Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 8/9/2022) đến ngày 15/9/2022)

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 8/9/2022) đến ngày 15/9/2022)
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 08/9/2022 đến ngày 15/9/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam
Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 08/9/2022 đến 15/9/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
08/09/2022 10,000 TRAN VAN HAI 908206.080922.220707.  Chuyển tiền
08/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0731000695694 tre em mu
08/09/2022 10,000 PHAN THI HONG NHUNG  9899809510 Chuyển tiền
08/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001147443 ung ho quy vi tre em khuyet tat
08/09/2022 10,000 TRAN THI HUONG 807353.080922.212038.  Chuyển tiền
08/09/2022 21,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2428610408.
2001.VCB Rewards.
Binh thuong
08/09/2022 10,000 LA THI DIEM  0351000954448  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 ngoc nhi 801886.080922.211846.  chuyen tien quy vi tre em khuyet tat
08/09/2022 10,000 PHAM THI HONG DU 093356.080922.211315. Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 LE THI THANH TIEN 599996.080922.210950. Chuyển khoản
08/09/2022 50,000 NGUYEN THI THU HANG 301586.080922.210533. Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG 286898.080922.210017. Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 DO MINH DUONG 0631000465806 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 TRAN TRUNG HIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28582945985.
 
08/09/2022 10,000 TRAN ANH NAM 1023425268 Chuyển tiền
08/09/2022 15,000 Nguyen thi sang PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28583042783.
 
08/09/2022 20,000 TRAN THI THAO 613697.080922.20
4333.VCB
Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 THAI NGUYEN CT SAMSUNG  0821000073168  
08/09/2022 20,000 DO THI NGUYET 438576.080922.20
4038.VCB
Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 NGUYEN NHAT LINH 1020805677 QUYEN GOP
08/09/2022 10,000 VO THI THUY TRANG 632079.080922.203757.  Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 NGUYEN DINH DUNG 1017477268 QUY VI TRE EM KHUYET TAT
08/09/2022 10,000 BUI TAT THANG 615224.080922.203358.  Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 VO THI VINH 0181003595846 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC THUY DUY 071657.080922.202851. Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 Nguyen Van Hai 168658.080922.202929.  
08/09/2022 10,000 NGUYEN THANH SON 728151.080922.202158.  
08/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000423037 ung ho
08/09/2022 10,000 DAO THI DIEM HUONG 625743.080922.201727.  Chuyen tien tu thien
08/09/2022 20,000 HA VAN HOP  989715.080922.201
629.VCB
Chuyển khoản
08/09/2022 20,000 BONUOCH HAM 947113.080922.201
547.VCB
Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 PHAN THI DIEM MY  239791.080922.201525. Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 LO VAN MANH 113645.080922.201522. Chuyển khoản
08/09/2022 20,000 CAO THI HIEN 596009.080922.200808.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 VU THI MINH TRANG 1028207774 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 VUONG VAN NHAT 575822.080922.200325.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 LU THI HIEN 573869.080922.200241.  Chuyển tiền
08/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 rgxxff
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGAN 455038.080922.195619. Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY ANH 174750.080922.195615.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 LE VAN SA 960223.080922.194632.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 MAI HIEN 955176.080922.194528.  Chuyển tiền
08/09/2022 30,000 NGUYEN THI THU HUONG  993338.080922.194157. Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 PHAN THANH KIEU 393160.080922.194057.  Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 VO THI CHINH 9773363559 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 SAN TON DIET 895289.080922.193257. Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 LE DINH THANG 355970.080922.192627. Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 Do Thi Lan 1016494300  
08/09/2022 10,000 Dang Van Thi 834299.080922.192252.  
08/09/2022 10,000 TRAN THI THANH XUAN 892577.080922.191606. Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 Pham Van Nhat 187320.080922.191156.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 LO VAN CHI 867326.080922.191047.  Chuyển khoản
08/09/2022 15,000 BUI HONG HANH 1016197184  
08/09/2022 10,000 DUONG HOANG XA 817146.080922.190804.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 351427.080922.190721. CK
08/09/2022 20,000 SON THI HUYNH NHU 018692.080922.185648. Chuyển tiền
08/09/2022 20,000 DAO THI THEU 189454.080922.18
5629.VCB
Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 TRAN VAN THUONG 786716.080922.184937. Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28579518960.
 
08/09/2022 10,000 VAN VIET TAU 930889.080922.184204.
chuyen tien toi QUY
VI TRE EM KHUYET
 TAT VN-0011003814022
Chuyển tiền
08/09/2022 20,000 Phang2002 304052.080922.1
84144.VCB
 
08/09/2022 10,000 PHAM THI ANH HONG 159019.080922.184033.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 HA VIET ANH 0981000419862 Chuyển tiền
08/09/2022 1,000 VAN VIET TAU 928794.080922.183947.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 HOANG DAT LOC 1028168563 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 LE THI HIEU 755740.080922.183822.  Chuyển tiền
08/09/2022 20,000 ngo mai thuong PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28579348651.
 
08/09/2022 10,000 CHIU TAI MUI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28578278206.
 
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC ANH 0071004191905    
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU DIEU  0411000984129  Chuyển tiền
08/09/2022 100,000 NGUYEN THI HONG DIEP 814775.080922.183332.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 TRUONG CHI CUONG 822537.080922.183137.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 LE HONG NGAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28578404595.
 
08/09/2022 20,000 THACH THI SA RUM 999338.080922.182735. Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 DAO THI THANH VAN 110459.080922.182548.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 NGUYEN BAO CHAU 1013255695  
08/09/2022 20,000  LUONG VAN DOI 1022397597 Tu thien
08/09/2022 10,000 LUC THI HUE PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28578341909.
ung ho tre em khuye
08/09/2022 10,000 HUYNH NHU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28578341652.
 
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI LAM ANH  821000118423 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TAM 526525.080922.181016.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 TRAN THI HIEN  0791000071885 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 PHAM KIM THOA 9971944215 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 LE THI KIM TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28577086771.
 
08/09/2022 10,000 NGUYEN QUOC NGUYEN  975509.080922.180116. Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 PHAM HONG PHAT 1025033827 Chuyển tiền
08/09/2022 20,000 NGUYEN VAN HO 700350.080922.175
820.VCB
Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU HA 895591.080922.175800. Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 562260.080922.175613. Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 NGUYEN HUU KIEN 893680.080922.175343.  Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 107661.080922.175259. Aa
08/09/2022 1,000 THACH THI LAN 736363.080922.175255. Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 ha van huan PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28576944277.
 
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI TUONG VY 1015789273 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 MAI QUOC ANH 865537.080922.174814.  Chuyển khoản
08/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 987333.080922.17
4627.VCB
ck tien tu thien
08/09/2022 10,000 NGO THI NGOC VY 652725.080922.054339.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 Nguyen Chi Cuong 833678.080922.174221.  
08/09/2022 10,000 TRAN THI THU 811881.080922.173817.  
08/09/2022 10,000 NGO NGUYEN SON LONG 762637.080922.173645.  
08/09/2022 10,000 LO VAN TUAN  778909.080922.173258. Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 VO VAN THAI  1014754652 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 PHAN THI THU HA  0291000450858 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 HA THI THUY HUONG 829187.080922.172826.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 LAM QUOC KIET 1017681750 Chuyển tiền
08/09/2022 1,000 Bui huyen trang 748656.080922.171835.  
08/09/2022 10,000 BUI VAN DUONG  496849.080922.051012. Chuyển tiền
08/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 808302.080922.170914.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/09/2022 1,000 Tran ngoc anh tuan 740105.080922.170748.  
08/09/2022 200 NGUYEN THANH NHAT 678692.080922.170532.  
08/09/2022 10,000 TRUONG HOA MAI  398844.080922.170403. Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 317954.080922.170243.  Chuyển khoản
08/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 805223.080922.170224. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/09/2022 50,000 LE XUAN SON 457071.080922.050131.  Chuyen tien tu thien
08/09/2022 10,000 Nguyen Ngoc Thao 844955.080922.170113.  
08/09/2022 10,000 TRAN ANH DUY 429495.080922.045543.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 NGUYEN QUANG BAO  573293.080922.165143. Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 TRUONG VAN BINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28573775846.
 
08/09/2022 10,000 NGUYEN KIM NGOC  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28573616533.
 
08/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 798767.080922.164835.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/09/2022 10,000 HA MANH HIEU 723920.080922.164720.  Chuyển tiền
08/09/2022 20,000 GIANG A HIEU 191569.080922.1
64311.VCB
Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 523270.080922.164153. Ung ho tu thien
08/09/2022 10,000 SA NGOC DOI 512468.080922.163940.  
08/09/2022 10,000 LE THI THU HIEN 203916.080922.163835.  Chuyển khoản
08/09/2022 20,000 NGUYEN THI MAI 486736.080922.163430.  Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 TRAN THI THU HONG 565580.080922.163315.  Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 VU QUANG LINH 1020284132  
08/09/2022 1,000 THACH THI LAN 565531.080922.163138.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 TRAN KIM CHI 174116.080922.163035.  
08/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 050700.080922.163007.
ZP68T8JEC9AB
 
08/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 163833.080922.163007. Aa
08/09/2022 10,000 PHAN THI BICH NGOC 825961.080922.162836.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 DINH A MIR 1025152019 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 BAN TON SON  142861.080922.162322. Chuyển khoản
08/09/2022 20,000 DOAN MY NIEM 916990.080922.162
156.VCB
Chuyển khoản
08/09/2022 1,000 PHAN TRUC QUYNH 1030986095 transfer
08/09/2022 1,000 PHAN TRUC QUYNH 1030986095 transfer
08/09/2022 1,000 PHAN TRUC QUYNH 1030986095 transfer
08/09/2022 1,000 PHAN TRUC QUYNH 1030986095 transfer
08/09/2022 15,000 DO THI KIM TUYET 1015020430 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGAN 383703.080922.161405.  Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 DAM DUY TIEN  1022142563 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 TRAN TRONG NHAN 798340.080922.161302.  
08/09/2022 10,000 LE MINH TUAN 072000.080922.160715.  Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 DANG THI THU 193987.080922.040547.  
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI NHUNG 0731000881534 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 NGUYEN VAN THUAN 0021000382070 Chuyển tiền
08/09/2022 300,000 TRAN TRUNG KIEN 201002.080922.155649.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 PHAM THI UYEN 298923.080922.155613.  ung ho
08/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC HIEU  0391000292080 Chuyển tiền
08/09/2022 8,000 NGUYEN VAN TUNG 668530.080922.155210.  
08/09/2022 10,000 NGUYEN VAN CHU 522941.080922.155154.  Chuyển tiền
08/09/2022 20,000 NGUYEN NGOC SON  263631.080922.155049. Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 TRAN VAN DA 106566.080922.034715. Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 CAO THI MINH TAM 243543.080922.154641. Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 gatapboi HD11  435196.080922.154539. Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 QUAN THI VAN ANH 098121.080922.034522.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 TRAN THANH THAO 960577.080922.154423.  Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 KHONG NHU HOANG SHGD:10028234.
DD:220908.
Hoang chuyen
08/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 187492.080922.154106. T thin
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC THUY  058611.080922.033634. Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 VU DUC LINH 185585.080922.153420.  Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 Luong Van Chien 757732.080922.153233.  
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG 027603.080922.032953.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 LE THI THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28570067742.
 
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIM NGAN SHGD:10027281
.DD:220908.
Ck
08/09/2022 20,000 PHAM THI HUONG 522159.080922.152149.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 PHAN VAN HUYNH 852099.080922.151634.  Chuyển khoản
08/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 754910.080922.151623.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/09/2022 10,000 nguyen thi tran 099653.080922.151557.  
08/09/2022 10,000 DINH THI LOAN 738269.080922.151522. Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 HOANG VAN XUAN 738145.080922.151356.  Chuyển tiền
08/09/2022 20,000 DINH THI SEN  687002.080922.15
1127.VCB
chuyen khoan ung ho tre e khuyet tat
08/09/2022 10,000 TRAN THANH PHONG 939824.080922.031004.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 TRAN THI THUONG 1029628663 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 119353.080922.150601. Aa
08/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 043801.080922.15
0530.ZP68T8JEA59I 
ck tu thien
08/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 642223.080922.150459. quyen gop quy tre em khuyet tat
08/09/2022 20,000 NGUYEN VAN TIEN 899561.080922.030059.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGA 868740.080922.145921.  
08/09/2022 1,000 NGUYEN TAT HAI 0201000705918 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022278201 thuong yeu dong bao
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN 757842.080922.145335.  Chuyển khoản
08/09/2022 15,000 DAM THIEN PHU 862455.080922.025223.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000  TRAN THI CUC 1029159285 Chuyen tien tu thien 10.000 vnd
08/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 195750.080922.144615.  
08/09/2022 10,000 TRIEU THI THUY MAI 395259.080922.144537.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 QUANG THI QUYET 810335.080922.144249. Chuyển tiền
08/09/2022 20,000 NGUYEN MINH SON 925818.080922.144
205.VCB
Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 TRINH THUY PHUONG LAN 857334.080922.144126. Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 NGUYEN VAN THUY 714940.080922.144158.  Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28568716587.
 
08/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 103707.080922.143146. Aa
08/09/2022 10,000 LO THI PHOI 744671.080922.022302. Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 LE DUC THINH 463285.080922.141949.  
08/09/2022 10,000 DO MINH HOANG 111664.080922.141759.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 DANG HUONG TRA  628706.080922.141825. Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC TUAN 607467.080922.141706.  
08/09/2022 10,000 BUI LE TUAN PHUNG 1016286845 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 NGUYEN HUYNH CAM THU 814770.080922.140916.  Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 LAI THI GIANG  800635.080922.140547. Chuyển khoản
08/09/2022 20,000 TRAN MINH HAU SHGD:1002377
0.DD:220908.
Hau chuyen
08/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 724178.080922.140303.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/09/2022 10,000 Luan hoang hoa 556308.080922.135752.  
08/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 721635.080922.135519. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/09/2022 10,000 CAO THI PHUONG  592037.080922.135416. Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 VO QUANG HUY 538575.080922.135138.  Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 KIEU DINH HUNG  536881.080922.135108. Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 Nguyen Thanh Hoa 742025.080922.135052.  
08/09/2022 10,000 HO TRONG NGHIA  1020916981 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 NGUYEN THANH TUYEN   0031000356133  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 LO THI TIEN 941789.080922.134506.  Chuyển tiền
08/09/2022 1,000 THACH THI LAN 220343.080922.134415.  Chuyển tiền
08/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 589679.080922.014131. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
08/09/2022 20,000 DAO THI THU 221069.080922.1340
21.VCB
Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28567264964.
ck tu thien
08/09/2022 10,000 LE VAN QUYEN 491466.080922.133638. Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 HUYNH DUY ANH 1013308366 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 ngueyn quang tung 839209.080922.133104.  
08/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 660707.080922.132758. ct
08/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 178686.080922.132827. Aa
08/09/2022 10,000 LUU THI NGOC NHI 656683.080922.132642.  quyen gop
08/09/2022 10,000 HUYNH LONG 574958.080922.132646.  Chuyển tiền
08/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 456163.080922.132540. Ck tu thien
08/09/2022 1,000 THACH THI LAN 180849.080922.132208.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 TRAN DUC THANG 637402.080922.132048.  Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 176456.080922.132104. Aa
08/09/2022 10,000 NGUYEN QUY TRONG 523770.080922.012048.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 LE VAN HIEU 520952.080922.011951.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIM LIEN 518229.080922.011856.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 PHAN THI NGA  0061001160276  chuyen tien quy vi tre em khuyet tat.
08/09/2022 10,000 CAI HOANG THINH 602980.080922.131728.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 NGUYEN VAN LANG 512556.080922.011701.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 PHAM THI KIM OANH  613067.080922.131346. Chuyển khoản
08/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 707614.080922.131054.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/09/2022 10,000 TRAN VAN KHANG 826536.080922.130804.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 DO VAN HUNG SHGD:10019691.D
D:220908.
 
08/09/2022 20,000 NGUYEN THI LUOT 572564.080922.130217.  Chuyển khoản
08/09/2022 20,000 DO THI HUONG 948668.080922.
130228.VCB
Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 TAN U MAY  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28566005977.
 
08/09/2022 20,000 TRAN THI THU 0591000347733 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 nguyen chi cong  554648.080922.130014.  
08/09/2022 10,000 VO NHAT HAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28565955833.
 
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI TRUC QUYNH 558717.080922.125822.  Chuyển khoản
08/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 369463.080922.125927. ck tu thien
08/09/2022 10,000 DUONG MANH HIEU 1027183958  
08/09/2022 20,000   570900.080922.125610.VCB Ck tu thien
08/09/2022 10,000 VU THI KIEU DIEM  545316.080922.125444. Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 LO THI HONG 940932.080922.125332.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 PHAN NGOC HOAN  536683.080922.125220. Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 LE BA TIEN 9388796568 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 167441.080922.125113. Aa
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI BE HUONG 340311.080922.125043.  Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 NGUYEN DUC HUY 554379.080922.124936.  Chuyển tiền
08/09/2022 15,000 ngo thi ngoc 520248.080922.124810.  
08/09/2022 10,000 MUA A SAY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28566052177.
 
08/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 700159.080922.124456.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/09/2022 10,000  NGUYEN THI HA 0231000675692  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 NGUYEN PHUONG THAO 0921000723830  Chuyển tiền
08/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 694740.080922.122704.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/09/2022 10,000 NGUYEN VAN DANG SHGD:10017774.
DD:220908.
Dang chuyen
08/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 751453.080922.1
22551.VCB
QUY VI TRE EM KHUYET TAN
08/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 535655.080922.121840. quyen gop tu thien
08/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 156227.080922.121550. Aa
08/09/2022 20,000 LE THI NGUYET 1027621721 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 LE THI MINH HUYEN 0451000500133 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIM CHI 115551.080922.121134.  
08/09/2022 20,000 LY MONG TRINH 845047.080922.1
21045.VCB
Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 VU 112912.080922.120626. Ck
08/09/2022 10,000 TUONG HUU PHUOC 357310.080922.120401.  Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 LUU TRUNG KIEN 175185.080922.115902. Chuyển khoản
08/09/2022 1,000 DAO THI BICH NGUYET  0011004220844  transfer
08/09/2022 1,000 DAO THI BICH NGUYET  0011004220844  transfer
08/09/2022 1,000 DAO THI BICH NGUYET  0011004220844  transfer
08/09/2022 20,000 CHU THI MAI SHGD:10016724.D
D:220908.
 
