Hội đồng quản lý

 

"Chúng tôi tin rằng để tạo ra một xã hội phát triển bền vững, trước tiên, cần nhiều sự kết nối và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Việc thúc đẩy các dự án phát triển nơi mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ khuyết tật, được khuyến khích khai phá tiềm năng và trang bị công cụ cần thiết, sẽ chấm dứt nghèo đói và tạo nên sự bình đẳng trong cộng đồng."

Hội đồng quản lý

Hội đồng quản lý Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật Việt Nam (Vietnam Foundation for Children with Disabilities) gồm các thành viên là những cá nhân tận tâm, giàu kinh nghiệm và đam mê vì sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

Dương Thị Bích Diệp

Dương Thị Bích Diệp

Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ

Phạm Thị Chính

Phạm Thị Chính

Phó Chủ tịch Quỹ

Phùng Thị Thanh Thủy

Phùng Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng