Giới thiệu chung

QUỸ VÌ TRẺ EM KHUYẾT TẬT VIỆT NAM
 
Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam (tên tiếng Anh là Vietnam Foundation for Children and Disabilities) là Quỹ xã hội từ thiện thành lập ngày 16.09.2010 theo quyết định số 1074/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ và quyết định số 2311/QĐ-BNV  ngày 31/7/2017 của Bộ Nội vụ (về việc cho phép đổi tên Quỹ Vì trẻ em khuyết tật thành Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam và công nhận Điều lệ sửa đổi bổ sung của Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
 
 
Quỹ hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện nhằm tôn chỉ mục đích hỗ trợ cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
 
Quỹ  hoạt động trên bốn trụ cột chính: 
 
Thứ nhất: Hỗ trợ chăm sóc và bảo vệ sự sống đối với các trẻ khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc bản thân. 
Thứ hai: Hỗ trợ trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện học tập và tiếp cận tri thức một cách bình đẳng. 
Thứ ba: Hỗ trợ đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực cho đội ngũ giáo viên, chăm sóc viên của trẻ khuyết tật.
Thứ tư: Nghiên cứu và tư vấn xây dựng các chương trình phát triển và chính sách hỗ trợ cho trẻ khuyết tật.
 
Slogan của Quỹ: Vì một thế giới bình đẳng cho trẻ khuyết tật
 
Video giới thiệu về Quỹ
 
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tha thiết kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài nước hãy chung tay, góp sức ủng hộ về vật chất, tinh thần để thắp lên niềm tin cho các em. Hội đồng Quản lý Quỹ luôn trân trọng mọi sự ủng hộ, giúp đỡ của quý vị.
 
Để cập nhật thông tin một cách kịp thời về những mảnh đời khuyệt tật và những tấm lòng hảo tâm trong nước và Quốc tế, Ban Giám đốc Quỹ quyết định chọn website: https://vitreemkhuyettat.org làm cơ quan ngôn luận chính thức.
 
Xin trân trọng kính báo, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, chia sẻ!
Hội đồng quản lý Quỹ