08/09/2022 20,000 VANG VAN QUYEN 197162.080922.114917.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 TRAN THI CAM TIEN  160001.080922.114037. Chuyển tiền
08/09/2022 20,000 NGUYEN THANH DAT 836380.080922.11
3716.VCB
Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 PHAM THI KIM LIEN 734367.080922.113433. Chuyển tiền
08/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 676364.080922.113423.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/09/2022 20,000 DINH VAN TOAN 610490.080922.11
3330.VCB
Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 NGUYEN HAI LONG 200822.080922.112939.  tu thien tre em khuyet tat
08/09/2022 10,000 NGUYEN PHUONG ANH 040027.080922.112544.  
08/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 181754.080922.112520. Ck tu thien
08/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 092356.080922.112458. Chuyen tien tu thien
08/09/2022 10,000 DAO THI XUAN 0591000229114 chuyen tien quy vi tre em.khuyet tat
08/09/2022 20,000 NGUYEN THI MY LINH 1023967467  
08/09/2022 10,000 LEO THI LIEN  085128.080922.110355. Chuyển khoản
08/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 080788.080922.110253. 080788.080922.110253.
08/09/2022 20,000 DANG THI MY THUAN  182351.080922.10
5302.VCB
Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 TRUONG DUONG THANH 907221.080922.105139.  Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 839273.080922.105129. chuyen tu thien
08/09/2022 10,000 TRAN THI BAO LONG 064403.080922.104535.  
08/09/2022 10,000 DANG THI QUYNH 898586.080922.104153.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 NGUYEN QUOC THAI 984309.080922.104059.  
08/09/2022 10,000 NGUYEN THANH TUNG 9344442314 Chuyển tiền
08/09/2022 5,000 Nguyen Van Thien 862134.080922.103914.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 VU QUOC DAT 1017168161  chuyen tien cho tre em khuyet tat
08/09/2022 10,000 LO VAN BAN 829542.080922.103138. Chuyển khoản
08/09/2022 26,955 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2426024914.20
01.VCB Rewards.
kho khan
08/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 618757.080922.102739. CK TU THIEN
08/09/2022 10,000  DAO THI HUE  704723.080922.102547. Chuyển tiền
08/09/2022 20,000 TRAN THI NGOC MAI   0171003491091  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 HA VAN QUANG 784747.080922.102112.  Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 HO VAN KHIEM 046762.080922.101619. ck
08/09/2022 1,000 THACH THI LAN 813120.080922.101505.  Chuyển tiền
08/09/2022 33,481 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2425967325.20
01.VCB Rewards.
ok
08/09/2022 10,000 VU NGOC QUAN 752405.080922.101148.  Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIM LINH 0041000146385 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU 494105.080922.100653.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 691772.080922.100538. HD Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 VU THI NHAT LE  703077.080922.100158. Chuyển tiền
08/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 037644.080922.100109. .CK TU THIEN
08/09/2022 10,000 TRAN THI THANH XUAN 801453.080922.100027.  Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC TRANG SHGD:10013831
.DD:220908.
Ung ho
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI THAN 698212.080922.095837.  Chuyển khoản
08/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 641246.080922.094226. ck tu thien
08/09/2022 10,000 HUYNH TRUNG TIN 676531.080922.094205. Chuyển tiền
08/09/2022 20,000 DINH THI TU UYEN 715651.080922.09
3835.VCB
Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 Do Thi Trang  182737.080922.092918. Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 NGUYEN TIEN HUNG  648810.080922.092603. Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 DAO THI HONG LE  645860.080922.092520. Chuyển khoản
08/09/2022 10,000 NGO THANH NAM SHGD:10012247.
DD:220908.
Nam chuyen
08/09/2022 10,000 HO DUC CUONG 587714.080922.090957.  chuyen khoan Dong gop vao quy tu thien Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY AN 1026976985 Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 VO VAN TU SHGD:10006357
.DD:220908.
 
08/09/2022 1,000 THACH THI LAN 661197.080922.085709. Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 VUONG THI DUNG SHGD:10003350.
DD:220908.
 
08/09/2022 10,000 LE THI DUONG SHGD:10009316
.DD:220908
Duong chuyen
08/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10010604.
DD:220908.
Phu
08/09/2022 20,000 TRUONG THI TUYET TRINH SHGD:10006776
.DD:220908.
 
08/09/2022 10,000 NGUYEN THI THAI SHGD:10003754
.DD:220908.
Thai chuyen
08/09/2022 10,000 CAO THI PHUONG SHGD:10011179.
DD:220908.
Le Ngoc Ha chuyen quy tre em khuyet tat
08/09/2022 1,000 THACH THI LAN 610670.080922.082318. Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 969307.080922.074141. .AA
08/09/2022 1,000 BUI XUAN LOC 349721.080922.073755.  transfer 
08/09/2022 1,000 LE ANH TUAN 586108.080922.073646.  TRANSFERS
08/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 hjjsbs
08/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 583011.080922.071939.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
08/09/2022 1,000 THACH THI LAN 545806.080922.071245.  Chuyển tiền
08/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 137412.080922.071209. Aa
08/09/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 202288.080922.064355.  
09/09/2022 10,000 DOAN DO LE PHONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..2
8630982179.
 
09/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY HANG 654746.090922.223442. Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 NGUYEN THI AN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28629498238.
 
09/09/2022 10,000 NGUYEN THI ANH NGOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28628344655.
 
09/09/2022 10,000 LE THI HOAI 0201000684877 Chuyển tiền
09/09/2022 20,000 CAO THI HOAI 564280.090922.21
2604.VCB
Chuyển khoản
09/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016332741 tre em khuyet tat
09/09/2022 10,000 quang thi tuoi 142068.090922.212003.  
09/09/2022 10,000 VU Y Chia PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28628280434.
 
09/09/2022 10,000 NGUYEN MINH DUC 963518.090922.211029.  Chuyển tiền
09/09/2022 20,000 LUONG VAN NGUYEN 1030255870 chuyen tien. ck t u thien
09/09/2022 10,000 HO VAN HAU 528928.090922.205836.  
09/09/2022 10,000 NGUYEN TUAN DUY  521827.090922.205539. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 DINH THI PHUONH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28627220444.
 
09/09/2022 10,000 MA VAN QUYNH 929281.090922.204748.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28627119114.
 
09/09/2022 1,000 NGUYEN CHI DIEU  781516.090922.204309. Chuyển tiền
09/09/2022 20,000 TRAN THI LIEU MY 893236.090922.2
04133.VCB
Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 LUONG THI LE 399923.090922.202426.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 QUANG THI NHU 822530.090922.202253.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 HOANG THI MINH VUONG 819635.090922.202215. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 PHAM THI CHIEN 0221000068529  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 389172.090922.201454. ck tu thien
09/09/2022 10,000 BUI THI THUY  0211000505614  Chuyển tiền
09/09/2022 20,000 HA VAN GIANG 827046.090922.2007
07.VCB
Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 TRAN THI XUAN HUONG 416298.090922.200603.  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 nguyen thi thu lan 750292.090922.195954.  
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 749220.090922.195813. quyen gop
09/09/2022 10,000 LE QUOC HUY 265135.090922.195121. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 LE THI KIM YEN 826645.090922.194748.  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 NGUYEN TUYET TRINH 560180.090922.194053.  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 NGUYEN PHU THANH 604545.090922.193352. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 593049.090922.193123. ung ho quy tre em khuyet tat vn
09/09/2022 10,000 LA THI TUYEN 9399657929 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 lanh PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28622926647.
 
09/09/2022 10,000 PHAM THE DUYET 524296.090922.192651. Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU HANH 0761002379943 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 NGUYEN VAN THINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28622886639.
 
09/09/2022 10,000 LE THI THUY 722160.090922.191347.  Chuyen tien ung ho
09/09/2022 5,000 PHUONG XUAN QUY 1022868409 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 VO THI THU THAO 535749.090922.190402. Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 Nguyen Thanh Truc 108691.090922.190354.  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 006419.090922.190156. A
09/09/2022 10,000 PHAN THI TRUC VAN 002064.090922.184924.  Chuyển khoản
09/09/2022 20,000 LE THI DAO 372405.090922.184755.  UNG HO
09/09/2022 10,000 PHAN THI KIM NHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28621494304.
 
09/09/2022 10,000 NGUYEN THUY TRANG 373154.090922.184534. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 DUONG HOANG HUYNH 124752.090922.183904.  Chuyen tien tu thien
09/09/2022 10,000 LE THANH NAM 1016647263 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 hoang khanh ha 578902.090922.183121.  quyen gop tu thien
09/09/2022 10,000 HOANG QUOC MINH  674630.090922.182833. Chuyển tiền
09/09/2022 30,000 TRAN PHUONG YEN 893004.090922.182439.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 VU BIEN HOA 970630.090922.181456.  Chuyển tiền
09/09/2022 20,000 NAY H A 009114.090922.181
329.VCB
 
09/09/2022 10,000 VU THI NHU HOA 0011004423942   
09/09/2022 10,000 CA QUY  846820.090922.181239. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 TRINH THI LINH 208363.090922.181148. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 TRUONG THI LAN 1025391065 ck tu thien
09/09/2022 10,000 HOANG VAN DUYET 875162.090922.180729. Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 937796.090922.180529. Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 VO NGUYEN THIEN TUAN  916377.090922.175918. Chuyển tiền
09/09/2022 20,000 Nguyen thi hoa 137294.090922.17
5857.VCB
 
09/09/2022 27,724 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2432040527
.2001.VCB Rewards.
Tre em khuyet tat
09/09/2022 10,000 TRAN THI LE THU 1015367328 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 PHAM THI THUY 869228.090922.174641.  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 HOANG NGOC NHUNG 707960.090922.174328. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 NGUYEN TIEN DAT 1029722951 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG MY 706164.090922.174308.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 HOANG VAN THAI 475806.090922.174316.  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 TRUONG QUI NHAN  0121000848278 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 TRAN THI HA  656451.090922.173325. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 NGUYEN VAN THAN 618636.090922.172706. Chuyển tiền
09/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 083406.090922.172222. CK tre em khuyet tat
09/09/2022 10,000 TRAN THANH QUYET 1017099845 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 NGUYEN THANH SANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28618038870.
 
09/09/2022 10,000 BUI VAN HAU 045253.090922.170148. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 LY VAN HAN 1026999325 Chuyển tiền
09/09/2022 150,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 662272.090922.165348. chuc cac em manh khoe
09/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THUY 589965.090922.165319. Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 PHAM HOANG BAO NGOC 424269.090922.164735.  Chuyển khoản
09/09/2022 4,300 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023250644 tre em khuyet tat
09/09/2022 20,000 MA THI THIEP 946500.090922.163720. Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 LE HONG THUY TIEN 0071000651120 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 121134.090922.163439. Aa
09/09/2022 10,000 NGUYEN THAI BINH  0561000577174 ck tu thien
09/09/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0211000498662 tre em khuyet tat
09/09/2022 10,000 BUI QUOC HIEU 569623.090922.162940.  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 LE THI TOAN 325481.090922.162709.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 HOANG ANH TU 624310.090922.162602.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 NGUYEN DANG THANH 552326.090922.162109.  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 LE THI MINH DIEP 581927.090922.161813. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014551066 kho khan
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 107997.090922.161453. Aa
09/09/2022 10,000 BAN THI HUONG 263511.090922.161341.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 TRAN THI HOAI 9976073523 chuyen tien ung ho tre em khuyt tat
09/09/2022 10,000 SAM VAN SINH 250242.090922.161209.  
09/09/2022 10,000 LE NGOC HOAN 0011004416600 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 390973.090922.160533.k hongo co
09/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 172189.090922.160034.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 362370.090922.155854. ck tu thien
09/09/2022 10,000 NGUYEN MINH TY 189597.090922.155915.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 VU XUAN THAO 0481000742632  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 PHAM VAN DUNG 0011002252487 Chuyển tiền
09/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018690028 tre em khuyet tat 
09/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 170424.090922.155702.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
09/09/2022 10,000 PHAM VAN DUNG  0011002252487 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 Vi thi luu luyen 458185.090922.155425.  
09/09/2022 10,000 NGUYEN THI HANH 456093.090922.155402. Chuyển khoản
09/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 168759.090922.155354.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
09/09/2022 20,000 NGUYEN THANH NGOC 1019941190 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 CAO VIET CHINH 445715.090922.155202.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 NGUYEN VAN HIEN 415617.090922.154616.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 LU TIEN DAI 394840.090922.154226.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 HOANG THI MINH OANH 115790.090922.154324.  Chuyển khoản
09/09/2022 20,000 NGUYEN NGOC CANH 645764.090922.153
725.VCB
Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 HOANG PHUONG LAM 598661.090922.153444.  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 DOAN THI LUA SHGD:10036353
.DD:220909.
thanh toan
09/09/2022 20,000 LE THI MINH KHAI 244820.090922.15
3044.VCB
Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 HOANG VAN BAC 331429.090922.153005.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 LE THI TAI SHGD:10036038
.DD:220909.
Tai chuyen
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 176335.090922.152810. Aa
09/09/2022 10,000 BUI VAN TY 1026887305 ck tu thien
09/09/2022 10,000 LAM VAN TY 771143.090922.152226.  
09/09/2022 10,000 duong duc lang 267709.090922.151659.  
09/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIM NGAN 468808.090922.151531. Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 HOANG THI THOI 992287.090922.151500. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 TRAN THI AN 1021204426 Chuyển tiền
09/09/2022 20,000 XA THI ANH 942406.090922.
150902.VCB
Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 tien len 224334.090922.150813.  chuyen
09/09/2022 20,000 BUI TRUNG KIEN 866923.090922.15
0746.VCB
Chuyển khoản
09/09/2022 10,000  NGUYEN HUNG THANH QUYEN 1015898874 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
09/09/2022 10,000 PHAM THI TUYET HONG 0631000458371  
09/09/2022 10,000 LAM VAN TY 758358.090922.150426.  
09/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 689774.090922.150108. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
09/09/2022 20,000 PHAN THI NHU THAM 466101.090922.15
0106.VCB
Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 HOANG BA KIEM 197920.090922.150012.  Chuyển tiền
09/09/2022 50,000 nguyen thi hue 205416.090922.145629.  
09/09/2022 10,000 LE SY PHONG 909498.090922.145649.  Chuyển khoản
09/09/2022 1,000 THACH THI LAN 337898.090922.145552. Chuyển tiền
09/09/2022 15,000 TRAN THI THANH 918857.090922.145441.  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 LE TUAN ANH 9978263862 chuyen tien tu thien tre em
09/09/2022 10,000 VI THI LEM 1026498520 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 155986.090922.144635. Aa
09/09/2022 10,000 TRAN NGUYEN ANH NHU 1015033358 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 Lien Nguyen 652308.090922.143323.  
09/09/2022 10,000 TRAN VAN VAN 049335.090922.143100.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 144040.090922.142509. Aa
09/09/2022 10,000 PHAM VAN VINH SHGD:10031034
.DD:220909
Vinh chuyen
09/09/2022 10,000 Nguyen Thi Cam Ly 013242.090922.142257.   
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 299687.090922.142235. QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
09/09/2022 10,000 LUONG VAN CHUONG 758151.090922.141831.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 140244.090922.141736. Aa
09/09/2022 10,000 DUONG HOANG LAM 985173.090922.141622. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 LE DINH DUC MINH SHGD:10030546
.DD:220909
Minh chuyen
09/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 121760.090922.141534.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
09/09/2022 10,000 TRINH CONG TRINH SHGD:10030100.
DD:220909.
 
09/09/2022 10,000 NGUYEN VAN CANH 1018151989 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC Y  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28609228394.
chuyen tien quyen gop
09/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HUONG 972915.090922.140929.  
09/09/2022 10,000 TO THI THUY 0181003406336 Chuyển tiền
09/09/2022 20,000 TRAN THI Nhu y 186976.090922.
140626.VCB
quy vi tre e khuyet tat
09/09/2022 10,000 DANG THI NGOC NGAN 940705.090922.140550.  
09/09/2022 10,000 NGO THI DIEN  0101005051997 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 NGUYEN VAN NHAN 206355.090922.135552. chuyen tien ung ho
09/09/2022 10,000 CHANG THI LICH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28609175194.
 
09/09/2022 10,000 HOANG THI NGOI 666514.090922.135233.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 NGUYEN PHUOC PHONG 663747.090922.135148.  Chuyển khoản
09/09/2022 20,000 DOAN THI VAN ANH 195712.090922.135048.  
09/09/2022 10,000 HA TRONG HOANG 444802.090922.135047. Chuyển tiền
09/09/2022 1,000 THACH THI LAN 195152.090922.135031.  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 LA CHI DUNG 0511003793454 Chuyển tiền
09/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 272455.090922.134716. UNG HO TU THIEN
09/09/2022 10,000 NGUYEN VAN PHUC 1019988113 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 PHAM VAN DUNG  0011002252487 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 NGUYEN MINH HAN  1023272353 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 BUI HUY LONG 630464.090922.134225.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 946396.090922.134026. ck tu thien
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 477319.090922.134011. ck tu thien
09/09/2022 10,000 HOANG QUOC BAO SHGD:10026627.
DD:220909.
Bao chuyen
09/09/2022 10,000 HO THANH LUA 887585.090922.133739.  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 LE VAN KIEN 116051.090922.133711.  
09/09/2022 10,000 TRAN VU HO 704268.090922.133645.  
09/09/2022 10,000 Vu Nguyet Anh 823586.090922.133611.  
09/09/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 598089.090922.133641. Chuyển tiền
09/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 106419.090922.133526.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
09/09/2022 10,000 DAO HUU THUONG  0351000668151 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 LUU THAI HOANG 0081000582601 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 DUONG TUAN LONG 0671000432178 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 NGUYEN THI TO TRINH  115882.090922.133359. Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 LU THI SEN  595106.090922.133221. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 953307.090922.133213. Ung ho
09/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 104670.090922.133024.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
09/09/2022 20,000 TRAN KHANH THUONG  987575.090922.1329
47.VCB
Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 TRAN THI SANG  858979.090922.132516. Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 HOANG VAN HA 9366379629 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 Thoa 759251.090922.131841.  chuyen
09/09/2022 10,000 TRAN NGOC HUE 1014375386 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 TRIEU HUONG LY 834758.090922.131447. Chuyển tiền
09/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 098503.090922.131242.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
09/09/2022 10,000 NGUYEN HOAI NAM  0821000105532  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 PHAM DUC VIET  731801.090922.131100. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000  NGUYEN THI NGA 424642.090922.131024.  
09/09/2022 10,000 BUI MANH TAM 726532.090922.130930.  Chuyển khoản
09/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 096269.090922.130550.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
09/09/2022 10,000 PHAN VAN HUYNH 710557.090922.130511. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 PHANG Y ANH 702537.090922.130309.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC SON  692233.090922.130015. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 .PHAM TUYET NHUNG 679270.090922.125653. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 cao thi huong 564029.090922.005507.  ck
09/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 091941.090922.125213.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
09/09/2022 15,000 LE THI MAI  0021000464659  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 VU DINH KIEN 449518.090922.124828. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 Nguyen thu ha 198107.090922.124616.  
09/09/2022 10,000 PHAM THI THUY  438589.090922.124621. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 pham thi thuy 629893.090922.124400.  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 TRUONG THI THUY HANG 430272.090922.124253.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 395784.090922.123919. ck tu thien
09/09/2022 10,000 PHAM THI HONG 689360.090922.123756.  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG  0901000041448  
09/09/2022 10,000 NGO TRUONG NAM 399124.090922.123531. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 LE DINH CHUNG  0021000432890  
09/09/2022 10,000  NGUYEN THI HONG 398473.090922.122927. Chuyển tiền
09/09/2022 20,000 TRAN THI THUY VAN 579111.090922.1
21619.VCB
Chuyển khoản
09/09/2022 20,000 NGUYEN THI DUNG 507418.090922.12
1507.VCB
Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 CHAU PHONE  0401001382867 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 HOANG THI NGUYET 395061.090922.120854.  Chuyển tiền
09/09/2022 20,000 TRUONG THI VAN 979349.090922.12
0619.VCB
Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 PHAM THI DAO SHGD:10020588.
DD:220909.
 
09/09/2022 10,000 TRIEU THI XUAN 1071000568154  
09/09/2022 10,000 NGUYEN TIEN CONG 653642.090922.120443.  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 HOANG TRONG QUYEN  276152.090922.120351. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 ME THI LINH 398269.090922.115252.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 TRAN THI PHUONG LINH 605974.090922.114948.  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 NGUYEN VAN MINH 327117.090922.114537.  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 DINH BAO TRUNG 354453.090922.114336. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 NGUYEN VAN CANH 1029258347 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 DO THI THEM 0071001010744 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 LUU THI HOAI 152369.090922.113520. Chuyển khoản
09/09/2022 1,000 VO CHI TO 1020337123 Chuyển tiền
09/09/2022 20,000 CHAU SOM 647440.090922.113401.  Chuyển tiền
09/09/2022 1,000 TRAN THANH BINH 554238.090922.113326.  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 TRAN VAN HIEU 267732.090922.112547.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 HUYNH HOANG MONG 356971.090922.112400. Chuyển tiền
09/09/2022 1,000 TRINH THI BICH PHUONG  1012557422 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 VI VAN MUI  148512.090922.112114. Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 TRAN QUANG KIEN  0351001199555 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 PHAM THI HANG 074571.090922.111802.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 NGUYEN TU SON PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28603149910.
Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 PHAM THI THU THAO 159361.090922.110758. Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024048147 uh
09/09/2022 28,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.243009108
6.2001.VCB Rewards.
ai cung duoc ah
09/09/2022 10,000 LE THI HOAI  308853.090922.110400. Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 614287.090922.105408. NVU
09/09/2022 10,000 TRAN VAN HUNG 159966.090922.105353.  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 VO THI HOA 686434.090922.105349.  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 HOANG THI MY 968996.090922.105258. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 140382.090922.104857. Aa
09/09/2022 10,000 NGUYEN TRONG NGHIA 9386893609 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 NGUYEN VAN BON 078446.090922.104609. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 CAO THI PHUONG SHGD:10016512.
DD:220909.
le ngoc ha chuyen quy tre em khuyet tat
09/09/2022 10,000 PHAM KIM THOA 9971944215 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 Dang Mai 040789.090922.103802.  
09/09/2022 10,000 NGUYEN VAN DANG SHGD:10016102.
DD:220909.
Dang chuyen
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 011693.090922.103143. Tien ung ho
09/09/2022 10,000 TRUONG QUANG HUY 796277.090922.103153.  Chuyen tien tu thien
09/09/2022 20,000 NGUYEN THI MAI LAN 1023852339 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 LUONG VAN THIENG 883566.090922.103033.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 130444.090922.102938. Ag
09/09/2022 10,000 LIEN 597392.090922.102744.-  
09/09/2022 10,000 DOAN CONG HIEU 863063.090922.102644.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 PHAM HUYNH DUC 860288.090922.102601.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 714180.090922.102037. QUEN GOP TU THIEN
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 124464.090922.101828. Aa
09/09/2022 20,000 NGUYEN THI QUYEN 820847.090922.101619.  Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 TRUONG VAN DO 732256.090922.101236.  Chuyển tiền
09/09/2022 20,000 NGUYEN TUONG VINH 492805.090922.1
00132.VCB
Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 TONG THI THU HIEU 122373.090922.100043.  Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 LE HONG NGAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28599721510.
 
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 699257.090922.094448. Ct tu thien
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
28597838334.
 
09/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG 0021000297793 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 HA THE TOAN SHGD:10007641
.DD:220909.
Toan chuyen
09/09/2022 20,000 NGUYEN THI GIANG LY 770771.090922.09
3250.VCB
Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 HUYNH THANH TOAN 633628.090922.092853. Chuyển khoản
09/09/2022 10,000 DUONG VAN PHUONG SHGD:10004870.
DD:220909.
ck
09/09/2022 10,000 DANG THI HONG NHO SHGD:10004539.
DD:220909
 
09/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
09/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10012152
.DD:220909.
Phu
09/09/2022 10,000 NGO VAN TIEN SHGD:10002553.
DD:220909.
 
09/09/2022 10,000 TRAN THI PHUONG SHGD:10009308
.DD:220909.
 
09/09/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000538253 ung ho tre em khuyet tat
09/09/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
09/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 153247.090922.072024. Aa
09/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 243366.090922.070029.  
09/09/2022 10,000 SON THI SA MA LA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28589667784.
 
09/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 jsjsjsns
09/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 986712.080922.230520. ung ho quy tre em khuyet tat
10/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2437327324.2
001.VCB Rewards.
A
10/09/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 311733.100922.234331. Ung ho tre em khuyet tat VN
10/09/2022 10,000 NGUYEN THI LIEU 0351000730580  ck
10/09/2022 10,000 VO NGUYEN HOAI THU  0061001019716  
10/09/2022 20,000 DINH THI THAO LY 092631.100922.2
14452.VCB
Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 TRAN THI MINH PHUONG 957789.100922.213220.
chuyen khoan
Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 .DUONG BA TU 715690.100922.211959. Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 nguyen thi hong diem 882373.100922.211145.  
10/09/2022 10,000 LE THI HANH 843797.100922.210120.  
10/09/2022 10,000 NGUYEN VAN KHANH 440316.100922.210106. Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 LE TUOI SANG  0541000303235 Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 DOAN CONG NHIEU  766995.100922.204645. Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 HO THAI BAO 381980.100922.204451.  Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 PHAM VAN TAO 472774.100922.204232. Chuyển tiền
10/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 269209.100922.202735. Ct tu thien
10/09/2022 10,000 nguyen van nguyen 711657.100922.202647.  
10/09/2022 20,000 NGUYEN THI THANH HUYEN 278949.100922.201455. Chuyển khoản
10/09/2022 300,000 NGUYEN THI HONG HANH 609087.100922.201245.  Chuyen tien Tu thien T9
10/09/2022 10,000 LUU QUANG VU 0801000267221 Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 LE DUY NANG 1020227798 Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 TRAN THI BICH HUE 826274.100922.200923.  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 BUI CHUONG TRINH 426618.100922.200852.  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 TO VI AN 464448.100922.200608.  
10/09/2022 10,000 VU VAN QUAN 619915.100922.200341.  
10/09/2022 10,000 VU THI SUNG  214336.100922.200348. Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 TRAN THI NGOC HUYEN 231703.100922.200219. Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 NONG HANG NGA 569459.100922.195708.  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 HOANG QUOC CHUNG 0561003852133 Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 NGO THI THU HAN  1015263775 Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 449868.100922.193513. VI TRE EM
10/09/2022 10,000 PHAM TUAN DAT 494503.100922.193245.  Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 NGUYEN THANH PHONG 110324.100922.192938.  Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 VU MINH TIEN  801524.100922.192215. Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 729670.100922.192134. Nhiem vu
10/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 047377.100922.192136. nv
10/09/2022 20,000 PHUNG VAN THANG 409516.100922.
192009.VCB
Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 THACH HOAI THANH  1028930163 Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 VU VAN HUONG  784068.100922.191343. Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 HOANG THI NHUNG 387213.100922.190816. Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 TO VAN TUYEN 282584.100922.190828.  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 Nam Nguyen huu 373443.100922.190642.  
10/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY NGAN 341895.100922.185819.  Chuyển khoản
10/09/2022 20,000 BO NUOCH HAM 969533.100922.18
5609.VCB
Chuyển khoản
10/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 190606.100922.184709. ck tu thien
10/09/2022 10,000 NGUYEN CONG THUC 817085.100922.184458. Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 TAM BOU HOAI THUONG  668,614,100,922,184,000 Chuyển tiền
10/09/2022 20,000 PHUNG HUYNH TRINH 146507.100922.184011.  
10/09/2022 10,000 DANG THI KIM YEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28659876987.
 
10/09/2022 10,000 TRAN THI BE THANH 898649.100922.183923. Chuyển khoản
10/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 028564.100922.183803. quy vi tre em khuyen tat vn
10/09/2022 10,000 TRAN THU HANG 417177.100922.183718. Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 PHAN MINH HIEU 869560.100922.183152.  Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 LE DOAN HUY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28659873913.
 
10/09/2022 10,000 NGUYEN VAN KIEN 842441.100922.182653.  Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 TRINH NGOC THAI  147134.100922.181807. Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 331471.100922.181704.  
10/09/2022 10,000 NGUYEN BA TUAN 0461000610314 Chuyển tiền
10/09/2022 20,000 K DUONG  792212.100922.181500. Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 dinh thi dong chi 731572.100922.181015.  
10/09/2022 10,000 CHAU HUYNH GIANG 699042.100922.180758. Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 VU THI NGOC MAI 092080.100922.180700.  Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 KEOSY PHONETHANA 693604.100922.180631.  Chuyển tiền
10/09/2022 20,000 LA VAN THANH 541391.100922.1
75901.VCB
Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 TRAN THI KIM PHUC 040443.100922.175730.  Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 LE PHAT SANG 034805.100922.175627.  Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 TRAN CONG NGUYEN 1026487786 Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 BUI QUOC ANH 1026076860 Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 HUY LA 391516.100922.174746.  
10/09/2022 15,000 TRAN THI DUYEN HAI 588430.100922.173754.  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 HO VAN DUNG 615802.100922.173810.  Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 Dang khoa 811812.100922.173641.  
10/09/2022 10,000 VU THI HUONG 9782053648 Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 BUI ANH KHOI  895918.100922.173215. Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 TRINH HOAI NAM 565832.100922.172712.  
10/09/2022 10,000 TRAN THI CAM HUONG 841135.100922.172608. Chuyển tiền
10/09/2022 20,000 Nguyen Thi Phuong dung 547631.100922.172326.  
10/09/2022 20,000 NGUYEN XUAN NGHIEP 1028007734 ck tu thien
10/09/2022 10,000 NGUYEN THI MINH 317160.100922.171756. Chuyển tiền
10/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017096928 cong nhan
10/09/2022 20,000 PHAM THI PHUONG 675908.100922.170905.  
10/09/2022 10,000 Y BAI HE 682864.100922.165402.  Chuyển khoản
10/09/2022 30,000 BUI THI MAN 893381.100922.164
133.VCB
Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 TRAN DAC DONG 311751.100922.163533.  Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 NGUYEN ANH TUAN  581568.100922.163524. Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 TA THANH DAT 071814.100922.163545.  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28654887613.
 
10/09/2022 10,000 LE QUANG HUY 1023209218 Chuyển tiền
10/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0401001373936 ung ho cac e
10/09/2022 10,000 Y BAI HE 276973.100922.162905. Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 Nguyen Thanh Long 272581.100922.162658.  
10/09/2022 20,000 NGUYEN THI ANH DAO 008179.100922.
162648.VCB
Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 TRAN THI MY HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28654935315.
 
10/09/2022 10,000 NGUYEN THAI SON 263958.100922.162616.  
10/09/2022 10,000 NGUYEN VAN KHANH 162338.100922.162250.  Chuyển tiền
10/09/2022 20,000 VI VAN HUNG 512837.100922.1
61832.VCB
Chuyển khoản
10/09/2022 20,000 DANG HUYNH NHU 739563.100922.161649.  Chuyển tiền
10/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 564790.100922.161051.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/09/2022 20,000 Le hong nhung 580725.100922.160703.  
10/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC PHUONG UYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28655029522
 
10/09/2022 10,000 HA VAN TIEN 578791.100922.160543.  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 DANG THI HIEN 165869.100922.160310.  Chuyển khoản
10/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 052097.100922.155736. Ung ho Quy vi tre e khuyet tat VN chuc cac e trung thu vui ve TNMU
10/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC THANH 051971.100922.155727.  
10/09/2022 10,000 TRAN MINH HOANG 379429.100922.155552.  Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 DOAN NGOC LONG 123172.100922.155339.  Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 LE VAN LINH 658711.100922.155127.  Chuyển tiền
10/09/2022 20,000 LE VAN THUAN 0341007121584  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 PHAM THI NHU HOA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28653716495.
 
10/09/2022 10,000 NGUYEN DUC THANG 0271000526752  chuyen tien tu thien
10/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH  554115.100922.154337. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/09/2022 10,000 TUONG THANH PHU 064762.100922.153953.  Chuyển khoản
10/09/2022 20,000 LE DINH QUANG TRUONG 140137.100922.1
53900.VCB
Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 HOANG THUY DUONG 1019882501  
10/09/2022 10,000 LE THI THU THUY 037033.100922.153646.  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 057047.100922.153428. Quyen gop
10/09/2022 10,000 LAM VAN HOANG  024088.100922.153126. Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 VU THI THANH THUY 248655.100922.152845.  Chuyển khoản
10/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 543971.100922.151701.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/09/2022 10,000 LE THI NGOC TRANG 0181003540691 Chuyển tiền
10/09/2022 1,000 LE THI MINH PHUONG 021969.100922.151507.  transfer
10/09/2022 10,000 NGUYEN THI TAM DOAN 379636.100922.151440. Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 BUI QUANG SANG  0461000602590  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 PHAM THI THU HOAI 160169.100922.150315.  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 TRAN HONG THU 212692.100922.145542. Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 TRAN VAN PHUC 211867.100922.145439. Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 NGUYEN VAN HOP 576704.100922.144710. Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 LY PHU QUAY 842645.100922.144230.  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 VU THANH HIEU 679398.100922.144205.  
10/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 529783.100922.143815.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 358692.100922.143716. Ck
10/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 040249.100922.14
3552.ZP68TAF1P9KF 
 
10/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 528745.100922.143515. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/09/2022 10,000 NGUYEN THI LE THUY 0571000007749 Le Thi Nhuong chuyen tien
10/09/2022 10,000 pham quang chien 994365.100922.143332.  
10/09/2022 20,000 VU QUANG THUAT  275330.100922.143214. Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 HA THI HIEU 969719.100922.142405.  
10/09/2022 10,000 TRAN VAN HAI  0081001159028 Chuyển tiền
10/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 523562.100922.141929.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 520430.100922.140942.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 518858.100922.140500.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/09/2022 10,000 LAM HUU PHUONG 172565.100922.140434.  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000  HOANG THI THUONG 1021301188 ck tu thien
10/09/2022 10,000 MAI THI NGUYEN  0841000079756 Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 ck tu thien 382612.100922.135215.  
10/09/2022 81,507 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2435152954
.2001.VCB Rewards.
Khuyet tat
10/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 658586.100922.135158. ck tu thien
10/09/2022 10,000 NGUYEN VAN HONG 338034.100922.134653.  Chuyển tiền
10/09/2022 20,000 NGUYEN THI THOM 965723.100922.134551. Chuyển tiền
10/09/2022 20,000 CHU KHAI DUOC 261549.100922.13
4421.VCB
Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 VU VAN TINH 767774.100922.133002. Chuyển khoản
10/09/2022 20,000 NGUYEN THI CAM TIEN 161624.100922.132956. Chuyển tiền
10/09/2022 20,000 DINH THI THU HA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28649742808.
 
10/09/2022 10,000 TRAN THI MAI 174754.100922.132210.  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 HUYNH CHI TAM 0381000377459  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 LY Y NHI 522172.100922.130843.  Chuyển khoản
10/09/2022 20,000 CHAU THI NGA 030931.100922.13
0710.VCB
Chuyển khoản
10/09/2022 20,000 THI THANH TAM  897783.100922.1
30457.VCB
Chuyển khoản
10/09/2022 50,000 NGUYEN THI GIANG 492674.100922.130108.  Chuyển khoản
10/09/2022 20,000 HA THI THUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
28648457326.
 
10/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 548639.100922.125757. Ck tu thien
10/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU THAO 607948.100922.125727. Chuyển tiền
10/09/2022 20,000 NGUYEN THI BE XUYEN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28648445684.
 
10/09/2022 10,000 DO THI MINH THUY  648981.100922.125141. Chuyển tiền
10/09/2022 20,000 BUI THI MAN 764688.100922.1246
04.VCB
Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 LE THI HIEU 167278.100922.124422. Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28648453159.
 
10/09/2022 10,000 TRINH PHI SON 0301000418913  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 PHAN THI HA AN 578081.100922.123922. Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 TRAN THI THO  0411001085220  Ck tu thien
10/09/2022 10,000 DIEP THI PHUONG NHI 554465.100922.123326.  Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 CAO THI HUONG 246799.100922.123318.  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 HUYNH HUU PHONG TRI 549449.100922.123221.  Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH NGAN 920917.100922.123029. Chuyển tiền
10/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 486111.100922.122315.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/09/2022 250,000 NGUYEN TRAN THANH 439654.100922.002248.   transfer
10/09/2022 20,000 KA UC 927935.100922.122200.  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 TRAN THI HUONG LY 0631000488953 Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 DANG THI TUYET KHUONG 1027235963 Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 NGUYEN THI THOM 297977.100922.120909. Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 DIEU HUNG 969751.100922.120312.  Chuyển tiền
10/09/2022 20,000 Oanh  775970.100922.120254. Chuyen khoan tu thien
10/09/2022 10,000 TRIEU QUOC TUAN 408469.100922.120013.  Chuyển khoản
10/09/2022 20,000 TRAN THI THUY DUNG 801126.100922.115553.  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 Duong thi thao 947430.100922.115515.  
10/09/2022 10,000 NGUYEN VU TRUONG KHANG 225960.100922.115226.  Chuyển khoản
10/09/2022 20,000 HO VAN TINH 908644.100922.1
14148.VCB
Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 979491.100922.114039. Hhh
10/09/2022 10,000 NGUYEN MINH DUONG  0671004084236  chuyen tien nv quyen gop tu thien
10/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 965485.100922.113445. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
10/09/2022 10,000 nguyen nhut hue 670687.100922.112804.  
10/09/2022 10,000 PHAM THI HOA 852025.100922.112341. Chuyển tiền
10/09/2022 20,000 DANG VAN VU 808542.100922.11
2328.VCB
Chuyển khoản
10/09/2022 1,000 THACH THI LAN 940035.100922.112322. Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 PHAN TRUNG NGUYEN 1029142494  
10/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 165998.100922.111754. QUY VI TRE E TAN TAT
10/09/2022 10,000 TRAN THI KIM NGAN  0961000016313 Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 VO HUYNH DIEM MY 905712.100922.110804. Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 PHAM NGOC TU 128903.100922.110125.  chuyen khoan ung ho
10/09/2022 20,000 Dinh Thi Thu Thao 235808.100922.10
5715.VCB
 
10/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 746784.100922.105038. Quyen gop tre em khuyet tat
10/09/2022 10,000 VU THI VAN 408944.100922.104928.  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 TA PHUONG THANH 0801000286827 Duong Thi Thu Huong
10/09/2022 10,000 TRUONG VAN QUY 952720.100922.104800.  Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 DOAN THANH PHONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28643607067.
 
10/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU THUY 716207.100922.104105.  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 LAM THI MY LIEN 809034.100922.103415.  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 HUYNH BAO DINH 880886.100922.103226.  Chuyển khoản
10/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 440927.100922.103124.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/09/2022 10,000 TRAN THI HONG 980470.100922.103002.  Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 CAO HONG NGOC 588819.100922.102702. Chuyển tiền
10/09/2022 20,000 NONG HONG QUANG 0451000449334   
10/09/2022 20,000 SAM VAN SINH 833493.100922.102056.  Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 HO NGUYEN TRUC QUYNH 913743.100922.101546. Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 NGUYEN MINH MAN  900316.100922.101253. Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 496182.100922.095706. tu thien
10/09/2022 10,000 VO THI UT 995829.100922.094951.  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUYEN 989871.100922.094758.  Chuyển tiền
10/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 420395.100922.094408.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/09/2022 10,000 TA THI LUYEN  676460.100922.094102. Chuyển khoản
10/09/2022 10,000 LE THI TUOI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28642330332.
 
