Danh sách nhà hảo tâm ủng hộ Qũy tháng 12/2023

Xin gửi tới các nhà hảo tâm danh sách đóng góp Qũy tháng 12/2023.

Các nhà hảo tâm có thể xem trực tiếp hoặc tải file đính kèm dưới đây về máy để xem.

File đính kèm:

Danh sách từ ngày 1/12/2023 đến 14/12/2023: saokethang12_1_2023

Danh sách từ ngày 15/12/2023 đến 31/12/2023: saokethang12_2_2023