Báo cáo hoạt động tài chính Quý III- 2023

Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam cập nhật Báo cáo hoạt động tài chính Quý III- 2023

QUỸ VÌ TRẺ EM KHUYẾT TẬT VIỆT NAM

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH QUÝ III – 2023

A.Số dư quý trước chuyển sang:6.379.959.489 đồng

B. Hoạt động tài chính trong kỳ:

Tổng thu: 1.196.989.560 đồng

Tổng chi: 499.534.537 đồng

Số dư chuyển sang quý sau: 7.077.414.512 đồng

Đơn vị tính: VNĐ
I. TỔNG THU 1.196.989.560  
STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ 
1 Nguồn vận động quỹ cho trẻ em khuyết tật qua TK NH 1.168.572.686  
  - Qua TK Vietcombank 911.099.540 Sao kê TK NH Vietcombank
  - Qua TK Vietinbank 252.015.380 Sao kê TK NH Vietinbank
  - Qua TK Sacombank 5.457.766 Sao kê TK NH Sacombank
2 Nguồn vận động cho hoạt động quản lý Quỹ 28.000.000​ Qua TK NH Vietcombank
3 Lãi tiền gởi NH 416.874​  
Tổng cộng 1.196.989.560  
II. TỔNG CHI 499.534.537  
STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ
1 Phí NH VCB, Vietinbank, Sacombank 867.400​  
2 Tài trợ cho trẻ em khuyết tật các tỉnh: 405.000.000​  
2.1 Hội bảo trợ người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang 50.000.000​  
2.2 Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam 120.000.000​  
2.3 Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Đắk Lắk 50.000.000​  
2.4 Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh 35.000.000​  
2.5 Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam 100.000.000  
2.6 Tài trợ cho Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Gia Lai 50.000.000  
3 CP hành chính quản lý VPHN tháng 07+08+09/2023 93.667.137​  
3.1 Tiền lương 72.000.000 (gồm lương T6 trả trong tháng 7 và lương T7,8,9/2023)
3.2 Chi phí công tác 15.412.000  
3.3 Phí hoạt động VP Hà Nội (tiền điện, nước, photo, in ấn…) 6.255.137  
Tổng cộng 499.534.537  
III. SỐ DƯ CHUYỂN KỲ SAU 7.077.414.512  

Tiền bằng chữ: Bảy tỷ không trăm bảy mươi bảy triệu, bốn trăm mười bốn ngàn, năm trăm mười hai đồng.

 

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ 01/07/2023 đến 30/09/2023)
Ngày đóng góp Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Hiện vật, trị giá thành tiền vnđ Ghi chú
25/08/2023 Ban liên lạc Cựu chiến binh Đại đoàn F305 Bộ Binh dù đặc công phía Nam TP Hồ Chí Minh tài trợ, Quỹ đã phối hợp trao tặng cho trẻ em khuyết tật tại TPHCM; Bến Tre; Tây Ninh 278.000.000 34.800 gói Snack My Chiu trao tặng trẻ em khuyết tật các tỉnh Tây Ninh, Bến Tre và Hồ Chí Minh
29/09/2023 Thượng tọa Thích Định Tánh, trụ trì chùa Cẩm Phong, tỉnh Tây Ninh tài trợ và cùng phối hợp tổ chức trao tặng trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo tỉnh Tây Ninh. 400.000.000 1000 phần quà, trị giá 400.000.000 đồng
Tổng số   678.000.000  
Ngày 03 tháng 10 năm 2023
Kế toán lập bảng    
     
(đã ký)   (đã ký)
     
PHÙNG THỊ THANH THỦY   DƯƠNG THỊ BÍCH DIỆP