10/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 418856.100922.094024.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012748861 tre em khuyet tat
10/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 649494.100922.091542. Ck tu thien
10/09/2022 1,000 TRUONG THI THUY KIEU 0481000789973  transfer
10/09/2022 1,000 TRUONG THI THUY KIEU 0481000789973  transfer
10/09/2022 1,000 TRUONG THI THUY KIEU 0481000789973  transfer
10/09/2022 1,000 TRUONG THI THUY KIEU 0481000789973  transfer
10/09/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
10/09/2022 100,000 PHAN THI VAN  0611001932844 cam on con da ve ben me
10/09/2022 500,000 PHAM THI YEN  650249.100922.0
81730.VCB
Chuyển khoản
10/09/2022 38,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9942839288 tat ca
10/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 378510.100922.073829.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 283294.100922.072125.  
10/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 134631.100922.072146. Aa
10/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 374178.100922.071753.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/09/2022 10,000 BUI XUAN LOC  187727.100922.071706.  transfer
10/09/2022 1,000 LE ANH TUAN  373753.100922.071541. transfer
10/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 050882.100922.071234. AA
10/09/2022 1,000 THACH THI LAN 513758.100922.070922.  Chuyển tiền
10/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 132008.100922.070826. Aa
10/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019494773 binh thuong
10/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0711000317597 cho di la con mai.
11/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0061001125068 cam on
11/09/2022 20,000 PHAN THI HIEN  214529.110922.2
21334.VCB
ck quy tre em khuyet tat
11/09/2022 20,000 tran van thu PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MS
E..28702181217.
Chuyển khoản
11/09/2022 20,000 DO THI HANH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28702269274.
Chuyển khoản
11/09/2022 20,000 NGUYEN VAN THANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28702318698.
Chuyển khoản
11/09/2022 20,000 NGUYEN THI HOA 972778.110922.21
5252.VCB
Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 BUI THI HUE  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28700874196.
 
11/09/2022 10,000 LE THI THU MINH 933256.110922.211012.  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 LE THI OANH 448878.110922.210849. Chuyển tiền
11/09/2022 20,000 MAI THI HONG 092862.110922.2
10452.VCB
Chuyển khoản
11/09/2022 20,000 DUONG THI LAN HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28699448276.
 
11/09/2022 10,000 TRAN THI NGOC NHIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28700669004.
 
11/09/2022 10,000 TRAN DINH LONG 140302.110922.205240.  Chuyển tiền
11/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017501859 Xin gui tang Quy vi tre em khuyet tat
11/09/2022 10,000 VO THI HANG 140121.110922.204719.  Chuyển tiền
11/09/2022 4,730 TRAN DINH LONG 932345.110922.204525.  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 CHIU DUC TOAN 826030.110922.204042.  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28699443881.
 
11/09/2022 10,000 DOAN TRUNG NHAN 795709.110922.203338. Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THAO 064438.110922.203212. Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 BUI THI LY  612346.110922.202535. Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 LE TIEN DUAN  0281000587094 Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI VAN 362772.110922.200535. Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 Lu Thi Uyen 105302.110922.200451.  
11/09/2022 10,000 CAO THI ANH QUYEN 1024460325 Chuyển tiền
11/09/2022 20,000 TRUONG NGOC QUI 118273.110922.1
95838.VCB
 
11/09/2022 10,000 TRAN THI HIEN 688993.110922.195548. Chuyển tiền
11/09/2022 10,000  PHAN TRAN MINH TAN 9909720276 .PTC HAU chuyen tien tu thien
11/09/2022 10,000 TRAN THI MUOI 0461000535283 Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 DUONG MONG TRUC 9327505535 Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 PHAN NGOC ANH 841442.110922.192432.  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 826730.110922.192033. Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 LUONG THI CHINH 333455.110922.191500.  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 LAM DUY PHUC 1019612680 Pham bang thanh
11/09/2022 10,000 Nguyen Van Quang 498239.110922.191035.  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 DANG VAN NHANH 225814.110922.190135. Chuyển tiền
11/09/2022 1 Huy 703915.110922.185907.  
11/09/2022 10,000 PHAN THI TU ANH  0481000343218 Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 NGO THI HONG NGA   0021000851345 Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 DO THI DUNG 054810.110922.184115.  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 PHAM HUU NGHIA 0881000471198 Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 NGUYEN VAN SON 135794.110922.183214.  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 PHAM NGOC DUYEN 677588.110922.181221.  transfer
11/09/2022 10,000 TRAN ANH KIET 574250.110922.180744.  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 Le Nguyen Hoang Quyen PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28694218158.
 
11/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 848605.110922.180251..  
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIM LY 965677.110922.175623. Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 NONG VAN CUONG 706476.110922.175033.  
11/09/2022 10,000 NGUYEN NHU QUYNH 401734.110922.175059. Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 NGUYEN DINH KIEN 679731.110922.174510. Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 HA QUAN 710126.110922.174127.  Chuyen tien Quy tu thien
11/09/2022 10,000 TRAN VAN NGUYEN  353569.110922.173859. Chuyển khoản
11/09/2022 20,000 TRIA K SAI 662711.110922.17
3742.VCB
Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 VU THI THUONG 930098.110922.173723.  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU  0161001742607 Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 PHAM THI DIEM HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28694408852.
 
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC THANH 648498.110922.172522.  
11/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561003837432 tre em
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG LOAN 942154.110922.172139. Chuyển tiền
11/09/2022 3,600 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012372015 yeu quy
11/09/2022 10,000 NGUYEN THIN TUNG 0731000899166 Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 TRAN THI HUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28692866015.
 
11/09/2022 10,000 NGUYEN XUAN DAT  487672.110922.170545. Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 Hoang Thi Huyen 632392.110922.165931.  
11/09/2022 10,000 TRINH THI HUYEN CHAM  409168.110922.165117. Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 DANG THU TRANG 779143.110922.164919.  Chuyển tiền
11/09/2022 20,000 nguyen thi minh trang 240631.110922.164649.  
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI SUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28692989585.
 
11/09/2022 20,000 DAM THI HIEN 377361.110922.164240.  Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 Le Thi Oanh  216459.110922.163933. Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 LUC VI LUONG 1030595608 Chuyển tiền
11/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 909753.110922.163407. Ck tu thien
11/09/2022 10,000 VU VAN LUYEN 9364987836 Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 PHUNG THI LAN 367770.110922.162016.  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 NGO VAN HONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28691681455.
 
11/09/2022 20,000 LE THI THUAN 980791.110922.1
60300.VCB
Chuyển khoản
11/09/2022 20,000 NGUYEN THI HANG  886715.110922.155632. Chuyển tiền
11/09/2022 15,000 LUC THI HUYEN 0351000873764 Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 161444.110922.155422. tu thien
11/09/2022 10,000 LY VA SO  161208.110922.155419. Chuyển khoản
11/09/2022 15,000 HOANG THI HOA MY 1025776505 Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 NGUYEN VAN KHANH 136253.110922.154828.  Chuyển khoản
11/09/2022 35,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0751000050515  ung ho tre em khuyet tat
11/09/2022 10,000 NGUYEN VAN THANG 583692.110922.153636.  Chuyển tiền
11/09/2022 20,000 TRAN THI NHAN 582757.110922.153459.  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 TO BAO SON 564543.110922.153257.  Chuyển tiền
11/09/2022 15,000 VO NGOC LAN 062943.110922.153108. Chuyển khoản
11/09/2022 20,000 LE THI QUYNH  826963.110922.153036. Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 VANG VAN VUI 818938.110922.152936. Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI LINH 1021276084 Ung ho quy tre em khuyet tat
11/09/2022 20,000 NGUYEN TAN VU  390943.110922.15
1950.VCB
Chuyển khoản
11/09/2022 20,000 HUYNH THI MONG TUYEN 862726.110922.151643. Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 TRANG THANH TUNG 988578.110922.151235. Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 TRAN THI NGOC  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28688427384.
 
11/09/2022 10,000 TRAN HOANG NGUYEN VU 976713.110922.150922. Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 NGUYEN QUANG LOI  1028396593 Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 VU VAN HOAN 941578.110922.145956.  Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28688175943.
 
11/09/2022 20,000 NGUYEN THI HOA  923147.110922.145459. chuyen khoan lan2
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU HAO 694911.110922.145304. Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 vo Thi Nga 902771.110922.144918.  
11/09/2022 10,000 MUA THI CHU  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28688281843.
 
11/09/2022 10,000 NGUYEN VAN KHAI 0121000736823 Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 VI VAN THANH 643329.110922.143611.  Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 TRUONG YEN NHI  583478.110922.143332. Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 hoang thi tuyet 837777.110922.143039.  
11/09/2022 10,000 BUI TU NGUYEN 751949.110922.143012.  
11/09/2022 10,000 BUI THI QUYEN 862334.110922.142838.  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC 1101000002189 Chuyển tiền
11/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 818336.110922.142508. ck tu thien
11/09/2022 10,000 TRAN NGOC THAO NGUYEN  0111000311106  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 NGUYEN THIEN HUONG 847961.110922.142157.  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI ANH 935951.110922.142031.  Chuyển tiền
11/09/2022 20,000 HOANG THI TAM 200858.110922.141
000.VCB
Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 DAU THI YEN 560673.110922.140750.  
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI GIANG 751646.110922.140456.  Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 HUYNH VAN HONG SON PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28686723638
 
11/09/2022 20,000 Ck tu thien 535463.110922.135858.  
11/09/2022 10,000 Le thi huong giang 534856.110922.135734.  
11/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 163536.110922.1
35243.VCB
 
11/09/2022 10,000 Huynh van phuoc 516292.110922.135039.  
11/09/2022 10,000 LE MINH KHOA 704604.110922.135020. Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 TRINH THI THUY  692849.110922.134630. Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 VO NGOC LAN 502992.110922.134542. Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 TRAN NHU VI 0041000127477 Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 LO THI HONG 292143.110922.134040.  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 ha thi thu 529211.110922.134015.  
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIM TRANG 482996.110922.133819.  Chuyển khoản
11/09/2022 20,000 PHAM THI MINH 653255.110922.133339.  Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 PHAM VAN BAO 158746.110922.133347. Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH MONG 754147.110922.133216.  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 727487.110922.132247....  
11/09/2022 10,000 DANG TRUNG HIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28685345208.
 
11/09/2022 20,000 PHAM THI THOM 072163.110922.1
31752.VCB
Chuyển khoản
11/09/2022 20,000 PHAM THI THOM 035489.110922.131654.
ZP68TBCRA1AI 
 
11/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 725635.110922.131641. Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 LOC VAN SANG 595752.110922.131503.  Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 TRIEU THI LUYEN 409387.110922.131321.  Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY LINH  716571.110922.131222. Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 gam PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28685164614.
 
11/09/2022 20,000 HO HOA THANH 204413.110922.1
30324.VCB
Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 Le Ngoc Thanh 884912.110922.125957.  
11/09/2022 20,000 PHAM TRAN QUYNH NHU 997001.110922.
125957.VCB
Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 LE THI THU THAO 524124.110922.125328.  
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI TRIET 518330.110922.125148.  Chuyển khoản
11/09/2022 20,000 TRIEU THI NGHIEM 674362.110922.125121.  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 TRAN NGOC THAO NGUYEN  0191000326985 Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 TRAN THU TRANG 0291000350225  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 VO NHAT THANH  903718.110922.124456. Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 DAO THI THU HIEN 317736.110922.124306.  Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 BUI THI THAO  308643.110922.124010. Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 PHAN THI NHUNG 0161001609625  
11/09/2022 10,000 PHAN THI KIM HANH  294375.110922.123535. Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 VO THI NGOC NGAN 1030225498  
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU TRANG  141002.110922.123217. Chuyển tiền
11/09/2022 20,000  LE THI TRUC LINH 1027603367 Ck tu thien
11/09/2022 10,000 DUONG THI MY 251729.110922.122114.  Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 TRAN THI HUONG 604354.110922.121943.  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 LO THI LUYEN 1031033378 Chuyển tiền
11/09/2022 20,000 DUONG THI LAN HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28683861649.
 
11/09/2022 10,000 LE NHAT KIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28683841399.
 
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI LAN 1019764660  
11/09/2022 20,000 DANG THI THANH TAM 217953.110922.121110.  Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 PHAM NGOC MAI 0011004293695  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 TRAN MINH QUAN 207922.110922.120826. Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI BICH DAN 1014116938 Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 NGUYEN CUU DUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28682538388.
 
11/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0841000009745 tre em khuyet tat
11/09/2022 10,000 PHAM NHU KHANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
28682507120.
 
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH TAM 100418.110922.115520.  
11/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 202065.110922.115221.  Ck tu thien
11/09/2022 20,000 NGUYEN THI BEO 627101.110922.114
707.VCB
 chuyen khoan ct tu thien
11/09/2022 10,000 LE THI THUY VAN 264273.110922.114443. Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 HOANG THI THANH XUAN 260835.110922.114354. Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 TAN XUAN HAI DANG 963771.110922.114348. Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 PHUONG THAO 0901000121295 Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 THAI THAO LINH  0281000382257  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 TRAN NGUYEN NGOC DOAN TRANG  472135.110922.114011. Chuyển tiền
11/09/2022 20,000 Dinh Thi Thang 027878.110922.113931
.ZP68TBCR7DMA 
 
11/09/2022 10,000 NGUYEN THANH NGA 951705.110922.113916.  Chuyển tiền
11/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 027536.110922.1135
31.ZP68TBCR776A 
 
11/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC DUYEN 077876.110922.113228.  Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 TRUONG THI VAN HOP 0371000437536 Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 NGUYEN VAN SIN 178473.110922.112432.  Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 731636.110922.112442. Chuyển tiền
11/09/2022 20,000 HUYNH THANH DUONG 009513.110922.112
009.VCB
 
11/09/2022 10,000 LY VAN THIEN  152819.110922.111828. Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 PHAM TRUNG THANH 953481.110922.111402.  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 NAY H SOA 129767.110922.111310. Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 TRAN QUANG LINH 334383.110922.111316.  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 Lu Thi Ngoc Linh 111364.110922.110844.  
11/09/2022 10,000 VU THI VAN 503469.110922.110754. Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 LE THI MINH NGOC 080506.110922.110135.  Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 LE TUAN VU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28681331588.
 
11/09/2022 10,000 NGUYEN THUC UYEN  0371000493803   chuyen tien TU THIEN
11/09/2022 10,000 LE THI KIM CUC  0821000046678 Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 HA NGOC ANH 673666.110922.105158.  Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 LE HOANG LINH 029400.110922.105038.  Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 DANG THI BICH 900251.110922.104624.  Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 DANG KHUONG DUY 007464.110922.104548.  chuyen khoan quy vi tre em khuyet tat
11/09/2022 10,000 PHAM VAN KET  896106.110922.104628. Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 PHAM BAO HOA  894951.110922.104610. Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 DO THIEN THUAN 660725.110922.104454. Chuyển tiền
11/09/2022 20,000 NGUYEN QUYNH MAI 351000382910  
11/09/2022 10,000 LE CONG UT 782917.110922.101512.  Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 HOANG NGOC HUYEN 778870.110922.101359.  Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 THACH HOAI THANH 1028930163 Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 VU THI NGOC MAI 765376.110922.101116. Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 DINH QUANG VINH  0281001573040 Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 DINH THI BICH 0801000241976 transfer
11/09/2022 20,000 MAI TRONG VUOT 806379.110922.095833. Chuyển khoản
11/09/2022 10,000 TRAN VAN DUNG 643067.110922.095644.  Chuyen tien cho quy tre em khuyet tat
11/09/2022 10,000 LE CONG NHAT 224028.110922.094528. Chuyển tiền
11/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 599940.110922.094127. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
11/09/2022 10,000 Tran Thi Dong 589071.110922.093735.  
11/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 znsnznz
11/09/2022 10,000 VU QUANG ANH  0011002571556 Chuyển tiền
11/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN 628023.110922.093229.  Chuyển khoản
11/09/2022 650,000 DONG NGOC LONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28677606973.
 
11/09/2022 300,000 BUI SY HOANG 0021001896504  tran thi phuong thao chuyen tien
11/09/2022 50,000 DANG THI THUY   0291000272468 Chuyển tiền
11/09/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
11/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 222477.110922.055746.  
12/09/2022 10,000 DAO DIEM HANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28739457824.
 
12/09/2022 10,000 HOANG THI LOAN 1027857943 Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 NGUYEN THI NHUNG 908992.120922.214651.  Chuyen tien quy vi tre em khuyet tat
12/09/2022 15,000 PHAM THI KIEU TIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28739254379.
 
12/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 898424.120922.214152. chuyen tien tu thien
12/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 083442.120922.21361
5.ZP68TCALEJFC 
 
12/09/2022 10,000 Bui thi tham 301593.120922.212917.  
12/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HANG 156806.120922.211240. Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 HO THI QUYEN 196035.120922.210429.  chuyen khoan Ho Thi Quyen ck
12/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC LINH  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28738241984.
 
12/09/2022 10,000 VO THU 822518.120922.205131.  
12/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341006808940 a
12/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 751131.120922.204919. quy vi tre em khuyet tat
12/09/2022 10,000 HUA HOANG HAI  118088.120922.204704. Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC BICH 098494.120922.204247. Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 LE THI TUYET HOA 084942.120922.203953. Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 PHAM THI VI  238916.120922.204018. Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 TRAN THI NGOC  896167.120922.2
03816.VCB
Chuyển khoản
12/09/2022 5,000 HO THANH CHUC  989795.120922.203112. Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 PHAM THI THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28737272833.
 
12/09/2022 10,000 NGUYEN THI ANH HOANG  0871004178235 Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 CAO THI VUONG  319787.120922.202
839.VCB
Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 410906.120922.202714. Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 NGUYEN DUC 569799.120922.202713.  Chuyển khoản
12/09/2022 20,000 VI THI BINH  9363070530 Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 PHAM THI GIANG 000970.120922.202216.  Chuyển khoản
12/09/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PT.TKT.10600854.284382.
20220912.201031.97043
666Nfdbd400000000003
d8012.0011003814022
188B LE VAN SY,P10 HCM VN
12/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019335041 cong nhan
12/09/2022 10,000 NGUYEN DUC TOAN  464548.120922.200256. Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 DINH CHINH TAI  890085.120922.195938. Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 LE THI MAU 438494.120922.195213. Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 NGUYEN DUC THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28735813773.
 
12/09/2022 10,000 NGUYEN THI CHAU NGAN  950071.120922.194924. Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 HOANG THI THAM 702612.120922.1945
02.VCB
Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 DUONG THI LAN 810032.120922.194306.  Chuyển khoản
12/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 769092.120922.193811. ck tu thien
12/09/2022 10,000 TRAN THI THAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28734977533.
 
12/09/2022 10,000 TRAN XUAN HUNG 426752.120922.193526.  Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 NGUYEN THANH TOAN 348146.120922.193450.  Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 NGUYEN THANH NHAN 293293.120922.193407. Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 HOANG THI ANH  9706010925 Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 NGUYEN THE HUNG 366274.120922.192329.  Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 440148.120922.192246. CK TU THIEN
12/09/2022 10,000 TRAN NGOC DIEP  712953.120922.191626. Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 CAO THI LOAN 982161.120922.191
622.VCB
Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 DANG THI TO UYEN 676427.120922.191505. Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 PHAM THI HANH 1015705508 Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 LE PHAM CAO CUONG 877063.120922.190726.  
12/09/2022 20,000 LE THI MY HIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28733657914.
 
12/09/2022 10,000 NGUYEN DINH THOI 585380.120922.185718. Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 TRAN THI PHUONG 540533.120922.184754. Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 LUC VAN TOAN 784575.120922.183925.  Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 NGUYEN THI XUAN 685966.120922.1838
05.VCB
 
12/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 773710.120922.183614. ck tu thien
12/09/2022 10,000 BUI THI LE 475868.120922.183547.  Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 BUI THI THU HANG 0031000150610 Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU THUY  0901000098644 Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 VI THI ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28732615868.
 
12/09/2022 20,000 TRUONG THI THUY  813133.120922.1
82333.VCB
Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 TRAN THI CAM VAN  0671000437998  Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 TRIEU TON DIET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28732573061.
 
12/09/2022 20,000 DANG THI THUONG 590994.120922.
181950.VCB
Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 MAI XUAN HUYEN 1022296875 Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 HOANG DANG NGOC MAI 706113.120922.181513.  
12/09/2022 10,000 DINH QUANG HOAI  686032.120922.180909. Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 LE THI THANH 922894.120922.180051.  Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 Nguyen Thi Diem Huong 416515.120922.175816.  
12/09/2022 10,000 TRAN HUYEN GIANG 196818.120922.175202.  Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 THIEU THI GAI  9919372410 Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 TRANG CHI NGUYEN 1015060518 Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 NGUYEN MANH THANG  243560.120922.174748. Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 DO THI TUYET NHUNG  198708.120922.174305. Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 HUYNH CONG NGHIEP  038989.120922.174332. Chuyển khoản
12/09/2022 20,000 TRINH THI CUC  568,179,120,922,173,000 Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 DANG THANH TRUYEN 771242.120922.173058.  Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 LE THI NGA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28729946467.
 
12/09/2022 10,000 TRUONG MINH LE 327811.120922.172627.  Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 PHAM TAN QUYEN 228477.120922
.172348.VCB
Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC YEN NHI  1019825003 Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 LE THI HA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28729971080.
 
12/09/2022 10,000 NGUYEN DINH LUC 687221.120922.171441.
 chuyen khoan
Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 608224.120922.170833.  Ck tu thien
12/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIM DUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MS
E..28728567976.
 
12/09/2022 10,000 TU THIEN 358969.120922.170422.  
12/09/2022 20,000 NGUYEN THI HOA 999198.120922.1
70319.VCB
Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC TOAN 1031068429 Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 Vu thi Thuy linh 823682.120922.164905.  
12/09/2022 10,000 Ta Xuan Long 818625.120922.164656.  
12/09/2022 10,000 SOUKHANOUVONG PHONEPASEUTH 809769.120922.164446.  Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 NGUYEN THUY DIEU KHANH 926746.120922.164
526.VCB
Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 TRAN THI HIEN LUONG 532379.120922.164514.  Chuyển khoản
12/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 202672.120922.164330. ck tu thien
12/09/2022 10,000 ho ngoc hai 049892.120922.164311. Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 PHAN VAN LINH 854524.120922.164206.  Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 NGUYEN DUY TRI 502441.120922.163724. Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 NGUYEN HUONG GIANG  0141000780599 Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 nguyen thi huyen 518095.120922.163509.  
12/09/2022 20,000 KSOR H BROT  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28727087203.
 
12/09/2022 10,000 LE THI THANH HANG 269761.120922.162228. Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 PHAM THI PHUC 266890.120922.161913.  Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 BUI HONG NHAT 1022384655 Dong gop tu thien tre em khuyet tat
12/09/2022 20,000 THACH THI NGA  673436.120922.161534. Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 Nguyen Minh Son 189805.120922.161317.  
12/09/2022 20,000 NGUYEN CHI BAO 931762.120922.
161211.VCB
Chuyển khoản
12/09/2022 20,000 HA THI LIEU 546125.120922
.160546.VCB
 
12/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG DUYEN 0651000558705  Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 CHU THI LAN 809558.120922.160416.  Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 BUI THI THU HUONG 653147.120922.160328.  Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 CHU THI LAN 142668.120922.160344.  Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 LE THI BE THI  039289.120922.1
55719.VCB
Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 PHAM MINH THONG 309493.120922.155702.  Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 NGUYEN VAN KHIEM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28726911085.
 
12/09/2022 10,000 TRUONG THI HANG 601031.120922.155348. Chuyển khoản
12/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 850600.120922.15
5410.VCB
ck tu thien
12/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 269492.120922.155327.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/09/2022 10,000 NGUYEN DUC THUC  719572.120922.155245. Chuyển tiền
12/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 268183.120922.155059. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/09/2022 10,000 PHAM HOANG ANH SHGD:10075543.
DD:220912
ung ho
12/09/2022 10,000 HO LE THI HUYEN TRANG  566134.120922.154741. Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 TRAN THI HONG DIEN 481000621263 quy vi tre em khuyet tat VN
12/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 498560.120922.153418. tu thien
12/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 255116.120922.152559.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/09/2022 10,000 HOANG QUANG HAI SHGD:10072305.
DD:220912
Chuyen quy vi tre em khuyet tat vn
12/09/2022 10,000 VU VIET TRIEU 911930.120922.151927. Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 VU TRUNG HOAN 665483.120922.15174
5.VCB
Chuyển khoản
12/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 250553.120922.151650.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/09/2022 10,000 LE QUOC ANH 1028949503  
12/09/2022 10,000 PHAM VAN TRUNG 395343.120922.151407. Chuyển khoản
12/09/2022 20,000 NGUYEN THI MAI 296493.120922.1
51136.VCB
Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 DINH VAN NHAN 096497.120922.150911.  Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 DINH THI HANG  0311000719889 Chuyển tiền
12/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0111000253166 .chuc cac em nhieu suc khoe
12/09/2022 10,000 HUYNH THI LE HOANG 146333.120922.150145. Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 CHU BICH NGOC 058767.120922.150154. Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TAN 326638.120922.150017. Chuyển khoản
12/09/2022 20,000 TRAN HONG DIEM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28723865812.
 
12/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THANH 0801000280593  Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 LE MINH PHU  690283.120922.144920. Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 HOANG THI THU SHGD:10069461.DD
:220912.
ck tu thien
12/09/2022 20,000 PHI THI KIM NGA  245015.120922.144256. Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 TRAN THI PHUONG THAO  305067.120922.144259. Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 NGUYEN VAN QUANG 0351001189836 Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 BUI VAN HANH 486636.120922.143112. Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 Nguyen thi hai yen 391154.120922.143049.  
12/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 227436.120922.143020.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/09/2022 10,000 TRAN QUOC CUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28723730431.
 
12/09/2022 10,000 NGUYEN THI HA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28723729368.
Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 PHAN TRUNG DUC  898887.120922.142251. Chuyển khoản
12/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH  219932.120922.141307. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/09/2022 10,000 NGUYEN VAN SON 864576.120922.141230.N Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 MAI QUANG HUY 896018.120922.141254.  Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 TRAN MINH HIEU 473395.120922.141235. Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 HA MY LANG 890015.120922.141005. Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 HUYNH PHAM THANH DAT   0151000060254 Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 CHU THI MAI LIEN SHGD:10066442.
DD:220912.
 
12/09/2022 10,000 PHAM THAI SON 635911.120922.135159.  Chuyển tiền
12/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 211007.120922.135047.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/09/2022 10,000 LE HUNG ANH SHGD:10066253
.DD:220912.
 
12/09/2022 10,000 TRIEU THI QUYNH NHU 998219.120922.134439.  Chuyển khoản
12/09/2022 20,000 PHAM THI HUYEN TRANG 980437.120922.134006.  
12/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 205688.120922.133700.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/09/2022 10,000 TRAN VAN THANG 136628.120922.133430.  Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 DANG NGOC LUU 0461003851599 Chuyển tiền
12/09/2022 20,000  dang thi thuy dung 037777.120922.13242
2.ZP68TCAL0TDG
 
12/09/2022 10,000 VO HONG CAM 136441.120922.132349.  Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 HO HUU TIN 136420.120922.132338. Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 126986.120922.131839. Ung ho tre em khuyet tat
12/09/2022 20,000 nguyen thi bich loan 037067.120922.131
332.ZP68TCAL0FCJ 
 
12/09/2022 10,000 TRAN THI ANH HUONG 905547.120922.130904.  Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 TRUONG NGOC HUONG 859093.120922.130805.  Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 TRAN THI NHUNG SHGD:10061153.
DD:220912.
Minh Anh chuyen khoan
12/09/2022 10,000 NGUYEN PHUONG DUY  823397.120922.125852. Chuyển khoản
12/09/2022 20,000 CAM THI TIEN 1024139421  
12/09/2022 10,000 TRAN THI KIM DUNG 584783.120922.125311.  Chuyển khoản
12/09/2022 20,000 MONG THI HUNG 378623.120922.125104.  Chuyen tien tu thien
12/09/2022 10,000 HOANG THI THU PHUONG SHGD:10062142.
DD:220912.
Phuong chuyen
12/09/2022 10,000 Hoang thi huong 108944.120922.124836.  
12/09/2022 10,000 LY THI TUYEN 0731000869675 Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 TRAN HOAI HAN  107921.120922.124655. Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 TRAN XUAN QUANG 378483.120922.124409.  Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 HOANG TUAN VU 536315.120922.123853. Chuyển khoản
12/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 913223.120922.123906. ck tu thien
12/09/2022 20,000 CAO THI THUY 126722.120922.12
3846.VCB
ck tu thien
12/09/2022 10,000 LE THI THU DUONG 911292.120922.123809.  
12/09/2022 10,000 LUONG VAN DUNG 1027105439 Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 NGUYEN THI DIEM THUY 0461000406985 Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 705778.120922.123
145.VCB
ck tu thien
12/09/2022 10,000 THACH DINH 1026621156 Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 TRAN THI THUONG 233382.120922.122717.  Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 HA VAN HUY  685669.120922.122626. Chuyển khoản
12/09/2022 20,000 TRAN CONG TRUONG 412176.120922.
122652.VCB
Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 PHAM THANH SON SHGD:10060382
.DD:220912.
Son chuyen tien
12/09/2022 10,000 VANG VAN MANH 867522.120922.122228.  
12/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC 0351001127055 Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 PHAM PHUC BINH 447005.120922.121724. Chuyển khoản
12/09/2022 20,000 TRINH HUE HONG 628226.120922.121444.  Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 VO NGOC NHU 345092.120922.121339.  Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 DANG THU TRANG 393857.120922.121309. Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 MAI QUANG HAO 825886.120922.120856.  Chuyển tiền
12/09/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468  Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 DANG MINH CANH 795721.120922.115917.  
12/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 473095.120922.115747.  
12/09/2022 20,000 HOANG THI THUY LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28718063445.
chuyen tien tu thien
12/09/2022 10,000 PHAN THI THUY 492533.120922.114827.  Chuyển khoản
12/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 029212.120922.1148
26.ZP68TCAKTIU8 
Gay quy
12/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TAI SHGD:10005858
.DD:220912
Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 Danh Thi Mong Nghi 595996.120922.114519.  
12/09/2022 10,000 NGUYEN KIM PHUNG 748457.120922.114506.  Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 Tran Minh Thu PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28718188474.
 
12/09/2022 15,000 PHAN THI HONG VAN 463834.120922.114315.  Chuyển khoản
12/09/2022 20,000 HUYNH THI KIM THANH 1022145006 Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 728177.120922.113906. Chuyển tiền
12/09/2022 1,000   163540.120922.113841.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/09/2022 10,000 TRAN NGOC TRUNG 1023438083 Chuyển tiền
12/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 161635.120922.113427. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/09/2022 100,000 NGO THI THU PHUONG 229339.120922.113245.  Chuyển khoản
12/09/2022 20,000 NGUYEN KIM KIEN 036835.120922.
113036.VCB
Chuyển khoản
12/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 158265.120922.112719.N TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 145169.120922.112725. GOP QUY TRE EM TU THIEN
12/09/2022 20,000 LE VINH PHUC SHGD:10002575.
DD:220912.
Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 NGUYEN TAN THANG 194048.120922.112519.  
12/09/2022 10,000 HO DIEN HUNG SHGD:10058492
.DD:220912.
Chuyen tu thien
12/09/2022 10,000 TRAN QUANG HIEN 932045.120922.111436.  Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 KIM XAY HA TO RA 0381002732861  Chuyển tiền
12/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 152026.120922.111417.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/09/2022 10,000 BUI NGOC PHUONG THAO 710946.120922.111303.  Chuyển tiền
12/09/2022 1,000 THACH THI LAN 510884.120922.111038.  Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 TRAN THI CHU  428848.120922.110949. Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 032676.120922.110900. ck tu thien
12/09/2022 10,000 NGUYEN THI MY NGA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28715376768.
Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 NGUYEN THANH TINH 581203.120922.105622.  Chuyển tiền
12/09/2022 20,000 Vo thi ngoc huong 777461.120922.105426.  
12/09/2022 10,000  LUU XUAN NGHIEP 1030477114  
12/09/2022 10,000 DINH BAO TOAN SHGD:10056485.
DD:220912.
Toan chuyen
12/09/2022 20,000 LE THE NHUAN 858577.12092
2.103738.VCB
Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 TRAN TUAN ANH 113940.120922.103627. Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 DOAN HOANG PHUONG NAM SHGD:10037082.
DD:220912.
Nam chuyen tien tu thien
12/09/2022 10,000 DANG THI THUY SHGD:10036693
.DD:220912.
 
12/09/2022 10,000 DINH THI LIEU 067057.120922.102714.   
12/09/2022 20,000 LE THI THU THAO SHGD:10044879.
DD:220912.
 
12/09/2022 10,000 LUONG THI NU SHGD:10035216.
DD:220912.
Luong Luong chuyen tien
12/09/2022 10,000 NGUYEN VAN DUAN SHGD:10054353.
DD:220912.
 
12/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 172141.120922.102441. Aa
12/09/2022 15,000 TRAN THUY HOA. SHGD:10036290.
DD:220912.
 
12/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN HUNG SHGD:10037394.
DD:220912.
 
12/09/2022 10,000 TRAN DINH HIEU SHGD:10037485.
DD:220912.
 
12/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH  125628.120922.101956. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/09/2022 10,000 HOANG THI THU SHGD:10020827.
DD:220912.
 
12/09/2022 10,000 VU NGOC VY SHGD:10034101.
DD:220912.
Vy ck
12/09/2022 10,000 HO THI HONG TU SHGD:1003502
5.DD:220912.
 
12/09/2022 20,000 DINH THI HUONG SHGD:10030733
.DD:220912.
Huong chuyen
12/09/2022 10,000 PHUNG DINH HUNG SHGD:10036156.
DD:220912.
Hung ung ho
12/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HAN SHGD:1002633
0.DD:220912.
Han chuyen
12/09/2022 10,000 TRAN THI ANH THU SHGD:10036125.D
D:220912
 
12/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000688399 tre em khuyet tat
12/09/2022 10,000 NAM KHANH 090331.120922.100759.  TU THIEN
12/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TAN 190833.120922.100457.  Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 752964.120922.100346. ok
12/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIM ANH SHGD:10020518.
DD:220912.
ck tu thien
12/09/2022 10,000 VO THANH HAI  918929.120922.095903. Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 HOANG TON SUNG SHGD:10025518.
DD:220912.
Sung chuyen
12/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10051620.
DD:220912.
Phu
12/09/2022 10,000 DO THI DUNG 929449.120922.094905.  
12/09/2022 10,000 HOANG PHAM VAN ANH 863428.120922.094759.  Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 DOAN PHUOC HUY SHGD:10001103.D
D:220912.
Vuong thi hanh
12/09/2022 10,000 NGUYEN VAN PHONG SHGD:10015975
.DD:220912.
Phong chuyen
12/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC HUU DUYEN SHGD:10028743
.DD:220912.
D ck
12/09/2022 20,000 NGUYEN THI HIEN 818647.120922.093901. Chuyển khoản
12/09/2022 10,000 VO ANH KIET SHGD:10011690.
DD:220912.
 
12/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH TUYEN 728854.120922.093252. Chuyển tiền
12/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10009228.
DD:220912.
Phu
12/09/2022 10,000 NGUYEN THI HANG SHGD:10037437.
DD:220912.
hang chuyen khoan quy tre em khuyet tat VN
12/09/2022 10,000 LE CHUC KHANH 751185.120922.092528.  Chuyển khoản
12/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027863406 manh thuong quan
12/09/2022 10,000 LE VAN THANG 591377.120922.090749.  Chuyển khoản
12/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0351000955879  Tre em khong binh thuong
12/09/2022 150,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0011004202886 chut dong gop nho
12/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
12/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 957864.120922.082702.U NG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
12/09/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001020547 ung ho
12/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 051234.120922.070009.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/09/2022 20,000 TRAN THI TRA GIANG 823438.120922.06
1023.VCB
chuyen khoan ung ho
12/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 149366.120922.060700.  
12/09/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0491001886624 ck
13/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016535159 cac be tre em khuyet tat
13/09/2022 20,000 HOANG THI HA 773448.130922.22
0933.VCB
Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 NGUYEN CAM TIEN 640454.130922.220818.  Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 Nguyen thi tan 150559.130922.220756.  
13/09/2022 10,000 KPA HO CON 0481000869847 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 853376.130922.214143.  
13/09/2022 10,000 LANG THI KIEU DIEM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28773926748.
 
13/09/2022 10,000 LAM THI HUYEN NHUNG 132838.130922.213113. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 LAU CA SENH 0871004195105 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 NGUYEN QUOC TUAN 1026096405 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 Tran Thi Binh Khanh 046060.130922.092128.  
13/09/2022 10,000 HO THI BICH TUYEN  956036.130922.210825. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 DUONG THI THUONG 377546.130922.210819. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 TRAN NGOC LINH 1019862125 tu thien
13/09/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC HUYEN 405858.130922.210024.  Chuyển khoản
13/09/2022 20,000 LE THI HIEN TRANG  388962.130922.205559. Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 LE HONG SON 913220.130922.205353.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 VAN THI KIM CHI   0161001602176  
13/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004225380 chung tay giup suc
13/09/2022 20,000 NGUYEN THI OANH 145935.130922.20
5225.VCB
Chuyển khoản
13/09/2022 20,000 Trinh Thi Huu Nghia  735545.130922.205012. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI QUYEN 171035.130922.204911. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI MY LINH 471839.130922.204753. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 HOANG THI HOA 355706.130922.204839. Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 HOANG THI NGOC 0011001400350 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 TRAN THI BICH NGAN 138081.130922.204708.  Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 K VU 751031.130922.20
4551.VCB
Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUAN 0481000546966 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 TRAN THI MINH PHUONG 705338.130922.203037.  Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 DINH LAN NHU 128544.130922.202501.  transfer
13/09/2022 10,000 LY PHI HUNG 650857.130922.201841. Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 TRUONG NGOC MAI  222180.130922.201611. Chuyển khoản
13/09/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC HUONG   1024085751  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000  LU VAN THUC  1015654379 ct tu thien
13/09/2022 10,000 NGUYEN HUU HAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28771436176.
 
13/09/2022 10,000 TRAN QUOC HIEN 962365.130922.200342.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 NGUYEN BA TUOC 768315.130922.200325.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 Kon 113398.130922.200159.  
13/09/2022 10,000 KA LINH  756994.130922.195939. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 Y UYEN  556413.130922.195823. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 Dam Thi Huong 111371.130922.195846.  
13/09/2022 10,000 KPA H HUYEN 1029879990 Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 TRAN DUY CHUNG 319212.130922.19
4839.VCB
ck cho quy tre em khuyet tat
13/09/2022 10,000 LY PHI HUNG 507645.130922.194735.  Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28771092131.
 
13/09/2022 10,000 NGO VAN KHIEN 464988.130922.193827. Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 DUONG THI BICH TRAM 0421000515064 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 PHAM HONG TRINH 352614.130922.192734.  Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 DO THI THOM 1017555985  
13/09/2022 10,000 HO THIEN HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28770184265.
Chuyển tiền
13/09/2022 10,000  LE VI PHAT  102444660 Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 Vu thi tuom 643289.130922.1
92043.VCB
Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 LE THI LOI  9336131186 Chuyển tiền
13/09/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 989457.130922.191859. Nam Mo A Di Da Phat nguyen cho mn deu biet duoc Phat phap a
13/09/2022 20,000 AN TINH UYEN TAM 506739.130922.1
91826.VCB
Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 DUONG VAN HIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28769804274.
 
13/09/2022 10,000 DUONG THI NGOC HUYEN 973632.130922.191520.  Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 TRAN THI TRANG 0831000073076  transfer
13/09/2022 10,000 NGUYEN THANH YEN 403691.130922.190843. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 TRAN THI LE 363785.130922.190410.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 DINH DO TUONG VI 398986.130922.190234.  
13/09/2022 10,000 Le Van Quoc  186334.130922.190113. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 DUONG CONG TUAN 9799026135 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000  DIEU MINH 396288.130922.185856. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 LO VAN DAI 563320.130922.185236.  Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 243052.130922.185032. Ck tu nhien
13/09/2022 10,000 TRINH THI TRINH 383848.130922.184303. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 DANG THI TUYET 978945.130922.184215.  Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 HUYNH THI THU HOAI 484590.130922.183854.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI HOAN  0351000764032 Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 DINH THI QUY 804480.130922.183
324.VCB
 
13/09/2022 10,000 PHAN VAN PHUC  9329053046 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 PHAN QUOC TINH  464481.130922.182840. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 LE THI NGOC TRANG 927796.130922.182555.  
13/09/2022 20,000 Y HEN BUON YA 1012698522  
13/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 167220.130922.181931.Ck tu thien 1012698522
13/09/2022 20,000 MAI VAN KHANH  0281000556572  ck tu thien
13/09/2022 10,000 LE HOANG LONG 712649.130922.181339. Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 TRAN THANH LUAN 363055.130922.181327. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 TRAN VAN QUYEN 059164.130922.181205. Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 NGUYEN VAN THIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28767347692.
 
13/09/2022 10,000 LUONG VAN QUANG 026277.130922.180518.  Chuyển khoản
13/09/2022 21,000 DUONG BICH HANG 665640.130922.180539.  
13/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG THANH 012976.130922.180242.  
13/09/2022 10,000 THAI MINH THU  0631000466260 Ck tu thien
13/09/2022 10,000 LUONG NGOC DUC 655638.130922.180001.
 chuyen khoan
Chuyển khoản
13/09/2022 1,000 NGUYEN THI LAI 0021001871225  transfer
13/09/2022 1,000 NGUYEN THI LAI 0021001871225  transfer
13/09/2022 1,000 NGUYEN THI LAI 0021001871225  transfer
13/09/2022 10,000 NGO DO TRIEU CAM  1027251434 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 HOANG VAN TRUYEN  912994.130922.174334. Chuyển khoản
13/09/2022 20,000 QUACH THI HA 1015899321 Chuyển tiền
13/09/2022 21,000 HOANG THI NGUYET 453772.130922.
173733.VCB
Chuyển khoản
13/09/2022 100,000 VO NGOC QUYNH ANH 775207.130922.173639.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 964822.130922.173419. lam nhiem vu
13/09/2022 15,000 DANG THI THAO 774663.130922.171807.  Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 huynh cuu triep  271557.130922.171433. chuyen khoang quy vi tre em khuyet tat
13/09/2022 10,000 TRAN THANH TAM 740780.130922.171132.  Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 DANG THI PHUONG 141358.130922.170904. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 DO VAN HOP 678658.130922.170806.  Chuyen tien tu thien
13/09/2022 10,000 PHAM VAN PHU 156901.130922.165806.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 251182.130922.165444. Tu thien tre em khuyet tat
13/09/2022 10,000 LE THI TUYET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28764883917.
 
13/09/2022 10,000 MA TIEN KIM 593867.130922.164356.  Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 Bui thu 93 291857.130922.164409.  
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28764880194.
 
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI MY HANH 234643.130922.163504.  Chuyển tiền
13/09/2022 15,000 NGUYEN THI THU  0311000704471 Chuyển tiền
13/09/2022 200,000 HO THI THANH VAN 0301000387865 Ung ho quy cho tre. Mong cac em duoc am no
13/09/2022 10,000 LE HUNG HAU 787144.130922.163009.  
13/09/2022 10,000 nguyen thanh tuan 512481.130922.162753.  
13/09/2022 10,000 TRAN THI TINH 960922.130922.162507.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 650460.130922.162140.  
13/09/2022 10,000 VO VAN NGUYEN 9325783045 Chuyển tiền
13/09/2022 1,000 LY THI XUAN 1017814211 transfer
13/09/2022 1,000 LY THI XUAN 1017814211 transfer
13/09/2022 10,000  VO THI THANH TAM 275058.130922.161319. Chuyển tiền
13/09/2022 1,000 LY THI XUAN 1017814211 transfer
13/09/2022 10,000 VO THI THAI THANH 897209.130922.161144.  
13/09/2022 500,000 Pham thu huong  199621.130922.160937. .ck
13/09/2022 15,000 NGUYEN THI TINH 915013.130922.160557.  
13/09/2022 10,000 VO NGOC QUYNH ANH 912275.130922.160513.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 NGUYEN DUC TOAN 397346.130922.160436.  Chuyển khoản
13/09/2022 100,000 HOANG VAN THINH 204369.130922.160317. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 PHAN MANH DUNG 1021019318 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 DINH THE AN 0731000902449  chuyen tien ung ho tre em khuyet tat
13/09/2022 10,000 CHANG MI BAO  340646.130922.155905. Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 LO THI VAN QUYNH 1026737200 Chuyển tiền
13/09/2022 15,000 NONG THI SEN 1018804834  
13/09/2022 20,000 LY THI HONG  390359.130922.155
630.VCB
Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC DUYEN 260261.130922.155237. Chuyển tiền
13/09/2022 30,000 NGUYEN VAN ANH 0531002524003 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 LUC VU GIA PHUC 259387.130922.155108. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 VO THANH LUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28763239579.
 
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI AN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28763368713
 
13/09/2022 10,000 TA DUC VUONG 314924.130922.154719.  Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI AN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28763239286.
 
13/09/2022 20,000 TRAN VAN LANH 638186.130922.1
54358.VCB
Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 NGUYEN MANH TU 289828.130922.154227. Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 NGUYEN PHUOC QUY TAI 0161001740778 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 VI VAN QUAN 261024.130922.153630.   
13/09/2022 10,000 LE HONG CUONG 247402.130922.153339.  Chuyển khoản
13/09/2022 20,000 LENG THI BANG 964938.130922.152910.  
13/09/2022 10,000 NGUYEN THUY DUY 738915.130922.152859.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 LE THI NHUNG HONG 791010.130922.152829.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 TONH SINH  942430.130922.152330. Chuyển khoản
13/09/2022 1,658,000 Pham Thi Hanh  197859.130922.152304.  chuyen tien ung ho
13/09/2022 10,000 TRUONG MY NHON 1016132890 Chuyển tiền
13/09/2022 200,000 Quy Ha 1 Giap Nhi 910586.130922.152229.  ung ho quyvtekt
13/09/2022 30,000 NGUYEN THUY DUY 355355.130922.152112.  Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 LAI VAN CHINH 238250.130922.1
52038.VCB
Chuyển khoản
13/09/2022 20,000 HUYNH THI DIEU THUY 974886.130922.15
1614.VCB
Chuyển khoản
13/09/2022 20,000 HA THI LIEU 810586.130922.15
1330.VCB
Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 NGUYEN BA THANH 0351000635992 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 DO VAN THAT   0751000041196  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 DUONG THI THE PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28760238132.
 
13/09/2022 10,000 DO THI LAN  0451000420630  Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 NGUYEN THI BICH THAO 601188.130922.14
5321.VCB
Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 887708.130922.145211. quyen gop
13/09/2022 10,000 HOANG THI THANG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28760235290.
 
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI ANH TUYET 152112.130922.144417. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 BIEN THI THUY 633388.130922.143802. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI LIEU 0621000438237  Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 hoang khac nghi  280434.130922.143623. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 Pham Thi Loan 146677.130922.142848.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI DIEM THUY  0461000406985  Chuyển tiền
13/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 870622.130922.142807. Tu thien
13/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG AN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28760122541.
 
13/09/2022 10,000 LY THI HONG 737383.130922.142149.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000  LE TRONG DAT 196068.130922.141936. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 LE THI DUONG 901620.130922.141423. Chuyển khoản
13/09/2022 20,000 PHAM VAN CHINH 861104.130922.1407
41.VCB
Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU TIEN 0671000419848  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 853747.130922.140213. Ck tu thien
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 1013058397 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 NGUYEN VAN DAI  1015196284 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 TRIEU TAN VINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28758804999.
 
13/09/2022 20,000 BUI THI NGUYEN 770576.130922.1
34930.VCB
Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 LE VUONG THI HANH DOAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28758485910.
 
13/09/2022 10,000 ha 081211.130922.134601.  
13/09/2022 10,000 NGUYEN THIEN HUNG 788960.130922.134435. Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 TRUONG THI PHUONG THAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28758802738.
 
13/09/2022 10,000 DIEU QUY 1021109501 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 NGUYEN VU HIEP  546775.130922.133402. Chuyển khoản
13/09/2022 20,000 NGUYEN THI MAI 638236.130922.1330
38.VCB
Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 Ha Thi Xuan 066916.130922.132741.  
13/09/2022 20,000 NGUYEN CAM NGOC  0481000091897  Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28758362521.
chuyen tien tu thien
13/09/2022 20,000 HOANG THU THUY  110164.130922.132412. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 CHU THI MAI LIEN SHGD:10025410
.DD:220913.
 
13/09/2022 10,000 HO THI VE PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28758798437.
 
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIM TRANG 577722.130922.131522.  
13/09/2022 20,000 MAI THI DUYEN  721624.130922.131
521.VCB
Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 680711.130922.131218. Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 HO THI TIEN  9362783213 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 PHAM PHUONG 769662.130922.131038.  chuyển
13/09/2022 10,000 DO VAN MUI 868765.130922.130923.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI MINH DIEP  135391.130922.130653. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 NGUYEN HUU DUONG 463652.130922.130649.  Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 DO VAN TRUONG  0341000653561  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI TUONG VI 467421.130922.130622.  Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUONG 1022882250 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 TONG VAN THANG 639781.130922.130028. Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 NGUYEN VAN THANG 451028.130922.130019.  Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 Tong Thi Sam 628260.130922.125707.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 NGUYEN TUAN PHI 0061000804314  
13/09/2022 10,000 Di Tam PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28757094738.
 
13/09/2022 10,000 LY VAN KHAI 308436.130922.124638.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 QUACH THI MO 581759.130922.124406.  Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 HOANG MANH CUONG  804947.130922.123612. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 PHUNG THUC DOAN 787650.130922.123231.  Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 116525.130922.123
156.VCB
tu thien
13/09/2022 10,000 TRAN HONG DUY 0191000336969  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 TRAN KIM NGOC  346289.130922.122906. Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC DEN 517734.130922.122739.  Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI VAN ANH  0281000235515 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 LE THI MY LINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
28755668197.
 
13/09/2022 10,000 TRAN THI DUYEN  490722.130922.122133. chuyen khoan ung ho
13/09/2022 10,000 TRIEU VAN DO 485835.130922.122024. Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 HUYNH ANH THONG 1023444917 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 TRINH THI BINH 468581.130922.121633.  Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 NGUYEN THANH LUAN 613338.130922.121524.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 VAN A SANG  0121000898378  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 VU THI HIEN  739159.130922.121320. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000  DO THI MAI 0591000225177 chuyen tien tu thien
13/09/2022 20,000 TRUONG VAN TU 1030002310 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 LY MANH DUY  713383.130922.120430. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 Phan van tu 004033.130922.000314.  
13/09/2022 20,000 TRUONG THI THU 1023358155 Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 LE VAN PHACH 086043.130922.115
806.VCB
Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 ngo thanh tri 376176.130922.115607.  
13/09/2022 10,000 DO THI LIEU 683749.130922.115441.  
13/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 .fvfde
13/09/2022 10,000 NGUYEN HUYNH THAO VAN 611838.130922.115403.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 PHAM THI PHUONG QUE 1024273959 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 DINH THANH TUNG 194910.130922.115121. Chuyển khoản
13/09/2022 20,000  minh 026070.130922.11502
8.ZP68TD8EJP7J
 
13/09/2022 10,000 BUI VAN DUC 187732.130922.114818.  Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 Nguyen Thu Lan 182862.130922.114637.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 ON QUOC CUONG 653560.130922.114518.  
13/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 149347.130922.114450. tu thien
13/09/2022 10,000  LE THI THI 098858.130922.114251. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 DO MINH PHAT 097801.130922.114142. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 TRAN VAN MINH  0161001692476  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 NGUYEN THUY QUYNH SHGD:10021319.
DD:220913
 
13/09/2022 10,000 HUYNH TRUNG SI 1020536223 QUY VI TRE EM KHUYET TAT
13/09/2022 10,000 TRINH XUAN HIEP  105984.130922.112917. Chuyển khoản
13/09/2022 20,000  Vo long giang 024473.130922.112653.
ZP68TD8EJ5BO
 
13/09/2022 10,000  PHAM THI NHAN 086395.130922.112539. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 TRAN THI LAN ANH 577973.130922.112108.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 TRAN NGUYEN THU PHUONG 569579.130922.111816.  
13/09/2022 20,000 NGUYEN MAI THU 507898.130922.1
11507.VCB
Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 Nguyen thi ngoc trinh 809123.130922.111433.  
13/09/2022 10,000 Pham Tran Quynh Nhu 579821.130922.111305.  Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 TRAN THI THU HA 9973319504 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 HO THI THANH HUYEN 9375671585 Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 PHUNG THI HUYEN 236301.130922.11
1036.VCB
Chuyển khoản
13/09/2022 20,000 CUN NHI MUI 0871004218385  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 DAO DIEM HANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28753918939.
 
13/09/2022 20,000 ho thi bich hao 163289.130922.110735.  
13/09/2022 10,000 LE NGOC HO THI CAM TUYET  142573.130922.110638. Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 TRAN THI THAO 977210.130922.110602.  ck tu thien
13/09/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0591000228542 Ung ho Quy tre em khuyet tat
13/09/2022 10,000 KIEU THI THAO 0071000968831 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 TRAN THI PHUONG 1026339895 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 PHAM THI NHUNG 120926.130922.110155.P  
13/09/2022 10,000 LO THI BICH 964511.130922.110216.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 699662.130922.105826. CK TU THIEN
13/09/2022 15,000 NGUYEN THI THANH HUONG 152278.130922.105553. Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 PHAM THI LINH 335551.130922.10
5535.VCB
Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU 166200.130922.105402.  
13/09/2022 10,000 HUYNH THU THAO  930994.130922.105152. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 789300.130922.105038. ck tu thien
13/09/2022 10,000 NGUYEN THU HA 947409.130922.104953.  Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 TRUONG BAO CHAU 058199.130922.104614. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 910574.130922.104536. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 Nguyen Thi Ha 027843.130922.104118.  
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI THAO 542323.130922.104009. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI BUOI 127333.130922.103917.  Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 TRAN THI THANH TAM 840312.130922.103640. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 230183.130922.103638. CK TU THIEN
13/09/2022 20,000 LE DINH THOI 143847.130922.103
543.VCB
Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 885564.130922.103438. Ck tu thien
13/09/2022 10,000 TRAN THI THUY SHGD:10019145.
DD:220913.
Thuy chuyen
13/09/2022 10,000 DANG THI THU TRANG 866296.130922.102951.  Chuyển khoản
13/09/2022 20,000 PHAN NGOC HUYEN 0381000370787 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI HA  835686.130922.102225. Chuyển tiền
13/09/2022 50,000 Dinh thi phuong thao 255690.130922.101902.   
13/09/2022 10,000 PHAM MINH TUAN 0141000876421 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 NGUYEN THANH MAI 802846.130922.101435.  Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 TRAN HUY HAI 802288.130922.101249. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 864586.130922.100517. qui vi tre em khuyet tat
13/09/2022 10,000 TRINH PHAP GON 666745.130922.100545.  
13/09/2022 10,000 VU THI THUY DUNG 740833.130922.095504.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 LE VAN NGHIA 114715.130922.095453.  Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 CAO THI MY TIEN 0401001472663  Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 718784.130922.094800. ck tu thien
13/09/2022 10,000 LE HOANG THUY 449601.130922.094349. Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 702439.130922.094252. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
13/09/2022 500,000 PHAM THI HANH IBPS/SE:01310001.DD
:130922.SH:10008445.
UNG HO QUY
13/09/2022 10,000 HO VAN TINH SHGD:10011069
.DD:220913.
Tinh chuyen
13/09/2022 10,000 DOAN VAN SANG 1025574226 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 LE TUAN KIET 744075.130922.093754.  Chuyển khoản
13/09/2022 20,000 NGO THI THUY DUONG 680558.130922.093
800.VCB
ck tu thien
13/09/2022 10,000 NGUYEN CHUNG HIEU 303596.130922.093728. Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 LE DANH VAN 002033.130922.093039. Chuyển tiền
13/09/2022 20,000 NGUYEN THI HUONG 200044.130922.093
000.VCB
Chuyển khoản
13/09/2022 10,000 NGUYEN THI THO  706631.130922.092926.  
13/09/2022 10,000 HOANG MINH QUAN 620027.130922.092925. Chuyển khoản
13/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
13/09/2022 10,000 TRAN THI HUONG SHGD:10007636.
DD:220913.
 
13/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10015442.
DD:220913.
 
13/09/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
13/09/2022 10,000 LE HONG THANH TIEN SHGD:10011300
.DD:220913.
 
13/09/2022 10,000 HOANG THI NGOC ANH SHGD:10011522.
DD:220913.
Anh chuyen
13/09/2022 20,000 TRAN THI KIM LINH 790504.130922.071745. Chuyển tiền
13/09/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9310217979 binh thuong
13/09/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 247941.130922.071510.  
13/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0451000258464 tre em khuyet tat
13/09/2022 10,000 TRAN THI HA  551661.120922.224634. Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 PHAN THI DUNG 118382.140922.223820. Chuyển tiền
14/09/2022 20,000 PHUNG THI KHUYEN  062899.140922.221403. Chuyển khoản
14/09/2022 20,000 PHUONG THI HUONG 864561.140922.220
424.VCB
Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG TRINH  611285.140922.220110. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH  494017.140922.215709. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 PHAM THU QUYEN 136684.140922.215557. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 NGUYEN THI SAU  683011.140922.215119. Chuyển tiền
14/09/2022 9,700 CHAMALEA VIEN 128950.140922.214451. Chuyển tiền
14/09/2022 20,000 DANG THI HONG YEN  0151000573078  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 DONG THI QUYNH TRANG 950497.140922.214354.  Chuyển tiền
14/09/2022 20,000 NGUYEN THI QUYNH 128357.140922.214049. Chuyển tiền
14/09/2022 20,000 nguyen thi ha 929729.140922.213536.  
14/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG PHUONG 302728.140922.212916.  Chuyển tiền
14/09/2022 20,000 THI TAM 577945.140922.212
617.VCB
Chuyển khoản
14/09/2022 20,000 Tran Thi cam tu 165559.140922.212208.  ck
14/09/2022 20,000 Nguyen thi huong 591385.140922.21
0951.VCB
 
14/09/2022 10,000 HOANG THI THU 380123.140922.210154.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 LE ANH DUC  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28810994261.
 
14/09/2022 10,000 NGUYEN DUONG TRUNG 124723.140922.205017.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 TRAN THI NHI 0411001082236 Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 NGUYEN VIET LAM 1022108685 Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 PHUNG QUANG VINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28810998436.
 
14/09/2022 10,000 LE THI CAM DUNG 0281000422314 Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 BUI THI TUYET  0211000467488 Chuyển tiền
14/09/2022 15,000 NGUYEN THI THAO LINH 054530.140922.202515. Chuyển tiền
14/09/2022 20,000 DAO VIET HUNG 137913.140922.202130.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 H THEN BYA  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28809612434.
 
