEN  5218 - 77831 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 tran thi huong giang 5218 - 66868  
19/7/23 10.000 NGUYEN VAN CUONG  5219 - 55408 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 DUONG THI KIM SEN  5161 - 56874 Chuyển tiền qua MoMo
19/7/23 10.000 NGUYEN VAN XUAN  5220 - 46429  Chuyển tiền
19/7/23 10.000 TRAN DUC THUAN  5216 - 23166 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 TRAN YEN THANH  5216 - 01524  
19/7/23 10.000 HO THI GAI  5216 - 00960 Chuyển khoản
19/7/23 20.000 TRAN THI NHAT LE  5017 - 95161  
19/7/23 10.000 TRUONG HOANG VU 5213 - 94171  
19/7/23 10.000 NGUYEN THI NGOC ANH  5219 - 81545 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 TRAN THI TIM  5209 - 75439 Chuyển tiền
19/7/23 20.000 TRAN THU TRANG  5243 - 48022 Thien nguyen.CT tu 1017731004 
19/7/23 10.000 TRAN THU HUONG  5213 - 65593 Chuyển tiền
19/7/23 15.000 NGUYEN THI THANH TRAM  5212 - 60501 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 DO THI NGA  5240 - 38021 Chuyển tiền.CT tu 1020539228 
19/7/23 20.000 NGUYEN THI ANH NGUYET  5220 - 50632 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 LUU THI HUONG DIEM  5213 - 41422 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 TRUONG THI ANH PHUONG 5241 - 36414 Chuyển tiền.CT tu 0271000961817 
19/7/23 10.000 LE THI PHUONG HOA  5214 - 24521 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 NGUYEN THI LOAN  5216 - 23304  
19/7/23 10.000 NGUYEN THI HIEU 5217 - 04268 Chuyển tiền tu Viettel Money
19/7/23 10.000 CAO THI HUONG  5017 - 94548 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 HA THI YEN  5219 - 85505 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 82775  
19/7/23 10.000 nguyen thi kieu tien 5161 - 50768  
19/7/23 10.000 VU THI ANH NHAN  5243 - 42058 Chuyển tiền.CT tu 1038705667 
19/7/23 10.000 TA THI THANH XUAN  5240 - 32765 Chuyển tiền.CT tu 1015456603 
19/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 75644 binh thuong.CT tu 1037434262 
19/7/23 10.000 le thi yen 5017 - 54651  
19/7/23 10.000 VU THI OANH  5161 - 49810 Chuyển tiền qua MoMo
19/7/23 10.000 LE MY LINH  5239 - 26138 Chuyển tiền.CT tu 0011004102638 
19/7/23 20.000 DANG THI LAI  5209 - 52771 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 NGUYEN THI YEN  5213 - 48094 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 40457 ck
19/7/23 10.000 DAO HUYEN TRANG  5017 - 38759 ck Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
19/7/23 10.000 Ngo Thi Thu Hoai  5214 - 30073 Chuyển tiền tu Viettel Money
19/7/23 10.000 Tran thi huong Giang 5215 - 29840 lam ct thien nguyen
19/7/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5214 - 27481 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 VO THI THUY DUNG  5245 - 96936 Thuy Dung.CT tu 0911000047369
19/7/23 20.000 NGUYEN THI THUY  5214 - 25716 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 TRAN THU THAO  5220 - 25457 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 NGUYEN THI HAO 5242 - 39048  từ thiện.CT tu 0361000210299
19/7/23 10.000  NGUYEN THI THU 5214 - 23311 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 NGO THI NHUNG  5215 - 23115 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 HUYNH THI YEN XUAN  5218 - 21819  Chuyển tiền
19/7/23 10.000 NGUYEN THI THU HONG 5017 - 21762  Chuyển tiền
19/7/23 10.000 LE THI TRIEU 5217 - 18134 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 DAO THI LAN ANH  5215 - 17997  
19/7/23 10.000 PHAM THI HA  5212 - 16792 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 KIEU THI THANH TRUC  5218 - 16246 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 TRAN THI THU HUONG 5017 - 16058  
19/7/23 10.000 NGUYEN THI THU HUONG  5214 - 15992 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 NGUYEN THI OANH  5241 - 29726 Chuyển tiền.CT tu 1017322907
19/7/23 20.000 TRAN THI HUYEN  5218 - 15869 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 15755 từ thiện vi tre em
19/7/23 10.000 PHAN THI THUY TRANG  5243 - 38525  Chuyển tiền.CT tu 0041000347028 
19/7/23 15.000 HUA THI YEN 5017 - 14650 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
19/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY NGAN  5217 - 14109 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
19/7/23 10.000 PHAM THANH XUAN  5216 - 14044 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 TRUONG THI HOANG ANH  5244 - 96116 Chuyển tiền.CT tu 1017365632 
19/7/23 10.000 DAO THUY DUONG 5215 - 13382 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 TRAN GIA BAO 5209 - 07938  
19/7/23 10.000 DAO THI BICH THUY  5215 - 04109 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 PHAN THI HOAI THUONG 5212 - 85013  
19/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 83445 Chuyen quy từ thiện
19/7/23 10.000 TRAN THI THUY NUONG 5217 - 72441 Chuyển khoản
19/7/23 20.000 TRAN HA DIEM MY 5078 - 66791 Chuyển tiền.CT tu 1026377149 
19/7/23 10.000 TRAN TAN TAI  5017 - 20799 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 LUU THI LUONG 5245 - 89616 Chuyển tiền.CT tu 1016840076 
19/7/23 10.000 TO THI THUY HUONG  5217 - 02575  Chuyển khoản
19/7/23 700.000 Phuoc Dat Tan  5220 - 51969 Phuoc Dat Tan ck
19/7/23 10.000 TRUONG THI NGOC GIAU 5078 - 59174  Chuyển tiền.CT tu 1014196498 
19/7/23 10.000 PHAM THI HOA  5017 - 10898  
19/7/23 10.000 DINH HO KAM  5217 - 81927 huyen tien Dinh Ho kam
19/7/23 10.000 TRUONG THI MY DUYEN 5219 - 74658  
19/7/23 10.000 TRIEU THI TRANG 5161 - 37309  
19/7/23 10.000 NGUYEN MANH HA 5240 - 94100 Chuyển tiền.CT tu 0021001606993 
19/7/23 10.000 LUU THI MINH 5161 - 35781 Chuyển tiền qua MoMo
19/7/23 10.000 NGUYEN VAN XOAN  5017 - 96856 Chuyển khoản
19/7/23 30.000 NGUYEN DUY HUNG  5239 - 82033  Chuyển tiền.CT tu 0451000372791 
19/7/23 10.000 LE VAN GIN  5161 - 31973 Chuyển tiền qua MoMo
19/7/23 10.000 TRUONG THI YEN LINH 5241 - 87128 Chuyển tiền.CT tu 9931014452 
19/7/23 10.000 PHUNG THI LUOM  5213 - 93703 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 LAM THI LAN ANH  5213 - 69277 Chuyển khoản
19/7/23 10.000 DANG TRUNG NGHIA  5245 - 63509 Chuyển tiền.CT tu 9856842568 
19/7/23 10.000 NGUYEN THI KIM TRONG 5218 - 39054 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 36372 chuc cac con mot doi binh yen 
19/7/23 10.000 HA VAN QUAN  5213 - 21266 Chuyển tiền
19/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 81428 chuyen qu từ thiện
19/7/23 10.000 NGUYEN MINH TIN  5218 - 51742 Chuyển khoản
19/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 77437 lxstd tang từ thiện. CT tu 0071001035826tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
19/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 68480 quy Trẻ em khuyết tật.CT tu 0511000465193tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
19/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 55478 Nong Dan .CT tu 1025312104tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
20/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 38824 Vi em 
20/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 20195 cong nhan.CT tu 1019929557
20/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 95072 bt.CT tu 9344391212tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
20/7/23 10.000 VU HAI YEN  5213 - 81320 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 NGUYEN THI NHU QUYNH 5219 - 76384 Chuyển khoản
20/7/23 10.000 BUI BEO NGOT 5212 - 43495 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 LE MINH TUAN  5215 - 04954 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 NGUYEN THI KIM PHUONG  5017 - 75899 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 VO TUYET KHA  5218 - 99962 Chuyển khoản
20/7/23 150.000 DAO THI THU HIEN  5243 - 58398 Chuyển tiền.CT tu 0441000631271 
20/7/23 10.000 NGUYEN VAN SON 5214 - 03178 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 LE GIA BAO  5219 - 83454 Chuyển khoản
20/7/23 20.000 DINH NAM BACH  5220 - 82303  
20/7/23 10.000 PHAM A HUNG 5240 - 44861 PHAM A HUNG
20/7/23 20.000 NGUYEN VAN THANH  5218 - 31776 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 TA THI MAI YEN 5213 - 00550 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 TRAN THI DANG  5242 - 43764 Chuyển tiền.CT tu 0281000632076 
20/7/23 10.000 NGUYEN THI NUONG  5242 - 38006 Chuyển tiền.CT tu 0341000622106 
20/7/23 10.000 MAI THUAN TRIEU  5219 - 98114  Chuyển tiền
20/7/23 10.000 HOANG THI THAO 5209 - 76514  Chuyển tiền
20/7/23 10.000 NGUYEN THI NGOC GIAU 5161 - 01993 Chuyển tiền qua MoMo
20/7/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 47905 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
20/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY QUYEN  5220 - 31676 Chuyển khoản
20/7/23 10.000 TA VAN HAI  5214 - 09128 Chuyển khoản
20/7/23 10.000  NGUYEN CAM TUOI  5215 - 90561 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 HO THI KIM THOA 5243 - 29592 Chuyển tiền.CT tu 0871004181050 
20/7/23 10.000 PHAM TRUONG GIANG  5218 - 75531 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
20/7/23 10.000 BUI VAN XUAN 5214 - 21718 Chuyển khoản
20/7/23 20.000 VU THI NGAN  5219 - 03726 Chuyển tiền
20/7/23 40.000 NGUYEN DINH TINH  5220 - 97605 Chuyển tiền
20/7/23 180.000 TRAN HUONG QUYNH 5239 - 89265 tra lai tien, DUNG LUA DAO NUA NHE.CT tu 0301000387760 
20/7/23 10.000 LE VAN QUYEN  5241 - 95064 Chuyển tiền.CT tu 9979052729 
20/7/23 10.000 NGUYEN VAN XUAN  5219 - 91185 Chuyển khoản
20/7/23 10.000 NGUYEN THI KIM THUY 5216 - 86698  
20/7/23 10.000 Le Ba Hoang Quan  5218 - 32080 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 nguyen thanh phong 5213 - 22449  
20/7/23 10.000 VU THI NGOC  5213 - 19874 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
20/7/23 10.000 TRAN DAT QUYEN 5219 - 99617 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 LE THI TRUC LY 5220 - 56416 Chuyển khoản
20/7/23 10.000 HA NGOC PHU 5214 - 47797 Chuyển tiền
20/7/23 20.000 DUONG KHAC MINH  5242 - 92798 Chuyển tiền.CT tu 1016542896
20/7/23 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 25456  
20/7/23 10.000 NGUYEN BA NGHIA  5078 - 99229 Chuyển tiền.CT tu 0041000169544 
20/7/23 300.000 PHAM THI YEN 5218 - 81186 PHAM THI YEN 
20/7/23 20.000 NGUYEN VUONG TO UYEN  5214 - 71774 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 Hoang Van Nhuong 5216 - 63312 Chuyển tiền tu Viettel Money
20/7/23 10.000 TRAN THI LIEN 5220 - 37169 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 LE THI HIEN TRANG 5214 - 03165 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 Hoang nguyen bao 5214 - 02708  
20/7/23 20.000 DO THI HONG NHUNG  5220 - 86058 Chuyển khoản
20/7/23 20.000 PHAN THI KIEU DIEM  5242 - 81388 Chuyển tiền.CT tu 9947966108
20/7/23 10.000 TRAN THI DIU 5239 - 65729 Chuyển tiền.CT tu 0071001012359 
20/7/23 10.000 HOANG THI HIEN  5245 - 57767 Chuyển tiền.CT tu 1037574660 
20/7/23 10.000 PHAN THI NGOC KIM LIEN 5219 - 39884  
20/7/23 10.000 NGUYEN HOANG THIEN Y  5213 - 36198  
20/7/23 10.000 NGUYEN VAN BEN  5213 - 86452 Chuyển tiền
20/7/23 50.000 NGUYEN XUAN TRUONG  5189 - 54536 Chuyển khoản
20/7/23 10.000 NGUYEN THI NGOC HAN  5220 - 70325  Chuyển tiền
20/7/23 10.000 Danh nhat vu phong 5214 - 63986  
20/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 57856 quy từ thiện
20/7/23 10.000 Bui Thi Nam Phuong 5219 - 41932  
20/7/23 10.000 DANG VAN CHUYEN  5243 - 70630 Chuyển tiền.CT tu 0351000737357 
20/7/23 10.000 HUYNH DUC CUONG  5244 - 47686  Chuyển tiền.CT tu 9772474300 
20/7/23 10.000  TRAN MINH CHANH  5217 - 04886 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 TRANG THI THANH TAM  5212 - 03724 Chuyển khoản
20/7/23 10.000  NGUYEN PHI YEN  5219 - 03580 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 NGUYEN VAN VINH  5215 - 56209 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 LE THI MINH NGUYET  5243 - 64741  Chuyển tiền.CT tu 9832148141
20/7/23 10.000 NGUYEN THI LY 5241 - 55624 Chuyển tiền.CT tu 0641000033622 
20/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 46436  
20/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 45571 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 ho thi minh hieu 5212 - 45087  
20/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 32875 Anh chuyen 
20/7/23 10.000 TANG VAN QUYET 5161 - 69683 Chuyển tiền qua MoMo
20/7/23 10.000 TRAN GIA THI 5218 - 17322 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 Ngo To Uyen  5209 - 11742 Chuyển tiền tu Viettel Money
20/7/23 20.000 NGUYEN HONG DANG  5245 - 39512 Chuyển tiền.CT tu 0011002491812 
20/7/23 10.000 TRAN NGUYET MINH 5212 - 10872  
20/7/23 5.000 HOANG THI THUY NHU  5220 - 03200  Chuyển tiền
20/7/23 20.000 LANH THI LUYEN 5219 - 02491 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
20/7/23 10.000 NGUYEN THI THAM  5219 - 00504 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 744240.200723.135346.PHI THI HIEN HOA chuyen khoan 5215 - 99897 744240.200723.135346.PHI THI HIEN HOA Chuyển khoản
20/7/23 10.000 LE THI VAN ANH  5240 - 52106 Chuyển tiền.CT tu 1015078311
20/7/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5216 - 99350 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 VO VAN QUYEN  5217 - 98521 Chuyển khoản
20/7/23 10.000 NGUYEN THI LINH 5209 - 92457  
20/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 92327  
20/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 91775 From SeABank
20/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 81946 Hoan thanh nhiem vu 12
20/7/23 10.000 Thu trinh 5209 - 80559  
20/7/23 10.000 DINH THI KIM DUNG  5239 - 44981 Chuyển tiền.CT tu 1036495224 
20/7/23 10.000 TRAN THI DIEM QUYNH  5213 - 79464 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 PHAM THI TUYET  5213 - 79229 Chuyển khoản
20/7/23 10.000 NGUYEN THI TUYEN  5242 - 59518 Chuyển tiền.CT tu 1032031708 
20/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 77617  
20/7/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5078 - 58959 Chuyển tiền.CT tu 0351001006556 
20/7/23 10.000 PHAN THI HUE  5215 - 76374 Chuyển khoản
20/7/23 20.000 NONG THI XUAN 5218 - 75900 Chuyển khoản
20/7/23 10.000 TRAN THI HOA LE  5209 - 75764 Chuyển khoản
20/7/23 10.000 NGUYEN THI TUYET  5216 - 73616 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5245 - 37029 Chuyển tiền.CT tu 9977349355 
20/7/23 10.000 HOANG THI THU NGUYET  5216 - 72717 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 TRAN THI HUONG QUYNH  5244 - 36997 Chuyển tiền.CT tu 0301000387760 
20/7/23 20.000 TRAN THI MY DIEM 5219 - 70834 Chuyển tiền Ủng hộ
20/7/23 10.000 Nguyen Thi My Ha 5220 - 70572 từ thiện
20/7/23 10.000 HOANG VAN NGUYEN  5220 - 70396  Chuyển tiền
20/7/23 20.000 CA THI SUONG  5213 - 70241 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 NGO QUYNH TRANG 5213 - 69774 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 TRUONG THI THUY 5216 - 69478 Chuyển khoản
20/7/23 10.000 DO THI NGUYET 5218 - 69279 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 HOANG THI HUYEN THUONG 5215 - 68519  
20/7/23 10.000 Tran Thi Trang 5017 - 68230 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 Duong Phuoc Loi 5213 - 61636  
20/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 56755 Ho va ten cua em
20/7/23 10.000 TRAN THI NGOC BICH  5219 - 44484  
20/7/23 10.000 LE THU HOANG MY  5215 - 37029 ck Ủng hộ vi Trẻ em khuyết tật vn
20/7/23 10.000  LE VAN TONG  5212 - 36805  Chuyển tiền
20/7/23 10.000 NGUYEN HUU THANG 5239 - 42023 Chuyển tiền.CT tu 1017473723 
20/7/23 10.000 HOANG THI TUYEN 5218 - 15729 Chuyển khoản
20/7/23 10.000 TRAN THI THAO 5214 - 08836  
20/7/23 10.000 HOANG VAN TAI 5220 - 67433 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 NGUYEN THI CHIN 5244 - 30547 Chuyển tiền.CT tu 0411001031339 
20/7/23 10.000 Ha Le Thanh Huyen 5220 - 28277  
20/7/23 10.000 DANG QUY DUONG 5161 - 61203  
20/7/23 10.000 NGUYEN ANH TUAN  5217 - 98182 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5218 - 89902  Chuyển khoản
20/7/23 10.000 NGUYEN CONG DUNG  5215 - 77399  
20/7/23 10.000 LE THI LINH 5217 - 57422  
20/7/23 10.000 TRAN THI TRAM ANH  5217 - 48927  Chuyển tiền
20/7/23 10.000 DO THI TUOI 5220 - 47110 Chuyển khoản
20/7/23 10.000 NGUYEN NGOC DUNG  5217 - 25532 Chuyển khoản
20/7/23 10.000 NGUYEN QUYNH 5017 - 19225  
20/7/23 10.000 LE THI HOA  5219 - 18396 Chuyển khoản
20/7/23 10.000 HOANG THI LINH  5239 - 29437 Chuyển tiền.CT tu 1023290354 
20/7/23 50.000 NGUYEN BA MINH TUAN  5215 - 10927 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 NGUYEN THI HUONG TRANG 5017 - 90042  
20/7/23 10.000 NGUYEN THE HOAN  5214 - 86701 Chuyển khoản
20/7/23 10.000  TRAN ANH TUAN  5209 - 72382  Chuyển tiền
20/7/23 10.000 HOANG THI SAU 5212 - 45374 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 TRUONG THI NGOC GIAU 5243 - 39257 Chuyển tiền.CT tu 1014196498 
20/7/23 10.000 DUONG THI MAI  5213 - 17774 Chuyển tiền
20/7/23 10.000 TRAN HUYEN TRANG  5216 - 17583 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
20/7/23 10.000 MBVCB.3884809463.H LIC NIE chuyen tien.CT tu 1015025433 H LIC NIE toi0011003814022 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN 5240 - 29078 MBVCB.3884809463.H LIC NIE Chuyển tiền.CT tu 1015025433 H LIC NIE toi0011003814022 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
20/7/23 10.000 730194.200723.111528.chuc cac con mot doi binh an FT23201531010086 5213 - 28379 730194.200723.111528.chuc cac con mot doi binh an FT23201531010086
20/7/23 10.000 074216.200723.110750.LE VINH NGHI chuyen quy tu thien 5017 - 01249 074216.200723.110750.LE VINH NGHI chuyen quy từ thiện
20/7/23 10.000 MBVCB.3884614233.TRAN VAN VIEN chuyen tien.CT tu 0071003499758 TRAN VAN VIEN toi0011003814022 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN 5245 - 89118 MBVCB.3884614233.TRAN VAN VIEN Chuyển tiền.CT tu 0071003499758 TRAN VAN VIEN toi0011003814022 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
20/7/23 30.000 901567.200723.110325.NGO THI NHUNG chuyen khoan 5017 - 85145 901567.200723.110325.NGO THI NHUNG Chuyển khoản
20/7/23 10.000 838456.200723.104700.HUYNH THI YEN XUAN Chuyen tien 5218 - 28436 838456.200723.104700.HUYNH THI YEN XUAN Chuyển tiền
20/7/23 10.000 902254.200723.102926.NGUYEN DUY KHANH chuyen khoan 5215 - 65868 902254.200723.102926.NGUYEN DUY KHANH Chuyển khoản
20/7/23 10.000 045172.200723.102816.Phan Thi Thu Thuy 5215 - 61789 045172.200723.102816.Phan Thi Thu Thuy
20/7/23 10.000 510971.200723.095334.NGUYEN THI HUE chuyen FT23201419761401 5219 - 43533 510971.200723.095334.NGUYEN THI HUE chuyen FT23201419761401
20/7/23 10.000 MBVCB.3884146898.LE THI THU chuyen tien.CT tu 1024296263 LE THI THU toi0011003814022 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN 5240 - 86930 MBVCB.3884146898.LE THI THU Chuyển tiền.CT tu 1024296263 LE THI THU toi0011003814022 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
20/7/23 10.000 MBVCB.3884131694.NGUYEN DINH NGOC chuyen tien.CT tu 0801000291288 NGUYEN DINH NGOC toi0011003814022 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN 5239 - 80746 MBVCB.3884131694.NGUYEN DINH NGOC Chuyển tiền.CT tu 0801000291288 NGUYEN DINH NGOC toi0011003814022 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
20/7/23 100.000 MBVCB.3884112283.ung ho tre em khuyet tat.CT tu 0781000462986 TRAN ANH HUNG toi0011003814022 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN 5245 - 72597 MBVCB.3884112283.Ủng hộ Trẻ em khuyết tật.CT tu 0781000462986 TRAN ANH HUNG toi0011003814022 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
20/7/23 30.000 IBVCB.3883628131.lxstd tang tu thien.CT tu 0071001035826 toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat 5078 - 61802 IBVCB.3883628131.lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi 0011003814022 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
20/7/23 200.000 430964.200723.080118.A Di Da Phat 5220 - 57837 430964.200723.080118.A Di Da Phat
21/7/23 10.000 TRUONG THANH HAI  5161 - 50223  Chuyển tiền qua MoMo
21/7/23 10.000 NGO VAN HOC  5017 - 12626 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 KIEU VAN DUAN  5189 - 85671 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 H VANG KNUL  5218 - 07449 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 KHUAT VAN TIEP 5212 - 90819  
21/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 80637 gop quy chung.CT tu 0251001802606
21/7/23 10.000 Phan nhan 5218 - 70754  
21/7/23 10.000 PHAM THI TO OANH  5214 - 21927 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 NGUYEN XUAN DANG  5213 - 60142 Chuyển tiền
21/7/23 10.000 NGUYEN TRUNG NGHIA 5213 - 34340  Chuyển tiền
21/7/23 10.000 NGUYEN TRONG NGHIA 5243 - 81230 Ủng hộ cac chau nho.CT tu 9968213687 
21/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 02924 vi Trẻ em khuyết tật VN
21/7/23 10.000 BUI THI VAN ANH  5218 - 83368 Chuyển tiền
21/7/23 10.000 SEN VAN DAO 5245 - 50228 Chuyển tiền.CT tu 9326021260 
21/7/23 10.000 VO VAN KHANH 5215 - 85784  
21/7/23 10.000 NGO MINH HANG 5220 - 75509  
21/7/23 10.000 LE THI MY LINH  5214 - 69389 Chuyển tiền
21/7/23 10.000 DINH THI TRANG 5214 - 26658 Chuyển tiền
21/7/23 10.000 LE MINH NHAT  5218 - 86841 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 LE THI THANH HUYEN  5219 - 53247 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 RO O KHOA  5161 - 24119 Chuyển tiền qua momo
21/7/23 10.000 LUONG THI HOP 5215 - 15214 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 TRAN NGOC HA 5219 - 94993  
21/7/23 10.000 BUI KHANH DUY  5245 - 37592 \chuyen quy từ thiện.CT tu 0491000182372 
21/7/23 10.000 Tran Thuy Lieu 5220 - 73976 Chuyển tiền tu Viettel Money
21/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 65205 Chia se thien nguyen cung Vieon
21/7/23 10.000 PHAM THI DINH 5017 - 12745  
21/7/23 20.000 NGUYEN THI HONG YEN  5017 - 87514 Chuyển tiền
21/7/23 10.000 LE VAN AN. 5240 - 34745 CT tu 1029657071
21/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 17683 Ủng hộ
21/7/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5218 - 16024  Chuyển tiền
21/7/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 94560 binh thuong.CT tu 1014431088tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
21/7/23 10.000 NGUYEN THI THAO 5218 - 43817 Chuyển tiền
21/7/23 10.000 HOANG THI MAN 5213 - 42755 Chuyển tiền
21/7/23 10.000 VU THI QUYNH  5189 - 52731 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 NGUYEN MAI PHUONG  5215 - 36335 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
21/7/23 10.000 LE THI NGUYET 5017 - 24584 Chuyển tiền
21/7/23 10.000 PHAM THI NGAN  5212 - 79843  
21/7/23 20.000 VU THI TRANG 5245 - 90500 Chuyển tiền.CT tu 9364888262 
21/7/23 10.000 NGUYEN QUOC QUAN  5212 - 73364  
21/7/23 20.000 PHAM THI HOA 5242 - 32086 Chuyển tiền từ thiện Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN.CT tu 0191000331120 
21/7/23 20.000 NGUYEN THUY PHUONG KHANH 5244 - 89490 Chuyển tiền.CT tu 0441000663151 
21/7/23 10.000 NGUYEN THI CUC 5241 - 22860 Chuyển tiền.CT tu 0341007166611 
21/7/23 10.000 HOANG THI HONG LOAN 5161 - 06413 Chuyển tiền qua MoMo
21/7/23 10.000 PHAM DONG VINH  5215 - 17358 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 TRUONG THI THUY HUONG 5239 - 93649 Chuyển tiền.CT tu 0351001211803 
21/7/23 10.000 NGO NHAT ANH 5212 - 03200  
21/7/23 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 81175 Ủng hộ Trẻ em khuyết tật.CT tu 0301000388278 
21/7/23 10.000 DO THI KHANH LY 5219 - 82603 Chuyển tiền
21/7/23 460.000 NGUYEN VAN XOAN  5215 - 81321 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 ngoc anh 5218 - 43101 ck quy tre em
21/7/23 10.000 LY THI TUYET LAN 5244 - 81775 Chuyển tiền.CT tu 0011004270590 
21/7/23 100 NGUYEN THI LY  5209 - 13824 Chuyển tiền qua MoMo
21/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 03551 CK
21/7/23 10.000 DANG HOAI NGOC  5220 - 02363 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 PHAM THI THU TRANG  5218 - 95304 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 DAO THI MY  5214 - 88066 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 PHAM THI LE  5244 - 78201 Chuyển tiền.CT tu 0031000316556 
21/7/23 10.000 NGUYEN THI YEN 5216 - 72195  
21/7/23 10.000 NGUYEN THI HONG TRINH  5218 - 69229  
21/7/23 10.000 DONG THI MO 5216 - 52815 Chuyển tiền
21/7/23 10.000 CHU NGOC ANH 5214 - 45855  
21/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 98170 Chuyen qua ZaloPay
21/7/23 10.000 NGUYEN THI SEN  5217 - 44873 Chuyển tiền
21/7/23 10.000 TRAN DINH TRUONG  5220 - 32564 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 PHAM THI QUYNH  5240 - 87574 Chuyển tiền.CT tu 0541001597855 
21/7/23 10.000 LE THI THAO 5218 - 21268 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 HOANG THI HUYEN 5212 - 14731 Chuyển khoản Ủng hộ Trẻ em khuyết tật VN
21/7/23 10.000 HO TAN QUAN  5161 - 96771 Chuyển tiền qua MoMo
21/7/23 10.000 NGO THI THUY MY 5217 - 10451 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5212 - 06842  Chuyển tiền
21/7/23 10.000 NGUYEN THI BICH PHUONG 5241 - 85940 Chuyển tiền.CT tu 0281000620655 
21/7/23 10.000 MONG THI HOA  5219 - 95796 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 LE THI QUYNH NGA  5017 - 91227 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 PHAM THI GIANG  5213 - 88853  
21/7/23 10.000 NGUYEN TA BAO NGOC  5213 - 85475 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 TRAN THI YEN THANH 5161 - 95589  
21/7/23 10.000 NGUYEN THI LAN ANH  5219 - 79410 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 NGUYENTHIPHUONG 5218 - 79232  
21/7/23 10.000 BUI THI THU THUY 5161 - 95437 Chuyển tiền qua MoMo
21/7/23 10.000 PHAN THI TAM  5216 - 78275 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 Hoa  5017 - 73862 Hoa chuyen 
21/7/23 10.000 KA HOAI KIEU TRINH  5212 - 73846 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 PHAM HUY HUONG 5216 - 72409  Chuyển khoản
21/7/23 10.000 LE THI VIET HA  5209 - 70993 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 THAN THI NGAN 5213 - 70367 chuyen từ thiện 
21/7/23 10.000 LE THI THUY HANG 5161 - 95016 Chuyển tiền qua MoMo
21/7/23 10.000 NGUYEN THI HAI 5217 - 69400  
21/7/23 10.000 LE THI THUY HUONG  5209 - 69285  
21/7/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG  5218 - 68681 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY UYEN  5241 - 84078 Chuyển tiền.CT tu 0121000840945 
21/7/23 10.000 NGUYEN THI LE  5212 - 68496 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 TRAN THI HUYEN TRANG 5242 - 92862 trang ck.CT tu 1021836467 
21/7/23 10.000 HA THI XEN  5212 - 67774 Chuyển tiền tu Viettel Money
21/7/23 10.000 DOAN THI MY PHUC  5078 - 61929 Chuyển tiền.CT tu 1071000577723
21/7/23 10.000 DO THI MAI HUONG 5239 - 78067 Chuyển tiền.CT tu 0221000042156 
21/7/23 10.000 DUONG THI HUONG 5209 - 65724  
21/7/23 10.000 TRAN THI TUYET MAI  5215 - 65618  Chuyển tiền
21/7/23 10.000 NGUYEN THI DIEM  5214 - 65353 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 HA MINH ANH  5214 - 64019 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 PHAM THI HUYEN 5240 - 83698 Chuyển tiền.CT tu 9931289311
21/7/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5241 - 83691 Chuyển tiền.CT tu 0351001006556 
21/7/23 10.000 VO THI LAM 5218 - 62717 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 DO NGOC ANH  5017 - 62230 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 48326 chuc cac con mot doi binh yen 
21/7/23 10.000 NGUYEN XUAN KIEN  5215 - 46198 Chuyển tiền
21/7/23 10.000 NGUYEN QUANG TRUONG 5209 - 43339 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 LE THI HOAI 5215 - 33809 Chuyển tiền
21/7/23 10.000 TRAN DUC THEM  5209 - 03872 Chuyển tiền
21/7/23 100.000 HO THANH TUAN 5242 - 85378 Chuyển tiền.CT tu 0491000096080 
21/7/23 10.000 nguyen thi diem my  5214 - 65316 nguyen thi diem my ck
21/7/23 10.000 NGUYEN DUY THANH  5161 - 81213  Chuyển tiền qua MoMo
21/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 56894 Ho tro tre em
21/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 35145 ungho.CT tu 0071003477174
21/7/23 10.000 TRAN NGUYET MINH 5216 - 22791  
21/7/23 10.000 NGUYEN THI QUY  5219 - 00083 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
21/7/23 10.000 NGUYEN THI TUYET  5213 - 48476 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 46068  
21/7/23 10.000 Cao Thi Kim Diep 5243 - 65745 .Cao Thi Kim Diep.CT tu 1033147255 NGUYEN CAO KY DUYEN 
21/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 88264 chuyen quy từ thiện 
21/7/23 10.000 VU BICH HUE 5217 - 86831 Chuyển tiền
21/7/23 10.000 PHAN QUOC HUNG  5216 - 63351 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 VO THI THUY DUONG  5216 - 23755 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 PHAM THI HUONG  5209 - 10196 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 VU THI NHU QUYNH  5213 - 76685  
21/7/23 10.000 NGUYEN THI MY  5214 - 61071  
21/7/23 10.000 TRAN THI THAO 5219 - 55424  
21/7/23 10.000 Nguyen Thi Van  5214 - 17329 Chuyển tiền tu Viettel Money
21/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 91240 lxstd tang từ thiện.CT tu toi 0011003814022 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
21/7/23 10.000 NGUYEN THI NHUONG  5220 - 74043  
21/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 86390 Ủng hộ cho Quy vi tr em khuyet tat.CT tu 0671004079978tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
21/7/23 10.000 HOANG MINH TUAN  5078 - 84519  Chuyển tiền.CT tu 0011001130597 
21/7/23 20.000 LY THI OANH 5214 - 02718 Chuyển khoản
21/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 42949 chuyen quy từ thiện
21/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 53179 Thien nguyen lan 4
21/7/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 49498 vi Trẻ em khuyết tật.CT tu 0491000065837tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
21/7/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 35296 Mbs MG11 HCM Chuyển khoản
21/7/23 100.000 TRAN TRUNG DUC  5078 - 43375 Chuyển tiền.CT tu 0911000012867
21/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 39792 Trẻ em khuyết tật.CT tu 1020511924tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
21/7/23 200.000 VU HOANG VAN  5078 - 36570 Chuc cac em luon khoe manh.CT tu 2966667777
22/7/23 10.000 NGUYEN THAI BINH  5245 - 97926 Chuyển tiền.CT tu 0561000577174 
22/7/23 10.000 HOANG VAN LANH  5212 - 92546 Chuyển tiền tu Viettel Money
22/7/23 10.000 PHAM THI HUONG  5161 - 55200 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 NGUYEN THI NHU Y  5189 - 65959  Chuyển khoản
22/7/23 10.000 VU DUC TRONG  5209 - 66686 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 PHAM MY VY  5239 - 89150  Chuyển tiền.CT tu 1031478657
22/7/23 10.000 LE DANG CUONG 5213 - 37080 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 TRAN HAI DANG 5243 - 98807 Chuyển tiền.CT tu 0401001463198 
22/7/23 10.000 TRAN THI THANH THOM  5212 - 53528 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
22/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 35350 kskw.CT tu 1027970672tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
22/7/23 10.000 LUONG VAN CHUNG  5189 - 97903 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 DOAN VAN TIEP  5218 - 55666  
22/7/23 10.000 HOIH APLAM  5216 - 45962 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 NGUYEN THI KIM NHUNG  5244 - 63118 Chuyển tiền.CT tu 0121000676229 
22/7/23 20.000 NGUYEN THI BOI NGOC 5212 - 84339 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 TRAN THI HUYNH NHU  5212 - 67568  Chuyển khoản
22/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 66201 From SeABank
22/7/23 10.000 NGUYEN QUOC THINH 5218 - 29908  
22/7/23 10.000 PHAM VAN BAC  5217 - 23785 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 DO THU THAO 5242 - 81003 Chuyển tiền từ thiện.CT tu 0031000371356 
22/7/23 10.000 NGUYEN HO 5209 - 01698 Chuyển khoản
22/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 00814  
22/7/23 10.000 HOANG VAN THO 5245 - 55979  Chuyển tiền.CT tu 0731000798236 
22/7/23 10.000 HOANG THI LAN ANH 5189 - 37949  
22/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 91817 Trẻ em khuyết tật.CT tu 0761002372968tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
22/7/23 10.000 PHAM TRUNG KIEN 5189 - 18923 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 TRUONG THI MY YEN  5209 - 83285 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 HO MAU DAI  5219 - 73502 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 DANG THI THINH  5189 - 94301 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 LE THI ANH THU  5214 - 18194  
22/7/23 10.000 NGUYEN THI TUYEN HAU 5240 - 56586 Chuyển tiền.CT tu 1012873887
22/7/23 10.000 DO THI CHAU GIANG  5189 - 76914 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 DUONG QUOC DAY 5189 - 68820  Chuyển khoản
22/7/23 10.000 NGUYEN THI NGOC CHAU  5213 - 40540 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 NGUYEN THI TUYEN  5217 - 22661 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 DO DANG KHOA 5219 - 22122 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 NGUYEN VAN TUAN  5214 - 09782 Chuyển tiền
22/7/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 75312 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
22/7/23 10.000 HOANG VAN HAO 5217 - 91347  
22/7/23 1.000 hoang thi trieu  5215 - 88843 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 NGUYEN HUONG LY  5213 - 81985  Chuyển tiền
22/7/23 10.000 PHAM THI GAI  5209 - 39753 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 15705 chuyen quy từ thiện
22/7/23 10.000 HOANG VAN NGUYEN  5189 - 25498 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 THAI THI HIEU  5189 - 24995 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 NGUYEN THI TUYET  5218 - 86802  
22/7/23 10.000 NGUYEN THI NGOC  5243 - 52077 Chuyển tiền.CT tu 0491000125018 
22/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 83256 QUY Trẻ em khuyết tật VN
22/7/23 10.000 DANG VIET BA  5209 - 79873  
22/7/23 20.000 LE KHAC THIEN  5189 - 16686 Chuyển khoản
22/7/23 1.000 THAI THI HUONG 5218 - 55464 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 TRAN HONG HANH 5217 - 54388 Chuyển khoản
22/7/23 1.000 THAI THI HUONG  5217 - 41658 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 36905 từ thiện
22/7/23 10.000 PHAM THE TOAN  5244 - 26758 Ho tro Trẻ em khuyết tật 10.000 vnd.CT tu 1013728939 
22/7/23 10.000 NGUYEN NHAT LINH  5242 - 48309 Chuyển tiền.CT tu 1015474604 
22/7/23 10.000 DINH THI LY NA  5244 - 25784 Chuyển tiền.CT tu 0651000857287 
22/7/23 10.000 CHU THI YEN 5213 - 19020 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 NGUYEN DUY THIEN  5209 - 11390 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 98954 Ủng hộ 
22/7/23 10.000 BUI THI VAN ANH  5017 - 94351 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 TRAN THI SAO  5189 - 91419 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 NGUYEN THI DUNG  5220 - 64942 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 BUI THI CAM HA  5189 - 83904  Chuyển khoản
22/7/23 10.000 BAO VAN BE  5240 - 35288 Chuyển tiền.CT tu 9979698997 
22/7/23 10.000 TRINH THI THU HUYEN  5220 - 56425 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 NGUYEN HONG LUONG 5212 - 55209  
22/7/23 10.000 NGUYEN THI NGA  5189 - 78538 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 DIEP THI TU TRAN 5216 - 42360 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 TRAN THI AN 5216 - 09666  
22/7/23 10.000 NGUYEN DIEU THUONG 5242 - 40088 Chuyển tiền.CT tu 0061001190680 
22/7/23 10.000 VUONG BICH THOM  5218 - 95639 Chuyển khoản
22/7/23 10.000  Tran Thi Thu Thao 5214 - 93514  Chuyển tiền
22/7/23 10.000 NGUYEN THI VAN DUNG  5214 - 84881 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 NGUYEN THI TUYET  5219 - 79974 Chuyển tiền từ thiện
22/7/23 10.000 TRAN THI KIM ANH  5218 - 78764 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 KHONG THI HIEN  5214 - 78006 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 NGO ANH THU  5189 - 58253 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 TRAN THI THUY NGAN  5219 - 74541  Chuyển tiền
22/7/23 10.000 LE THANH HUYEN  5189 - 55265 Chuyển khoản
22/7/23 20.000 BO NAH RIA NAI THU  5216 - 59394 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 LE THI BICH NGOC  5189 - 52670 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 PHAM THI HIEN 5216 - 59273 Chuyển khoản
22/7/23 10.000  TRAN THI TRAM  5220 - 57923 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 NGUYEN THI NGOC ANH  5189 - 51987 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 NGUYEN THI MY UYEN  5189 - 51762 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 PHAM THI HIEN 5212 - 55251 Chuyển khoản
22/7/23 20.000 BUI THI XUYEN  5242 - 36926 Chuyển tiền.CT tu 9985745841
22/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 52413 Ủng hộ tre en khuyet tat vn
22/7/23 10.000 NGUYEN THI MINH NGUYET  5189 - 50031 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 TRUONG THI BINH  5189 - 49914 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 DAO THI HONG THAM  5161 - 09229 Chuyển tiền qua MoMo
22/7/23 10.000 TRAN THI LE HOAN 5220 - 48141 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 PHAN THI NGOC  5214 - 47491 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 TRIEU THI YEN  5209 - 46839 Chuyển tiền
22/7/23 20.000 PHAM THI THU HA 5217 - 44573 Chuyển khoản
22/7/23 20.000 HOANG THI HOA  5209 - 44316 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 TRAN THI QUYEN  5220 - 43920 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 TRAN THI TUYET MAI  5209 - 43347 Chuyển tiền
22/7/23 20.000 TRUONG THI NHU Y  5212 - 43320 Chuyển tiền
22/7/23 20.000 NGUYEN THI HANG 5220 - 43076 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
22/7/23 10.000 TRUONG THI OANH  5017 - 42457 Chuyển tiền
22/7/23 10.000  TRAN THI GAI  5078 - 46754 gai ck.CT tu 0041000238341 
22/7/23 10.000 DUONG THI NGOC ANH  5215 - 41888  Chuyển tiền
22/7/23 10.000 TA THI BICH HONG  5212 - 41801 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 NGUYEN THI MY HOA  5218 - 41628 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 BUI THI ANH HANG  5243 - 35948 huyen tien.CT tu 0831000015523
22/7/23 10.000 NGUYEN THI THU THUY  5017 - 39779 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 LE THI LE DUNG 5241 - 25715 Chuyển tiền.CT tu 0431000275378
22/7/23 10.000 Hoang manh  5017 - 93588  
22/7/23 10.000 LA THI TUYET  5209 - 76143 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 NGUYEN TIEN LAM  5213 - 46588 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 mai thu van 5215 - 43416  
22/7/23 10.000 NGUYEN TAN KIET 5245 - 85847 Chuyển tiền.CT tu 0511000407272 
22/7/23 20.000 DO THAI  5218 - 92897 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 PHAM VAN VUONG 5209 - 76727  
22/7/23 10.000 Le Ba Binh  5216 - 65818  
22/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 67576 Chuyen quy từ thiện
22/7/23 10.000 Nguyen van thanh 5218 - 63994  
22/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 77842 chuc cac con mot doi binh an 
22/7/23 10.000 DAO NGOC TRUNG  5189 - 22843 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 HA VAN THANH  5212 - 20617 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 NGUYEN DINH LUAN  5219 - 81691 Chuyển khoản
22/7/23 10.000 Nguyen van nam  5213 - 49327  
22/7/23 10.000  PHAN THI THU SANG  5217 - 42731 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 PHAM VAN HIEP  5212 - 28157 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 NGUYEN DUC CHUNG 5219 - 24011  Chuyển khoản
22/7/23 10.000 PHAM THANH QUANG  5216 - 06526  
22/7/23 10.000 DANG TRUONG HAI  5220 - 67841  Chuyển tiền
22/7/23 10.000 HOANG NHAT MINH  5214 - 47966 Chuyển tiền
22/7/23 10.000 NGUYEN NGOC TAN  5216 - 20074 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
22/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 62696 tre em.CT tu 1014047953tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
22/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 47895 TRUNG BINH.CT tu 1037578869 
23/7/23 20.000 DO QUYNH TRANG 5078 - 95823 Chuyển tiền.CT tu 1025256923 
23/7/23 10.000 BUI VAN HUU 5213 - 29162 Chuyển khoản
23/7/23 100.000 VU HUY TOAN 5189 - 14250 Ủng hộ
23/7/23 10.000 TRAN XUAN HOA 5078 - 72868 Chuyển tiền.CT tu 0801000296924 
23/7/23 10.000 KHUU TIEN DUY  5161 - 56227 Chuyển tiền qua MoMo
23/7/23 10.000 BUI ANH DUC 5189 - 80291 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 NGUYEN HOANG KHANG  5161 - 55007 Chuyển tiền qua MoMo
23/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 53823 chuyen quy từ thiện
23/7/23 10.000 LE THU QUYNH  5189 - 43353 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 18173 VINAKY
23/7/23 10.000 LY VAN THANH  5189 - 26154  Chuyển khoản
23/7/23 10.000 TRAN VAN CHINH  5219 - 02956 Chuyển tiền
23/7/23 1.000 DANG THI HONG NGOC 5214 - 87916  Chuyển tiền qua MoMo
23/7/23 10.000 LE THI PHUONG TRINH  5217 - 46558 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 PHAM DINH BAO  5017 - 86528 Chuyển khoản
23/7/23 10.000  LE THI MY HIEN  5212 - 85999  Chuyển tiền
23/7/23 10.000 NGUYEN THUC ANH  5220 - 78358 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 NGUYEN TIEN DUONG 5216 - 96793  
23/7/23 10.000 DANG THI THUY TRINH  5220 - 40741 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 TRAN THI THU HUYEN  5017 - 21303  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
23/7/23 10.000 DO HOANG HAU 5214 - 77848  
23/7/23 10.000 Nguyen Thi Minh Tram  5213 - 77004 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 LU THI PHUONG 5209 - 70015 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 Le Hong Ngan  5215 - 69872 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 VU THI KIM HANH  5219 - 21971 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 TRAN THI Y  5214 - 50260 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 28364 chuyen quy từ thiện
23/7/23 20.000 NGUYEN THI NGAT  5239 - 41168 Chuyển tiền.CT tu 1014084734 
23/7/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG LIEN  5078 - 97632 Chuyển tiền.CT tu 0591000213168 
23/7/23 100.000 NGUYEN THI HUONG  5215 - 12195 Chuyển khoản
23/7/23 20.000 DANG THI HOAI THUONG 5219 - 97939 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 Y MUI MAY 5213 - 92089  
23/7/23 10.000 LE THANH THUAN  5161 - 25491 Chuyển tiền qua MoMo
23/7/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5214 - 77107 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 TRAN THI HONG THUONG  5245 - 28743 Chuyển tiền từ thiện.CT tu 9989345707 
23/7/23 10.000 DOAN TIEN LUAT 5217 - 63897 Chuyển khoản
23/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 91448 dau ten.CT tu 1018153186tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
23/7/23 10.000 NGUYEN THI HANH 5017 - 38854 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 TRAN VAN HAO  5189 - 42698 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 NGO ANH KHOI  5209 - 27365 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
23/7/23 10.000 TRAN THI QUYEN  5189 - 41798 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 NGUYEN THI NGOC HAN 5217 - 26052 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
23/7/23 10.000 NGUYEN THI LOC  5217 - 97479 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 NGUYEN HONG PHONG  5189 - 27663  Chuyển khoản
23/7/23 10.000  PHAM THI NGOC THI  5214 - 75683 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 TRAN THI TRANG  5242 - 44634 Chuyển tiền.CT tu 0251002763386
23/7/23 10.000 LY DUC CONG 5213 - 72139 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 DUONG THI MY LINH  5078 - 84929 Chuyển tiền.CT tu 1039168540 
23/7/23 10.000 TRAN THI NGOC LY  5209 - 64115 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 PHAN THI KIM LY  5219 - 58298 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 PHAM TRAN TIEN 5017 - 57438  
23/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 56136 Chuyen quy từ thiện
23/7/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG 5214 - 53723 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 .HUYNH THI HUYEN THAM 5189 - 19515 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 CAO THUY TRANG 5209 - 50297  
23/7/23 10.000 TRAN PHONG 5241 - 34274 Chuyển tiền.CT tu 1015549295 
23/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 45632 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
23/7/23 10.000 LE THI THUY DUNG  5218 - 43129 Chuyển tiền
23/7/23 20.000 NGUYEN THI THAI BINH 5243 - 42634  Chuyển tiền.CT tu 1013716629 
23/7/23 10.000  NGUYEN THI HAU  5017 - 42242  Chuyển tiền
23/7/23 10.000  LE THI TUYET MAI  5017 - 41407  Chuyển tiền
23/7/23 10.000 TRAN NGUYEN NHI  5189 - 15440 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 HOANG THI LOC  5209 - 31414 Chuyển tiền tu Viettel Money
23/7/23 10.000 TRIEU MUI PHAM  5220 - 24905 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 BUI THI HONG BON 5240 - 31857 Chuyển tiền.CT tu 0011004295811 
23/7/23 10.000 PHAM THI HOAI THU  5219 - 13761 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 NGUYEN THI NHAM  5245 - 98195  Chuyển tiền.CT tu 1014653216
23/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 08881  
23/7/23 10.000 Nguyen Thi Xa  5215 - 05499 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 HA THI MANH  5213 - 04749 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 KIEU THANH XUAN  5212 - 03496 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 TRAN THI TRUC NUONG NV12 5213 - 02641  
23/7/23 10.000 NGUYEN THI YEN  5219 - 02111 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 DO THI CUC 5245 - 97563 Chuyển tiền.CT tu 1023632193 
23/7/23 20.000 TANG THI HANG  5209 - 01760 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 Nguyen Tuyet Linh  5213 - 01738 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 DO THUY TRANG  5243 - 39850  
23/7/23 5.000 VU THI THEM 5242 - 39795 Chuyển tiền.CT tu 0761002376586 
23/7/23 10.000 HA THI NHUNG  5189 - 04310 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 NGO THI DUONG  5214 - 00247  
23/7/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH  5219 - 99997 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 DO THI BAO GAM 5245 - 97408 Chuyển tiền.CT tu 1012854764 
23/7/23 20.000 DANG NGOC KIM PHUONG  5244 - 97408 Chuyển tiền.CT tu 1013697264
23/7/23 10.000 PHAM THI THU HUONG  5219 - 99100  Chuyển tiền
23/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 17069 Chuyen qua ZaloPay
23/7/23 10.000 HA THI HAI YEN 5239 - 25008 Chuyển tiền.CT tu 1024925740 
23/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 98789 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
23/7/23 10.000 BUI MINH NGUYET  5220 - 98657 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 DUONG THI NGA  5189 - 03605  Chuyển khoản
23/7/23 10.000 VU THI THANH XUAN  5242 - 39587 Chuyển tiền.CT tu 9983034639 
23/7/23 10.000 LE TU ANH  5078 - 79153 Chuyển tiền.CT tu 0601000524784 
23/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5214 - 97223  Chuyển tiền
23/7/23 10.000 BUI THI HUYEN 5212 - 97174 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 VU THI PHUONG 5219 - 97090 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 NGUYEN THI BICH NGOC  5219 - 96925  
23/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 96914  
23/7/23 10.000 NGUYEN THI KIEU OANH 5241 - 30692 Chuyển tiền.CT tu 1023967383 
23/7/23 10.000 NGUYEN PHUONG THUY 5214 - 96790 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 PHUNG THI HIEN  5078 - 79073 CT tu 0731000867681 
23/7/23 10.000 HOANG THI THUY NGOC  5216 - 96258 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 LE THI HONG 5212 - 96182 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 LE THI HIEN 5209 - 95711 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 .HOANG THI HUYEN  5189 - 97912 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 59042 Chuyen quy từ thiện
23/7/23 10.000 TRAN DUC TOAN  5213 - 46989 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 LY A CHU Chuyen tien 5017 - 09175 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 DIEU DUC 5216 - 52966 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 Pham duc linh 5220 - 51405  
23/7/23 10.000 LE THI BA  5243 - 29593 Chuyển tiền.CT tu 1022521784
23/7/23 10.000 PHAN VAN HA  5245 - 85303 Chuyển tiền.CT tu 1021000019604 
23/7/23 10.000 LIEU THI HAU 5017 - 01644 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 MAI VAN CUONG 5241 - 95039 CT tu 0901000112156 
23/7/23 10.000 PHAN THI NHU Y 5218 - 25198  
23/7/23 10.000 VU TIEN TRUONG  5189 - 12606 Chuyển khoản
23/7/23 10.000 DO THI THANH THUY  5217 - 74114 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 VO VAN TRUONG EM  5219 - 66489 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 PHAM XUAN THUAN  5209 - 43854 Chuyển tiền
23/7/23 20.000 TRUONG THI ANH TUYET 5209 - 35574 Chuyển khoản
23/7/23 100 NGUYEN THANH NGOC TRAM  5220 - 01749 Chuyển tiền qua MoMo
23/7/23 10.000 KIEU DINH DONG  5212 - 45656 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 NGUYEN TUONG TRI  5017 - 36279 Chuyển tiền
23/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 17459 từ thiện
23/7/23 10.000 Vu thanh trung 5217 - 15875  
23/7/23 10.000 PHAN NGOC PHUONG 5017 - 98230  
23/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 57859 Ủng hộ 
23/7/23 10.000 NGUYEN DAC LOI 5213 - 24074  
23/7/23 10.000 TRUNGBINH 5078 - 81855 CT tu 1037578869tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
23/7/23 10.000 TRAN TRI DUNG  5209 - 36857 Chuyển tiền
24/7/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 77708 sdf.CT tu 9982321335tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
24/7/23 10.000 NONG VAN LAP  5242 - 45797 Chuyển tiền.CT tu 1036300090 
24/7/23 10.000 DO HUU HAI DANG 5242 - 40780 Chuyển tiền.CT tu 0071000846207
24/7/23 20.000 NGUYEN THI CHAU GIANG  5245 - 94591 Chuyển tiền.CT tu 1017089391
24/7/23 10.000 NGUYEN THI HONG HOA  5243 - 36396  Chuyển tiền.CT tu 0621000463792 
24/7/23 10.000 Le Thi Nhung  5219 - 66103 Chuyển tiền
24/7/23 10.000 Lam Thanh 5218 - 42370  
24/7/23 10.000 LE THI THO  5220 - 90271 Chuyển tiền
24/7/23 10.000 VI VU TINH 5213 - 79844 Chuyển khoản
24/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 42759 Kho khan.CT tu 0341006902644 
24/7/23 4.000 DOAN TUAN ANH  5209 - 17763 Chuyển tiền
24/7/23 10.000 HOANG THI THU  5219 - 16915 Chuyển tiền
24/7/23 10.000 TRAN VAN DUC  5216 - 89630  
24/7/23 10.000 NGUYEN HOANG PHUONG NHI  5241 - 92502 Chuyển tiền.CT tu 0281001566422 
24/7/23 10.000 TRAN LE QUANG THANH  5239 - 82687  Chuyển tiền.CT tu 0501000173832
24/7/23 10.000 TRAN VAN HOANG  5243 - 96491 cao thi thuy an Chuyển tiền.CT tu 1028525834
24/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 43427 Ok
24/7/23 10.000 HUYNH THI DU 5219 - 25143  
24/7/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 25151 chuc cac em hanh phuc .CT tu 0291000272468 
24/7/23 10.000 Phan Quang Thanh  5213 - 46432 Chuyển tiền
24/7/23 10.000 Lam Bich 5214 - 21308  
24/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 37593  
24/7/23 10.000  DANG THI THU GIANG  5017 - 16828 Chuyển tiền
24/7/23 10.000 DUONG THI MAN  5218 - 87249 Chuyển tiền
24/7/23 10.000  TRUONG THI MY TRUC  5218 - 60795 Chuyển tiền
24/7/23 20.000 Tam 5219 - 59736  
24/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 37004  
24/7/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 89747 chuc cac em mot doi binh an
24/7/23 10.000 PHAM HUU NAM 5242 - 72586 Chuyển tiền.CT tu 1037793362 
24/7/23 10.000 NGUYEN VAN HUY  5216 - 76992 Chuyển khoản
24/7/23 10.000 NGUYEN THI CAM TU  5243 - 70312 Chuyển tiền.CT tu 0111000227580 
24/7/23 10.000 CAO NGUYEN DUC PHUONG  5216 - 47783 Chuyển khoản
24/7/23 10.000 DUONG THI THU 5244 - 47579 Chuyển tiền.CT tu 1015439262
24/7/23 10.000 NGUYEN VAN CUONG 5239 - 54817 CT tu 1027120915 
24/7/23 10.000 NGUYEN THI VAN ANH  5161 - 43115 Chuyển tiền qua MoMo
24/7/23 10.000 DO MANH CUONG  5213 - 63681 Chuyển tiền từ thiện 
24/7/23 10.000 MAI THI THU TRAM 5242 - 65086  Chuyển tiền.CT tu 0061001119299
24/7/23 10.000 NGUYEN PHUC ANH TAM  5240 - 56218  Chuyển tiền.CT tu 0531002475095 
24/7/23 10.000 NGO LE HIEN PHUONG  5078 - 72623 Chuyển tiền.CT tu 1030702690 
24/7/23 1 DO MANH CUONG 5209 - 45206 chuyen quy từ thiện 
24/7/23 10.000 NGUYEN CHI HUNG 5217 - 45095 Chuyển tiền
24/7/23 20.000 TRAN THI THUY MY  5213 - 44003  
24/7/23 10.000 LE THI TU QUYEN  5209 - 39829 Chuyển khoản
24/7/23 10.000 THUONG THI NGOC LANH  5240 - 54702 Chuyển tiền.CT tu 0761002381130 
24/7/23 10.000 TRAN KIM OANH  5219 - 15901 huyen tien
24/7/23 10.000 HOANG CAO THANG  5245 - 39986 Chuyển tiền.CT tu 1013610184
24/7/23 24.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 63431 Chuyển tiền từ thiện Vi Tre em ngheo
24/7/23 10.000 TONG DUC LONG  5220 - 55858 Chuyển tiền
24/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 54795 Chu the DongA Bank Chuyển tiền
24/7/23 10.000 NGUYEN THI SINH 5189 - 50560 Chuyển khoản
24/7/23 10.000 TRUONG THI KIM OANH 5017 - 11015 Chuyển khoản
24/7/23 10.000 TRAN THI MINH TRANG 5220 - 86560  Chuyển khoản
24/7/23 10.000 VU THI MY LINH  5214 - 85790 Chuyển tiền
24/7/23 10.000 hungtran  5017 - 64407 ck quy khuyet tat VN
24/7/23 10.000 TRAN THI HONG THUONG  5239 - 38861  Chuyển tiền.CT tu 9989345707 
24/7/23 10.000 NGUYEN THI MINH  5215 - 58724  
24/7/23 10.000  TRAN THI CAM HUONG  5017 - 35316 Chuyển tiền
24/7/23 10.000 HOANG TON NU MINH CHAU  5245 - 28761 Chuyển tiền.CT tu 0161001662131 
24/7/23 10.000 Le Hong Nam 5017 - 12809 Chuyển tiền tu Viettel Money
24/7/23 10.000 Vu Bao Nhi 5215 - 94757  từ thiện
24/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 91183 Chuyển Quỹtừ thiện
24/7/23 20.000 NGUYEN THI LAN ANH  5215 - 88073  Chuyển khoản
24/7/23 10.000 DINH THI THU HANG  5017 - 77765 Chuyển khoản
24/7/23 10.000 VAN THI ANH TUYET  5240 - 39548  Chuyển tiền.CT tu 0121002872497 
24/7/23 10.000 BUI THI THANH TRANG 5243 - 48115 Chuyển tiền.CT tu 1023157325 
24/7/23 10.000 NGUYEN THI THAM  5078 - 50322 Chuyển tiền.CT tu 0191000327890 
24/7/23 10.000 DUONG THI BICH  5216 - 69062  Chuyển khoản
24/7/23 20.000 NGUYEN THI MAI SUONG 5017 - 68435 Chuyển tiền
24/7/23 20.000 VONG THI THUAN  5214 - 67462 Chuyển tiền
24/7/23 10.000  LE THI MINH DUYEN  5212 - 66896 Chuyển tiền
24/7/23 20.000 LE THI NGUYET 5216 - 66791  Chuyển khoản
24/7/23 20.000 Ho Nhun 5217 - 55178  
24/7/23 10.000 TRAN THI HUONG  5239 - 32400  Chuyển tiền.CT tu 0181003077849 
24/7/23 10.000 LE THI THUY THY  5219 - 53439 Chuyển khoản
24/7/23 10.000 NGO THI THUY DUYEN  5245 - 24740 N Chuyển tiền.CT tu 1032281398 
24/7/23 10.000 NGUYEN NGOC TRINH  5212 - 52257 Chuyển tiền
24/7/23 10.000 NGUYEN THI THO 5218 - 52124 Chuyển khoản
24/7/23 10.000 VU THI YEN NHI 5078 - 48748 Chuyển tiền.CT tu 1023839334 
24/7/23 10.000 LE THI DUYEN  5242 - 46854 Chuyển tiền.CT tu 0401001401487 
24/7/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5212 - 50658 Chuyển tiền Ủng hộ Trẻ em khuyết tật
24/7/23 10.000 LE THI PHUONG TRINH  5213 - 50134 Chuyển khoản
24/7/23 10.000 LE THI THUY LINH  5220 - 49982 Chuyển khoản
24/7/23 10.000 NGUYEN LINH 5209 - 49214  
24/7/23 10.000 LE THI ANH TUYET  5161 - 30743 Chuyển tiền qua MoMo
24/7/23 10.000 HOANG THI QUE CHI  5216 - 46587 Chuyển tiền
24/7/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG 5214 - 45878 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
24/7/23 10.000 NGUYEN PHUONG NHUNG 5212 - 45444 Chuyển tiền
24/7/23 10.000 NGO THI THANH NHAN  5219 - 45400 Chuyển khoản
24/7/23 10.000 LUU HONG THUAN  5212 - 45337 Chuyển tiền
24/7/23 10.000 HOANG THI OANH 5239 - 31855 Chuyển tiền.CT tu 1022768945 
24/7/23 10.000 VUONG THI PHUONG  5213 - 44804 Chuyển khoản
24/7/23 10.000 TRAN THI NGOC HAN  5245 - 24279 Chuyển tiền.CT tu 1032190923 
24/7/23 10.000 HUYNH THI HOANG ANH  5218 - 44325 Chuyển tiền
24/7/23 10.000 NGUYEN HIEN  5213 - 43965 Chuyển tiền
24/7/23 10.000  VU THI HONG VY 5214 - 43936  Chuyển tiền
24/7/23 10.000 LAI NGOC CHAU 5078 - 48159 Chuyển tiền.CT tu 1020006188 LAI 
24/7/23 10.000 DO HOANG VAN 5220 - 43649  
24/7/23 10.000 NGUYEN THU HUONG 5220 - 43412  Chuyển tiền
24/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 30498 từ thiện
24/7/23 10.000 NGUYEN THU HOAI  5212 - 42749 Chuyển tiền
24/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY NGUYEN  5213 - 40124 Chuyển khoản
24/7/23 10.000 NGUYEN VAN DUC  5212 - 78249 Chuyển khoản
24/7/23 10.000 TRAN THI DIEM HUONG 5213 - 13963  Chuyển tiền
24/7/23 10.000 NGO DUY TUNG  5215 - 70390  Chuyển khoản
24/7/23 1.000  tran thi duyen 5209 - 61694 CKSOTAIKHOAN 
24/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 31872 Chuyển tiền
24/7/23 30.000 NGUYEN PHUONG THAO  5212 - 86613 Chuyển tiền
24/7/23 10.000 BUI VAN TUAN  5242 - 30345 Chuyển tiền.CT tu 0401001401106 
24/7/23 10.000 TRAN NGOC QUY  5214 - 45665 Chuyển khoản
24/7/23 10.000  TRUONG VAN THUAT  5216 - 14779 Chuyển tiền
24/7/23 10.000 NGUYEN KHAC HOC  5161 - 16848  Chuyển tiền qua MoMo
24/7/23 10.000 LE THANH DAT  5212 - 68928 Chuyển tiền
24/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 65749 Chuyển tiền từ thiện
24/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 90468 Trẻ em khuyết tật.CT tu 0381000439618 
24/7/23 20.000 TRAN KHANH LINH 5219 - 77644 Chuyển khoản
24/7/23 10.000 PHAN THI KIM LY  5239 - 74032 Chuyển tiền.CT tu 0421000445777 
24/7/23 10.000 LE QUANG MINH 5219 - 21990  
24/7/23 10.000 VU VAN TAN 5212 - 94683  
24/7/23 10.000 NGUYEN VAN KHUONG 5242 - 80740 CT tu 1013312119 
24/7/23 10.000 Nguyen Thi Luyen 5220 - 52270 Chuyển tiền
24/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 56963 chung.CT tu 0011004232659tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
24/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 46234 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
24/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 40454 tre khuyet tat.CT tu 0071005277305tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
24/7/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 27482 Mong tat ca tre em khong kho nhu toi.CT tu 1030265655tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
24/7/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 26963 CT tu 9766316154tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
25/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 88801 Chut tam long gui den cac em
25/7/23 55.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 10173 Mong cc em luon vui khoe.
25/7/23 10.000 NGUYEN THI THOM 5245 - 60949 quyen gop cho Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.CT tu 1014371999 
25/7/23 30.000  DANG THI THUY 5078 - 76066 c c e hp.CT tu 0291000272468 
25/7/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5213 - 68950  
25/7/23 10.000 LE THI HANH 5215 - 68994 Chuyển khoản
25/7/23 100.000 NGUYEN VAN HUNG 5215 - 60016  
25/7/23 10.000 truong ngoc khanh linh 5212 - 43148  
25/7/23 10.000 NGUYEN THI LINH 5078 - 60336 Chuyển tiền.CT tu 1015777558 
25/7/23 10.000 CHAO THI MAY 5220 - 23366 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 DANG QUOC DINH 5017 - 12408 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 CAM THI LIEN 5215 - 89437 Chuyển tiền
25/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 86094 Chuyen qua ZaloPay
25/7/23 10.000 Nguyen thi hoa 5215 - 06003  
25/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 00846 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
25/7/23 10.000 LE CONG DUAN  5215 - 99670 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 DO THI CHINH  5244 - 34465 Quỹ từ thiện.CT tu 0971000032692
25/7/23 10.000 \TRINH THI MI CO\ 5213 - 43341 Chuyển khoản
25/7/23 20.000 H SAO THONG THIP  5209 - 27263 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 DINH XUAN HUNG 5242 - 49906 Chuyển tiền.CT tu 0211000523858 
25/7/23 200.000 DANG LE VAN HUU 5241 - 39605 Chuyển tiền.CT tu 1035609004 
25/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 45407  
25/7/23 10.000 TRAN THI YEN 5161 - 77311  
25/7/23 10.000 TRAN THI THU THUONG  5213 - 95896 Chuyển tiền cho Quỹ từ thiện
25/7/23 10.000 BUI THI HAO 5218 - 79797  
25/7/23 10.000 Chu Thi Thu Trang  5209 - 74844 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 NGUYEN TUONG LAI  5217 - 29141 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 NONG THI TRANG 5214 - 20430 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 DINH THI HONG NGAT  5212 - 17720 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 LE THI THOA  5220 - 01112 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 DINH DUY TUNG 5215 - 68421 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THUY  5218 - 73066  Chuyển tiền
25/7/23 20.000 NGUYEN HUNG AN  5161 - 66786  Chuyển tiền qua MoMo
25/7/23 20.000 HUYNH THI THU TRANG  5161 - 66315 Chuyển tiền qua MoMo
25/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 15311  
25/7/23 10.000 Trung  5214 - 12570 Trung chuyen 
25/7/23 10.000 NGUYEN TRONG TAI  5218 - 91439 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 NGUYEN XUAN HA  5219 - 82720  
25/7/23 10.000 PHAM THI THU HA  5240 - 93201 Chuyển tiền.CT tu 0651000640827
25/7/23 10.000 PHI THI PHUONG THAO  5214 - 61516  Chuyển khoản
25/7/23 10.000 NGUYEN NGOC TIEN  5213 - 47435  Chuyển tiền từ thiện
25/7/23 10.000 LE THI NHU Y  5219 - 29177 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 NGUYEN THI LAN ANH  5213 - 13080 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 NGUYEN THI NGOC GIOI  5244 - 75859 Chuyển tiền.CT tu 0371000463876 
25/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 86710  
25/7/23 10.000 TRAN VAN TRUC 5244 - 74199 CT tu 1015312066
25/7/23 10.000 PHAM THI THU TRANG  5215 - 76151  
25/7/23 10.000 TRAN GIANG NAM  5241 - 86001 Quỹ từ thiện.CT tu 1022595461
25/7/23 10.000 HO THI MY HOA 5214 - 44336  Chuyển khoản
25/7/23 10.000 TRAN MINH TRUONG  5216 - 40928  Chuyển tiền tu Viettel Money
25/7/23 10.000 LUU THI PHUONG  5219 - 27902 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 LE THUY LINH  5212 - 14871 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 LOC THI DIEM  5219 - 92116  
25/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 86203 Quỹ từ thiện
25/7/23 10.000 TRAN PHI LEN 5243 - 89262 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 0201000607813 
25/7/23 10.000 LE THI TRUC VY 5017 - 74741  
25/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5220 - 66669 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 NGUYEN THI BICH  5212 - 57988 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 TRAN THI NHUONG 5214 - 52337  
25/7/23 10.000 NGUYEN XUAN NHAT  5219 - 30717 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 22442 Chuyển Quỹ từ thiện
25/7/23 10.000 PHAN THI KHANH LY  5245 - 63384 Chuyển tiền.CT tu 9989714876 
25/7/23 50.000 DANG VAN NUI  5215 - 99559 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 TRAN TRUNG HIEU  5216 - 92940 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 NGUYEN THE HA  5213 - 91035 Chuyển tiền
25/7/23 30.000 DANG VAN NUI  5215 - 81146 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 MAI THI HONG  5218 - 78331  
25/7/23 10.000 DO THI HUONG  5220 - 56120 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 NGUYEN THI MY  5220 - 33171  
25/7/23 10.000 NGUYEN DO THANH TUAN  5214 - 28986 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 HO THI MEN 5216 - 93037 Chuyển khoản
25/7/23 50.000 NGUYEN HO DUONG LINH  5213 - 78396 checkscam.vn 
25/7/23 10.000 NGUYEN THI CANG 5215 - 77886 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 NGUYEN VIET LOI  5214 - 60358 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 TRAN THI CAM THUY  5243 - 74096 Chuyển tiền.CT tu 1029403947 
25/7/23 10.000 NGUYEN THI THU  5212 - 41177 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
25/7/23 10.000 NGUYEN  5215 - 40627 NGUYEN CK
25/7/23 10.000 LAI THI NGA  5209 - 37107 Chuyển tiền
25/7/23 20.000 VU NGUYEN NGOC QUYEN  5212 - 33315 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 PHAN THI THO  5220 - 32064 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 HOANG VAN HUYEN  5216 - 29119 Chuyển khoản
25/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 45804 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0451000232885 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
25/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 27436 Quy vi tre em kt
25/7/23 10.000 NGUYEN THI MY 5245 - 50468 Chuyển tiền.CT tu 0101001233013 
25/7/23 10.000 NGUYEN THI THAO 5215 - 18722 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 NGUYEN THI NHU TIEN  5219 - 10206  Chuyển khoản
25/7/23 10.000 DIEP CHAN HAO 5078 - 44013 Chuyển tiền.CT tu 0431000103657
25/7/23 10.000 LE THI DIEU HUYEN  5220 - 07084 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 NGUYEN THI LAN THANH  5244 - 48860  Chuyển tiền.CT tu 0101001154671 
25/7/23 10.000 Vuong Bao Lien  5215 - 01415 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 NGUYEN THI TUYET NGAN  5017 - 00838 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 PHAM THI HUONG 5214 - 99710 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 TRAN THI HONG NGOC 5215 - 97610  Chuyển tiền
25/7/23 10.000 NGUYEN THI LE 5212 - 92206 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5216 - 91385 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 VI THI HANH  5212 - 91138  
25/7/23 20.000 PHAM THI LY  5209 - 90750  
25/7/23 10.000 BUI THI NHAN 5220 - 90695 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 NGUYEN THANH LUAN  5217 - 89083 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 PHAM THI HUYEN TRANG  5219 - 85737 PHAM THI HUYEN TRANG Chuyển tiền
25/7/23 10.000 TRAN THI HOA LE 5215 - 84455 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5213 - 82850 Chuyển khoản
25/7/23 20.000 NGO THI MINH THU  5215 - 82634 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5243 - 69496  Chuyển tiền.CT tu 0611000185347 
25/7/23 10.000 TRAN THI HANH 5219 - 78563 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 Nguyen Ngoc Anh Phuo  5216 - 78319 Chuyển tiền
25/7/23 10.000  PHAM THI KIM HUONG  5240 - 60491 H ckhoan Ủng hộ.CT tu 1031750124
25/7/23 10.000 DUONG THI TUYET 5214 - 77078  
25/7/23 10.000 LY THI THUY  5161 - 44465 Chuyển tiền qua MoMo
25/7/23 10.000 TONG THI GIANG TAM  5078 - 41048  Chuyển tiền .CT tu 0821000059977
25/7/23 10.000 PHAM THI THU TRANG  5217 - 75861  Chuyển tiền
25/7/23 10.000 NGUYEN THI HUE  5239 - 54569 Chuyển tiền.CT tu 0731000606684 
25/7/23 10.000 NGUYEN THI THANH  5213 - 75612 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 LE THI NGOC 5209 - 75520 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 NGUYEN THANH BINH  5220 - 75303 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 74664 Ủng hộ
25/7/23 10.000 NGO THI THUY QUYNH  5213 - 74522  Chuyển tiền
25/7/23 10.000 HOANG THI HOA  5017 - 74064  
25/7/23 10.000 NGUYEN THI THUONG  5017 - 73712 Chuyển khoản quy vi tre em
25/7/23 20.000 PHAM THI HAI 5209 - 72651 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 NGUYEN THI MAI TRINH  5220 - 72636  Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
25/7/23 10.000 THAI THI LINH  5217 - 72514 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 Thanh ngoc 5218 - 72134  
25/7/23 10.000 TRAN THI NGOC QUYNH  5220 - 71256 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 leductrung 5219 - 27376  
25/7/23 10.000 TRAN THI THU HA  5216 - 99995 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 THI MY HAN  5161 - 40752 Chuyển tiền qua MoMo
25/7/23 10.000 HA THANH THI 5017 - 52387  
25/7/23 10.000 LE THI KIEU  5215 - 26236 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 12692 Quỹ từ thiện
25/7/23 10.000 HOANG VAN DUNG  5216 - 05092 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 01510 Quỹ từ thiện
25/7/23 10.000 Nguyen Tien Viet  5219 - 95975 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 HA THANH HOAI 5212 - 89769 Chuyển khoản
25/7/23 10.000  LE HOANG TUAN  5220 - 82846 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 LU MANH TRINH 5220 - 79479 Chuyển khoản
25/7/23 10.000 DOAN THI NGUYET 5212 - 50964  Chuyển khoản
25/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 33220 Chuyển Quỹ từ thiện
25/7/23 10.000 DANG DAI NHAN  5209 - 31122 Chuyển tiền tu Viettel Money
25/7/23 10.000 DAO QUOC VIET 5214 - 24204 Chuyển tiền
25/7/23 20.000 Nguyen Van Tu 5212 - 23216 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 LE NGOC ANH  5243 - 47224 Chuyển tiền.CT tu 0101001187587
25/7/23 10.000 NGUYEN TRUONG GIANG  5209 - 26159 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 25363 Chuyển Quỹ từ thiện
25/7/23 10.000 LE THI NHUNG  5219 - 24205 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 DO THUY VAN  5215 - 03244  
25/7/23 10.000 NGUYEN MINH HAI 5239 - 30443 Chuyển tiền.CT tu 1021235503 
25/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 69062 Quỹ từ thiện 
25/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 68875 Quỹ từ thiện 
25/7/23 10.000 LE THI DIEM MY 5161 - 24623  
25/7/23 20.000 LU MINH THANH 5218 - 94981 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 84978 Quỹ từ thiện 
25/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 57104 Chuyển Quỹ từ thiện
25/7/23 10.000 TRAN THI HAI YEN  5215 - 55980 Chuyển tiền
25/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 14764 Quỹ từ thiện
25/7/23 10.000 TRAN NGOC TAN  5213 - 91053  
25/7/23 10.000 KIEU TRINH UYEN  5245 - 88208  
25/7/23 10.000 HOANG CHUNG ANH  5217 - 54115 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
25/7/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 67969 Binh thuong.CT tu 0341007223553 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
25/7/23 10.000 phan thi tu trinh 5017 - 32961  
25/7/23 10.000 NGUYEN THI XUAN HUONG  5242 - 27236 Chuyển tiền.CT tu 0441000694372 
25/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 70222 Quỹ từ thiện
25/7/23 350.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 88071 http Checkscam vn Ủng hộ trẻ em khuyết tật
25/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 40797 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
25/7/23 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 35716 .m.CT tu 9879577109 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
25/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 97070 Lan toa yeu thuong den nhung tre em bi khuyet tat
25/7/23 100.000 BUI THI HOA 5219 - 33443 Chuyển khoản
25/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 95116 Xin Ủng hộ quy.CT tu 0351000771799 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
26/7/23 2.190 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 82158 hyvong.CT tu 1027675299 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
26/7/23 1.000.000 PHUNG HIEN HOAI 5245 - 87520 Chuyển tiền.CT tu 0011004077443 
26/7/23 100.000 Be Su Den 5161 - 14802 Be Su Den Ủng hộ cac ban nho
26/7/23 50.000 DINH THI THU HUYEN  5220 - 50224  Ủng hộ
26/7/23 100.000 Chu Thi Hai 5017 - 97216  Ủng hộ
26/7/23 10.000 LAI THI HUYEN 5219 - 71134 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 HOANG TIEN BAN 5217 - 29138 Chuyển khoản
26/7/23 20.000 PHAM MINH TAY  5245 - 65221 Chuyển tiền.CT tu 0051000543291 
26/7/23 10.000 TRAN BINH GIANG 5218 - 01133 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 NGUYEN CHI TAM  5017 - 67812 Chuyển tiền đến  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
26/7/23 100.000 BUI ANH SA  5242 - 79044 BUI ANH SA Ủng hộ.CT tu 0711000320779 NGUYEN THI PHUONG LAN
26/7/23 10.000 LE NGUYEN HOANG HUY 5245 - 56727 Chuyển tiền.CT tu 1024032981
26/7/23 300.000 NGUYEN THI KHANH VAN 5189 - 99093 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 NGUYEN THI TUYET NHUNG 5078 - 31790 quy trẻ em khuyết tật vn.CT tu 0381000335012 
26/7/23 10.000 PHAN THE KIEN  5218 - 02858 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
26/7/23 10.000 NGUYEN THI TUYET NHI  5212 - 66947 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 DOAN THANH BINH  5217 - 52653 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 LE HOANG CHIEN  5219 - 39064 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 Nguyen Mau Hanh 5215 - 71439  
26/7/23 10.000 NGUYEN TRONG CUONG  5161 - 88713 Chuyển tiền qua MoMo
26/7/23 300.000 DAO THI HAI YEN  5212 - 57423 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 50305 chuyen quy từ thiện
26/7/23 10.000 TAN VAN HUYNH  5213 - 25386 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 LE VAN LUYEN  5219 - 19382 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 NGUYEN HUU AN 5242 - 61835 ho tro trẻ em khuyết tật VN.CT tu 9842330501
26/7/23 200.000 CHAO LAO SAN  5212 - 13615 Chuyển khoản
26/7/23 80.000 DANG THUY HANG  5215 - 92294 Chuyển khoản
26/7/23 200.000 HOANG THI CUC  5217 - 43490 Chuyển khoản
26/7/23 200.000 LE THI TUYET  5189 - 88152 Chuyển tiền gop tien quy tre em
26/7/23 300.000 HOANG ANH TUYET THUY 5189 - 84744 Chuyển tiền
26/7/23 200.000 NGUYEN THI THANH MAI  5215 - 12115  Chuyển khoản
26/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 09321 Ủng hộ 
26/7/23 200.000 PHANG THI DUNG  5017 - 02931 Chuyển khoản
26/7/23 200.000 DINH THI HAO  5220 - 98534 Chuyển khoản
26/7/23 200.000 NGUYEN TIEN VUONG  5219 - 98170 Chuyển khoản
26/7/23 200.000 NGUYEN THI HUYEN  5189 - 80273 Chuyển tiền
26/7/23 200.000 TRUONG THI LINH 5243 - 47435 Chuyển tiền.CT tu 1101000002062 
26/7/23 200.000 TRUONG THI MINH  5218 - 95217 Chuyển khoản
26/7/23 200.000 VU THI THUY  5212 - 94014 Chuyển khoản
26/7/23 200.000 NGUYEN THI CHINH  5214 - 92953 Chuyển khoản
26/7/23 300.000 PHAM THI HIEU HONG 5215 - 92452  
26/7/23 200.000 NGUYEN THI HAO  5214 - 91571 Chuyển khoản
26/7/23 200.000 NGUYEN THI HUONG  5017 - 91398 Chuyển khoản
26/7/23 300.000 NGUYEN THI HA TRANG  5239 - 32464 Chuyển tiền.CT tu 0351000658088 
26/7/23 300.000 BUI THI HAI  5214 - 90841 Chuyển khoản
26/7/23 200.000 CHU NGOC ANH 5215 - 90010 Chuyển tiền
26/7/23 200.000 NGUYEN THI LUYEN 5189 - 78279 Chuyển tiền
26/7/23 200.000 TRIEU THUY TIEN 5017 - 88632 Chuyển khoản
26/7/23 300.000 TRINH THI CUC  5189 - 77690  Chuyển tiền
26/7/23 300.000 NGUYEN THI THUY 5212 - 86914 Chuyển khoản
26/7/23 200.000 BUI THI THIET 5214 - 86074 Chuyển tiền
26/7/23 300.000 LY THI SAY  5017 - 85551 Chuyển khoản
26/7/23 200.000 CU THI HANG  5241 - 37738 Chuyển tiền.CT tu 3720191992
26/7/23 200.000 PHAM THI DIEU HONG  5078 - 77347  Chuyển tiền.CT tu 0731000746037 
26/7/23 10.000 DOAN THU HANG 5214 - 72285 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 PHUONG CHANH BAO  5218 - 52933  Chuyển tiền
26/7/23 10.000 VU THI MEN  5215 - 33126 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 VU THI MEN  5218 - 27868 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 MOONG THI THIN 5214 - 08985 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 Lang Thi Ngoc Anh  5213 - 52426 Chuyển tiền
26/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 67011 bt.CT tu 0081001009946 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
26/7/23 20.000 PHUNG THI HONG HANH 5017 - 43340  
26/7/23 10.000 NGUYEN THI MY LINH  5212 - 12425 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 TRAN VAN NHAN  5243 - 34756 Ma hong nien chuyen.CT tu 1027251016
26/7/23 10.000 LETHIVI 5161 - 70401 Chuyển tiền qua MoMo
26/7/23 20.000 HOANG THANH TRANG  5209 - 62546  Chuyển tiền
26/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 60477 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 DINH THI ANH TUYET  5209 - 14923 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 NGUYEN THUY TRANG  5078 - 55036 Chuyển tiền.CT tu 1022380481
26/7/23 10.000 DANG THI THUY DUNG  5241 - 99490  Chuyển tiền.CT tu 9392024751 
26/7/23 20.000 NGUYEN THI LAN HUONG  5209 - 97944 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 TRAN THI HANG 5242 - 26558 TRAN THI HANG 
26/7/23 10.000 TA DINH HOANG  5244 - 84094 Chuyển tiền.CT tu 9988951571 
26/7/23 129.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 61707 Checkscam vn Ủng hộ trẻ em khuyết tật
26/7/23 10.000 BUI VAN HUNG 5209 - 52446  
26/7/23 10.000 PHUNG LE THANH  5220 - 43365 Chuyển khoản
26/7/23 10.000  NGUYEN VAN VU  5245 - 81635 CT tu 0341006015084 
26/7/23 10.000 MA THI THANH XUAN N 5240 - 94913  Chuyển tiền.CT tu 0121000671133
26/7/23 10.000 NGUYEN ANH NGOC DIEM  5161 - 65198 Chuyển tiền qua MoMo
26/7/23 10.000 DO VAN VIET  5218 - 12955 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 DOAN THI MAI LY  5245 - 80395 Chuyển tiền.CT tu 0281000654345 
26/7/23 10.000 HOANG THI LE  5212 - 06621 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 Mac thu phuong  5216 - 00489 Mac thu phuong C K
26/7/23 10.000 PHAN THI THANH PHUONG 5239 - 87093 Chuyển tiền.CT tu 9359169031 
26/7/23 20.000 LE NGOC LAN 5215 - 96461 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 LE NGOC LAN  5213 - 95141 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 NGUYEN THI HANH 5218 - 86535  
26/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 80796 ckhoan
26/7/23 10.000 VO THI HONG NHUNG  5219 - 62111 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 LE THI HONG TIEN  5214 - 46310 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 TRAN THI THUONG 5217 - 41528 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 HA THI BICH HONG  5239 - 82921 transfer.CT tu 1012750014 
26/7/23 10.000 DONG THI MAI DUNG  5212 - 29672  Chuyển khoản
26/7/23 10.000 LE THI THUY NGA 5220 - 23277 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 20487 Quy tam long vang
26/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 18281 Ủng hộ
26/7/23 20.000 NGUYEN THI KIM THAN  5209 - 12340  Chuyển tiền
26/7/23 10.000 NGUYEN THI HANH 5216 - 12294  Chuyển tiền đến  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
26/7/23 10.000 NGUYEN THI THAI BINH  5239 - 81131  Chuyển tiền.CT tu 1013716629 
26/7/23 20.000 TRAN THI ANH HONG  5245 - 73226 Chuyển tiền.CT tu 9986601995 
26/7/23 10.000 PHAM THUY LINH  5242 - 95279  Chuyển tiền.CT tu 1030028824
26/7/23 10.000 PHAM THI HUYEN  5017 - 97287  Chuyển khoản
26/7/23 10.000 CAO THI HIEN VAN 5220 - 96315  Chuyển khoản
26/7/23 10.000 CAO QUANG HUNG 5217 - 90972  
26/7/23 10.000 BACH VAN DO 5242 - 94830 Chuyển tiền.CT tu 0231000637963 
26/7/23 10.000 LE THI THUY DUYEN  5209 - 88228  Chuyển khoản
26/7/23 10.000 TSAN MU HONG  5240 - 85705  Chuyển tiền.CT tu 0841000047487 
26/7/23 10.000 NGUYEN THI KIEU HUONG 5220 - 85819  Chuyển khoản
26/7/23 10.000 HUYNH THI MINH THU  5161 - 59834 Chuyển tiền qua MoMo
26/7/23 10.000 DOAN THI KIM NGAN  5215 - 85175  
26/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 84475  
26/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 83655 Ủng hộ
26/7/23 10.000 NGUYEN NGOC PHUONG  5219 - 82871 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 NGUYEN THI HAI  5218 - 82706 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 TRAN THI HA  5215 - 82304  Chuyển tiền
26/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 81828 Nhiem vu 12 
26/7/23 10.000 NGUYEN THI THU HUYEN  5215 - 81628  
26/7/23 10.000 NGUYEN THI DUYEN  5017 - 81604  Chuyển tiền
26/7/23 10.000 LUONG THI NGA  5241 - 85417 Chuyển tiền.CT tu 0121000791633
26/7/23 10.000 NGUYEN THI BICH  5242 - 94239 Chuyển tiền.CT tu 1026979161 
26/7/23 10.000 NGUYEN THI HUE  5078 - 35648  Chuyển tiền.CT tu 0821000057277 
26/7/23 10.000 NGUYEN THI THU THAO  5215 - 80896  Chuyển khoản
26/7/23 10.000 HOANG THI MUNG 5219 - 80911 Chuyển khoản
26/7/23 20.000 Nguyen Thi Phuong  5215 - 80282 Chuyển tiền tu Timo
26/7/23 10.000 NGUYEN PHUONG THAO  5245 - 71943  Chuyển tiền từ thiện quy vi tre em.CT tu 0351000771356 
26/7/23 10.000 DUONG NGOC THUY  5213 - 79655 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 LE THI BICH VIEN  5216 - 79645  Chuyển tiền
26/7/23 10.000  DO THI KIM QUYEN  5214 - 78797 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 NGUYEN THI KIM HONG 5212 - 78753  Chuyển khoản
26/7/23 10.000 VU THI VUI 5245 - 71861 Chuyển tiền.CT tu 0971000020825 
26/7/23 10.000 LE THI THU UYEN N 5242 - 94057 Chuyển tiền.CT tu 0401001497120
26/7/23 10.000 NGUYEN THI NGUYEN  5212 - 78323 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 LE THI MAI HONG  5218 - 78119 Chuyển tiền
26/7/23 20.000 NGUYEN THI MINH TUYEN  5218 - 77960  
26/7/23 10.000 NGUYEN THU TRANG  5212 - 77957 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 NGUYEN THI HONG NGOC 5213 - 77681 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 NGUYEN THI THU HAO  5161 - 59440  Chuyển tiền qua MoMo
26/7/23 10.000 NGUYEN THI HANG  5218 - 76962 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 NGUYEN THI MY HUE 5216 - 76648 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 TRAN THI BINH 5214 - 76324 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 TRAN LE NGOC HAN  5215 - 76131 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 NGUYEN THI UYEN  5219 - 75936 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 Nguyen Thi Kim Oanh  5218 - 75815 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5220 - 75780 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 LE THI NGOC VY  5214 - 75248 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 75190 .Ủng hộ
26/7/23 10.000 TRAN THANH LONG  5220 - 70158 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 LE QUANG TRONG  5215 - 38896 Chuyển khoản le quang trong
26/7/23 10.000 HOANG VAN DONG  5219 - 10726 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 NGUYEN TRAN GIA NHU  5212 - 98851 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 TONG MY TAM 5214 - 79082 Chuyển tiền
26/7/23 10.000  TRAN MINH NGOC  5215 - 78287 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 NGO THI HUONG  5218 - 54313 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 VU THI HUYEN  5161 - 54186 Chuyển tiền qua MoMo
26/7/23 20.000 PHAM THI CAM VAN  5078 - 23001 Chuyển tiền.CT tu 1024034480
26/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 11593 chuyen quy từ thiện
26/7/23 10.000 HOANG QUOC VIET 5213 - 11328  
26/7/23 10.000 NGUYEN THI THU  5216 - 96480 Chuyển khoản
26/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 20246 vi trẻ em khuyết tật.CT tu 0031000229687 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
26/7/23 10.000 HOANG QUOC VIET 5161 - 50798 Chuyển tiền qua MoMo
26/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 48635 229600.260723.120949.Ho tro
26/7/23 10.000 HUYNH NHAT TAM  5219 - 17387 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 PHAM THI HONG MINH  5161 - 47706 Chuyển tiền qua MoMo
26/7/23 10.000 LE THI TAM  5215 - 94535 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 Pham Kieu Oanh 5017 - 76876  
26/7/23 10.000 Hoang Thi Nhu Phuoc  5214 - 65574 Chuyển tiền tu Viettel Money
26/7/23 10.000 VI VAN DAN 5213 - 57209  
26/7/23 10.000 PHAN THI THANH XUAN 5209 - 54468 Chuyển tiền
26/7/23 10.000 NGUYEN THI TAM 5161 - 45468 Chuyển tiền qua MoMo
26/7/23 10.000 DANG QUOC DINH 5215 - 00708  
26/7/23 10.000 NGUYEN NGOC THAO  5214 - 86491  Chuyển khoản
26/7/23 10.000 DANG KHAC THANG 5017 - 67554 Chuyển khoản từ thiện
26/7/23 10.000 HA VAN DUC 5161 - 41730 Chuyển tiền qua MoMo
26/7/23 10.000 DOAN THI NGUYET 5209 - 37659 Chuyển khoản
26/7/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 77287 chuc cac em luon vui ve.CT tu 0291000272468 
26/7/23 20.000 NGHIEM THI HUE CHI  5244 - 40395 Chuyển tiền.CT tu 9377407096 
26/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 59874 QUYTUTHIEN
26/7/23 20.000 TRAN QUOC TOAN  5216 - 42070  
26/7/23 10.000 TRAN VIET HUNG  5215 - 34529 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 Nguyen trong tai 5217 - 28317  
26/7/23 10.000 LE NGOC ANH  5244 - 37504 Chuyển tiền.CT tu 0101001187587 
26/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 05762 .ho tro trẻ em khuyết tật
26/7/23 10.000 NGUYEN DUC ANH  5219 - 79485 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 DANG PHUONG LINH  5241 - 48253 Chuyển tiền.CT tu 1020677908
26/7/23 10.000 My Hien 5212 - 59847  
26/7/23 10.000  Hunh Thi Bich Hanh 5220 - 47399  
26/7/23 10.000 NGUYEN THANH LUAN 5017 - 35268 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 HOANG VAN DUNG 5214 - 33779  
26/7/23 50.000 DANG VAN NUI  5209 - 89160 Chuyển khoản
26/7/23 10.000 Do Thi Duyen 5244 - 29090 Do Thi Duyen Chuyển khoản.CT tu 1026650453 LUONG QUOC HUY
26/7/23 10.000 NGUYEN THI THU HA  5214 - 63863  
26/7/23 10.000 HO THI NGOC CHAU  5239 - 29494 Chuyển tiền.CT tu 1036494218
26/7/23 93.184 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 51637 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ quy
26/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 37623 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
26/7/23 10.000 DANG THI THAO  5241 - 97339 Chuyển tiền.CT tu 1018014842 
26/7/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 26895 giau thi Ủng hộ.CT tu 1015919694
26/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 36502 Ủng hộ 
26/7/23 20.000 DANG LE VAN HUUN 5078 - 89809 Chuyển tiền.CT tu 1035609004 
27/7/23 100.000 TRINH QUANG LONG  5078 - 65208  Chuyển tiền.CT tu 0071005679972 
27/7/23 500.000 LY MY HONG 5244 - 28847 Chuyển tiền.CT tu 0381000458466
27/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 61662 hoan canh bat ky.CT tu 1039398715
27/7/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 00104 for children
27/7/23 50.000 LE THI KIM NGA 5216 - 97473 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 PHAM THI KIEU ANH  5214 - 73157 Chuyển tiền
27/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 46313 ho tro trẻ em khuyết tật
27/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 85113 ho tro trẻ em khuyết tật
27/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 39859 vi trer em lanhf lanw.CT tu 9326729373 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
27/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 72169 VINAKY
27/7/23 10.000 BAN VAN LIU 5212 - 66270 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 HOANG THI DIEP  5217 - 55224 Chuyển tiền
27/7/23 1.000.000 NGUYEN THI HIEN 5189 - 69408  Ủng hộ
27/7/23 10.000 VU NGOC SON  5017 - 34814 Chuyển tiền
27/7/23 200.000 Bui Quyet Tien  5017 - 94406 Chuyển tiền tu Viettel Money
27/7/23 10.000 NONG THI HA 5212 - 81839 Chuyển tiền
27/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 51443 Ủng hộ
27/7/23 20.000 LE QUANG HUNG  5209 - 31955 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 LU THI HOA 5219 - 28996 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 BUI XUAN VINH  5219 - 24288 Chuyển tiền
27/7/23 300.000 LE QUANG HUNG 5215 - 14154 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 NGUYEN VAN MANH 5161 - 06156  
27/7/23 10.000 TRAN THI YEN NHI 5161 - 05423  
27/7/23 10.000 LE THI MINH HUONG  5239 - 79099 Vi tre e khuyet tat.CT tu 1037431707 
27/7/23 10.000 .Phan Thuy My 5213 - 73963  Chuyển tiền
27/7/23 10.000 NGUYEN DOAN DUNG  5239 - 76584 Chuyển tiền.CT tu 1012356997 
27/7/23 10.000 TRUONG VAN CHUNG  5218 - 56907 Chuyển tiền
27/7/23 10.000 TRAN THI THU HA  5214 - 89177 Chuyển tiền
27/7/23 200.000 NGUYEN THI CHINH  5216 - 52533 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 51587 từ thiện
27/7/23 200.000 NGUYEN LOC  5241 - 74591 Chuyển tiền.CT tu 0031000206746 
27/7/23 200.000 NGUYEN THI HUONG  5209 - 20790 Chuyển khoản
27/7/23 200.000 NGUYEN THI THU  5017 - 08419 Chuyển tiền
27/7/23 200.000 LE HONG TRANG 5216 - 94087 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 DINH VAN THUONG 5214 - 93363  
27/7/23 300.000 Do Thi Ly  5213 - 74956 Chuyển tiền tu Viettel Money
27/7/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5214 - 63474 Chuyển khoản
27/7/23 200.000 PHAN THI CHUNG 5209 - 54015  
27/7/23 200.000 NGUYEN THI THANH THUY 5216 - 18367  
27/7/23 200.000 NGUYEN THI QUYNH LIEN  5240 - 65378 Chuyển tiền.CT tu 0561000542015 
27/7/23 10.000 QUACH LAM TRUONG  5209 - 00744  Chuyển khoản
27/7/23 10.000 VU THI THOM 5209 - 80580 Chuyển khoản
27/7/23 200.000 BUI THI NGOC 5214 - 74306 Chuyển khoản
27/7/23 300.000 CAO THI NGA  5217 - 67873 Chuyển khoản
27/7/23 200.000 NGUYEN THI MINH  5209 - 63600 Chuyển tiền
27/7/23 200.000 TRAN THI NGAN 5217 - 60400 Chuyển khoản
27/7/23 200.000 NGUYEN NGOC TRAN  5214 - 52684 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 48065 quyen gop
27/7/23 10.000 TRUONG THUY HANG  5212 - 43639 Chuyển tiền
27/7/23 200.000 HA THI PHUONG THUY  5240 - 61071  Chuyển tiền.CT tu 0311000673712
27/7/23 300.000 HOANG ANH TUYET THUY  5189 - 29639  Chuyển tiền
27/7/23 10.000 Nguyen Thi Thanh Hang  5217 - 40771 Chuyển tiền
27/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 36874 Ủng hộ
27/7/23 300.000 VU THI MY HANH  5213 - 36026 Chuyển khoản
27/7/23 200.000 NGUYEN THI DUNG  5215 - 32440 Chuyển khoản
27/7/23 200.000 LE THI THU TRANG  5212 - 31309 Chuyển khoản
27/7/23 200.000 NGUYEN THI HUE  5245 - 46713 Chuyển tiền.CT tu 0551000332678
27/7/23 300.000 HUYNH THI THUY LOAN  5214 - 25413 Chuyển khoản
27/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 20218 Ủng hộ 
27/7/23 10.000 LUONG THI MY QUY  5209 - 18616 Chuyển khoản
27/7/23 200.000 DINH THI NGOC HUYEN  5240 - 59559 Chuyển tiền.CT tu 0691000327386 
27/7/23 200.000 TRUONG THI MUOI 5244 - 46165 Chuyển tiền.CT tu 0901000104082 
27/7/23 200.000 DIM THI CUI  5189 - 23110 Chuyển tiền
27/7/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 22824 Lolem chuyen si Kt
27/7/23 300.000 CU THI HANG  5242 - 68232 Chuyển tiền.CT tu 3720191992 
27/7/23 300.000 NGUYEN THI HANG 5220 - 13986 Chuyển khoản
27/7/23 300.000 NGUYEN THI HUONG  5215 - 13691 Chuyển khoản
27/7/23 300.000 NGUYEN THI HUYEN  5189 - 22100  Chuyển tiền
27/7/23 300.000 VU THI THUY 5017 - 12649 Chuyển khoản
27/7/23 300.000 LE THI TUYET  5189 - 21458 Chuyển tiền
27/7/23 200.000 PHAM THI DIEU HONG  5017 - 10735 Chuyển tiền
27/7/23 200.000 VU TRAN UYEN NHI  5189 - 21047 Chuyển tiền
27/7/23 300.000 NGUYEN THI THUY 5220 - 08178 Chuyển khoản
27/7/23 200.000 TRUONG THI MINH  5219 - 07060 Chuyển khoản
27/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 03388 NV QUYEN GOP
27/7/23 10.000 LUU THI HUYEN TRANG  5242 - 64153 Chuyển tiền.CT tu 1013463920 
27/7/23 10.000 HOANG VAN TUU  5217 - 39556 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 NGUYEN THI LAN ANH 5017 - 36311 Chuyển tiền
27/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 91618 chuyen quy từ thiện
27/7/23 10.000 LE CHI ANH  5214 - 31432 Chuyển khoản
27/7/23 10.000  HA VAN HUY  5241 - 46993 Chuc cac em vv.CT tu 1014764288 
27/7/23 10.000 TRAN THI BICH QUYEN  5212 - 00967  Chuyển tiền
27/7/23 10.000 NGUYEN NGOC HUNG  5245 - 32641 Chuyển tiền.CT tu 9988880524
27/7/23 10.000 NGUYEN VAN KHANH  5242 - 54370 Chuyển tiền.CT tu 0201000726523 
27/7/23 10.000 PHAM QUANG THINH  5215 - 74998  Chuyển tiền
27/7/23 10.000 NGUYEN THI THUONG  5242 - 52293 Chuyển tiền.CT tu 1016117031
27/7/23 10.000  NGUYEN NU TO HUONG  5214 - 55194 Chuyển tiền
27/7/23 4 Pham Duc Trong 5217 - 25481 Chuyển tiền
27/7/23 20.000 TRAN THI TU NGAN  5242 - 50019 trẻ em khuyết tật.CT tu 0481000858908 
27/7/23 10.000 NGUYEN THI NGOC TRAM  5220 - 93802 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 HO THI KIM CHI  5219 - 89296 GUI TANG
27/7/23 10.000 HOANG THI NGAN 5215 - 89158 Chuyển khoản
27/7/23 15.000 NGUYEN THI KIM LIEN  5220 - 64205 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 VU THI THANH TUYEN  5017 - 48351 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 44246 quyen gop cho tre khuyet tat
27/7/23 10.000 NGUYEN THI NGAN  5219 - 43219 Chuyển khoản
27/7/23 10.000  BO THI NGOC THEM  5219 - 40515  
27/7/23 10.000 NGUYEN THI HOng  5209 - 35949  
27/7/23 10.000 NGUYEN THI THANH THUY 5213 - 35335 Chuyển khoản
27/7/23 20.000 NGUYEN THI THU HUYEN  5209 - 34629 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 Nguyen Thi Nga  5212 - 29921 Chuyển tiền
27/7/23 10.000 DANG NGOC ANH 5217 - 24401 Chuyển khoản quy vi cac em khuyet tat
27/7/23 10.000 VO THI PHUONG THUY  5017 - 20745 Chuyển tiền
27/7/23 10.000 NGUYEN THI HONG NGA 5240 - 33773 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN.CT tu 0631000414851 
27/7/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5217 - 03819 Chuyển tiền
27/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 32108 Ho tro y te cho tre.CT tu 0791000025090 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
27/7/23 10.000 BUI THI THU TRANG  5215 - 88815 Chuyển tiền
27/7/23 20.000 DAO THI THU HA 5217 - 86292 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 Le thi xuan  5212 - 82540 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 NGUYEN THI ANH  5215 - 82210 Chuyển tiền
27/7/23 10.000 HOANG THI XUAT 5161 - 74708 Chuyển tiền qua MoMo
27/7/23 10.000 PHAM THI VU Y  5239 - 25907 Chuyển tiền.CT tu 1028669582
27/7/23 10.000 TRAN THI HA 5218 - 69385 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 TRAN THANH NGUYEN  5212 - 69069 Chuyển tiền
27/7/23 10.000 DOAN THI BAO NGOC  5213 - 68998 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 DANG THI HIEN  5213 - 62144 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 Tran thi hang  5017 - 59430 Tran thi hang uh 
27/7/23 20.000 PHAM THI TIEN 5217 - 55527 Chuyển tiền
27/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 48392 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5213 - 47145 Chuyển tiền
27/7/23 10.000 LE THI HOA 5219 - 42117 Chuyển tiền
27/7/23 10.000 VO THI KHANH NGOC  5161 - 73219 Chuyển tiền qua MoMo
27/7/23 10.000 NGO THI LINH  5209 - 39464 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 NGUYEN VAN HOA 5219 - 37884  
27/7/23 10.000 LE THI BICH HANH  5220 - 35038  
27/7/23 10.000 DINH VAN SON 5161 - 72829 Chuyển tiền qua MoMo
27/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY LINH  5017 - 27115 Chuyển khoản
27/7/23 20.000 TRAN THI SOA 5209 - 24130 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 VO THI LAI 5017 - 21157 Chuyển tiền tu Viettel Money
27/7/23 10.000 NGUYEN LUONG HAI  5017 - 18763 Chuyển tiền
27/7/23 10.000 LEO THI KEO 5215 - 18387 Chuyển tiền
27/7/23 10.000 PHAM NGOC QUYNH  5241 - 27500 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật vn.CT tu 0071000894030 
27/7/23 10.000 HOANG THI HONG 5220 - 05892 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 TUONG THI ANH HIEP  5213 - 05141 Chuyển tiền
27/7/23 2.752 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 24525 CT tu 1036096697 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
27/7/23 20.000 LY THI HUONG LAN 5245 - 93404 Chuyển tiền.CT tu 0011002805755
27/7/23 10.000 LE THI PHUONG 5213 - 01913 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 TRAN THI HUONG 5245 - 93314 Chuyển tiền.CT tu 0561000601421 
27/7/23 10.000 NGUYEN THI TUYET  5213 - 00646 Chuyển tiền
27/7/23 10.000 PHAM THI HONG THUY  5212 - 97748 Chuyển tiền
27/7/23 10.000 TRAN THI MY LE  5161 - 71456 Chuyển tiền qua MoMo
27/7/23 10.000 HA THI NGA 5217 - 97319 Chuyển tiền
27/7/23 10.000 TRIEU THI CHUYEN  5219 - 96506 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 diemhuynh89 5215 - 96253  
27/7/23 10.000 HOANG BICH DIEP  5217 - 96152  
27/7/23 10.000 TRAN THI BICH TRAM  5241 - 26319 Chuyển tiền.CT tu 1029283738 
27/7/23 10.000 TA THI DAO 5244 - 92848 Chuyển tiền.CT tu 0821000124643 
27/7/23 10.000 NGUYEN THI MAI ANH  5245 - 92844 Chuyển tiền.CT tu 0351000824021 
27/7/23 10.000 NGUYEN THI TO TRAM  5216 - 93922  Chuyển tiền
27/7/23 10.000 DANG THI TRUNG ANH  5017 - 93740 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 TRAN THI THUY HONG  5209 - 93550 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 NGUYEN THI LY  5216 - 93173 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 DUYEN 5214 - 93028  
27/7/23 20.000 LE THI KIM HIEN 5243 - 34980 Chuyển tiền.CT tu 1023528532 
27/7/23 10.000 DANG THI VY NA  5245 - 92651 Chuyển tiền.CT tu 0761002340956
27/7/23 10.000 NGUYEN THI TUNG  5209 - 91062 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 Gia HAN  5216 - 90393 Gia HAN Chuyển khoản
27/7/23 10.000 PHAN THI KIM TUYEN  5218 - 90319  
27/7/23 10.000 LY THI KIEU 5218 - 90072 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG  5215 - 89642 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 NGUYEN THI VAN ANH  5161 - 71152 Chuyển tiền qua MoMo
27/7/23 10.000 NGUYEN THI KIM OANH  5213 - 89436 Chuyển tiền
27/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5215 - 89114 Chuyển tiền
27/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 58445 Chuyen quy từ thiện
27/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 42657 Chuyen quy từ thiện
27/7/23 10.000 NGUYEN MY HAN  5212 - 53865 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 LE TUAN ANH  5209 - 95006 Chuyển khoản
27/7/23 10.000  CHAU ANH  5218 - 72054 Chuyển tiền
27/7/23 10.000 NGUYEN THI TU TRAM  5212 - 65138  Chuyển tiền
27/7/23 10.000 NGUYEN THI NGOC NGA  5217 - 57819 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 TRAN VU LINH 5243 - 87842 Chuyển tiền.CT tu 1026531965 
27/7/23 500.000 Dung va Hiep o Ly Nhan Ha Nam 5078 - 67095 Dung va Hiep o Ly Nhan Ha Nam.CT tu 0011003386876 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
27/7/23 10.000 DO THI KIM OANH 5217 - 19510 Chuyển tiền đến  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
27/7/23 10.000 PHAM THI HONG MINH  5161 - 51257 Chuyển tiền qua MoMo
27/7/23 10.000 HA THI DIEU LY 5212 - 05979 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 hoang van duong 5219 - 43711  
27/7/23 10.000 HOANG NGOC HOAN  5216 - 27681 Chuyển khoản
27/7/23 20.000 NGUYEN THI DIEM 5241 - 65793 Chuyển tiền.CT tu 0651000833621 
27/7/23 10.000 phan van nam long 5216 - 11550  
27/7/23 10.000 NGUYEN VAN BINH  5218 - 92523 transfer
27/7/23 10.000 NGUYEN VAN BINH  5212 - 90769 transfer
27/7/23 10.000 LO THI LIEN  5017 - 88567 Chuyển tiền
27/7/23 20.000 VU CONG QUYEN  5216 - 86271 Chuyển tiền Ủng hộ
27/7/23 10.000 DANG THI LAN ANH  5220 - 68878 Chuyển tiền
27/7/23 10.000 Tuan  5218 - 68136 Tuan chuyen 
27/7/23 10.000 BON VAN BINH  5214 - 47089 Chuyển khoản
27/7/23 10.000 TRINH THI NHU Y 5218 - 33677 Chuyển khoản
27/7/23 10.000  NGUYEN VAN QUOC  5219 - 95523 Chuyển tiền
27/7/23 10.000 NGUYEN MANH HAI  5215 - 68047 Chuyển khoản
27/7/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 31527 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
28/7/23 10.000 PHUNG THI LY  5218 - 48638 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 Tran thi thanh thuy 5189 - 04197  
28/7/23 10.000 TRAN THI PHUONG 5212 - 82023  
28/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 62040 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật vn
28/7/23 200.000 VU THI PHUONG GIAO LINH  5213 - 45179 Chuyển khoản
28/7/23 200.000 LUONG THI MINH DUE  5217 - 31718  ho tro
28/7/23 200.000 HOANG MINH HAU  5213 - 30793 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
28/7/23 10.000 PHAM THI THANH TRUC  5209 - 14839 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 01876 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/7/23 10.000 Ngo Thi Yen  5215 - 00975 Chuyển tiền tu Timo
28/7/23 10.000 BAN VAN DAI  5212 - 98663 Chuyển khoản
28/7/23 200.000 Le Thi Mong Nghi  5216 - 11589 Chuyển tiền
28/7/23 10.000 QUANG THI THAO  5017 - 21368 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 77799 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 49092 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/7/23 20.000 BUI DUY AN  5189 - 24120 Chuyển khoản
28/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 73773 Ủng hộ vao Quy chung.CT tu 0061000424604 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
28/7/23 10.000 DUONG VAN TRONG  5161 - 07090 Chuyển tiền qua MoMo
28/7/23 10.000 DINH THI HUE  5213 - 35988 Chuyển tiền
28/7/23 300.000 NGUYEN THI CHINH  5189 - 04660 Chuyển khoản
28/7/23 200.000 BUI THI NGOC  5189 - 89565  Chuyển khoản
28/7/23 300.000 PHAN LAN ANH 5220 - 53952 Chuyển tiền
28/7/23 20.000 Dang Van Pao 5220 - 49704  
28/7/23 200.000 VU THI THUY HANG  5213 - 44372 Chuyển tiền
28/7/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5242 - 95905 N Chuyển tiền.CT tu 1036750984 
28/7/23 10.000 Do Lan 5213 - 37801  
28/7/23 300.000 Phuong thuy - 38DK280710 5189 - 69200 Phuong thuy - 38DK280710
28/7/23 300.000 LE THI BE THAO  5212 - 32239 Chuyển tiền
28/7/23 200.000 NGUYEN THI MINH 5217 - 26981 Chuyển tiền
28/7/23 100.000 DANG LE VAN HUU  5240 - 85962 Chuyển tiền.CT tu 1035609004 
28/7/23 300.000 HUYNH CHUC QUYEN  5219 - 25743 Chuyển khoản
28/7/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 24723 Chuyển tiền tu Viettel Money
28/7/23 200.000 PHAM NHU QUYNH  5078 - 62246 Chuyển tiền.CT tu 0031000323506 
28/7/23 300.000 Do Thi Ly  5215 - 23264 Chuyển tiền tu Viettel Money
28/7/23 200.000 NGO THI LAN c 5189 - 60540 Chuyển khoản
28/7/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 14697 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
28/7/23 200.000 TRAN NHAT CUONG  5242 - 93754 Chuyển tiền.CT tu 1032931496 
28/7/23 300.000 NGUYEN THI HUYEN  5242 - 93645 Chuyển tiền.CT tu 0231000664414 
28/7/23 20.000 DAO THI LINH 5213 - 10452 Chuyển khoản
28/7/23 300.000 VU THI THANH HIEN  5213 - 10013 Chuyển tiền
28/7/23 200.000 LE HONG TRANG 5212 - 09330 Chuyển khoản
28/7/23 200.000 Pham Thi Truc Phuong  5218 - 07120 Chuyển tiền
28/7/23 200.000 NGUYEN THI PHUONG  5189 - 54690 Chuyển khoản
28/7/23 200.000 LAM THI LINH  5243 - 93203 Chuyển tiền.CT tu 1028826064 
28/7/23 200.000 BUI THI CHUYEN  5239 - 78532 Chuyển tiền.CT tu 0491000110422 
28/7/23 200.000 MAI THI BICH HIEP  5212 - 04079 Chuyển khoản
28/7/23 300.000 HOANG THI TINH  5017 - 01443  
28/7/23 300.000 TO THI THANH UC 5213 - 01133 chuyen quyen gop quy
28/7/23 200.000 Nguyen Thi Thanh  5219 - 00693 Chuyển tiền
28/7/23 200.000 PHAM NGOC HUNG  5189 - 51322 Chuyển khoản
28/7/23 300.000 PHAM BICH PHUONG  5239 - 78060 Chuyển tiền.CT tu 1016452988 
28/7/23 200.000 NGUYENLOC 5243 - 92702 CT tu 0031000206746 
28/7/23 200.000 TRAN DAN THANH  5217 - 97460  
28/7/23 300.000 LE THI THU TRANG c 5218 - 95840 Chuyển khoản
28/7/23 200.000 NGUYEN THI PHUONG  5245 - 70307 Chuyển tiền.CT tu 1022710821 
28/7/23 200.000 PHAN THI CHUNG 5215 - 94749  
28/7/23 200.000 NGUYEN THI VU THAO  5189 - 48500 NGUYEN THI VU THAO 
28/7/23 200.000 HA THI PHUONG THUY  5242 - 92328 Chuyển tiền.CT tu 0311000673712 
28/7/23 300.000 TRUONG THI MUOI  5244 - 70083 Chuyển tiền.CT tu 0901000104082 
28/7/23 200.000 NGUYEN THI XUAT  5189 - 46732 Chuyển khoản
28/7/23 300.000 HUYNH THI THUY LOAN  5189 - 46724 Chuyển khoản
28/7/23 200.000 NGUYEN THI HONG NGOC  5189 - 45487 Chuyển khoản
28/7/23 300.000 LE THI TUYET  5189 - 44569 Chuyển tiền
28/7/23 300.000 CU THI HANG  5241 - 82895 Chuyển tiền.CT tu 3720191992 
28/7/23 10.000 VI THANH DOAN  5217 - 74313 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 DAO VIET DONG 5216 - 63161 Chuyển tiền
28/7/23 10.000 TRAN VAN GIANG  5242 - 89900  chuyen quy từ thiện.CT tu 0281000420583 
28/7/23 10.000 .PHAM THI HONG LUA  5189 - 31485  Chuyển khoản
28/7/23 10.000 VUONG THI HUYEN 5189 - 10924 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 13475 Ủng hộ
28/7/23 10.000 NGUYEN VIET HUNG  5215 - 98742 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 Trieulinh 5217 - 94454  
28/7/23 10.000 Tran minh quyet 5213 - 39006  
28/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY DUYEN  5242 - 74940 Chuyển tiền.CT tu 9374825369 
28/7/23 10.000 VO THI TRUC DUYEN  5212 - 17608 Chuyển khoản
28/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 04286 Chuyển tiền thien nguyen
28/7/23 10.000 LE QUOC KHANH  5220 - 02657 Chuyển tiền
28/7/23 10.000 DO HUU HAO  5214 - 94633 Chuyển tiền
28/7/23 20.000 NIE H LE  5216 - 87414 chuyen Ủng hộ
28/7/23 10.000 LE THI HANG  5017 - 79221  
28/7/23 10.000 NGUYEN THANH TUAN  5213 - 58332  Chuyển khoản
28/7/23 10.000 TRAN NGOC QUANG  5189 - 57545 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 Dang Hoai Giang 5220 - 53391  
28/7/23 10.000 HA THUY TRANG  5216 - 51870 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 30701  
28/7/23 10.000 LE TUNG LAM 5240 - 59892 Chuyển tiền.CT tu 0031000323239 
28/7/23 10.000 NGUYEN THI DIEU  5218 - 19440 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 15806 hoan thanh
28/7/23 10.000 NGUYEN THI MO  5017 - 14151 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 DO VIET DUNG  5161 - 90924 Chuyển tiền qua MoMo
28/7/23 10.000 PHAM THANH QUANG  5209 - 90594  Chuyển tiền
28/7/23 10.000 DO HUYNH BAO NGOC  5161 - 90020 Chuyển tiền qua MoMo
28/7/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5078 - 24832 Chuyển tiền.CT tu 0201000600666 
28/7/23 10.000 CHU HOA THUAN  5209 - 77336 Chuyển tiền
28/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 89163 quy từ thiện cho trẻ em khuyết tật
28/7/23 10.000 NGUYEN THANH VU  5244 - 41005 Chuyển tiền.CT tu 1036873520 
28/7/23 10.000 Truong Dang Thanh Thuy  5214 - 21231 Chuyển tiền
28/7/23 10.000 HOANG PHAM ANH NGOC  5189 - 26093 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 PHUNG VAN AN 5216 - 99709  
28/7/23 10.000 DANG THI PHUONG CHI  5218 - 91188 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 VU THI THOM 5220 - 80738 Chuyển khoản
28/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 72480 Ủng hộ quy từ thiện
28/7/23 10.000 NGUYEN THI BICH  5215 - 63602 Ủng hộ nguoi ngheo nguoi khuyet tat
28/7/23 20.000  NGUYEN THI SAN HO  5218 - 57270 Chuyển tiền
28/7/23 10.000 LE THI HUYEN TRANG  5218 - 54931  Chuyển khoản
28/7/23 10.000 MAI THI THUY LINH  5218 - 53579 chuyen tu nhien
28/7/23 10.000 PHAM NGUYEN AI NHU  5216 - 48883  Chuyển tiền
28/7/23 10.000 DUONG THI HONG NGUYEN  5220 - 48439 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 TRAN THI KIM OANH  5212 - 48106  
28/7/23 10.000 NGUYEN THI KIM ANH  5220 - 48105 Chuyển tiền
28/7/23 10.000 NGO THI THUY AN  5215 - 47719 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 HO THI THINH  5078 - 94267 Chuyển tiền.CT tu 1038542540 
28/7/23 10.000 NGUYEN THI NHAN  5215 - 46836  Chuyển tiền
28/7/23 10.000 PHAM THI HOA  5218 - 46362 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 TRAN THI SUONG  5219 - 46215 Chuyển tiền
28/7/23 10.000 LE THI HONG VAN  5213 - 46042 Chuyển tiền
28/7/23 10.000 NGUYEN THI CUONG  5213 - 44488 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 TONG THI HONG SUONG 5017 - 44162 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 LO THI HOA 5017 - 43842 Chuyển khoản
28/7/23 20.000 Phi Thi Ngoc Huong  5219 - 41454 Chuyển tiền
28/7/23 10.000 LE THI HUYEN TRAN  5189 - 12648 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 DAM THI NGA  5209 - 40316 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 PHAM THI TRANG 5017 - 40110 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 DUONG THI HAO  5219 - 39958 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 NGUYEN THI HONG HANH 5212 - 39677  Chuyển khoản
28/7/23 10.000 NGUYEN THI NGOC TRAM  5209 - 39653 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 HOANG THI DIEM NGOC  5212 - 39512 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 NGUYEN THI THANH DUNG  5212 - 39188 Chuyển tiền
28/7/23 10.000 VU THI KIM LOAN  5017 - 39111  
28/7/23 10.000 DINH THI TRANG 5213 - 38910 Chuyển tiền
28/7/23 10.000 NGUYEN THI LINH  5244 - 35332 Chuyển tiền.CT tu 0691000420110 
28/7/23 10.000 TRUONG THI THUY TRANG 5220 - 37705  
28/7/23 10.000 TRAN THI KHUYEN  5219 - 37695  
28/7/23 10.000 VU HONG NGOC  5239 - 42830 Chuyển tiền.CT tu 1014330029 
28/7/23 10.000 NGUYEN LOAN THAO  5216 - 37239 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 Dinh Hue  5216 - 36772 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5217 - 36761 Chuyển tiền
28/7/23 10.000 DO THI KIM YEN 5017 - 36686 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 MAI THI ANH LINH 5078 - 93452 Chuyển tiền.CT tu 0161000223943 
28/7/23 10.000 NGUYEN THI HANG  5017 - 36067  
28/7/23 20.000 NGUYEN DUONG ANH THU  5215 - 36008 Chuyển tiền
28/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 35937 Ủng hộ
28/7/23 10.000 LE THI HONG HANH  5212 - 35778 Chuyển tiền
28/7/23 10.000 Pham Thi Thu Hien  5213 - 35219 Chuyển tiền tu Viettel Money
28/7/23 10.000 CAN THI TRANG  5214 - 34120 Chuyển tiền
28/7/23 10.000 LE THI MY LIEN  5189 - 11263 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 LE THI HUYEN TRANG  5189 - 11260 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 33790 Chuyển tiền
28/7/23 10.000 NGUYEN NGOC TRAM  5161 - 84376 Chuyển tiền qua MoMo
28/7/23 20.000 NGUYEN THI MY NUONG  5217 - 33525 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 Pham Ngoc Anh  5213 - 32646 Chuyển tiền
28/7/23 10.000 TRAN TRONG BINH 5218 - 26836 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 TRUONG TAT BIEN  5217 - 87793 Chuyển tiền
28/7/23 10.000 BUI THANH HA 5218 - 44467 Chuyển khoản
28/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 85234 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
28/7/23 30.000 TRAN QUANG THAI  5209 - 79199  
28/7/23 10.000 Ngai  5216 - 07275 Ngai chuyen 
28/7/23 10.000 DUONG VAN HOANG  5189 - 66162  Chuyển khoản
28/7/23 10.000 LE THI LAN ANH 5209 - 76120  Chuyển tiền
28/7/23 10.000 LAM THI DIEM  5216 - 42669 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 DAO THI THU HUYEN  5213 - 12092 Chuyển khoản
28/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 47616 giup quy trẻ em khuyết tật
28/7/23 10.000 DINH TRONG TUAN  5216 - 35872 Chuyển khoản
28/7/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 61145 chuc cac em hanh phuc.CT tu 0291000272468 
28/7/23 10.000 NGUYEN VAN THANG  5213 - 92694  Chuyển tiền
28/7/23 10.000 MAI THI VAN KHANH 5241 - 20849 CT tu 0161001720032 
28/7/23 10.000 NGUYEN VAN TUAN  5017 - 41552  Chuyển khoản
28/7/23 10.000 LE THI THUY  5017 - 29644 Chuyển khoản
28/7/23 10.000 TRAN THI NGOC  5017 - 63547  
28/7/23 10.000 TRAN HOAI PHONG  5219 - 50974 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
28/7/23 10.000 TRAN PHUC HAU  5078 - 44985 tran phuc hau.CT tu 0281000636520 
28/7/23 10.000 LE CONG TRUONG 5215 - 70168  
28/7/23 10.000 phu thinh  5017 - 68946 Chuyển tiền Ủng hộ tre em
28/7/23 10.000 NGUYEN BA TIEN 5213 - 47950 Chuyển tiền
28/7/23 10.000 NGUYEN DUY DUNG  5161 - 55716 Chuyển tiền qua MoMo
28/7/23 1.000.000  DINH VAN SON 5219 - 82158  Chuyển tiền
28/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 36290 Hy vong chut tam long giup ich cho cac em.CT tu 0331000446982 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
28/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 35849 Hy vong chut tam long giup ich cho cac em.CT tu 0331000446982 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
28/7/23 20.000 PHAM HUNG PHONG  5217 - 70689 Chuyển tiền
28/7/23 20.000 nguyen van do 5209 - 70073  
28/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 35697 Hy vong chut tam long giup ich cho cac em.CT tu 0331000446982 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
28/7/23 10.000  NGUYEN HUU MINH  5220 - 17236 Chuyển tiền
28/7/23 10.000 HUYNH NGOC BA 5214 - 28507  
28/7/23 10.000 NGUYEN VAN THUONG  5212 - 49137 Chuyển khoản
28/7/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 85891 Ca nhan.CT tu 0721000600235 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
28/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 06659 Chia se kho khan cung cac em
28/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 66163 Mong cac be co 1 cuoc song an yen vui ve 
29/7/23 10.000 NGUYEN TRUNG KHANH 5241 - 63020 Chuyển tiền.CT tu 0071000764534 
29/7/23 10.000 CA VAN SON 5189 - 39046 Chuyển khoản
29/7/23 38.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 70424 huu duyen .CT tu 1016200545 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
29/7/23 10.000 do thi tuyet anh 5218 - 11723  
29/7/23 10.000 NGUYEN THANH HOANG 5243 - 59453  Chuyển tiền.CT tu 1014128133 
29/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 99559  
29/7/23 10.000 NGUYEN THI MINH HUONG 5214 - 70818  Chuyển khoản
29/7/23 20.000  NGUYEN THI THUY ANH  5219 - 51609 Chuyển tiền
29/7/23 20.000 An  5212 - 30543 An chuyen
29/7/23 10.000 LE THI THU THUYEN  5161 - 26244 Chuyển tiền qua MoMo
29/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY TRANG 5218 - 85608 Chuyển tiền
29/7/23 200.000 TRUONG MY TIEN 5245 - 22743 Chuyển tiền.CT tu 0071005177773 
29/7/23 200.000 DAO THI BICH HUYEN  5213 - 54243 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
29/7/23 20.000 TRAN HAI SON 5218 - 08192 Chuyển khoản ho tro cac em
29/7/23 10.000 NGUYEN THI THAM  5216 - 07700 Chuyển tiền
29/7/23 20.000 NGUYEN THI HA 5215 - 02374  
29/7/23 10.000 HOANG BA NGOC 5240 - 26462 Chuyển tiền.CT tu 1017799923 
29/7/23 200.000 NGUYEN THI NGOC NGUYEN  5209 - 68262 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 CAO THI KIM THU 5212 - 58513  
29/7/23 10.000 CAO XUAN TRONG 5243 - 31676 Chuyển tiền.CT tu 9978755138 
29/7/23 10.000 NGUYEN NGOC QUAN 5215 - 28925  
29/7/23 10.000 HOANG THI DONG  5219 - 14994 Chuyển khoản
29/7/23 10.000 THACH HOANG ANH  5213 - 98748 Chuyển khoản
29/7/23 300.000 VU THI THUY HANG  5212 - 96315 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 HA PHUONG LE  5216 - 84969 Chuyển khoản
29/7/23 10.000 BUI TUAN QUYEN  5214 - 82780 Chuyển tiền
29/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 80014 Chuyển khoản
29/7/23 200.000 NGUYEN THI NGOC ANH 5244 - 85430 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.CT tu 1037507098 
29/7/23 200.000 TRAN THI HONG NHUNG  5216 - 74383  Chuyển khoản
29/7/23 300.000 TRAN THI THAO 5218 - 66584  
29/7/23 10.000 NGUYEN DUC TOAN  5218 - 64842 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 LE VAN AN  5219 - 59401 Chuyển khoản
29/7/23 300.000 PHAM BICH PHUONG  5239 - 91516 Chuyển tiền.CT tu 1016452988 
29/7/23 300.000 PHAN LAN ANH 5212 - 50556 Chuyển tiền
29/7/23 200.000 VU THI PHUONG GIAO LINH  5216 - 50342 Chuyển khoản
29/7/23 200.000 PHAM THI DUNG 5189 - 20266 Chuyển tiền
29/7/23 200.000 TRAN THI THANH HANG  5212 - 45486 Chuyển tiền
29/7/23 200.000 PHAN THANH XUAN TRANG 5161 - 09684  Chuyển tiền qua MoMo
29/7/23 300.000 NGUYEN THI PHUONG  5215 - 45049 Chuyển khoản
29/7/23 200.000 HOANG MINH HAU  5220 - 44663 Chuyển tiền đến  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
29/7/23 200.000 Nguyen Thi Thanh  5219 - 43667 Chuyển tiền
29/7/23 200.000 NGUYEN THI XUAT  5189 - 18533 Chuyển khoản
29/7/23 300.000 TRAN DAN THANH  5215 - 39137  
29/7/23 200.000 NGUYEN THI HA VAN 5217 - 37459 Chuyển khoản
29/7/23 200.000 NGUYEN DINH HOAN  5189 - 18061 Chuyển khoản
29/7/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 36095 DONG HANH CUNG TECHFARM TIEP BUOC YEU THUONG
29/7/23 200.000 NGUYEN THI LUAN  5214 - 35533 Chuyển khoản
29/7/23 300.000 LE THI BE THAO 5209 - 34747 Chuyển tiền
29/7/23 200.000 VU THI HAO 5216 - 34487  
29/7/23 300.000 BUI THI CHUYEN  5241 - 96266 Chuyển tiền.CT tu 0491000110422 
29/7/23 200.000 NGUYEN XUAN 5218 - 32512 Chuyển khoản
29/7/23 200.000 NGUYEN THI PHUONG  5078 - 28552  Chuyển tiền.CT tu 1022710821 
29/7/23 200.000 MAI THI BICH HIEP  5218 - 32183 Chuyển khoản
29/7/23 200.000 VU THI NGA  5216 - 32038 Chuyển khoản
29/7/23 300.000 DO THI NGOC 5220 - 32024 Chuyển khoản
29/7/23 200.000 HA NGOC MAI  5161 - 09200 Chuyển tiền
29/7/23 300.000 VU THI THANH HIEN  5217 - 30822 Chuyển tiền
29/7/23 300.000 DINH VAN VINH  5212 - 30120 Chuyển khoản
29/7/23 200.000 NGUYEN THI VU THAO  5214 - 29932 Chuyển khoản
29/7/23 200.000 NGUYEN THI HUYEN  5215 - 29609 Chuyển khoản
29/7/23 200.000 PHAM THI MY LE  5218 - 29113 Chuyển khoản
29/7/23 10.000 LE VAN NANG  5161 - 09109 Chuyển tiền qua MoMo
29/7/23 200.000 NGUYEN NGAN HA 5189 - 16573 Chuyển tiền
29/7/23 300.000 Phuong Thuy 5214 - 27546  
29/7/23 300.000 LAM THI LINH  5241 - 95845 Chuyển tiền.CT tu 1028826064 
29/7/23 10.000 VU THI THAM 5216 - 25751 Chuyển khoản
29/7/23 300.000 Pham Thi Truc Phuong  5218 - 25467 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 VU DUY NGA  5017 - 25045 Chuyển khoản
29/7/23 10.000 LE VAN SAU 5242 - 24458  Chuyển tiền.CT tu 9988277487 
29/7/23 10.000 Ngo Ha Phuong  5209 - 17258 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5214 - 67082  
29/7/23 10.000 HOANG THI HUONG 5216 - 28269  
29/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 05281 Chuyen qua ZaloPay
29/7/23 10.000 THAI VAN DUC HAU  5189 - 96298 Chuyển khoản
29/7/23 10.000 NGUYEN TRONG HIEU  5239 - 82030 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.CT tu 1024993845 
29/7/23 10.000 TRAN PHUONG THAO 5078 - 98021 Chuyển tiền.CT tu 0321000613908 
29/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY DUNG  5213 - 48287 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 NGO QUOC TUAN  5215 - 18353 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 Pham Khanh Ly  5219 - 10576 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 HA THANH TUYEN 5214 - 07479  
29/7/23 10.000 NGUYEN THI DIEM CHI  5017 - 61627 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 NGUYEN HUYNH THI SANG 5214 - 57008 Chuyển khoản trẻ em khuyết tật
29/7/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5239 - 73892 Chuyển tiền.CT tu 0211000491639 
29/7/23 10.000 PHAM NGOC HOA 5215 - 42354  transfer
29/7/23 20.000 BUI HUY LIEU  5220 - 18808 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 LE THI HOA  5220 - 98471 Chuyển tiền
29/7/23 20.000 DO THI BICH LIEU  5240 - 76354 Chuyển tiền.CT tu 9353419868 
29/7/23 10.000 Ngo Thi Yen  5217 - 89089 Chuyển tiền tu Timo
29/7/23 10.000 BUI THI TRANG  5213 - 75740 Chuyển khoản
29/7/23 10.000 LE DIEM MY  5213 - 73422 Chuyển khoản
29/7/23 10.000 TRAN DINH HUNG  5209 - 51095 Chuyển khoản
29/7/23 10.000 NGUYEN VAN HAU  5217 - 50480 Chuyển khoản
29/7/23 10.000 MAI THI TRUC LAN 5240 - 72387 Chuyển tiền.CT tu 1018296720
29/7/23 10.000 NGUYEN THI HANG  5243 - 80244 Chuyển tiền.CT tu 1020907657 
29/7/23 10.000 PHONG THE VINH  5245 - 57980 Chuyển tiền.CT tu 0331000510209 
29/7/23 10.000 HO THI KIM PHUONG  5217 - 00667 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 NGUYEN THI THU DIEU  5220 - 98731 Chuyển tiền
29/7/23 20.000 LY THI HUE  5216 - 86928 Chuyển khoản
29/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 80453  
29/7/23 10.000 PHAN THI THUY  5189 - 37593 Chuyển khoản
29/7/23 10.000 NGUYEN THI NGOC TUYET  5209 - 72759 Chuyển khoản
29/7/23 10.000 DINH THI TRANG  5245 - 55426  transfer.CT tu 0341000668449 
29/7/23 10.000  NGUYEN THI THUY NHI  5209 - 59469 Chuyển tiền
29/7/23 10.000  LE HOANG GIANG  5212 - 59451  Chuyển tiền
29/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 58409 Chuc cac e luon sk
29/7/23 10.000 HOANG THI HAI YEN  5017 - 56823 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 NGUYEN THI TUYET ANH  5017 - 55157 Chuyển tiền quy TE
29/7/23 10.000 XA THI MAI HOA  5213 - 53068 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 DAO THI THANH XUAN 5213 - 50909  quy khuyet tat 
29/7/23 10.000 TRAN VO CAM HONG  5213 - 48651 Chuyển khoản
29/7/23 10.000 HA THI HAI  5245 - 54634 Chuyển tiền.CT tu 0351000649629 
29/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 43257 Camtien
29/7/23 10.000 TRAN THI THAO  5219 - 40623 Chuyển khoản
29/7/23 10.000 NGUYEN THI KHANH LINH 5219 - 39712 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 HO THI PHUONG THUY  5220 - 39254  Chuyển tiền
29/7/23 10.000 MAI THI THU HANG 5214 - 39126 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 KHE THI MY XUAN  5217 - 36923 Chuyển khoản
29/7/23 10.000 TRAN THI MY LINH  5215 - 35664  
29/7/23 10.000 NGUYEN DIEU LINH 5209 - 35051 Chuyển tiền
29/7/23 20.000 VO THI CAM LAI  5217 - 34277 Chuyển khoản
29/7/23 10.000 VO THI KIEU NGAN  5243 - 76177 Chuyển tiền.CT tu 0311000731078 
29/7/23 10.000 LUONG THI HOI 5213 - 33098 Chuyển khoản
29/7/23 10.000 TRINH THI HONG HUE  5219 - 31633 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 NGUYEN THI NHU Y  5220 - 31605 Chuyển khoản
29/7/23 10.000 NGUYEN THI LINH DA  5218 - 31565 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 THACH THI NGOC QUYEN  5078 - 74008 Chuyển tiền.CT tu 1027900652
29/7/23 10.000 PHAN THI THANH THUY  5213 - 30879  Chuyển tiền
29/7/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5209 - 30246 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 NGUYEN THI THANH TAM  5213 - 30070 Chuyển khoản
29/7/23 10.000 HUYNH THI THU HUYEN  5212 - 29617 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 PHAM THI HA TRANG  5220 - 29490  Chuyển tiền
29/7/23 10.000 BUI THI YEN  5209 - 29075 Chuyển tiền
29/7/23 20.000 CHU THI HUYEN TRANG  5241 - 67081 Chuyển tiền.CT tu 0201000728208 
29/7/23 10.000 DANG THI YEN  5214 - 28200 Chuyển tiền
29/7/23 20.000 NGUYEN THI CAM TIEN 5217 - 27956 Chuyển khoản
29/7/23 15.000 TRAN THI KIM DUNG 5216 - 26586  Chuyển khoản
29/7/23 10.000 NGUYEN THI NHU LINH  5017 - 26132  Chuyển tiền nv3 tt12
29/7/23 10.000 HA THI HOA  5220 - 25547 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 BUI THI THAI 5215 - 24695 Chuyển tiền
29/7/23 10.000  BUI THI BE DIEU  5209 - 24343  Chuyển tiền
29/7/23 10.000 DAO THI THUY NHUNG  5220 - 23595  
29/7/23 10.000 LE THI TRANG  5244 - 53414 Chuyển tiền.CT tu 0651000820880
29/7/23 10.000 THAN THI NGOC TUYEN  5189 - 28287 Chuyển khoản
29/7/23 10.000 MAI VAN DOAN  5219 - 20330  
29/7/23 10.000 PHAN VAN HIEN  5244 - 50782 Chuyển tiền.CT tu 1033442346
29/7/23 10.000 NGUYEN DAO VAN 5220 - 89407 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 To manh dinh 5209 - 14037  
29/7/23 10.000 CAO TAN PHAT  5219 - 80194 Chuyển khoản
29/7/23 10.000 HO VAN MEN  5219 - 49371 Chuyển tiền
29/7/23 50.000 DO THI MINH TRANG  5213 - 43545 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 51147 Ủng hộ trẻ em khuyết tật.CT tu 1020172433 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
29/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 01211 Chuyển tiền tu Viettel Money
29/7/23 10.000 MAI TRINH TANG HOANG  5078 - 43995 Chuyển tiền.CT tu 1015157813 
29/7/23 10.000 LE THI HOA THOM 5213 - 49847  
29/7/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 42154 chuc cac em vui ve.CT tu 0291000272468 
29/7/23 14.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 34755 Sinh vien.CT tu 1013997448 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
29/7/23 10.000 LAM THI DIEM  5216 - 44590 Chuyển khoản
29/7/23 10.000 NGUYEN TAM HOANG VINH 5217 - 42073 Chuyển tiền chuyen quy từ thiện
29/7/23 10.000 TRAN TRUNG TIN  5218 - 52981 Chuyển khoản
29/7/23 20.000 NGUYEN THI MONG THUONG 5214 - 36625 Chuyển tiền
29/7/23 10.000  HUYNH THI THU CHI  5209 - 24836 Chuyển tiền
29/7/23 10.000 HA VAN THUC 5215 - 77922 Chuyển khoản
29/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 93455 tre em.CT tu 1014047953 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
29/7/23 5.558 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 92535 giup.CT tu 0091000631800 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
29/7/23 12.888 DANG LE VAN HUU  5245 - 64873 Chuyển tiền.CT tu 1035609004 DANG LE VAN HUU toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
29/7/23 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 67955 doohyoung
29/7/23 100.000 HOANG VAN THINH  5017 - 43338 Chuyển tiền đến  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
30/7/23 10.000 MAI XUAN VIET  5242 - 68968 Chuyển tiền.CT tu 0781000460980 MAI XUAN VIET toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
30/7/23 10.000 Xa thanh binh 5214 - 40539  
30/7/23 10.000 TO THI HIEN  5209 - 66844  
30/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 35482 Ủng hộ quy tre va khuyet tat
30/7/23 10.000 NGUYEN DANG THANG  5220 - 53331 Chuyển tiền
30/7/23 200.000 DAO THI BICH HUYEN  5219 - 34894 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
30/7/23 10.000 bui thanh tung 5219 - 89132  
30/7/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 69755 Ba me em Ủng hộ Quy Hy vong cuoc song cac em tot dep hon
30/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 59732  
30/7/23 200.000 PHAN THI BE THOM  5161 - 19498 Chuyển tiền qua MoMo
30/7/23 100 NGUYEN HOANG VU  5216 - 47712 Chuyển tiền qua MoMo
30/7/23 300.000 HUYNH THI ANH DAO  5239 - 93371 Chuyển tiền.CT tu 0501000201317 HUYNH THI ANH DAO toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
30/7/23 39.718 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 60745 bt.CT tu 1016591975 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
30/7/23 10.000 BUI VAN QUY  5212 - 09253 Chuyển khoản
30/7/23 200.000 LE THI KIM TUYET  5241 - 96735 Chuyển tiền.CT tu 0271001047395
30/7/23 10.000 LE THI TUYET VAN 5218 - 92745 Chuyển khoản
30/7/23 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 58655 Ủng hộ chi phi cho trẻ em khuyết tật.CT tu 0181001334558 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
30/7/23 200.000 PHAM THI THU PHUONG  5240 - 96053  Chuyển tiền.CT tu 0031000376175 
30/7/23 20.000 NGUYEN LUU NHAT TUYEN  5216 - 81346 Chuyển tiền vieon
30/7/23 200.000 NGUYEN THI NGOC ANH 5241 - 95138 Uh Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.CT tu 1037507098 
30/7/23 10.000 PHAM ANH DUC  5017 - 60864  
30/7/23 300.000 NGUYEN THI LUAN  5017 - 59086 Chuyển khoản
30/7/23 300.000 NGUYEN THI HOA  5078 - 55624 Chuyển tiền quyen gop 30/07/23.CT tu 0071000972435 
30/7/23 200.000 PHAN HOANG QUYNH  5189 - 05428 QUYNH 
30/7/23 200.000 LE THI THU TRANG  5216 - 39643  
30/7/23 300.000 VU THI THANH HIEN  5017 - 28817 Chuyển tiền
30/7/23 200.000 PHAM KHAC LUAN  5078 - 54387 Chuyển tiền.CT tu 1025162715 
30/7/23 200.000 TRAN THI THU TRANG  5220 - 27321 Chuyển tiền
30/7/23 200.000 TRAN THI MINH LOAN  5213 - 23462  Chuyển khoản
30/7/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 23405 Chu the DongA Bank Chuyển tiền
30/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 22752 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
30/7/23 200.000 NGUYEN THI HA VAN  5212 - 21760 Chuyển khoản
30/7/23 300.000 TRAN THI HONG NHUNG  5219 - 21297 Chuyển khoản
30/7/23 200.000 NGUYEN THI HUYEN  5216 - 20189 Chuyển khoản
30/7/23 300.000 HOANG MINH HAU  5209 - 20030 Chuyển tiền đến  
30/7/23 200.000 LE VAN TUONG  5161 - 14887 Chuyển tiền qua MoMo
30/7/23 300.000 NGUYEN THI HA  5215 - 16198 Chuyển khoản
30/7/23 20.000 NGUYEN THI KHANH HUYEN 5209 - 15851 Chuyển khoản
30/7/23 200.000 TRUONG VAN KHANG  5017 - 15574  
30/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 14898 Uh
30/7/23 200.000 NGUYEN THI HA LY  5213 - 14097 Chuyển tiền
30/7/23 200.000 PHAM THI DUNG  5189 - 99604  Chuyển tiền
30/7/23 300.000 NGUYEN XUAN 5212 - 12638 Chuyển khoản
30/7/23 200.000 TRUONG THI THANH SANG  5241 - 91716 Chuyển tiền.CT tu 0061001028645 
30/7/23 300.000 Ngoc Mai 5161 - 14592  
30/7/23 200.000 CHU THI TUYEN  5220 - 10867  
30/7/23 200.000 PHAM THI HOA  5214 - 10665 Chuyển tiền
30/7/23 300.000 Minh Minh 5220 - 08192  
30/7/23 200.000 BUI THI THANH HUYEN  5217 - 06977 Chuyển khoản
30/7/23 200.000 NGUYEN THI HUONG  5212 - 06542  
30/7/23 300.000 MAI THI BICH HIEP  5218 - 06408 Chuyển khoản
30/7/23 10.000  NGUYEN THANH LUAN  5212 - 82637 Chuyển tiền
30/7/23 10.000 Tran quang hong  5161 - 13247 Chuyển tiền lam từ thiện
30/7/23 10.000 HUYNH KIM THUY  5017 - 64772  Chuyển tiền
30/7/23 10.000 LE VAN HIEU 5209 - 43651 Chuyển tiền
30/7/23 10.000 LE THI NGOC  5220 - 43059 Chuyển khoản
30/7/23 27.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 45991 thuong cac em.CT tu 1035786384 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
30/7/23 10.000 NGUYEN TRUNG HAU  5161 - 09998  Chuyển tiền qua MoMo
30/7/23 10.000 NGUYEN THI HOAI 5239 - 74651 Chuyển tiền.CT tu 0351001221103 NGUYEN THI HOAI toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
30/7/23 10.000 do thi hang 5161 - 07184  
30/7/23 10.000 PHAM THU HOA  5244 - 66437 Chuyển tiền.CT tu 0971000029028 
30/7/23 10.000 PHAM THI NGUYET  5161 - 06484 Chuyển tiền qua MoMo
30/7/23 10.000 TRAN THI DIEU HIEN  5209 - 75753 Chuyển tiền
30/7/23 10.000 TRAN THI KIEU DIEM  5215 - 57293 Chuyển khoảntiền từ thiện trẻ em khuyết tật
30/7/23 10.000 PHAM NGOC HOAN 5243 - 84389 Chuyển tiền.CT tu 9988457201
30/7/23 10.000 NGUYEN THI BE VAN  5217 - 03868  Chuyển khoản
30/7/23 10.000 SY THI THANH HUYEN  5220 - 98656  Chuyển khoản
30/7/23 10.000 LUU THI DUNG  5217 - 98259  
30/7/23 10.000 NGUYEN TIEN SY  5212 - 94710 Chuyển tiền
30/7/23 10.000 NGUYEN HONG THUY  5209 - 87144  Chuyển khoản
30/7/23 10.000 VU THI THANH HOAI  5017 - 82815 Chuyển khoản
30/7/23 20.000 HOANG THI MAI TRUC  5217 - 78398 Chuyển khoản
30/7/23 20.000 DINH THI THUY  5218 - 75241 Chuyển khoản
30/7/23 10.000 HO THI HA  5017 - 41295 Chuyển khoản
30/7/23 10.000 HO THI THANH  5241 - 69859 Chuyển tiền Quy từ thiện.CT tu 9968134209 
30/7/23 50.000 NGUYEN THI HONG HANH  5212 - 27514 Chuyển khoản
30/7/23 10.000 VI VAN THANH 5212 - 21890 Chuyển khoản
30/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 19687 Ck
30/7/23 10.000 LE PHUONG THAO 5078 - 25626 Chuyển tiền.CT tu 0561000607404 
30/7/23 10.000 NGUYEN THANH HO  5218 - 02452 Chuyển tiền
30/7/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 00970 ck
30/7/23 15.000 NGUYEN HONG HANH  5214 - 93086 Chuyển khoản
30/7/23 10.000 NGUYEN THANH BINH  5209 - 89801 Chuyển tiền
30/7/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5216 - 85751 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
30/7/23 20.000 LE THI TRANG 5219 - 79931 Chuyển tiền
30/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 78998 từ thiện
30/7/23 10.000 NGUYEN HUONG TRANG  5214 - 78093  
30/7/23 20.000 NGUYEN THI HANH  5017 - 75715 Chuyển tiền
30/7/23 10.000 NGUYEN THI NINH  5214 - 75358 Chuyển khoản
30/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY NGA 5220 - 72205  Chuyển khoản
30/7/23 10.000 NGO THAO QUYNH  5216 - 72155 Chuyển khoản
30/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 71464 Chuyển tiền liên ngân hàng
30/7/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN 5215 - 69337 Chuyển khoản
30/7/23 10.000 NGUYEN THI THAM  5017 - 67792 Chuyển tiền
30/7/23 20.000 Nguyen Thuy Quynh  5215 - 65774 Chuyển tiền
30/7/23 10.000 Tran Thi Thanh Nga  5017 - 63969 Chuyển tiền
30/7/23 20.000 NGUYEN THI YEN  5209 - 63867  
30/7/23 19.000 DAO THI THU THUY  5214 - 63683 Chuyển tiền
30/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 22371 bt.CT tu 0871004241548 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
30/7/23 10.000 NGUYEN PHUONG UYEN  5213 - 62806 Chuyển tiền
30/7/23 10.000 TRAN THI HONG VAN  5017 - 62794 Chuyển khoản
30/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 62186 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
30/7/23 10.000 NGUYEN THI NGOC  5017 - 62168 Chuyển tiền Ủng hộ
30/7/23 20.000 NGUYEN THI THUONG  5216 - 61903  Chuyển khoản
30/7/23 10.000 HOANG THI NHUNG  5239 - 59749 Chuyển tiền.CT tu 0411001033877
30/7/23 10.000 BUI THI PHUONG  5017 - 61209 Chuyển tiền
30/7/23 10.000 PHAN THI PHUONG 5218 - 60723 Chuyển khoản
30/7/23 20.000 NGO THI NHU NGOC  5219 - 59874 Chuyển tiền
30/7/23 10.000 VI NGOC ANH 5219 - 59627 Chuyển khoản
30/7/23 20.000 HUYNH THI HA THU  5209 - 59286 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
30/7/23 10.000 NGUYEN THI THU HA  5218 - 59142  
30/7/23 10.000 NGUYEN THI NGOC ANH  5216 - 58677 Chuyển khoản
30/7/23 10.000 PHAM LE QUYNH NHU  5078 - 22023 Chuyển tiền.CT tu 0061001053320 
30/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5216 - 58635 Chuyển khoản
30/7/23 10.000 DUONG THI NGOC TRINH  5161 - 97208 Chuyển tiền qua MoMo
30/7/23 10.000 NGUYEN THI HOANG YEN  5189 - 18189 Chuyển khoản
30/7/23 10.000 PHAN THI LAI 5213 - 45151 Chuyển tiền
30/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 36764 Chuyen quy từ thiện
30/7/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 98282 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
30/7/23 10.000 VO QUOC NHAN  5213 - 80249 Chuyển tiền
30/7/23 10.000 PHAM VAN HOA  5220 - 43552 Chuyển tiền
30/7/23 50.000 NGO QUOC VIET  5017 - 27659 Chuyển tiền
30/7/23 10.000 PHAM THI TUYET TRINH 5213 - 26342 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
30/7/23 10.000 DANG THI THAM  5215 - 18671 Chuyển tiền
30/7/23 10.000 VU VAN DUNG 5218 - 10314 Chuyển khoản
30/7/23 10.000 NGO QUOC VIET  5017 - 82722 Chuyển tiền
30/7/23 10.000 NGUYEN KHAC DIEU  5212 - 74114  Chuyển khoản
30/7/23 10.000 DUONG BICH TUYEN  5220 - 73903  
30/7/23 10.000  VO THI KIM BICH 5017 - 53154  Chuyển tiền
30/7/23 10.000 LA VAN CUONG  5017 - 78357  
30/7/23 10.000 NGUYEN THI NGOC TUYET  5217 - 49193  Chuyển khoản
30/7/23 10.000 TO VAN TOAN  5240 - 46930 Chuyển tiền.CT tu 0221000035359 
30/7/23 10.000 NGUYEN NGOC THEP  5017 - 88648 Chuyển khoản
30/7/23 10.000 LY TIEN LAN  5212 - 62821 Chuyển khoản 
30/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 36269  
30/7/23 10.000  TRAN THI NGOC BICH  5212 - 25540 Chuyển tiền
30/7/23 10.000 NGUYEN VAN THUONG  5209 - 13748 Chuyển khoản hoi tre em tan tat
30/7/23 10.000 HA PHUONG LE 5216 - 06278 Chuyển khoản
30/7/23 10.000 NGUYEN DAO VAN  5213 - 97834 Chuyển tiền
30/7/23 10.000  LE THI THUY TRANG  5217 - 71356 Chuyển tiền
30/7/23 20.000 NGUYEN THI NGOC ANH  5220 - 95945 Chuyển khoản
30/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 86378 CHUYEN QUY từ thiện
30/7/23 10.000  PHAM VAN AN 5212 - 55648 Chuyển tiền
30/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 55001 Ủng hộ toi 0011003814022 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Khong
30/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 60896 Ủng hộ.CT tu 0021000265602 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
30/7/23 10.000 PHAM QUOC HUY  5218 - 05999 Chuyển khoản
30/7/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 40011 m.CT tu 9879577109 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
30/7/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 25100 Ủng hộ trẻ em khuyết tật .CT tu 9986633211 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
31/7/23 20.000 LE QUOC DAT 5209 - 08867 ung ho Quỹ từ thiện
31/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 60519 tre em khuyet tat.CT tu 0181003391498 toi Quy vi tre em khuyet tat
31/7/23 50.441 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 82277 DTIZEN2 UNG HO QUY
31/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 73355 Chuc cac e binh an
31/7/23 28.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 72791 tam long nho cua em
31/7/23 10.000 DUONG BA HIEP  5017 - 51099 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 TRAN QUANG VIET  5240 - 23101 Chuyen Quỹ từ thiện .CT tu 1013939619 
31/7/23 10.000 Chu van chien 5189 - 51532  
31/7/23 200.000 NGUYEN THI BE 5215 - 76334 Chuyển tiền ung ho quy
31/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 49766 tr e khuyet tat.CT tu 1030341388 toi Quy vi tre em khuyet tat
31/7/23 10.000 NGUYEN DANG AT BINH 5239 - 84759 Chuyển tiền.CT tu 0121000773567 
31/7/23 10.000 PHAM DUC TRONG 5218 - 91441  
31/7/23 10.000 HA THU DIEN 5189 - 71819 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 41533 CHUYENKHOAN
31/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 29689 Quy vi tre em khuyet tat.CT tu 0271001068017 toi Quy vi tre em khuyet tat
31/7/23 200.000 NGUYEN THI LAN PHUONG 5216 - 21840  Chuyển khoản
31/7/23 10.000 DANG VAN QUANG  5214 - 85974 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 Pham Hoang Ngoc 5214 - 85705  
31/7/23 10.000 DO THI MY HUYEN  5240 - 77223 Chuyển tiền.CT tu 0401001471234
31/7/23 10.000 Nguyen ngoc nam 5217 - 52448  
31/7/23 10.000 MAI DINH HUNG 5245 - 62337 CT tu 0421000526687 
31/7/23 10.000 HUYNH THI THU HANG  5218 - 16144 Chuyển khoản
31/7/23 20.000 LE DINH DUNG  5218 - 12787 Chuyển tiền
31/7/23 10.000 PHAN VAN LO 5078 - 99233 CT tu 1026498460
31/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 99566 Ung ho Quy vi tre em khuyet tat VN
31/7/23 300.000 NGUYEN PHAN THANH NGAN 5240 - 71407 CT tu 0471000021786 
31/7/23 100.000 VU MINH TUYEN 5216 - 47735  
31/7/23 200.000 PHAN THI DIEM  5189 - 04901 Chuyển khoản
31/7/23 200.000 BUI THI CUC 5189 - 02813 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 NGUYEN THI KIEU  5209 - 26927 Chuyển tiền
31/7/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG. 5017 - 98215  
31/7/23 10.000 TRAN ANH PHAN  5215 - 85386 TRAN ANH PHAN 
31/7/23 10.000 TRINH THI CHAM  5220 - 45190 TRINH THI CHAM 
31/7/23 10.000 CHAU HOANG LONG  5189 - 71830 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 NGUYEN THUY TRA M 5209 - 10349  Chuyển tiền
31/7/23 300.000  TRAN NGOC HANH  5017 - 55171 Chuyển tiền
31/7/23 300.000 HUYNH THI ANH DAO  5242 - 62384 Chuyển tiền.CT tu 0501000201317
31/7/23 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 13246 Ung ho từ thiện
31/7/23 10.000 Lo thi hanh 5214 - 67493  
31/7/23 10.000 NGUYEN XUAN TU  5244 - 35598 Chuyển tiền.CT tu 1023891411 
31/7/23 10.000 NGUYEN VAN HUYNH  5161 - 39395  Chuyển tiền qua MoMo
31/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 30478 chuyen Quỹ từ thiện
31/7/23 200.000 CHU THI TUYEN 5212 - 29935  
31/7/23 10.000 NGUYEN ANH DUONG  5241 - 44847  Chuyển tiền.CT tu 0121000880870 
31/7/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 10599 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
31/7/23 200.000 TRUONG THI THANH SANG  5243 - 52274 Chuyển tiền.CT tu 0061001028645 
31/7/23 10.000 BUI THI THU HIEN 5213 - 95920 Chuyển tiền
31/7/23 200.000 Sinh  5213 - 95533 Sinh chuyen 
31/7/23 300.000 PHAM THI THU PHUONG  5078 - 60410 Chuyển tiền.CT tu 0031000376175 
31/7/23 20.000 TRAN THI THU DUNG  5244 - 29722  Chuyển tiền.CT tu 0021000421286 
31/7/23 300.000 NGUYEN THI HOA 5078 - 60339 CT tu 0071000972435 
31/7/23 200.000 NGUYEN THI HA 5189 - 90674  Chuyển khoản
31/7/23 200.000 VO THI DUNG  5189 - 89748 Chuyển tiền
31/7/23 300.000 TRAN THI NGA  5216 - 88233  
31/7/23 200.000 NGUYEN THI THUY TRANG  5215 - 87950 Chuyển khoản
31/7/23 200.000  VI THI DONG 5017 - 86801 Chuyển tiền
31/7/23 200.000 TRAN THI MINH LOAN  5213 - 86294  Chuyển khoản
31/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 85384 Quy vi tre em khuyet tat vn
31/7/23 200.000 Thoa thoa 5017 - 84475  
31/7/23 200.000 LE THI KIM TUYET  5078 - 59350 the earth.CT tu 0271001047395 
31/7/23 300.000 LE VAN TUONG 5161 - 36763 Chuyển tiền qua MoMo
31/7/23 200.000 .LO THI NGHI  5189 - 88004 Chuyển tiền
31/7/23 200.000 NGUYEN THI HA VAN  5189 - 87716 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5245 - 28726  Chuyển tiền.CT tu 0381002779449 
31/7/23 200.000 VO THI MY  5189 - 86660 Chuyển khoản
31/7/23 300.000 Nguyen Thi Thanh Hong  5220 - 76490 Chuyển tiền tu Viettel Money
31/7/23 200.000 NGUYEN THI HUONG  5214 - 75222  
31/7/23 300.000 LE THI THU TRANG  5213 - 75056  
31/7/23 10.000 NGUYEN NGOC TU  5216 - 74243 Chuyển tiền
31/7/23 200.000 NGUYEN THI THUY HANG 5214 - 74081 Chuyển khoản tai khoan Bui Thi Bich Phuong sdt 0765678551
31/7/23 10.000 HUYNH THI BICH TIEN  5213 - 60135  Chuyển tiền
31/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 53200 Cac em be khuyet tat.CT tu 0031000398832 toi Quy vi tre em khuyet tat
31/7/23 10.000 Ngo Thi Thu Hoai 5214 - 25333  
31/7/23 10.000 DINH THI THEM  5189 - 65590  Chuyển khoản
31/7/23 10.000 TRINH THI LE HUYEN  5243 - 45162 Chuyển tiền từ thiện.CT tu 0271000649001 
31/7/23 10.000  THANH BINH  5209 - 91038 Chuyển tiền
31/7/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 44543 hoc sinh khuyet tat.CT tu 0441000705021 toi  Quy vi tre em khuyet tat
31/7/23 10.000 VU VAN THE 5216 - 37377 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 NGUYEN THI VAN  5017 - 36195 Chuyển tiền
31/7/23 10.000 NGUYEN THI NGOC GIAU  5161 - 30905 Chuyển tiền qua MoMo
31/7/23 10.000 MAI THI KIEU GIANG 5215 - 25324 ung ho Quy Vi Tre em Khuyet tat Viet Nam
31/7/23 10.000 NGUYEN KHAI HOAN  5216 - 20123  Chuyển tiền
31/7/23 20.000 vo hoang huy 5216 - 84308  
31/7/23 10.000 nguyen hoang nam  5209 - 76873  
31/7/23 20 vo hoanh huy 5215 - 51144  
31/7/23 5.000 DANG LE VAN HUU 5240 - 24268 Chuyển tiền.CT tu 1035609004 
31/7/23 10.000 HO THI NGHINH  5220 - 92512 Chuyển tiền
31/7/23 10.000 TRAN THI KIM DUYEN  5161 - 24836 Chuyển tiền qua MoMo
31/7/23 10.000 NGUYEN THI DUNG  5242 - 27923 Chuyển tiền.CT tu 0581000740169 
31/7/23 10.000 Kim hoai thuong 5189 - 71064 Kim hoai thuong chuyen
31/7/23 20.000 DANG THI CAM HIEN  5189 - 69176 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 NGUYEN THI TU TRINH  5214 - 00170  
31/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5017 - 68369 Chuyển tiền
31/7/23 10.000 TRINH DUC CUONG  5214 - 22504 Chuyển tiền
31/7/23 20.000 LE VAN LUAN 5218 - 22112 Chuyển tiền
31/7/23 10.000  NGUYEN THI GIOI  5213 - 00690 Chuyển tiền
31/7/23 10.000 LE THI THU HIEN  5212 - 97848 Chuyển tiền
31/7/23 10.000 NGUYEN THI MINH HANG 5215 - 94416 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 NGUYEN HOANG PHUONG NHI  5220 - 79172  
31/7/23 10.000 NGUYEN HAI DANG 5245 - 72048 CT tu 1018117819 
31/7/23 10.000 NGUYEN THI YEN  5216 - 68636  
31/7/23 10.000 TRAN TUYET MAI 5245 - 71746 Chuyển tiền.CT tu 0451000407177 
31/7/23 10.000 DANG THUY LINH  5189 - 21845 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 DAO MINH TRANG  5078 - 88267 Ct.CT tu 0011004368688 
31/7/23 10.000 HO THI THU BA  5215 - 59895 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 PHAM THI THU HUYEN  5216 - 58202 Chuyển tiền
31/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 57148 từ thiện
31/7/23 10.000 BUI THI THANH HONG  5161 - 15798 Chuyển tiền qua MoMo
31/7/23 10.000 HOANG THI NGOC ANH  5189 - 17820 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 51868 Nv12 
31/7/23 10.000 VU THI KIM CUC 5239 - 78151 Chuyển tiền.CT tu 0491000156068 
31/7/23 10.000  NGUYEN THI HONG  5220 - 50425 Chuyển tiền
31/7/23 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 15648 NgNguyen quyen gop vi tre em
31/7/23 10.000 LE THI NGOC  5215 - 47569 Chuyển tiền
31/7/23 10.000 HA THI TRANG  5215 - 47561 Chuyển tiền
31/7/23 10.000 NGUYEN THI MINH THU  5239 - 77789 Chuyển tiền.CT tu 1027369939 
31/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY LINH  5241 - 83589 Chuyển tiền.CT tu 0201000599415 
31/7/23 10.000  PHAM THI HOA  5215 - 45188 Chuyển tiền
31/7/23 10.000 TRAN THI TUYET NHUNG 5212 - 42393 Chuyển tiền
31/7/23 10.000 TRINH THI THAM  5213 - 42360  
31/7/23 10.000 TRANG THI HUE  5189 - 14531 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 NGUYEN THI HUE 5244 - 69710 Chuyển tiền.CT tu 0601000458812 
31/7/23 10.000 BUI THANH TINH  5215 - 38400 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 TRANG THI HONG NHUNG 5213 - 37886 Chuyển tiền
31/7/23 20.000  LU THI HUYEN  5214 - 37001 Chuyển tiền
31/7/23 20.000 NGUYEN THI THU HIEN  5220 - 36494  Chuyển tiền
31/7/23 10.000 NGUYEN TRAN HAI LY  5212 - 35937  chuyen ung ho quy 
31/7/23 10.000 TRAN THI DIEU LINH  5218 - 35095 Chuyển tiền
31/7/23 10.000 NGUYEN THI THAM  5214 - 34881 Chuyển tiền
31/7/23 10.000 NGUYEN THI THU HA  5216 - 34310 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 NGUYEN THAI BINH  5220 - 34242 Chuyển tiền den QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN 
31/7/23 10.000 HOA  5212 - 33358 HOA Chuyển khoản
31/7/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 31777 From SeABank
31/7/23 10.000 VONG SOI PHOONG  5017 - 31718  Chuyển tiền
31/7/23 10.000 doan thi hoa  5215 - 31615  
31/7/23 10.000 LE THI NHU HA  5017 - 31413 Chuyển khoản
31/7/23 17.400 NGUYEN NGOC HUE  5209 - 31334 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 NGUYEN THI HOA HA  5242 - 91390  Chuyển tiền.CT tu 1016805466 
31/7/23 10.000 KIEU THU PHUONG 5244 - 69179 Chuyển tiền.CT tu 9975173058
31/7/23 10.000 DOAN HUYNH NHU  5216 - 29969 Chuyển tiền
31/7/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5220 - 29767 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 NGUYEN THI LIEN  5189 - 11563 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 TRINH VAN HUNG  5216 - 28569  Chuyển tiền
31/7/23 10.000 TRANG SENG TUYEN  5242 - 90528 chuyen Quỹ từ thiện.CT tu 1028038842 
31/7/23 10.000 DAO VAN DAN  5240 - 80084 Chuyển tiền.CT tu 1024362896 
31/7/23 10.000 LE THI ANH THUY  5215 - 75300 Chuyển tiền ung ho tre em khuyet tat
31/7/23 10.000 TRUONG QUANG NHAN 5161 - 10860  
31/7/23 10.000 LE THI HANH  5219 - 21012 Chuyển khoản
31/7/23 15.000 PHAM QUANG HIN 5161 - 09125 Chuyển tiền qua MoMo
31/7/23 10.000 NGUYEN THI BICH THAO  5017 - 90176  Chuyển khoản
31/7/23 20.000 NGUYEN THI HONG THAM  5239 - 65258 Chuyển tiền.CT tu 1014755209 
31/7/23 10.000 NGUYEN THANH BINH  5213 - 48967 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 HOANG VAN DOAN 5241 - 68166 Chuyển tiền.CT tu 1023035038
31/7/23 10.000 PHAM CHUC LINH  5215 - 03156 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 Xa thanh binh 5212 - 71755  
31/7/23 10.000 DUONG KHAC CUONG 0001 - 01317 Chuyển tiền TUTHIEN
31/7/23 10.000 NGO THI NGOC KHANH  5220 - 53765 Chuyển khoản
31/7/23 200.000 TRAN THUY LINH 5009 - 91306 GUI CAC EM
31/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 28758 tot.CT tu 1015299873 toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat
31/7/23 20.000.000 Phuong Duong Gdtg 5219 - 90265 ung ho quy
31/7/23 10.000 NGUYEN THI QUY  5216 - 79035 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 LE MANH DAT  5161 - 83605  Chuyển tiền qua MoMo
31/7/23 10.000 Pham Hai Tran 5209 - 10356  
31/7/23 10.000 THAI BAO HA  5217 - 84778 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 NGUYEN THANH HIEN  5215 - 35165 Chuyển khoản
31/7/23 10.000 TRAN THI KIM YEN  5239 - 23581 Chuyển tiền.CT tu 0181001108549 
31/7/23 10.000 LO VAN HAO 5209 - 06106 Chuyển khoản
31/7/23 30.000  DANG THI THUY 5078 - 88820 .chuc em song binh an .CT tu 0291000272468 
31/7/23 500.000 NGUYEN THI MINH THAO  5240 - 25174 Hy vong cac con them nhieu hanh phuc trong cuoc song.CT tu 0531002319127 
31/7/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 83174 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi  Quy vi tre em khuyet tat
31/7/23 12.000 DANG LE VAN HUU 5243 - 90950 Chuyển tiền.CT tu 1035609004
31/7/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 52342 ung ho quy chung.CT tu 0351000794454 toi  Quy vi tre em khuyet tat
         
Tổng số 184.701.023      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 7/2023)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
1/7/23 50.000 DOAN HUY HOANG 142S23700N7B1X3G Ủng hộ FT23182738720104
2/7/23 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 142S23701PRSYG3B Cau cho moi nguoi luon binh an hanh phuc
5/7/23 10.000 THAI THUY LINH 142S237074EK87CF  
5/7/23 100 PHAN THI NGHIA  142S2370777FQHN3 Chuyển tiền qua MoMo
5/7/23 10.000 NGO THANH TUAN 142S23707GGGYKFC  
7/7/23 10.000 lu thi thu 142S2370AJPJ94P0  
8/7/23 10.000 NGUYEN DUY CUONG  142S2370BVC238UJ duycuong88
8/7/23 10.000 HUYNH THI KIM DUYEN  142S2370C5VMY0UK  
9/7/23 10.000 PHAM LE TRUNG KIEN 142T2370DQS0QR1A Ủng hộ.CT tu 1020608635 
10/7/23 10.000 MARITIME BANK 142S2370FBVTJ1KT Chuyển tiền
10/7/23 10.000 NGUYEN THI THUY 142S2370FBV5RGJQ  
10/7/23 10.000 Luu Khac Duy 142S2370FA3NAAD2  
11/7/23 10.000 NGUYEN TOAN THANG 142S2370GYZDGYVJ  
12/7/23 10.000 NGUYEN THANH HOAN 142S2370JZDGZWF5 Chuyển tiền
12/7/23 10.000 TRAN VAN QUYNH 1BQMu-7jehZ9DmY Chuyển tiền
12/7/23 10.000 NGUYEN VIET HUNG 142T2370JXM6FLG8 CT tu 0141000807647 
13/7/23 10.000 TRAN THI NGOC QUY TRAN THI NGOC QUY 142S2370LE475CGU DINH THI NGAN GIANG Chuyển tiền
13/7/23 10.000 NGUYEN THI HONG SEN 142S2370LE15TB5V  
13/7/23 10.000 VO CHI TO 142S2370LDZXVASR VO KIM CUONG Chuyển tiền
14/7/23 10.000 VU MINH TAN 142S2370N0S3L7QG  
15/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 142S2370P72F5UVQ Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
17/7/23 100.000 NGUYEN THACH THAO 948Q2360TPRNQHBT Chuyển tiền dinh ky
18/7/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 142S2370UPKY81GF Ủng hộ quy
18/7/23 500.000 PHAN THI ANH TUYET 142S2370U561GAG7 Ủng hộ Quỹ trẻ em khuyết tật
21/7/23 9.125 TRAN HUU LAM  1lRdu-7js8tgFoQ Chuyển tiền
22/7/23 50.000 DOAN HUY HOANG 142S237118XLQX3P Ủng hộ Quỹ 
30/7/23 100.000 PHAM THANH TUNG 142S2371DZC99Y7D  
         
Tổng số 1.379.225      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Tháng 7/2023)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
2/7/23 10.000 NGUYEN CANG DAM  FT23184B4XXM Chuyển tiền qua MoMo 
2/7/23 200.000 PHAN QUOC TOAN FT23184M1TWJ Chuyển tiền.CT tu 0111001043947 
2/7/23 555.555 NGUYEN NGOC NHU QUYNH FT2318430N12 Vi mot the gioi tuoi dep hon
4/7/23 10.000 TRAN THI PHUONG THUY FT23185DV8G9 Chuyển khoản CKN 479400 - AGRIBANK - Ngan hang Nong Nghiep va Phat trien Nong Thon Việt Nam
4/7/23 10.000 TRAN HUYNH THANH GIANG FT23185HH9YQ\LX2 Chuyển tiền
4/7/23 10.000 NGUYEN QUANG THU  FT231859280N Chuyển khoản CKN 235826 - AGRIBANK - Ngan hang Nong Nghiep va Phat trien Nong Thon Việt Nam
5/7/23 10.000 LE VAN DUC FT23186NHHLM le van duc CKN 675387 - LE VAN DUC - Ngan hang TNHH Indovina
5/7/23 10.000 NGUYEN KHAC THU FT23186CFL03 Chuyển khoản CKN 733258 - MBBANK IBFT - Ngan hang TMCP Quan Doi
5/7/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN FT23186DRQBH Chuyển khoản CKN 709345 - AGRIBANK - Ngan hang Nong Nghiep va Phat trien Nong Thon Việt Nam
5/7/23 10.000 NGUYEN THANH TOAN FT23186KZFB1 Chuyển khoản CKN 680516 - AGRIBANK - Ngan hang Nong Nghiep va Phat trien Nong Thon Việt Nam
5/7/23 20.000 NGUYEN THANH XINH  FT23186YQWTJ Chuyển tiền tu TNEX CKN 190718 - MARITIME BANK - Ngan hang TMCP Hang Hai Việt Nam
5/7/23 10.000 LE DINH DUC LAM  FT23186Q07T0 Chuyển khoản CKN 456277 - AGRIBANK - Ngan hang Nong Nghiep va Phat trien Nong Thon Việt Nam
5/7/23 1.000 NGUYEN THANH XINH  FT23186B0RKS  Chuyển tiền qua MoMo CKN 217202 - MOMOIBFT - Ngan hang  TMCP Ban Viet
5/7/23 10.000 DAO KHA THANH  FT231860ZX6C Chuyển khoản CKN 390371 - MBBANK IBFT - Ngan hang TMCP Quan Doi
6/7/23 10.000 VU MINH PHUNG  FT231873JFVQ LAN TO TINH YEU - VU MINH PHUNG - Ngan hang TMCP A Chau
6/7/23 10.000 BUI VAN HUNG  FT23187JS652 Chuyển khoản CKN 723117 - AGRIBANK - Ngan hang Nong Nghiep va Phat trien Nong Thon Việt Nam
6/7/23 10.000 BAC CAM HOAN  FT23187B8XKV  Chuyển khoản CKN 302971 - AGRIBANK - Ngan hang Nong Nghiep va Phat trien Nong Thon Việt Nam
6/7/23 10.000 PHAN MANH LONG  FT23187934Q6 Chuyển khoản CKN 997998 - AGRIBANK - Ngan hang Nong Nghiep va Phat trien Nong Thon Việt Nam
6/7/23 10.000 DANG CONG HAI  FT23187Y5VYL Chuyển khoản CKN 622661 - MBBANK IBFT - Ngan hang TMCP Quan Doi
6/7/23 10.000 PHAN THI THAO NGUYEN  FT23187QK2F6 Chuyển tiền.CT tu 0741000661813 toi 060095268466 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam Ngan hang Sai Gon thuong tin SACOMBANK 
7/7/23 10.000 NGUYEN VAN LAM FT231882X6Z5 Chuyển khoản CKN 692472 - AGRIBANK - Ngan hang Nong Nghiep va Phat trien Nong Thon Việt Nam
7/7/23 10.000 BUI VAN THUONG  FT23188Z49Z0 Chuyển khoản CKN 173147 - AGRIBANK - Ngan hang Nong Nghiep va Phat trien Nong Thon Việt Nam
7/7/23 10.000 NGUYEN NAM NHI FT23188XWFPH Chuyển khoản CKN 185073 - MBBANK IBFT - Ngan hang TMCP Quan Doi
7/7/23 10.000 THAI THI BICH NGUYET FT231889CWM1  
7/7/23 1.000 NGUYEN HUU THINH  FT231884L4HJ Chuyển tiền.CT tu 1032124194 
8/7/23 2.000 NGUYEN NGOC QUE  FT2318953CH6 Chuyển khoản CKN 593232 - AGRIBANK - Ngan hang Nong Nghiep va Phat trien Nong Thon Việt Nam
8/7/23 10.000 DOAN VAN LONG  FT2318970JMJ Chuyển tiền CKN 020275  - Ngan hang TMCP Việt Nam Thinh Vuong
8/7/23 71.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ FT231917R6YH Chuc cac em luon manh khoe va hanh phuc TNMU CKN 266961 - MBBANK IBFT - Ngan hang TMCP Quan Doi
11/7/23 20.000 LE NHAT LINH  FT23192MZJFT Chuyển tiền.CT tu 0771000602489 
11/7/23 20.000 TRINH THI THANH THUY FT231928V39X Chuyển khoản 
14/7/23 50.000 LUONG VAN HUNG FT23195DR6P6 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
19/7/23 10.000 TRUONG MINH HIEU FT232002JMM2  
23/7/23 300.000 NGUYEN TRUONG KY FT23205ZYPTH Ủng hộ cac chau 
25/7/23 200.000 NGUYEN TRUONG KY FT23206HVTYT Chuyển khoản 
27/7/23 200.000 NGUYEN MINH ANH  FT23208F6PW1 Ung ho Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam.CT tu 1018848562 
30/7/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ FT232127RHWS\DNG ng h Qu V tr em khuyt tt Vit Nam.
         
Tổng số 1.910.555      

 
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội

Thông tin ủng hộ
1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tên tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022 - CIF: 481 3569
Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 - CIF: 481 3569
Swift Code: BFTVVNVX 001

2. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank - CN Hai Bà Trưng Hà Nội
Tên tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số tài khoản: 121000034371

3.  Ngân hàng TMCP Thương Tín -  Sacombank - CN Bình Chánh TP Hồ Chí Minh
Tên tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số tài khoản: 060095268466
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".

Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật Việt Nam qua phương tiện

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay394
  • Tháng hiện tại1,758
  • Tổng lượt truy cập102,702
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây