Danh sách nhà hảo tâm ủng hộ Qũy tháng 11/2023

Xin gửi tới các nhà hảo tâm danh sách đóng góp Qũy tháng 11/2023.

Các nhà hảo tâm có thể xem trực tiếp hoặc tải file đính kèm dưới đây về máy để xem.

File đính kèm:

Danh sách từ ngày 01/11/2023 đến 23/11/2023: saokethang11_1_2023

Danh sách từ ngày 24/11/2023 đến 30/11/2023: saokethang11_2_2023