14/09/2022 20,000 TRAN THI THUYET 895147.140922.2008
15.VCB
Chuyển khoản
14/09/2022 20,000 TRUONG VAN HAU 550995.140922.200522.  Chuyển khoản
14/09/2022 20,000 HO THI YEN VI 526190.140922.195954. Chuyển khoản
14/09/2022 30,000 NGUYEN THI LIEN  420027.140922.20
0020.VCB
Chuyển khoản
14/09/2022 50,000 DAU THI LY 530498.140922.195831. UNG HO CAC EM
14/09/2022 10,000 HA THI AI LOAN 822889.140922.195438.  Chuyển tiền
14/09/2022 15,000 DUONG MY HOA 815877.140922.195158. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 le thanh 754170.140922.195156.  
14/09/2022 10,000 Nguyen Thi Thao  127045.140922.194538. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 CHU VAN BINH 458549.140922.194436.  Chuyển khoản
14/09/2022 20,000 VU THI MIEN 321137.140922.19
4201.VCB
Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 TRAN THI PHUONG 133558.140922.194018.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 NGUYEN PHAM TAN DUC 424742.140922.193857.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 NGUYEN VAN BA 0591000345952 Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 LE DUC HANH 0231000605828 Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 Tran Van Chinh 123176.140922.193633.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 tran thi thanh phung 743198.140922.193458.  
14/09/2022 20,000 CHU THI HUONG 741568.140922.1
93221.VCB
Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 LE DUC TRUNG  263251.140922.192954. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 TRAN THI PHUONG LAN  0011004293654  Chuyển tiền
14/09/2022 20,000 NGUYEN THI NHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28808369444.
 
14/09/2022 10,000 NGUYEN XUAN HUNG 110779.140922.191526.  Chuyển tiền
14/09/2022 20,000 nguyen thi nham 318266.140922.191257.  ck
14/09/2022 10,000 HOANG THI THUONG 278946.140922.190414. Chuyển khoản
14/09/2022 15,000 Dang Thi Hong Ngan 718773.140922.185743.  
14/09/2022 20,000 DUONG HOANG QUY  462841.140922.18
3742.VCB
Chuyển khoản
14/09/2022 50,000 KIM THI QUE ANH 426949.140922.183
706.VCB
 
14/09/2022 20,000 LA THI NGUYET 218757.140922.1833
38.VCB
Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 DO CONG DUC  126112.140922.183239. Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 BUI VAN TRI THIEN  958247.140922.182816. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000  LE THANH NGHI 002559.140922.182352. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 NGUYEN DANG QUANG HUY 071262.140922.182045.  Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 PHAN DUONG THE VAN 0911000048346  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 TRAN VAN THACH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28805565950.
 
14/09/2022 10,000 LY THI CHUNG 982260.140922.181544. Chuyển tiền
14/09/2022 20,000 Le Hong Ngoc 313387.140922.181434.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 BUI QUOC KHANH 969013.140922.175938. Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 Do Thi Linh Giang 0041000227228   
14/09/2022 10,000 HOANG VAN NAM 471318.140922.175929.  
14/09/2022 20,000 LO VAN THANG 061496.140922.175
741.VCB
Chuyển khoản
14/09/2022 21,000 Kim thi dieu le 676134.140922.175555.  
14/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 468308.140922.175331. CK TU THIEN
14/09/2022 10,000 HA VAN DINH 912053.140922.175241.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 TRAN THI MINH VU 467878.140922.175241.  
14/09/2022 10,000 TRAN THI THAO HUYEN 1019355391  
14/09/2022 10,000 NGUYEN HUU KIET  1015232780 chuyen khoan tuthien
14/09/2022 10,000 DINH DONG CUONG 898177.140922.174841.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 VU QUOC HUY 899701.140922.174652.  
14/09/2022 20,000 KHAM THI HUONG 885601.140922.174522. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 DOAN MANH DUC 555227.140922.174300.  Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 TO TRONG TIEN  954359.140922.173059. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 DO THANH TRUNG 1020544012 Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 TRAN VAN VY 1029952213 quy vi tre em khuyet tat.
14/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 464631.140922.172427. Noi dung 3
14/09/2022 20,000 GIANG A SU  1028627992 Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 THAI NGOC HUONG  0281000776243 Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 PHAN THI LE TU 1027744831 Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 LE VIET HUNG  733558.140922.171629. Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 MUA A DONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28802538290.
 
14/09/2022 10,000 LUONG THI BAO YEN 682749.140922.170713. Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 NGUYEN VAN CHINH 364569.140922.170309.  Chuyển khoản
14/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 330308.140922.165701. Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 TRAN THI TUYET 157794.140922.165315. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 LE THI DIEP 430915.140922.164849.  
14/09/2022 10,000 le thi my huong 677374.140922.164349.  
14/09/2022 10,000 tran phi long 145410.140922.163946.  
14/09/2022 10,000 PHAM HUY HIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28801238350.
 
14/09/2022 10,000 TRAN THI MINH TUYEN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
28802530135.
Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 480257.140922.162913. Dong gop vao quy
14/09/2022 10,000 NGUYEN QUANG LINH 480136.140922.162912. Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 NGUYEN VAN QUAN  452907.140922.162345. Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIM NGOC 1014731383 Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 HUYNH TRONG HIEU 916725.140922.161932. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 PHAM ANH QUOC 149624.140922.161625. Chuyển khoản
14/09/2022 10,000  NGUYEN THI TUYET HUE 1020600395  
14/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY TRINH 389956.140922.161053.  Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 Nguyen Thi Kim Dung 041822.140922.160528.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 VY THI BAO 351642.140922.160327. Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 PHAN THANH LIEM 330282.140922.155914. Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 396834.140922.155457. DJDJD
14/09/2022 10,000 NGUYEN THI THAO 849216.140922.155319.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 DANG THI HA 973946.140922.155128.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 TRAN THI NHUNG 285480.140922.155022.  Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 TRAN LUNG EM 935561.140922.154700.  Chuyển tiền
14/09/2022 20,000 DUONG THI HANG 0451000442355 Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 NGUYEN THANH TU 9359497196 Chuyển tiền
14/09/2022 20,000 DOAN THI THUY TIEN 909737.140922.153904.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 THI VANG 810818.140922.153600.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 002844.140922.153504. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 NGUYEN THI LAN 1016979933  
14/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HUYEN  891125.140922.153308. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 HOANG CAO KIET 955491.140922.152936.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 HO THI THUC 756974.140922.152820. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 NGUYEN CAM TU 936646.140922.152841.  Chuyển khoản
14/09/2022 30,000 LE VAN HIEU 851930.140922.152112.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 849677.140922.152022. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 NGUYEN VAN THANG  0121000825316 Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN  846549.140922.151925. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG THI  1029893550 Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 Nguyen Thi Phuong 938179.140922.151719.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 TRAN TUAN TAI 880146.140922.151718.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 DINH THI HONG MEN 499116.140922.151034.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 VU VAN HUAN 861137.140922.150914.  Chuyển khoản
14/09/2022 100 TRAN THI HOA 475401.140922.150316.  
14/09/2022 10,000 NGUYEN TOAN ANH 838951.140922.150224.  Chuyển khoản
14/09/2022 20,000 PHAM THI THANH HAI  539775.140922.150139. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 Ninh thi kim lien 815133.140922.145730.  ck tu thien
14/09/2022 10,000 DO DUC THIEN THOAI 0381000510230  Chuyển tiền
14/09/2022 15,000 LO THI TUYET  025075.140922.145436. Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28797926511.
 
14/09/2022 10,000  LE THI TO TRINH 1022933145 chuyen tien quy ve tre em khuyet tat
14/09/2022 10,000 NGO THI MAI  0351000806881  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 trinh trung thao 005904.140922.145017.  uh
14/09/2022 10,000 TRAN THI THIEN THAO 758203.140922.145022.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 LE TUAN VU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28797856061.
 
14/09/2022 100,000 nguyen thi phuong ngan 037946.140922.144453.  tt
14/09/2022 10,000 NGUYEN HONG THINH 121165.140922.143226.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 Nguyen Duy Khuong PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28797852512.
 
14/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG NHUNG SHGD:10020374.
DD:220914.
Nhung chuyen
14/09/2022 10,000 NGUYEN THI LIEN  685740.140922.142415. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 PHAM VAN DAT 513025.140922.142315.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 NGUYEN QUOC THONG 681826.140922.142257.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 LE DUC CANH 883795.140922.141928.  Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 le minh vu 854507.140922.141133.  
14/09/2022 10,000 TRAN THI HIEN LUONG 849379.140922.141006. Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 pham thi hong thuc 847496.140922.140934.  
14/09/2022 10,000 nguyen thanh phuong 829991.140922.140822. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000  LE QUANG HUY 829776.140922.140746. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 BAO LONG 328336.140922.140148.  
14/09/2022 20,000 DINH THI THAO LY 431440.140922.13
5351.VCB
Chuyển khoản
14/09/2022 20,000 Pham thi nga 766135.140922.135158.  
14/09/2022 20,000 ;LE DINH THOI 976448.140922.134
616.VCB
Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 NGUYEN THI YEN NHI  1013838911 Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 PHUNG DUC DUONG 572570.140922.134539.  
14/09/2022 10,000 VY THI LAN 758966.140922.134531.  Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 005878.140922.134345.  
14/09/2022 10,000 NGUYEN THI DIEP  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28795353262.
 
14/09/2022 10,000 PHAM THI THUY AN SHGD:10018825
.DD:220914.
An chuyen
14/09/2022 10,000 TRUONG THI NGA SHGD:10018314.
DD:220914.
nga chuyen
14/09/2022 20,000 DANG QUOC HIEN SHGD:10018103.
DD:220914.
ck tu thien
14/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10017889.
DD:220914.
Phu
14/09/2022 20,000 TRUONG VAN HAU 712294.140922.133207.  Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG  710339.140922.133130. Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 TRAN THI DUNG 379070.140922.133157.  
14/09/2022 10,000 NGUYEN DAC VY 680879.140922.132212.  Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 LE THI QUYNH  132995.140922.132224. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 239230.140922.132141. T
14/09/2022 10,000 DAO VAN DIEP 502140.140922.132217.  
14/09/2022 20,000 NGUYEN THI NGA 381390.140922.
131941.VCB
Chuyển khoản
14/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
14/09/2022 20,000 PHAN THANH MAI 973321.140922.131459.  Chuyển tiền
14/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 962256.140922.130858. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
14/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU 944763.140922.130030. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 BUI DUC PHUC 788084.140922.125113. Chuyển tiền
14/09/2022 20,000 HOANG VAN BAC 413645.140922.125047. Chuyển khoản
14/09/2022 20,000 NONG THI MINH NGUYET 018810.140922.125045.  
14/09/2022 20,000 PHUNG BAO PHUOC  646020.140922.125
046.VCB;
Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 LE NGOC TRUONG 877466.140922.124930.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 PHAN VAN HAU 884815.140922.124425.  Chuyển tiền
14/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28792764915.
nv tu thien
14/09/2022 10,000 CAO THANH TAM 784432.140922.124412.I Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 THACH HUU THOAI 9708170257 Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 BUI THI HOA  1016446437 Chuyển tiền
14/09/2022 20,000 KSOR H CHUA 1027189469 Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 NGUYEN VO TRUONG SON  447905.140922.123156. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 PHAM NGOC THEM 474033.140922.122315. Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 DAM VAN NGA  855949.140922.122138. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 332714.140922.121609. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
14/09/2022 10,000 HOANG THI PHUONG ANH 1.111E+12  
14/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10016212.D
D:220914.
Phu
14/09/2022 10,000 LE THI KIM THANH 0041000356316 Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 DANG NGOC LUU 0461003851599 Chuyển tiền
14/09/2022 100,000 DUONG THI THU 796545.140922.120011.  Chuyển tiền
14/09/2022 20,000 PHAN THI BE 112307.140922.115849.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10015888.
DD:220914.
Phu
14/09/2022 10,000 HUYNH NGOC HOA 360617.140922.115716.  
14/09/2022 10,000 DO THANH TRUNG  1020544012 Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 To nhu 754814.140922.115600. Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 DINH THI QUYNH 134926.140922.114558.
 chuyen tien
Chuyển tiền
14/09/2022 20,000 NGUYEN DUY DONG 156942.140922.114211.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10015593.
DD:220914
Phu
14/09/2022 20,000 VU THI HA 0341006906656  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 HO THI THU SINH 713577.140922.113244.  Chuyển tiền
14/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0951004181959 Binh thuong
14/09/2022 20,000 Thu huyen 776730.140922.
112936.VCB
 
14/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 898982.140922.112829. ck tu thien
14/09/2022 10,000 NGO THI THUY HANG SHGD:10014764.
DD:220914.
Hang chuyen
14/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 938161.140922.111626. Tu thien cho che mo coi
14/09/2022 10,000 TRAN THANH HAI 686829.140922.111500.  Chuyển tiền
14/09/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0181003500729 uh quy tre e khuyet tat t9 2022
14/09/2022 10,000 NGUYEN THI THANH MY 635196.140922.110831.  Chuyển tiền
14/09/2022 20,000 DAO THI HONG 414144.140922.1
10654.VCB
Chuyển khoản
14/09/2022 20,000 NGUYEN THI HIEN 875358.140922.110524.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 LE VAN HA 0351001044412 Chuyển tiền
14/09/2022 24,434 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2450338733.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
14/09/2022 10,000 VO VAN KIM TOAN 491209.140922.110011.  Chuyển tiền
14/09/2022 20,000 NGUYEN HAI DUONG 0901000129515  Ck tu nhien
14/09/2022 10,000 TRAN QUOC THANG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28790978913.
 
14/09/2022 10,000 HOANG MINH TAM 1027470607 Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 LE BA TUAN ANH 053794.140922.105006.  Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 TRAN THI BICH NGOC  384160.140922.105030. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 TRUONG VAN GIANG 568194.140922.104814.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 DO THUY TRANG 365827.140922.104517.  
14/09/2022 15,000 Nguyen Thi Thuong 025399.140922.104347.  
14/09/2022 10,000 LE VAN KHANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28788739977.
 
14/09/2022 1,000 LY THI XUAN 1017814211 transfer
14/09/2022 1,000 LY THI XUAN 1017814211 transfer
14/09/2022 20,000 HA VAN NGUYEN 555507.140922.1
03555.VCB
Chuyển khoản
14/09/2022 1,000 LY THI XUAN 1017814211 transfer
14/09/2022 1,000 LY THI XUAN 1017814211 transfer
14/09/2022 10,000 DO TRAN PHUONG LINH 699273.140922.103150. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 CAO NGOC HOAN 254653.140922.103143.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 NGUYEN THI LIEU  0621000438237 Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 LE VU LINH 935528.140922.102439.  Chuyển tiền
14/09/2022 20,000 MA THI PHUONG 0351000916989 Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 830525.140922.102256. Ck tu thien
14/09/2022 10,000 BUI TUAN KIET 977220.140922.101855.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 NGUYEN THI KIM TRANG 578474.140922.101435.  
14/09/2022 10,000 Nguyen Quoc Phong 887670.140922.101256.  
14/09/2022 10,000 PHAM NGOC QUYNH 883706.140922.101201.  Chuyển khoản
14/09/2022 20,000 TRAN THI DINH 797296.140922.101007. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 206324.140922.100711. QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/09/2022 20,000 PHUNG THI THIT 859088.140922.100002.  Chuyển tiền
14/09/2022 20,000 VI THI HAI HAU 263800.140922.095
743.VCB
Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 TRAN THI THU 317298.140922.095225. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 TRAN TAN PHAT  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28787069537.
 
14/09/2022 10,000 HO VAN CANH  832207.140922.095120. Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 HO THIEN HUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28787128857.
Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 PHAM THI LAN ANH 286211.140922.094746.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 000546.140922.094504. Ung ho Quy vi tre em khuyet tat
14/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 743718.140922.094013. Ck tu thien
14/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 780320.140922.093438. Ck tu thien
14/09/2022 20,000 DOAN TIEN DUNG 307045.140922.0
92507.VCB
Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 DUONG THI NGOC HUYEN 673578.140922.092318.  Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 Truong Thi Trang 139275.140922.092246.  Chuyển tiền
14/09/2022 10,000 NGUYEN DANG DUNG 560167.140922.091121. Chuyển khoản
14/09/2022 10,000 NGO HONG QUANG IBPS/SE:01310005.DD:1
40922.SH:10006486.
UNG HO
14/09/2022 10,000 HUYNH THI TO TRINH IBPS/SE:01310005.DD:1
40922.SH:10005932
ck
14/09/2022 10,000 DUONG THI PHUONG MINH SHGD:10005416.
DD:220914.
Minh chuyen
14/09/2022 10,000 NGUYEN DINH LINH SHGD:1000370
0.DD:220914.
 
14/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10009578
.DD:220914.
Phu
14/09/2022 10,000 DINH THANH CONG SHGD:10006155
.DD:220914.
Cong chuyen
14/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10009766.
DD:220914.
Phu
14/09/2022 10,000 TRUONG THI KIM VUI SHGD:10002563.D
D:220914
truong thi kim vui chuyen
14/09/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10009524.DD:220914. Phu
14/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 288752.140922.072338.  
14/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 197015.140922.072017. Aa
14/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0611001973529 le let nhuc nha
14/09/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 885678.130922.235944.  ung ho tre em khuyet tat
14/09/2022 150,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 732471.130922.231632. Mong cac e nho luon binh an a
14/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013862725 ngheof kho
14/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 698435.130922.224704. Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 scvhfff
15/09/2022 10,000 NGUYEN THI MINH PHUONG 648914.150922.221304.  Chuyển khoản
15/09/2022 20,000 NGUYEN THI HA 415234.150922.220810.  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 LE THI HUNG 1023047808 Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 BAN THI NGUYET  573775.150922.215216. Chuyển khoản
15/09/2022 20,000 VI THI HANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28872568219.
 
15/09/2022 10,000  LE THI NGA  925314.150922.215114. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 NGUYEN THI NGA 621893.150922.214614. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 Vu thi Phuong 129931.150922.213628.  
15/09/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG  997428.150922.213038. Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 NGO THI HONG NHI 956510.150922.212057.  
15/09/2022 10,000 NGUYEN THI DIU 0591000236317  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 nguyen thi anh hong 1021288834  
15/09/2022 20,000 HO THI THINH 204077.150922.2113
24.VCB
Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 TRAN HONG PHUONG 854245.150922.210704.  Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 LE THI DUNG 548223.150922.205946. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 NGUYEN HUU HAO 898460.150922.205748.  Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 NGUYEN THI TAM 307034.150922.205147. Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 NGUYEN VAN THINH 137771.150922.203111.  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 198768.150922.202657. Aa
15/09/2022 10,000 Nguyen Thi Kim Ngan 631287.150922.201622.  
15/09/2022 10,000 NGUYEN QUANG BANG 412860.150922.201617.  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 PHAM THI BINH 0211000424377  
15/09/2022 10,000 PHAN TIEN PHAT 065148.150922.201517. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 PHAM VAN QUYEN 109398.150922.201318.  Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 NGUYEN THI HOANG UYEN 951692.150922.201154.  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 HA VAN HANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28870060660.
 
15/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28870040746.
 
15/09/2022 10,000 VO NGOC YEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28870159779.
 
15/09/2022 10,000 PHUNG THI THU THUY 544325.150922.195842. Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028291610 Tre em khuyet tat
15/09/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 .m
15/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH  621266.150922.195241. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
15/09/2022 10,000 NGUYEN VAN BAO 670900.150922.195000.  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 TRAN HUY HOANG  0561000578651 Chuyển tiền
15/09/2022 10,000  HUYNH NU THAO LY  0621000414701 Ck tu thien
15/09/2022 10,000 VU THI TUYET HANH 891500.150922.193158.  
15/09/2022 10,000 PHAN THANH HUNG 421245.150922.193155.  Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 NGUYEN HONG NGUYEN  546083.150922.192738. chuyen tien ck tu thien
15/09/2022 10,000 Tran Thi Huong 755013.150922.072433.  
15/09/2022 10,000 NGUYEN THI VAN  821050.150922.191824. Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 LE THI HUYNH LE  0231000624371 Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 Phung Quoc Khanh 880115.150922.190554.   
15/09/2022 10,000 HA LINH HUE 750183.150922.190513.  
15/09/2022 10,000 NGUYEN VAN NINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28867009195.
 
15/09/2022 10,000 NGUYEN CHAU NHAN 0561000603310   
15/09/2022 10,000 nguyen quang huy 686347.150922.185900.  
15/09/2022 10,000 DUONG THI UYEN 878218.150922.185453.   
15/09/2022 10,000 TRAN VAN TAN 213891.150922.184941.  Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 NGUYEN VAN DINH 301556.150922.184744.  Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 CAM THI BICH NGOC   0591000411646 Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 LE THI THAO 1027130855 Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 DINH THI THUY GIANG 1020857182 Chuyển tiền
15/09/2022 1,000 PHAM THI THU HUONG  0011004072339 transfer
15/09/2022 1,000 PHAM THI THU HUONG  0011004072339 transfer
15/09/2022 1,000 PHAM THI THU HUONG  0011004072339 transfer
15/09/2022 10,000 LE MINH PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28864777584.
 
15/09/2022 10,000 NGUYEN THI LE DUYEN 096651.150922.182443.  Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 PHAM THI NGOC  797208.150922.181754. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 LE NGOC MAI 1022327050 Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 H KVUEN NE  474340.150922.181644. Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 NGUYEN VAN QUANG 788377.150922.181532.  
15/09/2022 21,000 duong thi thao 441353.150922.181116.  
15/09/2022 10,000 VU DUC THANG 981107.150922.180244.  Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 VU THIEN TRIEU  951330.150922.180217. Chuyển tiền
15/09/2022 1,000 THACH THI LAN  300147.150922.174609. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 658857.150922.174357. Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 PHAN THI THU HUONG  639473.150922.173911. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 VU THI HA  629964.150922.173703. Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 HOANG VAN TAO 923080.150922.173
203.VCB
Chuyển khoản
15/09/2022 21,000 NGUYEN THI THANH TU 101780.150922.172652.  
15/09/2022 10,000 NGUYEN MINH THANH 341703.150922.172406.  
15/09/2022 1,000 THACH THI LAN 241349.150922.172244.  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 NGUYEN THI VAN ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..28
862385021.
 
15/09/2022 1,000,000 HUYNH ANH HIEU 099006.150922.171704.  ung ho
15/09/2022 10,000 TRIEU THI HA 045989.150922.170804. Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 TRIEU THI ANH  038398.150922.170651. Chuyển khoản
15/09/2022 20,000 NGUYEN THI HA 394428.150922.17
0634.VCB
Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 NGUYEN VAN VIEN  940761.150922.170611. Chuyển tiền
15/09/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 540877.150922.170433.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
15/09/2022 10,000 TRAN THANH LAP 0601000490722  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 HUYNH MINH KHA 601792.150922.165317. Chuyển khoản
15/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 848195.150922.164436. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
15/09/2022 10,000 LE MINH KHOA PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28860873335.
 
15/09/2022 10,000  LE VAN HOAN 1023016256  
15/09/2022 10,000 LE GIA KHANG 870933.150922.163751.  Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 NGUYEN THI HOE  874209.150922.163507. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 PHAM THI MAI ANH 796447.150922.162415.  Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 DO THANH QUANG 288827.150922.162434. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 Dau Thi Thanh Thanh 787000.150922.162222. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 PHAM ANH TUAN 451666.150922.162329.  
15/09/2022 10,000 PHAM VO TUYET NGAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28860728686.
 
15/09/2022 20,000 NGUYEN THI HA  674082.150922.162
114.VCB
Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 Tran anh tuan 513353.150922.162104.  
15/09/2022 10,000 LO THI MUON 1029499000 Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 PHAN THI HUONG  341481.150922.16
1541.VCB
chuyen khoan quy vi tre em khuyet tat viet nam
15/09/2022 21,620 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2455728499.2
001.VCB Rewards.
Sinh vien
15/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC TAI  742366.150922.161035. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 NGUYEN THI HONG 0341007176268  Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 Nguyen Tu linh 705392.150922.160703.  chuyen cho tre em khuyet tat
15/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC TUONG SHGD:10031133.
DD:220915
Tuong chuyen
15/09/2022 10,000 TRAN TUAN DAT 669280.150922.160015.  Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 PHAM THI PHUONG THAO 695900.150922.155844.  Chuyen tien ung ho tre em khuyet tat VN
15/09/2022 20,000 PHAM THI TRANG  212237.150922.
155652.VCB
Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 PHUNG XUAN THIN 1017689695 Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 DO THI HANG 522680.150922.155115.  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 Vu Van Tien  000001.150922.154901. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 LE QUANG PHU 635961.150922.154145.  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 TA THI HUYEN 0341007094202  Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 NGUYEN TRONG CONG 635481.150922.154126. Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 TAN LAO TA  246181.150922.153942. chuyen khoan tu thien
15/09/2022 10,000 phan duc thang 849258.150922.153458.  
15/09/2022 40,000 DO LAN PHUONG 246661.150922.153434. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1111000477833 khuyet tat
15/09/2022 20,000 NGUYEN THI LAN 530264.150922.152
850.VCB
Chuyển khoản
15/09/2022 20,000 TRAN THI DUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28858204179.
 
15/09/2022 10,000 LE THI QUYEN 491456.150922.152633.  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 Y BYUCH 562237.150922.152539. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 931574.150922.152406. UNG HO TRE EM KHUYET TAT
15/09/2022 10,000 BUI VAN THUAN 0281000598488 Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 NGUYEN KHAC HAI 187035.150922.1523
07.VCB
Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 Phan thi li bang 1026987682  
15/09/2022 10,000 VO MINH TIN 460410.150922.152102.  Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 DO THI MAI ANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28858191815.
 
15/09/2022 10,000 VO THI THU HUONG 555473.150922.151652. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 LO THI NGOC  1030204066 Chuyển tiền
15/09/2022 30,000 NGUYEN NGOC THANH SHGD:10028819.
DD:220915
Thanh chuyen
15/09/2022 10,000 NGUYEN ANH TU 550713.150922.151049. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 DINH THI NGAN 429410.150922.150242.  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 LE VAN XUAN 080840.150922.150203.  Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 Phan Thanh Hoang 216680.150922.145822.  
15/09/2022 10,000 NGUYEN HOANG QUI 912803.150922.145732.  
15/09/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0031000325488 Tre em khuyet tat Hai Phong
15/09/2022 10,000 NGUYEN TAN TIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28856794812.
 
15/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 760679.150922.145330. ck tu thien
15/09/2022 10,000 LE THI TUYET  466742.150922.145258. Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 DINH THI THUY 257264.150922.14
5057.VCB
Chuyển khoản
15/09/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 080613.150922.
144800.VCB
 
15/09/2022 10,000 TRAN TUAN KHANH 0481000795246 Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 NGUYEN THI THA 008457.150922.1
44648.VCB
Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 939855.150922.144611. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 vo thi bich lieu 951,765,150,922,144,000  
15/09/2022 10,000 NGUYEN THI CHINH 250950.150922.143933.  Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 VU BINH DUONG  979483.150922.143933. Chuyển khoản
15/09/2022 20,000 Y CHO NIE  380088.150922.14
3620.VCB
Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 DOAN TIEN DUNG 863011.150922.143537.  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 VU CHI LINH 228519.150922.143451. Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 TO XUAN KHAI  218601.150922.143243. Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 VO TRAN THAO VI 889729.150922.143043.  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 722208.150922.142940. 3
15/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 721886.150922.142906. 2
15/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 721466.150922.142915. 1
15/09/2022 10,000 DO THI HAI YEN 916677.150922.142234. Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 DANG XUAN TUAN 914993.150922.142323.  Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 888731.150922.142131. .AFFGHG
15/09/2022 10,000 LE NHAT HAO  1015786809 Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 DUONG THI PHUONG 1024432142 Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 Phan Van Khiem  713087.150922.141133.  
15/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 775037.150922.140754.  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 QUACH THI AI 267066.150922.140734. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 PHAM DIEM HUYEN CHAU 777435.150922.140536.  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 QUACH THI AI 266156.150922.140606. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 QUACH THI AI 265862.150922.140531. Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 HO THI SIA 1015471633 Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 DAM VAN DUONG 042434.150922.135300.  Chuyển khoản
15/09/2022 30,000 NGUYEN THI VIET TRINH 0591000396722 Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 BUI THI PHUONG AN 9813474868  
15/09/2022 10,000 BUI VAN DAT 0341007225027 chuyen tien quy tu thien
15/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 614961.150922.014940. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
15/09/2022 10,000 DAO HUU ANH 1026478572 Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 NGUYEN THI VAN 784135.150922.134737.  Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 LE HOANG HA  018612.150922.134705. Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 QUACH THI AI  253879.150922.134558. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 UONG NGOC TUAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28853716813.
 
15/09/2022 10,000 TRUONG THANH TUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28853715653.
 
15/09/2022 20,000 LE THI MY HANH 090135.150922.13
4130.VCB
Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 NGUYEN KIM LOAN  712988.150922.134024. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 TRUONG THANH TUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28852586219.
 
15/09/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012884837 abc
15/09/2022 10,000 VO DUY QUANG  1026794115  
15/09/2022 10,000 NGUYEN VAN HAO  9378721446 Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 NGUYEN THI TUYET 834237.150922.133
714.VCB
Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 VU THI HOA 739875.150922.133454.  Chuyển khoản
15/09/2022 20,000 NGUYEN THI THAO 481744.150922.133512. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 967010.150922.133359. Quyen gop tu thien nhiem vu 2 thien kim
15/09/2022 10,000 TRUONG THI THUYEN 860531.150922.133122.  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 685098.150922.132740. Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG 679548.150922.132503.  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 NGUYEN THI THUY TRINH 474672.150922.132435. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 680428.150922.131806. QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
15/09/2022 20,000 KIM THI HOAN 571473.150922.13
1611.VCB
Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 PHAM HONG DAO 1027827050 Phan Thi Kieu Truc chuyen tien
15/09/2022 10,000 NGUYEN THI THU HOAI  653000.150922.131219. Chuyển tiền
15/09/2022 15,000  PHAM THU HUYEN  0161001672370  
15/09/2022 15,000 DINH LY THAO NGUYET 150167.150922.130839.  muc dich gay quy ho tro cho tre em co hoan canh kho khan o viet nam
15/09/2022 10,000 Pham Van Tuan 873374.150922.130657.  
15/09/2022 10,000 NGUYEN PHUC HUY  858066.150922.130450. Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 TA KIM NGOAN 1023118247 Chuyển tiền
15/09/2022 15,000 TRAN THI NGUYET  133344.150922.130118. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 NGUYEN DANG NGOC CHI  628776.150922.130046. Chuyển tiền
15/09/2022 21,000 tran duc trung 886383.150922.130048.  
15/09/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 628313.150922.130023. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 Nguyen thi huong 613846.150922.125331.  Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 Ut Nho 058014.150922.12
5058.VCB
 
15/09/2022 10,000 HA THI HIEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28853523566.
 
15/09/2022 10,000 Le thi Van 152309.150922.124615.  
15/09/2022 30,000 NGUYEN THI HUONG 596294.150922.124528.  Chuyển tiền
15/09/2022 50,000  Truong Thi Thanh Ngan 043581.150922.1245
19.ZP68TF423OF2
 
15/09/2022 10,000 NGUYEN VAN THANG 773632.150922.124403.  
15/09/2022 10,000 VO THI LE  0281000217195 Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 NGUYEN VAN AN 828121.150922.124412. Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 NGUYEN THANH LONG 585006.150922.123600. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 LE HUYEN ANH  740505.150922.123501. Chuyển khoản
15/09/2022 15,000 PHUNG THI KHUYEN 513329.150922.123007. Chuyển khoản
15/09/2022 20,000 PHAM THI HOAI NAM   0351001126909 Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 NGUYEN THI QUY HOI 1014906370 nguyen hiep chuyen tien.
15/09/2022 10,000 NGUYEN LE HUYEN 844205.150922.002818.  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 TRAN THI HIEN 669918.150922.121943.  Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 DANG THI KIEU MY  368712.150922.121650. Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 NGUYEN THI BE LINH 1022099328 Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 Phan Nhung 634430.150922.121216.  
15/09/2022 20,000 TRAN THI THU 764309.150922.12
1244.VCB
Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 LA THI THU DUNG 0901000097819 Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 BUI THI CHAU VAN 0481000865735  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 DANG THU TRANG 420295.150922.120913.I Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 NGAN THI PHUONG THANH 418291.150922.120658.  
15/09/2022 10,000 PHAN THANH QUI 412740.150922.120621.  
15/09/2022 10,000 NGUYEN THI KHANH  1025434097 Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 LE VAN DUC  1017438815 Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 PHAM THI HONG TIEN 038146.150922.120
357.ZP68TF4221GJ  
Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 DINH XUAN THANH  0021000403177  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 HOANG DUC MANH 385722.150922.120117.  Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 KIEU VIET LOC 915140.150922.115941.  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 VO THI Y NHI 0071001189871 Chuyển tiền
15/09/2022 15,000 Nguyn thi hanh 417498.150922.115025.  
15/09/2022 20,000 TRAN HAI HAN 161532.150922.1
14601.VCB
Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 LUONG VAN VIEN 496092.150922.114526.  Chuyển khoản
15/09/2022 100,000 thien nguyen 321580.150922.114457.   
15/09/2022 10,000 CK TU THIEN 804516.150922.114338.  
15/09/2022 10,000 NGUYEN MANH HUNG 482250.150922.114243.  Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 PHAN PHUOC MY  442291.150922.113511. Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 Do Thi Hong Diem 798100.150922.113544.  
15/09/2022 10,000 DOAN THI TUYET 390024.150922.113536.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
15/09/2022 10,000 NGUYEN NGOC THUY NHU 441224.150922.113459.  Chuyển khoản
15/09/2022 20,000 Tu Thi Truc Dao 445578.150922.113321.  
15/09/2022 10,000 LUONG THE BACH  083409.150922.112945. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 TRAN THI THU HIEN 1027497968  
15/09/2022 10,000 VU CONG MINH 234225.150922.112622.  
15/09/2022 10,000 NGUYEN MAI MAI  1011000642569 Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 NGUYEN VAN PHUONG 872286.150922.11
2432.VCB
Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 NGHIEM TRUNG SY 223744.150922.112404.  
15/09/2022 20,000 NGUYEN THI THUY DUONG 792875.150922.112226.  Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 ONG KIM DI 740266.150922.
112220.VCB
 
15/09/2022 20,000 HUYNH THANH TRUNG 328744.150922.1
11528.VCB
Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 TRAN KIEU KHANH  171380.150922.111251. Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 VU THI TINH 0031000264545  
15/09/2022 21,000 Hoang Thi Anh Nguyet 111150.150922.110450.  
15/09/2022 10,000 DUONG VAN TRUC 1027553842 Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 THAI LU ANH QUOC 0811000037524  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 NGUYEN VAN DUC  712645.150922.105721. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000  HA VAN QUAN 355169.150922.105716. Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 NGUYEN THI DIEM KIEU 099742.150922.105748. Chuyển khoản
15/09/2022 20,000 TA THI NGOC 704732.150922.105502.  Chuyển tiền
15/09/2022 20,000 TRAN THI CUC HUONG SHGD:10014480.
DD:220915
Huong chuyen
15/09/2022 10,000 NGUYEN CHI QUOC 064425.150922.104936.  Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 HA TRONG NGHIA 124756.150922.104738.  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 HA THI HUYEN TRANG  649265.150922.103822. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 MAI THI HUYNH DAO 599873.150922.102316.  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 NGUYEN THI HA 254780.150922.101612. Chuyển tiền
15/09/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029920124 DO NV1
15/09/2022 20,000 nguyen thi nham 986214.150922.100358.  ck
15/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 311906.150922.100418.  quyen tu thien tre em khuyet tat VN
15/09/2022 20,000 LE THI MY CHAU 768251.150922.095
928.VCB
 
15/09/2022 20,000 HOANG THI HA 742781.150922
.095902.VCB
Chuyển khoản
15/09/2022 10,000 LE VAN RI  908341.150922.094715. Chuyển khoản
15/09/2022 1,000 TRINH THI THAO 9974586207 transfer
15/09/2022 1,000 TRINH THI THAO 9974586207 transfer
15/09/2022 1,000 TRINH THI THAO 9974586207 transfer
15/09/2022 10,000 Vu Tien Anh 177807.150922.093727. Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 NGUYEN CAM GIANG 884656.150922.093419.  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 DANG THI DUNG SHGD:10009220
.DD:220915.
 
15/09/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
15/09/2022 10,000 PHAM THANH SON SHGD:10005657.D
D:220915.
Son chuyen
15/09/2022 20,000 LE THI KIM HOAN SHGD:10004035.
DD:220915.
 
15/09/2022 10,000 LE HONG NHAN SHGD:10002525.
DD:220915.
Nhan chuyen
15/09/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468  Chuyển tiền
15/09/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 589681.150922.083507.  
15/09/2022 10,000 CUU THI TRANG PHUONG   Chuyển tiền
15/09/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
15/09/2022 1,000 THACH THI LAN 961900.150922.071650.  Chuyển tiền
15/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 115056.150922.071608. Aa
15/09/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 656913.150922.071335. AA
15/09/2022 10,000 NGUYEN TRUNG HIEU 255864.150922.062026. Chuyển khoản
15/09/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2453035872.
2001.VCB Rewards
Nho Quy tang cho 01 tre khuyet tat Ha Gang
15/09/2022 10,000 LE THI THUONG 390086.140922.225116. m
         
Tổng số 42,441,352      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 08/9/2022 đến 15/9/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
10/09/2022 300,000 PHAM THANH TUNG 19027603332012 Tung chuyen khoan
Tổng số 300,000      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 08/9/2022 đến 15/9/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
09/09/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX275855580  Happy Mid-Autumn Festival XNLNMCCC
10/09/2022 200,000 NGUYEN QUANG SANG 0271000956231 Chuyển tiền
10/09/2022 63,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  CKN 921425 Chuc cac em luon hanh phuc  khoe manh  tran day niem vui XNLNMCCC
10/09/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX276457615  Ung ho quy vi tre em khuyet tat VN
11/09/2022 50,000 TRAN VAN HIEU CKN 663215 Chuyển khoản
         
Tổng số 538,000      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ ngày 08/9/2022 đến 15/9/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số        

Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội

Thông tin ủng hộ
1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tên tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022 - CIF: 481 3569
Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 - CIF: 481 3569
Swift Code: BFTVVNVX 001

2. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank - CN Hai Bà Trưng Hà Nội
Tên tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số tài khoản: 121000034371

3.  Ngân hàng TMCP Thương Tín -  Sacombank - CN Bình Chánh TP Hồ Chí Minh
Tên tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số tài khoản: 060095268466
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".

Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật Việt Nam qua phương tiện

Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay394
  • Tháng hiện tại1,723
  • Tổng lượt truy cập102,667
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây