Tổng kết Chương trình gây quỹ tiếp sức trẻ khuyết tật tới trường giai đoạn 1

Kết quả vận động gây Qũy Tiếp sức trẻ khuyết tật tới trường
 
Qũy Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng Qũy trong suốt thời gian vừa qua. 
 
Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ thường xuyên từ những vòng tay nhân ái của quý nhà hảo tâm.
 
Dưới đây là thông tin kết quả vận động gây qũy Tiếp sức trẻ khuyết tật tới trường.
 
 
Tổng hợp và đưa tin, Văn phòng đại diện Quỹ tại T.p HCM, tháng 6/2024